Galimi testo klausimai uzkardos pareigunams

2969 0

Paruošto testo klausimų sąrašas

Testo pavadinimas: Galimi testo klausimai uzkardos pareigunams, pagrindas: Nenurodytas, teisingų atsakymų

minimumas: 70%.

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

1 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/administracinė, VSAT

nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Sprendimus dėl užsieniečių įpareigojimo išvykti iš LR priima:

– a) Migracijos departamentas;

+ b) VSAT struktūrinis padalinys;

+ c) Teritorinė policijos įstaiga;

– d) Užsienio reeikalų ministerija;

– e) Teismas;

2 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/administracinė, VSAT

nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Užsienietis negali būti įpareigotas išvykti iš LR:

– a) jei neturi galiojančio paso ar kito jį atitinkančio dokumento;

– b) jei jis neįvykdė turtinių įsipareigojimų Lietuvos Respublikai

+ c) jeigu jam paskirta kardomoji priemonė, kuri apriboja jo teisę išvykti iš Liietuvos Respublikos, arba jeigu jam taikomi

judėjimo laisvės Lietuvos Respublikoje apribojimai.

– d) jei jis yra nepilnametis.

3 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vy

ykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/administracinė, VSAT

nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Sprendimas dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti iš LR įforminamas:

+ a) dviem egzemplioriais;

– b) vienu egzempliorių;

– c) trimis egzemplioriais;

– d) keturiais egzemplioriais.

4 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

LR Vidaus reikalų ministro nustatytos formos žyma apie užsieniečio įpareigojimą išvykti iš LR žymimi užsieniečio

kelionės dokumentai, išskyrus atvejus:

– a) kai įpareigojimą išvykti sankcionuoja teismas;

+ b) kai užsieniečio, kurio leidimas gyventi LR panaikintas, nes užsienietis išvyksta gyventi į užsienio valstybę;

– c) kai tokį sprendimą priima institucija, įpareigojanti užsienietį iššvykti.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:49, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 1 lapas iš 88

2

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

5 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/administracinė, VSAT

nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

VSAT rinktinės vadas ar jo įgaliotas pareigūnas turi priimti sprendimą dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti iš LR:

– a) ne vėliau kaip per 3 valandas;

– b) ne vėliau kaip per 5 valandas;

+ c) ne

e vėliau kaip per 48 valandas;

– d) ne vėliau kaip per 10 dienų.

6 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/baudžiamoji, užsieniečių

išsiuntimas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 52 sek.

Laikas, per kurį Migracijos departamentui turi būti pateikta siūlomo išsiųsti užsieniečio, išskyrus atliekančius arešto ar

laisvės atėmimo bausmę, byla, pradedamas skaičiuoti nuo:

– a) užsieniečio sulaikymo;

– b) užsieniečio padaryto teisės pažeidimo nustatymo dienos;

+ c) užsieniečio asmens tapatybės bei pilietybės nustatymo dienos;

+ d) fakto, jog užsienietis neįvykdė įpareigojimo išvykti iš LR, dienos.

7 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

LR policijos komisariato vadovas ar migracijos tarnybos tarnautojas turi išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl užsieniečio

įpareigojimo išvykti LR:

– a) per 3 valandas;

– b) per 5 valandas;

+ c) per 48 valandas;

– d) per 10 dienų.

8 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos ap
psauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Jei yra aplinkybės, trukdančios įvykdyti priimtą sprendimą dėl užsieniečio išsiuntimo iš LR, reikia informuoti ar kreiptis į:

– a) Policijos departamentą;

+ b) sprendimą priėmusią įstaigą;

– c) policijos komisariatą;

– d) VSAT.

9 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Atleidus pareigūną iš darbo, jo datatorius grąžinamas:

– a) užkardai;

– b) punktui, kuriame jis dirbo;

– c) sunaikinamas;

+ d) rinktinei.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:49, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 2 lapas iš 88

3

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

10 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36

Datatorius su numeriu priskiriamas VSAT pareigūnui, išdirbusiam:

+ a) VSAT 6 mėn., iš kurių 3 mėn. PKP;

– b) VSAT 3 mėn.;

– c) VSAT 9 mėn., iš kurių – 6 mėn. PKP;

– d) VSAT 6 mėn.

11 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų saugojimas; Grupė: Sienos apsauga/štabai, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas

klausimui atsakyti: 24 sek.

Užpildyta datatorių išdavimo – priėmimo knyga užkardoje saugoma:

– a) 1 m.;

– b) 2 m.;

– c) 4 m.;

+ d) 5 m.

12 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, sa

augojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui

Užkardos vadas tikrina datatorių techninę būklę kartą per:

+ a) 1 mėn.;

– b) 2 mėn.;

– c) 3 mėn.;

– d) 4 mėn.

13 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Už datatoriaus techninę būklę atsako:

+ a) pareigūnas, kuriam priskirtas datatorius;

– b) užkardos budėtojas;

– c) užkardos (PKP viršininkas) vadovas;

– d) pamainos vyresnysis.

14 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Praradus datatorių, nedelsiant pranešama:

– a) VSAT budėtojui;

– b) Sienos apsaugos skyriaus darbuotojams;

– c) Kanceliarijai;

+ d) Rinktinės vadui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:50, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 3 lapas iš 88

4

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

15 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36

Pareigūnas jam priskirtą datatorių gali perduoti naudoti:

– a) tik užkardos pamainos vyresniajam;

– b) tik užkardos vadovui;

– c) ne žemesniam vadovui, nei rinktinės vadas;

+ d) niekam.

16 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Datatoriaus pirmasis simbolis:

– a) esami metai;

– b) esamas mėnuo;

– c) “LIETUVA”;

+ d) apsaugos skaičius.

17 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos

taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Kieno įsakymu datatorius priskiriamas pareigūnui?

+ a) rinktinės vado įsakymu;

– b) VSAT SAV viršininko įsakymu;

– c) VSAT vado įsakymu;

– d) Vidaus reikalų ministro potvarkiu.

18 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.02.28 LRV Nr. 302 – nutarimas “Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo”;

Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 72 sek.

Kuriame atsakyme išvardinti visi pagrindiniai vaiko asmenį liudijantys dokumentai:

+ a) LR piliečio pasas, LR diplomatinis pasas arba tarnybinis pasas, vaiko kelionės dokumentas, kelionės dokumentas

(pateikia asmenys be pilietybės), pabėgėlio kelionės dokumentas, atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas;

– b) LR diplomatinis pasas, LR piliečio pasas, atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas;

– c) LR piliečio pasas, LR diplomatinis pasas, vaiko kelionės dokumentas, kelionės dokumentas (pateikia asmenys be

pilietybės), pabėgėlio kelionės dokumentas, atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas, savivaldybės vaiko teisių

apsaugos tarnybos raštas;

– d) LR piliečio pasas, LR diplomatinis pasas arba tarnybinis pasas, vaiko kelionės dokumentas, kelionės dokumentas

(pateikia asmenys be pilietybės), atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas, savivaldybės vaiko teisių apsaugos

tarnybos raštas, notariškai patvirtintas tėvų sutikimas.

19 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.02.28 LRV Nr. 302 – nutarimas “Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo”;

Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Jei vaikas, turintis LR diplomatinį arba tarnybinį pasą, vyksta į užsienio valstybę pas vieną iš tėvų laikinai arba nuolat

gyvenantį (dirbanti) užsienio valstybėje, jis vykdamas vienas, be minėto paso turi pateikti:

– a) savo tėvų (įtėvių) ar vieno iš jų sutikimą;

+ b) kiti dokumentai nebūtini;

– c) savo tėvų (įtėvių) ar vieno iš jų sutikimą ir kopija.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:50, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 4 lapas iš 88

5

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

20 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.02.28 LRV Nr. 302 – nutarimas “Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo”;

Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 54 sek.

Jei vaikas gyvena su abiem tėvais (įtėviais) ir vyksta į užsienio valstybę su vienu iš jų, išskyrus asmenį liudijančių

dokumentų VSAT pareigūnams pateikia:

– a) antrojo iš vaiko tėvų (įtėvių) sutikimą, kad vaikas laikinai išvyktų ir šio sutikimo kopija;

+ b) antrojo iš vaiko tėvų (įtėvių) sutikimą, kuriame nurodyta jo galiojimo laikas, kad vaikas laikinai išvyktų ir šio

sutikimo kopija.;

– c) abiejų tėvų (įtėvių) sutikimas, kuriame nurodyta jo galiojimo laikas, kad vaikas laikinai išvyktų;

– d) antrojo iš vaiko tėvų (įtėvių) sutikimas, kuriame nurodyta jo galiojimo laikas, kad vaikas laikinai išvyktų.

21 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:

Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 47 sek.

Pasienio tikrinimas, tai:

+ a) asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną teisėtumo tikrinimas ir kiti tikrinimo veiksmai, kurie

pagal įstatymus ir kitus teisės aktus pavesti atlikti VSAT;

– b) asmenų ir gabenamų prekių per valstybės sieną teisėtumo tikrinimas ir kiti tikrinimo veiksmai, kurie pagal įstatymus ir

kitus teisės aktus pavesti atlikti VSAT;

– c) asmenų, gabenamų prekių ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną teisėtumo tikrinimas ir kiti tikrinimo

veiksmai, kurie pavesti atlikti VSAT.

22 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.03.28 VRM Nr. 154 – įsakymas “Dėl pasienio tikrinimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbo santykiai, VRS

statutas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Atliekant įprastinį transporto priemonės pasienio tikrinimą, paprastai:

– a) keleiviai iš transporto priemonės išlaipinami;

+ b) keleiviai iš transporto priemonės neišlaipinami;

– c) išlaipinamas vairuotojas, keleiviai iš transporto priemonės neišlaipinami.

23 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 54 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį ,,Asmenų, transporto priemonių ir gabenamų krovinių radiacinė kontrolė“, privalo:

+ a) užfiksavęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, viršijantį leistiną, nedelsdamas praneša pamainos vyresniajam ir imtis

priemonių sulaikyti transporto priemonę (krovinį) bei užtikrinti aplinkinių žmonių radiacinę saugą;

– b) užfiksavęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, viršijantį leistiną, nedelsdamas praneša pamainos vyresniajam, laukti

tolesnių nurodymų ir sulaikyti transporto priemonę (krovinį);

– c) užfiksavęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, nedelsdamas užtikrina aplinkinių žmonių radiacinę saugą, praneša

pamainos vyresniajam ir imtis priemonių sulaikyti transporto priemonę (krovinį).

24 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį ,,Vizų išdavimas“, privalo:

+ a) būti susipažinęs su tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais;

+ b) priėmęs prašymą vizai gauti, sutikrinti duomenis su užsienio asmens kelionės dokumentu, pasirašyti prašyme;

+ c) patikrinti pateiktą asmens kelionės dokumentą ir dokumentus, patvirtinančius galimybę išduoti vizą PKP;

+ d) patikrinti, ar sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už vizos išdavimą;

+ e) įdėti atvykimo spaudą į kelionės dokumentą.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:51, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 5 lapas iš 88

6

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

25 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 54 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį ,,Laikinųjų valstybinio numerio ženklų ( l.v.n.ž.) išdavimas“, privalo:

– a) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

patikrinti, ar identifikaciniai požymiai atitinka nurodytus registracijos dokumentuose;

– b) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

paimti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;

– c) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

patikrinti, ar identifikaciniai požymiai atitinka nurodytus registracijos dokumentuose ir paimti nustatyto dydžio čekį,

sumokėta už l.v.n.ž. išdavimą;

+ d) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

patikrinti, ar identifikaciniai požymiai atitinka nurodytus registracijos dokumentuose ir paimti nustatyto dydžio valstybės

26 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,

gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/administracinė, VSAT

nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

VSAT struktūriniai padaliniai turi teisę priimti sprendimus dėl užsieniečių įpareigojimo išvykti iš LR:

– a) Visais atvejais, išskyrus kai užsieniečiai turi leidimą nuolat gyventi LR;

+ b) Visais atvejais, kai užsieniečiai yra, gyvena VSAT struktūrinio padalinio aptarnaujamoje teritorijoje arba yra sulaikytas;

– c) Visais atvejais kai užsieniečiai sulaikomi pasienio ruože arba pasienio kontrolės punkte ir nėra priežasčių, dėl kurių

užsienietis negali būti išsiųstas;

– d) VSAT struktūriniai padaliniai sprendimų nepriima.

27 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-155 – įsakymas “Dėl pranešimų ir informacijos Valstybės sienos apsaugos

struktūriniuose padaliniuose fiksavimo tvarkos”; Tema: Taktika, budėtojų dalys; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis:

aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

VSAT budėtojų dalyje gaunamų telefoninių pranešimų instrukcija nustato balsinių pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu,

įrašymą į tam skirtą įrangą (magnetofoną). Šie įrašai gali būti panaikinami praėjus terminui:

– a) terminas nenustatomas;

– b) 1 metams;

+ c) 30 dienų;

– d) 6 mėnesiams.

28 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-155 – įsakymas “Dėl pranešimų ir informacijos Valstybės sienos apsaugos

struktūriniuose padaliniuose fiksavimo tvarkos”; Tema: Taktika, budėtojų dalys; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis:

aukščiausias; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

VSAT budėtojų dalyje gaunamų telefoninių pranešimų instrukcija nustato balsinių pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu,

įrašymą į tam skirtą įrangą (magnetofoną). Šie įrašai gali būti teikiami kitoms institucijoms, jei:

+ a) tai numato teisės aktai ;

+ b) tai numato tarpusavio bendradarbiavimo susitarimai;

– c) informacija padėtų atskleisti ir išsiaiškinti teisės aktų pažeidimus;

+ d) tiriant teisės pažeidimus, kurie yra jiems žinybingi.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:51, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 6 lapas iš 88

7

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

29 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-155 – įsakymas “Dėl pranešimų ir informacijos Valstybės sienos apsaugos

struktūriniuose padaliniuose fiksavimo tvarkos”; Tema: Taktika, budėtojų dalys; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

VSAT budėtojų dalyje gaunamų telefoninių pranešimų instrukcija nustato balsinių pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu,

įrašymą į tam skirtą įrangą (magnetofoną). Šia sistema gali naudotis:

+ a) VSAT vadovybė;

+ b) Operatyvaus valdymo centro pareigūnai;

+ c) Operatyvinės veiklos valdybos pareigūnai;

– d) Rinktinės vadovybė.

30 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-158 – įsakymas “Dėl pasieniečių meistriškumo varžybų “Geriausia

pasienio sargyba” nuostatų patvirtinimo”; Tema: Visuomeniniai renginiai, varžybos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Rinktinės komanda pasieniečių meistriškumo varžybų “Geriausia pasienio sargyba” trečiajame etape atlieka užduotis:

+ a) automobilio vairavimas;

+ b) pirmosios medicininės pagalbos suteikimas;

+ c) teorinių žinių patikrinimo testas;

– d) užsienio kalbų žinojimas.

31 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-158 – įsakymas “Dėl pasieniečių meistriškumo varžybų “Geriausia

pasienio sargyba” nuostatų patvirtinimo”; Tema: Visuomeniniai renginiai, varžybos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Pasieniečių meistriškumo varžybose “Geriausia pasienio sargyba” aukštesnę vietą užima rinktinės komanda, surinkusi

daugiau balų pagal užduotis tam tikra eiliškumo tvarka. Nurodykite užduotį, turinčia aukštesnį prioritetą, nei visos kitos:

– a) fizinis pasirengimas;

– b) automobilio vairavimas;

– c) pirmosios medicininės pagalbos suteikimas;

+ d) pasienio teisinio režimo užtikrinimas.

32 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM

rikiuotės ir ceremonijų taisyklių patvirtinimo”; Tema: Rikiuotė, rikiuotės rūšys; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko

limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Kurios iš išvardintų sąvokų yra rikiuotės rūšių pavadinimai:

– a) mokomoji;

+ b) skleistinė;

+ c) žygio;

– d) paruošiamoji.

33 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM

rikiuotės ir ceremonijų taisyklių patvirtinimo”; Tema: Rikiuotė, rikiuotės rūšys; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko

limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Skleistinė rikiuotė, tai:

– a) pareigūnų (vienetų) išdėstymas vora į rikiuotės gilumą;

– b) pareigūnų (vienetų) išdėstymas rikiuotės aikštėje;

+ c) pareigūnų (vienetų) išdėstymas fronto linija;

– d) pareigūnų (vienetų) išdėstymas vietovėje.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:52, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 7 lapas iš 88

8

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

34 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.18 PD prie LR VRM Nr. V-91 – įsakymas ,,Dėl informacijos, kurios perdavimą užtikrina Lietuvos

policijos informacijos centro budėtojų skyrius, pateikimo, parengimo, perdavimo ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“; Tema: Raštvedyba ir

archyvavimas, informacijos saugojimas kompiuterinėse laikmenose; Grupė: Sienos apsauga/štabai, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui

Budėtojų skyriaus elektroniniu paštu perduotų informacinių dokumentų (pranešimų) skaitmeninės kopijos kompiuterinėje

laikmenoje saugomos:

– a) 3 mėnesius;

– b) pusė metų;

+ c) 1 metus;

– d) 3 metus.

