AB”Baltijos jura” veiklos tobulinimo planas

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………………..31. Įmonės pristatymas……………………………………………………………………………………………………….41.1. Įmonės veikla…………………………………………………………………………………………………………42. Įmonės veiklos analizė…………………………………………………………………………………………………..52.1. Vidinė aplinka………………………………………………………………………………………………………..52.2. Išorinė aplinka………………………………………………………………………………………………………..63. Veiklos tobulinimo planas……………………………………………………………………………………………..83.1. Inovacinės idėjos atsiradimas…………………………………………………………………………………..83.2. Inovacinės idėjos aprašymas…………………………………………………………………………………….93.2.1. Inovacijos pasirinkimo pagrindimas……………………………………………………………………..104. Veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas……………………………………………………………………….114.1. Investicijos………………………………………………………………………………………………………….114.2. Pajamos – išlaidos………………………………………………………………………………………………..11Išvados………………………………………………………………………………………………………………………….13Literatūra……………………………………………………………………………………………………………………….14ĮvadasPokyčiai rinkoje verčia verslininkus domėtis naujovėmis, įgyti tarptautinių ryšių palaikymo patirties, neatidėliojant spręsti produkcijos ir aptarnavimo kokybės klausimus. Svarbiausia – neatsilikti, tobulėti tiek vadovui, specialistui, tiek visai įmonei ieškoti būdų, kaip tai daryti. Smulkiojo verslo plėtra ir konkurencinio pajėgumo stiprinimas yra gana sudėtingos ir lėtai bei sunkiai sprendžiamos problemos. Rinka teigiamai reaguoja, nesvarbu, kokio dydžio įmonė. Racionalus prekių ir paslaugų pasirinkimas, veiksminga kainų ir pardavimo rėmimo politika lemia smulkiojo verslo sėkmę. Rinkos ekonomika Lietuvoje dar veikia nepakankamai: stringa bankroto bei konkurencijos, drauge ir efektyvaus išteklių naudojimo mechanizmas. Šio darbo tikslas yra susipažinti su UAB „Baltijos jūra“ veikla, jos pobūdžiu, bei sudaryti šios įmonės veiklos tobulinimo planą.Šiame darbe nepateikiama tiksli įmonės veiklos tobulinimo informacija, o parodomas tik pats veikimo principas.1. Įmonės pristatymas1.1. Įmonės veiklaTuristinė agentūra “Baltijos jūra” įregistruota 1998 metų rugsėjo mėnesį. Firmoje nuolatos dirba 8-10 žmonių. Pagrindinė įmonės būstinė yra Vilniaus centre, Gedimino prospekte.Turistinė agentūra “Baltijos jūra” užsiima:• poilsinių pažintinių kelionių organizavimu ;• verslo ir specialių kelionių organizavimu ;• bilietų ir pervežimo dokumentų tvarkymu ;• viešbučių rezervavimu visame pasaulyje ;• vizų tvarkymu ;Įmonė naudoja kompiuterinę rezervavimo programą AMADEUS SMART, kurios dėka galima užsakyti bilietus į visas pasaulio šalis, sudaryti kliento pageidaujamą maršrutą.Įmonė yra visų, Lietuvoje esančių, aviakompanijų (KLM, , SAS, TWA, FINNAIR, BRITISH AIRWAYS, AIR CANADA, DELTA, TRANSWEDE) oficialus agentas. Ji yra viena iš 28 agentūrų , pasirašiusių sutartis su LAL (Lithuanian Airlines) kompanija.

