Galimi testo klausimai uzkardos pareigunams

Paruošto testo klausimų sąrašas

Testo pavadinimas: Galimi testo klausimai uzkardos pareigunams, pagrindas: Nenurodytas, teisingų atsakymų

minimumas: 70%.

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
1 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,
gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/administracinė, VSAT
nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Sprendimus dėl užsieniečių įpareigojimo išvykti iš LR priima:

– a) Migracijos departamentas;

+ b) VSAT struktūrinis padalinys;

+ c) Teritorinė policijos įstaiga;

– d) Užsienio reeikalų ministerija;

– e) Teismas;
2 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,
gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/administracinė, VSAT
nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Užsienietis negali būti įpareigotas išvykti iš LR:

– a) jei neturi galiojančio paso ar kito jį atitinkančio dokumento;

– b) jei jis neįvykdė turtinių įsipareigojimų Lietuvos Respublikai

+ c) jeigu jam paskirta kardomoji priemonė, kuri apriboja jo teisę išvykti iš Liietuvos Respublikos, arba jeigu jam taikomi

judėjimo laisvės Lietuvos Respublikoje apribojimai.

– d) jei jis yra nepilnametis.
3 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,
gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vy

ykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/administracinė, VSAT
nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
Sprendimas dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti iš LR įforminamas:

+ a) dviem egzemplioriais;

– b) vienu egzempliorių;

– c) trimis egzemplioriais;

– d) keturiais egzemplioriais.
4 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,
gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
LR Vidaus reikalų ministro nustatytos formos žyma apie užsieniečio įpareigojimą išvykti iš LR žymimi užsieniečio
kelionės dokumentai, išskyrus atvejus:

– a) kai įpareigojimą išvykti sankcionuoja teismas;

+ b) kai užsieniečio, kurio leidimas gyventi LR panaikintas, nes užsienietis išvyksta gyventi į užsienio valstybę;

– c) kai tokį sprendimą priima institucija, įpareigojanti užsienietį iššvykti.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:49, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 1 lapas iš 88

2

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
5 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,
gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/administracinė, VSAT
nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
VSAT rinktinės vadas ar jo įgaliotas pareigūnas turi priimti sprendimą dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti iš LR:

– a) ne vėliau kaip per 3 valandas;

– b) ne vėliau kaip per 5 valandas;

+ c) ne

e vėliau kaip per 48 valandas;

– d) ne vėliau kaip per 10 dienų.
6 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,
gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/baudžiamoji, užsieniečių
išsiuntimas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 52 sek.
Laikas, per kurį Migracijos departamentui turi būti pateikta siūlomo išsiųsti užsieniečio, išskyrus atliekančius arešto ar
laisvės atėmimo bausmę, byla, pradedamas skaičiuoti nuo:

– a) užsieniečio sulaikymo;

– b) užsieniečio padaryto teisės pažeidimo nustatymo dienos;

+ c) užsieniečio asmens tapatybės bei pilietybės nustatymo dienos;

+ d) fakto, jog užsienietis neįvykdė įpareigojimo išvykti iš LR, dienos.
7 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,
gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
LR policijos komisariato vadovas ar migracijos tarnybos tarnautojas turi išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl užsieniečio
įpareigojimo išvykti LR:

– a) per 3 valandas;

– b) per 5 valandas;

+ c) per 48 valandas;

– d) per 10 dienų.
8 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,
gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos ap
psauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Jei yra aplinkybės, trukdančios įvykdyti priimtą sprendimą dėl užsieniečio išsiuntimo iš LR, reikia informuoti ar kreiptis į:

– a) Policijos departamentą;

+ b) sprendimą priėmusią įstaigą;

– c) policijos komisariatą;

– d) VSAT.
9 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24
Atleidus pareigūną iš darbo, jo datatorius grąžinamas:

– a) užkardai;

– b) punktui, kuriame jis dirbo;

– c) sunaikinamas;

+ d) rinktinei.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:49, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 2 lapas iš 88

3

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
10 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36
Datatorius su numeriu priskiriamas VSAT pareigūnui, išdirbusiam:

+ a) VSAT 6 mėn., iš kurių 3 mėn. PKP;

– b) VSAT 3 mėn.;

– c) VSAT 9 mėn., iš kurių – 6 mėn. PKP;

– d) VSAT 6 mėn.
11 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų saugojimas; Grupė: Sienos apsauga/štabai, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas
klausimui atsakyti: 24 sek.
Užpildyta datatorių išdavimo – priėmimo knyga užkardoje saugoma:

– a) 1 m.;

– b) 2 m.;

– c) 4 m.;

+ d) 5 m.
12 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, sa

augojimo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui
Užkardos vadas tikrina datatorių techninę būklę kartą per:

+ a) 1 mėn.;

– b) 2 mėn.;

– c) 3 mėn.;

– d) 4 mėn.
13 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24
Už datatoriaus techninę būklę atsako:

+ a) pareigūnas, kuriam priskirtas datatorius;

– b) užkardos budėtojas;

– c) užkardos (PKP viršininkas) vadovas;

– d) pamainos vyresnysis.
14 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24
Praradus datatorių, nedelsiant pranešama:

– a) VSAT budėtojui;

– b) Sienos apsaugos skyriaus darbuotojams;

– c) Kanceliarijai;

+ d) Rinktinės vadui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:50, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 3 lapas iš 88

4

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
15 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36
Pareigūnas jam priskirtą datatorių gali perduoti naudoti:

– a) tik užkardos pamainos vyresniajam;

– b) tik užkardos vadovui;

– c) ne žemesniam vadovui, nei rinktinės vadas;

+ d) niekam.
16 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24
Datatoriaus pirmasis simbolis:

– a) esami metai;

– b) esamas mėnuo;

– c) “LIETUVA”;

+ d) apsaugos skaičius.
17 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24
Kieno įsakymu datatorius priskiriamas pareigūnui?

+ a) rinktinės vado įsakymu;

– b) VSAT SAV viršininko įsakymu;

– c) VSAT vado įsakymu;

– d) Vidaus reikalų ministro potvarkiu.
18 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.02.28 LRV Nr. 302 – nutarimas “Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo”;
Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 72 sek.
Kuriame atsakyme išvardinti visi pagrindiniai vaiko asmenį liudijantys dokumentai:

+ a) LR piliečio pasas, LR diplomatinis pasas arba tarnybinis pasas, vaiko kelionės dokumentas, kelionės dokumentas

(pateikia asmenys be pilietybės), pabėgėlio kelionės dokumentas, atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas;

– b) LR diplomatinis pasas, LR piliečio pasas, atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas;

– c) LR piliečio pasas, LR diplomatinis pasas, vaiko kelionės dokumentas, kelionės dokumentas (pateikia asmenys be

pilietybės), pabėgėlio kelionės dokumentas, atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas, savivaldybės vaiko teisių

apsaugos tarnybos raštas;

– d) LR piliečio pasas, LR diplomatinis pasas arba tarnybinis pasas, vaiko kelionės dokumentas, kelionės dokumentas

(pateikia asmenys be pilietybės), atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas, savivaldybės vaiko teisių apsaugos

tarnybos raštas, notariškai patvirtintas tėvų sutikimas.
19 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.02.28 LRV Nr. 302 – nutarimas “Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo”;
Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.

Jei vaikas, turintis LR diplomatinį arba tarnybinį pasą, vyksta į užsienio valstybę pas vieną iš tėvų laikinai arba nuolat
gyvenantį (dirbanti) užsienio valstybėje, jis vykdamas vienas, be minėto paso turi pateikti:

– a) savo tėvų (įtėvių) ar vieno iš jų sutikimą;

+ b) kiti dokumentai nebūtini;

– c) savo tėvų (įtėvių) ar vieno iš jų sutikimą ir kopija.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:50, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 4 lapas iš 88

5

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
20 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.02.28 LRV Nr. 302 – nutarimas “Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo”;
Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 54 sek.
Jei vaikas gyvena su abiem tėvais (įtėviais) ir vyksta į užsienio valstybę su vienu iš jų, išskyrus asmenį liudijančių
dokumentų VSAT pareigūnams pateikia:

– a) antrojo iš vaiko tėvų (įtėvių) sutikimą, kad vaikas laikinai išvyktų ir šio sutikimo kopija;

+ b) antrojo iš vaiko tėvų (įtėvių) sutikimą, kuriame nurodyta jo galiojimo laikas, kad vaikas laikinai išvyktų ir šio

sutikimo kopija.;

– c) abiejų tėvų (įtėvių) sutikimas, kuriame nurodyta jo galiojimo laikas, kad vaikas laikinai išvyktų;

– d) antrojo iš vaiko tėvų (įtėvių) sutikimas, kuriame nurodyta jo galiojimo laikas, kad vaikas laikinai išvyktų.
21 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 47 sek.
Pasienio tikrinimas, tai:

+ a) asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną teisėtumo tikrinimas ir kiti tikrinimo veiksmai, kurie

pagal įstatymus ir kitus teisės aktus pavesti atlikti VSAT;

– b) asmenų ir gabenamų prekių per valstybės sieną teisėtumo tikrinimas ir kiti tikrinimo veiksmai, kurie pagal įstatymus ir

kitus teisės aktus pavesti atlikti VSAT;

– c) asmenų, gabenamų prekių ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną teisėtumo tikrinimas ir kiti tikrinimo

veiksmai, kurie pavesti atlikti VSAT.
22 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.03.28 VRM Nr. 154 – įsakymas “Dėl pasienio tikrinimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbo santykiai, VRS

statutas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Atliekant įprastinį transporto priemonės pasienio tikrinimą, paprastai:

– a) keleiviai iš transporto priemonės išlaipinami;

+ b) keleiviai iš transporto priemonės neišlaipinami;

– c) išlaipinamas vairuotojas, keleiviai iš transporto priemonės neišlaipinami.
23 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 54 sek.
Pareigūnas, vykdantis užduotį ,,Asmenų, transporto priemonių ir gabenamų krovinių radiacinė kontrolė“, privalo:

+ a) užfiksavęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, viršijantį leistiną, nedelsdamas praneša pamainos vyresniajam ir imtis

priemonių sulaikyti transporto priemonę (krovinį) bei užtikrinti aplinkinių žmonių radiacinę saugą;

– b) užfiksavęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, viršijantį leistiną, nedelsdamas praneša pamainos vyresniajam, laukti

tolesnių nurodymų ir sulaikyti transporto priemonę (krovinį);

– c) užfiksavęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, nedelsdamas užtikrina aplinkinių žmonių radiacinę saugą, praneša

pamainos vyresniajam ir imtis priemonių sulaikyti transporto priemonę (krovinį).
24 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Pareigūnas, vykdantis užduotį ,,Vizų išdavimas“, privalo:

+ a) būti susipažinęs su tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais;

+ b) priėmęs prašymą vizai gauti, sutikrinti duomenis su užsienio asmens kelionės dokumentu, pasirašyti prašyme;

+ c) patikrinti pateiktą asmens kelionės dokumentą ir dokumentus, patvirtinančius galimybę išduoti vizą PKP;

+ d) patikrinti, ar sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už vizos išdavimą;

+ e) įdėti atvykimo spaudą į kelionės dokumentą.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:51, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 5 lapas iš 88

6

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
25 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Darbo santykiai, VRS statutas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 54 sek.
Pareigūnas, vykdantis užduotį ,,Laikinųjų valstybinio numerio ženklų ( l.v.n.ž.) išdavimas“, privalo:

– a) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

patikrinti, ar identifikaciniai požymiai atitinka nurodytus registracijos dokumentuose;

– b) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

paimti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;

– c) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

patikrinti, ar identifikaciniai požymiai atitinka nurodytus registracijos dokumentuose ir paimti nustatyto dydžio čekį,

sumokėta už l.v.n.ž. išdavimą;

+ d) atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti l.v.n.ž., prieš tai atlikęs įvežamos autotransporto priemonės apžiūrą ir

patikrinti, ar identifikaciniai požymiai atitinka nurodytus registracijos dokumentuose ir paimti nustatyto dydžio valstybės
26 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.12.24 VRM Nr. 1V-429 – įsakymas “Dėl sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo,
gražinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo”; Tema: Teisė/administracinė, VSAT
nagrinėjami pažeidimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
VSAT struktūriniai padaliniai turi teisę priimti sprendimus dėl užsieniečių įpareigojimo išvykti iš LR:

– a) Visais atvejais, išskyrus kai užsieniečiai turi leidimą nuolat gyventi LR;

+ b) Visais atvejais, kai užsieniečiai yra, gyvena VSAT struktūrinio padalinio aptarnaujamoje teritorijoje arba yra sulaikytas;

– c) Visais atvejais kai užsieniečiai sulaikomi pasienio ruože arba pasienio kontrolės punkte ir nėra priežasčių, dėl kurių

užsienietis negali būti išsiųstas;

– d) VSAT struktūriniai padaliniai sprendimų nepriima.
27 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-155 – įsakymas “Dėl pranešimų ir informacijos Valstybės sienos apsaugos
struktūriniuose padaliniuose fiksavimo tvarkos”; Tema: Taktika, budėtojų dalys; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis:
aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
VSAT budėtojų dalyje gaunamų telefoninių pranešimų instrukcija nustato balsinių pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu,
įrašymą į tam skirtą įrangą (magnetofoną). Šie įrašai gali būti panaikinami praėjus terminui:

– a) terminas nenustatomas;

– b) 1 metams;

+ c) 30 dienų;

– d) 6 mėnesiams.
28 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-155 – įsakymas “Dėl pranešimų ir informacijos Valstybės sienos apsaugos
struktūriniuose padaliniuose fiksavimo tvarkos”; Tema: Taktika, budėtojų dalys; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis:
aukščiausias; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
VSAT budėtojų dalyje gaunamų telefoninių pranešimų instrukcija nustato balsinių pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu,
įrašymą į tam skirtą įrangą (magnetofoną). Šie įrašai gali būti teikiami kitoms institucijoms, jei:

+ a) tai numato teisės aktai ;

+ b) tai numato tarpusavio bendradarbiavimo susitarimai;

– c) informacija padėtų atskleisti ir išsiaiškinti teisės aktų pažeidimus;

+ d) tiriant teisės pažeidimus, kurie yra jiems žinybingi.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:51, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 6 lapas iš 88

7

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
29 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-155 – įsakymas “Dėl pranešimų ir informacijos Valstybės sienos apsaugos
struktūriniuose padaliniuose fiksavimo tvarkos”; Tema: Taktika, budėtojų dalys; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
VSAT budėtojų dalyje gaunamų telefoninių pranešimų instrukcija nustato balsinių pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu,
įrašymą į tam skirtą įrangą (magnetofoną). Šia sistema gali naudotis:

+ a) VSAT vadovybė;

+ b) Operatyvaus valdymo centro pareigūnai;

+ c) Operatyvinės veiklos valdybos pareigūnai;

– d) Rinktinės vadovybė.
30 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-158 – įsakymas “Dėl pasieniečių meistriškumo varžybų “Geriausia
pasienio sargyba” nuostatų patvirtinimo”; Tema: Visuomeniniai renginiai, varžybos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Rinktinės komanda pasieniečių meistriškumo varžybų “Geriausia pasienio sargyba” trečiajame etape atlieka užduotis:

+ a) automobilio vairavimas;

+ b) pirmosios medicininės pagalbos suteikimas;

+ c) teorinių žinių patikrinimo testas;

– d) užsienio kalbų žinojimas.
31 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.28 VSAT prie LR VRM Nr. 4-158 – įsakymas “Dėl pasieniečių meistriškumo varžybų “Geriausia
pasienio sargyba” nuostatų patvirtinimo”; Tema: Visuomeniniai renginiai, varžybos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Pasieniečių meistriškumo varžybose “Geriausia pasienio sargyba” aukštesnę vietą užima rinktinės komanda, surinkusi
daugiau balų pagal užduotis tam tikra eiliškumo tvarka. Nurodykite užduotį, turinčia aukštesnį prioritetą, nei visos kitos:

– a) fizinis pasirengimas;

– b) automobilio vairavimas;

– c) pirmosios medicininės pagalbos suteikimas;

+ d) pasienio teisinio režimo užtikrinimas.
32 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM
rikiuotės ir ceremonijų taisyklių patvirtinimo”; Tema: Rikiuotė, rikiuotės rūšys; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko
limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Kurios iš išvardintų sąvokų yra rikiuotės rūšių pavadinimai:

– a) mokomoji;

+ b) skleistinė;

+ c) žygio;

– d) paruošiamoji.
33 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM
rikiuotės ir ceremonijų taisyklių patvirtinimo”; Tema: Rikiuotė, rikiuotės rūšys; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko
limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Skleistinė rikiuotė, tai:

– a) pareigūnų (vienetų) išdėstymas vora į rikiuotės gilumą;

– b) pareigūnų (vienetų) išdėstymas rikiuotės aikštėje;

+ c) pareigūnų (vienetų) išdėstymas fronto linija;

– d) pareigūnų (vienetų) išdėstymas vietovėje.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:52, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 7 lapas iš 88

8

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
34 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.18 PD prie LR VRM Nr. V-91 – įsakymas ,,Dėl informacijos, kurios perdavimą užtikrina Lietuvos
policijos informacijos centro budėtojų skyrius, pateikimo, parengimo, perdavimo ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“; Tema: Raštvedyba ir
archyvavimas, informacijos saugojimas kompiuterinėse laikmenose; Grupė: Sienos apsauga/štabai, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui
Budėtojų skyriaus elektroniniu paštu perduotų informacinių dokumentų (pranešimų) skaitmeninės kopijos kompiuterinėje

laikmenoje saugomos:

– a) 3 mėnesius;

– b) pusė metų;

+ c) 1 metus;

– d) 3 metus.
35 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.18 PD prie LR VRM Nr. V-91 – įsakymas ,,Dėl informacijos, kurios perdavimą užtikrina Lietuvos
policijos informacijos centro budėtojų skyrius, pateikimo, parengimo, perdavimo ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“; Tema: Kompiuterija,
elektroninis paštas; Grupė: Sienos apsauga/štabai, budėtojai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Koks elektroninio pašto sistemose turi būti nustatytas gautų elektroninių laiškų automatinio tikrinimo laiko intervalas:

+ a) 10 minučių;

– b) 20 minučių;

– c) 30 minučių;

– d) 1 valanda.
36 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.18 PD prie LR VRM Nr. V-91 – įsakymas ,,Dėl informacijos, kurios perdavimą užtikrina Lietuvos
policijos informacijos centro budėtojų skyrius, pateikimo, parengimo, perdavimo ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“; Tema: Kompiuterija,
elektroninis paštas; Grupė: Sienos apsauga/štabai, budėtojai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Nuo elektroninio laiško išsiuntimo, negavęs adresato patvirtinimo apie informacijos gavimą, elektroninį laišką išsiuntęs
budėtojas privalo telefonu patikslinti, ar adresatas gavo jam skirtą informaciją, per :

– a) 10 minučių;

+ b) pusę valandos;

– c) vieną valandą;

– d) 3 valandas.
37 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.28 Archyvų dep. prie LRV Nr. 88 – įsakymas “Dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60
Įstaigos raštvedybos organizavimo tikslai yra:

+ a) laiku ir kokybiškai parengti dokumentus;

+ b) tvarkyti ir valdyti dokumentus taip, kad būtų užtikrintas greitas priėjimas prie visų turimų dokumentų;

+ c) dokumentus išsaugoti reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti įstaigos veiklos įrodymai ir su įstaigos veikla susijusių fizinių ir

juridinių asmenų teisės;

– d) laiku ir kokybiškai parengti dokumentus, supažindinti darbuotojus ir paskirti atsakingus už dokumento vykdymą.
38 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.28 Archyvų dep. prie LRV Nr. 88 – įsakymas “Dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36
Įstaigoje parengti dokumentai registruojami:

– a) prieš pasirašant ir patvirtinant;

+ b) po to kai jie pasirašomi ir patvirtinami;

– c) pasirinktinai prieš ar po pasirašymo ar patvirtinimo.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:52, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 8 lapas iš 88

9

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
39 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.07 VSAT prie LR VRM Nr. 246 – įsakymas ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos aprūpinimo
ginkluote ir jos apskaitos instrukcijos”; Tema: Ginkluotė, priskyrimo ir išdavimo tvarka; Grupė: Sienos apsauga/štabai, budėtojai; Lygis: aukštesnis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Padalinio budėtojas, pastebėjęs, kad laiku be pateisinamos priežasties (užduoties ar tarnybos vykdymui) negrąžintas
ginklas, privalo nedelsdamas apie tai informuoti:

– a) užkardos vadą ar PKP viršininką ir rinktinės budėtoją;

– b) atsakingą už ginkluotę pareigūną;

– c) rinktinės vadą;

+ d) užkardos vadą ar PKP viršininką, bei organizuoti pareigūno ir ginklo paiešką.
40 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.07 VSAT prie LR VRM Nr. 246 – įsakymas ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos aprūpinimo
ginkluote ir jos apskaitos instrukcijos”; Tema: Ginkluotė, veiksmai ginkluotės praradimo atveju; Grupė: Sienos apsauga/štabai, budėtojai; Lygis:
aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 72 sek.
Padalinio budėtojas, gavęs pranešimą apie ginklo praradimą, privalo apie tai nedelsdamas informuoti:

+ a) užkardos vadą ar PKP viršininką ir organizuoti ginklo paiešką;

+ b) rinktinės operatyvinį budėtoją;

+ c) rinktinės vadą;

+ d) VSAT operatyvinį budėtoją;

+ e) vietos prokuratūrą;

– f) atsakingą už ginkluotę pareigūną;

– g) VSAT vadą;

– h) VSAT štabo atsakingą už ginkluotę pareigūną.
41 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36
Lietuvos Respublikoje dokumentuose data rašoma:

– a) skaitmenų grupes atskiriant taškeliais;

+ b) skaitmenų grupes atskiriant brūkšneliais;

– c) skaitmenų grupes atskiriant tarpeliais;

– d) skaitmenų grupių neatskiriant.
42 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42
Įstaigos antspaudas dedamas:

– a) taip, kad liestų parašą ir pavardę;

+ b) taip, kad liestų pareigų pavadinimą;

– c) ant parašo;

– d) pasirinktinai.
43 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36
Jei rašte ar lydraštyje nurodoma, kad siunčiami kiti dokumentai ir jie tekste įvardijami teksto paskutinėje pastraipoje,
nurodomas lapų skaičius taip (pavyzdys):

– a) Pridedama. 3 lapai.;

+ b) PRIDEDAMA. 3 lapai.;

– c) PRIEDAI: 3 lapai.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:53, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 9 lapas iš 88

10

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
44 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36
Blanko formatas:

– a) A3, A2;

+ b) A4, A5;

– c) A1, A3.
45 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui
Organizaciniai dokumentai yra:

– a) įstaigos vadovo parašu tvirtinami teisės aktai, nustatantys įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas (nuostatai,

įstatai, taisyklės, reglamentai ir kt.);

– b) netvirtinami teisės aktai, pasirašyti įstaigos vadovo, nustatantys įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas

(nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai ir kt.);

+ c) tvarkomaisiais dokumentais tvirtinami teisės aktai, nustatantys įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas

(nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai ir kt.).
46 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui
Informacinių dokumentų grupei priklauso:

– a) instrukcijos, nuostatai, taisyklės;

+ b) pažymos, aktai, raštai, protokolai;

– c) įsakymai, potvarkiai, sprendimai.
47 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60
Parašo rekvizitas rašomas po dokumento tekstu ir jo rekvizito dalys išdėstomos:

+ a) vienoje eilutėje ir atskiriamos nuo teksto ne mažesniu, kaip vienos eilutės intervalu, pareigų pavadinimas pradedamas

rašyti nuo kairiosios paraštės, vardas ir pavardė rašoma eilutės dešinėje pusėje, pasirašoma eilės viduryje;

– b) vienoje eilutėje ir atskiriamos nuo teksto ne mažesniu, kaip dviejų eilučių intervalu, pareigų pavadinimas pradedamas

rašyti nuo kairiosios paraštės, vardas ir pavardė rašoma eilutės dešinėje pusėje, pasirašoma po pavarde;

– c) vienoje eilutėje ir atskiriamos nuo teksto ne mažesniu, kaip vienos eilutės intervalu, pareigų pavadinimas pradedamas

rašyti nuo dešiniosios paraštės, apačioje rašomas vardas ir pavardė, pasirašoma šalia.
48 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui
Pasirašant komisijos parengtą dokumentą, nurodoma dokumentą parengusių asmenų:

– a) vardai ir pavardės;

– b) tarnybinės pareigos;

+ c) pareigos komisijoje.
49 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48
Dokumentai įforminami paliekant tokio pločio paraštes:

– a) kairioji – 20 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 5 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė ne mažesnė kaip 20 mm;

+ b) kairioji – 30 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė ne mažesnė kaip 20 mm;

– c) kairioji – 20 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 30 mm, apatinė ne mažesnė kaip 20 mm;

– d) kairioji – 30 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 5 mm, viršutinė – 10 mm, apatinė ne mažesnė kaip 20 mm.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:53, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 10 lapas iš 88

11

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
50 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24
Dokumentai įforminami paliekant kairėje paraštę:

– a) 20 mm;

+ b) 30 mm;

– c) 10 mm;

– d) ne mažiau 20 mm.
51 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24
Dokumentai įforminami paliekant dešinėje paraštę:

– a) 5 mm;

+ b) ne mažesnę, kaip 10 mm;

