Viešojo administravimo leidžiami aktai. Teisėtumo ir teisingumo principai.

Untitled

Viesojo admin. Leidziami aktai

Viešojo administravimo (administracinis) teisės aktas – tai rašytinis teisinis dokumentas. Išleidžiant administracinį aktą visada atsiranda tam tikros teisinės pasekmės, t.y. teisės ir pareigos viešojo administravimo santykių dalyviams; Viešojo administravimo (administracinis) teisės aktas išleidžiamas laikantis griežtai nustatytos procedūros. Priimant ir išleidžiant viešojo administravimo teisės aktus reikia vadovautis reglamentuose patvirtintais teisiniais standartais, kuriais nustatoma valdymo akto projekto parengimo, derinimo, svarstymo, ekspertinio vertinimo, patvirtinimo, registravimo ir išleidimo tvarka ir pan. Bendrų teisinių standartų kol kas nėra patvirtinta, todėl tenka vadovautis žinybinio pobūdžio taisyklėmis (pvz., tokios taisyklės yra numatytos LietuvosRespublikos Vyriausybės darbo reglamente); Apibendrinant viešojo administravimo (administracinio) teisės akto požymius, galima teigti, kad viešojo administravimo (administracinis) teisės aktas – tai turintis valdingą pobūdį teisės aktas, kuriame reguliuojami valdymo santykiai arba sprendžiami konkretūs administraciniai ginčai (bylos), nustatomas valdymo subjektų teisinis statusas, išleidžiamas kompetentingų viešojo administravimo institucijų (pareigūnų) nustatyta procedūra (valdymo proceso rėmuose) siekiant pasiekti valdymo tikslus, išspręsti valdymo uždavinius ir įgyvendinti valdymo funkcijas.

1.Viešojo administravimo teisės aktams būdingas įstatymų lydimasis pobūdis, t.y. jis išleidžiamas remiantis įstatymu ir įgyvendinant įstatyme įtvirtintas nuostatas.

2. Įstatymas yra aukščiausias teisinę galią turintis teisės aktas, priimamas įstatymo leidžiamosios (atstovaujamosios) institucijos (Seimo arba Parlamento) arba referendumo būdu, remiantis nustatytos procedūros. Įstatymas užima ypatingą vietą bendroje teisės aktų sistemoje, nes jo vaidmuo teisinio reguliavimo mechanizme yra vyraujantis. Siaurąja prasme, viešojo administravimo teisės aktus priima viešojo administravimo institucijos (pareigūnai), įgyvendindamos vykdomąją ir tvarkomąją veiklą.

Viešojo administravimo teisės aktai ir nevyriausybinių organizacijų leidžiami teisės aktai.

Nevyriausybinių organizacijų leidžiami lokaliniai teisės aktai neturi valdingo charakterio, todėl jiems nėra taikomi viešojo administravimo teisės aktams būdingi požymiai. Kai kuriais atvejais, valstybė įstatymoar kito teisės akto pagrindu nevyriausybinėms organizacijoms paveda (deleguoja) atlikti viešojo administravimo funkcijas valstybės vardu. Iš to seka, kad nevyriausybinių organizacijų aktai įgauna valdingą reikšmę. 2. Nevyriausybinių organizacijų leidžiami teisės aktai yra skirti sureguliuoti organizacijos veiklą, jie privalomi tik šių organizacijų nariams ir galioja konkrečios nevyriausybinės organizacijos viduje (in local). 3. Nevyriausybinių organizacijų leidžiamų teisės aktų teisėtumas užtikrinamas pačios organizacijos vidiniu kontrolės mechanizmu ir teisinėmis priemonėmis.Viešojo administravimo teisės aktų skirtumai nuo civilinių sutarčių. kitas teisės aktas, nuo kurio svarbu atriboti administracinį aktą, yra civilinis sandoris. pastaruoju metu, administracinės teisės teorijoje kaip viena iš viešojo administravimo (administracinių) teisės aktų formų yra administraciniai- teisiniai sandoriai. administracinius aktus nuo civilinių sandorių (sutarčių) galima atskirti pagal šiuos kriterijus:1. Civilinė sutartis (sandoris) patvirtinama dviejų ar daugiau asmenų (šalių) tarpusavio susitarimu laisvanoriška valia.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 489 žodžiai iš 976 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?