35 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.18 PD prie LR VRM Nr. V-91 – įsakymas ,,Dėl informacijos, kurios perdavimą užtikrina Lietuvos

policijos informacijos centro budėtojų skyrius, pateikimo, parengimo, perdavimo ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“; Tema: Kompiuterija,

elektroninis paštas; Grupė: Sienos apsauga/štabai, budėtojai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Koks elektroninio pašto sistemose turi būti nustatytas gautų elektroninių laiškų automatinio tikrinimo laiko intervalas:

+ a) 10 minučių;

– b) 20 minučių;

– c) 30 minučių;

– d) 1 valanda.

36 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.18 PD prie LR VRM Nr. V-91 – įsakymas ,,Dėl informacijos, kurios perdavimą užtikrina Lietuvos

policijos informacijos centro budėtojų skyrius, pateikimo, parengimo, perdavimo ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“; Tema: Kompiuterija,

elektroninis paštas; Grupė: Sienos apsauga/štabai, budėtojai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Nuo elektroninio laiško išsiuntimo, negavęs adresato patvirtinimo apie informacijos gavimą, elektroninį laišką išsiuntęs

budėtojas privalo telefonu patikslinti, ar adresatas gavo jam skirtą informaciją, per :

– a) 10 minučių;

+ b) pusę valandos;

– c) vieną valandą;

– d) 3 valandas.

37 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.28 Archyvų dep. prie LRV Nr. 88 – įsakymas “Dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo”; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60

Įstaigos raštvedybos organizavimo tikslai yra:

+ a) laiku ir kokybiškai parengti dokumentus;

+ b) tvarkyti ir valdyti dokumentus taip, kad būtų užtikrintas greitas priėjimas prie visų turimų dokumentų;

+ c) dokumentus išsaugoti reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti įstaigos veiklos įrodymai ir su įstaigos veikla susijusių fizinių ir

juridinių asmenų teisės;

– d) laiku ir kokybiškai parengti dokumentus, supažindinti darbuotojus ir paskirti atsakingus už dokumento vykdymą.

38 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.28 Archyvų dep. prie LRV Nr. 88 – įsakymas “Dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo”; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36

Įstaigoje parengti dokumentai registruojami:

– a) prieš pasirašant ir patvirtinant;

+ b) po to kai jie pasirašomi ir patvirtinami;

– c) pasirinktinai prieš ar po pasirašymo ar patvirtinimo.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:52, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 8 lapas iš 88

9

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

39 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.07 VSAT prie LR VRM Nr. 246 – įsakymas ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos aprūpinimo

ginkluote ir jos apskaitos instrukcijos”; Tema: Ginkluotė, priskyrimo ir išdavimo tvarka; Grupė: Sienos apsauga/štabai, budėtojai; Lygis: aukštesnis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Padalinio budėtojas, pastebėjęs, kad laiku be pateisinamos priežasties (užduoties ar tarnybos vykdymui) negrąžintas

ginklas, privalo nedelsdamas apie tai informuoti:

– a) užkardos vadą ar PKP viršininką ir rinktinės budėtoją;

– b) atsakingą už ginkluotę pareigūną;

– c) rinktinės vadą;

+ d) užkardos vadą ar PKP viršininką, bei organizuoti pareigūno ir ginklo paiešką.

40 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.07 VSAT prie LR VRM Nr. 246 – įsakymas ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos aprūpinimo

ginkluote ir jos apskaitos instrukcijos”; Tema: Ginkluotė, veiksmai ginkluotės praradimo atveju; Grupė: Sienos apsauga/štabai, budėtojai; Lygis:

aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 72 sek.

Padalinio budėtojas, gavęs pranešimą apie ginklo praradimą, privalo apie tai nedelsdamas informuoti:

+ a) užkardos vadą ar PKP viršininką ir organizuoti ginklo paiešką;

+ b) rinktinės operatyvinį budėtoją;

+ c) rinktinės vadą;

+ d) VSAT operatyvinį budėtoją;

+ e) vietos prokuratūrą;

– f) atsakingą už ginkluotę pareigūną;

– g) VSAT vadą;

– h) VSAT štabo atsakingą už ginkluotę pareigūną.

41 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36

Lietuvos Respublikoje dokumentuose data rašoma:

– a) skaitmenų grupes atskiriant taškeliais;

+ b) skaitmenų grupes atskiriant brūkšneliais;

– c) skaitmenų grupes atskiriant tarpeliais;

– d) skaitmenų grupių neatskiriant.

42 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42

Įstaigos antspaudas dedamas:

– a) taip, kad liestų parašą ir pavardę;

+ b) taip, kad liestų pareigų pavadinimą;

– c) ant parašo;

– d) pasirinktinai.

43 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36

Jei rašte ar lydraštyje nurodoma, kad siunčiami kiti dokumentai ir jie tekste įvardijami teksto paskutinėje pastraipoje,

nurodomas lapų skaičius taip (pavyzdys):

– a) Pridedama. 3 lapai.;

+ b) PRIDEDAMA. 3 lapai.;

– c) PRIEDAI: 3 lapai.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:53, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 9 lapas iš 88

10

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

44 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36

Blanko formatas:

– a) A3, A2;

+ b) A4, A5;

– c) A1, A3.

45 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui

Organizaciniai dokumentai yra:

– a) įstaigos vadovo parašu tvirtinami teisės aktai, nustatantys įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas (nuostatai,

įstatai, taisyklės, reglamentai ir kt.);

– b) netvirtinami teisės aktai, pasirašyti įstaigos vadovo, nustatantys įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas

(nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai ir kt.);

+ c) tvarkomaisiais dokumentais tvirtinami teisės aktai, nustatantys įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas

(nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai ir kt.).

46 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui

Informacinių dokumentų grupei priklauso:

– a) instrukcijos, nuostatai, taisyklės;

+ b) pažymos, aktai, raštai, protokolai;

– c) įsakymai, potvarkiai, sprendimai.

47 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60

Parašo rekvizitas rašomas po dokumento tekstu ir jo rekvizito dalys išdėstomos:

+ a) vienoje eilutėje ir atskiriamos nuo teksto ne mažesniu, kaip vienos eilutės intervalu, pareigų pavadinimas pradedamas

rašyti nuo kairiosios paraštės, vardas ir pavardė rašoma eilutės dešinėje pusėje, pasirašoma eilės viduryje;

– b) vienoje eilutėje ir atskiriamos nuo teksto ne mažesniu, kaip dviejų eilučių intervalu, pareigų pavadinimas pradedamas

rašyti nuo kairiosios paraštės, vardas ir pavardė rašoma eilutės dešinėje pusėje, pasirašoma po pavarde;

– c) vienoje eilutėje ir atskiriamos nuo teksto ne mažesniu, kaip vienos eilutės intervalu, pareigų pavadinimas pradedamas

rašyti nuo dešiniosios paraštės, apačioje rašomas vardas ir pavardė, pasirašoma šalia.

48 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui

Pasirašant komisijos parengtą dokumentą, nurodoma dokumentą parengusių asmenų:

– a) vardai ir pavardės;

– b) tarnybinės pareigos;

+ c) pareigos komisijoje.

49 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48

Dokumentai įforminami paliekant tokio pločio paraštes:

– a) kairioji – 20 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 5 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė ne mažesnė kaip 20 mm;

+ b) kairioji – 30 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė ne mažesnė kaip 20 mm;

– c) kairioji – 20 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 30 mm, apatinė ne mažesnė kaip 20 mm;

– d) kairioji – 30 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 5 mm, viršutinė – 10 mm, apatinė ne mažesnė kaip 20 mm.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:53, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 10 lapas iš 88

11

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

50 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Dokumentai įforminami paliekant kairėje paraštę:

– a) 20 mm;

+ b) 30 mm;

– c) 10 mm;

– d) ne mažiau 20 mm.

51 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Dokumentai įforminami paliekant dešinėje paraštę:

– a) 5 mm;

+ b) ne mažesnę, kaip 10 mm;

– c) ne daugiau, kaip 15 mm;

– d) 20 mm.

52 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Dokumentai įforminami paliekant viršutinę paraštę:

– a) 10 mm;

+ b) 20 mm;

– c) 30 mm;

– d) ne mažesnę, kaip 15 mm.

53 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:

Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24

Dokumentai įforminami paliekant apatinę paraštę:

– a) ne mažesnę, kaip 10 mm;

+ b) ne mažesnę, kaip 20 mm;

– c) 30 mm;

– d) ne daugiau, kaip 30 mm.

54 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Priedą už tarnybos stažą sudaro:

– a) 2 procentai pareiginės algos už 3 kiekvienus metus;

+ b) 3 procentai pareiginės algos už 3 kiekvienus metus;

– c) 4 procentai pareiginės algos už 3 kiekvienus metus.

55 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Pareigybės; Grupė:

Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Valstybės tarnautojų pareigybės lygis “A” reiškia :

– a) pareigybes, kurioms būtinas aukštasis universitetinis išsilavinimas;

+ b) pareigybes,kurioms būtinas aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;

– c) pareigybes, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;

– d) pareigybes, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:54, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 11 lapas iš 88

12

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

56 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

terminai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pažeidėjas privalo sumokėti baudą po nutarimo skirti baudą įteikimo:

– a) per 1 metus;

+ b) per 15 dienų;

– c) per 3 mėnesius;

– d) terminas nenustatytas.

57 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

terminai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas:

+ a) per 10 dienų;

– b) per 1 mėnesį;

– c) per 3 dienas;

– d) terminas nenustatytas.

58 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Pareigybės; Grupė:

Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į lygius:

– a) A, B, C, D;

+ b) A, B, C;

– c) A, B;

– d) A, B, C, D, F.

59 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Mokamos materialinės pašalpos dydis yra:

+ a) iki penkių minimalių mėnesinių algų dydžio;

– b) iki dviejų minimalių mėnesinių algų dydžio;

– c) iki trijų minimalių mėnesinių algų dydžio;

– d) vienos pareiginės algos dydžio.

60 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 50 sek.

ATPK skiriamos baudos dydis:

– a) nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį;

– b) skiriamas sankcijoje numatytas baudos maksimumas;

+ c) nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias

ir sunkinančias aplinkybes.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:54, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 12 lapas iš 88

13

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

61 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

terminai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 72 sek.

Administracinė nuobauda gali būti paskirta:

– a) ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos;

– b) ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos;

+ c) ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui,- per

šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos;

– d) ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui,- per tris

mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos.

62 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

terminai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.

Laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda, pasibaigus terminui:

+ a) jeigu asmuo, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda, per metus nuo tos dienos, kai pasibaigia nuobaudos

vykdymas, nepadarė naujo administracinio teisės pažeidimo;

– b) jeigu asmuo, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda, per metus nuo tos dienos, kai pasibaigia nuobaudos

vykdymas, nepadarė jokio nusikaltimo;

– c) jeigu asmuo, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda, per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai pasibaigia nuobaudos

vykdymas, nepadarė jokio nusikaltimo.

63 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukščiausias; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai:

+ a) laiku, visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes, išspręsti ją tiksliai pagal įstatymus;

+ b) užtikrinti priimto nutarimo vykdymą, taip pat išaiškinti priežastis ir sąlygas padedančias padaryti administracinius

teisės pažeidimus;

+ c) užkirsti kelią teisės pažeidimams, auklėti piliečius, kad jie laikytųsi įstatymų, stiprintų teisėtumą.

64 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukščiausias; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Administracinių teisės pažeidimų bylos teisena negalima:

+ a) kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties, kai asmeniui padariusiam priešingą teisei veiką nėra

sukakę 16 m, kai padaręs priešingą teisei veiką asmuo yra nepakaltinamas;

+ b) kai asmuo veikė būtinojo reikalingumo arba būtinosios ginties atveju, kai priimamas amnestijos aktas, jeigu jis

panaikina administracinės nuobaudos skyrimą;

+ c) kai panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas, kai yra suėję nustatyti terminai, jeigu mirė asmuo,

kurio atžvilgiu buvo pradėta bylos teisena.

65 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Apie nepilnamečio administracinį sulaikymą:

+ a) būtina pranešti jo tėvams arba juos atstojantiems asmenims;

– b) būtina pranešti jo tėvams arba juos atstojantiems asmenims, sulaikytajam paprašius;

– c) tai nusprendžia protokolą surašęs pareigūnas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:55, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 13 lapas iš 88

14

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

66 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

terminai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Administracinį teisės pažeidimą padariusio asmens administracinis sulaikymas gali trukti:

– a) penkias valandas;

+ b) neilgiau kaip penkias valandas;

– c) neilgiau kaip tris valandas.

67 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

terminai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 40 sek.

Asmenys, pažeidę pasienio teisinio režimo taisykles arba pasienio kontrolės punktų veiklos taisykles, gali būti sulaikyti:

+ a) iki 3 valandų protokolui surašyti, o prireikus nustatyti asmenybę ir išaiškinti teisės pažeidimo aplinkybes, – iki 48

– b) iki 5 valandų protokolui surašyti, o prireikus nustatyti asmenybę ir išaiškinti teisės pažeidimo aplinkybes, – iki 48

– c) sulaikymo laikas neribotas.

68 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

terminai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 50 sek.

Administracinio sulaikymo laikas skaičiuojamas:

– a) nuo protokolo surašymo momento;

– b) nuo pažeidimo padarymo momento;

+ c) nuo pažeidėjo pristatymo protokolui surašyti momento.

69 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Asmens apžiūrą gali atlikti:

– a) bet kokios lyties asmuo, svarbu, kad dalyvautų kviestiniai;

– b) tos pačios lyties asmuo, kaip apžiūrimasis;

+ c) tos pačios lyties asmuo, kaip apžiūrimasis, dalyvaujant dviem tos pačios lyties kviestiniams.

70 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Nepilnamečiams gali būti skiriamos administracinės nuobaudos:

– a) visos, numatytos LR ATPK;

– b) visos, išskyrus baudą;

+ c) visos, išskyrus administracinį areštą;

– d) administracinių nuobaudų skirti negalima.

71 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Už vieną administracinį teisės pažeidimą gali būti paskirta administracinė nuobauda:

+ a) pagrindinė;

+ b) papildomoji.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:55, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 14 lapas iš 88

15

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

72 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.

Už administracinius teisės pažeidimus piliečiams skiriama bauda:

+ a) negali būti mažesnė kaip dešimt litų ir didesnė kaip vienas tūkstantis litų;

– b) negali būti mažesnė kaip dvidešimt litų ir didesnė kaip du tūkstančiai litų;

– c) negali būti mažesnė kaip dešimt litų ir didesnė kaip du tūkstančiai litų;

– d) pasirinktinai.

73 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 50 sek.

Už administracinius teisės pažeidimus pareigūnams skiriama bauda:

+ a) negali būti mažesnė kaip dvidešimt litų ir didesnė kaip du tūkstančiai litų;

– b) negali būti mažesnė kaip dešimt litų ir didesnė kaip du tūkstančiai litų;

– c) negali būti mažesnė kaip trisdešimt litų ir didesnė kaip tūkstantis litų;

– d) negali būti mažesnė kaip dvidešimt litų ir didesnė kaip trys tūkstančiai litų.

74 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Valstybės tarnautojams priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant

nustatytą darbo trukmę, atlikimą, negali būti mokama:

+ a) ilgiau kaip vienerius metus;

– b) ilgiau kaip 6 mėnesius;

– c) ilgiau kaip 3 mėnesius;

– d) ilgiau kaip vieną mėnesį.

75 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pareiginė alga valstybės tarnautojams nustatoma:

+ a) pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms;

– b) pagal pareigybės lygį ir yra vienoda visoms to pačio lygio pareigybėms;

– c) pagal pareigybės lygį ir kategoriją.

76 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos:

+ a) į 20 kategorijų;

– b) į 30 kategorijų;

– c) į 25 kategorijas;

– d) į 10 kategorijų.

77 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės garantijos;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į:

+ a) tris lygius;

– b) penkis lygius;

– c) du lygius.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:56, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 15 lapas iš 88

16

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

78 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės garantijos;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Valstybės tarnautojų pareigybės lygis “C” reikalauja:

+ a) ne žemesnio kaip vidurinio išsilavinimo ir įgytos profesinės kvalifikacijos;

– b) ne žemesnio kaip vidurinio išsilavinimo;

– c) ne žemesnio kaip pagrindinio išsilavinimo ir įgytos profesinės kvalifikacijos.

