UAB “Tele2” ir kitų mobiliojo ryšio bendrovių rinkos analizė

TURINYS
Įvadas..............................2
UAB „Tele2“ charakteristika..............................3
1. Bendra rinkos charakteristika..............................3
2. UAB „Tele2“ charakteristika..............................3
3. UAB „Tele2“ vartotojai..............................3
4. Tyrimo anotacija..............................4
5. Tyrimo imties charakterizavimas..............................4
UAB „Tele2“ ir kitų mobiliojo ryšio bendrovių siūlomos paslaugos..............5
1. UAB „ Tele2“..............................5
2. UAB „Omnitel“..............................5
3. UAB „Bitė“..............................6
UAB „Tele2“ mobiliojo ryšio planai ir tarifai...........................7
1. Verslo klientams..............................7
1.1 UAB „Tele2“ verslo klientų mokėjimo planų tarifų palyginimas su kitų mobiliojo ryšio bendrovių verslo klientų mokėjimo planų tarifais.........................11

2. Privatiems klientams..............................13

2.1 UAB „Tele2“ privačių klientų mokėjimo planų tarifų palyginimas su kitų mobiliojo ryšio bendrovių privačių klientų mokėjimo planų tarifais................17
UAB „Tele2“ ir kitų mobiliojo ryšio bendrovių išankstinio mokėjimo planai ir tarifai...19
1. UAB „Tele2“..............................19
2. UAB „Omnilet“..............................21
3. UAB „Bite“..............................24
4. UAB „Tele2“ ir

r
r kitų mobiliojo ryšio bendrovių išankstinio mokėjimo planų tarifų palyginimas..............................25
UAB „Tele2“ ir kitų mobiliojo ryšio bendrovių ryšio paslaugos...............27
1. UAB „Tele2“..............................27
2. UAB „Omnitel“..............................29
3. UAB „Bitė“..............................33
UAB „Tele2“ ir kitų mobiliojo ryšio bendrovių siūlomos pramogos..............36
1. UAB „Tele2“..............................36
2. UAB „Bitė“..............................38
3. UAB „Omnitel“..............................39
Išvados..............................40
1 priedas..............................41
ĮVADAS

Tyrimo objektas UAB „Tele2“.

Darbo tikslas atlikti UAB „Tele2“ teikiamų paslaugų konkurencinės aplinkos tyrimą, palyginti šios mobiliojo ryšio bendrovės teikiamas paslaugas su kitų mobiliojo ryšio bendrovių Lietuvoje teikiamomis paslaugomis.

Darbo uždaviniai:
1) Nustatyti, kokias paslaugas teikia UAB „Tele2“;
2) Kokios yra kitos mobilaus ryšio bendrovės;
3) Kokias paslaugas teikia kitos mobilaus ryšio bendrovės;
4) Nustatyti kodėl naudinga naudotis UA

A
AB „Tele2“ paslaugomis.

Tyrimą pradėjome nuo tyrimo plano sudarymo. Tyrimo planas yra:
1) UAB „Tele2“ ir kitų mobiliojo ryšio bendrovių vartotojai;
2) UAB „Tele2“ ir kitų mobiliojo ryšio bendrovių siūlomos paslaugos;
3) UAB „Tele2“ ir kitų mobiliojo ryšio bendrovių pokalbių planai ir jų tarifai;
4) UAB „Tele2“ užimama padėtis ri

i
inkoje
Naujovės mobiliojo ryšio bendrovių rinkoje
Lietuvos mobilaus ryšio bendrovės rūpinasi savo klientais, daug dėmesio skiria jų pageidavimams. Mobilaus ryšio bendrovės kiekvieną mėnesį pateikia vis naujų pasiūlymų abonentams ir tai padeda joms neatsilikti nuo pasaulyje esančių mobiliojo ryšio bendrovių, išsilaikyti rinkoje.

Šiam tyrimui atlikti duomenys buvo renkami internetu, adresu www.tele2.lt, bei anketavimo būdu.

UAB „TELE2“ CHARAKTERISTIKA
1. Bendra rinkos charakteristika

Šiuo metu Lietuvoje mobilaus ryšio paslaugas teikia 3 pagrindinės bendrovės:
1) Bitė GSM;
2) Omnitel;
3) Tele2.

2. UAB „Tele2“ istorija

1993 m.- įkurta UAB „Levi&Kuto“;
1999 m. sausio mėn. Švedijos telekomunikacijų koncernas „NetCom“ įsigijo UAB „Levi&Kuto”;
2000 m. sausio mėn. UAB „Levi&Kuto“ pavadinimas pakeistas į UAB „Tele2“;
2000 m. gegužės 23 d. „tele2“ pristatė pirmąją savo komercinę paslaugą –„X- GSM“. 2001 m. pavadinimas pakeistas į „Pildyk“; tai- išankstinio apmokėjimo „Tele2.Mobile“ paslauga;
2000 m. lapkričio 1 d. „Tele2“ pristatė antrąją „Tele2.Mobile“ komercinę paslaugą- mėnesinio apmokėjimo mobiliojo ryšio paslaugą;
2003 m. liepos 4 d. „Tele2“ ta

a
apo antru pagal dydį mobiliuoju operatoriumi Lietuvoje;
2003 m. gruodžio 11 d. UAB „Tele2“ pristatė naują išankstinio apmokėjimo paslaugą- „Mažylis“;
2004 m. vasario 23 d. UAB „Tele2“ pradėjo teikti pigesnes fiksuoto ryšio paslaugas- TELE2.TELEFON.

3. UAB „TELE2“ VARTOTOJAI
Šešerius metus Lietuvoje veikiantis mobiliojo ryšio operatorius “Tele2” jau turi daugiau nei vieną milijoną vartotojų. Sparčiai augantis bendrovės klientų skaičius rodo, jog įmonė pasirinko teisingą strategija – teikti paprastas ir pigiausias paslaugas. Kai kurioms rinkos senbuvėms tik per 10 metų pavyko pelnyti 1 milijono vartotojų pasitikėjimą, o “Tele2” tai padarė per nepilnus ketverius me

e
etus.
4. TYRIMO ANOTACIJA
Mūsų darbo tikslas – išsiaiškinti vartotojo nuomonę apie mobilaus ryšio paslaugų kokybę Lietuvoje.
Apklausos anketos klausimus sudarėme atsižvelgdami į faktorius, kurie gali įtakoti vartotojo pasirinkimą. Svarbų dėmesį skiriame klausimams, kurie mūsų nuomone padėtų išsiaiškinti priežastis, kurių skatinami žmonės renkasi vieną ar kitą mobilias paslaugas teikiančią bendrovę. Visoje apklausoje dalyvavo 45 respondentai.
Anketos buvo pateiktos kiekvienam asmeniui asmeniškai, jos pildomos iškart, todėl atgavome visas anketas. Respondentais buvo musų draugai, artimieji ir bendradarbiai.

