Teisės normų analizė

NAMŲ DARBAS NR.1

TEISĖS NORMŲ ANALIZĖ

Vilnius, 2005 m. balandis 27 d.

Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso 289 str. analizę.

Sprendimas

1. Nagrinėjamas Baudžiamojo kodekso straipsnis:

BK 289 straipsnis. Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimas.

Tas, kas pasisavinęs valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą padarė neteisėtus veiksmus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Teisės normos užrašymas „jei…, tai… priešingu atveju…“ pavidalu.

Jeigu asmuo yra pakaltinamas, tai jis negali pasisavinti valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo, priešingu atveju, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

3. Hipotezės analizė

Asmuo, kuriam taikoma tesės norma: Pakaltinamas asmuo.
Faktinės aplinkybės kada taikoma teisės norma: Pakaltinamam asmeniui pasisavinus valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, tokiu būdu padarant neteisėtus veiksmus.

Pagal aprašymo būdą hipotezė yra paprastoji, nes ji nurodo tiktai faktines aplinkybes, tačiau jų nepaaiškina.

Pagal sandarą hipotezė yra sudėtinė, nes nurodo daugiau nei vieną faktinę aplinkybę.

Hipotezės analizė. Hipotezė „tas, kas“ , kaip jau minėjau, pagal sandarą yra sudėtinė, t.y. hipotezėje „tas, kas“ galima įžvelgti daugiau aplinkybių, pavyzdžiui, asmuo turi būti pakaltinamas, kad teisės norma galiotų, tačiau gali būti ir ribotai pakaltinamas, ar net asmuo nusikaltimo metu gali būti apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Pagal aprašymo būdą ji yra paprastoji, o pagal sandarą – sudėtinė, nes nurodoma 2 ir daugiau faktinių aplinkybių: nusikaltimą padaręs asmuo, mano nagrinėjamu atveju, turi būti pakaltinamas ar bent dalinai pakaltinamas ir pan.

4. Dispozicijos analizė.

Dispozicija: pasisavinęs valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą padarė neteisėtus veiksmus.

Pagal aprašymo būdą dispozicija yra paprastoji: nurodomas elgesys, tačiau jis nėra paaiškinamas, t.y. tik nurodoma kokius neteisėtus veiksmus padarė asmuo: pasisavino valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą.

Pagal sandarą dispozicija yra alternatyvioji, t.y. tokia dispozicija, kuri mano nagrinėjamame baudžiamojo kodekso straipsnyje numato dvi aplinkybes, siejamas su normos galiojimu: pasisavinęs valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą.

5. Sankcijos analizė

Pagal aprašymo būdą sankcija yra paprastoji, t.y. pateiktos sankcijos, bet jos nepaaiškintos: baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Pagal sandarą sankcija yra alternatyvioji, t.y. tokios sankcijos, kurios numato mano nagrinėjame baudžiamojo kodekso straipsnyje tris poveikio priemones, iš kurių turi būti taikoma tik viena: baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.