79 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės garantijos;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į:

– a) 30 kategorijų;

+ b) 20 kategorijų;

– c) 40 kategorijų.

80 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės garantijos;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Aukščiausia valstybės tarnautojų pareigybių kategorija yra:

– a) 1 kategorija;

– b) 30 kategorija;

+ c) 20 kategorija.

81 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės garantijos;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į :

+ a) karjeros;

+ b) politinio( asmeninio) pasitikėjimo;

+ c) įstaigos vadovų;

+ d) pakaitinių;

– e) paslaugų.

82 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.01.24 Vilniaus rinktinė Nr. 22 – įsakymas “Dėl VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės štabo vidinių

struktūros vienetų nuostatų patvirtinimo”; Tema: Darbo santykiai, Pareigybės; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko

Rinktinės vidinių struktūrų vienetų nuostatus tvirtina:

– a) Štabo viršininkas;

+ b) vadas;

– c) Sienos apsaugos skyriaus viršininkas;

– d) Personalo skyriaus viršininkas.

83 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Priėmimas į darbą

(tarnybą); Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Asmuo, priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, vyresnis kaip 62 metų ir 6 mėnesių amžiaus būti:

– a) negali;

– b) gali;

+ c) gali tik politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniai valstybės tarnautojai.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:56, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 16 lapas iš 88

17

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

84 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės garantijos;

Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Stažas Lietuvos valstybei, einant valstybės tarnautojo pareigas,skaičiuojamas nuo:

+ a) 1990 m. Kovo 11d.;

– b) 1991 m. Kovo 11d.;

– c) 1991 m. rugpjūčio 23 d.

85 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės garantijos;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Valstybės tarnybos įstatymas, statutiniams valstybės tarnautojams taikomas:

– a) su išlyga;

– b) be išlygų;

+ c) tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai, išskyrus šio Įstatymo nustatytą darbo apmokėjimo tvarką.

86 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas):

– a) surašo protokolą;

– b) surašo išvadą;

+ c) priima nutarimą;

– d) nieko nesurašo.

87 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

terminai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Administracinio arešto trukmė 40 parų yra:

– a) galima;

+ b) negalima, nes administracinis areštas yra skiriamas ne daugiau kaip 30 parų;

– c) galima teismui atsižvelgus į pažeidėjo asmenybę.

88 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

terminai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, gali būti apskundžiami:

+ a) per 14 dienų;

– b) per 10 dienų;

– c) per 20 dienų;

– d) terminas nenustatytas.

89 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.02.17 Vilniaus rinktinė Nr. 8 – 86 – įsakymas “Dėl 2003 metų skiriamų biudžetinių asignavimų

patvirtinimo Vilniaus rinktinės pavaldžioms užkardoms ir punktams”; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės,

tarnautojai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Už darbą nakties metu valstybės tarnautojams mokamos priemokos:

+ a) pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio;

– b) dvigubas valandinis atlygis;

– c) 10 procentų pareiginės algos;

– d) 30 procentų pareiginės algos.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:57, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 17 lapas iš 88

18

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

90 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.02.17 Vilniaus rinktinė Nr. 8 – 86 – įsakymas “Dėl 2003 metų skiriamų biudžetinių asignavimų

patvirtinimo Vilniaus rinktinės pavaldžioms užkardoms ir punktams”; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės,

tarnautojai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Už darbą švenčių dienomis valstybės tarnautojams mokamų priemokų dydis:

– a) pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio;

+ b) dvigubas valandinis atlygis;

– c) 10 procentų pareiginės algos;

– d) 30 procentų pareiginės algos.

91 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 55 sek.

Nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje gali apskųsti:

+ a) asmuo, dėl kurio jis priimtas;

+ b) institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą;

+ c) nukentėjęs asmuo.

92 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Papildomos užduotis valstybės tarnautojui turi būti suformuluotos:

+ a) raštu;

– b) žodžiu.

93 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 40 sek.

ATPK vykdomasis dokumentas yra:

+ a) nutarimas, kiek jis liečia turtinio nuostolio atlyginimą;

– b) nutarimas;

– c) dokumentas liečiantis nuostolio atlyginimą.

94 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Valstybės tarnautojams mokamos priemokos:

+ a) už darbą poilsio bei švenčių dienomis ir nakties metu;

+ b) už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis;

+ c) už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą;

– d) už darbą, kuris tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir dresiravimu.

95 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Nuolatinėje darbovietėje, asmenims, kuriems paskirtas administracinis areštas, darbo užmokestis:

– a) mokamas;

+ b) nemokamas;

– c) gali būti mokamas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:58, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 18 lapas iš 88

19

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

96 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Nutarimą dėl administracinio arešto vykdo:

– a) valstybės sienos apsaugos tarnyba;

– b) asmuo pasirenka pats;

– c) apylinkės teismas;

+ d) policijos įstaigos.

97 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

terminai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukščiausias; Laiko limitas klausimui atsakyti: 50 sek.

Specialiosios teisės atėmimo terminas gali būti sutrumpintas:

+ a) jei asmuo nepadarė teisės pažeidimo ir praėjo ne mažiau kaip pusė paskirto laiko;

– b) jei asmuo nepadarė teisės pažeidimo ir praėjo ne mažiau kaip ketvirtadalis paskirto laiko;

– c) neatsižvelgiant, ar asmuo padarė teisės pažeidimą, bet praėjo daugiau kaip pusė laiko;

– d) praėjus ne mažiau kaip pusei paskirto laiko.

98 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukščiausias; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Nutarimas konfiskuoti daiktą, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir

pajamas, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, vykdomas:

– a) paimant konfiskuotą daiktą ir pajamas;

+ b) paimant konfiskuotą daiktą ir pajamas ir priverstinai neatlygintinai perduodant šį daiktą ir šias pajamas valstybės

99 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 40 sek.

Keli ATPK nutarimai vieno asmens atžvilgiu vykdomi:

– a) kartu;

+ b) kiekvienas nutarimas vykdomas savarankiškai;

– c) nutarimai nevykdomi.

100 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 50 sek.

Nutarimo administracinėje byloje vykdymas nutraukiamas:

+ a) kai priešingą teisei veikimą ar neveikimą padaro nepakaltinamas asmuo;

+ b) kai priimamas amnestijos aktas, jeigu jis panaikina administracinės nuobaudos skyrimą;

+ c) kai panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas, kai miršta asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas.

101 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.

Organas (pareigūnas), išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, gali priimti nutarimą:

+ a) skirti administracinę nuobaudą;

+ b) nutraukti bylą;

+ c) motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitam įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą organui (

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:58, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 19 lapas iš 88

20

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

102 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

terminai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Asmeniui turi būti išsiunčiamas ar įteikiamas nutarimo nuorašas, kurį pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo

protokolo pagrindu:

+ a) per tris dienas;

– b) per dešimt dienų;

– c) per penkias dienas.

103 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje turinį sudaro:

+ a) nutarimą priėmusio organo ( pareigūno) pavadinimas, bylos nagrinėjimo pradžia, žinios apie asmenį, kurio byla

+ b) bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių išdėstymas, byloje priimtas sprendimas;

+ c) šio kodekso straipsnio, straipsnio dalies ar kito teisės akto, numatančio atsakomybę už pažeidimą, kurio reikalavimus

pažeidė asmuo, nurodymas.

104 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 55 sek.

Organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išsiaiškinti:

+ a) ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas;

+ b) ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat kitas aplinkybes turinčias reikšmės bylai

teisingai išspręsti;

+ c) ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių.

105 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.07.02 LRS Nr. IX-1007 – Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.; Tema: Finansinė apskaita, darbo

užmokestis; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pagrindinis neapmokestinamasis pajamų dydis yra:

+ a) 290 litų per mėnesį;

– b) 250 litų per mėnesį;

– c) 210 litų per mėnesį;

– d) 275 litai per mėnesį.

106 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

terminai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Administracinių teisės pažeidimų bylos turi būti išnagrinėjamos:

+ a) per 15 dienų;

– b) per 10 dienų;

– c) per 3 dienas;

– d) terminas nenustatytas.

107 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

terminai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.

Administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas, jei asmuo:

+ a) vengia administracinės atsakomybės;

+ b) neturi nuolatinės gyvenamosios vietos;

+ c) ilgam išvykęs į užsienį, ilgai serga, ar dėl kitų priežasčių neįmanoma išnagrinėti bylos.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:59, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 20 lapas iš 88

21

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

108 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 55 sek.

Organas (pareigūnas), ruošdamasis nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, turi išspręsti:

+ a) ar priklauso jo kompetencijai nagrinėti bylą, ar teisingai surašytas protokolas, ir kita administracinio teisės pažeidimo

bylos medžiaga;

+ b) ar pranešta asmenims, dalyvaujantiems nagrinėjant bylą, apie jos nagrinėjimo vietą ir laiką, ar išreikalauti papildomą

medžiagą;

+ c) ar tenkinti, ar atmesti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens , nukentėjusiojo, jų atstovų pagal įstatymą,

advokatų prašymus.

109 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.

Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę:

+ a) susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus, nagrinėjant bylą naudotis

teisine advokato ar kito įgalioto atstovo pagalba;

+ b) kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba , kurią jis moka ir naudotis vertėjo paslaugomis,

+ c) byla nagrinėjama jam dalyvaujant.

110 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.

VSAT prie LR VRM pareigūnai turi teisę vykdyti administracinį sulaikymą už administracinius teisės pažeidimus:

+ a) už pasienio teisinio režimo taisyklių pažeidimus;

+ b) už pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimus.

111 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pareiginės algos koeficiento vienetas yra:

+ a) yra Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio;

– b) yra Vyriausybės patvirtintos minimalios bazinės algos dydžio;

– c) yra Vyriausybės patvirtinto minimalaus gyvenimo lygio dydžio.

112 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.

Administracinio teisės pažeidimo protokolo turinys:

+ a) jo surašymo data ir vieta, protokolą surašiusio asmens pareigybė, pavardė, vardas;

+ b) žinios apie pažeidėjo asmenybę, administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas, esmė, šio kodekso straipsnis,

straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas;

+ c) liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra pavardės, adresai, pažeidėjo paaiškinimas, kitos žinios būtinos bylai spręsti.

113 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn nuo:

– a) 18 m.;

– b) 14 m.;

+ c) 16 m.;

– d) 15 m.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:59, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 21 lapas iš 88

22

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

114 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Užsieniečiai, padarę administracinės teisės pažeidimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, atsako:

– a) pagal savo šalies įstatymus;

+ b) pagal LR ATPK, jeigu ko kito nenumato kiti įstatymai ar LR tarptautinės sutartys.

115 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:

Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Įslaptinta informacija pagal svarbą, galimos žalos, kurią patirtų valstybė, jos institucijos ar asmenys, jeigu ši informacija

būtų atskleista neturintiems teisės ją sužinoti asmenims, dydį bei pagal apsaugos, būtinos tokiai informacijai išsaugoti,

lygį, yra skirstoma į:

– a) slaptą, riboto naudojimo ir konfidencialią;

– b) visiškai slaptą, konfidencialią, tarnybinio naudojimo ir riboto naudojimo;

– c) visiškai slaptą, slaptą ir riboto naudojimo;

+ d) visiškai slaptą, slaptą, konfidencialią ir riboto naudojimo.

116 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 50 sek.

Administracinių nuobaudų rūšys:

+ a) įspėjimas, bauda, daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir

pajamų, kurios gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu konfiskavimas;

+ b) suteiktos asmeniui specialiosios teisės atėmimas, administracinis areštas;

+ c) nušalinimas nuo pareigų.

117 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.

Administracinis areštas negali būti paskirtas:

+ a) nėščioms moterims, moterims turinčioms vaikų iki dvylikos metų amžiaus;

+ b) asmenims, kuriems nesukako aštuoniolikos metų, pirmos ir antros grupės invalidams;

– c) pirmą kartą teisės pažeidimą padariusiems asmenims.

118 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.

Skiriant nuobaudą už administracinį teisės pažeidimą, atsižvelgiama:

+ a) į padaryto teisės pažeidimo pobūdį;

+ b) pažeidėjo asmenybę bei sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes;

– c) į pažeidėjo pilietybę.

119 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:

Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Žyma “VISIŠKAI SLAPTAI” suteikiama:

+ a) valstybės paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali sukelti ypač sunkių

pasekmių valstybei;

– b) tarnybos paslaptį sudarančiai informacijai;

– c) tarnybos paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas turės sunkių pasekmių

– d) valstybės paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali padaryti žalos valstybei.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:00, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 22 lapas iš 88

23

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

120 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų

skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: neapibrėžtas;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.

Drausmės pažeidimas tai:

+ a) kalta pareigūno veika, kuria pažeidžiami teisės aktai, reglamentuojantys jo pareigų atlikimą;

– b) pareigūno veikla, kuria asmenims padaroma materialinė ir moralinė žala;

– c) asmenų veikla, pažeidžianti įstaigos ar organizacijos teisės aktų, reglamentuojančių vidaus tvarką, reikalavimus.

121 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų

skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: neapibrėžtas;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 40 sek.

Drausminės nuobaudos skyrimo pagrindas:

– a) kalta pareigūno veika;

– b) vado tarnybinis pranešimas;

+ c) tarnybinis nusižengimas.

122 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų

skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: neapibrėžtas;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.

Griežtesnė drausminė nuobauda taikoma už nusižengimą:

– a) dėl neatsargumo, ar aplaidumo;

– b) už iš anksto suplanuotą;

+ c) už tyčinį tarnybinį nusižengimą.

123 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų

skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: neapibrėžtas;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Tarnybinis patikrinimas turi būti atliktas:

– a) per du mėnesius;

+ b) per vieną mėnesį.

124 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų

skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko

limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Statutiniams vidaus reikalų sistemos pareigūnams drausminės nuobaudos skiriamos vadovaujantis:

– a) LR įstatymais;

– b) LR ATPK;

+ c) tarnybos LR VRS statutu.

125 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Atsakomybė už pasienio teisinio režimo taisyklių arba pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimus numatyta:

+ a) LR ATPK 205 str.;

– b) LR ATPK 206 str.;

– c) LR ATPK 201 str.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:00, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 23 lapas iš 88

24

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

126 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.10.25 VSAT prie LR VRM Nr. 433 – įsakymas “Dėl VSAT prie LR VRM statutinių valstybės tarnautojų

asmens ženklų saugojimo, išdavimo, nešiojimo ir apskaitos nuostatų”; Tema: Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi;

Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Pareigūnų asmens ženklai nešiojami:

+ a) tik tarnybos metu ant tuo metu dėvimų viršutinių uniforminių drabužių, kairėje krūtinės pusėje;

– b) tik tarnybos metu ant tuo metu dėvimų viršutinių uniforminių drabužių, kairėje krūtinės pusėje po pavardės lentele;

– c) tik tarnybos metu ant tuo metu dėvimų viršutinių uniforminių drabužių, dešinėje krūtinės pusėje.

127 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.10.25 VSAT prie LR VRM Nr. 433 – įsakymas “Dėl VSAT prie LR VRM statutinių valstybės tarnautojų

asmens ženklų saugojimo, išdavimo, nešiojimo ir apskaitos nuostatų”; Tema: Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi;

Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pareigūno asmens ženklą perduoti kitiems asmenims (paskolinti) ir naudoti ne tarnybos tikslais:

– a) galima, esant būtinybei;

+ b) negalima;

– c) galima tik tarnybos metu.

128 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:

Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos įslaptinimą, saugojimą, naudojimą, išslaptinimą, apsaugos

koordinavimą bei kontrolę reglamentuoja:

– a) Lietuvos Respublikos Konstitucija;

– b) Valstybės sienos apsaugos tarnybos nuostatai;

+ c) Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas.

129 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.10.25 VSAT prie LR VRM Nr. 433 – įsakymas “Dėl VSAT prie LR VRM statutinių valstybės tarnautojų

asmens ženklų saugojimo, išdavimo, nešiojimo ir apskaitos nuostatų”; Tema: Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi;

Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Pareigūnas, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs asmens ženklą, turi:

+ a) nedelsdamas apie tai pranešti savo tiesioginiam viršininkui ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną parengti tarnybinį

pranešimą padalinio vadovui raštu, nurodydamas sugadinimo ar praradimo priežastis ir aplinkybes;

– b) pranešti apie tai padalinio vadovui per 10 darbo dienų ir parengti tarnybinį pranešimą padalinio vadovui raštu,

nurodydamas sugadinimo ar praradimo priežastis ir aplinkybes;

– c) nedelsdamas apie tai pranešti Personalo skyriui ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną parengti tarnybinį pranešimą

padalinio vadovui raštu, nurodydamas sugadinimo ar praradimo priežastis ir aplinkybes.