5. TYRIMO IMTIES CHARAKTERIZAVIMAS

Susumavus anketų duomenis gavome tokius rezultatus:
1. 29% apklaustų respondentų sudaro vyrai, moterys- 71%;
2. 44% apklaustų respondentų yra vedę (ištekėjusios), o 56% yra nevedę (netekėjusios);
3. 51% apklaustųjų respondentų sudaro studentai, 42% – darbuotojai, o 7% – bedarbiai;
4. 20% apklaustųjų respondentų naudojasi „omnitel“ paslaugomis, 49% apklaustųjų respondentų naudojasi „tele2“ paslaugomis, o 31% apklaustųjų respondentų naudojasi „bitė“ paslaugomis;
5. Net 100% respondentų dažniausiai naudojasi mobiliuoju telefonu;
6. 5% apklaustų respondentų mobiliuoju telefonu naudojasi darbo reikalams, 25%- darbo reikalams ir bendravimui, 70%- bendravimui;
7. 24% apklaustų respondentų yra patenkinti pasirinkta mobiliojo ryšio bendrovės ryšio kokybe, 76%- nelabai patenkinti, o nepatenkintų nėra;
8. 5% apklaustų respondentų keistų pasirinktą mobiliojo ryšio bendrovę, o 95%- nekeistų;
9. 20% apklaustų respondentų yra patenkinti mobiliojo ryšio planų tarifais, 5%- nepatenkinti, o 75%- nelabai patenkinti.

UAB „TELE2“ IR KITŲ MOBILIOJO RYŠIO BENDROVIŲ SIŪLOMOS PASLAUGOS

1. UAB „TELE2“

UAB „Tele2“ siūlo šias paslaugas:
1) Mobilus ryšys:
• Verslo klientams;
• Privatiems klientams;
• PILDYK;
• MAŽYLIS;
• Mobilios ryšio paslaugos;
• Pramogos;
• Mobilūs telefonai;
• Atsiskaitymas už paslaugas;
2) GO LIVE!
3) Internetas;
4) Kabelinė TV.

2. UAB „OMNITEL“
UAB „Omnitel“ siūlo šias paslaugas:
1) Mobilus ryšys:
• Verslo klientams;
• Privatiems klientams;
• EXTRA;
• Mobiliojo ryšio paslaugos;
• Mobilūs telefonai;
• Atsiskaitymas už paslaugas;
2) Omni ID;
3) Omni Surfport;
4) Omni meniu.

3. UAB „BITE“

UAB „Bite“ siūlo šias paslaugas:
1) Mobilus ryšys:
• Verslo klientams;
• Privatiems klientams;
• LABAS;
• Mobiliojo ryšio paslaugos
• Mobilūs telefonai;
• Atsiskaitymas už paslaugas;
2) Bite online;
3) Bite plius

UAB „TELE2“ MOBILIOJO RYŠIO POKALBIŲ PLANAI IR TARIFAI
1.VERSLO KLIENTAMS

TELE2.Verslas 20
SAVAITĖS DIENOS VALANDOS TELE2 TINKLE LT/MIN. KITUOSE TINKLUOSE LT/MIN.
I – V 8.00 – 20.00 0,30 0,45
I – V 20.00 – 8.00 0,15 0,30
VI – VII
ir švenčių dienos 0.00 – 24.00
SMS žinučių siuntimas 0,15
Balso paštas 0,10 Lt/min
Minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis 20
Papildomai galite užsisakyti
Paslauga “Verslo tinklas”
5 Lt/mėn.
Paslauga “Verslo komanda”
5 Lt/mėn.
Paslauga “Verslo šalys”
5 Lt/mėn.
Tarptautinių pokalbių tarifai

Tarptinklinio ryšio tarifai

Paslauga “Verslo tinklas”
Skambučiai visą parą TELE2 tinkle 0,09 Lt/min. tarifu.
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę. Paslaugos “Verslo tinklas” naudojimo limitas abonentui yra 750 Lt per mėnesį.
Paslauga “Verslo komanda”
Skambučiai su bendradarbiais NEMOKAMI!
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS!
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę.
Paslauga “Verslo šalys”
Tarptautiniai skambučiai 30 % pigiau!
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS!
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę.

TELE2.Verslas 40
SAVAITĖS DIENOS VALANDOS TELE2 TINKLE LT/MIN. KITUOSE TINKLUOSE LT/MIN.
I – V 8.00 – 20.00 0,30 0,45
I – V 20.00 – 8.00 0,15 0,30
VI – VII
ir švenčių dienos 0.00 – 24.00
SMS žinučių siuntimas 0,15
Balso paštas 0,10 Lt/min
Minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis 40
Papildomai galite užsisakyti
Paslauga “Verslo tinklas”
5 Lt/mėn.
Paslauga “Verslo lyderis”
5 Lt/mėn.
Paslauga “Verslo komanda”
5 Lt/mėn.
Paslauga “Verslo šalys”
5 Lt/mėn.
Tarptautinių pokalbių tarifai

Tarptinklinio ryšio tarifai

Paslauga “Verslo tinklas”
Skambučiai visą parą TELE2 tinkle 0,09 Lt/min. tarifu.
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę.
Paslauga “Verslo lyderis”
Skambučiai piko į kitus tinklus tik 0,25 Lt/min.
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę.
Paslauga “Verslo komanda”
Skambučiai su bendradarbiais NEMOKAMI!
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS!
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę.
Paslauga “Verslo šalys”
Tarptautiniai skambučiai 30 % pigiau!
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS!
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę.