– c) ne daugiau, kaip 15 mm;

– d) 20 mm.
52 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24
Dokumentai įforminami paliekant viršutinę paraštę:

– a) 10 mm;

+ b) 20 mm;

– c) 30 mm;

– d) ne mažesnę, kaip 15 mm.
53 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24
Dokumentai įforminami paliekant apatinę paraštę:

– a) ne mažesnę, kaip 10 mm;

+ b) ne mažesnę, kaip 20 mm;

– c) 30 mm;

– d) ne daugiau, kaip 30 mm.
54 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Priedą už tarnybos stažą sudaro:

– a) 2 procentai pareiginės algos už 3 kiekvienus metus;

+ b) 3 procentai pareiginės algos už 3 kiekvienus metus;

– c) 4 procentai pareiginės algos už 3 kiekvienus metus.
55 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Pareigybės; Grupė:
Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Valstybės tarnautojų pareigybės lygis “A” reiškia :

– a) pareigybes, kurioms būtinas aukštasis universitetinis išsilavinimas;

+ b) pareigybes,kurioms būtinas aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;

– c) pareigybes, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;

– d) pareigybes, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:54, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 11 lapas iš 88

12

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
56 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
terminai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pažeidėjas privalo sumokėti baudą po nutarimo skirti baudą įteikimo:

– a) per 1 metus;

+ b) per 15 dienų;

– c) per 3 mėnesius;

– d) terminas nenustatytas.
57 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
terminai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas:

+ a) per 10 dienų;

– b) per 1 mėnesį;

– c) per 3 dienas;

– d) terminas nenustatytas.
58 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Pareigybės; Grupė:
Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į lygius:

– a) A, B, C, D;

+ b) A, B, C;

– c) A, B;

– d) A, B, C, D, F.
59 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Mokamos materialinės pašalpos dydis yra:

+ a) iki penkių minimalių mėnesinių algų dydžio;

– b) iki dviejų minimalių mėnesinių algų dydžio;

– c) iki trijų minimalių mėnesinių algų dydžio;

– d) vienos pareiginės algos dydžio.
60 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 50 sek.
ATPK skiriamos baudos dydis:

– a) nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį;

– b) skiriamas sankcijoje numatytas baudos maksimumas;

+ c) nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias

ir sunkinančias aplinkybes.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:54, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 12 lapas iš 88

13

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
61 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
terminai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 72 sek.
Administracinė nuobauda gali būti paskirta:

– a) ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos;

– b) ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos;

+ c) ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui,- per

šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos;

– d) ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui,- per tris

mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos.
62 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
terminai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.
Laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda, pasibaigus terminui:

+ a) jeigu asmuo, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda, per metus nuo tos dienos, kai pasibaigia nuobaudos

vykdymas, nepadarė naujo administracinio teisės pažeidimo;

– b) jeigu asmuo, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda, per metus nuo tos dienos, kai pasibaigia nuobaudos

vykdymas, nepadarė jokio nusikaltimo;

– c) jeigu asmuo, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda, per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai pasibaigia nuobaudos

vykdymas, nepadarė jokio nusikaltimo.
63 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukščiausias; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai:

+ a) laiku, visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes, išspręsti ją tiksliai pagal įstatymus;

+ b) užtikrinti priimto nutarimo vykdymą, taip pat išaiškinti priežastis ir sąlygas padedančias padaryti administracinius

teisės pažeidimus;

+ c) užkirsti kelią teisės pažeidimams, auklėti piliečius, kad jie laikytųsi įstatymų, stiprintų teisėtumą.
64 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukščiausias; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Administracinių teisės pažeidimų bylos teisena negalima:

+ a) kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties, kai asmeniui padariusiam priešingą teisei veiką nėra

sukakę 16 m, kai padaręs priešingą teisei veiką asmuo yra nepakaltinamas;

+ b) kai asmuo veikė būtinojo reikalingumo arba būtinosios ginties atveju, kai priimamas amnestijos aktas, jeigu jis

panaikina administracinės nuobaudos skyrimą;

+ c) kai panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas, kai yra suėję nustatyti terminai, jeigu mirė asmuo,

kurio atžvilgiu buvo pradėta bylos teisena.
65 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Apie nepilnamečio administracinį sulaikymą:

+ a) būtina pranešti jo tėvams arba juos atstojantiems asmenims;

– b) būtina pranešti jo tėvams arba juos atstojantiems asmenims, sulaikytajam paprašius;

– c) tai nusprendžia protokolą surašęs pareigūnas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:55, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 13 lapas iš 88

14

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
66 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
terminai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
Administracinį teisės pažeidimą padariusio asmens administracinis sulaikymas gali trukti:

– a) penkias valandas;

+ b) neilgiau kaip penkias valandas;

– c) neilgiau kaip tris valandas.
67 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
terminai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 40 sek.
Asmenys, pažeidę pasienio teisinio režimo taisykles arba pasienio kontrolės punktų veiklos taisykles, gali būti sulaikyti:

+ a) iki 3 valandų protokolui surašyti, o prireikus nustatyti asmenybę ir išaiškinti teisės pažeidimo aplinkybes, – iki 48

– b) iki 5 valandų protokolui surašyti, o prireikus nustatyti asmenybę ir išaiškinti teisės pažeidimo aplinkybes, – iki 48

– c) sulaikymo laikas neribotas.
68 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
terminai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 50 sek.
Administracinio sulaikymo laikas skaičiuojamas:

– a) nuo protokolo surašymo momento;

– b) nuo pažeidimo padarymo momento;

+ c) nuo pažeidėjo pristatymo protokolui surašyti momento.
69 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Asmens apžiūrą gali atlikti:

– a) bet kokios lyties asmuo, svarbu, kad dalyvautų kviestiniai;

– b) tos pačios lyties asmuo, kaip apžiūrimasis;

+ c) tos pačios lyties asmuo, kaip apžiūrimasis, dalyvaujant dviem tos pačios lyties kviestiniams.
70 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Nepilnamečiams gali būti skiriamos administracinės nuobaudos:

– a) visos, numatytos LR ATPK;

– b) visos, išskyrus baudą;

+ c) visos, išskyrus administracinį areštą;

– d) administracinių nuobaudų skirti negalima.
71 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Už vieną administracinį teisės pažeidimą gali būti paskirta administracinė nuobauda:

+ a) pagrindinė;

+ b) papildomoji.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:55, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 14 lapas iš 88

15

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
72 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.
Už administracinius teisės pažeidimus piliečiams skiriama bauda:

+ a) negali būti mažesnė kaip dešimt litų ir didesnė kaip vienas tūkstantis litų;

– b) negali būti mažesnė kaip dvidešimt litų ir didesnė kaip du tūkstančiai litų;

– c) negali būti mažesnė kaip dešimt litų ir didesnė kaip du tūkstančiai litų;

– d) pasirinktinai.
73 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 50 sek.
Už administracinius teisės pažeidimus pareigūnams skiriama bauda:

+ a) negali būti mažesnė kaip dvidešimt litų ir didesnė kaip du tūkstančiai litų;

– b) negali būti mažesnė kaip dešimt litų ir didesnė kaip du tūkstančiai litų;

– c) negali būti mažesnė kaip trisdešimt litų ir didesnė kaip tūkstantis litų;

– d) negali būti mažesnė kaip dvidešimt litų ir didesnė kaip trys tūkstančiai litų.
74 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Valstybės tarnautojams priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant
nustatytą darbo trukmę, atlikimą, negali būti mokama:

+ a) ilgiau kaip vienerius metus;

– b) ilgiau kaip 6 mėnesius;

– c) ilgiau kaip 3 mėnesius;

– d) ilgiau kaip vieną mėnesį.
75 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pareiginė alga valstybės tarnautojams nustatoma:

+ a) pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms;

– b) pagal pareigybės lygį ir yra vienoda visoms to pačio lygio pareigybėms;

– c) pagal pareigybės lygį ir kategoriją.
76 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos:

+ a) į 20 kategorijų;

– b) į 30 kategorijų;

– c) į 25 kategorijas;

– d) į 10 kategorijų.
77 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės garantijos;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į:

+ a) tris lygius;

– b) penkis lygius;

– c) du lygius.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:56, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 15 lapas iš 88

16

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
78 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės garantijos;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Valstybės tarnautojų pareigybės lygis “C” reikalauja:

+ a) ne žemesnio kaip vidurinio išsilavinimo ir įgytos profesinės kvalifikacijos;

– b) ne žemesnio kaip vidurinio išsilavinimo;

– c) ne žemesnio kaip pagrindinio išsilavinimo ir įgytos profesinės kvalifikacijos.
79 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės garantijos;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į:

– a) 30 kategorijų;

+ b) 20 kategorijų;

– c) 40 kategorijų.
80 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės garantijos;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Aukščiausia valstybės tarnautojų pareigybių kategorija yra:

– a) 1 kategorija;

– b) 30 kategorija;

+ c) 20 kategorija.
81 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės garantijos;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į :

+ a) karjeros;

+ b) politinio( asmeninio) pasitikėjimo;

+ c) įstaigos vadovų;

+ d) pakaitinių;

– e) paslaugų.
82 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.01.24 Vilniaus rinktinė Nr. 22 – įsakymas “Dėl VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinės štabo vidinių
struktūros vienetų nuostatų patvirtinimo”; Tema: Darbo santykiai, Pareigybės; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko
Rinktinės vidinių struktūrų vienetų nuostatus tvirtina:

– a) Štabo viršininkas;

+ b) vadas;

– c) Sienos apsaugos skyriaus viršininkas;

– d) Personalo skyriaus viršininkas.
83 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Priėmimas į darbą
(tarnybą); Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Asmuo, priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, vyresnis kaip 62 metų ir 6 mėnesių amžiaus būti:

– a) negali;

– b) gali;

+ c) gali tik politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniai valstybės tarnautojai.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:56, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 16 lapas iš 88

17

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
84 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės garantijos;
Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Stažas Lietuvos valstybei, einant valstybės tarnautojo pareigas,skaičiuojamas nuo:

+ a) 1990 m. Kovo 11d.;

– b) 1991 m. Kovo 11d.;

– c) 1991 m. rugpjūčio 23 d.
85 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės garantijos;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Valstybės tarnybos įstatymas, statutiniams valstybės tarnautojams taikomas:

– a) su išlyga;

– b) be išlygų;

+ c) tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai, išskyrus šio Įstatymo nustatytą darbo apmokėjimo tvarką.
86 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas):

– a) surašo protokolą;

– b) surašo išvadą;

+ c) priima nutarimą;

– d) nieko nesurašo.
87 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
terminai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Administracinio arešto trukmė 40 parų yra:

– a) galima;

+ b) negalima, nes administracinis areštas yra skiriamas ne daugiau kaip 30 parų;

– c) galima teismui atsižvelgus į pažeidėjo asmenybę.
88 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
terminai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, gali būti apskundžiami:

+ a) per 14 dienų;

– b) per 10 dienų;

– c) per 20 dienų;

– d) terminas nenustatytas.
89 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.02.17 Vilniaus rinktinė Nr. 8 – 86 – įsakymas “Dėl 2003 metų skiriamų biudžetinių asignavimų
patvirtinimo Vilniaus rinktinės pavaldžioms užkardoms ir punktams”; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės,

tarnautojai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Už darbą nakties metu valstybės tarnautojams mokamos priemokos:

+ a) pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio;

– b) dvigubas valandinis atlygis;

– c) 10 procentų pareiginės algos;

– d) 30 procentų pareiginės algos.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:57, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 17 lapas iš 88

18

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
90 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.02.17 Vilniaus rinktinė Nr. 8 – 86 – įsakymas “Dėl 2003 metų skiriamų biudžetinių asignavimų
patvirtinimo Vilniaus rinktinės pavaldžioms užkardoms ir punktams”; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės,

tarnautojai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Už darbą švenčių dienomis valstybės tarnautojams mokamų priemokų dydis:

– a) pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio;

+ b) dvigubas valandinis atlygis;

– c) 10 procentų pareiginės algos;

– d) 30 procentų pareiginės algos.
91 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 55 sek.
Nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje gali apskųsti:

+ a) asmuo, dėl kurio jis priimtas;

+ b) institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą;

+ c) nukentėjęs asmuo.
92 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Papildomos užduotis valstybės tarnautojui turi būti suformuluotos:

+ a) raštu;

– b) žodžiu.
93 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 40 sek.
ATPK vykdomasis dokumentas yra:

+ a) nutarimas, kiek jis liečia turtinio nuostolio atlyginimą;

– b) nutarimas;

– c) dokumentas liečiantis nuostolio atlyginimą.
94 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Valstybės tarnautojams mokamos priemokos:

+ a) už darbą poilsio bei švenčių dienomis ir nakties metu;

+ b) už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis;

+ c) už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą;

– d) už darbą, kuris tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir dresiravimu.
95 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Nuolatinėje darbovietėje, asmenims, kuriems paskirtas administracinis areštas, darbo užmokestis:

– a) mokamas;

+ b) nemokamas;

– c) gali būti mokamas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:58, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 18 lapas iš 88

19

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
96 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Nutarimą dėl administracinio arešto vykdo:

– a) valstybės sienos apsaugos tarnyba;

– b) asmuo pasirenka pats;

– c) apylinkės teismas;

+ d) policijos įstaigos.
97 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
terminai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukščiausias; Laiko limitas klausimui atsakyti: 50 sek.
Specialiosios teisės atėmimo terminas gali būti sutrumpintas:

+ a) jei asmuo nepadarė teisės pažeidimo ir praėjo ne mažiau kaip pusė paskirto laiko;

– b) jei asmuo nepadarė teisės pažeidimo ir praėjo ne mažiau kaip ketvirtadalis paskirto laiko;

– c) neatsižvelgiant, ar asmuo padarė teisės pažeidimą, bet praėjo daugiau kaip pusė laiko;

– d) praėjus ne mažiau kaip pusei paskirto laiko.
98 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukščiausias; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Nutarimas konfiskuoti daiktą, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir
pajamas, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, vykdomas:

– a) paimant konfiskuotą daiktą ir pajamas;

+ b) paimant konfiskuotą daiktą ir pajamas ir priverstinai neatlygintinai perduodant šį daiktą ir šias pajamas valstybės
99 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 40 sek.
Keli ATPK nutarimai vieno asmens atžvilgiu vykdomi:

– a) kartu;

+ b) kiekvienas nutarimas vykdomas savarankiškai;

– c) nutarimai nevykdomi.
100 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 50 sek.
Nutarimo administracinėje byloje vykdymas nutraukiamas:

+ a) kai priešingą teisei veikimą ar neveikimą padaro nepakaltinamas asmuo;

+ b) kai priimamas amnestijos aktas, jeigu jis panaikina administracinės nuobaudos skyrimą;

+ c) kai panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas, kai miršta asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas.
101 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.
Organas (pareigūnas), išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, gali priimti nutarimą:

+ a) skirti administracinę nuobaudą;

+ b) nutraukti bylą;

+ c) motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitam įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą organui (

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:58, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 19 lapas iš 88

20

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
102 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
terminai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Asmeniui turi būti išsiunčiamas ar įteikiamas nutarimo nuorašas, kurį pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo
protokolo pagrindu:

+ a) per tris dienas;

– b) per dešimt dienų;

– c) per penkias dienas.
103 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje turinį sudaro:

+ a) nutarimą priėmusio organo ( pareigūno) pavadinimas, bylos nagrinėjimo pradžia, žinios apie asmenį, kurio byla

+ b) bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių išdėstymas, byloje priimtas sprendimas;

+ c) šio kodekso straipsnio, straipsnio dalies ar kito teisės akto, numatančio atsakomybę už pažeidimą, kurio reikalavimus

pažeidė asmuo, nurodymas.
104 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 55 sek.
Organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išsiaiškinti:

+ a) ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas;

+ b) ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat kitas aplinkybes turinčias reikšmės bylai

teisingai išspręsti;

+ c) ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių.
105 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.07.02 LRS Nr. IX-1007 – Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.; Tema: Finansinė apskaita, darbo
užmokestis; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pagrindinis neapmokestinamasis pajamų dydis yra:

+ a) 290 litų per mėnesį;

– b) 250 litų per mėnesį;

– c) 210 litų per mėnesį;

– d) 275 litai per mėnesį.
106 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
terminai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Administracinių teisės pažeidimų bylos turi būti išnagrinėjamos:

+ a) per 15 dienų;

– b) per 10 dienų;

– c) per 3 dienas;

– d) terminas nenustatytas.
107 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
terminai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.
Administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas, jei asmuo:

+ a) vengia administracinės atsakomybės;

+ b) neturi nuolatinės gyvenamosios vietos;

+ c) ilgam išvykęs į užsienį, ilgai serga, ar dėl kitų priežasčių neįmanoma išnagrinėti bylos.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:59, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 20 lapas iš 88

21

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
108 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 55 sek.
Organas (pareigūnas), ruošdamasis nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, turi išspręsti:

+ a) ar priklauso jo kompetencijai nagrinėti bylą, ar teisingai surašytas protokolas, ir kita administracinio teisės pažeidimo

bylos medžiaga;

+ b) ar pranešta asmenims, dalyvaujantiems nagrinėjant bylą, apie jos nagrinėjimo vietą ir laiką, ar išreikalauti papildomą

medžiagą;

+ c) ar tenkinti, ar atmesti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens , nukentėjusiojo, jų atstovų pagal įstatymą,

advokatų prašymus.
109 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.
Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę:

+ a) susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus, nagrinėjant bylą naudotis

teisine advokato ar kito įgalioto atstovo pagalba;

+ b) kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba , kurią jis moka ir naudotis vertėjo paslaugomis,

+ c) byla nagrinėjama jam dalyvaujant.
110 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.
VSAT prie LR VRM pareigūnai turi teisę vykdyti administracinį sulaikymą už administracinius teisės pažeidimus:

+ a) už pasienio teisinio režimo taisyklių pažeidimus;

+ b) už pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimus.
111 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Finansinė apskaita, darbo užmokestis;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pareiginės algos koeficiento vienetas yra:

+ a) yra Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio;

– b) yra Vyriausybės patvirtintos minimalios bazinės algos dydžio;

– c) yra Vyriausybės patvirtinto minimalaus gyvenimo lygio dydžio.
112 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.
Administracinio teisės pažeidimo protokolo turinys:

+ a) jo surašymo data ir vieta, protokolą surašiusio asmens pareigybė, pavardė, vardas;

+ b) žinios apie pažeidėjo asmenybę, administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas, esmė, šio kodekso straipsnis,

straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas;

+ c) liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra pavardės, adresai, pažeidėjo paaiškinimas, kitos žinios būtinos bylai spręsti.
113 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn nuo:

– a) 18 m.;

– b) 14 m.;

+ c) 16 m.;

– d) 15 m.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:34:59, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 21 lapas iš 88

22

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
114 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Užsieniečiai, padarę administracinės teisės pažeidimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, atsako:

– a) pagal savo šalies įstatymus;

+ b) pagal LR ATPK, jeigu ko kito nenumato kiti įstatymai ar LR tarptautinės sutartys.
115 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Įslaptinta informacija pagal svarbą, galimos žalos, kurią patirtų valstybė, jos institucijos ar asmenys, jeigu ši informacija
būtų atskleista neturintiems teisės ją sužinoti asmenims, dydį bei pagal apsaugos, būtinos tokiai informacijai išsaugoti,
lygį, yra skirstoma į:

– a) slaptą, riboto naudojimo ir konfidencialią;

– b) visiškai slaptą, konfidencialią, tarnybinio naudojimo ir riboto naudojimo;

– c) visiškai slaptą, slaptą ir riboto naudojimo;

+ d) visiškai slaptą, slaptą, konfidencialią ir riboto naudojimo.
116 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 50 sek.
Administracinių nuobaudų rūšys:

+ a) įspėjimas, bauda, daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir

pajamų, kurios gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu konfiskavimas;

+ b) suteiktos asmeniui specialiosios teisės atėmimas, administracinis areštas;

+ c) nušalinimas nuo pareigų.
117 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.
Administracinis areštas negali būti paskirtas:

+ a) nėščioms moterims, moterims turinčioms vaikų iki dvylikos metų amžiaus;

+ b) asmenims, kuriems nesukako aštuoniolikos metų, pirmos ir antros grupės invalidams;

– c) pirmą kartą teisės pažeidimą padariusiems asmenims.
118 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.
Skiriant nuobaudą už administracinį teisės pažeidimą, atsižvelgiama:

+ a) į padaryto teisės pažeidimo pobūdį;

+ b) pažeidėjo asmenybę bei sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes;

– c) į pažeidėjo pilietybę.
119 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Žyma “VISIŠKAI SLAPTAI” suteikiama:

+ a) valstybės paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali sukelti ypač sunkių

pasekmių valstybei;

– b) tarnybos paslaptį sudarančiai informacijai;

– c) tarnybos paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas turės sunkių pasekmių

– d) valstybės paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali padaryti žalos valstybei.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:00, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 22 lapas iš 88

23

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
120 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų
skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: neapibrėžtas;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.
Drausmės pažeidimas tai:

+ a) kalta pareigūno veika, kuria pažeidžiami teisės aktai, reglamentuojantys jo pareigų atlikimą;

– b) pareigūno veikla, kuria asmenims padaroma materialinė ir moralinė žala;

– c) asmenų veikla, pažeidžianti įstaigos ar organizacijos teisės aktų, reglamentuojančių vidaus tvarką, reikalavimus.
121 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų
skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: neapibrėžtas;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 40 sek.
Drausminės nuobaudos skyrimo pagrindas:

– a) kalta pareigūno veika;

– b) vado tarnybinis pranešimas;

+ c) tarnybinis nusižengimas.
122 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų
skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: neapibrėžtas;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.
Griežtesnė drausminė nuobauda taikoma už nusižengimą:

– a) dėl neatsargumo, ar aplaidumo;

– b) už iš anksto suplanuotą;

+ c) už tyčinį tarnybinį nusižengimą.
123 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų
skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: neapibrėžtas;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Tarnybinis patikrinimas turi būti atliktas:

– a) per du mėnesius;

+ b) per vieną mėnesį.
124 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų
skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko
limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Statutiniams vidaus reikalų sistemos pareigūnams drausminės nuobaudos skiriamos vadovaujantis:

– a) LR įstatymais;

– b) LR ATPK;

+ c) tarnybos LR VRS statutu.
125 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
Atsakomybė už pasienio teisinio režimo taisyklių arba pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimus numatyta:

+ a) LR ATPK 205 str.;

– b) LR ATPK 206 str.;

– c) LR ATPK 201 str.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:00, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 23 lapas iš 88

24

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
126 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.10.25 VSAT prie LR VRM Nr. 433 – įsakymas “Dėl VSAT prie LR VRM statutinių valstybės tarnautojų
asmens ženklų saugojimo, išdavimo, nešiojimo ir apskaitos nuostatų”; Tema: Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi;
Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Pareigūnų asmens ženklai nešiojami:

+ a) tik tarnybos metu ant tuo metu dėvimų viršutinių uniforminių drabužių, kairėje krūtinės pusėje;

– b) tik tarnybos metu ant tuo metu dėvimų viršutinių uniforminių drabužių, kairėje krūtinės pusėje po pavardės lentele;

– c) tik tarnybos metu ant tuo metu dėvimų viršutinių uniforminių drabužių, dešinėje krūtinės pusėje.
127 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.10.25 VSAT prie LR VRM Nr. 433 – įsakymas “Dėl VSAT prie LR VRM statutinių valstybės tarnautojų
asmens ženklų saugojimo, išdavimo, nešiojimo ir apskaitos nuostatų”; Tema: Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi;
Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pareigūno asmens ženklą perduoti kitiems asmenims (paskolinti) ir naudoti ne tarnybos tikslais:

– a) galima, esant būtinybei;

+ b) negalima;

– c) galima tik tarnybos metu.
128 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos įslaptinimą, saugojimą, naudojimą, išslaptinimą, apsaugos
koordinavimą bei kontrolę reglamentuoja:

– a) Lietuvos Respublikos Konstitucija;

– b) Valstybės sienos apsaugos tarnybos nuostatai;

+ c) Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas.
129 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.10.25 VSAT prie LR VRM Nr. 433 – įsakymas “Dėl VSAT prie LR VRM statutinių valstybės tarnautojų
asmens ženklų saugojimo, išdavimo, nešiojimo ir apskaitos nuostatų”; Tema: Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi;
Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Pareigūnas, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs asmens ženklą, turi:

+ a) nedelsdamas apie tai pranešti savo tiesioginiam viršininkui ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną parengti tarnybinį

pranešimą padalinio vadovui raštu, nurodydamas sugadinimo ar praradimo priežastis ir aplinkybes;

– b) pranešti apie tai padalinio vadovui per 10 darbo dienų ir parengti tarnybinį pranešimą padalinio vadovui raštu,

nurodydamas sugadinimo ar praradimo priežastis ir aplinkybes;

– c) nedelsdamas apie tai pranešti Personalo skyriui ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną parengti tarnybinį pranešimą

padalinio vadovui raštu, nurodydamas sugadinimo ar praradimo priežastis ir aplinkybes.
130 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.04 LRS Nr. IX-926 – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės
garantijos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Darbo sutarties įstatymas, įsigaliojus Darbo kodeksui:

– a) galioja;

+ b) netenka galios;

– c) galioja tik kodekse neaptartais klausimais.
131 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.04 LRS Nr. IX-926 – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės
garantijos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
LR Darbo kodeksas įsigalioja:

– a) nuo 2003.01.01;

+ b) nuo 2003.01.01, išskyrus 47 straipsnio 6 dalies nuostatas, kurios įsigalioja Lietuvos Respublikai tapus Europos sąjungos

– c) nuo 2003.07.01.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:01, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 24 lapas iš 88

25

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
132 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.04 LRS Nr. IX-926 – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; Tema: Darbo santykiai, Socialinės
garantijos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Darbo sutarčių rūšys:

+ a) neterminuotos;

+ b) terminuotos, laikinosios, sezoninės;

+ c) dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų;

+ d) su namudininkais;

+ e) patarnavimo darbams ir kt.
133 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.04 LRS Nr. IX-926 – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; Tema: Darbo santykiai, Priėmimas į darbą
(tarnybą); Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Darbuotojui išbandymo terminas ilgesnis nei 3 mėnesiai nustatytas:

+ a) būti negali;

– b) iki 6 mėnesių gali būti;

– c) iki 9 mėnesių gali būti.