Pagrindinės kelionės yra rengiamos Europoje. Turo operatoriai yra paruošę maršrutus Ispanijoje, Katalonijos provincijoje.Taip pat agentūra rengia keliones į Portugaliją, Italiją, Tunisą, Maltą, Turkiją, egzotiškus Azijos, Afrikos, Karibų jųros paplūdimius ir miestus.Kelionių agentūra “Baltijos jūra” yra oficialus “Frankfurt Messe”, Kopenhagos “Bella” centro, Barselonos parodų ir mugių centro atstovas Lietuvoje. Ji suteikia informaciją įmonėms, norinčioms dalyvauti parodose ar mugėse, rengiamose šiuose centruose bei reikalui esant sutvarko visus su tuo susijusius dokumentus, rezervuoja vietas stendams ir pan.Agentūros darbas yra tarptautinis ir, anot įmonės vadovo A. Kalinausko, užsienio partneriai yra geriausi. Tačiau ir Lietuvoje agentūra stengiasi kooperuotis su kitomis agentūromis. Visą paruošiamąjį darbą – maršrutų sudarymą, viešbučių parinkimą ir pan. atlieka įmonės darbuotojai. Jie patys susipažįsta su vietomis, numatomomis įtraukti į vieną ar kitą maršrutą, patikrina viešbučius, kuriuose bus apgyvendinti turistai.Dėl darbo specifikos visi įmonės darbuotojai privalo mokėti bent po vieną užsienio kalbą, išmanyti darbo kompiuteriu pagrindus. Žmonės dirbantys turizmo srityje turi būti komunikabilūs, neblogi psichologai, kad sugebėtų įtikinti klientus pasinaudoti jų teikiamomis paslaugomis.Agentūra turi keturių metų darbo patirtį ir vienas iš jos pagrindinių tikslų – užimti kuo didesnę rinkos dalį.2.Įmonės veiklos analizė2.1. Vidinė aplinkaKaip jau minėjau anksčiau, UAB “Baltijos jūra” nuolatos dirba 8 – 10 žmonės: generalinis direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyr. finansininkė, dvi referentės, dvi vadybininkės ir valytoja.Schematiškai organizacinė UAB “Baltijos jūra” struktūra galėtų atrodyti taip:

Iš šios organizacinės schemos galima aiškiai matyti kas yra kieno tiesioginis viršininkas, kas kam yra tiesiogiai atsakingas.Generalinis direktorius užsiima visais organizaciniais klausimais, palaiko ryšius su užsienio ir Lietuvos partneriais aukščiausiame lygyje. Jis turi teisę priimti ir atleisti darbuotojus ir pan.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas užsiima visais einamaisiais klausimais, sprendžia problemas iškilusias su klientais, padeda pasirinkti patogiausius kelionių maršrutus.Vyr. buhalterė daro visą įmonės buhalterinę apskaitą.Referentėms tenka didžiausia darbo su klientais dalis. Jos bendrauja su klientais telefonu, ofise. Jos pildo anketas, priima visus kelionei reikalingus dokumentus ir atsako už savalaikį jų sutvarkymą. Referentės turi pasiūlyti klientui optimalų kelionės ar maršruto variantą ir kainą. Jos privalo supažindinti klientą su visomis su kelione susijusiomis smulkmenomis tam, kad vėliau būtų išvengta įvairių nesusipratimų. Vadybininkės taip pat užsiima darbu su klientais. Tačiau jos daugiau dirba aviabilietų rezervavimo srityje. Kaip jau minėjau anksčiau UAB “Baltijos jūra” yra prisijungusi prie pasaulinės bilietų rezervavimo sistemos AMADEUS SMART, todėl ji turi galimybę užsakyti bilietus visame pasaulyje. Jei reikia jos turi priimti ir sutvarkyti visus su kelione susijusius dokumentus, t.y. sutvarkyti vizas, draudimą ir pan. Vadybininkės yra atsakingos už tai, kad klientų pasai būtų laiku pristatyti į ambasadą, kad laiku būtų išduotos vizos, o dėl visų iškilusių nesklandumų laiku informuoti klientus ir pasiūlyti galimus problemos sprendimo variantus.2.2. Išorinė aplinkaKonkurentų analizėBendru požiūriu susidaro įspūdis, kad turizmas Lietuvoje nėra labai išvystytas ir, kad joje veikia pakankamai nedaug įmonių. Tačiau turizmu Lietuvoje užsiima apie 200 įmonių. Kai kurios įmonės turizmu užsiima kaip šalutine veikla. Jei paanalizuosime didžiausias turizmo įmones Lietuvoje, kurios rimtai tuo užsiima Lietuvoje, pamatysime, kad jų lieka apie 50. Dauguma UAB “Baltijos jūra” konkurentų – tai turizmo agentūros, kurios taip pat užsiima išvežamuoju turizmu. Tai tokios firmos kaip “West Express”, “Delta”, “Baltic travel service”, “Mondus” ir kt. Įdomu yra tai, kad daugelis įmonės konkurentų yra taip pat ir partneriai, t.y. su jomis yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, pagal kurias UAB “Baltijos jūra” gali pardavinėti keliones, kurias organizuoja kitos firmos, o už tai gauti sutartyje numatytus dividendus.