130 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.04 LRS Nr. IX-926 – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės

garantijos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Darbo sutarties įstatymas, įsigaliojus Darbo kodeksui:

– a) galioja;

+ b) netenka galios;

– c) galioja tik kodekse neaptartais klausimais.

131 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.04 LRS Nr. IX-926 – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės

garantijos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

LR Darbo kodeksas įsigalioja:

– a) nuo 2003.01.01;

+ b) nuo 2003.01.01, išskyrus 47 straipsnio 6 dalies nuostatas, kurios įsigalioja Lietuvos Respublikai tapus Europos sąjungos

– c) nuo 2003.07.01.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:01, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 24 lapas iš 88

25

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

132 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.04 LRS Nr. IX-926 – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės

garantijos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Darbo sutarčių rūšys:

+ a) neterminuotos;

+ b) terminuotos, laikinosios, sezoninės;

+ c) dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų;

+ d) su namudininkais;

+ e) patarnavimo darbams ir kt.

133 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.04 LRS Nr. IX-926 – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; Tema: Darbo santykiai, Priėmimas į darbą

(tarnybą); Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Darbuotojui išbandymo terminas ilgesnis nei 3 mėnesiai nustatytas:

+ a) būti negali;

– b) iki 6 mėnesių gali būti;

– c) iki 9 mėnesių gali būti.

– d) būti gali.

134 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.04 LRS Nr. IX-926 – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; Tema: Darbo santykiai, Atostogos;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Kasmetinės atostogos – tai:

– a) kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti;

+ b) kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti,

paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį;

– c) kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti,

nepaliekant darbo vietos (pareigų) ir nemokant vidutinio darbo užmokesčio.

135 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.04 LRS Nr. IX-926 – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; Tema: Darbo santykiai, Atostogos;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Kasmetinių atostogų rūšys:

+ a) minimaliosios;

– b) mokslo;

– c) maksimaliosios;

+ d) pailgintos;

+ e) papildomos.

136 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.09 VSAT prie LR VRM Nr. 4-183 – įsakymas “Dėl pasienio kontrolės, panaudojant valstybės sienos

apsaugos tarnybos informacinę sistemą, tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:

pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Jeigu, įvedus transporto priemonės ar asmens kelionės dokumento duomenis, VSATIS duomenų įvedimo lange užsidega

geltonas šviesoforas, tai reiškia, kad:

– a) asmuo ar transporto priemonė turi būti sulaikomi arba jiems neleidžiama kirsti valstybės sienos;

– b) duomenų (neatitikimų), susijusių su tikrinamu asmeniu ar transporto priemone, nerasta;

+ c) surasti įrašai (neatitikimai), susiję su tikrinamu asmeniu ar transporto priemone;

+ d) asmuo ar transporto priemonė turi būti siunčiami specialiam patikrinimui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:01, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 25 lapas iš 88

26

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

137 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.09 VSAT prie LR VRM Nr. 4-183 – įsakymas “Dėl pasienio kontrolės, panaudojant valstybės sienos

apsaugos tarnybos informacinę sistemą, tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:

pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Jeigu, įvedus transporto priemonės ar asmens kelionės dokumento duomenis, VSATIS duomenų įvedimo lange užsidega

raudonas šviesoforas, tai reiškia, kad:

– a) surasti įrašai (neatitikimai), susiję su tikrinamu asmeniu ar transporto priemone;

– b) asmuo ir transporto priemonė siunčiami specialiam patikrinimui;

+ c) asmuo ir transporto priemonė sulaikomi.

138 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.09 VSAT prie LR VRM Nr. 4-183 – įsakymas “Dėl pasienio kontrolės, panaudojant valstybės sienos

apsaugos tarnybos informacinę sistemą, tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:

pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

VSATIS, transporto priemonės tikrinimo procedūros metu rankiniu būdu įvedus transporto priemonės valstybinį numerį

ir jį išdavusios valstybės kodą, automatiškai užpildomi kiti transporto priemonės duomenų laukai. Jei jų duomenys

nesutampa su faktiniais automobilio duomenimis:

+ a) rekomenduojamas atlikti specialusis transporto priemonės patikrinimas;

– b) transporto priemonė per valstybės sieną nepraleidžiama;

– c) transporto priemonė sulaikoma.

139 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.09 VSAT prie LR VRM Nr. 4-183 – įsakymas “Dėl pasienio kontrolės, panaudojant valstybės sienos

apsaugos tarnybos informacinę sistemą, tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:

pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

VSATIS, transporto priemonės tikrinimo procedūros metu rankiniu būdu įvedus transporto priemonės valstybinį numerį

ir jį išdavusios valstybės kodą, automatiškai turi užsipildyti kiti transporto priemonės duomenų laukai. Jei transporto

priemonė su Lietuvos Respublikos valstybiniais registracijos numeriais registre nerandama:

+ a) rekomenduojama atlikti specialųjį patikrinimą;

– b) likę reikiami duomenys į laukus įvedami ranka;

– c) transporto priemonė per valstybės sieną praleidžiama;

– d) transporto priemonė sulaikoma.

140 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.09 VSAT prie LR VRM Nr. 4-183 – įsakymas “Dėl pasienio kontrolės, panaudojant valstybės sienos

apsaugos tarnybos informacinę sistemą, tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:

pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

VSATIS, transporto priemonės tikrinimo procedūros metu rankiniu būdu įvedus transporto priemonės valstybinį numerį

ir jį išdavusios valstybės kodą, automatiškai turi užsipildyti kiti transporto priemonės duomenų laukai. Jei transporto

priemonė su kitos šalies valstybiniais registracijos numeriais registre nerandama:

– a) rekomenduojama atlikti specialųjį patikrinimą;

+ b) likę neužpildyti reikiami duomenų laukai užpildomi ranka;

– c) transporto priemonė sulaikoma.

141 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.09 VSAT prie LR VRM Nr. 4-183 – įsakymas “Dėl pasienio kontrolės, panaudojant valstybės sienos

apsaugos tarnybos informacinę sistemą, tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:

pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

VSATIS, baigus standartinį išvykstančios iš LR transporto priemonės patikrinimą, peržiūrimi šviesoforų laukai.Tolimesni

su VSATIS dirbančio pareigūno veiksmai:

+ a) įjungiamas geltonas šviesoforas, jei transporto priemonė su asmenimis siunčiami detaliam patikrinimui;

+ b) įjungiamas žalias šviesoforas, jei transporto priemonė su asmenimis praleidžiami per valstybės sieną;

+ c) įjungiamas raudonas šviesoforas, jei transporto priemonė su asmenimis per valstybės sieną nepraleidžiami.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:02, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 26 lapas iš 88

27

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

142 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.09 VSAT prie LR VRM Nr. 4-183 – įsakymas “Dėl pasienio kontrolės, panaudojant valstybės sienos

apsaugos tarnybos informacinę sistemą, tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:

pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

VSATIS, baigus specialųjį atvykstančios į LR transporto priemonės patikrinimą, priimamas sprendimas asmenį ir

transporto priemonę sulaikyti.Tolimesni su VSATIS dirbančio pareigūno veiksmai:

+ a) VSATIS šviesoforas pakeičiamas į žalią;

– b) VSATIS šviesoforas pakeičiamas į raudoną;

+ c) įvedamas komentaras.

143 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.09.08 VSAT prie LR VRM Nr. 323 – įsakymas “Dėl PPD ir jo padalinių pareigūnų ir karių šaudybos

tobulinimo”; Tema: Ginkluotė, šaudyba; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Šaudyba nedelsiant nutraukiama:

+ a) šaudybos vadovo nurodymu;

+ b) pasirodžius taikinių lauke žmonėms, mašinoms, gyvūnams ar žemai skrendant lėktuvams;

+ c) pakėlus šaudykloje baltą vėliavėlę;

– d) pakėlus šaudykloje raudoną vėliavėlę.

144 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.09.08 VSAT prie LR VRM Nr. 323 – įsakymas “Dėl PPD ir jo padalinių pareigūnų ir karių šaudybos

tobulinimo”; Tema: Ginkluotė, šaudyba; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Šaudyba nedelsiant nutraukiama:

+ a) pakėlus šaudykloje baltą vėliavėlę;

– b) pakėlus šaudykloje raudoną vėliavėlę;

+ c) kilus šaudykloje gaisrui;

+ d) gavus nustatytą signalą iš šaudyklos apribojimo komandos.

145 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.09.08 VSAT prie LR VRM Nr. 323 – įsakymas “Dėl PPD ir jo padalinių pareigūnų ir karių šaudybos

tobulinimo”; Tema: Ginkluotė, šaudyba; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Šaudyba nedelsiant nutraukiama:

– a) tik šaudybos vadovo nurodymu;

+ b) savanoriškai arba šaudybos vadovo nurodymu, pasirodžius taikinių lauke žmonėms, mašinoms, gyvūnams, žemai

skrendant lėktuvams;

+ c) kilus šaudykloje gaisrui.

146 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.07 VSAT prie LR VRM Nr. 246 – įsakymas ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos aprūpinimo

ginkluote ir jos apskaitos instrukcijos”; Tema: Taktika, budėtojų dalys; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Budėtojas, pastebėjęs, kad pareigūnas po tarnybos negražino į ginklų kambarį ginklo, privalo:

– a) apie tai pranešti vadovybei ir laukti, kol pareigūnas gražins ginklą;

– b) apie tai informuoti vadovybę ir prokuratūrą;

+ c) apie tai informuoti vadovybę ir organizuoti pareigūno bei ginkluotės paiešką.

147 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti:

Užkardos veikimo teritorija – tai pasienio ruožo dalis, į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą apribota:

– a) Lietuvos Respublikos valstybės siena;

+ b) sandūromis, skiriamosiomis linijomis ir pasienio ruožo riba;

+ c) kita už pasienio ruožo ribų esanti teritorija, kurioje užkarda vykdo jai pavestas funkcijas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:02, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 27 lapas iš 88

28

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

148 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Pasienio sargyba – tai:

– a) du ar daugiau pareigūnų, vykdančių valstybės sienos apsaugą nustatytame poste ar teritorijos dalyje;

– b) vienas ar daugiau pareigūnų, vykdančių valstybės sienos apsaugą nustatytame poste ar teritorijos dalyje;

+ c) vienas ar daugiau pareigūnų, vykdančių jiems paskirtą tarnybos užduotį;

– d) du ar daugiau pareigūnų, vykdančių jiems paskirtą, užkardos vado suplanuotą veiklą užkardos veikimo teritorijoje.

149 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Valstybės sienos apsaugos objektai ir įrenginiai tai:

+ a) pasienio juostoje ir už jos ribų esantys valstybės sienos ženklai;

+ b) kontrolinė pėdsakų juosta;

– c) pasienio laivai, inžinerinės – techninės priemonės;

+ d) pasienio patrulio takas, signalizacijos sistemos (kompleksai);

+ e) inžinerinės užtvaros, atraminiai punktai.

150 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60

Atraminis punktas yra:

+ a) vieta, kurioje įrengtos patalpos ir kita infrastruktūra pasienio sargybų pareigūnams pailsėti, gaminti valgį;

– b) vieta, kurioje įrengtos patalpos ir kita infrastruktūra vykdyti pasienio sargybą, tikrinti asmenis ir transporto

priemones, esančias pasienio ruože;

+ c) laikyti transporto priemones;

+ d) vieta, kurioje įrengtos patalpos ir kita infrastruktūra vadovauti pasienio sargyboms ir palaikyti ryšį su užkardos

budėtoju ar pamainos vyresniuoju.

151 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui

Užkardų veikimo teritorijų skiriamąsias linijas pagal užkardų nuostatuose nurodytas sandūras nustato:

– a) VSAT vadas;

+ b) VSAT rinktinės vadas;

– c) užkardų vadai bendradarbiavimo susitarime dėl sandūrų apsaugos;

– d) VSAT rinktinės Sienos apsaugos skyrius.

152 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti:

Padėties užkardos veikimo teritorijoje įvertinimo išvados tikslinamos:

– a) kartą per pusę metų;

+ b) kiekvieną mėnesį, prieš sudarant užkardos pareigūnų tarnybos grafiką;

+ c) pasikeitus padėčiai užkardos veikimo teritorijoje.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:03, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 28 lapas iš 88

29

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

153 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Darbo santykiai, Darbo režimas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pakeitimus užkardos tarnybos grafike dėl suplanuoto pareigūno darbo laiko gali daryti:

+ a) padalinio (užkardos) vadas;

+ b) padalinio (užkardos) vado pavaduotojas;

– c) pamainos vyresnysis.

154 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Jei pasienio sargybą sudaro vienas pareigūnas:

+ a) tarnybos žiniaraštis jam gali būti neišduodamas, o jo tarnybos užduotis įrašoma ir tarnybos eiga fiksuojama

sąveikaujančios pasienio sargybos žiniaraštyje;

– b) jam išduodamas “B” formos tarnybos žiniaraštis, prie kurio pridedamas lapas su “A” formos tarnybos žiniaraščio

statistinių duomenų lentele;

– c) jam išduodamas “A” formos tarnybos žiniaraštis su statistinių duomenų lentele;

– d) dėl tarnybos žiniaraščio išdavimo sprendžia užkardos vadas.

155 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Jei pasienio sargybą vykdo vienas pareigūnas:

+ a) jis netikrina asmens dokumentų;

+ b) gali tarnybą vykdyti tik sąveikaudamas su netoli esančia kita pasienio sargyba;

– c) nesulaiko asmenų ir transporto priemonių;

+ d) netikrina sulaikytų asmenų iki iškviestos į pagalbą pasienio sargybos atvykimo.

156 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Pakeisti pasienio sargybos tarnybos užduotį, įsakyti ar leisti nutraukti jos vykdymą gali:

+ a) užkardos vadas;

+ b) užkardos (padalinio) pamainos vyresnysis;

– c) posto pamainos vyresnysis;

– d) budėtojas.

157 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Pasienio sargybos pareigūnai turi teisę:

+ a) tarnybos užduotyje nustatytu laiku šerti tarnybinius šunis, arklius;

+ b) veikti teritorijoje, neatsižvelgiant į jos nuosavybės teisę;

+ c) sveikinti gretimos valstybės sienos apsaugos institucijų pareigūnus;

+ d) lydėti kitas transporto priemones ir būti jose.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:03, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 29 lapas iš 88

30

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

158 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Ginkluotė, bendrieji reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Pareigūnai, vykdydami tarnybinę užduotį, automatinius šautuvus gali laikyti:

+ a) ant peties;

+ b) už nugaros;

+ c) prie krūtinės.

159 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Ginkluotė, bendrieji reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Pėsti pareigūnai patruliuodami paprastai automatinius šautuvus laiko:

– a) už nugaros;

+ b) ant peties;

– c) prie krūtinės.

160 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Ginkluotė, bendrieji reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Pareigūnai, tarnybos metu tikrindami dokumentus, paprastai automatinius šautuvus laiko:

– a) ant peties;

+ b) už nugaros;

– c) prie krūtinės.

161 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pasienio sargyba, gavusi sąveikaujančios pasienio sargybos kvietimą (signalą) atvykti į pagalbą:

– a) vykdo tarnybinėje užduotyje nurodytas funkcijas;

– b) vyksta į pagalbą, jei tarnybinėje užduotyje tai nenumatyta;

+ c) vykdo rezervinės grupės funkcijas.

162 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Pasienio sargyba maskuotės reikalavimų neprivalo laikytis:

+ a) atliekant tarnybą PKP ribose;

– b) vykdama į tarnybos vietą;

– c) patruliuodama pasienio juostoje;

+ d) kai tarnybos užduotyje nurodomas atviras (demonstracinis) veiksmų pobūdis ar veiksmų imitavimas.

163 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, budėtojų dalys; Grupė: Sienos apsauga/štabai, budėtojai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Apie nesankcionuotą skrydį užkardos budėtojas praneša:

– a) Krašto apsaugos ministerijos budėtojui;

+ b) rinktinės budėtojui;

+ c) į artimiausią Karinių oro pajėgų padalinį;

– d) VSAT budėtojui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:04, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 30 lapas iš 88

31

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

164 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Pasienio sargybai instruktažą praveda:

+ a) užkardos vadas;

+ b) užkardos vado pavaduotojas;

+ c) užkardos pamainos vyresnysis;

+ d) posto pamainos vyresnysis;

– e) užkardos (padalinio) budėtojas;

+ f) sargybos vyresnysis.

165 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti:

Užbaigęs instruktažą, instruktuojantysis komanduoja:

– a) “Tarnybos vykdymui išsiskirstyt”;

– b) “Į tarnybos vietas žengte marš (išvykt)”;

– c) “Įsakau saugoti valstybės sieną”;

+ d) “Įsakau vykdyti tarnybos užduotį (užduotis).