– d) būti gali.
134 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.04 LRS Nr. IX-926 – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; Tema: Darbo santykiai, Atostogos;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Kasmetinės atostogos – tai:

– a) kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti;

+ b) kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti,

paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį;

– c) kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti,

nepaliekant darbo vietos (pareigų) ir nemokant vidutinio darbo užmokesčio.
135 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.04 LRS Nr. IX-926 – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; Tema: Darbo santykiai, Atostogos;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kasmetinių atostogų rūšys:

+ a) minimaliosios;

– b) mokslo;

– c) maksimaliosios;

+ d) pailgintos;

+ e) papildomos.
136 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.09 VSAT prie LR VRM Nr. 4-183 – įsakymas “Dėl pasienio kontrolės, panaudojant valstybės sienos
apsaugos tarnybos informacinę sistemą, tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:
pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Jeigu, įvedus transporto priemonės ar asmens kelionės dokumento duomenis, VSATIS duomenų įvedimo lange užsidega
geltonas šviesoforas, tai reiškia, kad:

– a) asmuo ar transporto priemonė turi būti sulaikomi arba jiems neleidžiama kirsti valstybės sienos;

– b) duomenų (neatitikimų), susijusių su tikrinamu asmeniu ar transporto priemone, nerasta;

+ c) surasti įrašai (neatitikimai), susiję su tikrinamu asmeniu ar transporto priemone;

+ d) asmuo ar transporto priemonė turi būti siunčiami specialiam patikrinimui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:01, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 25 lapas iš 88

26

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
137 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.09 VSAT prie LR VRM Nr. 4-183 – įsakymas “Dėl pasienio kontrolės, panaudojant valstybės sienos
apsaugos tarnybos informacinę sistemą, tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:
pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Jeigu, įvedus transporto priemonės ar asmens kelionės dokumento duomenis, VSATIS duomenų įvedimo lange užsidega
raudonas šviesoforas, tai reiškia, kad:

– a) surasti įrašai (neatitikimai), susiję su tikrinamu asmeniu ar transporto priemone;

– b) asmuo ir transporto priemonė siunčiami specialiam patikrinimui;

+ c) asmuo ir transporto priemonė sulaikomi.
138 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.09 VSAT prie LR VRM Nr. 4-183 – įsakymas “Dėl pasienio kontrolės, panaudojant valstybės sienos
apsaugos tarnybos informacinę sistemą, tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:
pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
VSATIS, transporto priemonės tikrinimo procedūros metu rankiniu būdu įvedus transporto priemonės valstybinį numerį
ir jį išdavusios valstybės kodą, automatiškai užpildomi kiti transporto priemonės duomenų laukai. Jei jų duomenys
nesutampa su faktiniais automobilio duomenimis:

+ a) rekomenduojamas atlikti specialusis transporto priemonės patikrinimas;

– b) transporto priemonė per valstybės sieną nepraleidžiama;

– c) transporto priemonė sulaikoma.
139 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.09 VSAT prie LR VRM Nr. 4-183 – įsakymas “Dėl pasienio kontrolės, panaudojant valstybės sienos
apsaugos tarnybos informacinę sistemą, tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:
pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
VSATIS, transporto priemonės tikrinimo procedūros metu rankiniu būdu įvedus transporto priemonės valstybinį numerį
ir jį išdavusios valstybės kodą, automatiškai turi užsipildyti kiti transporto priemonės duomenų laukai. Jei transporto
priemonė su Lietuvos Respublikos valstybiniais registracijos numeriais registre nerandama:

+ a) rekomenduojama atlikti specialųjį patikrinimą;

– b) likę reikiami duomenys į laukus įvedami ranka;

– c) transporto priemonė per valstybės sieną praleidžiama;

– d) transporto priemonė sulaikoma.
140 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.09 VSAT prie LR VRM Nr. 4-183 – įsakymas “Dėl pasienio kontrolės, panaudojant valstybės sienos
apsaugos tarnybos informacinę sistemą, tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:
pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
VSATIS, transporto priemonės tikrinimo procedūros metu rankiniu būdu įvedus transporto priemonės valstybinį numerį
ir jį išdavusios valstybės kodą, automatiškai turi užsipildyti kiti transporto priemonės duomenų laukai. Jei transporto
priemonė su kitos šalies valstybiniais registracijos numeriais registre nerandama:

– a) rekomenduojama atlikti specialųjį patikrinimą;

+ b) likę neužpildyti reikiami duomenų laukai užpildomi ranka;

– c) transporto priemonė sulaikoma.
141 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.09 VSAT prie LR VRM Nr. 4-183 – įsakymas “Dėl pasienio kontrolės, panaudojant valstybės sienos
apsaugos tarnybos informacinę sistemą, tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:
pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
VSATIS, baigus standartinį išvykstančios iš LR transporto priemonės patikrinimą, peržiūrimi šviesoforų laukai.Tolimesni

su VSATIS dirbančio pareigūno veiksmai:

+ a) įjungiamas geltonas šviesoforas, jei transporto priemonė su asmenimis siunčiami detaliam patikrinimui;

+ b) įjungiamas žalias šviesoforas, jei transporto priemonė su asmenimis praleidžiami per valstybės sieną;

+ c) įjungiamas raudonas šviesoforas, jei transporto priemonė su asmenimis per valstybės sieną nepraleidžiami.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:02, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 26 lapas iš 88

27

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
142 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.09 VSAT prie LR VRM Nr. 4-183 – įsakymas “Dėl pasienio kontrolės, panaudojant valstybės sienos
apsaugos tarnybos informacinę sistemą, tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:
pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
VSATIS, baigus specialųjį atvykstančios į LR transporto priemonės patikrinimą, priimamas sprendimas asmenį ir
transporto priemonę sulaikyti.Tolimesni su VSATIS dirbančio pareigūno veiksmai:

+ a) VSATIS šviesoforas pakeičiamas į žalią;

– b) VSATIS šviesoforas pakeičiamas į raudoną;

+ c) įvedamas komentaras.
143 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.09.08 VSAT prie LR VRM Nr. 323 – įsakymas “Dėl PPD ir jo padalinių pareigūnų ir karių šaudybos
tobulinimo”; Tema: Ginkluotė, šaudyba; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Šaudyba nedelsiant nutraukiama:

+ a) šaudybos vadovo nurodymu;

+ b) pasirodžius taikinių lauke žmonėms, mašinoms, gyvūnams ar žemai skrendant lėktuvams;

+ c) pakėlus šaudykloje baltą vėliavėlę;

– d) pakėlus šaudykloje raudoną vėliavėlę.
144 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.09.08 VSAT prie LR VRM Nr. 323 – įsakymas “Dėl PPD ir jo padalinių pareigūnų ir karių šaudybos
tobulinimo”; Tema: Ginkluotė, šaudyba; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Šaudyba nedelsiant nutraukiama:

+ a) pakėlus šaudykloje baltą vėliavėlę;

– b) pakėlus šaudykloje raudoną vėliavėlę;

+ c) kilus šaudykloje gaisrui;

+ d) gavus nustatytą signalą iš šaudyklos apribojimo komandos.
145 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.09.08 VSAT prie LR VRM Nr. 323 – įsakymas “Dėl PPD ir jo padalinių pareigūnų ir karių šaudybos
tobulinimo”; Tema: Ginkluotė, šaudyba; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Šaudyba nedelsiant nutraukiama:

– a) tik šaudybos vadovo nurodymu;

+ b) savanoriškai arba šaudybos vadovo nurodymu, pasirodžius taikinių lauke žmonėms, mašinoms, gyvūnams, žemai

skrendant lėktuvams;

+ c) kilus šaudykloje gaisrui.
146 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.06.07 VSAT prie LR VRM Nr. 246 – įsakymas ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos aprūpinimo
ginkluote ir jos apskaitos instrukcijos”; Tema: Taktika, budėtojų dalys; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Budėtojas, pastebėjęs, kad pareigūnas po tarnybos negražino į ginklų kambarį ginklo, privalo:

– a) apie tai pranešti vadovybei ir laukti, kol pareigūnas gražins ginklą;

– b) apie tai informuoti vadovybę ir prokuratūrą;

+ c) apie tai informuoti vadovybę ir organizuoti pareigūno bei ginkluotės paiešką.
147 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti:
Užkardos veikimo teritorija – tai pasienio ruožo dalis, į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą apribota:

– a) Lietuvos Respublikos valstybės siena;

+ b) sandūromis, skiriamosiomis linijomis ir pasienio ruožo riba;

+ c) kita už pasienio ruožo ribų esanti teritorija, kurioje užkarda vykdo jai pavestas funkcijas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:02, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 27 lapas iš 88

28

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
148 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Pasienio sargyba – tai:

– a) du ar daugiau pareigūnų, vykdančių valstybės sienos apsaugą nustatytame poste ar teritorijos dalyje;

– b) vienas ar daugiau pareigūnų, vykdančių valstybės sienos apsaugą nustatytame poste ar teritorijos dalyje;

+ c) vienas ar daugiau pareigūnų, vykdančių jiems paskirtą tarnybos užduotį;

– d) du ar daugiau pareigūnų, vykdančių jiems paskirtą, užkardos vado suplanuotą veiklą užkardos veikimo teritorijoje.
149 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Valstybės sienos apsaugos objektai ir įrenginiai tai:

+ a) pasienio juostoje ir už jos ribų esantys valstybės sienos ženklai;

+ b) kontrolinė pėdsakų juosta;

– c) pasienio laivai, inžinerinės – techninės priemonės;

+ d) pasienio patrulio takas, signalizacijos sistemos (kompleksai);

+ e) inžinerinės užtvaros, atraminiai punktai.
150 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60
Atraminis punktas yra:

+ a) vieta, kurioje įrengtos patalpos ir kita infrastruktūra pasienio sargybų pareigūnams pailsėti, gaminti valgį;

– b) vieta, kurioje įrengtos patalpos ir kita infrastruktūra vykdyti pasienio sargybą, tikrinti asmenis ir transporto

priemones, esančias pasienio ruože;

+ c) laikyti transporto priemones;

+ d) vieta, kurioje įrengtos patalpos ir kita infrastruktūra vadovauti pasienio sargyboms ir palaikyti ryšį su užkardos

budėtoju ar pamainos vyresniuoju.
151 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui
Užkardų veikimo teritorijų skiriamąsias linijas pagal užkardų nuostatuose nurodytas sandūras nustato:

– a) VSAT vadas;

+ b) VSAT rinktinės vadas;

– c) užkardų vadai bendradarbiavimo susitarime dėl sandūrų apsaugos;

– d) VSAT rinktinės Sienos apsaugos skyrius.
152 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti:
Padėties užkardos veikimo teritorijoje įvertinimo išvados tikslinamos:

– a) kartą per pusę metų;

+ b) kiekvieną mėnesį, prieš sudarant užkardos pareigūnų tarnybos grafiką;

+ c) pasikeitus padėčiai užkardos veikimo teritorijoje.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:03, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 28 lapas iš 88

29

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
153 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Darbo santykiai, Darbo režimas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pakeitimus užkardos tarnybos grafike dėl suplanuoto pareigūno darbo laiko gali daryti:

+ a) padalinio (užkardos) vadas;

+ b) padalinio (užkardos) vado pavaduotojas;

– c) pamainos vyresnysis.
154 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Jei pasienio sargybą sudaro vienas pareigūnas:

+ a) tarnybos žiniaraštis jam gali būti neišduodamas, o jo tarnybos užduotis įrašoma ir tarnybos eiga fiksuojama

sąveikaujančios pasienio sargybos žiniaraštyje;

– b) jam išduodamas “B” formos tarnybos žiniaraštis, prie kurio pridedamas lapas su “A” formos tarnybos žiniaraščio

statistinių duomenų lentele;

– c) jam išduodamas “A” formos tarnybos žiniaraštis su statistinių duomenų lentele;

– d) dėl tarnybos žiniaraščio išdavimo sprendžia užkardos vadas.
155 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Jei pasienio sargybą vykdo vienas pareigūnas:

+ a) jis netikrina asmens dokumentų;

+ b) gali tarnybą vykdyti tik sąveikaudamas su netoli esančia kita pasienio sargyba;

– c) nesulaiko asmenų ir transporto priemonių;

+ d) netikrina sulaikytų asmenų iki iškviestos į pagalbą pasienio sargybos atvykimo.
156 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Pakeisti pasienio sargybos tarnybos užduotį, įsakyti ar leisti nutraukti jos vykdymą gali:

+ a) užkardos vadas;

+ b) užkardos (padalinio) pamainos vyresnysis;

– c) posto pamainos vyresnysis;

– d) budėtojas.
157 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Pasienio sargybos pareigūnai turi teisę:

+ a) tarnybos užduotyje nustatytu laiku šerti tarnybinius šunis, arklius;

+ b) veikti teritorijoje, neatsižvelgiant į jos nuosavybės teisę;

+ c) sveikinti gretimos valstybės sienos apsaugos institucijų pareigūnus;

+ d) lydėti kitas transporto priemones ir būti jose.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:03, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 29 lapas iš 88

30

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
158 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Ginkluotė, bendrieji reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
Pareigūnai, vykdydami tarnybinę užduotį, automatinius šautuvus gali laikyti:

+ a) ant peties;

+ b) už nugaros;

+ c) prie krūtinės.
159 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Ginkluotė, bendrieji reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
Pėsti pareigūnai patruliuodami paprastai automatinius šautuvus laiko:

– a) už nugaros;

+ b) ant peties;

– c) prie krūtinės.
160 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Ginkluotė, bendrieji reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
Pareigūnai, tarnybos metu tikrindami dokumentus, paprastai automatinius šautuvus laiko:

– a) ant peties;

+ b) už nugaros;

– c) prie krūtinės.
161 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pasienio sargyba, gavusi sąveikaujančios pasienio sargybos kvietimą (signalą) atvykti į pagalbą:

– a) vykdo tarnybinėje užduotyje nurodytas funkcijas;

– b) vyksta į pagalbą, jei tarnybinėje užduotyje tai nenumatyta;

+ c) vykdo rezervinės grupės funkcijas.
162 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Pasienio sargyba maskuotės reikalavimų neprivalo laikytis:

+ a) atliekant tarnybą PKP ribose;

– b) vykdama į tarnybos vietą;

– c) patruliuodama pasienio juostoje;

+ d) kai tarnybos užduotyje nurodomas atviras (demonstracinis) veiksmų pobūdis ar veiksmų imitavimas.
163 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, budėtojų dalys; Grupė: Sienos apsauga/štabai, budėtojai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Apie nesankcionuotą skrydį užkardos budėtojas praneša:

– a) Krašto apsaugos ministerijos budėtojui;

+ b) rinktinės budėtojui;

+ c) į artimiausią Karinių oro pajėgų padalinį;

– d) VSAT budėtojui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:04, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 30 lapas iš 88

31

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
164 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Pasienio sargybai instruktažą praveda:

+ a) užkardos vadas;

+ b) užkardos vado pavaduotojas;

+ c) užkardos pamainos vyresnysis;

+ d) posto pamainos vyresnysis;

– e) užkardos (padalinio) budėtojas;

+ f) sargybos vyresnysis.
165 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti:
Užbaigęs instruktažą, instruktuojantysis komanduoja:

– a) “Tarnybos vykdymui išsiskirstyt”;

– b) “Į tarnybos vietas žengte marš (išvykt)”;

– c) “Įsakau saugoti valstybės sieną”;

+ d) “Įsakau vykdyti tarnybos užduotį (užduotis).
166 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti:
Pasienio sargybų tikrinimas turi būti:

– a) suplanuotas ir reglamentuotas aukštesnio vadovo kiekvienam atvejui atskirai;

+ b) atviras, kai tiesiogiai kontaktuojama su pasienio sargybos pareigūnais;

+ c) slaptas, kai pasienio sargybos pareigūnai nežino apie atliktą patikrinimą;

+ d) netikėtas ir nešabloniškas pagal laiką, vietą ir būdą.
167 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti:
Tikrinant pasienio sargybą draudžiama:

– a) vykdyti pasienio sargybos tikrinimą be vadovų žinios;

+ b) inscenizuoti pažeidėjų veiksmus;

– c) paimti ginklą ar spec. priemones;

+ d) demaskuoti pasienio sargybos vietą.
168 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Pasienio sargybos tikrinimo rezultatus tikrintojas įrašo:

+ a) į pasienio sargybos tarnybos žiniaraštį;

+ b) į užkardos budėtojų tarnybos priėmimo – perdavimo knygą;

+ c) į PKP budėjimo priėmimo – perdavimo knygą;

– d) į padėties užkardos veikimo teritorijoje įvertinimo knygą.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:04, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 31 lapas iš 88

32

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
169 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Pasienio sargybos nušalinimo nuo tarnybinės užduoties vykdymo teisė suteikiama:

– a) VSAT vadui;

+ b) rinktinės vadui;

– c) rinktinės štabo viršininkui;

+ d) užkardos vadui;

– e) užkardos vado pavaduotojui;

– f) užkardos pamainos vyresniajam;

+ g) asmeniui, paskyrusiam pasienio sargybai tarnybos užduotį.
170 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, sargybų valdymas; Grupė: Sienos apsauga/štabai, padalinių administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 72 sek.
Užkardos pamainos vyresnysis:

– a) turi eiti ne žemesnes, nei specialisto pareigas;

+ b) turi eiti ne žemesnes, nei jaunesniojo specialisto pareigas;

– c) būti susipažinęs su paskutiniaisiais šalies įvykiais;

+ d) būti susipažinęs su paros oro prognoze;

+ e) būti susipažinęs su maršrutinių autobusų, kertančių valstybės sieną užkardos veikimo teritorijoje, tvarkaraščiais;

+ f) žinoti užkardos vado buvimo vietą ir ryšio su juo palaikymo būdą.
171 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.23 VRM Nr. 597 – įsakymas “Dėl paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo
tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui
Pasas paskelbiamas negaliojančiu jeigu:

+ a) jis prarastas;

+ b) jis pakeistas piliečio pageidavimu;

+ c) pilietis jo neatsiima per vienerius metus nuo išrašymo dienos;

+ d) jis pakeistas dėl netikslių įrašų jame;

+ e) paaiškėja aplinkybės, dėl kurių jis negalėjo būti išduotas.
172 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.23 VRM Nr. 597 – įsakymas “Dėl paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo
tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui
LR piliečio pasas nuo jame nurodytos datos galioja:

+ a) 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 18 metų amžiaus;

+ b) 5 metus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 18 metų amžiaus;

+ c) 2 metus, jeigu jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;

– d) 25 metus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 45 metų amžiaus;

+ e) jeigu pilietis, kuriam nėra sukakę 5 metai, išvyksta į užsienio valstybę ilgiau negu 2 metams, paso galiojimo terminas

pratęsiamas ne ilgesniam kaip 5 metų terminui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:05, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 32 lapas iš 88

33

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
173 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.23 VRM Nr. 597 – įsakymas “Dėl paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo
tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui
LR piliečio pasas nuo jame nurodytos išdavimo datos galioja:

– a) iki 25 metų amžiaus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 18 metų amžiaus;

+ b) 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 18 metų amžiaus;

+ c) 2 metus, jeigu jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;

– d) iki 45 metų amžiaus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 25 metų amžiaus.
174 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.01.12 LRS Nr. VIII-1527 – LR tarnybinio paso įstatymas; Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė:
Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
LR tarnybinio paso galiojimo terminas:

– a) 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 18 metų amžiaus;

+ b) 5 metus nuo jame nurodytos išdavimo datos;

– c) 10 metų, nuo jame nurodytos išdavimo datos;

– d) 7 metus nuo jame nurodytos išdavimo datos.
175 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.11.06 LRS Nr. IX-577 – Asmens tapatybės kortelės įstatymas; Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė:

Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 40 sek.
LR asmens tapatybės kortelės galiojimo terminas:

+ a) nuo 16 metų išduota asmens tapatybės kortelė galioja 10 metų;

– b) jeigu ji išduota piliečiui nuo 5 iki 18 metų, galioja 5 metus;

+ c) iki 16 metų išduota asmens tapatybės kortelė galioja ne ilgiau kaip 5 metus;

– d) 5 metus nuo joje nurodytos išdavimo datos.
176 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti:
Į pasienio sargybas kariai gali būti skiriami:

– a) vykdant bendras operacijas su kitais struktūriniais padaliniais;

+ b) įvedus atitinkamą valstybės sienos apsaugos režimą;

– c) rinktinės vado nurodymu.
177 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti:
Pasienio sargybai nutraukti vykdymą tarnybos užduoties, leidžiama:

+ a) jei reikia persekioti asmenis, įtariamus padarius nusikaltimą ar kitą teisės pažeidimą, nusikaltėlius, besislepiančius nuo

teisėsaugos organų, arba užkirsti kelią daromam nusikaltimui ar kitam teisės pažeidimui;

+ b) jei reikia suteikti neatidėliotiną medicinos pagalbą asmeniui, nukentėjusiam nuo teisės pažeidimo ar esančiam

bejėgiškos būklės;

+ c) kai tolimesnis tarnybos vykdymas kelia realų pavojų pareigūnų gyvybei ar sveikatai;

+ d) kai reikia padėti kitoms pasienio tarnyboms.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:05, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 33 lapas iš 88

34

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
178 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.
Pasienio sargybos pareigūnai turi teisę:

+ a) veikti teritorijoje (sausumoje, vandenyse), neatsižvelgiant į nuosavybės teisę ir jos rūšį, lydėti laivus, kitas transporto

priemones ir būti jose;

+ b) tarnybos užduotyje nustatytu laiku pavalgyti ir pailsėti, šerti tarnybinius šunis, arklius;

+ c) sveikinti gretimos valstybės sienos apsaugos institucijų pareigūnus ar karius.
179 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, sargybų valdymas; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 60 sek.
Sargybos vyresnysis atsako:

+ a) už tikslų tarnybos užduoties vykdymą;

+ b) tarnybos metu jam pavaldžių pareigūnų kontrolę;

– c) už pasienio sargybų tikrinimą;

+ d) už gautų tarnybos užduočiai vykdyti tarnybos priemonių ir kitų materialinių vertybių priežiūrą, apsaugą, tinkamą
180 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.03.23 LRV Nr. 335 – nutarimas “Dėl sprendimų dėl užsieniečių įpareigojimo išvykti arba jų išsiuntimo iš
LR vykdymo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, vizų režimas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui
Sprendimą išsiųsti užsienietį iš Lietuvos Respublikos vykdo:

+ a) miestų ar rajonų policijos komisariatai;

– b) Užsienio reikalų ministerija;

– c) Vidaus reikalų ministerija;

+ d) Užsieniečių registracijos centras.
181 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti:
Slapukas-pasienio sargyba,kuriai keliami sekantys reikalavimai:

+ a) nenutrūkstamas slapukavimo laikas paprastai neturi būti ilgesnis kaip 3-4 valandos, žiemą ar kitomis nepalankiomis

oro sąlygomis 2-3 valandos;

+ b) turi būti numatytas periodiškas slapuko vietos pakeitimas;

+ c) turėtų neišsiduoti kitoms pasienio sargyboms, vykdančioms tarnybą toje pačioje vietoje.
182 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36
Valstybės sienos apsaugos nuostatus tvirtina:

– a) Rinktinės vadas;

+ b) VSAT vadas;

– c) VRM ministras;

– d) Vyriausybė.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:06, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 34 lapas iš 88

35

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
183 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti:
Veiksmų slaptumui užtikrinti pasienio sargyba privalo:

+ a) tinkamai panaudoti maskuojančias vietovės ir daiktų savybes, tamsaus paros laiko ir kitas riboto matomumo sąlygas;

+ b) kuo tyliau judėti vietovėje ir naudotis ginklais bei kitomis priemonėmis;

– c) išsidėstyti tarnybos vietoje matant vietiniams gyventojams;

+ d) vengti rūkyti tarnybos vietose, kūrenti laužus ar kitaip save demaskuoti.
184 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1996.05.14 LRS Nr. I-1336 – Valstybių Šiaurės Atlanto sutarties dalyvių ir kitų valstybių, dalyvaujančių
programoje “Partnerystė taikos labui”, susitarimo dėl jo ir karinių pajėgų statuso ir šio susitarimo papildomo protokolo ratifikavimo įstatymas; Tema:
Taktika, kiti dokumentai ir jų įforminimas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Vykstant per valstybės sieną užsienio valstybių ginkluotųjų pajėgų transporto priemonėms, civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo liudijimus pateikti:

– a) būtina;

+ b) nebūtina;

– c) būtina, jei transporto priemonė į Lietuvos Respubliką atvyksta ilgiau, nei 10 – čiai dienų;

– d) nebūtina, jei transporto priemonė vyksta tranzitu.
185 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pareigūnas, vykdantis užduotį “Traukinio stebėjimas” privalo:

+ a) ne vėliau kaip prieš 5 min. Iki traukinio atvykimo ateiti į traukinio sustojimo vietą, apžiūrėti ją ir apriboti asmenų,

nelipančių į traukinį, patekimą į traukinio sustojimo vietą;

+ b) nenutrūkstamai stebėti traukinį ir aplink jį esančią vietovę nurodytame sektoriuje;

– c) pastebėjus, kad išdaužtas atvykstančio traukinio langas,apie tai pranešti traukinio viršininkui;

+ d) sulaikyti asmenis, mėginančius neteisėtai įlipti į traukinį ar iš jo išlipti.
186 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/štabai, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Pareigūnas, vykdantis užduotį “Keleivinio traukinio patikrinimas”, privalo:

+ a) prisistatyti vagono palydovui, pateikdamas tarnybinį pažymėjimą, patikslinti keleivių skaičių vagone, prireikus

pažiūrėti kelionės bilietus, paprašyti lydėti patikrinimo metu, tamsiu paros metu įjungti reikiamą apšvietimą;

+ b) atlikti keleivių ir traukinį aptarnaujančio personalo dokumentų patikrinimą;

+ c) atlikti traukinio vagonų kupė, tambūrų, tualetų ir tarnybinių patalpų, lokomotyvo vidaus apžiūra;

– d) tikrinti asmenų (keleivių) gabenamas prekes (daiktus);

+ e) užbaigęs paskirtos traukinio dalies patikrinimą, pranešti posto pamainos vyresniajam.
187 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Pareigūnas, vykdantis užduotį “Traukinio stebėjimas”, privalo:

– a) prieš traukinio atvykimą ateiti į traukinio sustojimo vietą, apžiūrėti ją ir apriboti asmenų, nelipančių į traukinį,

patekimą į traukinio sustojimo vietą;

+ b) nenutrūkstamai stebėti traukinį ir aplink jį esančią vietovę nurodytame sektoriuje;

+ c) sulaikyti asmenis, mėginančius neteisėtai įlipti į traukinį ar iš jo išlipti;

– d) palaikyti ryšį ir glaudžiai bendradarbiauti su vagono palydovais;

+ e) pajudėjus traukiniui, tęsti stebėjimą iki jis nutols ir apžiūrėti patikrinimo vietą.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:06, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 35 lapas iš 88

36

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
188 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Pareigūnas, vykdantis užduotį “Traukinio stebėjimas”, privalo:

+ a) Nenutrūkstamai stebėti traukinį ir aplink jį esančią vietovę nurodytame sektoriuje;

+ b) sulaikyti asmenis, mėginančius neteisėtai įlipti į traukinį ar iš jo išlipti;

+ c) palaikyti ryšį ir glaudžiai bendradarbiauti su pareigūnais, atliekančiais traukinio vidinį ir išorinį patikrinimą;

+ d) pajudėjus traukiniui, tęsti stebėjimą iki jis nutols ir apžiūrėti patikrinimo vietą.
189 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Pareigūnas, vykdantis užduotį “Keleivinio traukinio patikrinimas”, privalo:

+ a) atlikti keleivių ir traukinį aptarnaujančio personalo dokumentų patikrinimą;

+ b) atlikti traukinio vagonų kupė, tambūrų, tualetų ir tarnybinių patalpų, lokomotyvo vidaus apžiūrą;

+ c) užbaigęs paskirtos traukinio dalies patikrinimą, pranešti posto pamainos vyresniajam;

+ d) laikytis geležinkelio techninės eksploatacijos ir saugaus eismo taisyklių.
190 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Pareigūnas, atliekantis keleivių ir traukinį aptarnaujančio personalo dokumentų patikrinimą, privalo:

+ a) būti susipažinęs su asmens ir transporto priemonės dokumentais, suteikiančiais teisę vykti per Lietuvos Respublikos

valstybės sieną;

+ b) mokėti nustatyti dokumentų klastojimo požymius;

– c) mokėti nustatyti gabenamų prekių (daiktų), dokumentų atitiktį ir galiojimą:

+ d) pagal pateiktą asmens kelionės dokumentą nustatyti, ar nuotrauka ir kiti kelionės dokumente nurodyti tapatybės

duomenys atitinka pateikėją.
191 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Taktika, bendrieji VSA
reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra valstybės institucija, kurios
paskirtis:

+ a) įgyvendinti valstybės sienos apsaugą ir jos kirtimo kontrolę;

– b) užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją bei užkardymą;

+ c) karo metu – ginkluotųjų pajėgų sudėtyje ginti valstybę;

– d) rengti teisės aktus, susijusius su valstybės sienos apsauga.
192 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Pareigūnas, vykdantis traukinio vagonų kupė, tambūrų, tualetų ir tarnybinių patalpų, lokomotyvo vidaus apžiūrą, privalo:

+ a) būti susipažinęs su tikrinamų transporto priemonių konstrukcijų ypatumais, galimomis slėptuvių įrengimo vietomis,

transporto priemonės dokumentais, suteikiančiais teisę vykti per valstybės sieną;

+ b) kartu su muitinės pareigūnu apžiūrėti transporto priemonę ir gabenamą krovinį, ypatingą dėmesį skirti vietoms, kur

gali būti pasislėpę asmenys;

– c) nustačius, kad transporto priemonėje yra slėptuvės ar kitos vietos, kur gali būti slepiami žmonės, daiktai ar medžiagos,

informuoti vagono palydovą;

+ d) sulaikyti neteisėtai gabenamas sprogstamąsias, radioaktyviąsias, narkotines medžiagas, ginklus, kitus pavojingus daiktus

ir medžiagas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:07, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 36 lapas iš 88

37

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
193 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Bendrieji principai,
bendrieji tarnybos principai ir etika; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Tarnyba savo veiklą grindžia šiais principais:

+ a) teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms;

– b) lojalumo ir vadovų viršenybės;

+ c) nuolatinės parengties;

+ d) viešumo ir konfidencialumo derinimo;

+ e) pareigūno asmens laisvės ir statutinės drausmės derinimo.
194 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Pareigūnas, vykdantis užduotį “Atvykstančių keleivių dokumentų patikrinimas” tarptautiniame oro uoste, privalo:

– a) ateiti į tarnybos vietą 15 min. iki orlaivio nutūpimo, apžiūrėti atvykimo salę ir artimiausią aplinką;

+ b) atlikti keleivių pateiktų asmens kelionės dokumentų ir kitų dokumentų patikrinimą;

+ c) visiems keleiviams išėjus iš atvykimo salės, apžiūrėti ją;

– d) atlikus visus patikrinimus pranešti posto pamainos vyresniajam.
195 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Bendrieji principai,
bendrieji tarnybos principai ir etika; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Vidinis tarnybos organizavimas VSAT grindžiamas:

– a) pareigūno asmens laisvės ir statutinės drausmės derinimo;

+ b) statutiniais;

– c) nuolatinės parengties;

– d) viešumo ir konfidencialumo derinimo.
196 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Teisė/baudžiamoji,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Įgyvendindama pavestas parengtinio tyrimo funkcijas, VSAT veikia:

– a) pasienio ruože ir pasienio kontrolės punktų, esančių už pasienio ruožo ribų, teritorijose;

+ b) visoje valstybės teritorijoje;

– c) teritorijose, kuriose galioja pasienio teisinis ir pasienio kontrolės punktų režimas.
197 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pareigūnas, vykdantis užduotį “Orlaivio stebėjimas”, privalo:

– a) nustatytu laiku patikrinti orlaivio vidų;

+ b) atvykti į tarnybos vietą iki atskrendančio orlaivio nutūpimo (iki keleivių įlaipinimo ar bagažo, krovinio pakrovimo į

išvykstantį orlaivį pradžios);

+ c) orlaivį stebėti iki orlaivio patikrinimo pabaigos (orlaivio išskridimo);

– d) orlaivį stebėti iki keleivių išlaipinimo ar įlaipinimo;

+ e) sulaikyti asmenis, mėginančius patekti į orlaivį ar išlipti iš jo be nustatytų dokumentų ar neturinčius teisės ten būti.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:07, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 37 lapas iš 88

38

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
198 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Pareigūnas, vykdantis užduotį “Orlaivio apžiūra ir įgulos narių dokumentų patikrinimas”, privalo:

+ a) patikrinti orlaivio įgulos sudėtį pagal orlaivio skrydžio užduotį ir įgulos narių asmens dokumentus;

+ b) skrydžio užduotyje padėti datos spaudą bei paimti užpildytą pagrindinę deklaraciją;

+ c) nustatytu laiku patikrinti orlaivio vidų: įgulos kabiną, keleivių saloną, bagažo skyrių, tualetus, virtuvę ir kt.;

– d) įgulos asmens dokumentus žymėti datos spaudais.
199 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Pareigūnas, vykdantis užduotį “Keleivių palyda (nuo orlaivio iki atvykimo salės)”, privalo:

+ a) žinoti atvykstančių keleivių skaičių;

+ b) patikrinti, ar išlipusių iš orlaivio keleivių skaičius sutampa su turimais duomenimis apie atvykstančių skaičių;jei

nesutampa – pranešti posto pamainos vyresniajam;

+ c) jei tarp atskridusių keleivių yra grąžinti iš kitų valstybių asmenys, nedelsdamas informuoti apie tai posto pamainos

– d) paimti grąžintų asmenų dokumentus iš lėktuvo įgulos vado, stebėti asmenis ir perduoti jų dokumentus sargybos

“Atvykstančių keleivių dokumentų patikrinimas” vyresniajam.
200 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Pareigūnas, vykdantis užduotį “Keleivių palyda (nuo orlaivio iki atvykimo salės)”, privalo:

+ a) žinoti atvykstančių keleivių skaičių;

+ b) į autobusą įlipti tik įlipus visiems keleiviams;

– c) autobuse patikrinti keleivių skaičių;

+ d) į atvykimo salę įeiti paskutiniam ir uždaryti duris;

+ e) iš autobuso išlipti pirmam ir vėl patikrinti išlipančių keleivių skaičių;

– f) jei skaičius nesutampa organizuoti dingusiųjų paiešką.
201 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Taktika, bendrieji VSA
reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Užtikrindama teisėtvarką pasienio ruože ir kituose kontroliuojamuose ar saugomuose objektuose, VSAT Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatytas policijos bendrąsias teises ir pareigas:

+ a) turi;

– b) neturi;

– c) turi ir naudoja tik tiek, kiek tai numato VRM teisės aktai.
202 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai,
Priėmimas į darbą (tarnybą); Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
VSAT vadą į pareigas skiria:

– a) LR Ministras Pirmininkas, vidaus reikalų ministro teikimu;

+ b) vidaus reikalų ministras, suderinęs su Ministru Pirmininku;

– c) LR Seimo Pirmininkas, LR Vyriausybės teikimu.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:08, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 38 lapas iš 88

39

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
203 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai,
Priėmimas į darbą (tarnybą); Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
VSAT vado pavaduotojus į pareigas skiria:

+ a) LR Vidaus reikalų ministras, VSAT vado teikimu;

– b) VSAT vadas, suderinęs su LR Vidaus reikalų ministru;

– c) LR Vidaus reikalų ministras, suderinęs su Ministru Pirmininku.
204 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Darbo santykiai,
Priėmimas į darbą (tarnybą); Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
VSAT vadas skiriamas:

– a) jo tarnybos laiko atskirai neribojant;

– b) dešimties metų kadencijai, tačiau ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės;

– c) septynerių metų kadencijai, tačiau ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės;

+ d) penkerių metų kadencijai, tačiau ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
205 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Administravimas,
įgaliojimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
VSAT:

+ a) yra juridinis asmuo;

+ b) yra savarankiškas asignavimų valdytojas;

+ c) turi antspaudą;

+ d) turi vėliavą;

+ e) turi ženklą;

+ f) turi atsiskaitomąją sąskaitą banke.
206 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Administravimas,
įgaliojimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
VSAT rinktinė:

+ a) yra juridinis asmuo;

– b) yra savarankiškas asignavimų valdytojas;

+ c) turi atsiskaitomąją sąskaitą banke;

+ d) turi antspaudą;

+ e) turi vėliavą;

+ f) turi ženklą.
207 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Administravimas,
įgaliojimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
VSAT užkarda:

– a) yra juridinis asmuo, savarankiškas asignavimų valdytojas, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą, vėliavą ir

– b) yra juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą, vėliavą ir ženklą

+ c) yra rinktinės struktūrinis padalinys, įgyvendinantis nustatytas valstybės sienos apsaugos funkcijas priskirtoje pasienio

ruožo dalyje.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:08, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 39 lapas iš 88

40

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
208 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Administravimas,
įgaliojimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Užkardos veikimo teritoriją priskiria:

– a) Vidaus reikalų ministras;

+ b) VSAT vadas;

– c) VSAT rinktinės vadas;

– d) užkardos vadas.
209 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Administravimas,
įgaliojimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
VSAT rinktinės struktūrinius padalinius steigia ir jų nuostatus tvirtina:

– a) LR Ministras Pirmininkas VSAT vado teikimu;

– b) VSAT vadas, suderinęs su Ministru Pirmininku;

+ c) VSAT vadas rinktinės vado teikimu;

– d) VSAT rinktinės vadas, suderinęs su VSAT vadu.
210 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Administravimas,
įgaliojimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
VSAT pareigūnas, dėvintis nustatyto pavyzdžio uniformą ar aprangą, taip pat pateikęs tarnybinį ženklą arba tarnybinį
pažymėjimą, turi teisę duoti privalomus vykdyti reikalavimus ir nurodymus:

+ a) kitiems fiziniams asmenims;

+ b) juridiniams asmenims;

+ c) įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių.
211 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Teisė/nedetalizuojama,
bendrosios nuostatos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pareigūnas neprivalo vykdyti kito aukštesniojo pagal pareigas pareigūno reikalavimus ar nurodymus:

+ a) jeigu jie yra žinomai neteisėti;

+ b) jeigu jie yra žinomai neteisėti ir nenurodyti raštu;

+ c) jeigu jie nėra žinomai neteisėti, nors ir nurodyti raštu.
212 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.10.10 LRS Nr. VIII-1996 – Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas; Tema: Teisė/nedetalizuojama,
bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Apie gautą žinomai neteisėtą įsakymą, reikalavimą arba nurodymą būtina nedelsiant pranešti:

– a) VSAT vadui arba jį pavaduojančiam pareigūnui;

– b) prokurorui.

+ c) VSAT vadui, jį pavaduojančiam pareigūnui arba prokurorui.

– d) aukštesniam viršininkui ir Rinktinės vadui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:09, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 40 lapas iš 88

41

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
213 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 40 sek.

Pasienio kontrolės punktuose atliekamą patikrinimą sudaro:

+ a) pasienio;

+ b) muitinis;

+ c) medicininis karantininis;

+ d) veterinarinis;

– e) techninis;

+ f) fitosanitarinis.
214 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.22 LRV Nr. 194 – nutarimas “Dėl pasienio policijos departamento prie LR VRM reorganizavimo ir
VSAT prie LR VRM nuostatų patvirtinimo”; Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis:
pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 40 sek.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pasienio kontrolės punktuose atsako už:

– a) prekių (daiktų) gabenimo per valstybės sieną kontrolę;

– b) medicininį karantininį tikrinimą, skirtą apsaugoti Lietuvos Respublikos teritoriją nuo pavojingų ir ypač pavojingų ligų;

+ c) asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną kontrolę;

– d) veterinarinį tikrinimą, skirtą apsaugoti Lietuvos Respublikos teritoriją nuo gyvūnų užkrečiamų ligų ir vartotojus nuo

nesaugių prekių.
215 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.09.18 LRV Nr. 1022 – nutarimas “Dėl, tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų
tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uostuose taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi;
Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
ICAO tai:

– a) Nacionalinės civilinės aviacijos organizacija;

+ b) Tarptautinės civilinės aviacijos organizacija;

– c) Internacionalinė civilinės aviacijos organizacija;
216 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-368 – įsakymas “Dėl sulaikytų ir išlaipintų iš traukinių asmenų”; Tema:
Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.

Išlaipintų iš tranzitinių traukinių ir sulaikytų už vykimo tranzitu tvarkos pažeidimus bei išbuvusiems Kenos ir Kybartų
pasienio kontrolės punktuose(PKP) ilgiau kaip 6 val., asmenų maitinimą organizuoja:

+ a) rinktinės techninio skyriaus viršininkas;

+ b) rinktinės finansų skyriaus viršininkas;

– c) užkardos vadas;

– d) rinktinės sienos apsaugos skyriaus viršininkas.
217 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-368 – įsakymas “Dėl sulaikytų ir išlaipintų iš traukinių asmenų”; Tema:
Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Maisto davinys į užkarda, kai yra neįleistas į LR asmuo,kuris nuo pristatymo į užkardos tarnybines patalpas momento
ten išbuvo ne mažiau kaip 6 valandas, iš rinktinės sandelio atvežamas:

– a) prieš 3 dienas ( paras);

+ b) tą pačią dieną (parą);

– c) prieš dieną (parą);

– d) kartą per savaitę.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:09, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 41 lapas iš 88

42

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
218 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-368 – įsakymas “Dėl sulaikytų ir išlaipintų iš traukinių asmenų”; Tema:
Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Dėl neįleistų į LR asmenų maitinimo, sprendimą turi teisę priimti:

+ a) užkardos vadas;

– b) užkardos budėtojas;

+ c) užkardos pamainos vyresnysis;

– d) rinktinės budėtojas;

– e) rinktinės vadas.
219 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.07.20 VSAT ir MD Nr. 137/436 – įsakymas “Dėl patekimo į pasienio kontrolės punktus, esančius prie
automobilių kelių, taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, kelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas
Patekimo į PKP, esančius prie automobilių kelių, taisyklėse numatytą nuolatinį leidimą pasirašo:

– a) VSAT vadas (jo nesant – VSAT štabo viršininkas);

– b) VSAT rinktinės vadas (jo nesant – rinktinės štabo viršininkas);

+ c) VSAT rinktinės štabo viršininkas ((jo nesant – rinktinės Sienos apsaugos skyriaus viršininkas);

– d) rinktinės Sienos apsaugos skyriaus viršininkas.
220 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.05.09 LRS Nr. VIII-1666 – Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas; Tema:
Administravimas, bendrieji principai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Lietuvos Respublikos valstybės siena tai:

– a) vertikalus paviršius, apibrėžiantis Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, žemės gelmėse, oro erdvėje, vidaus

vandenyse, teritorinėje jūroje ir jos gelmėse;

– b) linija einantis vertikalus paviršius, apibrėžiantis Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, žemės gelmėse, oro

erdvėje, teritorinėje jūroje ir jos gelmėse;

– c) linija ir šia linija einantis vertikalus paviršius, apibrėžiantis Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, žemės

gelmėse, oro erdvėje, vidaus ir išorės vandenyse, teritorinėje jūroje ir jos gelmėse;

+ d) linija ir šia linija einantis vertikalus paviršius, apibrėžiantis Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, žemės

gelmėse, oro erdvėje, vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje ir jos gelmėse.
221 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.05.09 LRS Nr. VIII-1666 – Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas; Tema:
Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pasienio vandenys tai:

– a) upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai, esantys pasienio ruože;

– b) upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai, esantys pasienio ruože ar valstybės sienos apsaugos juostoje;

– c) upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai, esantys valstybės sienos apsaugos zonoje;

+ d) upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai, kurių vandenimis arba krantais eina valstybės siena.
222 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.05.09 LRS Nr. VIII-1666 – Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas; Tema:
Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pasienio ruožo vidaus vandenys tai:

+ a) pasienio ruože esantys Kuršių marių vandenys, upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai;

– b) pasienio ruože esantys ir su valstybės siena besiribojantys Kuršių marių vandenys, upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai;

– c) pasienio ruože esantys ir su valstybės siena nesiribojantys Kuršių marių vandenys, upės, ežerai ir kiti vandens telkiniai;

– d) visi su pasienio ruožo teritorija besiribojantys vidaus vandenys.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:10, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 42 lapas iš 88

43

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
223 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji
reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 32 sek.
Dokumento registravimas – tai:

– a) dokumento įrašymas į bylų nomenklatūrą suteikiant jam numerį;

+ b) dokumento įrašymas į apskaitą, kuri užtikrina jo oficialumo įrodymą;

– c) dokumento įrašymas į žurnalą, po kurio įsigalioja dokumento turinys.
224 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 32 sek.
Lietuvos valstybės herbas spausdinamas:

+ a) po viršutine parašte lapo viduryje;

– b) virš dokumento pavadinimo lapo viduryje;

– c) prie viršutinės lapo paraštės, virš dokumento rengėjo.
225 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Dokumento gavimo registracijos žyma:

– a) dedamas spaudas dokumento pirmojo lapo viršutinėje paraštėje, neliečiant teksto;

– b) rašoma arba dedamas spaudas dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės kairiajame kampe;

+ c) rašoma arba dedamas spaudas dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės dešiniajame kampe.
226 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji
reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
Dokumentai registruojami:

+ a) jų pasirašymo dieną;

– b) jų įsigaliojimo dieną;

– c) rengimo dieną.
227 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 32 sek.
Rengiant tvarkomųjų dokumentų (pvz.įsakymų, nutarimų) projektus dokumento datos rekvizite atspausdinami:

– a) metai, mėnuo, o diena įrašoma ranka;

– b) metai, mėnuo, diena;

+ c) tik metai, o mėnuo ir diena įrašomi ranka.
228 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
Dokumento registracijos numeris rašomas:

+ a) Nr.(1.12)-12-260;

+ b) Nr.12-260-(1.12);

+ c) Nr.12-260.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:10, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 43 lapas iš 88

44

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
229 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji
reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Jei dokumento sudarytojai yra keli įstaigų vadovai, dokumento registracijos numeris:

– a) suteikiamas vienoje įstaigoje, kuriame dokumentas saugomas;

+ b) susideda iš dokumento registracijos numerių, atskirtų vienas nuo kito įstrižu brūkšneliu;

– c) dokumentai gali būti sudaryti tik vienos įstaigos vadovo;

– d) suteikiamas vienoje įstaigoje pasirinktinai.
230 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Dokumento sudarymo vieta rašoma:

+ a) mažosiomis raidėmis po dokumento datos ir dokumento registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu būdu;

– b) didžiosiomis raidėmis po dokumento datos ir dokumento registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu būdu;

– c) mažosiomis raidėmis po dokumento pavadinimo rekvizito per vidurį.
231 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji
reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Jei dokumento užduotį pavedama vykdyti keliems vykdytojams:

– a) atsakingi visi įrašyti vykdytojai, o pirmasis įrašytas tarnautojas ar darbuotojas (vardas ir pavardė) sudaro palankias

sąlygas įvykdyti reikalavimus;

– b) už dokumento užduoties įvykdymą atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas (vardas ir pavardė) rašomas

+ c) už dokumento užduoties įvykdymą atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas (vardas ir pavardė) rašomas

– d) už dokumento užduoties įvykdymą atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas (vardas ir pavardė) pabraukiamas.
232 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kai dokumentas adresuojamas įstaigos struktūriniam padaliniui, adresatas rašomas:

+ a) įstaigos pavadinimas rašomas kilmininko linksniu, įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas – naudininko linksniu;

– b) įstaigos pavadinimas rašomas vardininko linksniu, įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas – naudininko linksniu;

– c) įstaigos pavadinimas ir įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas rašomas vardininko linksniu.
233 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 26 sek.
Raštuose teksto antraštė rašoma:

– a) pradedama prielinksniu “DĖL” ir rašoma didžiosiomis neparyškintomis raidėmis po dokumento sudarytojo pavadinimu

išilginiu centruotu būdu;

– b) pradedama prielinksniu “DĖL” ir rašoma didžiosiomis paryškintomis raidėmis nuo kairiosios paraštės, plotas

horizontalia kryptimi neribojamas;

+ c) pradedama prielinksniu “DĖL” ir rašoma didžiosiomis neparyškintomis raidėmis nuo kairiosios paraštės, plotas

horizontalia kryptimi neribojamas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:11, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 44 lapas iš 88

45

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
234 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji
reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 32 sek.
Skubūs siunčiamieji informaciniai dokumentai pateikiami adresatui:

– a) gali būti perduodami faksu arba žodiniu atsakymu;

+ b) gali būti perduodami faksu, bet vėliau persiunčiami jų ir originalai;

– c) gali būti perduodami faksu, ir adresatui nepareikalavus originalo, jis nesiunčiamas.
235 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bylų
nomenklatūra; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.