Daugelis konkurentų yra daug stambesnės firmos, su kuriomis yra sunku konkuruoti. Tačiau UAB “Baltijos jūra” turi tam tikrų privalumų – gera ofiso vieta, geri santykiai su vartotojais, malonus aptarnavimas ir t.t.

VartotojaiĮmonės teikiamos paslaugos yra gana brangios, todėl didžiausią klientūros dalį sudaro pasiturintys klientai. Pagal įmonės teikiamas paslaugas galima išskirti kelias klientų grupes.Visų pirma tai žmonės, kurie nusprendžia praleisti savo atostogas šiltuose kraštuose. Tai žmonės, kurie turi pakankamai pinigų tam, kad galėtų sau leisti nuskristi į Ispaniją, Maljorką ar kokias nors egzotiškas salas. Jie keliauja ne tam, kad daugiau pamatytų ar sužinotų, o tam, kad galėtų praleisti laiką saulėtam paplūdimyje, prie šiltos jūros. Tokie žmonės neužsisako sau jokių ekskursijų bei pažintinių kelionių. Kita klientų grupė tai – žmonės, kurie keliauja su tikslu kuo daugiau pamatyti ir sužinoti.Jaunimas ir vidutines pajamas turintys žmonės dažniausiai renkasi keliones autobusais po Europos šalis. Populiariausios tokio tipo kelionės – į Čekiją, Prancūziją, Austriją. Šioms kelionėms iš anksto būna sudarytas lankytinų vietų sąrašas, nusamdyti gidai.Dar viena klientų grupė tai – verslininkai keliaujantys į užsienį verslo reikalais. Jiems svarbu, kad kelionėje viskas vyktų kuo sklandžiau. Kaip jau minėjau UAB “Baltijos jūra” organizuoja verslo keliones į muges ir panašius renginius, sutiekia apie tai visą reikalingą informaciją.

TiekėjaiKadangi UAB “Baltijos jūra” užsiima turistinių kelionių organizavimu kitaip negu gamyboje jos tiekėjai taip pat yra paslaugas teikiančios firmos. Taigi jos tiekėjai yra ne tiek tiekėjai tiesiogine ta žodžio prasme, kiek papildomų paslaugų teikėjai. Tai įvairios transporto kompanijos, viešbučiai, draudimo agentūros ir pan. Iš šių firmų teikiamų paslaugų visumos yra suformuojamos UAB “Baltijos jūra” teikiamos paslaugos.

Bendra aplinkaKalbant apie bendrąją išorinę aplinką reikėtų paminėti politinius, ekonominius veiksnius. Po didelių pasikeitimų Lietuvos politinėje sistemoje, prabėgus 7 metams po nepriklausomybės paskelbimo, politinė situacija Lietuvoje stabilizuojasi. Jau susiformavusi valstybės valdymo struktūra. Lietuvos konstitucija apsprendžia daugelį teisinių normų. Tačiau teisinė sistema Lietuvoje toli gražu netobula. Be to kaip visuomeninė organizacija Lietuvoje yra susikūrusi Lietuvos Turizmo Asociacija, kuri padeda tokio pobūdžio įmonėms geriau spręsti savo problemas.Mokesčių sistema yra gan paini, tačiau geri specialistai turi žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, jų pritaikymą bei interpretaciją. Nemažai mokesčių, mokėjimo taisyklių interpretacija yra palikta valdininko kompetencijai, todėl Lietuvoje gana didelis korupcijos kiekis. Infliacijos lygis yra stabilizavęs ir sumažėjęs, kas laido bankams duoti paskolas mažesnėmis palūkanomis.3. Veiklos tobulinimo planas3.1. Inovacinės idėjos atsiradimasSusipažinę su įmonės vykdoma veikla, pateiksiu kai kurias galimas inovacijas, kurias įmonė galėtų pritaikyti savo vykdomai veiklai:1. Plėtoti įmonės veiklą kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose) steigiant ten savo filialus ir supažindinant ten gyvenančius žmones su savo vykdoma veikla.2. Ryšium su įmonės veiklos praplėtimu priimti į darbą marketingo specialistą, kuris rūpintųsi reklamos pateikimu, ieškotų naujų ir originalių būdų vartotojui sudominti.3. Išplėsti teikiamų paslaugų asortimentą, sudarant maršrutus, kuriais galėtų keliauti mažesnes pajamas turintys žmonės.4. Pradėti teikti paslaugas užsienio piliečiams, norintiems atvykti į Lietuvą verslo reikalais ar pailsėti. Sudaryti jiems skirtas pažintines programas, užsakyti viešbučius, o taip pat panašias paslaugas galima būtų teikti ir Lietuvos piliečiams.Paminėtos kelios galimos idėjos turi savų privalumų ir trūkumų. Pirmosios siūlomos idėjos buvo atsisakyta, nes norint steigti filialus kituose miestuose iškiltų nemažai problemų. Reikėtų skirti nemažai darbo ir lėšų filialų steigimui, patalpų paieškai ir nuomai, personalo parinkimui ir samdymui. Pasidarytų sudėtingesnė kontrolės sistema. Reikiamos ir tinkamos kvalifikacijos specialistus surasti yra nelengva, o kadangi paieška turėtų vykti kituose miestuose tai dar labiau apsunkintų darbą. Be to pradžioje būtų nelengva atrasti klientų, nes kituose miestuose yra vietinių turizmo agentūrų, kurios jau įsitvirtinusios ir turi savo klientų ratą. Taigi ši idėja atmetama.