TELE2.Verslas 60
SAVAITĖS DIENOS VALANDOS TELE2 TINKLE LT/MIN. KITUOSE TINKLUOSE LT/MIN.
I – V 8.00 – 20.00 0,09 0,25
I – V 20.00 – 8.00 0,30
VI – VII
ir švenčių dienos 0.00 – 24.00
SMS žinučių siuntimas 0,15
Balso paštas 0,10 Lt/min
Minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis 60
Mokestis už paslaugą “Verslo tinklas”
5 Lt/mėn.
Mokestis už paslaugą “Verslo lyderis”
5 Lt/mėn.
Papildomai galite užsisakyti
Paslauga “Verslo komanda”
5 Lt/mėn.
Paslauga “Verslo šalys”
5 Lt/mėn.
Tarptautinių pokalbių tarifai

Tarptinklinio ryšio tarifai

Paslauga “Verslo tinklas”
Skambučiai visą parą TELE2 tinkle 0,09 Lt/min. tarifu.
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę.
Paslauga “Verslo lyderis”
Skambučiai piko į kitus tinklus tik 0,25 Lt/min.
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę.
Paslauga “Verslo komanda”
Skambučiai su bendradarbiais NEMOKAMI!
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS!
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę.
Paslauga “Verslo šalys”
Tarptautiniai skambučiai 30 % pigiau!
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS!
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę

TELE2.Verslas 90
SAVAITĖS DIENOS VALANDOS TELE2 TINKLE LT/MIN. KITUOSE TINKLUOSE LT/MIN.
I – V 8.00 – 20.00 0,09 0,25
I – V 20.00 – 8.00 0,30
VI – VII
ir švenčių dienos 0.00 – 24.00
SMS žinučių siuntimas 0,15
Balso paštas 0,10 Lt/min
Minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis 90
Mokestis už paslaugą “Verslo tinklas”
5 Lt/mėn.
Mokestis už paslaugą “Verslo lyderis”
5 Lt/mėn.
Papildomai galite užsisakyti
Paslauga “Verslo komanda”
5 Lt/mėn.
Paslauga “Verslo šalys”
5 Lt/mėn.
Tarptautinių pokalbių tarifai

Tarptinklinio ryšio tarifai

Paslauga “Verslo tinklas”
Skambučiai visą parą TELE2 tinkle 0,09 Lt/min. tarifu.
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę.
Paslauga “Verslo lyderis”
Skambučiai piko į kitus tinklus tik 0,25 Lt/min.
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę.
Paslauga “Verslo komanda”
Skambučiai su bendradarbiais NEMOKAMI!
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS!
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę.
Paslauga “Verslo šalys”
Tarptautiniai skambučiai 30 % pigiau!
Paslaugos užsakymas NEMOKAMAS!
Paslaugos mėnesinis mokestis – 5 Lt už SIM kortelę.

1.1 UAB „TELE2“ VERSLO KLIENTŲ MOKĖJIMO PLANŲ TARIFŲ PALYGINIMAS SU KITŲ MOBILIOJO RYŠIO BENDROVIŲ VERSLO KLIENTŲ MOKĖJIMOPLANŲ TARIFAIS

TELE2 OMNITEL BITE

TELE2.Verslas 20 TELE2. Verslas 40 TELE2.Verslas 60 TELE2.Verslas 90 Lyderis Kalbėk Stac 300 Bite verslui- 2 Bite verslui- 3 Bite verslui Bite verslui- stac Bite eko
Sms į kitus tinklus 0,15 0,15 0,15 0,15 0,19 0,19 0,35 0,15 0,29 0,30 0,30 0,15
Sms savam tinkle 0,15 0,15 0,15 0,15 0,19 0,19 0,25 0,15 0,14 0,20 0,20 0,15
Pokalbiai savam tinkle (dieną) 0,30 0,30 0,09 0,09 0,49 0,00 0,40 0,15 0,14 0,45 0,25 0,24
Pokalbiai savam tinkle (naktį) 0,15 0,15 0,09 0,09 0,49 0,00 0,40 0,15 0,14 0,25 0,18 0,24
Pokalbiai į kitus tinklus (dieną) 0,45 0,45 0,25 0,25 0,49 0,29 0,50 0,30 0,29 0,65 0,46 0,49
Pokalbiai į kitus tinklus (naktį) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,49 0,29 0,50 0,30 0,29 0,45 0,32 0,49

Išvados

Diagramoje matyti, kad UAB „Tele2“ verslo klientai, pasirinkę vieną tele2 verslo pigiausią pokalbių planą, nepermoka už jam suteiktas paslaugas. Visų mobiliojo ryšio bendrovių verslo planų tarifai yra apytiksliai vienodi.
2. PRIVATIEMS KLIENTAMS
Plepys
Skambučiai visą parą tele2 tinkle 0,00 LT/MIN.
Skambučiai visą parą į kitus tinklus 0,25 LT/MIN.
Skambučio sujungimo mokestis į visus tinklus 0,45 LT
Sms visą parą į visus tinklus lietuvoje ir į užsienį 0,15 LT/SMS
Balso paštas 0,15 LT/MIN.
Minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis 25 LT
Tarptautinių pokalbių paslauga TARIFAI

Tarptinklinio ryšio paslauga TARIFAI

PAPILDOMA INFORMACIJA
Į minimalų mėnesinį prakalbamą mokestį įeina skambučiai ir SMS žinučių siuntimas į visus tinklus Lietuvoje bei į užsienį, balso pašto išklausymas, skambučio sujungimo mokestis.Šis mokėjimo planas neturi premijos už atsilieptą pokalbio minutę. Skambinant iš šio mokėjimo plano nebus generuojamos premijos ir kitų mokėjimo planų vartotojams (taip pat ir PILDYK bei MAŽYLIO vartotojams).
Laisvalaikis
Skambučiai piko metu tele2 tinkle 0,59 lt/min.
Skambučiai ne piko metu tele2 tinkle 0,25 lt/min.
Skambučiai piko metu į kitus tinklus 0,59 lt/min.
Skambučiai ne piko metu į kitus tinklus 0,25 lt/min.
Sms visą parą į visus tinklus lietuvoje 0,12 lt/sms
Sms visą parą į užsienį 0,15 lt/sms
Balso paštas 0,15 lt/min.
Minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis 30 lt
Tarptautinių pokalbių paslauga tarifai