Bylų nomenklatūra apima:

+ a) visus rengiamus ir gautus dokumentus;

+ b) įstaigoje numatomos sudaryti ateinančiais metais bylos,tik nerašomi periodiniai leidiniai;

– c) įstaigos numatomos sudaryti ateinančiais metais bylos, nerašomi periodiniai leidiniai išskyrus valstybės žinias.
236 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
saugojimas; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Skaitmeninėje laikmenoje sudarytas registracijos žurnalas:

+ a) atspausdinamas ir dedamas į bylą;

+ b) jei nustatyta saugoti iki 5 metų, jis gali būti saugomas skaitmeninėje laikmenoje;

– c) jei nustatyta saugoti iki 10 metų, jis gali būti saugomas skaitmeninėje laikmenoje.
237 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji
reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
Bylos vidaus apyrašas:

– a) nenumeruojamas;

– b) numeruojamas su visais bylos lapais ;

+ c) numeruojamas atskirai.
238 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
saugojimas; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 32 sek.
Nesunumeruoti (praleisti) lapai numeruojami:

+ a) prieš juos sunumeruoto lapo numeriu, prirašius mažąsias raides abėcėlės tvarka, pvz.: 21a;

– b) prieš juos sunumeruoto lapo numeriu, prirašius didžiąsias raides abėcėlės tvarka, pvz.: 21A;

– c) lapai paliekami nesunumeruoti, o baigiamojo įrašo lape tai pažymima.
239 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.21 VSAT prie LR VRM Nr. Versija 2.1 – Metodinės rekomendacijos Valstybės sienos apsaugos
tarnybos informacinės sistemos VSATIS vartotojams; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
VSATIS pagrindinės funkcijos:

+ a) vykstančių per Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenų, transporto priemonių ir numeruojamų daiktų

patikrinimas per esamus sistemoje registrus;

+ b) Lietuvos Respublikos vizų įforminimas ir išdavimas;

– c) tarnybinių užduočių ir dokumentų tvarkymas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:11, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 45 lapas iš 88

46

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
240 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.21 VSAT prie LR VRM Nr. Versija 2.1 – Metodinės rekomendacijos Valstybės sienos apsaugos
tarnybos informacinės sistemos VSATIS vartotojams; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Bendra VSATIS tikrinimo procedūrų vykdymo schema yra tokia:

– a) 1. Vizualinis pateiktų asmens dokumentų tikrinimas;

2. Grupės tikrinimas;

3. Specialus asmenų ar transporto priemonių tikrinimas;

4. Sprendimas (sienos kirtimo įvykis).

– b) 1. Grupės tikrinimas;

2. Vizualinis pateiktų asmens dokumentų tikrinimas;

3. Sprendimas (sienos kirtimo įvykis).

4. Standartinis asmenų ar transporto priemonių tikrinimas.

+ c) 1. Vizualinis pateiktų asmens dokumentų tikrinimas;

2. Grupės tikrinimas;

3. Standartinis asmenų ar transporto priemonių tikrinimas;

4. Specialus asmenų ar transporto priemonių tikrinimas;

5. Sprendimas (sienos kirtimo įvykis).

– d) 1. Vizualinis pateiktų asmens dokumentų tikrinimas;

2. Grupės tikrinimas;

3. Specialus asmenų ar transporto priemonių tikrinimas;

4. Standartinis asmenų ar transporto priemonių tikrinimas;

5. Sprendimas (sienos kirtimo įvykis).
241 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.21 VSAT prie LR VRM Nr. Versija 2.1 – Metodinės rekomendacijos Valstybės sienos apsaugos
tarnybos informacinės sistemos VSATIS vartotojams; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
VSATIS parengiama darbui tvarka yra tokia:

– a) 1. Įjungti darbo vietos kompiuterį;

2. Įjungti kompiuterio ekraną, jeigu jis yra išjungtas;

3. Įjungti skenerį, jeigu jis yra;

4. Palaukti, kol sistema pasiūlys įvesti vartotojo vardą, slaptažodį bei domeną;

5. Įvesti sistemos administratoriaus suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį, arba registruotis naudojantis identifikacine

+ b) 1. Įjungti skenerį, jeigu jis yra;

2. Įjungti darbo vietos kompiuterį;

3. Įjungti kompiuterio ekraną, jeigu jis yra išjungtas;

4. Palaukti, kol sistema pasiūlys įvesti vartotojo vardą, slaptažodį bei domeną;

5. Įvesti sistemos administratoriaus suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį, arba registruotis naudojantis identifikacine

– c) 1. Įjungti darbo vietos kompiuterį;

2. Įjungti kompiuterio ekraną, jeigu jis yra išjungtas;

3. Palaukti, kol sistema pasiūlys įvesti vartotojo vardą, slaptažodį bei domeną;

4. Įvesti sistemos administratoriaus suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį, arba registruotis naudojantis identifikacine

kortele.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:12, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 46 lapas iš 88

47

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
242 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.02.12 LR SAM Nr. V-65 – įsakymas “Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 “Darbas su
videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai” patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, Darbas kompiuteriu; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi;
Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Darbo ir poilsio režimas dirbant kompiuteriu, turinčiu videoterminalą, yra toks:

– a) Nepertraukiamai dirbti prie videoterminalo galima ne daugiau kaip 4 val. Dirbant 8 val. darbo dieną, reglamentuota 1

val. pertrauka nustatoma po 4 val. nuo darbo su videoterminalu pradžios.

Dirbant 12 valandų darbo dieną (40 val. darbo savaitę), reglamentuotos (papildomos) pertraukos pirmosioms 8 val.

nustatomos pagal 8 val. darbo pamainos režimą, likusias 4 val. po kiekvienos darbo valandos daroma 10 min. pertrauka.

+ b) Nepertraukiamai dirbti prie videoterminalo galima ne daugiau kaip 1 val. Dirbant 8 val. darbo dieną, reglamentuotos

(papildomos) 5 (10) min. trukmės pertraukos nustatomos po 1 val. nuo darbo su videoterminalu pradžios.

Dirbant 12 valandų darbo dieną (40 val. darbo savaitę), reglamentuotos (papildomos) pertraukos pirmosioms 8 val.

nustatomos pagal 8 val. darbo pamainos režimą, likusias 4 val. po kiekvienos darbo valandos daroma 15 min. pertrauka.

– c) Nepertraukiamai dirbti prie videoterminalo galima ne daugiau kaip 8 val. Dirbant 12 valandų darbo dieną (40 val. darbo

savaitę), reglamentuota (papildoma) 30 min. pertrauka nustatoma po 8 val. nuo darbo su videoterminalu pradžios.
243 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.07.18 LRS Nr. VIII-1316 – Valstybės tarnybos įstatymas; Tema: Administravimas, Teisiniai santykiai ;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į:

– a) statutinių, politinio pasitikėjimo, įstaigų vadovų, darbininkų,

+ b) karjeros, politinio pasitikėjimo, įstaigų vadovų, pakaitinių

– c) pagal sutartį, darbininkų, įstaigų vadovų, statutinių,

– d) laisva samda, pagal sutartį, politinio pasitikėjimo, pakaitinių.
244 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
saugojimas; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Bylų laikino saugojimo skyriuose sąrašai sudaromi:

+ a) per dvejus metus nuo bylų užbaigimo;

– b) per vienerius metus nuo bylų užbaigimo;

– c) per trejus metus nuo bylų užbaigimo.

245 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji
reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kai dokumento sudarytojai yra kelios įstaigos:

– a) jų pavadinimai rašomi vienas šalia kito;

+ b) jų pavadinimai rašomi vienas po kito ir atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu;

– c) jų pavadinimai rašomi vienas po kito ir atskiriami ne mažesniu kaip dviejų eilučių intervalu.
246 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 26 sek.
Dokumento sudarytojo pavadinimas pasirinkta užsienio kalba rašomas:

+ a) po pavadinimo lietuvių kalba;

– b) prieš pavadinimą lietuvių kalba;

– c) pavadinimas rašomas tik užsienio kalba.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:12, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 47 lapas iš 88

48

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
247 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Įstaigos duomenys raštuose rašomi:

+ a) vienoje eilutėje arba išdėstomi stulpeliais po dokumento sudarytojo pavadinimu;

+ b) dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje;

– c) po dokumento teksto rašomi stulpeliu.
248 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Dokumento registracijos numerį sudaro:

– a) simbolis Nr., dokumento registracijos eilės numeris;

+ b) simbolis Nr., registracijos žurnalo identifikavimo žymuo ir dokumento registravimo eilės numeris;

– c) simbolis Nr., dokumento eilės numeris ir bylos indeksas pagal bylų nomenklatūrą.
249 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Gauto dokumento nuorodą sudaro:

+ a) raidė ,,Į”, dokumento, į kurį atsakoma data ir jo registracijos numeris;

– b) raidė ,,Į”, dokumento, į kurį atsakoma data;

– c) raidė ,,Į”, dokumento, į kurį atsakoma registracijos numeris.
250 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 20 sek.
Gauto dokumento nuoroda rašoma:

+ a) Į 2003-08-30 Nr.1-120;

+ b) Į 2003-08-30 prašymą;

– c) Į 2003 rugpjūčio 30 d. Nr.(21/20)-1.2
251 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Jei gauto dokumento registracijos numerio nėra, atsakydami nurodome:

– a) tik datą;

+ b) datą ir dokumento rūšies pavadinimą;

– c) nieko nenurodome.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:13, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 48 lapas iš 88

49

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
252 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Adresato rekvizitas, kai adresuojama fiziniam asmeniui,
rašomas taip:

+ a) Petrui Petraičiui

Algirdo g. 17-25

LT-2009 Vilnius

+ b) Petrui Petraičiui

P.d. Nr.2300

LT-2009 Vilnius

– c) Gerb.Petrui Petraičiui

vyr.komisarui

LT-2009 Vilnius
253 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Rezoliucija rašoma:

+ a) Gerb. A.Petraičiui

Prašau parengti įsakymo projektą

iki 2003-08-30

(parašas)

2003-05-02

+ b) Viešojo saugumo departamentui

Prašau pateikti pasiūlymus

(parašas)

2003-05-02

– c) Gerb. A.Petraičiui

vyr. Komisarui

2003-05-02

(parašas)
254 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kai dokumentas tvirtinamas tvarkomuoju dokumentu, rašoma:

+ a) PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro

2003 m. balandžio 16 d. Įsakymu Nr.10-102

– b) TVIRTINU

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro

2003 m. balandžio 16 d. Įsakymu Nr.10-102

– c) Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro

2003 m. balandžio 16 d. Įsakymu Nr.10-102

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:13, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 49 lapas iš 88

50

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
255 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Neteisinga dokumento suderinimo žyma:

– a) SUDERINTA

Lietuvos respublikos

vidaus reikalų ministerijos

2003-04-14 raštu Nr.10-115

– b) SUDERINTA

Vilniaus rinktinės vadas

Vytautas Ižganaitis

2003-04-14

(parašas)

+ c) SUDERINO

Vilniaus rinktinės vadas

Vytautas Ižganaitis

2003-04-14

(parašas)
256 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Rengėjo nuoroda raštuose neteisinga:

– a) Petras Petraitis, 2745821;

+ b) Petras Petraitis, tel.nėra;

– c) el.p. Petraitis@vrm.lt, 2745821 Petras Petraitis.
257 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.02.28 LRV Nr. 228 – Nutarimas “Dėl užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo
per ją tranzitu ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos
apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Užsieniečiui, vykstančiam tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, leidžiama būti joje:

– a) iki 24 valandų;

+ b) iki 48 valandų;

– c) iki 36 valandų.
258 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.02.28 LRV Nr. 228 – Nutarimas “Dėl užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo
per ją tranzitu ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos
apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
Užsieniečių atvykimą į Lietuvos Respubliką ir išvykimą iš jos kontroliuoja:

– a) Užsienio reikalų ministerija;

– b) Migracijos departamentas;

+ c) Valstybės sienos apsaugos tarnyba.
259 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos
apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Supaprastinto tranzito dokumentas tai:

– a) užsieniečio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

+ b) specialusis tranzitą supaprastinantis leidimas, išduodamas atvykti daug kartų visomis sausumos transporto

– c) Rusijos Federacijos Kaliningrado srities piliečių kelionės dokumentas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:13, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 50 lapas iš 88

51

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
260 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos
apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
Supaprastinto tranzito ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentai pasienio kontrolės punktuose:

+ a) neišduodami;

– b) išduodami.
261 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos
apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
Supaprastinto tranzito ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus išduoda:

+ a) konsulinės įstaigos Rusijos Federacijoje;

– b) pasienio kontrolės punktai;

+ c) Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė.
262 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos
apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
Supaprastinto tranzito dokumento galiojimo terminas:

– a) ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai;

– b) ne ilgesnis kaip 30 dienų;

+ c) ne ilgesnis kaip 3 metai.
263 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos
apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 24 sek.
Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento galiojimo terminas:

+ a) ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai;

– b) ne ilgesnis kaip 30 dienų;

– c) ne ilgesnis kaip 3 metai.
264 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji
reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Raštas:

+ a) paprastai siunčiamas tuo atveju, kai klausimo negalima išspręsti žodžiu – asmeniniais ar telefoniniais pokalbiais,

konsultacijomis ir pan.;

– b) siunčiamas, norint gauti raštu atsakymą iš įstaigos, institucijos ar pan.;

– c) siunčiamas klausimą išsprendus žodžiu, bet norint patvirtinimo.
265 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos
apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją su supaprastinto tranzito dokumentu neturi viršyti:

– a) 48 valandų;

– b) 12 valandų;

+ c) 24 valandų.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:14, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 51 lapas iš 88

52

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
266 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos
apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją su supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentu neturi viršyti:

– a) 12 valandų;

– b) 24 valandų;

+ c) 6 valandų.
267 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
rekvizitai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Rašte nurodomas pridedamas dokumentas taip:

+ a) PRIDEDAMA. 9 lapai;

+ b) PRIDEDAMA. J.Jonaičio prašymas, 2 lapai ir vokas;

+ c) PRIDEDAMA. Vilniaus rinktinės 2002 metų ataskaita, 45 puslapiai.
268 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos
apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas tai:

– a) tai specialusis tranzitą supaprastinantis leidimas, išduodamas atvykti daug kartų;

– b) Rusijos Federacijos piliečio asmens tapatybės dokumentas;

+ c) specialusis tranzitą supaprastinantis leidimas, išduodamas atvykti ir grįžti geležinkelio transportu vieną kartą;

– d) specialusis tranzitą supaprastinantis leidimas, išduodamas atvykti ir grįžti geležinkelio transportu daug kartų.
269 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.29 VRM Nr. 1V-190 – įsakymas “Dėl dokumentų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos veikla,
rengimo, tvarkymo ir valdymo, pavedimų vykdymo kontrolės organizavimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų
įforminimas; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Pažymoje pateikiami:

+ a) tam tikri duomenys, aprašomi įvykiai ir faktai;

+ b) faktus patvirtinantys ar įrodantys duomenys, gali būti rašomas duomenų pagrindas, nurodant dokumentus, kuriuose tie

duomenys yra;

– c) faktai ir įvykiai, kurių reikalauja darbuotojas, taip pat pridedami juos patvirtinantys daiktiniai

įrodymai.
270 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.07.04 VSAT prie LR VRM Nr. 289 – įsakymas “Dėl laikinųjų valstybinio numerio ženklų”; Tema: Taktika,
kelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, valdininkai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Valstybės įmonės „Regitra“ filialai VSAT prie LR VRM aprūpina:

+ a) laikinaisiais valstybinio numerio ženklais;

+ b) laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimo žurnalais;

+ c) prašymų išduoti laikinuosius valstybinio numerio ženklus blankais;

+ d) kompiuterinėmis laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimo registravimo programomis;

– e) griežtos atskaitomybės pajamų už išduotus laikinus valstybinio numerio ženklus, kvitais.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:14, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 52 lapas iš 88

53

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
271 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-190 – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologinę
veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo”; Tema: Kinologija, sprogmenų paieška; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis:
pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Efektyvaus šuns darbo laikas esant intensyviai paieškai (narkotikų paieška):

+ a) ne ilgiau 20-30 min. per valandą

– b) ne ilgiau 10-15 min. per valandą

– c) gali dirbti 1 val. be pertraukos
272 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-190 – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologinę
veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo”; Tema: Kinologija, normatyvai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis: pagrindinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Suaugusiam šuniui skiriamas mokymo laikas tarnybos metu:

– a) 48 val. per mėnesį

+ b) 24 val. per mėnesį

– c) pusė darbo laikui skirtų valandų
273 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-190 – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologinę
veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo”; Tema: Kinologija, normatyvai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko
limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Jaunam šuniui (iki dviejų metų) skiriamas mokymo laikas tarnybos metu:

+ a) 48 valandos per mėnesį;

– b) 24 valandos per mėnesį;

– c) 64 valandos per mėnesį.
274 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-190 – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologinę
veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo”; Tema: Kinologija, normatyvai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis: pagrindinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pasieniečiui-kinologui tarnybinis šuo skiriamas:

– a) Surašant priėmimo-perdavimo aktą;

– b) Užpajamavus tarnybinį šunį;

+ c) Įsakymu.
275 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-190 – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologinę
veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo”; Tema: Kinologija, normatyvai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko
limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kategoriniai testai tarnybiniams šunims atliekami:

– a) Nuo 6 mėn. amžiaus;

– b) “Žaliosios juostos” šunims nuo 1,5 m., kontrolės punktų šunims nuo 2 m;

+ c) Nuo 2 m. amžiaus.
276 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-189 – VSAT tarnybinių šunų testavimo ir kategorijų jiems suteikimo
instrukcija; Tema: Kinologija, normatyvai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Suteikta aukščiausioji kategorija galioja:

– a) iki kito planinio testavimo

+ b) 2 metus

– c) 1 metus

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:15, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 53 lapas iš 88

54

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
277 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-190 – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologinę
veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo”; Tema: Kinologija, normatyvai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis: pagrindinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Prieš vakcinuojant šunį, antihelmintikus būtina suduoti:

– a) ne mažiau kaip prieš 10 d.

+ b) ne mažiau kaip 1 mėn.

– c) ne mažiau kaip prieš 3 d.
278 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.03.12 Valst.vet.tarnyba Nr. Nr.117 – Agresyvių šunų veislių sąrašas; Tema: Kinologija, normatyvai;
Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002-03-12 Įs.Nr. 117 patvirtintą “Agresyvių šunų veislių
sąrašą” įtraukta šunų veislė:

– a) Vokiečių aviganiai

+ b) Pietų Rusijos aviganiai

– c) Vidurio Azijos aviganiai
279 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.11.06 LRS Nr. VIII-500 – Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas; Tema: Kinologija, normatyvai;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Gyvūno savininku gali būti asmuo, sulaukęs:

+ a) 16 metų

– b) 18 metų

– c) 21 metų
280 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.05.15 Vilniaus rinktinė Nr. 8-223 – Dėl Vilniaus rinktinės tarnybinių transporto priemonių naudojimo
instrukcijos patvirtinimo; Tema: Technika, transporto priemonės; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas
Išvažiavęs iš rinktinės padalinio teritorijos, vairuotojas privalo:

+ a) laikytis Kelių eismo taisyklių;

+ b) TTP vairuoti racionaliai ir taupiai, be būtinybės neapkraudamas jos agregatų ir mazgų maksimaliomis apkrovomis;

– c) esant tarnybinei būtinybei perduoti TTP kartu tarnybą vykdančiam pareigūnui.
281 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.01 LRS Nr. IX-1672 – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; Tema: Darbų sauga, bendrieji
reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
“Nelaimingu atsitikimu darbe” vadinamas:

– a) įvykis susijęs su darbu, kai nesužeidžiamas nei vienas darbuotojas arba kai dėl darbuotojo traumos, gautos per šį įvykį,

reikalinga tik pirmoji medicinos pagalba;

+ b) įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį darbo laiku, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe,

kurio padarinys – darbuotojo trauma (lengva, sunki, mirtina);

– c) įvykis darbe, kai darbuotojas mirė dėl ligos, nesusijusios su darbu.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:15, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 54 lapas iš 88

55

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
282 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.01 LRS Nr. IX-1672 – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; Tema: Darbų sauga, bendrieji
reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo paskirtis:

+ a) nustatyti teisines nuostatas ir reikalavimus siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos ar tokią riziką

+ b) nustatyti profesinės rizikos įvertinimo, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų tyrimo tvarkos bendrąsias

+ c) nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, taikomus dirbantiems jauniems asmenims, nėščioms, neseniai

pagimdžiusioms, krūtimi maitinančioms moterims, invalidams;

+ d) nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos viešąjį administravimą ir valstybės institucijų kompetenciją, darbdavių atstovų

ir darbuotojų atstovų teises sudarant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

+ e) nustatyti atsakomybes už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus bendruosius
283 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.01 LRS Nr. IX-1672 – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; Tema: Darbų sauga, bendrieji
reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
“Nelaimingu atsitikimu pakeliui į dabą ar iš darbo” vadiname:

+ a) Įvykis, įskaitant eismo įvykį darbuotojui vykstant į darbą ar iš darbo, įvykęs darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp

darbovietės ir gyvenamosios vietos;

+ b) Įvykis, įskaitant eismo įvykį darbuotojui vykstant į darbą ar iš darbo, įvykęs darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp

darbovietės ir vietos ne įmonės teritorijoje, kur darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu.
284 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.01 LRS Nr. IX-1672 – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; Tema: Darbų sauga, bendrieji
reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
“Darbuotojų saugos ir sveikatos” įstatymas bei kitos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatos vidaus
reikalų sistemos pareigūnams netaikomos:

+ a) kai tarnybinius santykius nustato statutai ir kai šie asmenys vykdo veiklą, kuriai būdingi specifiniai veiklos požymiai;

– b) kai pareigūnas dėvi uniforminę aprangą;

– c) visą tarnybos laiką
285 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.11.06 LRS Nr. VIII-500 – Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas; Tema: Kinologija, normatyvai;

Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Agresyvių šunų laikymas, įvežimas ir prekyba jais, veisimas, dresūra Lietuvos Respublikoje:

– a) draudžiamas

+ b) galimas, įsigijus savivaldybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos leidimą

– c) draudžiama tik įvežti į LR
286 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.01.01 Vilniaus savivaldybė Nr. 2 – Gyvūnų laikymo Vilniaus mieste taisyklės; Tema: Kinologija,
normatyvai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Draudžiamos vedžioti šunis vietos žymimos:

– a) baltu 25 cm kraštinių ilgio trikampiu su 3 cm pločio raudonu apvadu, kurio viduryje pavaizduotas juodas šuns galvos

– b) ženklu: apvaliu 25 cm skersmens ženklu, kurio mėlyname fone pavaizduotas baltas šuns siluetas

+ c) apvaliu 25 cm skersmens ženklu, kurio mėlyname fone pavaizduotas baltas šuns siluetas su įstriža raudona linija iš

kairės ženklo viršutinės dalies žemyn į ženklo dešinę dalį

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:16, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 55 lapas iš 88

56

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
287 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi;
Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Atsisakius išduoti supaprastinto tranzito dokumentą ar supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą, atsisakymo
priežastys pareiškėjui:

– a) paaiškinamos;

+ b) neaiškinamos;

– c) paaiškinamos, pareiškėjui paprašius raštu;

– d) paaiškinamos, pareiškėjui paprašius.
288 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Ką nustato VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės?

– a) Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) prie LR VRM padalinių rikiuotės pratybų ir ceremonijų tvarką.

+ b) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM rikiuotės pratybų ir ceremonijų tvarką.

– c) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM rikiuotės pratybų ir ceremonijų pravedimo tvarką.
289 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Vienas iš rikiuotės tikslų yra:

+ a) Ugdyti pareigūnų drausmę bei tiksliai vykdyti vadų komandas bei nurodymus.

– b) Išmokyti pareigūnus tiksliai vykdyti taisyklėse nustatytas pareigas.

– c) Parengti vienetų vadus valdyti vienetų rikiuotes ir mokyti pareigūnus rikiuotės veiksmų.
290 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Viena iš rikiuotės rengimo užduočių yra:

– a) Išmokyti perrikiuoti vienetą.

– b) Mokyti pareigūnus atlikti rikiuotės veiksmus su įvairiais ginklais.

+ c) Išmokyti pareigūnus tiksliai vykdyti taisyklėse nustatytas pareigas.
291 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Rikiuotės rengimo sudedamosios dalys:

– a) Vadų rengimas vadovauti rikiuotei ir pareigūnų rikiuotės mokymas.

– b) Vienetų rikiuotės mokymas ir rikiuotės apžiūros.

+ c) a ir b atsakymai
292 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, bendrieji pagrindai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kaip pasiekiamas aukštas vienetų rikiuotės parengimo lygis

– a) Nuolat organizuojant rikiuotes pratybas.

+ b) Tinkamai organizuojant vienetų kovinį rengimą, vadų metodinį parengimą, kartojant bei tobulinant rikiuotės pratimų

atlikimą užsiėmimų metu.

– c) Nuolat studijuojant VSAT rikiuotės ir ceremonijų taisykles.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:16, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 56 lapas iš 88

57

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
293 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, rikiuotės sąvokos; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kas yra rikiuotės frontas?

+ a) Rikiuotės priešakys.

– b) Rikiuotės dešinysis šonas.

– c) Atstumas tarp sparnų galų.
294 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, rikiuotės sąvokos; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kas yra nuotolis?

– a) Atstumas nuo pirmosios iki paskutinės eilės.

– b) Atstumas tarp sparnų galų.

+ c) Atstumas tarp dviejų pareigūnų į rikiuotės gylį.
295 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, rikiuotės rūšys; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kokie tarpai yra tarp pareigūnų, kurie stovi išretintoje rikiuotėje?

– a) Tarpai tarp pareigūnų yra per ištiestos kairės rankos ilgį.

