Šeimos teisė

PLANAS

1. Santuokos samprata 3p.

2. Sutuoktinių pareigos ir teisės 3p.

3. Santuokos iširimo pagrindai 4p.

4. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės 5p.

5. Santuokos nutraukimas dėl abiejų suruoktinių kaltės 5p.

6. Santuokos nutraukimo pagrindai 7p.

7. Ištuokos teisinės pasekmės 7p.

8. Išvados 9p.

9. Naudota literatūra 10p.

Santuokos samprata

Santuoka- tai vyro ir moters sąjunga. Ši sąjunga ne visada buvo suprantama ir sudaroma taip, kaip dabar. Santuoka ilgai buvo supranta pagal kanonų teisę, tai yra remiantis tik krikščioniškomis dogmomis. Dabar gi yra dvejopa jos samprata. Anot naujojo civilinio kodekso, santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisnius santykius.Vyras ir moteris, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę santuoka, yra sutuoktiniai. Tačiau prieš santuoką vyras ir moteris susitaria susituokti, o tai vadinama sužadėtuvėmis. Dar visai neseniai toks susitarimas net nebuvo minimas civiliame kodekse. Santuokai sudaryti keliamos keletas sąlygų. Mūsų Lietuva yra gana konservatyvių pažiūrų, todėl draudžiama tuoktis skirtingos lyties asmenims, nors norinčių tai pakeisti tikrai yra. Bet nors ir tuoktis nori skirtingos lyties asmenys, jie turi būti sulaukę sutuoktinio amžiaus. Civiliniame kodekse tai skamba taip: “Santuoka leidžiama sudaryti asmenims, kurie santuokos sudarymo dieną yra aštuoniolikos metų.” Dar viena tokia pat svarbi sąlyga yra santuokos savanoriškumas. Santuoka sudaroma laisva vyro ir moters valia. Bet koks grasinimas, prievarta, apgaulė ar kitokie valios trūkumai yra pagrindas santuoką pripažinti negaliojančia. Santuoka negali būti sudaroma taip pat ir asmenų, įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintų neveiksniais. Civiliniame kodekse minimas ir draudimas pažeisti monogamijos principą : sudaręs santuoką ir jos įstatymu nustatyta tvarka nenutraukęs asmuo negali sudaryti kitos santuokos. Taip pat draudžiama tuoktis artimiesiems giminaičiams.

Sutuoktinių pareigos ir teisės

Sudarę santuoką, sutuoktiniai įgyja teises ir pareigas. Jie turi lygias teises ir vienodą civilinę atsakomybę vienas kitam bei vaikams santuokos sudarymo, jos trukmės ir jos nutraukimo klausimais. Sutuoktiniai susitarimu negali atsisakyti teisių ir panaikinti pareigų, kurios pagal įstatymus atsiranda kaip santuokos pasekmė. Sudarę santuoką sutuoktiniai sukuria šeimos santykius, kaip bendro gyvenimo pagrindą. Jie privalo vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą remti moraliai ir materialiai ir, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisidėti prie bendrų šeimos ar kito sutuoktinio poreikių tenkinimo. Santuoka neapriboja sutuoktinių teisnumo ir veiksnumo, tačiau sutuoktinių galėjimas įgyvendinti tam tikras teises gali būti ribojamas vedybų sutartirties bei imperatyvių normų.