Tarptinklinio ryšio paslauga tarifai

PAPILDOMA INFORMACIJA
Į minimalų mėnesinį prakalbamą mokestį įeina skambučiai ir SMS žinučių siuntimas į visus tinklus Lietuvoje bei į užsienį, balso pašto išklausymas.
Šeima
skambučiai visą parą pasirinktų žmonių grupėje 0,13 lt/min.
skambučiai visą parą tele2 tinkle 0,25 lt/min.
skambučiai visą parą į kitus tinklus 0,65 lt/min.
sms visą parą į visus tinklus lietuvoje 0,12 lt/min.
sms visą parą į užsienį 0,15 lt/min.
balso paštas 0,15 lt/min.
minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis 15 lt
tarptautinių pokalbių paslauga tarifai

tarptinklinio ryšio paslauga tarifai

PAPILDOMA INFORMACIJA
Į minimalų mėnesinį prakalbamą mokestį įeina skambučiai ir SMS žinučių siuntimas į visus tinklus Lietuvoje bei į užsienį, balso pašto išklausymas.Šį mokėjimo planą galite pasirinkti savo vardu įsigiję daugiau nei vieną SIM kortelę.
Standartinis 1
skambučiai visą parą tele2 tinkle 0,25 lt/min.
skambučiai visą parą į kitus tinklus 0,65 lt/min.
sms į visus tinklus lietuvoje 0,12 lt/sms
sms į užsienį 0,15 lt/sms
balso paštas 0,15 lt/min.
minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis 15 lt
tarptautinių pokalbių paslauga tarifai

tarptinklinio ryšio paslauga tarifai

PAPILDOMA INFORMACIJA
Į minimalų mėnesinį prakalbamą mokestį įeina skambučiai ir SMS žinučių siuntimas į visus tinklus Lietuvoje bei į užsienį, balso pašto išklausymas.
Čempionas
skambučiai visą parą į visus lietuvos tinklus 0,29 lt/min.
sms į visus lietuvos tinklus 0,09 lt/sms
sms į užsienį 0,15 lt/sms
minimalus mėnesinis prakalbamas mokestis 19 lt
balso paštas 0,15 lt/min.
tarptautinių pokalbių paslauga tarifai

tarptinklinio ryšio paslauga tarifai

PAPILDOMA INFORMACIJA
Į minimalų mėnesinį prakalbamą mokestį įeina skambučiai ir SMS žinučių siuntimas į visus tinklus Lietuvoje bei į užsienį, balso pašto išklausymas.
Minimalus sutarties pasirašymo terminas – 3 mėn. Su šiuo mokėjimo planu galima įsigyti telefoną rinkos kainomi.
Studentas
skambučiai visą parą tele2 tinkle 0,09 lt/min.
skambučiai piko metu į kitus tinklus 0,45 lt/min.
skambučiai ne piko metu į kitus tinklus 0,30 lt/min.
sms visą parą į visus tinklus lietuvoje ir į užsienį 0,15 lt/sms
minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis 20 lt
balso paštas 0,15 lt/min.
tarptautinių pokalbių paslauga tarifai

tarptinklinio ryšio paslauga tarifai

PAPILDOMA INFORMACIJA
Į minimalų mėnesinį prakalbamą mokestį įeina skambučiai ir SMS žinučių siuntimas į visus tinklus Lietuvoje bei į užsienį, balso pašto išklausymas.
Planas suteikiamas pasirašius 24 mėn. sutartį. Sutartį gali pasirašyti visi studentai gavę Nacionalinės jaunimo ir studentų agentūros (NYSA) rekomendaciją.
Sekundė
skambučiai visą parą į visus tinklus lietuvoje 1 lt/min.
sms į visus tinklus lietuvoje ir į užsienį 0,50 lt/sms
minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis 25 lt
tarptautinių pokalbių paslauga tarifai

tarptinklinio ryšio paslauga tarifai

PAPILDOMA INFORMACIJA
Į minimalų mėnesinį prakalbamą mokestį įeina skambučiai ir SMS žinučių siuntimas į visus tinklus Lietuvoje bei į užsienį, balso pašto išklausymas.
Lojalumo programa
skambučiai visą parą tele2 tinkle 0,19 lt/min.
skambučiai visą parą į kitus tinklus 0,47 lt/min.
sms siuntimas į visus tinklus lietuvoje 0,08 lt/sms
sms siuntimas į užsienį 0,15 lt/sms
balso paštas 0,15 lt/min.
premija už atsiliepto skambučio minutę 0,10 lt/min.
tarptautinių pokalbių paslauga tarifai

tarptinklinio ryšio paslauga tarifai

Papildoma informacija
Visi privatūs vartotojai, kuriems iki sutarties su TELE2 pabaigos liko mažiau nei 4 mėnesiai, gali pakeisti savo mokėjimo planą į planą PARTNERIS paskambinę į TELE2 klientų aptarnavimo skyrių telefonu 117 (skambinat iš TELE2 tinklo; 0,15 Lt už skambutį) ir nuspaudę “1”. Norėdami kartu įsigyti ir mobilųjį telefoną, atvykite į artimiausią TELE2 atstovybę. Su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Pratęsdami sutartį galite rinktis ir bet kurį kitą TELE2 mokėjimo planą su telefonu ar be jo.
2.1 UAB „TELE2“ PRIVAČIŲ KLIENTŲ MOKĖJIMO PLANŲ TARIFŲ PALYGINIMAS SU KITŲ MOBILIOJO RYŠIO BENDROVIŲ PRIVAČIŲ KLIENTŲ MOKĖJIMO PLANŲ TARIFAIS

Tele2 Bitė Omnitel

Plepys Laisvalaikis Šeima Standartinis 1 Čempionas Studentas Sekundė Lojalumo programa Bitė privatiems- 2 Bitė eko Bitė namams Kalbėk Draugai Mano Stac 300
Sms į kitus tinklus 0,15 0,12 0,12 0,12 0,09 0,15 0,50 0,08 0,15 0,15 0,15 0,19 0,15 0,15

0,35
Sms savam tinkle 0,15 0,12 0,12 0,12 0,09 0,15 0,50 0,08 0,15 0,15 0,15 0,19 0,15 0,15 0,25
Pokalbiai savam tinkle (piko metu) 0,00 0,59 0,25 0,25 0,29 0,09 1,00 0,19 0,39 0,24 0,80 0,00 0,29 0,39 0,40
Pokalbiai savam tinkle (ne piko metu) 0,00 0,25 0,25 0,25 0,29 0,09 1,00 0,19 0,29 0,24 0,80 0,00 0,29 0,39 0,40
Pokalbiai į kitus tinklus (piko metu) 0,25 0,59 0,65 0,65 0,29 0,45 1,00 0,47 0,69 0,49 0,80 0,29 0,69 0,39 0,50
Pokalbiai į kitus tinklus (ne piko metu) 0,25 0,25 0,65 0,65 0,29 0,30 1,00 0,47 0,29 0,49 0,80 0,29 0,69 0,39 0,50

Išvados

Diagramoje matyti, kad UAB „Tele2“ privačių klientų pigiausio pokalbių plano tarifai yra žemesni už kitų mobiliojo ryšio bendrovių pigiausio pokalbių plano tarifus. Akivaizdu, jog aukščiausi tarifai yra bendrovėje UAB „Bitė“.