– b) Tarpai tarp pareigūnų yra per ištiestos dešinės rankos ilgį arba didesni, nustatyti vado nuožiūra.

+ c) Tarpai tarp pareigūnų yra per ištiestos kairės rankos ilgį arba didesni, nustatyti vado nuožiūra.
296 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, rikiuotės rengimas (mokymo metodai); Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Ką privalo atlikti rikiuotės vadovas, supažindindamas pareigūnus su rikiuotės pratimu?

– a) Papasakoti kaip tas pratimas atliekamas.

+ b) Pasakyti pratimo pavadinimą ir nurodyti, kada, kokiu tikslu jis atliekamas.

– c) Parodyti, kaip reikia ta pratimą atlikti.
297 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, rikiuotės rengimas (mokymo metodai); Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kokios pagrindinės dalys sudaro pratybas?

+ a) Įvadinė, pagrindinė, baigiamoji.

– b) Įžanginė, pagrindinė, baigiamoji.

– c) Pradinė, pagrindinė, baigiamoji.
298 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, valdymas ir komandavimo balsas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Koks yra optimalus būrio, užkardos vado nuotolis prieš pareigūnų rikiuotę?

– a) 2 žingsniai.

– b) 3 žingsniai.

+ c) 6 žingsniai.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:17, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 57 lapas iš 88

58

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
299 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, valdymas ir komandavimo balsas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Koks yra tempas žygiuojant?

– a) 100-110 žingsnių per minutę.

+ b) 110-120 žingsnių per minutę.

– c) 120-130 žingsnių per minutę.
300 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, valdymas ir komandavimo balsas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kuriose vietose pagarba neatiduodama?

+ a) Valgyklose, kavinėse, medicinos įstaigose, tualetuose, dušo patalpose, rūkymui skirtose vietose, transporto priemonėse

(išskyrus laivus).

– b) Valgyklose, baruose, kavinėse, kinoteatruose, medicinos įstaigose, tualetuose, dušo patalpose.

– c) Valgyklose, kavinėse, tualetuose, rūkymui skirtose vietose, transporto priemonėse (išskyrus laivus).
301 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, grupės,grandies,skyriaus,pamainos rikiuotė; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36
Kokiu atstumu turi sustoti pareigūnas, kai jį vadas kviečia pagal komandą “”Pas mane”?

– a) Per 2 žingsnius prieš vadą.

+ b) Per 3 žingsnius prieš vadą.

– c) Per 4 žingsnius prieš vadą.
302 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.29 LRS Nr. IX-1538 – LR vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas; Tema: Darbo santykiai,
Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kokios drausminės nuobaudos taikomos pareigūnams?

+ a) pastaba;

– b) įspėjimas;

+ c) papeikimas;

– d) griežtas įspėjimas;

+ e) griežtas papeikimas.
303 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.29 LRS Nr. IX-1538 – LR vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas; Tema: Darbo santykiai,
Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pareigūnams taikomos drausminės nuobaudos:

– a) atleidimas iš tarnybos

– b) perspėjimas

+ c) pastaba, papeikimas, gr. Papeikimas, atleidimas iš tarnybos LR VRS.
304 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų
skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis:
neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Tarnybinę nuobaudą gali skirti:

+ a) vadovas, arba kitas pareigūnas pavedęs atlikti tarnybinį patikrinimą;

– b) tarnybos vadas;

– c) juridinės grupės vyresnysis specialistas;

– d) visi teisingi.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:18, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 58 lapas iš 88

59

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
305 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų
skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis:
neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Skundas dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo gali būti paduodamas:

– a) ne vėliau kaip per 2 mėn.;

– b) pasirinktinai;

+ c) ne vėliau kaip per 1 mėn.;

– d) nėra teisingo.
306 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.27 VRM Nr. 1111V-308 – įsakymas “Dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų
skyrimo ir panaikinimo tvarkos”; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis:
neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Skundas dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo paduodamas:

+ a) vidaus reikalų ministrui;

+ b) administraciniam teismui;

+ c) vidaus reikalų centrinių statutinių įstaigų vadovams, turintiems teisę panaikinti pavaldžių pareigūnų priimtus
307 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis:
neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Įmonės darbų saugos instrukcijos turi būti parengtos:

+ a) prieš pradedant eksploatuoti įmonę;

+ b) prieš pradedant eksploatuoti darbo priemones;

+ c) prieš pradedant darbus;

+ d) prieš įdiegiant naujus technologinius procesus.
308 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Instrukcijas, reglamentuojančias darbų saugą, tvirtina:

+ a) darbdavys įsakymu, potvarkiu arba kitu tvarkomuoju dokumentu;

– b) Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus viršininkas;

– c) vyriausybė.
309 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Įmonėje turi būti rengiamos šios instrukcijos, susijusios su darbų sauga:

+ a) įvadinė instrukcija (įvadinio instruktavimo);

+ b) instruktavimo darbo vietoje instrukcijos.
310 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Instruktavimo darbo vietoje instrukcijos rengiamos:

+ a) tam tikrų profesijų darbuotojam;

+ b) darbams;

+ c) darbo priemonių naudojimui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:18, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 59 lapas iš 88

60

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
311 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Instrukcija turi būti peržiūrėta, pataisyta ir iš naujo patvirtinta:

+ a) įsigaliojus naujiems darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama

instrukcijoje, arba juos pakeitus, papildžius;

+ b) įvykus nelaimingam atsitikimui ar avarijai ir paaiškėjus, kad reikia pakeisti ar papildyti atitinkamas instrukcijas;

+ c) keičiant technologinį procesą, darbo sąlygas, pradedant naudoti naujas darbo bei darbų saugos priemones, medžiagas,

žaliavas ir pan.;

+ d) pareikalavus darbo inspektoriui.
312 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kiekviena darbų saugos ir sveikatos instrukcija (išskyrus įvadinę) privalo turėti:

+ a) pavadinimą ir numerį;

– b) tik numerį;

– c) tik pavadinimą.
313 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Įmonės darbuotojai turi būti instruktuojami darbuotojų darbų saugos ir sveikatos klausimais:

+ a) visi;

– b) atsižvelgiant į darbuotojų darbo stažą;

– c) atsižvelgiant į darbuotojų kvalifikaciją;

– d) atsižvelgiant į darbo pobūdį.
314 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Įmonėse vykdomi instruktavimai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais:

+ a) įvadinis;

+ b) pirminis darbo vietoje;

+ c) periodinis darbo vietoje;

+ d) papildomas darbo vietoje;

+ e) specialusis darbo vietoje.
315 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Įvadinis instruktavimas privalomas:

+ a) visiems darbuotojams, prieš pradedant jiems darbą įmonėje;

– b) baigusiems mokymo įstaigas, naujai pradedantiems dirbti;

– c) keičiant darbo vietą.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:19, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 60 lapas iš 88

61

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
316 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Įvadinį instruktavimą praveda:

+ a) įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas ar asmuo, atliekantis šios tarnybos funkcijas;

– b) įmonės vadovas;

– c) tiesioginis viršininkas.
317 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pirminis instruktavimas darbo vietoje privalomas:

+ a) nuolatiniams darbuotojams;

+ b) laikinai dirbantiems;

+ c) komandiruotiems.
318 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Išklausiusiems instruktavimą darbo vietoje, leidžiama dirbti:

+ a) tik po to, kai instruktavimas įforminamas instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale;

– b) sekančią darbo dieną;

– c) paėjus parai po instruktavimo.
319 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Periodiškai instruktuojama:

+ a)

ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių

– b) ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius;

– c) pasikeitus darbo profiliui;

– d) pagal įmonės vadovo patvirtintą periodiškumą.
320 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Darbuotojai papildomai turi būti instruktuojami:

+ a) pakeitus technologinį procesą, pakeitus arba modernizavimus darbo priemones, įrenginius, medžiagas; pasikeitus darbo

sąlygoms; pasikeitus darbo aplinkos rizikos veiksniams, keliantiems pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai;

+ b) patvirtinus naujus arba pataisius norminius dokumentus;

+ c) darbuotojui pažeidus saugos ir sveikatos reikalavimus, dėl kurių įvyko ar galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas, avarija,

gaisras, sprogimas;

+ d) pareikalavus darbo inspektoriui, kai nustatoma, kad darbuotojo žinių nepakanka atliekamam darbui;

+ e) darbuotojui nebuvus darbe daugiau kaip 60 kalendorinių dienų.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:19, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 61 lapas iš 88

62

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
321 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Papildomas instruktavimas įforminamas:

+ a) tame pačiame instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale arba specialioje instruktavimo kortelėje;

– b) aktu;

– c) įmonės vadovo įsakymu.
322 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.05 LR vyr.darbo inspektorius Nr. 282 – įsakymas “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų
rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbų sauga, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Darbuotojas perkeltas iš vieno padalinio (užkardos) į kitą privalo būti instruktuojamas saugiai dirbti konkrečioje darbo
vietoje:

+ a) privalo;

– b) neprivalo.
323 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, grupės,grandies,skyriaus,pamainos rikiuotė; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36
Rikiuotės statute apibrėžiamas žingsnio dydis bėgant (cm):

– a) 70-80;

+ b) 80-90;

– c) 90-100.
324 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, grupės,grandies,skyriaus,pamainos rikiuotė; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36
Rikiuotės statute apibrėžiamas žingsnio tempas bėgant:

– a) 110-120;

– b) 150-160;

+ c) 160-180.
325 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, grupės,grandies,skyriaus,pamainos rikiuotė; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36
Rikiuotės statute apibrėžiamas lėto žingsnio tempas:

+ a) 50-60 žingsnių per minutę;

– b) 60-70 žingsnių per minutę;

– c) 70-80 žingsnių per minutę.
326 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.24 VSAT prie LR VRM Nr. 552a – VSAT prie LR VRM rikiuotės ir ceremonijų taisyklės; Tema:
Rikiuotė, grupės,grandies,skyriaus,pamainos rikiuotė; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36
Rikiuotės statute apibrėžiamas žingsnio atgal ir pusžingsnio dydis:

+ a) 35-40 cm;

– b) 40-45 cm;

– c) 45-50 cm.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:20, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 62 lapas iš 88

63

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
327 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.29 VSAT prie LR VRM Nr. 4-467 – įsakymas “Dėl nuodugnaus asmenų ir transporto priemonių
pasienio tikrinimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, administracija; Lygis:
aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Nuodugnaus asmenų ir transporto priemonių pasienio tikrinimo instrukcijoje sąvoka “nuodugnus asmens pasienio
tikrinimas” reiškia:

– a) asmens siuntimą detaliam patikrinimui, įtarus galimą reikalavimų vykti per valstybės sieną pažeidimą(-us);

– b) asmens vykimo per valstybės sieną teisėtumo tikrinimą, jei pagal turimą informaciją arba įprastinio asmens pasienio

tikrinimo metu įvertintą riziką tikėtina, kad asmens vykimas per valstybės sieną yra neteisėtas;

+ c) asmens siuntimą specialiam patikrinimui, suveikus VSATIS apribojimų indikacijai.
328 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.29 VSAT prie LR VRM Nr. 4-467 – įsakymas “Dėl nuodugnaus asmenų ir transporto priemonių
pasienio tikrinimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, administracija; Lygis:
aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Nuodugnaus asmenų ir transporto priemonių pasienio tikrinimo instrukcijoje sąvoka “nuodugnus transporto priemonių
pasienio tikrinimas” reiškia:

+ a) transporto priemonės siuntimą specialiam patikrinimui, suveikus VSATIS apribojimų indikacijai;

– b) detalią transporto priemonių apžiūrą, įtarus reikalavimų vykti per valstybės sieną pažeidimą(-us);

– c) detalią transporto priemonės apžiūrą, jei pagal turimą informaciją arba pagal įprastinio transporto priemonės pasienio

tikrinimo metu įvertintą riziką tikėtina, kad transporto priemonės vykimas per valstybės sieną yra neteisėtas arba

transporto priemonėje įrengtose slėptuvėse ar plombuotose patalpose, ertmėse, konteineriuose yra slepiami asmenys.
329 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.29 VSAT prie LR VRM Nr. 4-467 – įsakymas “Dėl nuodugnaus asmenų ir transporto priemonių
pasienio tikrinimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko
Nuodugnaus asmenų ir transporto priemonių pasienio tikrinimo instrukcija nustato, kad nuodugnaus pasienio tikrinimo
metu, suveikus VSATIS apribojimų indikacijai, pasienio kontrolės pareigūnas:

– a) atlieka nuodugnų tikrinimą, atsižvelgdamas į duomenų bazėje nurodytas pastabas “informuoti apie vykimą”, “sulaikyti”

arba “atlikti patikrinimą grįžtant į LR ar išvykstant iš LR”;

+ b) tokius asmenis arba transporto priemones su keleiviais siunčia pas pamainos vyresnįjį nuodugniam tikrinimui atlikti;

+ c) nedelsdamas informuoja apie tai pamainos vyresnįjį;

– d) informuoja apie tokių asmenų nuodugnaus tikrinimo priežastis.
330 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.09.29 VSAT prie LR VRM Nr. 4-467 – įsakymas “Dėl nuodugnaus asmenų ir transporto priemonių
pasienio tikrinimo instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: pagrindinis; Laiko
Nuodugnaus asmenų ir transporto priemonių pasienio tikrinimo instrukcija nustato, kad nuodugnaus pasienio tikrinimo
metu, suveikus VSATIS apribojimų indikacijai, pasienio kontrolės punkto pamainos vyresnysis:

+ a) atlieka nuodugnų tikrinimą, atsižvelgdamas į duomenų bazėje nurodytas pastabas “informuoti apie vykimą”, “sulaikyti”

arba “atlikti patikrinimą grįžtant į LR ar išvykstant iš LR”;

– b) informuoja apie tai savo struktūrinio padalinio vadovą;

+ c) apie nuodugnaus tikrinimo atlikimą praneša nuodugnaus tikrinimo iniciatoriui;

+ d) apie nuodugnaus tikrinimo rezultatus įrašo VSATIS “posto komentaruose;

+ e) apie nuodugnų patikrinimą per rinktinės budėtoją praneša VSAT operatyviniam budėtojui.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:20, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 63 lapas iš 88

64

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
331 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pareigūnas, vykdantis užduotį “Traukinio stebėjimas”, privalo:

– a) ne vėliau kaip prieš 10 min. iki traukinio atvykimo ateiti į traukinio sustojimo vietą, apžiūrėti ją ir apriboti asmenų,

nelipančių į traukinį, patekimą į traukinio sustojimo vietą;

+ b) ne vėliau kaip prieš 5 min. iki traukinio atvykimo ateiti į traukinio sustojimo vietą, apžiūrėti ją ir apriboti asmenų,

nelipančių į traukinį, patekimą į traukinio sustojimo vietą;

– c) ne vėliau kaip prieš 20 min. iki traukinio atvykimo ateiti į traukinio sustojimo vietą, apžiūrėti ją ir apriboti asmenų,

nelipančių į traukinį, patekimą į traukinio sustojimo vietą;

– d) ne vėliau kaip prieš 15 min. iki traukinio atvykimo ateiti į traukinio sustojimo vietą, apžiūrėti ją ir apriboti asmenų,

nelipančių į traukinį, patekimą į traukinio sustojimo vietą;
332 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi;
Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Atsisakius išduoti supaprastinto tranzito dokumentą:

– a) pase dedama žyma “Supaprastinto tranzito viza neišduota” ir įrašoma data;

– b) pase dedama žyma “Viza neišduota” ir įrašoma data;

+ c) pase dedama žyma “supaprastinto tranzito dokumentas neišduotas” ir įrašoma data;

– d) pase žyma nededama.
333 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1998.01.01 Autorius Nr. be numerio – B.Starkus, “Word 97 Jūsų firmoje”, Smaltija, 98.; Tema: Kompiuterija,
Office programos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, tarnautojai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kompiuteriu surinktą tekstą galima pastorinti:

+ a) meniu juostoje paspaudžiant mygtuką su B-raide;

– b) meniu juostoje paspaudžiant mygtuką su I-raide;

– c) meniu juostoje paspaudžiant mygtuką su U-raide.
334 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.25 VSAT prie LR VRM Nr. 4-450 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos pavadinimo ir specialiųjų

nekarinių vidaus tarnybos laipsnių rašymo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi;
Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 26 sek.
Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas kai yra priklausomybės santykiais susijęs vidinis struktūrinis padalinys:

+ a) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė;

– b) Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė;

– c) Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės.
335 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.25 VSAT prie LR VRM Nr. 4-450 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos pavadinimo ir specialiųjų

nekarinių vidaus tarnybos laipsnių rašymo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės,
pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 20 sek.
Kapitonas -šis žodis trumpinamas:

+ a) Kpt.;

– b) kap.;

– c) kapt..

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:21, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 64 lapas iš 88

65

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
336 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.25 VSAT prie LR VRM Nr. 4-450 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos pavadinimo ir specialiųjų

nekarinių vidaus tarnybos laipsnių rašymo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės,
pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 20 sek.
Majoras – šis žodis trumpinamas:

– a) Major.;

+ b) mjr.;

– c) maj..
337 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.25 VSAT prie LR VRM Nr. 4-450 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos pavadinimo ir specialiųjų

nekarinių vidaus tarnybos laipsnių rašymo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės,
pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 20 sek.
Vyriausiasis – šis žodis trumpinamas:

– a) Vyr.;

– b) vyrs.;

+ c) vyriaus..
338 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.25 VSAT prie LR VRM Nr. 4-450 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos pavadinimo ir specialiųjų

nekarinių vidaus tarnybos laipsnių rašymo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės,
pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 20 sek.
Vyresnysis – šis žodis trumpinamas:

– a) Vyr.;

– b) vyrsn.;

+ c) vyresn..
339 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.25 VSAT prie LR VRM Nr. 4-450 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos pavadinimo ir specialiųjų

nekarinių vidaus tarnybos laipsnių rašymo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės,
pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Dokumentuose tarp sintaksiškai nelygiaverčių pavadinimo, kurių vienas paaiškina, patikslina, papildo kitą:

– a) Brūkšnelis rašomas pvz. pulkininkas – leitenantas:

+ b) brūkšnelis nerašomas pvz. pulkininkas leitenantas;

– c) neapibrėžta.
340 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.08.25 VSAT prie LR VRM Nr. 4-450 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos pavadinimo ir specialiųjų

nekarinių vidaus tarnybos laipsnių rašymo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, bendrieji reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės,
pareigūnai; Lygis: pagrindinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 26 sek.
Įsakymuose parašo rekvizitą sudaro:

+ a) Tarnybos vadas (laipsnis) (parašas) (vardas, pavardė)

+ b) Vadas (laipsnis) (parašas) (vardas, pavardė)

+ c) Vado pavaduotojas – Štabo viršininkas l.e. vado pareigas

(laipsnis) (parašas) (vardas, pavardė)
341 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.
Pareigūnui išduodamas tik vienas spaudas, už kurio paruošimą darbui (rašalo pagalvėlės sutepimą, datos ir kitos
reikalaujamos simbolikos nustatymą, techninę būklę, panaudojimą ir saugojimą, pamainos metu ir gražinimą po pamainos)
atsako:

– a) užkardos budėtojas;

– b) pamainos vyresnysis;

+ c) asmeniškai.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:21, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 65 lapas iš 88

66

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
342 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-316 – įsakymas “Dėl datos spaudų naudojimo, saugojimo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, datatoriai; Grupė: Sienos apsauga/štabai, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 30 sek.
Pareigūnas turi teisę naudotis:

+ a) tik jam išduotu spaudu;

+ b) tik tarnybos metu;

+ c) tik tarnybos tikslams
343 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Informacija, sudaranti valstybės paslaptį ir žymima slaptumo žyma “VISIŠKAI SLAPTAI”, įslaptinama ne ilgesniam
laikui kaip:

– a) 25 metams;

+ b) 30 metams;

– c) 70 metų;

– d) įslaptinama visam laikui
344 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Informacija, sudaranti valstybės paslaptį ir žymima slaptumo žyma “VISIŠKAI SLAPTAI”, susijusi su slaptaisiais
operatyvinės veiklos dalyviais, įslaptinama ne ilgesniam terminui kaip:

– a) 30 metų;

– b) 10 metų;

– c) įslaptinama visam laikui;

+ d) 75 metams
345 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
informacija, sudaranti valstybės paslaptį ir žymima slaptumo žyma “SLAPTAI”, įslaptinama ne ilgesniam terminui kaip:

– a) 5 metams;

– b) 10 metų;

+ c) 15 metų;

– d) 20 metų.
346 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Informacija, sudaranti valstybės paslaptį ir žymima slaptumo žyma “KONFIDENCIALIAI”, įslaptinama ne ilgesniam
terminui kaip:

+ a) 5 metams;

– b) 10 metų;

– c) 15 metų;

– d) 20 metų

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:22, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 66 lapas iš 88

67

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
347 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Informacija, sudaranti tarnybos paslaptį, išslaptinama:

– a) po vienerių metų nuo jos įslaptinimo;

– b) po dviejų metų nuo jos įslaptinimo datos, jei dėl informacijos išslaptinimo nėra papildomų nuorodų;

– c) po konkretaus , šalia slaptumo žymos nurodyto, įslaptinimo termino;

+ d) b ir c
348 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Įslaptinta informacija yra :

+ a) Lietuvos Respublikos nuosavybė;

– b) paslapčių subjekto nuosavybė;

– c) Vidaus reikalų ministerijos nuosavybė;

– d) nėra teisingo atsakymo
349 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Įslaptinta informacija gali būti perduota kitoms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms:

– a) su kuriomis Lietuvos Respublika yra pasirašiusi sutartis dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos;

– b) paslapčių subjektų teikimu ir LR paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimu ir toms valstybėms ar

tarptautinėms organizacijoms, su kuriomis LR nėra pasirašiusi sutarčių dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos;

– c) negali būti perduota jokiais atvejais;

+ d) a ir b
350 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pagal pareigas susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija ir ja naudotis gali:

– a) visi valstybinių institucijų tarnautojai, kurie pagal pareigas gali susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija ir

naudotis ja;

– b) Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas ir visi Lietuvos Respublikos Seimo nariai;

+ c) Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas;

– d) visi atsakymai teisingi
351 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kas turi teisę keisti įslaptintos informacijos nustatytą slaptumo žymą bei įslaptinimo terminą:

– a) Tik Lietuvos Respublikos paslapčių koordinavimo komisija;

– b) Slaptumo žymų ir įslaptinimo terminų keisti negalima;

– c) Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministras informaciją įslaptinusio paslapčių subjekto teikimu;

+ d) Informaciją įslaptinęs paslapčių subjektas

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:22, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 67 lapas iš 88

68

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
352 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kas kontroliuoja valstybės paslaptį sudarančios informacijos apsaugą visose Lietuvos respublikos institucijose:

– a) Pats paslapčių subjektas;

+ b) valstybės saugumo departamentas;

– c) Lietuvos Respublikos Seimas;

– d) Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija
353 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1996.12.19 LRS Nr. VIII-49 – Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas; Tema: Administravimas, įgaliojimai;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Taikos metu be Seimo sutikimo panaudoti kariuomenę gelbėjimo darbams avarijų ir katastrofų atvejais gali įsakyti:

+ a) Lietuvos Respublikos Prezidentas;

– b) Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas;

– c) Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas;

+ d) Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministras.
354 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1996.12.19 LRS Nr. VIII-49 – Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas; Tema: Administravimas, įgaliojimai;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Taikos metu be Seimo sutikimo panaudoti kariuomenę gelbėjimo darbams avarijų ir katastrofų atvejais gali įsakyti:

+ a) Lietuvos Respublikos Prezidentas;

+ b) Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministras;

– c) Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas;

– d) Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas.
355 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1996.12.19 LRS Nr. VIII-49 – Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas; Tema: Administravimas, įgaliojimai;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Taikos metu kariuomenę pasiųsti į pagalbą Valstybės sienos apsaugos tarnybai, kai prireikia sustiprinti valstybės sienos
apsaugą, gali:

+ a) Lietuvos Respublikos Prezidentas;

+ b) Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministras;

– c) Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas.
356 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1996.12.19 LRS Nr. VIII-49 – Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas; Tema: Taktika, krašto gynyba; Grupė:
Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Valstybės gynybos (karo) metu ginkluotosioms pajėgoms priskiriami:

– a) Aviacijos saugumo padaliniai;

+ b) Valstybės sienos apsaugos tarnyba;

– c) Kalėjimų departamento padaliniai;

+ d) kiti specializuoti policijos padaliniai.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:23, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 68 lapas iš 88

69

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
357 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1996.12.19 LRS Nr. VIII-49 – Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas; Tema: Taktika, krašto gynyba; Grupė:
Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms priskiriamos:

+ a) Valstybės gynimo taryba;

+ b) Krašto apsaugos ministerija, krašto apsaugos ministrui pavaldūs kariuomenės vadas ir Gynybos štabas;

+ c) kariuomenė;

+ d) policija.
358 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1996.12.19 LRS Nr. VIII-49 – Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas; Tema: Taktika, krašto gynyba; Grupė:
Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms priskiriamos:

+ a) policija;

+ b) Valstybės saugumo departamentas;

+ c) Pilietinio pasipriešinimo rengimo centras;

+ d) Civilinės saugos departamentas;