Antroji idėja yra nebloga ir ji ateityje, praplėtus įmonės veiklą bus įgyvendinta. Bet kol kas įmonei pakanka reklamos agentūros paslaugų bei kitų firmų reklaminių bukletų ir prospektų, kuriuose nurodomos paslaugų kainos bei aprašomos teikiamos paslaugos.Trečiosios idėjos buvo atsisakyta todėl, kad yra pakankamai daug firmų organizuojančių nebrangias keliones autobusais. Sugalvoti ir įgyvendinti naujus maršrutus būtų pakankamai sudėtinga ir tai pareikalautų nemažai išlaidų, kurių atsipirkimas nebūtų garantuotas.Taigi buvo apsistota prie ketvirtosios pasiūlytos idėjos. Jos įgyvendinimas taip pat pareikalaus daug materialinių ir intelektualinių resursų, tačiau siūlomos idėjos įgyvendinimas atneštų ir didelę naudą. Be to Lietuvoje nėra daug įmonių teikiančių įvežamojo turizmo paslaugas. Taip pat vykdant tokią veiklą bus galima alternatyvinė veikla ne sezono metu.3.2. Inovacinės idėjos aprašymasSiūlomos inovacinės idėjos tikslas: sukurti turizmo infrastruktūrą tiek pasyviam, tiek aktyviam poilsiui, pradedant įvairaus pobūdžio kelionėmis po Lietuvą ir baigiant motelių, stovyklaviečių ir kitų panašaus pobūdžio vietų rekreacijai sukūrimu.UAB “Baltijos jūra” rengiasi Lietuvoje teikti turizmo ir aktyvaus poilsio paslaugas tiek lietuviams, tiek užsieniečiams turistams atvykusiems į Lietuvą ir norintiems pakeliauti, susipažinti ar pailsėti joje.Numatoma teikti tokios paslaugos:• Turistinis žygis pėsčiomis ar dviračiais pasirinktu maršrutu. Klientus automobiliu nuveža prie išvykimo bazės, kartu su gidu grupė praeina pėsčiomis ar pravažiuoja dviračiais pasirinktą maršrutą. Gale žygio sutartoje vietoje automobiliu klientai parvežami namo. UAB “Baltijos jūra” žygio metu aprūpina palapinėmis, kuprinėmis, miegmaišiais, greitu maistu, vienkartiniais indais, žvejybos įrankių komplektais, be to saugumo sumetimais gidas visada turi kokią nors ryšio priemonę su centru susisiekti.• Turistinis žygis valtimis ar baidarėmis pasirinktu maršrutu. Klientus automobiliu nuveža prie išvykimo bazės, kartu su gidu grupė praplaukia maršrutu, gale žygio sutartoje vietoje klientai parvežami namo. Žygio metu įmonė aprūpina reikiamu inventoriumi išvardintu 1 punkte.