UAB „TELE2“ IR KITŲ MOBILIOJO RYŠIO BENDROVIŲ IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PLANAI IR TARIFAI
1. „TELE2“
1. PILDYK
PILDYK – tai TELE2 išankstinio apmokėjimo paslauga, kurią galite įsigyti be jokių sutarčių ar įsipareigojimų.
Privalumai:
• premija už atsiliepto skambučio minutę – 10 ct.;
• ilgas numerio galiojimo laikas. PILDYK vartotojai gali skambinti 100 dienų ir gauti skambučius 300 dienų nuo paskutinio sąskaitos papildymo;
• mažiausi tarptautinių pokalbių tarifai.
skambučiai visą parą tele2 tinkle 0,20 lt/min.
skambučiai visą parą į kitus tinklus 0,48 lt/min.
sms siuntimas tele2 tinkle nemokamai*
sms siuntimas į kitus tinklus lietuvoje 0,12 lt/sms
sms į užsienį 0,15 lt/sms
tarptautinių pokalbių paslauga tarifai

tarptinklinio ryšio paslauga tarifai

Per parą leidžiama išsiųsti 200 nemokamų SMS žinučių. Viršijus šį limitą SMS žinučių siuntimas bus apribotas parai.
Papildoma informacija
• PILDYK vartotojai, atsiliepę į visus mobiliojo ar fiksuotojo ryšio vartotojų skambučius, už kiekvieną prakalbėtą minutę gauna 10 ct premiją! Premija taikoma ir skambučiams iš užsienio (premija negeneruojama skambinant naujais PILDYK tarifais (sąskaitą pasipildžius 15 Lt PILDYK kodu) ir skambinant mokėjimo plano PLEPYS vartotojams.
• skambučiai apvalinami minutės tikslumu;
• PILDYK vartotojai, skambindami MAŽYLIO vartotojams moka kaip už skambutį į TELE2 tinklą.
KAIP PASIPILDYTI
• Internete adresu http://kt.tele2.lt (kol kas hanza.net vartotojams)
• Papildymo kortele (galite įsigyti visose vietose pažymėtose PILDYK ženklu);
• PILDYK elektroniniu papildymu – PILDYK KODU (galite įsigyti kioskuose LIETUVOS SPAUDA, KAUNO SPAUDA, prekybos centruose TOPO CENTRAS, IKI, RIMI, degalinėse STATOIL, LUKOIL ir BALTIC PETROLEUM bei loterijos PERLAS terminaluose);
• Hansabanko bankomatuose su Hansabanko išduota mokėjimo kortele (norėdami surasti artimiausią bankomatą, spauskite čia).
Papildymo kortelės yra keturių nominalų: 10 Lt, 20 Lt, 35 Lt, 50 Lt
PILDYK kodas yra septynių nominalų: 5 Lt, 7 Lt, 10 Lt, 15, 20 Lt, 35 Lt, 50 Lt.

2. MAŽYLIS
MAŽYLIS – tai TELE2 išankstinio apmokėjimo paslauga, kurią galite įsigyti be jokių sutarčių ar įsipareigojimų.
Privalumai:
• ypač žemi tarifai MAŽYLIO tinkle;
• paslaugos MAŽYLIS tarifai visada yra ir bus pigiausi analogiškų paslaugų kategorijoje.
skambučiai visą parą mažylio tinkle 0,10 lt/min.
skambučiai visą parą į kitus tinklus 0,43 lt/min.
sms siuntimas mažylio tinkle nemokamai*
sms siuntimas į kitus tinklus lietuvoje 0,09 lt/sms
sms siuntimas į užsienį 0,43 lt/min.
Per parą leidžiama išsiųsti 200 nemokamų SMS žinučių. Viršijus šį limitą SMS žinučių siuntimas bus apribotas parai.
Papildoma informacija
• MAŽYLIO tinklui priklausantys numeriai prasideda kodu 602, 607 ir 609 pvz: 8 602 XXXXX.
• Skambučiai apvalinami minutės tikslumu.
• MAŽYLIO vartotojai skambindami PILDYK vartotojams moka kaip už skambutį į kitą tinklą.
• Tarptautinių pokalbių tarifai mažylio vartotojams yra tokie pat kaip ir PILDYK vartotojams.
KAIP PASIPILDYTI
• Internete adresu http://kt.tele2.lt (kol kas hanza.net vartotojams)
• PILDYK papildymo kortele (galite įsigyti visose vietose pažymėtose PILDYK ženklu);
• PILDYK elektroniniu papildymu – PILDYK KODU (galite įsigyti kioskuose LIETUVOS SPAUDA, KAUNO SPAUDA, prekybos centruose TOPO CENTRAS, IKI, RIMI, degalinėse STATOIL, LUKOIL ir BALTIC PETROLEUM bei loterijos PERLAS terminaluose);
• Hansabanko bankomatuose su Hansabanko išduota mokėjimo kortele (norėdami surasti artimiausią bankomatą, spauskite čia).
Papildymo kortelės yra keturių nominalų: 10 Lt, 20 Lt, 35 Lt, 50 Lt
PILDYK kodas yra septynių nominalų: 5 Lt, 7 Lt, 10 Lt, 15, 20 Lt, 35 Lt, 50 Lt.

2. “OMNITEL”
Naujas planas PREMIUM
Skambink, kalbėk, rašyk didžiausiame “Omnitel” tinkle pačiais mažiausiais tarifais bet kuriuo paros metu!
Privalumai
• Mažiausi pokalbių ir SMS žinučių tarifai didžiausiame “Omnitel” tinkle.
• PREMIUM planui teikiama paslauga “Išrinktieji” leidžia bendrauti su 3 “Omnitel” ar ”Omnitel Extra” abonentais dar pigiau.
Vartotojai
Mokėjimo planu PREMIUM gali naudotis visi paslaugos ”Omnitel Extra” abonentai. Įsigijus naują ”Omnitel Extra” kortelę, šis mokėjimo planas suteikiamas automatiškai. Senųjų planų abonentai gali pasikeisti mokėjimo planą į PREMIUM paskambinę į paslaugų valdymo numerį 1566 (keitimo kaina 1 Lt).
Įkainiai
“Omnitel” tinkle
Skambučiai “Išrinktiesiems”
0,19 Lt/min.
Skambučiai “Omnitel” tinkle 0,29 Lt/min.
SMS žinutės “Omnitel” tinkle 0,12 Lt/SMS
Į kitus tinklus
Skambučiai į kitus tinklus Lietuvoje 0,52 Lt/min.
SMS žinutės į kitus tinklus Lietuvoje 0,15 Lt/SMS
SMS žinutės į užsienio operatorių numerius 0,45 Lt/SMS
Balso pašto išklausymas 0,30 Lt/min.
Tarptautiniai skambučiai apmokestinami pagal “Omnitel” nustatytus tarifus į konkrečią šalį