+ e) Ginklų fondas.
359 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.03.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – Dėl dokumento rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo; Tema:
Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 45 sek.
Vykstančių per valstybės sieną įprastinis asmenų, transporto priemonių, gabenamų prekių ir kitų dokumentų tikrinamas
atliekamas:

+ a) pasienio kontrolės punktų specialiose dokumentų kontrolės vietose;

– b) kontrolės paviljonuose;

+ c) pasienio kontrolės punktų tarnybinėse patalpose;

+ d) tiesiogiai transporto priemonėse.
360 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.22 LRV Nr. 194 – nutarimas “Dėl pasienio policijos departamento prie LR VRM reorganizavimo ir
VSAT prie LR VRM nuostatų patvirtinimo”; Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, valdininkai; Lygis: vidutinis;

Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Sienos apsaugos nuostatai nustato, kad padėties užkardos veikimo teritorijoje įvertinimo išvados tikslinamos:

+ a) kiekvieną mėnesį;

– b) kiekvieną pusmetį;

+ c) prieš sudarant užkardos pareigūnų tarnybos grafiką;

+ d) pasikeitus padėčiai užkardos veikimo teritorijoje pasikeitus iš esmės.
361 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.22 LRV Nr. 194 – nutarimas “Dėl pasienio policijos departamento prie LR VRM reorganizavimo ir
VSAT prie LR VRM nuostatų patvirtinimo”; Tema: Darbo santykiai, Darbo laiko apskaita; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, valdininkai; Lygis:
vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Užkardos tarnybos grafike 4 grafos vidurinę eilutę (kur įrašomi tarnybos grafiko pakeitimai) gali pildyti:

+ a) užkardos vadas;

+ b) užkardos vado pavaduotojai;

– c) užkardos vado įgalioti asmenys;

– d) padalinio pamainos vyresnysis;

– e) padalinio budėtojas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:23, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 69 lapas iš 88

70

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
362 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.22 LRV Nr. 194 – nutarimas “Dėl pasienio policijos departamento prie LR VRM reorganizavimo ir
VSAT prie LR VRM nuostatų patvirtinimo”; Tema: Darbo santykiai, Darbo laiko apskaita; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, administracija; Lygis:

vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Užkardos tarnybos grafike neatvykimai į tarnybą žymimi sutartiniais žymėjimais:

– a) kurie nustatyti rinktinės vado;

– b) kurie nustatyti VSAT vado;

+ c) kurie nustatyti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pildyti darbo laiko apskaitos
363 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.22 LRV Nr. 194 – nutarimas “Dėl pasienio policijos departamento prie LR VRM reorganizavimo ir
VSAT prie LR VRM nuostatų patvirtinimo”; Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis;
Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Pasienio sargybų tarnybos planą pasirašo:

+ a) užkardos vadas;

– b) užkardos vado pavaduotojai;

– c) užkardos vado įgalioti asmenys;

– d) padalinio pamainos vyresnysis;

– e) padalinio budėtojas.
364 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.22 LRV Nr. 194 – nutarimas “Dėl pasienio policijos departamento prie LR VRM reorganizavimo ir
VSAT prie LR VRM nuostatų patvirtinimo”; Tema: Taktika, “žaliosios juostos” apsauga/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis:
vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Pasikeitus padėčiai užkardos veikimo teritorijoje, galimybei skirti planuotą pareigūnų skaičių (neatvykimai į tarnybą,
susirgimai tarnybos metu ir pan.) ar turimų tarnybos priemonių panaudojimo galimybėms (gedimai ir pan.), pasienio
sargybų tarnybos planą gali pakeisti :

+ a) užkardos vadas;

+ b) užkardos vado pavaduotojas;

+ c) nesant užkardos vadui, jo pavaduotojui– užkardos pamainos vyresnysis;

– d) nesant užkardos vadui, jo pavaduotojui– pamainos vyresnysis arba užkardos budėtojas.
365 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.22 LRV Nr. 194 – nutarimas “Dėl pasienio policijos departamento prie LR VRM reorganizavimo ir
VSAT prie LR VRM nuostatų patvirtinimo”; Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko
limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Jei pasienio sargyba tik dalį tarnybos laiko veikia kaip pasienio tikrinimo postas (pvz., pasienio kontrolės punkte,
dirbančiame ne visą parą), o kitą tarnybos laiko dalį – kaip patrulis ar kita pasienio sargyba, išduodamas:

+ a) B formos (PTP) tarnybos žiniaraštis;

+ b) lapas su A formos (pasienio sargybos) tarnybos žiniaraščio statistinių duomenų lentele;

– c) A formos (pasienio sargybos) tarnybos žiniaraštis.
366 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.22 LRV Nr. 194 – nutarimas “Dėl pasienio policijos departamento prie LR VRM reorganizavimo ir
VSAT prie LR VRM nuostatų patvirtinimo”; Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko
limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Tarnybos žiniaraščio II skyrius (Tarnybos užduoties vykdymo eiga) A formos lentelėje įrašomas darbo vietos ar
užduoties, kurią atlieka kiekvienas pasienio sargybos pareigūnas nurodytu laiku, sutartinis pavadinimas (nustatytas
pasienio tikrinimo posto darbo instrukcijoje).
B formos lentelėje viršutinės eilutės skiltyse nurodoma pasienio sargybos ar pareigūno atliktos užduoties rūšis, apatinės –
tarnybos vieta. Duomenis sargybos vyresnysis turi įrašyti:

+ a) nurodyto laiko intervalo pradžioje;

– b) nurodyto laiko intervalo pabaigoje;

– c) iki nurodyto laiko intervalo pabaigos, jei tam netrukdo gamtinės sąlygos.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:24, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 70 lapas iš 88

71

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
367 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.22 LRV Nr. 194 – nutarimas “Dėl pasienio policijos departamento prie LR VRM reorganizavimo ir
VSAT prie LR VRM nuostatų patvirtinimo”; Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko
limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Tarnybos žiniaraščio II skyrius (Tarnybos užduoties vykdymo eiga) A formos lentelėje įrašomas darbo vietos ar
užduoties, kurią atlieka kiekvienas pasienio sargybos pareigūnas nurodytu laiku, sutartinis pavadinimas (nustatytas
pasienio tikrinimo posto darbo instrukcijoje).
B formos lentelėje viršutinės eilutės skiltyse nurodoma pasienio sargybos ar pareigūno atliktos užduoties rūšis, apatinės –
tarnybos vieta. Duomenis sargybos vyresnysis turi įrašyti nurodyto laiko intervalo pradžioje.
Kiekvienas sargybos pareigūnas:

+ a) užbaigęs tarnybą, sutikrina, ar duomenys apie jo atliktas užduotis yra teisingi;

+ b) šalia šių duomenų atitinkamoje eilutėje pasirašo;

– c) pradėdamas tarnybą sutikrina, ar duomenys apie jam skirtas užduotis yra teisingi.
368 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.22 LRV Nr. 194 – nutarimas “Dėl pasienio policijos departamento prie LR VRM reorganizavimo ir
VSAT prie LR VRM nuostatų patvirtinimo”; Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko
limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Tarnybos žiniaraščio V skyriuje (statistiniai duomenys) statistinius duomenis, reikalingus Valstybės sienos apsaugos
tarnybos veiklos rezultatų apskaičiavimo sistemai funkcionuoti, įrašo:

– a) sargybos pareigūnas;

+ b) sargybos vyresnysis;

– c) padalinio budėtojas;

– d) padalinio pamainos vyresnysis.
369 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Teisė/nedetalizuojama, bendrosios nuostatos; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti:
Pareigūnas, vykdantis užduotį “Asmenų, transporto priemonių ir gabenamų krovinių, radiacinė kontrolė”, privalo:

+ a) mokėti naudotis jonizuojančiosios spinduliuotės matuokliais, žinoti leistinus gamtinės, asmenų, daiktų ir medžiagų,

jonizuojančiosios spinduliuotės lygius;

+ b) prieš atlikdamas matavimus, įsitikinti, kad jonizuojančiosios spinduliuotės matuoklis yra techniškai tvarkingas;

+ c) periodiškai matuoti gamtinės spinduliuotės lygį darbo vietoje, apie padidėjusį lygį informuoti posto pamainos vyresnįjį;

+ d) užfiksavęs asmens jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, viršijantį leistiną, nustatyti ar neturi su savimi daiktų, kurie yra

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, išsiaiškinti ar asmuo nėra gydomas ar gydytas jonizuojančiosiomis medžiagomis;

– e) užfiksavęs asmens jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, viršijantį leistiną, atlikti asmens apžiūra bei imtis priemonių

užtikrinti aplinkinių žmonių radiacinę saugą.
370 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Teisė/administracinė, teisena;
Grupė: Sienos apsauga/štabai, įgaliotieji nagrinėti ATP; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Administracinių bylų teisenos įstatyme pateiktas toks sąvokos “Viešasis administravimas” apibrėžimas:

– a) administravimo veikla, kuria užtikrinamas valstybės ar vietos savivaldos konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar

organizacijos funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių-finansinių išteklių

tvarkymas ir valdymas), kad ji galėtų tinkamai vykdyti priskirtus viešojo administravimo ar kitos valstybinės veiklos

+ b) įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitų įstatymais įgaliotų subjektų

vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems teisės aktams, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti,

numatytoms viešosioms paslaugoms administruoti ir teikti;

– c) sistema, susidedanti iš: 1) valstybinio administravimo subjektų, 2) savivaldybių administravimo subjektų, 3) kitų

administravimo subjektų. Šiems subjektams įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai suteikia viešojo administravimo

įgaliojimus.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:24, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 71 lapas iš 88

72

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
371 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Teisė/administracinė, teisena;
Grupė: Sienos apsauga/štabai, įgaliotieji nagrinėti ATP; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Administracinių bylų teisenos įstatyme pateiktas toks sąvokos “Vidaus administravimas” apibrėžimas:

+ a) administravimo veikla, kuria užtikrinamas valstybės ar vietos savivaldos konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar

organizacijos funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių-finansinių išteklių

tvarkymas ir valdymas), kad ji galėtų tinkamai vykdyti priskirtus viešojo administravimo ar kitos valstybinės veiklos

– b) įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitų įstatymais įgaliotų subjektų

vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems teisės aktams, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti,

numatytoms viešosioms paslaugoms administruoti ir teikti;

– c) institucijos, įstaigos, tarnybos, tarnautojai (pareigūnai), turintys įstatymų suteiktas viešojo administravimo teises ir

praktiškai įgyvendinantys vykdomąją valdžią ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas. Prie viešojo administravimo

subjektų priskiriamos taip pat įmonės ir organizacijos, kurioms įstatymas suteikia viešojo administravimo įgaliojimus.
372 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Teisė/administracinė, teisena;
Grupė: Sienos apsauga/štabai, įgaliotieji nagrinėti ATP; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Administracinių bylų įstatyme sąvoka “Administravimo subjektai” apibrėžiama taip:

– a) institucijos, įstaigos, tarnybos, tarnautojai (pareigūnai), turintys įstatymų suteiktas viešojo administravimo teises ir

praktiškai įgyvendinantys vykdomąją valdžią ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas;

– b) valstybės institucijos, įstaigos, tarnybos, įmonės bei valstybės tarnautojai (pareigūnai), kuriems įstatymai suteikia

viešojo administravimo teises;

+ c) subjektai, atliekantys viešojo arba vidaus administravimo funkcijas.
373 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Teisė/administracinė, teisena;
Grupė: Sienos apsauga/štabai, įgaliotieji nagrinėti ATP; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Administracinių bylų teisenos įstatyme sąvoka “Viešojo administravimo subjektai” apibrėžiama taip:

– a) valstybės institucijos, įstaigos, tarnybos, įmonės bei valstybės tarnautojai (pareigūnai), kuriems įstatymai suteikia

viešojo administravimo teises;

+ b) institucijos, įstaigos, tarnybos, tarnautojai (pareigūnai), turintys įstatymų suteiktas viešojo administravimo teises ir

praktiškai įgyvendinantys vykdomąją valdžią ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas;

– c) subjektai, kurie vykdo administravimą visoje valstybės teritorijoje;

– d) subjektai, kurie vykdo administravimą nustatytoje teritorijoje.
374 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Teisė/administracinė, teisena;
Grupė: Sienos apsauga/štabai, įgaliotieji nagrinėti ATP; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Administracinių bylų teisenos įstatyme sąvoka “Viešojo administravimo sistema” apima:

+ a) valstybinio administravimo subjektus;

+ b) savivaldybių administravimo subjektus;

+ c) kitus administravimo subjektus.
375 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Teisė/administracinė, teisena;
Grupė: Sienos apsauga/štabai, įgaliotieji nagrinėti ATP; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Administracinių bylų teisenos įstatyme sąvoka “Valstybinio administravimo subjektai” apibrėžiama taip:

+ a) valstybės institucijos, įstaigos, tarnybos, įmonės bei valstybės tarnautojai (pareigūnai), kuriems įstatymai suteikia

viešojo administravimo teises;

– b) institucijos, įstaigos, tarnybos, tarnautojai (pareigūnai), turintys įstatymų suteiktas viešojo administravimo teises ir

praktiškai įgyvendinantys vykdomąją valdžią ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas;

– c) subjektai, atliekantys viešojo arba vidaus administravimo funkcijas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:24, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 72 lapas iš 88

73

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
376 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Teisė/administracinė, teisena;
Grupė: Sienos apsauga/štabai, įgaliotieji nagrinėti ATP; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Valstybinio administravimo subjektai skirstomi į:

+ a) centrinius;

+ b) teritorinius;

– c) savivaldybių.
377 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Teisė/administracinė, teisena;
Grupė: Sienos apsauga/štabai, įgaliotieji nagrinėti ATP; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos, įmonės, jų tarnautojai (pareigūnai) tai
subjektai, kurie vykdo administravimą:

– a) administraciniams centrams priskirtose teritorijose;

+ b) visoje valstybės teritorijoje;

– c) administracinių centrų teritorijose.
378 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Teisė/administracinė, teisena;
Grupė: Sienos apsauga/štabai, įgaliotieji nagrinėti ATP; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 48 sek.
Administracinių bylų teisenos įstatyme sąvoka “Administraciniai ginčai ” apima:

+ a) asmenų konfliktus su viešojo administravimo subjektais arba konfliktus tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo

administravimo subjektų;

+ b) tarnautojų ginčus su administracija, taip pat rinkimų ginčus;

– c) valstybės tarnautojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, ginčus su administracija, susijusius su tarnautojo

statuso įgijimu, pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio priemonių taikymu.
379 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Teisė/administracinė, teisena;
Grupė: Sienos apsauga/štabai, įgaliotieji nagrinėti ATP; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Administracinių bylų teisenos įstatyme sąvoka “Tarnybiniai ginčai ” apima:

– a) asmenų konfliktus su viešojo administravimo subjektais arba konfliktus tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo

administravimo subjektų;

– b) tarnautojų ginčus su administracija, taip pat rinkimų ginčus;

+ c) valstybės tarnautojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, ginčus su administracija, susijusius su tarnautojo

statuso įgijimu, pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio priemonių taikymu.
380 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Teisė/administracinė, teisena;
Grupė: Sienos apsauga/štabai, įgaliotieji nagrinėti ATP; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje paskelbtuose sprendimuose, nutarimuose ir nutartyse esančius
įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus, taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus teisės aktus, atsižvelgia:

+ a) teismai;

+ b) valstybės institucijos;

+ c) nevalstybinės institucijos;

+ d) asmenys.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:25, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 73 lapas iš 88

74

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
381 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Teisė/administracinė, teisena;
Grupė: Sienos apsauga/štabai, įgaliotieji nagrinėti ATP; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 42 sek.
Administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos
tyrimu, taip pat su sprendimų vykdymu, jei juos atlieka:

+ a) prokurorai;

+ b) antstoliai;

+ c) ikiteisminio tyrimo pareigūnai;

– d) pareigūnai, turintys administracinius įgaliojimus.
382 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Teisė/administracinė, teisena;
Grupė: Sienos apsauga/štabai, įgaliotieji nagrinėti ATP; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Asmuo (įstaiga), administraciniam teismui teikdama skundą (prašymą), turi pateikti tokį skundo (prašymo) su priedais
egzempliorių (kopijų) :

– a) vieną;

– b) du;

+ c) tiek, kad juos būtų galima įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme.
383 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Teisė/administracinė, teisena;
Grupė: Sienos apsauga/štabai, įgaliotieji nagrinėti ATP; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui:

+ a) kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas)

yra skundžiami, buveinė;

– b) kurio veikimo teritorijoje yra įstaigos ar asmens, pateikusio skundą (prašymą), buveinė ar asmens gyvenamoji vieta.
384 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-135 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų
profesinio parengimo darbo vietose instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Darbo santykiai, Kvalifikacijos kėlimas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė,
užkardų ir PKP pareigūnai; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kiekvieną mėnesį užkardų ir PKP pareigūnai darbo vietose turi mokytis:

– a) 4 valandas

+ b) 7 valandas

– c) 10 valandų
385 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-135 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų
profesinio parengimo darbo vietose instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Darbo santykiai, Kvalifikacijos kėlimas; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės,
pareigūnai; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Profesinio rengimo patikrinimo metu sprendžiant testus, norint gauti įvertinimą gerai (4) reikia teisingai atsakyti klausimų:

– a) 70 procentų

+ b) 80 procentų

– c) 90 procentų
386 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.03.14 VSAT prie LR VRM Nr. 4-135 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų
profesinio parengimo darbo vietose instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Darbo santykiai, Kvalifikacijos kėlimas; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės,
pareigūnai; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Profesinio rengimo patikrinimo metu sprendžiant testus, norint gauti teigiamą įvertinimą reikia atsakyti:

– a) ne mažiau 50 procentų testo klausimų

– b) ne mažiau 60 procentų testo klausimų

+ c) ne mažiau 70 procentų testo klausimų

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:25, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 74 lapas iš 88

75

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
387 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.09.18 LRV Nr. 1022 – nutarimas “Dėl, tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų
tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uostuose taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė,
užkardų ir PKP pareigūnai; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
VSAT pareigūnas privalo iš keleivio reikalauti, kad jis pateiktų:

+ a) pasą ar kitą jam prilygstantį dokumentą;

+ b) bilietą;

+ c) įlaipinimo taloną;
388 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.09.18 LRV Nr. 1022 – nutarimas “Dėl, tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų
tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uostuose taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi;
Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
VSAT pareigūnas privalo reikalauti, kad orlaivio įgulos nariai pateiktų:

+ a) pasą;

– b) įgulos nario pažymėjimą;

+ c) įgulos nario pažymėjimą, atitinkantį Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją, kuri pasirašyta 1944-12-07 Čikagoje.
389 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.09.18 LRV Nr. 1022 – nutarimas “Dėl, tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų
tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uostuose taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi;
Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pasienio kontrolės punkto teritorijos, esančios tarptautinio oro uoste apsaugą užtikrina:

+ a) oro uosto administracija

– b) VSAT

– c) muitinė

– d) policija
390 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.09.18 LRV Nr. 1022 – nutarimas “Dėl, tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų
tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uostuose taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi;
Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Tarptautiniame oro uoste veikiančiam PKP teritorijos ribas nustato:

+ a) Susisiekimo ministerija

+ b) VSAT

+ c) Muitinės departamentas
391 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.09.18 LRV Nr. 1022 – nutarimas “Dėl, tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų
tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uostuose taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi;
Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Tarptautiniame oro uoste tikrinimą atliekančioms institucijoms tinkamas patalpas skiria:

+ a) Tarptautinio oro uosto administracija

+ b) aviakompanijos

+ c) kompanijos, atliekančios orlaivio antžeminį aptarnavimą
392 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Patikrinimo zona:

– a) tai zona kur atliekamas muitinis patikrinimas

+ b) PKP teritorijos dalis, apimanti vykstančių per VS asmenų ir transporto priemonių patikrinimo vietas ir judėjimo juostas

– c) PKP teritorija, kurioje vyksta muitinis ir pasienio tikrinimai

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:26, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 75 lapas iš 88

76

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
393 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pasienio tikrinimas, tai:

– a) asmenų ir transporto priemonių vykimo per VS tikrinimo veiksmai, kurie pagal įstatymus ir kitus teisės aktus pavesti

atlikti VSAT ir muitinei;

+ b) asmenų ir transporto priemonių vykimo per VS teisėtumo tikrinimas ir kiti tikrinimo veiksmai, kurie pagal įstatymus

ir kitus teisės aktus pavesti atlikti VSAT;

– c) vykdomi patikrinimai PKP, pasienio ruože, valstybės sienos apsaugos zonoje.
394 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
PKP atliekamą patikrinimą sudaro:

+ a) pasienio, muitinės, medicininis karantininis, veterinarinis, fitosanitarinis;

– b) pasienio, muitinis, medicininis karantininis, saugumo, fitosanitarinis;

– c) pasienio, muitinės, veterinarinis, fitosanitarinis, STT.
395 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Taktika, kelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
PKP teritorijos ribas nustato:

– a) VSAT, Muitinės departamentas, derindami su teritoriniais policijos komisariatais;

– b) VSAT, Muitinės departamentas, derindami su vietos savivaldybėmis bei teritoriniais policijos komisariatais;

+ c) VSAT, Muitinės departamentas, derindami jas su kitomis patikrinimą atliekančiomis valstybės institucijomis ir ūkio

subjektu, kurio teritorijoje steigiamas šis punktas.
396 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Taktika, kelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
PKP, esančio prie automobilių kelio, tvarkymą ir priežiūrą organizuoja:

+ a) valstybės institucija, valdanti PKP teritorijos žemę;

– b) VSAT;

– c) Muitinė.
397 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis:
neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Supaprastinto tranzito ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentai įvesti:

– a) nuo 2003 m. sausio 1 d.

+ b) nuo 2003 m. liepos 1 d.

– c) nuo 2003 m. gegužės 1 d.
398 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis:
neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Supaprastintas tranzitas, tai:

– a) tiesioginis tranzitas sausuma.

+ b) Rusijos Federacijos piliečio, vykstančio iš RF teritorijos į RF Kaliningrado sritį ir atgal ir privalančio kirsti Lietuvos

Respublikos teritoriją, specialusis ir tiesioginis tranzitas.

– c) specialusis tranzitas sausuma.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:27, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 76 lapas iš 88

77

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
399 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1996.01.01 Autorius Nr. be numerio – mokymo priemonė “Lietuvos Respublikos asmens kelionės dokumentai”;
Tema: Taktika, kelionės dokumentai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Jūrininko knygelės galiojimo laikas:

– a) ne ilgiau kaip 5 metai.

+ b) ne ilgiau kaip 10 metų.

– c) ne ilgiau kaip 15 metų.
400 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.01.20 VSAT prie LR VRM Nr. 4-41 – įsakymas “Dėl mokymų ir pilotinio projekto organizavimo”; Tema:
Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, valdininkai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Už portatyvinio mobiliojo objekto stebėjimo prietaiso, kuris saugomas geležinkelio PKP, saugojimą atsako:

– a) užkardos vadas;

+ b) užkardos budėtojas;

– c) užkardso pamainos vyresnysis.
401 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.01.20 VSAT prie LR VRM Nr. 4-41 – įsakymas “Dėl mokymų ir pilotinio projekto organizavimo”; Tema:
Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, valdininkai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Traukiniui judant LR teritorijoje ir iki jo atvykimo į kitą PKP, už jo stebėjimą kompiuterio pagalba atsako to PKP,
kuriame prietaisas buvo sumontuotas:

+ a) Užkardos budėtojas

– b) Užkardos stebėtojas

– c) Užkardos pamainos vyresnysis
402 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.01.20 VSAT prie LR VRM Nr. 4-41 – įsakymas “Dėl mokymų ir pilotinio projekto organizavimo”; Tema:
Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, valdininkai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Geležinkelio PKP budėtojas, gavęs informaciją iš stebėtojo , kad portatyvinio mobiliojo objekto stebėjimo prietaisas
sumontuotas ant vagono stogo, programinės įrangos pagalba norėdamas aktyvuoti jį, atlieka tokius veiksmus:

+ a) Priskiria maršrutą;

+ b) Įjungia (arba padažnina) raportavimą;

+ c) Įsitikina, kad prietaisas siunčia savo koordinates į centrinį pultą;

– d) Apie tai informuoja pamainos vyresnįjį.
403 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, sargybų valdymas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pasienio sargyboms vieną kitai atpažinti nustatomi:

+ a) slaptažodžiai ir atpažinimo ženklai;

– b) slaptažodžiai ir atsakymai;

– c) atpažinimo ženklai, slaptažodžiai ir atsakymai.
404 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Kinologija, bendroji dresūra; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, pasieniečiai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Ar galima paleisti tarnybinį šunį pažeidėjui sulaikyti,
jei tarp pareigūno ir pažeidėjo yra žmonių?