166 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti:

Pasienio sargybų tikrinimas turi būti:

– a) suplanuotas ir reglamentuotas aukštesnio vadovo kiekvienam atvejui atskirai;

+ b) atviras, kai tiesiogiai kontaktuojama su pasienio sargybos pareigūnais;

+ c) slaptas, kai pasienio sargybos pareigūnai nežino apie atliktą patikrinimą;

+ d) netikėtas ir nešabloniškas pagal laiką, vietą ir būdą.

167 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti:

Tikrinant pasienio sargybą draudžiama:

– a) vykdyti pasienio sargybos tikrinimą be vadovų žinios;

+ b) inscenizuoti pažeidėjų veiksmus;

– c) paimti ginklą ar spec. priemones;

+ d) demaskuoti pasienio sargybos vietą.

168 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Pasienio sargybos tikrinimo rezultatus tikrintojas įrašo:

+ a) į pasienio sargybos tarnybos žiniaraštį;

+ b) į užkardos budėtojų tarnybos priėmimo – perdavimo knygą;

+ c) į PKP budėjimo priėmimo – perdavimo knygą;

– d) į padėties užkardos veikimo teritorijoje įvertinimo knygą.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:04, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 31 lapas iš 88

32

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

169 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Pasienio sargybos nušalinimo nuo tarnybinės užduoties vykdymo teisė suteikiama:

– a) VSAT vadui;

+ b) rinktinės vadui;

– c) rinktinės štabo viršininkui;

+ d) užkardos vadui;

– e) užkardos vado pavaduotojui;

– f) užkardos pamainos vyresniajam;

+ g) asmeniui, paskyrusiam pasienio sargybai tarnybos užduotį.

170 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, sargybų valdymas; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 72 sek.

Užkardos pamainos vyresnysis:

– a) turi eiti ne žemesnes, nei specialisto pareigas;

+ b) turi eiti ne žemesnes, nei jaunesniojo specialisto pareigas;

– c) būti susipažinęs su paskutiniaisiais šalies įvykiais;

+ d) būti susipažinęs su paros oro prognoze;

+ e) būti susipažinęs su maršrutinių autobusų, kertančių valstybės sieną užkardos veikimo teritorijoje, tvarkaraščiais;

+ f) žinoti užkardos vado buvimo vietą ir ryšio su juo palaikymo būdą.

171 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.23 VRM Nr. 597 – įsakymas “Dėl paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo

tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui

Pasas paskelbiamas negaliojančiu jeigu:

+ a) jis prarastas;

+ b) jis pakeistas piliečio pageidavimu;

+ c) pilietis jo neatsiima per vienerius metus nuo išrašymo dienos;

+ d) jis pakeistas dėl netikslių įrašų jame;

+ e) paaiškėja aplinkybės, dėl kurių jis negalėjo būti išduotas.

172 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.23 VRM Nr. 597 – įsakymas “Dėl paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo

tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui

LR piliečio pasas nuo jame nurodytos datos galioja:

+ a) 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 18 metų amžiaus;

+ b) 5 metus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 18 metų amžiaus;

+ c) 2 metus, jeigu jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;

– d) 25 metus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 45 metų amžiaus;

+ e) jeigu pilietis, kuriam nėra sukakę 5 metai, išvyksta į užsienio valstybę ilgiau negu 2 metams, paso galiojimo terminas

pratęsiamas ne ilgesniam kaip 5 metų terminui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:05, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 32 lapas iš 88

33

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

173 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.23 VRM Nr. 597 – įsakymas “Dėl paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo

tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui

LR piliečio pasas nuo jame nurodytos išdavimo datos galioja:

– a) iki 25 metų amžiaus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 18 metų amžiaus;

+ b) 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 18 metų amžiaus;

+ c) 2 metus, jeigu jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;

– d) iki 45 metų amžiaus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 25 metų amžiaus.

174 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.01.12 LRS Nr. VIII-1527 – LR tarnybinio paso įstatymas; Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė:

Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

LR tarnybinio paso galiojimo terminas:

– a) 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 18 metų amžiaus;

+ b) 5 metus nuo jame nurodytos išdavimo datos;

– c) 10 metų, nuo jame nurodytos išdavimo datos;

– d) 7 metus nuo jame nurodytos išdavimo datos.

175 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.11.06 LRS Nr. IX-577 – Asmens tapatybės kortelės įstatymas; Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė:

Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 40 sek.

LR asmens tapatybės kortelės galiojimo terminas:

+ a) nuo 16 metų išduota asmens tapatybės kortelė galioja 10 metų;

– b) jeigu ji išduota piliečiui nuo 5 iki 18 metų, galioja 5 metus;

+ c) iki 16 metų išduota asmens tapatybės kortelė galioja ne ilgiau kaip 5 metus;

– d) 5 metus nuo joje nurodytos išdavimo datos.

176 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti:

Į pasienio sargybas kariai gali būti skiriami:

– a) vykdant bendras operacijas su kitais struktūriniais padaliniais;

+ b) įvedus atitinkamą valstybės sienos apsaugos režimą;

– c) rinktinės vado nurodymu.

177 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti:

Pasienio sargybai nutraukti vykdymą tarnybos užduoties, leidžiama:

+ a) jei reikia persekioti asmenis, įtariamus padarius nusikaltimą ar kitą teisės pažeidimą, nusikaltėlius, besislepiančius nuo

teisėsaugos organų, arba užkirsti kelią daromam nusikaltimui ar kitam teisės pažeidimui;

+ b) jei reikia suteikti neatidėliotiną medicinos pagalbą asmeniui, nukentėjusiam nuo teisės pažeidimo ar esančiam

bejėgiškos būklės;

+ c) kai tolimesnis tarnybos vykdymas kelia realų pavojų pareigūnų gyvybei ar sveikatai;

+ d) kai reikia padėti kitoms pasienio tarnyboms.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:05, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 33 lapas iš 88

34

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

178 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.

Pasienio sargybos pareigūnai turi teisę:

+ a) veikti teritorijoje (sausumoje, vandenyse), neatsižvelgiant į nuosavybės teisę ir jos rūšį, lydėti laivus, kitas transporto

priemones ir būti jose;

+ b) tarnybos užduotyje nustatytu laiku pavalgyti ir pailsėti, šerti tarnybinius šunis, arklius;

+ c) sveikinti gretimos valstybės sienos apsaugos institucijų pareigūnus ar karius.

179 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, sargybų valdymas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.

Sargybos vyresnysis atsako:

+ a) už tikslų tarnybos užduoties vykdymą;

+ b) tarnybos metu jam pavaldžių pareigūnų kontrolę;

– c) už pasienio sargybų tikrinimą;

+ d) už gautų tarnybos užduočiai vykdyti tarnybos priemonių ir kitų materialinių vertybių priežiūrą, apsaugą, tinkamą

180 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.03.23 LRV Nr. 335 – nutarimas “Dėl sprendimų dėl užsieniečių įpareigojimo išvykti arba jų išsiuntimo iš

LR vykdymo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, vizų režimas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui

Sprendimą išsiųsti užsienietį iš Lietuvos Respublikos vykdo:

+ a) miestų ar rajonų policijos komisariatai;

– b) Užsienio reikalų ministerija;

– c) Vidaus reikalų ministerija;

+ d) Užsieniečių registracijos centras.

181 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti:

Slapukas-pasienio sargyba,kuriai keliami sekantys reikalavimai:

+ a) nenutrūkstamas slapukavimo laikas paprastai neturi būti ilgesnis kaip 3-4 valandos, žiemą ar kitomis nepalankiomis

oro sąlygomis 2-3 valandos;

+ b) turi būti numatytas periodiškas slapuko vietos pakeitimas;

+ c) turėtų neišsiduoti kitoms pasienio sargyboms, vykdančioms tarnybą toje pačioje vietoje.

182 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36

Valstybės sienos apsaugos nuostatus tvirtina:

– a) Rinktinės vadas;

+ b) VSAT vadas;

– c) VRM ministras;

– d) Vyriausybė.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:06, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 34 lapas iš 88

35

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

183 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti:

Veiksmų slaptumui užtikrinti pasienio sargyba privalo:

+ a) tinkamai panaudoti maskuojančias vietovės ir daiktų savybes, tamsaus paros laiko ir kitas riboto matomumo sąlygas;

+ b) kuo tyliau judėti vietovėje ir naudotis ginklais bei kitomis priemonėmis;

– c) išsidėstyti tarnybos vietoje matant vietiniams gyventojams;

+ d) vengti rūkyti tarnybos vietose, kūrenti laužus ar kitaip save demaskuoti.

184 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1996.05.14 LRS Nr. I-1336 – Valstybių Šiaurės Atlanto sutarties dalyvių ir kitų valstybių, dalyvaujančių

programoje “Partnerystė taikos labui”, susitarimo dėl jo ir karinių pajėgų statuso ir šio susitarimo papildomo protokolo ratifikavimo įstatymas; Tema:

Taktika, kiti dokumentai ir jų įforminimas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Vykstant per valstybės sieną užsienio valstybių ginkluotųjų pajėgų transporto priemonėms, civilinės atsakomybės

privalomojo draudimo liudijimus pateikti:

– a) būtina;

+ b) nebūtina;

– c) būtina, jei transporto priemonė į Lietuvos Respubliką atvyksta ilgiau, nei 10 – čiai dienų;

– d) nebūtina, jei transporto priemonė vyksta tranzitu.

185 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį “Traukinio stebėjimas” privalo:

+ a) ne vėliau kaip prieš 5 min. Iki traukinio atvykimo ateiti į traukinio sustojimo vietą, apžiūrėti ją ir apriboti asmenų,

nelipančių į traukinį, patekimą į traukinio sustojimo vietą;

+ b) nenutrūkstamai stebėti traukinį ir aplink jį esančią vietovę nurodytame sektoriuje;

– c) pastebėjus, kad išdaužtas atvykstančio traukinio langas,apie tai pranešti traukinio viršininkui;

+ d) sulaikyti asmenis, mėginančius neteisėtai įlipti į traukinį ar iš jo išlipti.

186 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/štabai, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį “Keleivinio traukinio patikrinimas”, privalo:

+ a) prisistatyti vagono palydovui, pateikdamas tarnybinį pažymėjimą, patikslinti keleivių skaičių vagone, prireikus

pažiūrėti kelionės bilietus, paprašyti lydėti patikrinimo metu, tamsiu paros metu įjungti reikiamą apšvietimą;

+ b) atlikti keleivių ir traukinį aptarnaujančio personalo dokumentų patikrinimą;

+ c) atlikti traukinio vagonų kupė, tambūrų, tualetų ir tarnybinių patalpų, lokomotyvo vidaus apžiūra;

– d) tikrinti asmenų (keleivių) gabenamas prekes (daiktus);

+ e) užbaigęs paskirtos traukinio dalies patikrinimą, pranešti posto pamainos vyresniajam.

187 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį “Traukinio stebėjimas”, privalo:

– a) prieš traukinio atvykimą ateiti į traukinio sustojimo vietą, apžiūrėti ją ir apriboti asmenų, nelipančių į traukinį,

patekimą į traukinio sustojimo vietą;

+ b) nenutrūkstamai stebėti traukinį ir aplink jį esančią vietovę nurodytame sektoriuje;

+ c) sulaikyti asmenis, mėginančius neteisėtai įlipti į traukinį ar iš jo išlipti;

– d) palaikyti ryšį ir glaudžiai bendradarbiauti su vagono palydovais;

+ e) pajudėjus traukiniui, tęsti stebėjimą iki jis nutols ir apžiūrėti patikrinimo vietą.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:06, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 35 lapas iš 88

36

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

188 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį “Traukinio stebėjimas”, privalo:

+ a) Nenutrūkstamai stebėti traukinį ir aplink jį esančią vietovę nurodytame sektoriuje;

+ b) sulaikyti asmenis, mėginančius neteisėtai įlipti į traukinį ar iš jo išlipti;

+ c) palaikyti ryšį ir glaudžiai bendradarbiauti su pareigūnais, atliekančiais traukinio vidinį ir išorinį patikrinimą;

+ d) pajudėjus traukiniui, tęsti stebėjimą iki jis nutols ir apžiūrėti patikrinimo vietą.

189 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį “Keleivinio traukinio patikrinimas”, privalo:

+ a) atlikti keleivių ir traukinį aptarnaujančio personalo dokumentų patikrinimą;

+ b) atlikti traukinio vagonų kupė, tambūrų, tualetų ir tarnybinių patalpų, lokomotyvo vidaus apžiūrą;

+ c) užbaigęs paskirtos traukinio dalies patikrinimą, pranešti posto pamainos vyresniajam;

+ d) laikytis geležinkelio techninės eksploatacijos ir saugaus eismo taisyklių.

190 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Pareigūnas, atliekantis keleivių ir traukinį aptarnaujančio personalo dokumentų patikrinimą, privalo:

+ a) būti susipažinęs su asmens ir transporto priemonės dokumentais, suteikiančiais teisę vykti per Lietuvos Respublikos

valstybės sieną;

+ b) mokėti nustatyti dokumentų klastojimo požymius;

– c) mokėti nustatyti gabenamų prekių (daiktų), dokumentų atitiktį ir galiojimą:

+ d) pagal pateiktą asmens kelionės dokumentą nustatyti, ar nuotrauka ir kiti kelionės dokumente nurodyti tapatybės

duomenys atitinka pateikėją.

191 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Taktika, bendrieji VSA

reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra valstybės institucija, kurios

paskirtis:

+ a) įgyvendinti valstybės sienos apsaugą ir jos kirtimo kontrolę;

– b) užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją bei užkardymą;

+ c) karo metu – ginkluotųjų pajėgų sudėtyje ginti valstybę;

– d) rengti teisės aktus, susijusius su valstybės sienos apsauga.

192 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Pareigūnas, vykdantis traukinio vagonų kupė, tambūrų, tualetų ir tarnybinių patalpų, lokomotyvo vidaus apžiūrą, privalo:

+ a) būti susipažinęs su tikrinamų transporto priemonių konstrukcijų ypatumais, galimomis slėptuvių įrengimo vietomis,

transporto priemonės dokumentais, suteikiančiais teisę vykti per valstybės sieną;

+ b) kartu su muitinės pareigūnu apžiūrėti transporto priemonę ir gabenamą krovinį, ypatingą dėmesį skirti vietoms, kur

gali būti pasislėpę asmenys;

– c) nustačius, kad transporto priemonėje yra slėptuvės ar kitos vietos, kur gali būti slepiami žmonės, daiktai ar medžiagos,

informuoti vagono palydovą;

+ d) sulaikyti neteisėtai gabenamas sprogstamąsias, radioaktyviąsias, narkotines medžiagas, ginklus, kitus pavojingus daiktus

ir medžiagas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:07, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 36 lapas iš 88

37

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

193 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Bendrieji principai,

bendrieji tarnybos principai ir etika; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Tarnyba savo veiklą grindžia šiais principais:

+ a) teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms;

– b) lojalumo ir vadovų viršenybės;

+ c) nuolatinės parengties;

+ d) viešumo ir konfidencialumo derinimo;

+ e) pareigūno asmens laisvės ir statutinės drausmės derinimo.

194 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį “Atvykstančių keleivių dokumentų patikrinimas” tarptautiniame oro uoste, privalo:

– a) ateiti į tarnybos vietą 15 min. iki orlaivio nutūpimo, apžiūrėti atvykimo salę ir artimiausią aplinką;

+ b) atlikti keleivių pateiktų asmens kelionės dokumentų ir kitų dokumentų patikrinimą;

+ c) visiems keleiviams išėjus iš atvykimo salės, apžiūrėti ją;

– d) atlikus visus patikrinimus pranešti posto pamainos vyresniajam.

195 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Bendrieji principai,

bendrieji tarnybos principai ir etika; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Vidinis tarnybos organizavimas VSAT grindžiamas:

– a) pareigūno asmens laisvės ir statutinės drausmės derinimo;

+ b) statutiniais;

– c) nuolatinės parengties;

– d) viešumo ir konfidencialumo derinimo.

196 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Teisė/baudžiamoji,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Įgyvendindama pavestas parengtinio tyrimo funkcijas, VSAT veikia:

– a) pasienio ruože ir pasienio kontrolės punktų, esančių už pasienio ruožo ribų, teritorijose;

+ b) visoje valstybės teritorijoje;

– c) teritorijose, kuriose galioja pasienio teisinis ir pasienio kontrolės punktų režimas.

