Darbų saugos instrukcija virėjui

UAB Darbų saugos instrukcija virėjui
„Paršelio rojus“ Nr. 8
Įmonės kodas 876463483582 Patvirtinta 2006.01.25

Direktorius Andrius Vaidelis

1. Bendroji dalis

1.1. Virėjui pažeidus šios instrukcijos reikalavimus, taikoma L.R. įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
1.2. Virėju gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18m., turintis virėjo klasifikacija. Nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktavimus, supažindintas su elektrosaugos reikalavimas.
1.3. Dirbant virėjas privalo periodiškai tikrinti sveikatą kartą per metus.
1.4. Darbuotojas privalo laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti šiios instrukcijos reikalavimus.
1.5. Draudžiama dirbti neblaiviam ar apsvaigus nuo narkotinių, toksinių medžiagų.
1.6. atlikti tik paskirtus darbus, neleisti dirbti pašaliniams asmenims.
1.7. Rūkyti tik tam įrengtose patalpose.
1.8. Nesinaudoti netvarkingomis rozetėmis, kištukais, jungikliais bei kita elektros instaliacijos įranga; Nejungti į viena rozete kelių didelio galingumo prietaisų.
1.9. Atsitikus nelaimingam atsitikimui, būtiną nukentėjusiąjam suteikti pirmąją medicininę pagalba; reikalui esant, iškviesti greitąją pagalbą 03
1.10. Dirbti tik su tvarkingais ir švariais darbo rūbais.
1.11. Prieš darbą, kruopščiai nusiplauti rankas muilu, nusiimti nuo ranku visus papuošalus.
1.12. Nusirengti sanitarinius drabužius, išeinant iš įmonės teritorijos.

Virėjo veiksmai prieš darbo pradžią

1. Apsivilkti darbo drrabužius, kad jie netrukdytų, nevaržytų judesių.
2. Apžiūrėti darbo vietą, pašalinti nereikalingus daiktus, galinčius trukdyti ir sukelti nelaimingus atsitikimus.
3. Įsitikinti ar grindys sausos, neslidžios.
4. Patikrinti ar tvarkingi įrengimai.
5. Pastebėję bet kokį sveikatai gręsiantį pavojų, nedelsiant pranešti padalinio vadovui.

Virėjo veiksmai darbo metu

1. Produktus ir žaliavas nešti tvarkingoje ta

aroje, neperkrauti. Nenešti produktų ar indų laikant peilį ar kitą aštrų įrankį.
2. Tarą sudėlioti tam tikrose vietose vertikaliai ne aukščiau kaip 2 metrai.
3. Produktų pjaustymui naudoti pjaustymo lenteles.
4. Saugoti, kad nepatektų vandens į karštus riebalus.
5. Prieš dirbant su duonos pjaustymo mašina, įsitikinkite ar tvarkinga peilio apsauga, ar peilio galandinimo prietaisas uždengia peilį.

Virėjo veiksmai baigus darbą

1. Baigus darbą reikia susitvarkyti savo darbo vietą.
2. Po darbo reikia apžiūrėti įrengimus kuriais naudojaisi, ar jie tvarkingi.
3. Įrankius kuriais naudojaisi sudėti į jiems skirta vietą.
4. Produktus kuriuos naudojai sudėti į jiems skirta vietą.
5. Po darbo nusivilkti darbo drabužius ir tvarkingai susidėti į spintelę, kad kitą dieną drabužiai būtu tvarkingi.

Leave a Comment