– a) galima tuo atvėju, jei pažeidėjas priešinasi pareigūnų veiksmams;

+ b) negalima;

– c) galima kai pažeidėjas priešinasi pareigūnų veiksmams ir jam grasina smurtu.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:27, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 77 lapas iš 88

78

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
405 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, sargybų valdymas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, valdininkai; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pasienio sargybų veiksmai pagal maskavimo lygį ir taktiką gali buti:

+ a) vieši ir slapti;

– b) tik slapti;

– c) kombinuoti.
406 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, sargybų valdymas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Instuktažą užkardose praveda:

– a) užkardos vadas arba jo pavaduotojas;

– b) užkardos vadas arba jo pavaduotojas,o jų nesant ar jų pavedimu-užkardos budėtojas;

+ c) užkardos vadas arba jo pavaduotojas,o jų nesant ar jų pavedimu-užkardos pamainos vyresnysis;
407 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.01.20 VSAT prie LR VRM Nr. 4-41 – įsakymas “Dėl mokymų ir pilotinio projekto organizavimo”; Tema:
Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, užkardų ir PKP pareigūnai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Įvykus neplanuotam traukinio sustojimui Lietuvos Respublikos teritorijoje, dingus traukinio stebėjimo signalui, apie tai už

stebėjimą atsakingas PKP budėtojas nedelsdamas informuoja:

+ a) atitinkamos rinktinės budėtoją;

– b) užkardos vadą;

– c) rinktinės vadą;

+ d) signalo dingimo vietoje veikiančio teritorinio policijos komisariato budėtoją.
408 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.01.20 VSAT prie LR VRM Nr. 4-41 – įsakymas “Dėl mokymų ir pilotinio projekto organizavimo”; Tema:
Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, užkardų ir PKP pareigūnai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Portatyvinis mobiliųjų objektų stebėjimo prietaisas montuojamas Kenos ir Kybartų PKP ant šių tranzitinių traukinių:

+ a) „Anapa-Kaliningradas-Anapa“;

+ b) „Maskva-Kaliningradas-Maskva“;

+ c) „Čeliabinskas-Kaliningradas-Čeliabinskas“;

– d) „Gomelis-Kaliningradas-Gomelis“.
409 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.01.20 VSAT prie LR VRM Nr. 4-41 – įsakymas “Dėl mokymų ir pilotinio projekto organizavimo”; Tema:
Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, užkardų ir PKP pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Portatyvinis mobiliųjų objektų stebėjimo prietaisas Kenos PKP, montuojamas ant šių tranzitinių traukinių:

+ a) „Sankt Peterburgas-Kaliningradas“

+ b) „Maskva- Kaliningradas“

– c) „Charkovas-Kaliningradas“

– d) „Gomelis –Kaliningradas“

+ e) „Anapa-Kaliningradas“

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:28, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 78 lapas iš 88

79

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
410 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.09.18 LRV Nr. 1022 – nutarimas “Dėl, tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų
tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uostuose taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė,
užkardų ir PKP pareigūnai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Oro uosto pasienio kontrolės punkto teritorijoje savo teisėta veiklą vykdo:

+ a) Pasienio kontrolės punkto, muitinės posto, oro uosto aviacinio saugumo tarnybos, oro uosto transporto policijos

komisariato, valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos, valstybinės augalų karantino inspekcijos, pasienio ir

transporto valstybinės veterinarijos tarnybos pareigūnai;

– b) Pasienio kontrolės punkto, muitinės posto pareigūnai;

– c) Pasienio kontrolės punkto, muitinės posto, oro uosto aviacinio saugumo tarnybos pareigūnai.
411 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.09.18 LRV Nr. 1022 – nutarimas “Dėl, tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų
tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uostuose taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė,
užkardų ir PKP pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Kad į tarptautinio oro uosto teritoriją patektų tik asmenys, bei transporto priemonės, turinčios oro uosto aviacinio
saugumo tarnybos leidimą, užtikrina ši įstaiga:

+ a) aviacinio saugumo tarnyba;

– b) VSAT;

– c) policija.
412 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.09.18 LRV Nr. 1022 – nutarimas “Dėl, tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų
tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uostuose taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė,
užkardų ir PKP pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Įvažiavimo į tarptautinio oro uosto teritoriją, leidimų išdavimo (grąžinimo), šio oro uosto leidimų – pažymėjimų išdavimo
(grąžinimo), nešiojimo ir galiojimo tvarką užtikrina:

– a) VSAT;

+ b) Aviacinio saugumo tarnyba;

– c) muitinė.
413 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.09.18 LRV Nr. 1022 – nutarimas “Dėl, tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų
tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uostuose taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė,
užkardų ir PKP pareigūnai; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Oro uosto rėžimines zonas nustato:

+ a) VSAT;

+ b) aviacinio saugumo tarnyba;

+ c) muitinė;

– d) policija.
414 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.09.18 LRV Nr. 1022 – nutarimas “Dėl, tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų
tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uostuose taisyklių patvirtinimo”; Tema: Taktika, oro uostų PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė,
užkardų ir PKP pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Stebi oro uosto teritorijoje esančių asmenų elgesį ir užkertą kelią pastebėtiems pažeidimams:

– a) VSAT;

– b) policija;

+ c) tikrinimą atliekančių institucijų pareigūnai.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:28, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 79 lapas iš 88

80

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
415 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, užkardų ir PKP
pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
STGD (supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas) nereikia RF piliečiams vykstant tranzitu per LR jeigu:

– a) Vyksta su LR viza, leidimu laikinai ar nuolat gyventi LR su ,,A“ „ ir ,,B“ akreditacijos pažymėjimais;

+ b) Vyksta su LR viza, leidimu laikinai ar nuolat gyventi LR, su ,,A „ ir ,,B“ akreditacijos pažymėjimais bei su

STD(supaprastinto tranzito dokumentas);

– c) Vyksta su LR viza, leidimu laikinai ar nuolat gyventi LR su ,,A“ akreditacijos pažymėjimu, su STD ir STGD;
416 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, kiti dokumentai ir jų įforminimas; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė,
užkardų ir PKP pareigūnai; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
RF piliečių asmens tapatybės dokumentai, kurių pagrindu gali būti išduotas STGD(supaprastinto tranzito geležinkeliu
dokumentas) :

– a) Diplomatinis, tarnybinis, RF piliečio pasai, užsienio pasas su TSRS simbolika iki 2005-12-31, jurininko pasas, grįžimo

pažymėjimas;

+ b) Diplomatinis, tarnybinis, RF (užsienio) pasai, užsienio pasas su TSRS simbolika iki 2005-12-31, jurininko pasas,

grįžimo pažymėjimas;

– c) Diplomatinis, tarnybinis, RF piliečio pasai, užsienio pasas su TSRS simbolika iki 2005-12-31, jurininko pasas, grįžimo

pažymėjimas;

1974 m pavz. TSRS pasas su žyma apie RF pilietybę – iki 2003-12-31
417 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.07.17 VSAT prie LR VRM Nr. 4-368 – įsakymas “Dėl sulaikytų ir išlaipintų iš traukinių asmenų”; Tema:
Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, užkardų ir PKP pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Maisto davinys išduodamas:

+ a) Tik neįleistasm į LR asmeniui, kuris nuo pristatymo į užkardos tarnybines patalpas momento ten išbuvo nemažiau kaip

– b) Tik neįleistasm į LR RF piliečiui, kuris nuo pristatymo į užkardos tarnybines patalpas momento ten išbuvo nemažiau

kaip 4 val.

– c) Tik neįleistasm į LR RF piliečiui, kuris nuo pristatymo į užkardos tarnybines patalpas momento ten išbuvo nemažiau

kaip 6 val.
418 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.06.23 LRV Nr. 796 – nutarimas “Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito
geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo”; Tema: Taktika, geležinkelių PKP; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, užkardų ir PKP
pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
STGD (supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas) išduodami:

– a) tranzitinio traukinio vykimo metu, iki Kenos ar Kybartų PKP;

+ b) tranzitinio traukinio vykimo metu, kol keleiviai nekirto LR valstybės sieną;

– c) Rusijos Federacijos geležinkelio kasose, kur veikia ,,Ekspres” sistema.
419 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.12.06 VSAT prie LR VRM Nr. 514 – įsakymas “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės
sistemos vartotojų identifikacinių kortelių išdavimo, keitimo, naudojimo ir apskaitos instrukcijos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, VSATIS; Grupė:
Sienos apsauga/tiesioginė, užkardų ir PKP pareigūnai; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
VSATIS identifikacinės kortelės gali būti:

+ a) Asmeninės (skirtos konkrečiam VSATIS vartotojui).

– b) Bendros (gali naudotis bet kuris vartotojas bet kurioje darbo vietoje).

+ c) Tikslinės (naudojamos tam tikroje darbo vietoje, pvz., užkardos budėtojo ir pan.).

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:29, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 80 lapas iš 88

81

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
420 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.10.21 VSAT prie LR VRM Nr. 508 – įsakymas “Dėl Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie vidaus reikalų
ministerijos bei policijos įstaigų naudojimosi elektroniniu paštu tvarkos patvirtinimo”; Tema: Kompiuterija, elektroninis paštas; Grupė:
Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
VRS elektroninio pašto dėžutė yra:

– a) Tai kompiuteris, kurio operacinė sistema ir programinė įranga leidžia organizuoti ir užtikrinti elektroninio pašto

– b) Tai klientinė programa, kuria susijungiama su tarnybine stotimi.

+ c) Tai elektroninio pašto stoties diske išskirta vieta, kurioje saugoma naudotojui atsiųsta informacija bei duomenys, kol

naudotojas perkelia juos į savo kompiuterį.
421 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.28 Archyvų dep. prie LRV Nr. 88 – įsakymas “Dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų įforminimas; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui
Bylų perdavimas iš jas sudarusių struktūrinių padalinių atsakingam darbuotojui įforminamas:

– a) raštu;

+ b) aktu;

– c) įsakymu.
422 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.28 Archyvų dep. prie LRV Nr. 88 – įsakymas “Dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų įforminimas; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: aukštesnis; Laiko limitas klausimui
Bylos indeksas ir antraštė rašomi vadovaujantis:

– a) taisyklėmis;

+ b) bylų nomenklatūrą;

– c) VSAT nuostatais;
423 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1998.01.01 Autorius Nr. be numerio – B.Starkus, “Word 97 Jūsų firmoje”, Smaltija, 98.; Tema: Kompiuterija,
Office programos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Open meniu skirtas:

– a) Atidaryti naują dokumentą;

+ b) Atidaryti dokumentą

– c) Išsaugoti dokumentą
424 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1998.01.01 Autorius Nr. be numerio – B.Starkus, “Word 97 Jūsų firmoje”, Smaltija, 98.; Tema: Kompiuterija,
Office programos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Open meniu ikona įrankių juostoje yra atvaizduojama kaip:

– a) Tuščio lapo ikona;

+ b) Aplanko ikona;

– c) Diskelio ikona.
425 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1998.01.01 Autorius Nr. be numerio – B.Starkus, “Word 97 Jūsų firmoje”, Smaltija, 98.; Tema: Kompiuterija,
Office programos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Iškviesti bet kurio Microsoft paketo pagalbą galima:

+ a) Meniu Help pagalba;

+ b) F1 klavišo pagalba;

– c) F10 klavišo pagalba

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:29, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 81 lapas iš 88

82

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
426 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.08.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – įsakymas “Dėl Lietuvos Respublikos įslaptintų dokumentų
apskaitos, raštvedybos organizavimo, tvarkymo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų saugojimas; Grupė:
Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Rengiant dokumentus, kuriuose yra valstybės paslaptį sudarančių žinių, žymimų slaptumo žyma „VISIŠKAI SLAPTAI“,

„SLAPTAI“, naudojami:

– a) neregistruoti juodraštiniai lapai, bloknotai, diskeliai ar darbo sąsiuviniai;

+ b) tik atsakingo asmens registruotos laikmenos (bloknotai, darbo sąsiuviniai, diskeliai ir kt.);

– c) tik kompiuterinės laikmenos.
427 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.08.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – įsakymas “Dėl Lietuvos Respublikos įslaptintų dokumentų
apskaitos, raštvedybos organizavimo, tvarkymo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų įforminimas;
Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Išslaptinant įslaptintus dokumentus, kurių slaptumo žyma „VISIŠKAI SLAPTAI“ arba „SLAPTAI“, turi būti:

+ a) dokumento visų lapų viršutinėse ir apatinėse paraštėse slaptumo žymos perbraukiamos ir rašoma IŠSLAPTINTA;

– b) nereikia nieko keisti;

– c) nubraukiamos įslaptinimo žymos, esančios dokumento viršutinėje paraštėje pirmame lape.
428 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.08.30 Archyvų dep. prie LRV Nr. 19 – įsakymas “Dėl Lietuvos Respublikos įslaptintų dokumentų
apskaitos, raštvedybos organizavimo, tvarkymo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo”; Tema: Raštvedyba ir archyvavimas, dokumentų saugojimas; Grupė:
Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Dokumento įslaptinimo terminas skaičiuojamas:

– a) nuo jo parengimo datos;

– b) nuo jo pasirašymo datos;

+ c) nuo jo pasirašymo datos arba nuo jo įslaptinimo datos.
429 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.09.26 LRS Nr. VIII-1968 – įstatymas “Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas”; Tema:
Teisė/baudžiamoji, bendrosios nuostatos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36
Už neteisėtą valstybės sienos perėjimą asmuo gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn nuo:

+ a) 16 m.

– b) 18 m.

– c) 20 m.
430 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2000.09.26 LRS Nr. VIII-1968 – įstatymas “Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas”; Tema:
Teisė/baudžiamoji, bendrosios nuostatos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36
Baudžiamoji atsakomybė atsiranda nuo gabenamų kontrabandinių prekių vertės:

– a) ne mažiau 50 MGL;

– b) ne mažiau 100 MGL;

+ c) ne mažiau 250 MGL
431 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys, kuriems iki administracinio teisės pažeidimo padarymo sukako:

– a) 14 m.

+ b) 16 m.

– c) 18 m.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:30, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 82 lapas iš 88

83

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
432 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.12.23 LRS Nr. VIII-588 – LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Tema: Teisė/administracinė,
bendrosios nuostatos; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Ar už administracinių teisės pažeidimų padarymą nepilnamečiams gali būti skiriamas administracinis areštas:

– a) taip gali;

+ b) negali;

– c) gali, jei jam sukako 16 metų.
433 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.01.14 LRS Nr. VIII-1029 – Administracinių bylų teisenos įstatymas; Tema: Darbo santykiai, Nuobaudos ir

skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Tarnybinės nuobaudos apskundimo terminas:

+ a) 30 dienų;

– b) 20 dienų;

– c) terminas nenumatytas.
434 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2003.04.29 LRS Nr. IX-1538 – LR vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas; Tema: Darbo santykiai,
Nuobaudos ir skatinimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Griežčiausia tarnybinė nuobauda yra:

– a) griežtas papeikimas;

+ b) atleidimas iš tarnybos;

– c) pažemintos pareigos.
435 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.06.17 LRS Nr. VIII-1234 – įstatymas “Viešojo administravimo įstatymas”; Tema: Administravimas,
įgaliojimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Valstybinio administravimo subjektai, kuriems įstatymai suteikia viešojo administravimo teises:

+ a) centriniai;

+ b) teritoriniai;

– c) savivaldybių.
436 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1997.07.02 LRS Nr. VIII-371 – įstatymas “Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymas”; Tema: Bendrieji principai, bendrieji tarnybos principai ir etika; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko
Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje privalo:

+ a) įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto;

+ b) nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti;
437 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.04.07 LRV Nr. 78 – nutarimas “Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo
tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbo santykiai, Darbo laiko apskaita; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko
limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje dirbtas laikas ir neatvykimo į darbą atvejai žymimi:

+ a) kiekvieną dieną;

– b) kas savaitę;

– c) kartą į mėnesį.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:30, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 83 lapas iš 88

84

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
438 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.04.07 LRV Nr. 78 – nutarimas “Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo
tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbo santykiai, Darbo laiko apskaita; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: vidutinis; Laiko
limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje mokymosi atostogos žymimos:

+ a) MA;

– b) A;

– c) M.
439 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.04.07 LRV Nr. 78 – nutarimas “Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo
tvarkos patvirtinimo”; Tema: Darbo santykiai, Darbo laiko apskaita; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: neapibrėžtas; Laiko
limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje kiekvienam darbuotojui skiriamos :

– a) 1 eilutė;

– b) 2 eilutės;

+ c) 3 eilutės.
440 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Įslaptintos informacijos slaptumo žymą gali keisti:

+ a) šios informacijos rengėjas įstatymų nustatyta tvarka;

– b) šios informacijos gavėjas be rengėjo žinios;

– c) negalima keisti.
441 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Įslaptintos informacijos įslaptinimo terminą gali keisti:

+ a) šios informacijos rengėjas įstatymų nustatyta tvarka, apie tai raštu informuodamas visus paslapčių subjektus, kuriems

buvo perduota įslaptinta informacija;

– b) šios informacijos gavėjas be rengėjo žinios;

– c) negalima keisti.
442 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 1999.11.25 LRS Nr. VIII-1443 – Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; Tema:
Administravimas, slaptumo režimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Slaptumo žymos nuo aukščiausios iki žemiausios yra šios:

– a) riboto naudojimo, konfidencialiai, slaptai, visiškai slaptai;

– b) visiškai slaptai, slaptai, tarnybiniam naudojimui;

+ c) visiškai slaptai, slaptai, konfidencialiai, riboto naudojimo.
443 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pasienio kontrolės punktuose atsako:

– a) už pasienio tikrinimą ir prekių (daiktų) gabenimo per valstybės sieną kontrolę;

+ b) už asmenų ir transporto priemonių vykimo per valstybės sieną kontrolę;

– c) už tvarką pasienio kontrolės punktuose.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:31, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 84 lapas iš 88

85

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
444 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Valstybinės visuomeninės sveikatos priežiūros tarnybos pareigūnai atlieka:

– a) higieninį karantininį žmonių ir gyvūnų tikrinimą, skirtą apsaugoti LR teritoriją nuo pavojingų ir ypač pavojingų

užkrečiamųjų ligų;

– b) medicininį veterinarinį tikrinimą, skirtą apsaugoti LR teritoriją nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų;

+ c) medicininį karantininį tikrinimą, skirtą apsaugoti LR teritoriją nuo pavojingų užkrečiamųjų ligų.
445 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Transporto priemonės vykstančios per valstybės sienos pasienio kontrolės punkte stabdomos:

+ a) vieną kartą;

– b) du kartus;

– c) tris kartus.
446 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pasienio ir muitinės tikrinimai atliekami laikantis tvarkos:

+ a) atvykstančiųjų į LR – pasienio tikrinimas, muitinis tikrinimas;

Išvykstančiųjų iš LR – muitins tikrinimas, pasienio tikrinimas;

– b) atvykstančiųjų į LR – muitinis tikrinimas, pasienio tikrinimas;

Išvykstančiųjų į LR – pasienio tikrinimas, muitinis tikrinimas;

– c) išvykstant ir atvykstant tikrinimai atliekami vienu metu.
447 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pasienio kontrolės punktuose, kuriuose įsteigti medicininio karantino postai, medicininis karantininis tikrinimas atliekamas:

– a) prieš muitinį tikrinimą;

+ b) prieš pasienio ir muitinį tikrinimą;

– c) prieš pasienio tikrinimą.
448 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.01.01 Autorius Nr. be numerio – K.Padgureckas “Saugus eismas keliuose (patarimai vairuotojams)”; Tema:

vairavimas, kelių eismo taisyklės; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Automobilio variklis gali perkaisti dėl šių priežasčių:

+ a) per mažas aušinimo skysčio lygis;

+ b) sugedęs termostatas;

+ c) neveikia ventiliatorius;
449 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2004.01.01 Autorius Nr. be numerio – K.Padgureckas “Saugus eismas keliuose (patarimai vairuotojams)”; Tema:

vairavimas, kelių eismo taisyklės; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Vairuotojas laikomas netekusiu teisės vairuoti transporto priemonę nuo tada, kai:

– a) padarytas administracinis pažeidimas;

+ b) priimtas sprendimas atimti teisę vairuoti;

– c) jam pranešta apie skirtą nuobaudą.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:31, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 85 lapas iš 88

86

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
450 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pasienio sargybos, vykdydamos tarnybos užduotis, naudoja :

– a) tarnybos priemones, specialiąsias priemones;

+ b) tarnybos priemones, valstybės sienos apsaugos objektus ir įrenginius;

– c) specialiąsias priemones, valstybės sienos apsaugos objektus ir įrenginius.
451 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pareigūnai tarnybą vykdo su :

+ a) užtaisytu ginklu (šovinys į lizdą neįleidžiamas);

– b) užtaisytu ginklu (šovinys į lizdą įleidžiamas );

– c) neužtaisytu ginklu.
452 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Nedetalizuojama/visos grupės, pareigūnai; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Nušalinimo nuo tarnybos užduoties vykdymo teisė suteikiama :

– a) pareigūnui, paskyrusiam pasienio sargybai tarnybos užduotį, užkardos vadui;

– b) užkardos vadui, rinktinės vadui;

+ c) pareigūnui, paskyrusiam pasienio sargybai tarnybos užduotį, užkardos vadui, rinktinės vadui.
453 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Patikrinimą pasienio kontrolės punktuose atlieka:

+ a) VSAT, Muitinė, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, valstybiniai visuomenės

sveikatos priežiūros centrai;

– b) Muitinė, VSAT, VSD, valstybinė augalų apsaugos tarnyba, visuonės sveikatos priežiūros centrai;

– c) Muitinė, Muitinės tarpininkai, VSAT,VSD, Valstybinė veterinarijos tarnyba, FITO(augalų apsaugos

tarnyba),Valstybiniai visuomeniniai sveikatos priežiūros centrai.
454 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.02.02 LRV Nr. 126 – nutarimas “Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo”; Tema:
Taktika, PKP veikla/bendroji; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama, visi; Lygis: vidutinis; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Per patikrinimą išrinktas transporto priemones surenka:

– a) transporto priemonės sąvininkas, arba naudotojas;

+ b) jas išardę asmenys;

– c) jas įšardę asmenys, jeigu turi tokiai veiklai autošaltkalvio išduotą specializuotą leidimą.
455 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2002.11.29 VSAT prie LR VRM Nr. 496 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos struktūriniuose
padaliniuose išduodamų leidimų apskaitos taisyklių patvirtinimo”; Tema: Administravimas, įgaliojimai; Grupė: Sienos apsauga/nedetalizuojama,
administracija; Lygis: aukštas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Rinktinės štabo ir užkardų darbuotojus, atsakingus už leidimų blankų paėmimą, laikymą ir jų panaudojimą, įsakymu
paskiria:

– a) Vidaus reikalų ministras;

– b) Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas;

+ c) rinktinės vadas.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:32, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 86 lapas iš 88

87

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
456 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Persekiojant transporto priemonę keliais tarnybiniu automobiliu greitis gali būti:

– a) maksimalus, kiek leidžia techninės automobilio galimybės;

+ b) toks kad užtikrintų visų eismo dalyvių saugumą;

– c) leistinas.
457 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Patrulis tarnybos užduotį gali vykdyti :

+ a) pėsčiomis , slidėmis, raitas ar su tarnybinėmis transporto priemonėmis;

– b) pėsčiomis, slidėmis, ar su tarnybinėmis transporto priemonėmis;

– c) pėsčiomis, slidėmis, ar su lengvu visureigiu automobiliu.
458 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Sargybos vyresnysis sprendimą dėl tarnybos užduoties vykdymo priima:

– a) prieš atvykdamas į užkardą ;

+ b) užkardoje, o atvykus į tarnybos vietą – ji patiksliną;

– c) atvykus į tarnybos vietą.
459 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Palaikant radijo ryšį naudojami :

+ a) rinktinės vado ( ar jo nurodymu užkardos vado ) nustatyti vietovės elementų sąlyginiai pavadinimai, užkoduotos

koordinatės, pareigybių ir pareigūnų atskirų veiksmų kodavimas

– b) tarnybos vado ( ar jo nurodymu tarnybos vado pavaduotojo ) nustatyti vietovės elementų salinginei pavadinimai ,

užkoduotos koordinatės, pareigybių ir pareigūnų atskirų veiksmų kodavimas;

– c) užkardos vado ( ar jo nurodymu vado pavaduotojo ) nustatyti vietovės elementų sąlyginiai pavadinimai , užkoduotos

koordinatės , pareigybių ir pareigūnų atskirų veiksmų kodavimas.
460 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Nutrūkus radijo ryšiui su pasienio sargyba :

+ a) Pamainos vyresnysis imasi priemonių išsiaiškinti ryšio nutraukimą priežastis ir atnaujinti ryšį;

– b) Pamainos vyresnysis jokių priemonių nesiima

– c) Pamainos vyresnysis apie ryšio nutrūkimą praneša užkardos vadui.
461 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Pasienio sargybų veiksmai pagal maskavimo lygį ir taktiką gali būti:

+ a) vieši;

+ b) slapti.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:33, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 87 lapas iš 88

88

Teisingi atsakymai pažymėti “+”, klaidingi “-“.
462 klausimas:
Autorius: dovydas; Klausimo pagrindas: 2001.12.29 VSAT prie LR VRM Nr. 396 – įsakymas “Dėl valstybės sienos apsaugos nuostatų patvirtinimo”;
Tema: Taktika, bendrieji VSA reikalavimai; Grupė: Sienos apsauga/tiesioginė, visi; Lygis: neapibrėžtas; Laiko limitas klausimui atsakyti: 36 sek.
Judėdami pėsčiomis ar su slidėmis pareigūnai :

– a) eina vienas nuo kito 50 metrų atstumu;

+ b) eina vienas nuo kito tokiu nuotoliu, kad būtų galima derinti pasienio sargybų veiksmus;

– c) eina vienas nuo kito matomumo ribose.

Atspausdinta: 2005.06.08 11:35:33, spausdino: VYTAUTASS Klausimų sąrašas, 88 lapas iš 88

Leave a Comment