• Pasirinktu maršrutu su klientais aplankomi kultūriniai paminklai, muziejai, monumentai ir kitos įžymios Lietuvos vietos. UAB “Baltijos jūra” organizuoja automobilį, nakvynes viešbutyje, maitinimą viešbutyje bei greitą maistą dienos bėgyje, ekskursijas po muziejus, rezervuoja bilietus.• Organizuojamos kelionės su džipu žvejybai ar medžioklei. UAB “Baltijos jūra” organizuoja automobilį, nakvynes viešbutyje, maitinimą juose ir greito maisto davinį dienos metu, nuomoja kuprines, derina dėl medžioklės ar žvejybos leidimų tam tikrose vietose, nuomoja žvejybos įrankius.• Poilsinė – pažintinė kelionė po Lietuvos ežerus ir upes. UAB “Baltijos jūra” organizuoja automobilį, viešbučius, žvejybos, pliažo sporto inventorių, maistą viešbučiuose, greitą maistą dienos metu, suderina su klientais maršrutą ir su sustojimais keliauja, maudosi, ilsisi poilsio vietose.• Lėktuvų bilietų, viešbučių užsakymas, kelionių norimais maršrutais organizavimas užsienio verslininkams atvykstantiems į Lietuvą verslo reikalais.• Kaip alternatyvinė veikla – automobilių nuoma. UAB “Baltijos jūra” nuomoja automobilius esant nepakankamai turizmo ir poilsio paklausai, t.y. rudens, žiemos sezonų metu.Toliau iš uždirbto pelno įmonė galės plėsti savo automobilių parką, galimą aptarnaujamų klientų kiekį. Įmonė galės plėsti savo ryšius su kitomis turizmo ir poilsio kompanijomis užsienyje, siūlydama savo paslaugas užsienio turistams.Per ilgesnį laikotarpį įmonė turėtų užimti tvirtas pozicijas poilsio ir turizmo sferoje Lietuvoje. Didelis siūlomos inovacijos privalumas – universalūs kelionių maršrutai. Kelionių trukmę bei lankytinas vietas galima keisti pagal klientų pageidavimus bei finansinius išteklius. Tai įgalintų užsienio turistus ar poilsiautojus įtikinti, kad Lietuvoje tikrai yra į ką pažiūrėti, ramiai, pigiai, su komfortu praleisti atostogas ne prasčiau nei kitose valstybėse. Be to turėtų pavykti sukurti patikimos turizmo firmos įvaizdį tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.3.2.1. Inovacijos pasirinkimo pagrindimas Poilsio, turizmo ir rekreacijos poreikiai didėjant pragyvenimo lygiui didėja, labiau vertinamas komfortas ir vartotojo išlaidų struktūroje įvairaus poilsio išlaidos užims vis didesnę dalį.
Lietuva tampa vis labiau žinoma tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Sukūrus atitinkamą infrastruktūrą galima būtų tikėtis tam tikro pastovaus užsieniečių kiekio Lietuvoje.Lietuvoje po truputį atsigauna ir infrastruktūra prie turizmo ir aktyvaus poilsio: viešbučiai, nacionaliniai parkai, sanatorijos, kempingai ir kt.UAB “Baltijos jūra” turi galimybę tapti pagrindine įmone teikiančia turizmo ir aktyvaus poilsio paslaugas Lietuvoje.Kadangi Lietuvoje turizmo įmonės nebando pilnai apsirūpinti savo įranga bei transportu, UAB “Baltijos jūra” tuo bandys sumažinti paslaugų kainas ir taip su naujom paslaugom įeiti į rinką.Kadangi 2000 m. Lietuvą aplankė apie 3,7 mln. užsieniečių, o planuojami UAB “Baltijos jūra” pajėgumai yra apie 4000 klientų per metus, tai neturėtų būti sunku efektyviai dirbant perimti arba naujai surasti klientų.Lietuvoje tobulėja finansinė sistema. Būtent viena iš jos naujovių Lietuvoje UAB “Baltijos jūra” pasinaudos: pirks automobilius lizingo būdu. Tai sumažins pradinius įnašus.UAB “Baltijos jūra” turi alternatyvių variantų, jei turizmo veikla taptų nebe pelninga.4. Veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas4.1. InvesticijosSiekiant įgyvendinti inovacinę idėją UAB “Baltijos jūra” turės daryti investicijas. Pagrindinė investicijų dalis bus skiriama automobiliams ir inventoriui įsigyti. Investicijų paskirstymo struktūra galėtų būti tokia:• automobilių įsigijimas. Bus perkami džipas, pikapas ir keturi mikroautobusai. Vieno mikroautobuso kaina 76000 Lt, vieno džipo kaina – 95000 Lt., pikapo kaina – 42000 Lt. Bendra automobilių įsigijimo suma būtų 441 000 Lt. Pradinė įmoka sudarys 120 273 Lt. ;• inventoriaus įsigijimas. Bus perkamos palapinės (14) vieneto kaina 4000 Lt., miegmaišiai (200) – 200 Lt. , kuprinės (56) – 300 Lt. , žvejybos įrankiai (14) – 550 Lt., valtys (10) – 4000 Lt. , o taip pat bus perkami reikiami leidimai (100) – 50 Lt. Bendra suma, reikalinga inventoriaus įsigijimui sudarys apie 132200 Lt. • naujų darbuotojų paieška ir įdarbinimas bei apmokymas. Tam prireiks apie 10 000 Lt.• marketingo programos užsakymas ir apmokėjimas už reklaminės kompanijos teikiamas paslaugas – 150000 Lt.