Sudarant santuoką sutuoktiniai turi teisę pasilikti iki santuokos turėtą savo pavardę, pasirinkti kito sutuoktinio pvardę kaip bendrą pavardę arba pasirinkti dvigubą pavardę, kai prie savo pavardės prijungiama sutuoktinio pavardė. Sutuoktiniam susituokus niekam nekyla abejonių, kad jie gyvens kartu. Tačiau šiuo klausimu yra daug keblių situacijų, kurias dabar ir aptarsiu. Jeigu šeima gyvena vieno iš sutuoktinių nusavybės teise priklausančioje patalpoje, tai savininkas( vienas iš sutuoktinių) neturi teisės be kito sustuoktinio rašytinio sutikimo šios gyvenamosios patalpos perleisti, įkeisti ar išnuomoti. Jeigu sutuoktiniai gyvena nuomotoje patalpoje, tai nei vienas sutuoktinis atskirai negali nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, subnuomoti gyvenamosios patalpos arba perleisti teises pagal nuomos sutartį. Sutuoktiniai bendrai gyvena ir naudojasi jiems priklausančiais daktais. Bet sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo neturi teisės perleisti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiu būdu suvaržyti teisę į kilnojamąjį daiktą, naudojamą šeimos namų ūkyje. Sutuoktinis, be kurio sutikimo buvo sudarytas toks sandoris, turi teisę reikalauti pripažinti sandorį negaliojančiu, jeigu jis sandorio nepatvirtino po jo sudarymo, išskyrus atvejus, kai sandoris buvo atlygintinis, o trečioji šalis buvo sąžininga. Sutuoktiniai privalo išlaikyti ir auklėti savo nepilnamečius vaikus, rūpintis jų švietimu, sveikata, užtikrinti vaiko teisę į asmeninį gyvenimą, asmens neliečiamybę ir laisvę, vaiko turtines, socialines ir kitokias teises, numatytas vidaus ir tarptautinės teisės. Deja, ištesėti duotus pažadus ir teises bei pareigas ne visi sugeba.

Santuokos iširimo pagrindai

Santuoka baigiasi, kai vienas sutuoktinis miršta arba santuoka nutraukiama įstatymų nustyta tvarka. Santuoka gali būti nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinių ( sutuoktinio ) kaltės.Santuokos pabaiga dėl vieno sutuoktinio mirties. Santuoka baigiasi, kai vienas sutuoktinis miršta arba teismas sprendimu paskelbia jį mirusiu. Paskelbus sutuoktinį mirusiu, santuoka laikoma pasibaigusia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba nuo teismo sprendime nurodytos asmens mirties datos. Jeigu sutuoktinis, kurį teismas sprendimu paskelbė mirusiu, atsiranda, tai panaikinus teismo sprendimą, abiejų sutuoktinių bendru prašymu, paduotu santuokos pabaigą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, santuoka gali būti atnaujinta. Tačiau santuoka negali būti atnaujinta, jeigu kitas sutuoktinis sudarė naują santuoką arba yra kitų kliūčių, kurias minėjau pradžioje.

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu galimas tik tada, jei yra visos šios sąlygos: 1.- nuo santuokos pradžios yra praėję daugiau nei vieneri metai; 2.- abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ( turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan); 3.- abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs. Prašymas nutraukti santuoką paduadamas vieno iš sutuoktinių gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Kartu su prašymu dėl santuokos nutraukimo turi pateikti savo sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Prašyme taipogi turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių, sutuoktinių manymu, jų santuoka iširo.Santuokos nutraukimo tvarka gana sudėtinga. Teismas priima sprendimą santuoką nutraukti, jeigu įsitikina, kad santuoka faktiškai iširo. Santuoka laikoma iširusia, jeigu sutuoktiniai kartu bendrai nebegyvena ir negalima tikėtis, kad jie vėl pradės gyventi kartu. Santuoka laikoma faktiškai iširusia, jei daugiau nei metus sutuoktiniai netvarko bendro ūkio ir negyvena sutuoktinio gyvenimo.Vykstant skyrybų procesui, teismas privalo imtis priemonių sutuoktiniams sutaikyti. Nustatomas tam tikras terminas susitaikymui. Jeigu sutuoktiniai daugiau nei vienerius metus kartu bendrai nebegyvena arba termino susitaikyti nustatymas iš esmės prieštarautų vieno sutuoktinio arba jų vaikų interesams, taip pat abu sutuoktiniai reikalauja nagrinėti bylą iš esmės, terminas susitaikyti nenustatomas.
Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 982 žodžiai iš 3204 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?