197 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį “Orlaivio stebėjimas”, privalo:

– a) nustatytu laiku patikrinti orlaivio vidų;

+ b) atvykti į tarnybos vietą iki atskrendančio orlaivio nutūpimo (iki keleivių įlaipinimo ar bagažo, krovinio pakrovimo į

išvykstantį orlaivį pradžios);

+ c) orlaivį stebėti iki orlaivio patikrinimo pabaigos (orlaivio išskridimo);

– d) orlaivį stebėti iki keleivių išlaipinimo ar įlaipinimo;

+ e) sulaikyti asmenis, mėginančius patekti į orlaivį ar išlipti iš jo be nustatytų dokumentų ar neturinčius teisės ten būti.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:07, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 37 lapas iš 88

38

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

198 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį “Orlaivio apžiūra ir įgulos narių dokumentų patikrinimas”, privalo:

+ a) patikrinti orlaivio įgulos sudėtį pagal orlaivio skrydžio užduotį ir įgulos narių asmens dokumentus;

+ b) skrydžio užduotyje padėti datos spaudą bei paimti užpildytą pagrindinę deklaraciją;

+ c) nustatytu laiku patikrinti orlaivio vidų: įgulos kabiną, keleivių saloną, bagažo skyrių, tualetus, virtuvę ir kt.;

– d) įgulos asmens dokumentus žymėti datos spaudais.

199 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį “Keleivių palyda (nuo orlaivio iki atvykimo salės)”, privalo:

+ a) žinoti atvykstančių keleivių skaičių;

+ b) patikrinti, ar išlipusių iš orlaivio keleivių skaičius sutampa su turimais duomenimis apie atvykstančių skaičių;jei

nesutampa – pranešti posto pamainos vyresniajam;

+ c) jei tarp atskridusių keleivių yra grąžinti iš kitų valstybių asmenys, nedelsdamas informuoti apie tai posto pamainos

– d) paimti grąžintų asmenų dokumentus iš lėktuvo įgulos vado, stebėti asmenis ir perduoti jų dokumentus sargybos

“Atvykstančių keleivių dokumentų patikrinimas” vyresniajam.

200 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;

Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Pareigūnas, vykdantis užduotį “Keleivių palyda (nuo orlaivio iki atvykimo salės)”, privalo:

+ a) žinoti atvykstančių keleivių skaičių;

+ b) į autobusą įlipti tik įlipus visiems keleiviams;

– c) autobuse patikrinti keleivių skaičių;

+ d) į atvykimo salę įeiti paskutiniam ir uždaryti duris;

+ e) iš autobuso išlipti pirmam ir vėl patikrinti išlipančių keleivių skaičių;

– f) jei skaičius nesutampa organizuoti dingusiųjų paiešką.

201 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Taktika, bendrieji VSA

reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Užtikrindama teisėtvarką pasienio ruože ir kituose kontroliuojamuose ar saugomuose objektuose, VSAT Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatytas policijos bendrąsias teises ir pareigas:

+ a) turi;

– b) neturi;

– c) turi ir naudoja tik tiek, kiek tai numato VRM teisės aktai.

202 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai,

Priėmimas į darbą (tarnybą); Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

VSAT vadą į pareigas skiria:

– a) LR Ministras Pirmininkas, vidaus reikalų ministro teikimu;

+ b) vidaus reikalų ministras, suderinęs su Ministru Pirmininku;

– c) LR Seimo Pirmininkas, LR Vyriausybės teikimu.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:08, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 38 lapas iš 88

39

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

203 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai,

Priėmimas į darbą (tarnybą); Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

VSAT vado pavaduotojus į pareigas skiria:

+ a) LR Vidaus reikalų ministras, VSAT vado teikimu;

– b) VSAT vadas, suderinęs su LR Vidaus reikalų ministru;

– c) LR Vidaus reikalų ministras, suderinęs su Ministru Pirmininku.

204 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai,

Priėmimas į darbą (tarnybą); Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

VSAT vadas skiriamas:

– a) jo tarnybos laiko atskirai neribojant;

– b) dešimties metų kadencijai, tačiau ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės;

– c) septynerių metų kadencijai, tačiau ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės;

+ d) penkerių metų kadencijai, tačiau ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

205 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Administravimas,

įgaliojimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

VSAT:

+ a) yra juridinis asmuo;

+ b) yra savarankiškas asignavimų valdytojas;

+ c) turi antspaudą;

+ d) turi vėliavą;

+ e) turi ženklą;

+ f) turi atsiskaitomąją sąskaitą banke.

206 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Administravimas,

įgaliojimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

VSAT rinktinė:

+ a) yra juridinis asmuo;

– b) yra savarankiškas asignavimų valdytojas;

+ c) turi atsiskaitomąją sąskaitą banke;

+ d) turi antspaudą;

+ e) turi vėliavą;

+ f) turi ženklą.

207 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Administravimas,

įgaliojimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

VSAT užkarda:

– a) yra juridinis asmuo, savarankiškas asignavimų valdytojas, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą, vėliavą ir

– b) yra juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą, vėliavą ir ženklą

+ c) yra rinktinės struktūrinis padalinys, įgyvendinantis nustatytas valstybės sienos apsaugos funkcijas priskirtoje pasienio

ruožo dalyje.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:08, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 39 lapas iš 88

40

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

208 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Administravimas,

įgaliojimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Užkardos veikimo teritoriją priskiria:

– a) Vidaus reikalų ministras;

+ b) VSAT vadas;

– c) VSAT rinktinės vadas;

– d) užkardos vadas.

209 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Administravimas,

įgaliojimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

VSAT rinktinės struktūrinius padalinius steigia ir jų nuostatus tvirtina:

– a) LR Ministras Pirmininkas VSAT vado teikimu;

– b) VSAT vadas, suderinęs su Ministru Pirmininku;

+ c) VSAT vadas rinktinės vado teikimu;

– d) VSAT rinktinės vadas, suderinęs su VSAT vadu.

210 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Administravimas,

įgaliojimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

VSAT pareigūnas, dėvintis nustatyto pavyzdžio uniformą ar aprangą, taip pat pateikęs tarnybinį ženklą arba tarnybinį

pažymėjimą, turi teisę duoti privalomus vykdyti reikalavimus ir nurodymus:

+ a) kitiems fiziniams asmenims;

+ b) juridiniams asmenims;

+ c) įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių.

211 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Teisė/nedetalizuojama,

bendrosios nuostatos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pareigūnas neprivalo vykdyti kito aukštesniojo pagal pareigas pareigūno reikalavimus ar nurodymus:

+ a) jeigu jie yra žinomai neteisėti;

+ b) jeigu jie yra žinomai neteisėti ir nenurodyti raštu;

+ c) jeigu jie nėra žinomai neteisėti, nors ir nurodyti raštu.

212 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Teisė/nedetalizuojama,

bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Apie gautą žinomai neteisėtą įsakymą, reikalavimą arba nurodymą būtina nedelsiant pranešti:

– a) VSAT vadui arba jį pavaduojančiam pareigūnui;

– b) prokurorui.

+ c) VSAT vadui, jį pavaduojančiam pareigūnui arba prokurorui.

– d) aukštesniam viršininkui ir Rinktinės vadui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:09, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 40 lapas iš 88

41

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

213 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:

Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 40 sek.

Pasienio kontrolės punktuose atliekamą patikrinimą sudaro:

+ a) pasienio;

+ b) muitinis;

+ c) medicininis karantininis;

+ d) veterinarinis;

– e) techninis;

+ f) fitosanitarinis.

214 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.22 LRV Nr. 194 – nutarimas “Dėl pasienio policijos departamento prie LR VRM reorganizavimo ir

VSAT prie LR VRM nuostatų patvirtinimo”; Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis:

pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 40 sek.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pasienio kontrolės punktuose atsako už:

– a) prekių (daiktų) gabenimo per valstybės sieną kontrolę;

– b) medicininį karantininį tikrinimą, skirtą apsaugoti Lietuvos Respublikos teritoriją nuo pavojingų ir ypač pavojingų ligų;

+ c) asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną kontrolę;

– d) veterinarinį tikrinimą, skirtą apsaugoti Lietuvos Respublikos teritoriją nuo gyvūnų užkrečiamų ligų ir vartotojus nuo

nesaugių prekių.

215 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.09.18 LRV Nr. 1022 – nutarimas “Dėl, tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų

tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uostuose taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi;

Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

ICAO tai:

– a) Nacionalinės civilinės aviacijos organizacija;

+ b) Tarptautinės civilinės aviacijos organizacija;

– c) Internacionalinė civilinės aviacijos organizacija;

216 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-368 – įsakymas “Dėl sulaikytų ir išlaipintų iš traukinių asmenų”; Tema:

Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Išlaipintų iš tranzitinių traukinių ir sulaikytų už vykimo tranzitu tvarkos pažeidimus bei išbuvusiems Kenos ir Kybartų

pasienio kontrolės punktuose(PKP) ilgiau kaip 6 val., asmenų maitinimą organizuoja:

+ a) rinktinės techninio skyriaus viršininkas;

+ b) rinktinės finansų skyriaus viršininkas;

– c) užkardos vadas;

– d) rinktinės sienos apsaugos skyriaus viršininkas.

217 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-368 – įsakymas “Dėl sulaikytų ir išlaipintų iš traukinių asmenų”; Tema:

Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Maisto davinys į užkarda, kai yra neįleistas į LR asmuo,kuris nuo pristatymo į užkardos tarnybines patalpas momento

ten išbuvo ne mažiau kaip 6 valandas, iš rinktinės sandelio atvežamas:

– a) prieš 3 dienas ( paras);

+ b) tą pačią dieną (parą);

– c) prieš dieną (parą);

– d) kartą per savaitę.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:09, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 41 lapas iš 88

42

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

218 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-368 – įsakymas “Dėl sulaikytų ir išlaipintų iš traukinių asmenų”; Tema:

Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Dėl neįleistų į LR asmenų maitinimo, sprendimą turi teisę priimti:

+ a) užkardos vadas;

– b) užkardos budėtojas;

+ c) užkardos pamainos vyresnysis;

– d) rinktinės budėtojas;

– e) rinktinės vadas.

219 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.07.20 VSAT ir MD Nr. 137/436 – įsakymas “Dėl patekimo į pasienio kontrolės punktus, esančius prie

automobilių kelių, taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, kelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas

Patekimo į PKP, esančius prie automobilių kelių, taisyklėse numatytą nuolatinį leidimą pasirašo:

– a) VSAT vadas (jo nesant – VSAT štabo viršininkas);

– b) VSAT rinktinės vadas (jo nesant – rinktinės štabo viršininkas);

+ c) VSAT rinktinės štabo viršininkas ((jo nesant – rinktinės Sienos apsaugos skyriaus viršininkas);

– d) rinktinės Sienos apsaugos skyriaus viršininkas.

220 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.05.09 LRS Nr. VIII-1666 – Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas; Tema:

Administravimas, bendrieji principai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Lietuvos Respublikos valstybės siena tai:

– a) vertikalus paviršius, apibrėžiantis Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, žemės gelmėse, oro erdvėje, vidaus

vandenyse, teritorinėje jūroje ir jos gelmėse;

– b) linija einantis vertikalus paviršius, apibrėžiantis Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, žemės gelmėse, oro

erdvėje, teritorinėje jūroje ir jos gelmėse;

– c) linija ir šia linija einantis vertikalus paviršius, apibrėžiantis Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, žemės

gelmėse, oro erdvėje, vidaus ir išorės vandenyse, teritorinėje jūroje ir jos gelmėse;

+ d) linija ir šia linija einantis vertikalus paviršius, apibrėžiantis Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, žemės

gelmėse, oro erdvėje, vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje ir jos gelmėse.

221 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.05.09 LRS Nr. VIII-1666 – Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas; Tema:

Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pasienio vandenys tai:

– a) upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai, esantys pasienio ruože;

– b) upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai, esantys pasienio ruože ar valstybės sienos apsaugos juostoje;

– c) upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai, esantys valstybės sienos apsaugos zonoje;

+ d) upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai, kurių vandenimis arba krantais eina valstybės siena.

222 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.05.09 LRS Nr. VIII-1666 – Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas; Tema:

Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pasienio ruožo vidaus vandenys tai:

+ a) pasienio ruože esantys Kuršių marių vandenys, upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai;

– b) pasienio ruože esantys ir su valstybės siena besiribojantys Kuršių marių vandenys, upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai;

– c) pasienio ruože esantys ir su valstybės siena nesiribojantys Kuršių marių vandenys, upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai;

– d) visi su pasienio ruožo teritorija besiribojantys vidaus vandenys.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:10, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 42 lapas iš 88

43

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

223 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji

reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 32 sek.

Dokumento registravimas – tai:

– a) dokumento įrašymas į bylų nomenklatūrą suteikiant jam numerį;

+ b) dokumento įrašymas į apskaitą, kuri užtikrina jo oficialumo įrodymą;

– c) dokumento įrašymas į žurnalą, po kurio įsigalioja dokumento turinys.

224 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 32 sek.

Lietuvos valstybės herbas spausdinamas:

+ a) po viršutine parašte lapo viduryje;

– b) virš dokumento pavadinimo lapo viduryje;

– c) prie viršutinės lapo paraštės, virš dokumento rengėjo.

225 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Dokumento gavimo registracijos žyma:

– a) dedamas spaudas dokumento pirmojo lapo viršutinėje paraštėje, neliečiant teksto;

– b) rašoma arba dedamas spaudas dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės kairiajame kampe;

+ c) rašoma arba dedamas spaudas dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės dešiniajame kampe.

226 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji

reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Dokumentai registruojami:

+ a) jų pasirašymo dieną;

– b) jų įsigaliojimo dieną;

– c) rengimo dieną.

227 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 32 sek.

Rengiant tvarkomųjų dokumentų (pvz.įsakymų, nutarimų) projektus dokumento datos rekvizite atspausdinami:

– a) metai, mėnuo, o diena įrašoma ranka;

– b) metai, mėnuo, diena;

+ c) tik metai, o mėnuo ir diena įrašomi ranka.

228 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Dokumento registracijos numeris rašomas:

+ a) Nr.(1.12)-12-260;

+ b) Nr.12-260-(1.12);

+ c) Nr.12-260.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:10, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 43 lapas iš 88

44

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

229 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji

reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Jei dokumento sudarytojai yra keli įstaigų vadovai, dokumento registracijos numeris:

– a) suteikiamas vienoje įstaigoje, kuriame dokumentas saugomas;

+ b) susideda iš dokumento registracijos numerių, atskirtų vienas nuo kito įstrižu brūkšneliu;

– c) dokumentai gali būti sudaryti tik vienos įstaigos vadovo;

– d) suteikiamas vienoje įstaigoje pasirinktinai.

230 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Dokumento sudarymo vieta rašoma:

+ a) mažosiomis raidėmis po dokumento datos ir dokumento registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu būdu;

– b) didžiosiomis raidėmis po dokumento datos ir dokumento registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu būdu;

– c) mažosiomis raidėmis po dokumento pavadinimo rekvizito per vidurį.

231 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji

reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Jei dokumento užduotį pavedama vykdyti keliems vykdytojams:

– a) atsakingi visi įrašyti vykdytojai, o pirmasis įrašytas tarnautojas ar darbuotojas (vardas ir pavardė) sudaro palankias

sąlygas įvykdyti reikalavimus;

– b) už dokumento užduoties įvykdymą atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas (vardas ir pavardė) rašomas

+ c) už dokumento užduoties įvykdymą atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas (vardas ir pavardė) rašomas

– d) už dokumento užduoties įvykdymą atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas (vardas ir pavardė) pabraukiamas.

232 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Kai dokumentas adresuojamas įstaigos struktūriniam padaliniui, adresatas rašomas:

+ a) įstaigos pavadinimas rašomas kilmininko linksniu, įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas – naudininko linksniu;

– b) įstaigos pavadinimas rašomas vardininko linksniu, įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas – naudininko linksniu;

– c) įstaigos pavadinimas ir įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas rašomas vardininko linksniu.

233 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 26 sek.

Raštuose teksto antraštė rašoma:

– a) pradedama prielinksniu “DĖL” ir rašoma didžiosiomis neparyškintomis raidėmis po dokumento sudarytojo pavadinimu

išilginiu centruotu būdu;

– b) pradedama prielinksniu “DĖL” ir rašoma didžiosiomis paryškintomis raidėmis nuo kairiosios paraštės, plotas

horizontalia kryptimi neribojamas;

+ c) pradedama prielinksniu “DĖL” ir rašoma didžiosiomis neparyškintomis raidėmis nuo kairiosios paraštės, plotas

horizontalia kryptimi neribojamas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:11, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 44 lapas iš 88

45

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

234 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji

reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 32 sek.

Skubūs siunčiamieji informaciniai dokumentai pateikiami adresatui:

– a) gali būti perduodami faksu arba žodiniu atsakymu;

+ b) gali būti perduodami faksu, bet vėliau persiunčiami jų ir originalai;

– c) gali būti perduodami faksu, ir adresatui nepareikalavus originalo, jis nesiunčiamas.

