Adomas Mickevičius “Grąžina”

Kokia moterimi žavisi Adomas Mickevičius?

Mickevičius žavėjosi stipriomis, aukštomis moterimis, kurios galėjo pačios apsiginti. Būtent tokia buvo Gražina : į savo vyrą Liutaurą panašėjusi , aukšta lyg topolis šile. Todėl neretai jiems vaikščiojant savo pily Naugarduke atrodė lyg du mūrai vyrai ąžuolai susikabinę savo šakomis, sunkiais žingsniais klaidžiojo koridoriais. Adomui Mickevičiui taip pat patiko protingos, nebijančios išreikšti savo nuomonę, moteris. Rašytojo idealas turėjo padėti savo vyrui priimti svarbius sprendimus, kurie galėtų nulemti netgi kelių šimtų žmonių gyvybes. Moteris taip pat turėjo visa širdimi atsiduoti savo sutuoktiniui, o kartais netgi pasiaukoti dėl mylimojo siekių. Romano “ Gražina” pagrindinė herojė irgi buvo visiškai atsidavusi savo vyrui Liutaurui, dalinos su juo viskuo : šiluma, džiaugsmu, širdim, lova. Pasitarusi su kunigaikščiu buvo surandami visi konfliktų sprendimai. Gražina taip pat buvo neišlepinta, nereikli moteris, kuriai nereikėjo aukso kalnų ar šlovės. Jai užteko to ko ji jau tūrėjo : mylimą vyrą ir pilį kurioje galėjo laisvai gyventi. Romano herojė taip pat buvo kukli, niekuo nesididžiavo. Taip pat mėgdavo paslėpti nuo kitų savo mintis. Užtat “ Nieks nežinojo, kokią turi ji Prie kunigaikščio įtaką ir jėgą “.Netgi Liutauro patarėjas Rimvydas kreipėsi į Gražiną pagalbos, nes jis gerai žinojo jos didžiulę išmintį. Išpasakojo senis kunigaikštienei Liutauro planą : “Kad karas šis negarbę jam teduos, O liaudis gi pražūsianti vaiduos. “. Stipriai pritrenkė žinia Gražiną, bet jos vyriška dvasia nepalūžo ir ji davė Rimvydui gerą patarimą , kad “Žmona tikrai blogesnis patarėjas, Nei kovose užgrūdintas karys,“. Tačiau po pokalbio moteris nuskubėjo pas Liutaurą norėdama sužinoti, ką iš tiesų sugalvojo kunigaikštis. Tada Gražina pati priėmė tokį sprendimą, kuris išgelbėjo tautiečių gyvybę ir mylimojo garbę, nors ir teko paaukoti savo nuosavą gyvybę. Štai tokią moterimi žavisi Adomas Mickevičius : stipri, vyriško kūno sudėjimo , bet gražaus veido ir kilnios sielos moteris, kuri paaukojo savo gyvenimą dės širdies išrinktojo. Iš to seka, kad autorius savo moters idealą aprašė romantinėje poemoje “Gražina”