Taigi susumavus preliminarius poreikius investicijoms gauname, kad į įmonės veiklos tobulinimo plano įgyvendinimą reikės investuoti apie 412 473 Lt. Kadangi UAB “Baltijos jūra” yra pelną gaunanti įmonė didesnę investicijų dalį sudarys pereitų metų uždirbtas pelnas, skiriamas įmonės veiklos praplėtimui. Taigi galima daryti, kad inovacijos diegimas bus vykdomas iš įmonės sukauptų rezervų.4.2. Pajamos – išlaidosPer 1999 metus įmonė suteikė paslaugų už 4 422 093 Lt. Sąnaudos patirtos uždirbant šias pajamas sudarė 4 046 263 Lt. Bendras pelnas sudarė 375 830 Lt.Planuojama, kad ateinančiais metais už naujai pradėtas teikti paslaugas bus uždirbta:• iš turizmo paslaugų teikimo 1 021 000 Lt ;• automobilių nuomos 70 000 Lt ;Taigi iš naujai teikiamų paslaugų bus uždirbta 1 091 000 Lt. pajamų.Sąnaudos, patirtos šioms pajamoms uždirbti sudarys apie 606 520 Lt. Taigi iš naujai pradėtų teikti paslaugų planuojamas bendrasis pelnas turėtų sudaryti apie 484 480 Lt.Jeigu darytume prielaidą, kad šiuo metu teikiamų paslaugų pajamos ir sąnaudos išliks tokiame pačiame lygyje tai bendros naujų ir senų paslaugų pajamos sudarytų 5 513 093 Lt., o sąnaudos patiriamos jas uždirbant – 4 652 783 Lt. Taigi planuojamas bendras pelnas, išliekant toms pačioms jau teikiamų paslaugų apimtims plius naujai pradėtos teikti paslaugos, sudarytų apie 860 310 Lt. Tačiau atsižvelgiant į gerėjančią Lietuvos ekonominę padėtį ir žmonių vidutinių pajamų lygio kilimą, reikėtų tikėtis, kad jau teikiamų paslaugų apimtys augs, o tai dar labiau padidintų įmonės gaunamą pelną.IšvadosPagrindinė UAB “Baltijos jūra” problema yra ta, kad jos teikiamų paslaugų savikaina yra pakankamai didelė, o naujų maršrutų užsienyje sudarymas kainuotų taip pat labai brangiai.Todėl buvo pasiūlyta inovacija – teikti turizmo paslaugas Lietuvoje. Tokių maršrutų sudarymas ir įgyvendinimas kainuotų žymiai mažiau nei užsienyje. Atkristų daug problemų dėl veiklos kontrolės, inovacijos įgyvendinimo. Procesą Lietuvoje kontroliuoti daug patogiau nei užsienyje.Pasirinktai inovacijai įgyvendinti bus paskirtas vadovas, kuris koordinuos visus su inovacijos diegimu susijusius reikalus.
Inovacijos diegimas padidins UAB “Baltijos jūra” poreikius personalui ir investicijoms.Investicijos bus skiriamos automobiliams įsigyti, reikiamo inventoriaus pirkimui, leidimų bei licencijų išsipirkimui, naujo personalo paieškai ir samdymui, naujų paslaugų marketingo programai sukurti.Įgyvendinus siūlomą inovaciją padidės įmonės teikiamų paslaugų sąrašas, o esant numatomam vartotojų intensyvumui turėtų išaugti įmonės gaunamas pelnas. Tai suteiktų galimybę ateityje ir toliau plėsti bei vystyti savo veiklą.Literatūra1. Kulviecas P. Inovacinis procesas. – Vilnius,1991.2. Valentinavičius S. Inovacinio proceso teoriniai principai. – Vilnius, 1997.3. Griškevičius A., Silickas J. Investicinių projektų valdymas. – Vilnius, 1998.4. Bivainis J., Griškevičius A. Investicinių projektų vertinimas. – Vilnius, 1997