235 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bylų

nomenklatūra; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Bylų nomenklatūra apima:

+ a) visus rengiamus ir gautus dokumentus;

+ b) įstaigoje numatomos sudaryti ateinančiais metais bylos,tik nerašomi periodiniai leidiniai;

– c) įstaigos numatomos sudaryti ateinančiais metais bylos, nerašomi periodiniai leidiniai išskyrus valstybės žinias.

236 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

saugojimas; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Skaitmeninėje laikmenoje sudarytas registracijos žurnalas:

+ a) atspausdinamas ir dedamas į bylą;

+ b) jei nustatyta saugoti iki 5 metų, jis gali būti saugomas skaitmeninėje laikmenoje;

– c) jei nustatyta saugoti iki 10 metų, jis gali būti saugomas skaitmeninėje laikmenoje.

237 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji

reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Bylos vidaus apyrašas:

– a) nenumeruojamas;

– b) numeruojamas su visais bylos lapais ;

+ c) numeruojamas atskirai.

238 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

saugojimas; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 32 sek.

Nesunumeruoti (praleisti) lapai numeruojami:

+ a) prieš juos sunumeruoto lapo numeriu, prirašius mažąsias raides abėcėlės tvarka, pvz.: 21a;

– b) prieš juos sunumeruoto lapo numeriu, prirašius didžiąsias raides abėcėlės tvarka, pvz.: 21A;

– c) lapai paliekami nesunumeruoti, o baigiamojo įrašo lape tai pažymima.

239 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.21 VSAT prie LR VRM Nr. Versija 2.1 – Metodinės rekomendacijos Valstybės sienos apsaugos

tarnybos informacinės sistemos VSATIS vartotojams; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

VSATIS pagrindinės funkcijos:

+ a) vykstančių per Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų, transporto priemonių ir numeruojamų daiktų

patikrinimas per esamus sistemoje registrus;

+ b) Lietuvos Respublikos vizų įforminimas ir išdavimas;

– c) tarnybinių užduočių ir dokumentų tvarkymas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:11, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 45 lapas iš 88

46

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

240 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.21 VSAT prie LR VRM Nr. Versija 2.1 – Metodinės rekomendacijos Valstybės sienos apsaugos

tarnybos informacinės sistemos VSATIS vartotojams; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Bendra VSATIS tikrinimo procedūrų vykdymo schema yra tokia:

– a) 1. Vizualinis pateiktų asmens dokumentų tikrinimas;

2. Grupės tikrinimas;

3. Specialus asmenų ar transporto priemonių tikrinimas;

4. Sprendimas (sienos kirtimo įvykis).

– b) 1. Grupės tikrinimas;

2. Vizualinis pateiktų asmens dokumentų tikrinimas;

3. Sprendimas (sienos kirtimo įvykis).

4. Standartinis asmenų ar transporto priemonių tikrinimas.

+ c) 1. Vizualinis pateiktų asmens dokumentų tikrinimas;

2. Grupės tikrinimas;

3. Standartinis asmenų ar transporto priemonių tikrinimas;

4. Specialus asmenų ar transporto priemonių tikrinimas;

5. Sprendimas (sienos kirtimo įvykis).

– d) 1. Vizualinis pateiktų asmens dokumentų tikrinimas;

2. Grupės tikrinimas;

3. Specialus asmenų ar transporto priemonių tikrinimas;

4. Standartinis asmenų ar transporto priemonių tikrinimas;

5. Sprendimas (sienos kirtimo įvykis).

241 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.21 VSAT prie LR VRM Nr. Versija 2.1 – Metodinės rekomendacijos Valstybės sienos apsaugos

tarnybos informacinės sistemos VSATIS vartotojams; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

VSATIS parengiama darbui tvarka yra tokia:

– a) 1. Įjungti darbo vietos kompiuterį;

2. Įjungti kompiuterio ekraną, jeigu jis yra išjungtas;

3. Įjungti skenerį, jeigu jis yra;

4. Palaukti, kol sistema pasiūlys įvesti vartotojo vardą, slaptažodį bei domeną;

5. Įvesti sistemos administratoriaus suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį, arba registruotis naudojantis identifikacine

+ b) 1. Įjungti skenerį, jeigu jis yra;

2. Įjungti darbo vietos kompiuterį;

3. Įjungti kompiuterio ekraną, jeigu jis yra išjungtas;

4. Palaukti, kol sistema pasiūlys įvesti vartotojo vardą, slaptažodį bei domeną;

5. Įvesti sistemos administratoriaus suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį, arba registruotis naudojantis identifikacine

– c) 1. Įjungti darbo vietos kompiuterį;

2. Įjungti kompiuterio ekraną, jeigu jis yra išjungtas;

3. Palaukti, kol sistema pasiūlys įvesti vartotojo vardą, slaptažodį bei domeną;

4. Įvesti sistemos administratoriaus suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį, arba registruotis naudojantis identifikacine

kortele.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:12, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 46 lapas iš 88

47

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

242 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.02.12 LR SAM Nr. V-65 – įsakymas “Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 “Darbas su

videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai” patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, Darbas kompiuteriu; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi;

Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Darbo ir poilsio režimas dirbant kompiuteriu, turinčiu videoterminalą, yra toks:

– a) Nepertraukiamai dirbti prie videoterminalo galima ne daugiau kaip 4 val. Dirbant 8 val. darbo dieną, reglamentuota 1

val. pertrauka nustatoma po 4 val. nuo darbo su videoterminalu pradžios.

Dirbant 12 valandų darbo dieną (40 val. darbo savaitę), reglamentuotos (papildomos) pertraukos pirmosioms 8 val.

nustatomos pagal 8 val. darbo pamainos režimą, likusias 4 val. po kiekvienos darbo valandos daroma 10 min. pertrauka.

+ b) Nepertraukiamai dirbti prie videoterminalo galima ne daugiau kaip 1 val. Dirbant 8 val. darbo dieną, reglamentuotos

(papildomos) 5 (10) min. trukmės pertraukos nustatomos po 1 val. nuo darbo su videoterminalu pradžios.

Dirbant 12 valandų darbo dieną (40 val. darbo savaitę), reglamentuotos (papildomos) pertraukos pirmosioms 8 val.

nustatomos pagal 8 val. darbo pamainos režimą, likusias 4 val. po kiekvienos darbo valandos daroma 15 min. pertrauka.

– c) Nepertraukiamai dirbti prie videoterminalo galima ne daugiau kaip 8 val. Dirbant 12 valandų darbo dieną (40 val. darbo

savaitę), reglamentuota (papildoma) 30 min. pertrauka nustatoma po 8 val. nuo darbo su videoterminalu pradžios.

243 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Administravimas, Teisiniai santykiai ;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į:

– a) statutinių, politinio pasitikėjimo, įstaigų vadovų, darbininkų,

+ b) karjeros, politinio pasitikėjimo, įstaigų vadovų, pakaitinių

– c) pagal sutartį, darbininkų, įstaigų vadovų, statutinių,

– d) laisva samda, pagal sutartį, politinio pasitikėjimo, pakaitinių.

244 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

saugojimas; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Bylų laikino saugojimo skyriuose sąrašai sudaromi:

+ a) per dvejus metus nuo bylų užbaigimo;

– b) per vienerius metus nuo bylų užbaigimo;

– c) per trejus metus nuo bylų užbaigimo.

245 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji

reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Kai dokumento sudarytojai yra kelios įstaigos:

– a) jų pavadinimai rašomi vienas šalia kito;

+ b) jų pavadinimai rašomi vienas po kito ir atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu;

– c) jų pavadinimai rašomi vienas po kito ir atskiriami ne mažesniu kaip dviejų eilučių intervalu.

246 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 26 sek.

Dokumento sudarytojo pavadinimas pasirinkta užsienio kalba rašomas:

+ a) po pavadinimo lietuvių kalba;

– b) prieš pavadinimą lietuvių kalba;

– c) pavadinimas rašomas tik užsienio kalba.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:12, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 47 lapas iš 88

48

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

247 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Įstaigos duomenys raštuose rašomi:

+ a) vienoje eilutėje arba išdėstomi stulpeliais po dokumento sudarytojo pavadinimu;

+ b) dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje;

– c) po dokumento teksto rašomi stulpeliu.

248 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Dokumento registracijos numerį sudaro:

– a) simbolis Nr., dokumento registracijos eilės numeris;

+ b) simbolis Nr., registracijos žurnalo identifikavimo žymuo ir dokumento registravimo eilės numeris;

– c) simbolis Nr., dokumento eilės numeris ir bylos indeksas pagal bylų nomenklatūrą.

249 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Gauto dokumento nuorodą sudaro:

+ a) raidė ,,Į”, dokumento, į kurį atsakoma data ir jo registracijos numeris;

– b) raidė ,,Į”, dokumento, į kurį atsakoma data;

– c) raidė ,,Į”, dokumento, į kurį atsakoma registracijos numeris.

250 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 20 sek.

Gauto dokumento nuoroda rašoma:

+ a) Į 2003-08-30 Nr.1-120;

+ b) Į 2003-08-30 prašymą;

– c) Į 2003 rugpjūčio 30 d. Nr.(21/20)-1.2

251 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Jei gauto dokumento registracijos numerio nėra, atsakydami nurodome:

– a) tik datą;

+ b) datą ir dokumento rūšies pavadinimą;

– c) nieko nenurodome.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:13, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 48 lapas iš 88

49

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

252 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Adresato rekvizitas, kai adresuojama fiziniam asmeniui,

rašomas taip:

+ a) Petrui Petraičiui

Algirdo g. 17-25

LT-2009 Vilnius

+ b) Petrui Petraičiui

P.d. Nr.2300

LT-2009 Vilnius

– c) Gerb.Petrui Petraičiui

vyr.komisarui

LT-2009 Vilnius

253 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Rezoliucija rašoma:

+ a) Gerb. A.Petraičiui

Prašau parengti įsakymo projektą

iki 2003-08-30

(parašas)

2003-05-02

+ b) Viešojo saugumo departamentui

Prašau pateikti pasiūlymus

(parašas)

2003-05-02

– c) Gerb. A.Petraičiui

vyr. Komisarui

2003-05-02

(parašas)

254 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Kai dokumentas tvirtinamas tvarkomuoju dokumentu, rašoma:

+ a) PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro

2003 m. balandžio 16 d. Įsakymu Nr.10-102

– b) TVIRTINU

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro

2003 m. balandžio 16 d. Įsakymu Nr.10-102

– c) Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro

2003 m. balandžio 16 d. Įsakymu Nr.10-102

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:13, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 49 lapas iš 88

50

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

255 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Neteisinga dokumento suderinimo žyma:

– a) SUDERINTA

Lietuvos respublikos

vidaus reikalų ministerijos

2003-04-14 raštu Nr.10-115

– b) SUDERINTA

Vilniaus rinktinės vadas

Vytautas Ižganaitis

2003-04-14

(parašas)

+ c) SUDERINO

Vilniaus rinktinės vadas

Vytautas Ižganaitis

2003-04-14

(parašas)

256 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Rengėjo nuoroda raštuose neteisinga:

– a) Petras Petraitis, 2745821;

+ b) Petras Petraitis, tel.nėra;

– c) el.p. Petraitis@vrm.lt, 2745821 Petras Petraitis.

257 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.02.28 LRV Nr. 228 – Nutarimas “Dėl užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo

per ją tranzitu ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos

apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Užsieniečiui, vykstančiam tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, leidžiama būti joje:

– a) iki 24 valandų;

+ b) iki 48 valandų;

– c) iki 36 valandų.

258 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.02.28 LRV Nr. 228 – Nutarimas “Dėl užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo

per ją tranzitu ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos

apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Užsieniečių atvykimą į Lietuvos Respubliką ir išvykimą iš jos kontroliuoja:

– a) Užsienio reikalų ministerija;

– b) Migracijos departamentas;

+ c) Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

259 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito

geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos

apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Supaprastinto tranzito dokumentas tai:

– a) užsieniečio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

+ b) specialusis tranzitą supaprastinantis leidimas, išduodamas atvykti daug kartų visomis sausumos transporto

– c) Rusijos Federacijos Kaliningrado srities piliečių kelionės dokumentas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:13, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 50 lapas iš 88

51

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

260 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito

geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos

apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Supaprastinto tranzito ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentai pasienio kontrolės punktuose:

+ a) neišduodami;

– b) išduodami.

261 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito

geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos

apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Supaprastinto tranzito ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus išduoda:

+ a) konsulinės įstaigos Rusijos Federacijoje;

– b) pasienio kontrolės punktai;

+ c) Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė.

262 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito

geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos

apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Supaprastinto tranzito dokumento galiojimo terminas:

– a) ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai;

– b) ne ilgesnis kaip 30 dienų;

+ c) ne ilgesnis kaip 3 metai.

263 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito

geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos

apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.

Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento galiojimo terminas:

+ a) ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai;

– b) ne ilgesnis kaip 30 dienų;

– c) ne ilgesnis kaip 3 metai.

264 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji

reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Raštas:

+ a) paprastai siunčiamas tuo atveju, kai klausimo negalima išspręsti žodžiu – asmeniniais ar telefoniniais pokalbiais,

konsultacijomis ir pan.;

– b) siunčiamas, norint gauti raštu atsakymą iš įstaigos, institucijos ar pan.;

– c) siunčiamas klausimą išsprendus žodžiu, bet norint patvirtinimo.

265 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito

geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos

apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją su supaprastinto tranzito dokumentu neturi viršyti:

– a) 48 valandų;

– b) 12 valandų;

+ c) 24 valandų.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:14, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 51 lapas iš 88

52

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

266 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito

geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos

apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją su supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentu neturi viršyti:

– a) 12 valandų;

– b) 24 valandų;

+ c) 6 valandų.

267 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Rašte nurodomas pridedamas dokumentas taip:

+ a) PRIDEDAMA. 9 lapai;

+ b) PRIDEDAMA. J.Jonaičio prašymas, 2 lapai ir vokas;

+ c) PRIDEDAMA. Vilniaus rinktinės 2002 metų ataskaita, 45 puslapiai.

268 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito

geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos

apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas tai:

– a) tai specialusis tranzitą supaprastinantis leidimas, išduodamas atvykti daug kartų;

– b) Rusijos Federacijos piliečio asmens tapatybės dokumentas;

+ c) specialusis tranzitą supaprastinantis leidimas, išduodamas atvykti ir grįžti geležinkelio transportu vieną kartą;

– d) specialusis tranzitą supaprastinantis leidimas, išduodamas atvykti ir grįžti geležinkelio transportu daug kartų.

269 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,

rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų

įforminimas; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Pažymoje pateikiami:

+ a) tam tikri duomenys, aprašomi įvykiai ir faktai;

+ b) faktus patvirtinantys ar įrodantys duomenys, gali būti rašomas duomenų pagrindas, nurodant dokumentus, kuriuose tie

duomenys yra;

– c) faktai ir įvykiai, kurių reikalauja darbuotojas, taip pat pridedami juos patvirtinantys daiktiniai

įrodymai.

270 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.07.04 VSAT prie LR VRM Nr. 289 – įsakymas “Dėl laikinųjų valstybinio numerio ženklų”; Tema: Taktika,

kelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, valdininkai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Valstybės įmonės „Regitra“ filialai VSAT prie LR VRM aprūpina:

+ a) laikinaisiais valstybinio numerio ženklais;

+ b) laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimo žurnalais;

+ c) prašymų išduoti laikinuosius valstybinio numerio ženklus blankais;

+ d) kompiuterinėmis laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimo registravimo programomis;

– e) griežtos atskaitomybės pajamų už išduotus laikinus valstybinio numerio ženklus, kvitais.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:14, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 52 lapas iš 88

53

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

271 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-190 – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologinę

veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo”; Tema: Kinologija, sprogmenų paieška; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:

pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Efektyvaus šuns darbo laikas esant intensyviai paieškai (narkotikų paieška):

+ a) ne ilgiau 20-30 min. per valandą

– b) ne ilgiau 10-15 min. per valandą

– c) gali dirbti 1 val. be pertraukos

272 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-190 – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologinę

veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo”; Tema: Kinologija, normatyvai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis: pagrindinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Suaugusiam šuniui skiriamas mokymo laikas tarnybos metu:

– a) 48 val. per mėnesį

+ b) 24 val. per mėnesį

– c) pusė darbo laikui skirtų valandų

273 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-190 – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologinę

veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo”; Tema: Kinologija, normatyvai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko

limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Jaunam šuniui (iki dviejų metų) skiriamas mokymo laikas tarnybos metu:

+ a) 48 valandos per mėnesį;

– b) 24 valandos per mėnesį;

– c) 64 valandos per mėnesį.