Kainos Lt su PVM.
Pastabos:
• Pokalbiai Lietuvoje apvalinami: pirma minutė – iki 60 sek., kitos minutės – kas 30 sek.
• Tarptautiniai skambučiai apvalinami kas minutę.
• Balso pašto išklausymo laikas apvalinamas kas 20 sek.
• Pokalbio metu, kai sąskaitoje pinigų lieka vienai minutei, išgirsite tris trumpus pyptelėjimus.
Papildymo būdas Kas gali pildyti Kur/kaip pildyti Papildymo sumos Sąskaitos galiojimas
Naujieji papildymo būdai
EXTRA ID
“Omnitel Extra” abonentai ir jų draugai/artimieji, nepriklausomai kokio mobiliojo ryšio operatoriaus paslaugomis naudojasi • Kioskuose LIETUVOS SPAUA ir KAUNO SPAUDA
• STATOIL ir LUKOIL degalinėse
• Prekybos centrų MAXIMA ir RIMI kasose
• Prekybos centruose IKI, IKIUKAS, LEADER PRICE
• BALTIC PETROLEUM degalinėse, pažymėtose EXTRA ID ženklu
• Loterijos PERLAS terminaluose
• Kitose prekybos vietose, pažymėtose EXTRA ID ženklu Galima pildyti nuo 5 Lt bet kokia suma 1 Lt tikslumu (5 Lt, 6 Lt, 7 Lt, t.t.) 1 Lt=10 dienų (galiojimo laikas sumuojamas)
EXTRA S.O.S.
“Omnitel Extra” abonentų draugai/artimieji, kurie yra nuolatiniai “Omnitel” abonentai SMS žinute; papildymo suma įtraukiama į abonento mėnesinę sąskaitą
Internetu
“Omnitel Extra” abonentai, jų draugai/artimieji, “Hansabanko” internetinės bankininkystės hanza.net klientai Internetu; papildymo suma nuskaitoma nuo sąskaitos banke
SMS žinute
“Omnitel Extra” abonentai, jų draugai/artimieji, turintys sąskaitą “Hansabanke” ir įsijungę paslaugą “Mobilus bankas” SMS žinute; papildymo suma nuskaitoma nuo sąskaitos banke
Per bankomatą
“Omnitel Extra” abonentai, jų draugai/artimieji, turintys “Hansabanko” , “Vilniaus banko” ar bet kurią kitą “Vilniaus banko” bankomate aptarnaujamą mokėjimo kortelę “Hansabanko” ar “Vilniaus banko” bankomate; papildymo suma nuskaitoma nuo banko sąskaitos (“Vilniaus banko” bankomate išduodamas EXTRA KODAS, kuriam galioja tradicinių papildymo būdų sąlygos)
EXTRA EXPRESS
“Omnitel Extra” abonentai ir jų draugai/artimieji, nepriklausomai kokio operatoriaus paslaugomis naudojasi • SIMAS salonuose
• “Omnitel” įgaliotųjų atstovų MIKROVISATA, KOMRUNA, INTA, SONEX prekybos vietose, pažymėtose EXTRA EXPRESS ženklu
Tradiciniai papildymo būdai
Papildymo kortelės
“Omnitel Extra” abonentai • “Omnitel”salonuose
• SIMO salonuose
• Specialiu EXTRA lipduku pažymėtose vietose: visuose spaudos kioskuose, degalinėse, prekybos centruose, maisto prekių parduotuvėse, “Lietuvos pašto” skyriuose, “Snoro” filialuose Kortelių nominalai: 10, 20, 40, 100 Lt 1 Lt = 3 dienos (galiojimo laikas nesumuojamas)
EXTRA KODAS
“Omnitel Extra” abonentai • Loterijos PERLAS terminaluose
• STATOIL ir LUKOIL degalinėse
• VILNIAUS BANKO bankomatuose
• Prekybos centrų MAXIMA kasose

3. „BITĖ“
Labas
Pokalbiai bitės tinkle 0,24 lt/ min.
Pokalbiai į kitus tinklus 0,49 lt/ min.
SMS siuntimas LABAS vartotojams 0,00 lt/ sms
SMS siuntimas į visus kitus Lietuvos tinklus 0,15 lt/sms
SMS siuntimas į užsienio tinklus 0,45 lt/ sms
MMS siuntimas į visus Lietuvos tinklus 1,00 lt/ mms

KAIP PAPILDYTI SĄSKAITĄ
Papildymo kortelės yra 20, 40 ir 99 lt nominalų. Jų rasite bitės salonuose, spaudos kioskuose, degalinėse, parduotuvėse ir kitose vietose, kur tik pamatysi LABAS ženklą.
LABAS kvitai yra 5, 10, 20, 40 ir 99 lt nominalų. Įsigyk jų ,kur tau patogiau: Bitės salonuose, Statoil ir lukoil degalinėse, IKI prekybos centruose, Vilniaus banko bankomatuose, kioskuose lietuvos spauda, parduotuvėse pigiau grybas ir loterijos perlas terminaluose.
LABAS sąskaitą sau ir kitam LABAS vartotojui galima papildyti Mano labas. Taip pat LABAS vartotojams sąskaitą gali papildyti ir kiti BITĖS klientai el.savitarnos svetainėje Mano bitė (https://mano.bite.lt).
Savo sąskaitą LABAS vartotojai gali papildyti Hanso banko ir SEB Vilniaus banko bankomatuose.

4. UAB „TELE2“ IR KITŲ MOBILIOJO RYŠIO BENDROVIŲ IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PLANŲ TARIFŲ PALYGINIMAS

TELE2 BITĖ OMNITEL

Pildyk Mažylis LABAS Extra
Sms siuntimas savam tinkle 0,00 0,00 0,00 0,12
Sms siuntimas į kitus tiklus 0,12 0,09 0,49 0,15
Pokalbiai savam tinkle 0,20 0,10 0,24 0,29
Pokalbiai į kitus tinklus 0,48 0,43 0,49 0,52

Išvados
Diagramoje matyti, kad pigiausias išankstinio mokėjimo planas yra Tele2. Mažylis, poto Tele2. Pildyk. Tačiau galima sakyti, kad visų mobiliojo ryšio bendrovių išankstinio mokėjimo planų tarifai yra panašūs.

