europos sajungos teises struktura

konstitucija, yra ir kitokie susitarimai tarp valstybių-narių, taip vadinamos papildančios konvencijos, kurias irgi kai kurie autoriai priskiria pirminei Bendrijų teisei. Kitų autorių nuomone, tokios Konvencijos nėra EB teisės šaltiniais griežta prasme, tačiau įeina į EB teisės sudėti.

ANTRINĖ TEISĖ

Šią teisės šaltinių grupę sudaro ES institucijų priimami teisės aktai. Jų yra įvairių rūšių, priklausomai nuo to, kokioje ES veiklos srityje (ramstyje) jie yra priimami. Be to yra išskiriami standartiniai teisės aktai – t.y. tie teisės aktai, kurie numatyti pirminės teisės šaltiniuose, ir nestandartiniai – susiformavę praktikoje.Standartiniai teisės aktai yra šie:*reglamentai*direktyvos*sprendimai*rekomendacijos*nuomonėsReglamentai yra tiesioginio veikimo aktai, tai yra privalomi valstybėms narėms ir jų subjektams nuo jų įsigaliojimo. Jie turi būti visiškai vienodai taikomi visose valstybėse narėse, todėl jų taikymui nereikia, ir netgi negalima priimti nacionalinių teisės aktų, nebent tai numatyta pačiame reglamente. Reglamentai taikomi visuotinai, tai reiškia, kad nėra įasmenintas ratas asmenų, kuriems reglamentas bus taikomas.Direktyvos – reikalauja perkėlimo į nacionalinę teisę, ir palieka valstybėms narėms tam tikrą laisvę pasirenkant perkėlimo formą bei būdą. Vis tik yra ir tam tikri privalomi reikalavimai, kurių valstybės narės negali pažeisti. Tai yra:*VN turi perkelti direktyvą per joje nurodytą terminą;*Direktyvos nuostatos turi būti perkeltos pilnai;*Jos turi būti perkeltos privalomojo pobūdžio teisės aktu; *Apie direktyvos įgyvendinimą būtina informuoti Komisiją.Direktyva, skirtingai nei reglamentas yra adresuota tik valstybėms narėms, kurioms kyla pareiga ją įgyvendinti.Sprendimas kaip taisyklė turi konkretų adresatą, kuris ir privalo jį įgyvendinti. Rekomendacijos dažniausiai adresuojamos valstybėms narėms, o nuomones institucijos teikia viena kitai. Jų neprivalomas pobūdis nereiškia, kad jos neturi jokios teisinės reikšmės.

Reglamentai, direktyvos ir sprendimai įsigalioja nuo juose nurodytos datos arba, jei ji nenurodoma, dvidešimtą dieną nuo jų paskelbimo. Individualaus pobūdžio sprendimai siunčiami adresatui ir įsigalioja nuo pranešimo dienos.

Standartiniai teisės aktai, kuriuos institucijos priima antrajame ramstyje (bendroje užsienio ir saugumo politikoje – BUSP), yra šie:*bendrieji BUSP principai ir bendros gairės*bendros strategijos;*bendri veiksmai;*bendros pozicijos.Šiuos teisės aktus priima Europos Vadovų Taryba ir Taryba. Jie laikomi tarpiniais tarp teisinių ir politinių instrumentų, nes EBTT neturi kompetencijos tikrinti jų teisėtumo.

Atgal 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 … 58 Toliau

Komentarai Nickas: El. paštas: Žinutė : Apsaugos kodas: Negalite perskaityti? Atnaujinkite! Apsaugos kodas*:

Atgal