274 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-190 – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologinę

veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo”; Tema: Kinologija, normatyvai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis: pagrindinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pasieniečiui-kinologui tarnybinis šuo skiriamas:

– a) Surašant priėmimo-perdavimo aktą;

– b) Užpajamavus tarnybinį šunį;

+ c) Įsakymu.

275 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-190 – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologinę

veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo”; Tema: Kinologija, normatyvai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko

limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Kategoriniai testai tarnybiniams šunims atliekami:

– a) Nuo 6 mėn. amžiaus;

– b) “Žaliosios juostos” šunims nuo 1,5 m., kontrolės punktų šunims nuo 2 m;

+ c) Nuo 2 m. amžiaus.

276 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-189 – VSAT tarnybinių šunų testavimo ir kategorijų jiems suteikimo

instrukcija; Tema: Kinologija, normatyvai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Suteikta aukščiausioji kategorija galioja:

– a) iki kito planinio testavimo

+ b) 2 metus

– c) 1 metus

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:15, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 53 lapas iš 88

54

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

277 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-190 – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologinę

veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo”; Tema: Kinologija, normatyvai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis: pagrindinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Prieš vakcinuojant šunį, antihelmintikus būtina suduoti:

– a) ne mažiau kaip prieš 10 d.

+ b) ne mažiau kaip 1 mėn.

– c) ne mažiau kaip prieš 3 d.

278 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.03.12 Valst.vet.tarnyba Nr. Nr.117 – Agresyvių šunų veislių sąrašas; Tema: Kinologija, normatyvai;

Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002-03-12 Įs.Nr. 117 patvirtintą “Agresyvių šunų veislių

sąrašą” įtraukta šunų veislė:

– a) Vokiečių aviganiai

+ b) Pietų Rusijos aviganiai

– c) Vidurio Azijos aviganiai

279 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.11.06 LRS Nr. VIII-500 – Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas; Tema: Kinologija, normatyvai;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Gyvūno savininku gali būti asmuo, sulaukęs:

+ a) 16 metų

– b) 18 metų

– c) 21 metų

280 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.15 Vilniaus rinktinė Nr. 8-223 – Dėl Vilniaus rinktinės tarnybinių transporto priemonių naudojimo

instrukcijos patvirtinimo; Tema: Technika, transporto priemonės; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas

Išvažiavęs iš rinktinės padalinio teritorijos, vairuotojas privalo:

+ a) laikytis Kelių eismo taisyklių;

+ b) TTP vairuoti racionaliai ir taupiai, be būtinybės neapkraudamas jos agregatų ir mazgų maksimaliomis apkrovomis;

– c) esant tarnybinei būtinybei perduoti TTP kartu tarnybą vykdančiam pareigūnui.

281 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.01 LRS Nr. IX-1672 – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; Tema: Darbų sauga, bendrieji

reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

“Nelaimingu atsitikimu darbe” vadinamas:

– a) įvykis susijęs su darbu, kai nesužeidžiamas nei vienas darbuotojas arba kai dėl darbuotojo traumos, gautos per šį įvykį,

reikalinga tik pirmoji medicinos pagalba;

+ b) įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį darbo laiku, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe,

kurio padarinys – darbuotojo trauma (lengva, sunki, mirtina);

– c) įvykis darbe, kai darbuotojas mirė dėl ligos, nesusijusios su darbu.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:15, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 54 lapas iš 88

55

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

282 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.01 LRS Nr. IX-1672 – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; Tema: Darbų sauga, bendrieji

reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo paskirtis:

+ a) nustatyti teisines nuostatas ir reikalavimus siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos ar tokią riziką

+ b) nustatyti profesinės rizikos įvertinimo, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų tyrimo tvarkos bendrąsias

+ c) nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, taikomus dirbantiems jauniems asmenims, nėščioms, neseniai

pagimdžiusioms, krūtimi maitinančioms moterims, invalidams;

+ d) nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos viešąjį administravimą ir valstybės institucijų kompetenciją, darbdavių atstovų

ir darbuotojų atstovų teises sudarant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

+ e) nustatyti atsakomybes už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus bendruosius

283 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.01 LRS Nr. IX-1672 – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; Tema: Darbų sauga, bendrieji

reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

“Nelaimingu atsitikimu pakeliui į dabą ar iš darbo” vadiname:

+ a) Įvykis, įskaitant eismo įvykį darbuotojui vykstant į darbą ar iš darbo, įvykęs darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp

darbovietės ir gyvenamosios vietos;

+ b) Įvykis, įskaitant eismo įvykį darbuotojui vykstant į darbą ar iš darbo, įvykęs darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp

darbovietės ir vietos ne įmonės teritorijoje, kur darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu.

284 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.01 LRS Nr. IX-1672 – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; Tema: Darbų sauga, bendrieji

reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

“Darbuotojų saugos ir sveikatos” įstatymas bei kitos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatos vidaus

reikalų sistemos pareigūnams netaikomos:

+ a) kai tarnybinius santykius nustato statutai ir kai šie asmenys vykdo veiklą, kuriai būdingi specifiniai veiklos požymiai;

– b) kai pareigūnas dėvi uniforminę aprangą;

– c) visą tarnybos laiką

285 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.11.06 LRS Nr. VIII-500 – Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas; Tema: Kinologija, normatyvai;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Agresyvių šunų laikymas, įvežimas ir prekyba jais, veisimas, dresūra Lietuvos Respublikoje:

– a) draudžiamas

+ b) galimas, įsigijus savivaldybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos leidimą

– c) draudžiama tik įvežti į LR

286 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.01.01 Vilniaus savivaldybė Nr. 2 – Gyvūnų laikymo Vilniaus mieste taisyklės; Tema: Kinologija,

normatyvai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Draudžiamos vedžioti šunis vietos žymimos:

– a) baltu 25 cm kraštinių ilgio trikampiu su 3 cm pločio raudonu apvadu, kurio viduryje pavaizduotas juodas šuns galvos

– b) ženklu: apvaliu 25 cm skersmens ženklu, kurio mėlyname fone pavaizduotas baltas šuns siluetas

+ c) apvaliu 25 cm skersmens ženklu, kurio mėlyname fone pavaizduotas baltas šuns siluetas su įstriža raudona linija iš

kairės ženklo viršutinės dalies žemyn į ženklo dešinę dalį

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:16, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 55 lapas iš 88

56

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

287 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito

geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi;

Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Atsisakius išduoti supaprastinto tranzito dokumentą ar supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą, atsisakymo

priežastys pareiškėjui:

– a) paaiškinamos;

+ b) neaiškinamos;

– c) paaiškinamos, pareiškėjui paprašius raštu;

– d) paaiškinamos, pareiškėjui paprašius.

288 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:

Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Ką nustato VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės?

– a) Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) prie LR VRM padalinių rikiuotės pratybų ir ceremonijų tvarką.

+ b) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM rikiuotės pratybų ir ceremonijų tvarką.

– c) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM rikiuotės pratybų ir ceremonijų pravedimo tvarką.

289 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:

Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Vienas iš rikiuotės tikslų yra:

+ a) Ugdyti pareigūnų drausmę bei tiksliai vykdyti vadų komandas bei nurodymus.

– b) Išmokyti pareigūnus tiksliai vykdyti taisyklėse nustatytas pareigas.

– c) Parengti vienetų vadus valdyti vienetų rikiuotes ir mokyti pareigūnus rikiuotės veiksmų.

290 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:

Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Viena iš rikiuotės rengimo užduočių yra:

– a) Išmokyti perrikiuoti vienetą.

– b) Mokyti pareigūnus atlikti rikiuotės veiksmus su įvairiais ginklais.

+ c) Išmokyti pareigūnus tiksliai vykdyti taisyklėse nustatytas pareigas.

291 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:

Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Rikiuotės rengimo sudedamosios dalys:

– a) Vadų rengimas vadovauti rikiuotei ir pareigūnų rikiuotės mokymas.

– b) Vienetų rikiuotės mokymas ir rikiuotės apžiūros.

+ c) a ir b atsakymai

292 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:

Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Kaip pasiekiamas aukštas vienetų rikiuotės parengimo lygis

– a) Nuolat organizuojant rikiuotes pratybas.

+ b) Tinkamai organizuojant vienetų kovinį rengimą, vadų metodinį parengimą, kartojant bei tobulinant rikiuotės pratimų

atlikimą užsiėmimų metu.

– c) Nuolat studijuojant VSAT rikiuotės ir ceremonijų taisykles.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:16, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 56 lapas iš 88

57

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

293 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:

Rikiuotė, rikiuotės sąvokos; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Kas yra rikiuotės frontas?

+ a) Rikiuotės priešakys.

– b) Rikiuotės dešinysis šonas.

– c) Atstumas tarp sparnų galų.

294 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:

Rikiuotė, rikiuotės sąvokos; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Kas yra nuotolis?

– a) Atstumas nuo pirmosios iki paskutinės eilės.

– b) Atstumas tarp sparnų galų.

+ c) Atstumas tarp dviejų pareigūnų į rikiuotės gylį.

295 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:

Rikiuotė, rikiuotės rūšys; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Kokie tarpai yra tarp pareigūnų, kurie stovi išretintoje rikiuotėje?

– a) Tarpai tarp pareigūnų yra per ištiestos kairės rankos ilgį.

– b) Tarpai tarp pareigūnų yra per ištiestos dešinės rankos ilgį arba didesni, nustatyti vado nuožiūra.

+ c) Tarpai tarp pareigūnų yra per ištiestos kairės rankos ilgį arba didesni, nustatyti vado nuožiūra.

296 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:

Rikiuotė, rikiuotės rengimas (mokymo metodai); Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Ką privalo atlikti rikiuotės vadovas, supažindindamas pareigūnus su rikiuotės pratimu?

– a) Papasakoti kaip tas pratimas atliekamas.

+ b) Pasakyti pratimo pavadinimą ir nurodyti, kada, kokiu tikslu jis atliekamas.

– c) Parodyti, kaip reikia ta pratimą atlikti.

297 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:

Rikiuotė, rikiuotės rengimas (mokymo metodai); Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Kokios pagrindinės dalys sudaro pratybas?

+ a) Įvadinė, pagrindinė, baigiamoji.

– b) Įžanginė, pagrindinė, baigiamoji.

– c) Pradinė, pagrindinė, baigiamoji.

298 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:

Rikiuotė, valdymas ir komandavimo balsas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Koks yra optimalus būrio, užkardos vado nuotolis prieš pareigūnų rikiuotę?

– a) 2 žingsniai.

– b) 3 žingsniai.

+ c) 6 žingsniai.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:17, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 57 lapas iš 88

58

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

299 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:

Rikiuotė, valdymas ir komandavimo balsas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Koks yra tempas žygiuojant?

– a) 100-110 žingsnių per minutę.

+ b) 110-120 žingsnių per minutę.

– c) 120-130 žingsnių per minutę.

300 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:

Rikiuotė, valdymas ir komandavimo balsas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Kuriose vietose pagarba neatiduodama?

+ a) Valgyklose, kavinėse, medicinos įstaigose, tualetuose, dušo patalpose, rūkymui skirtose vietose, transporto priemonėse

(išskyrus laivus).

– b) Valgyklose, baruose, kavinėse, kinoteatruose, medicinos įstaigose, tualetuose, dušo patalpose.

– c) Valgyklose, kavinėse, tualetuose, rūkymui skirtose vietose, transporto priemonėse (išskyrus laivus).

301 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:

Rikiuotė, grupės,grandies,skyriaus,pamainos rikiuotė; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36

Kokiu atstumu turi sustoti pareigūnas, kai jį vadas kviečia pagal komandą “”Pas mane”?

– a) Per 2 žingsnius prieš vadą.

+ b) Per 3 žingsnius prieš vadą.

– c) Per 4 žingsnius prieš vadą.

302 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.29 LRS Nr. IX-1538 – LR vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas; Tema: Darbo santykiai,

Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Kokios drausminės nuobaudos taikomos pareigūnams?

+ a) pastaba;

– b) įspėjimas;

+ c) papeikimas;

– d) griežtas įspėjimas;

+ e) griežtas papeikimas.

303 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.29 LRS Nr. IX-1538 – LR vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas; Tema: Darbo santykiai,

Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pareigūnams taikomos drausminės nuobaudos:

– a) atleidimas iš tarnybos

– b) perspėjimas

+ c) pastaba, papeikimas, gr. Papeikimas, atleidimas iš tarnybos LR VRS.

304 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų

skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis:

neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Tarnybinę nuobaudą gali skirti:

+ a) vadovas, arba kitas pareigūnas pavedęs atlikti tarnybinį patikrinimą;

– b) tarnybos vadas;

– c) juridinės grupės vyresnysis specialistas;

– d) visi teisingi.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:18, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 58 lapas iš 88

59

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

305 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų

skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis:

neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Skundas dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo gali būti paduodamas:

– a) ne vėliau kaip per 2 mėn.;

– b) pasirinktinai;

+ c) ne vėliau kaip per 1 mėn.;

– d) nėra teisingo.

306 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų

skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis:

neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Skundas dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo paduodamas:

+ a) vidaus reikalų ministrui;

+ b) administraciniam teismui;

+ c) vidaus reikalų centrinių statutinių įstaigų vadovams, turintiems teisę panaikinti pavaldžių pareigūnų priimtus

307 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų

rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis:

neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Įmonės darbų saugos instrukcijos turi būti parengtos:

+ a) prieš pradedant eksploatuoti įmonę;

+ b) prieš pradedant eksploatuoti darbo priemones;

+ c) prieš pradedant darbus;

+ d) prieš įdiegiant naujus technologinius procesus.

308 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų

rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Instrukcijas, reglamentuojančias darbų saugą, tvirtina:

+ a) darbdavys įsakymu, potvarkiu arba kitu tvarkomuoju dokumentu;

– b) Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus viršininkas;

– c) vyriausybė.

309 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų

rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Įmonėje turi būti rengiamos šios instrukcijos, susijusios su darbų sauga:

+ a) įvadinė instrukcija (įvadinio instruktavimo);

+ b) instruktavimo darbo vietoje instrukcijos.

310 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų

rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Instruktavimo darbo vietoje instrukcijos rengiamos:

+ a) tam tikrų profesijų darbuotojam;

+ b) darbams;

+ c) darbo priemonių naudojimui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:18, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 59 lapas iš 88

60

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

311 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų

rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Instrukcija turi būti peržiūrėta, pataisyta ir iš naujo patvirtinta:

+ a) įsigaliojus naujiems darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama

instrukcijoje, arba juos pakeitus, papildžius;

+ b) įvykus nelaimingam atsitikimui ar avarijai ir paaiškėjus, kad reikia pakeisti ar papildyti atitinkamas instrukcijas;

+ c) keičiant technologinį procesą, darbo sąlygas, pradedant naudoti naujas darbo bei darbų saugos priemones, medžiagas,

žaliavas ir pan.;

+ d) pareikalavus darbo inspektoriui.

312 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų

rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Kiekviena darbų saugos ir sveikatos instrukcija (išskyrus įvadinę) privalo turėti:

+ a) pavadinimą ir numerį;

– b) tik numerį;

– c) tik pavadinimą.

313 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų

rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Įmonės darbuotojai turi būti instruktuojami darbuotojų darbų saugos ir sveikatos klausimais:

+ a) visi;

– b) atsižvelgiant į darbuotojų darbo stažą;

– c) atsižvelgiant į darbuotojų kvalifikaciją;

– d) atsižvelgiant į darbo pobūdį.

314 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų

rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Įmonėse vykdomi instruktavimai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais:

+ a) įvadinis;

+ b) pirminis darbo vietoje;

+ c) periodinis darbo vietoje;

+ d) papildomas darbo vietoje;

+ e) specialusis darbo vietoje.

315 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų

rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Įvadinis instruktavimas privalomas:

+ a) visiems darbuotojams, prieš pradedant jiems darbą įmonėje;

– b) baigusiems mokymo įstaigas, naujai pradedantiems dirbti;

– c) keičiant darbo vietą.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:19, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 60 lapas iš 88

61

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.

316 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų

rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Įvadinį instruktavimą praveda:

+ a) įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas ar asmuo, atliekantis šios tarnybos funkcijas;

– b) įmonės vadovas;

– c) tiesioginis viršininkas.

317 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų

rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Pirminis instruktavimas darbo vietoje privalomas:

+ a) nuolatiniams darbuotojams;

+ b) laikinai dirbantiems;

+ c) komandiruotiems.

318 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų

rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Išklausiusiems instruktavimą darbo vietoje, leidžiama dirbti:

+ a) tik po to, kai instruktavimas įforminamas instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale;

– b) sekančią darbo dieną;

– c) paėjus parai po instruktavimo.

319 klausimas:

Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos i

. . .

Join the Conversation

×
×