UAB „TELE2“ IR KITŲ MOBILIOJO RYŠIO BENDROVIŲ RYŠIO PASLAUGOS
1. „TELE2“
1. SMS paslauga
Trumpųjų tekstinių žinučių paslauga (SMS – Short Message Service) leidžia siųsti ir gauti iki 160 simbolių ilgio tekstines žinutes..
2.WAP
Kas yra WAP?
WAP – (Wireless Application Protocol) tai specialus duomenų perdavimo protokolas bevieliams įrenginiams, tarp jų ir mobiliesiems telefonams, jungiantis dvi – mobiliojo ryšio ir interneto technologijas. Su WAP technologija palaikančiais telefonais galima lengvai ir patogiai susisiekti su inteneto informacijos saugyklomis ir po jas naršyti.
3. MMS
Kam skirta MMS paslauga?
MMS žinute galite siųsti ilgus sveikinimų tekstus, paveikslėlius, nuotraukas, animaciją, įvairius garsus, muziką ar patinkančią melodiją. MMS žinutes galite siųsti ir elektroniniu paštu sau ar savo draugui. Atsižvelgiant į mobiliojo telefono modelį, MMS žinutėje telpa tūkstantis simbolių (siunčiant SMS žinutes, telpa tik 160 simbolių).
4. Ką reiškia GPRS?
GPRS – (General Packet Radio Service) tai duomenų perdavimo GSM tinklu technologija. Pagrindinis jos pranašumas – kad ši technologija pasižymi kelis kartus didesniu duomenų perdavimo greičiu, nes duomenys perduodami paketiniu budu.
Naudodamiesi GPRS Jūs esate nuolat prisijungę prie tinklo, todėl reikiamą informaciją gaunate akimirksniu. Be to, naudodamiesi GPRS sutaupote, nes mokate ne už laika kurį praleidžiate prisijungę, o už perduotą duomenų kiekį.
5. Mobilios ryšio paslaugos – Balso paštas
Balso paštas yra paslauga, veikianti panašiai kaip automatinis atsakiklis. Tai galimybė palikti Jums trumpą balso žinutę, kai Jūs neatsiliepiate arba esate nepasiekiamas. Paslaugos įjungimas yra nemokamas.
6. Mobilios ryšio paslaugos – Skambučio laukimas
Tai paslauga, kuri leidžia pokalbio metu atsiliepti į antro pašnekovo skambutį, neprarandant ryšio su pirmuoju. Būsite perspėti, jei kalbant telefonu Jums paskambins dar vienas pašnekovas. Įjungti arba išjungti paslaugą galima naudojantis telefono meniu.
7. Mobilios ryšio paslaugos – Skambučio nukreipimas
SKAMBUČIUS GALIMA NUKREIPTI
• į pasirinktą kitą telefono numerį arba
• į balso pašto dėžutę, kai ji yra aktyvuota.
Nukreipti skambučius arba atšaukti skambučių nukreipimą galima naudojantis daugelio telefonų meniu. Jeigu telefono meniu nėra skambučių nukreipimo funkcijos, tai galima atlikti telefono klavišais
8. Numerio perkėlimo paslauga
Numerio perkėlimo paslauga – tai galimybė „Bitės“ ir „Omnitel”, “Eurocom”, “Laracijos telekomunikacijos”, “Teledema” abonentams pakeisti dabartinį operatorių į TELE2, nekeičiant savo abonentinio telefono numerio. Senuoju telefono numeriu galėsite ne tik skambinti ir priimti skambučius, bet ir gauti SMS žinutes iš visų Lietuvos ir užsienio tinklų.
Privalumai

Naudotis TELE2 paslaugomis galėsite nekeisdami savo senojo telefono numerio, todėl išvengsite su tuo susijusių nepatogumų. Be to, galėsite naudotis šiais privalumais:
– perėję į TELE2 galėsite pasirinkti Jums tinkantį mokėjimo planą ir kalbėti mažiausiais tarifais;
– galėsite įsigyti naują mobilųjį telefoną nuo 1 Lt.;
– nereikės mokėti 35 Lt SIM kortelės aktyvacijos mokesčio;
– numerio perkėlimo paslauga yra nemokama.
9. Tarptautiniai pokalbiai
Tarptautinių pokalbių paslauga – tai galimybė TELE2 vartotojams skambinti po visą pasaulį.

10. Mobilios ryšio paslaugos – Tarptinklinis ryšys
Tarptinklinis ryšys (angl. roaming) – tai galimybė TELE2.MOBILE paslaugų vartotojams užsienyje naudotis savo mobiliuoju telefonu su TELE2 SIM kortele. Mobilios ryšio paslaugos – 11. Trumpieji numeriai
Pagalbos numeriai:
TRUMPASIS NR. PASLAUGOS APRAŠYMAS KAINA, LT/MIN.
011 gaisrinė nemokamas
022 policija nemokamas
033 greitoji medicinos pagalba nemokamas
112 avarinis (veikia ir be SIM kortelės) nemokamas

2. „OMNITEL“
1. Taupymo paslaugos
Paslaugos, kurias užsisakę galėsite skambinti pigiau
“Išrinktieji” – tai paslauga, leidžianti pasirinkti 3 abonentus “Omnitel” tinkle ir kalbėtis su jais daug pigiau.
S.O.S. skambučiai – tai paslauga, kuri leidžia “Omnitel Extra” abonentui su trimis pasirinktais “Omnitel” abonentais kalbėtis nemokamai, kai už pokalbį sumoka pašnekovas.
Dabar galite skambinti namo daug pigiau! Paslauga “Namų kryptis” leidžia pasirinkti bet kuriuos tris fiksuotojo tinklo (“Lietuvos telekomo”) abonentus ir kalbėti su jais daug pigiau – tik 19 ct už min.
Paslaugą “Moka telefonas” pasirinktam ”Omnitel Extra” abonentui gali užsakyti OMNITEL abonentai ar bet kurie kiti klientai, “Omnitel” salone perkantys mobilųjį telefono aparatą. Ši paslauga pasirinktam ”Omnitel Extra” abonentui suteikia papildomų minučių pokalbiams “Omnitel” tinkle priklausomai nuo telefono aparato kainos (vienas litas prilyginamas vienai minutei pokalbių “Omnitel” tinkle). “Moka telefonas” minutės ”Omnitel Extra” abonentui suteikiamos kas 30 kalendorinių dienų lygiomis dalimis po 30 minučių.

2. Lojalumo programos
Nemokami pokalbiai ištikimiems “Omnitel” abonentams
Visiems abonentams, kurie naudojasi mokėjimo planu “Kalbėk”, “Draugai”, “Mano”, “Connect 50 privatiems” arba “Connect 100 privatiems” kartą per metus bus suteikiamos nemokamų paslaugų savaitės. Nemokamos paslaugos – tai pokalbiai, SMS ir MMS vaizdo žinutės “Omnitel” tinkle.
3. Tarptautiniai ir tarptinkliniai pokalbiai
Galimybė skambinti į kitas šalis ir patiems naudotis mobiliuoju ryšiu išvykus į užsienį
Tarptautinių pokalbių paslauga – tai galimybė skambinti į visą pasaulį.
• Tarptautiniai pokalbiai apmokestinami pagal “Omnitel” nustatytus skambučių į konkrečią šalį tarifus.
• Pokalbio laikas apvalinamas kas minutę.
• Šalių/ Miestų/ Palydovinio ryšio operatorių kodai.
Įjungimas
Tarptautinių pokalbių paslauga visiems „Omnitel“ ir „Omnitel Extra” abonentams aktyvuojama automatiškai abonento įjungimo metu.
Tarptinkliniai pokalbiai (roaming) – tai galimybė naudotis savo telefonu užsienyje – skambučius į savo numerį ir skambinti iš jo.
4. Vaizdo telefonija
Vaizdo telefonija – tai paslauga, leidžianti tuo pat metu siųsti vaizdą ir balsą 3G tinkle visiems aktyviems „Omnitel“ vartotojams, turintiems 3G mobiliuosius telefonus. Vaizdo skambučiai – tai:
• informatyvesnis pokalbis su pašnekovu, matant vienas kito reakciją;
• galimybė pasikonsultuoti su partneriu ar specialistu, parodant jam situacijos arba objekto vaizdą.
5. Skambučio valdymas
Galimybė gauti informaciją apie praleistus skambučius, nukreipti skambutį į norimą numerį
“Mobilioji sekretorė” – tai patogūs SMS pranešimai apie praleistus skambučius, kai telefonas buvo išjungtas ar už ryšio zonos ribų.
Balso paštas – tai mobiliojo telefono atsakiklis. Į balso pašto dėžutę peradresuojami skambučiai, kai negalite atsiliepti, kai Jūsų telefonas užimtas, išjungtas ar esate ne ryšio zonoje.
Įkainiai
Balso paštas Kaina
Balso pašto dėžutės suteikimas Nemokamas
Balso pašto išklausymas skambinant iš savo ar iš kito telefono (Lt./min) 0,30
Pranešimo palikimas balso pašto dėžutėje Pagal mokėjimo plano tarifus
Numerio nerodymas – tai paslauga, užtikrinanti, kad Jums skambinant pašnekovas nematys Jūsų telefono numerio.
Privalumai
• Paslauga naudinga abonentams, nenorintiems, kad skambinant pašnekovai matytų jų telefono numerį

6. Žinutės
Trumposios žinutės (SMS) – tai būdas išsiųsti ir gauti trumpas (iki 160 ženklų) tekstines žinutes mobiliuoju ryšiu.
Privalumai
• SMS žinutes patogu siųsti tada, kai skambinti telefonu būtų nepriimtina, pavyzdžiui, kai gavėjas yra verslo susitikime, koncerte, paskaitose ir pan.
• SMS paslauga patogi siunčiant adresus, telefono numerius, nes žinutes galima išsaugoti telefono atmintyje.
• Iš daugelio telefono aparatų galima tiesiogiai paskambinti žinutėje atsiųstu telefono numeriu arba pačiam siuntėjui.
• SMS paslaugomis patogu naudotis esant užsienyje, nes siuntėjas moka tik žinutės siuntimo kainą, o adresatas ją gauna nemokamai.
• SMS siuntimas kainuoja daug pigiau, nei pokalbis mobiliuoju telefonu.
Vaizdo žinutės (MMS – Multimedia Messaging Service) – tai “Omnitel” paslaugos, leidžiančios kurti ir siųsti žinutes su įvairiais vaizdais ir garsais.
7. „Judriojo numerio“ paslauga
Galimybė keisti mokėjimo būdą arba dabartinį operatorių į Omnitel išlaikant turimą telefono numerį
Privalumai
Keisti senąjį operatorių į “Omnitel” galėsite nekeisdami senojo telefono numerio, todėl išvengsite su tuo susijusių nepatogumų. Senuoju telefono numeriu galėsite ne tik skambinti ir priimti skambučius, siųsti SMS, bet ir gauti SMS žinutes iš “Omnitel” abonentų.
8. Trumpieji numeriai
Būdami bet kurioje Lietuvos vietovėje surinkdami triženklį telefono numerį, mobiliuoju telefonu susisieksite su svarbiomis SOS tarnybomis – pakliusite į įstaigos dispečerinę, kuri yra arčiausiai vietos iš kurios skambinate.
Skambučiai visasi šiais numeriais – nemokami.
101 Gaisrinė
102/112* Policija
103 Greitoji medicinos pagalba
Pastaba:
* 112 Pagalbos tarnyba – vienas numeris visiems nelaimės atvejams.
3. „BITĖ“
1. Nepraleiskite skambučio
Būna, kad svarbiausias skambutis Jus pasiekia būtent tuomet, kai nenorite ar negalite į jį atsiliepti. Nerimauti neverta – spektaklio metu už Jus atsilieps “Balso paštas”, o “Skambučių registro” dėka praleistų skambučių sąrašą gausite net ir išsijungus telefonui.
Jei turite du telefonus ir savo vardu BITĖS tinkle naudojatės dviem skirtingais telefono numeriais, rinkitės „Intelektualųjį peradresavimą“ ir nepraleiskite nė vieno Jums skirto skambučio. Kai vienas telefonas yra išjungtas, už ryšio zonos ribų arba negalite į skambutį atsiliepti per 15 sekundžių, jis bus automatiškai nukreiptas į kitą Jūsų telefono numerį.
2. Numerio perkėlimo paslauga – tai galimybė abonentui pakeisti dabartinį operatorių į BITĘ, nekeičiant savo abonentinio telefono numerio. Senuoju telefono numeriu galėsite ne tik skambinti ir priimti skambučius, bet ir gauti SMS žinutes iš visų Lietuvos ir užsienio tinklų.

Naudotis BITĖS paslaugomis galėsite nekeitę senojo telefono numerio, todėl išvengsite su tuo susijusių nepatogumų.
3. Mobilusis paštas
Jei Jūsų mobilusis telefonas turi elektroninio pašto funkciją, savo elektroninį paštą galite tikrinti tiesiog telefonu. Mobilusis telefonas pats prisijungs prie Jūsų elektroninio pašto dėžutės, ir parsisiųs laiškus į ją. Elektroninius laiškus skaitysite ir rašysite panašiai kaip trumpąsias žinutes (SMS).

Kodėl tai įdomu?
• Elektroninį paštą galite skaityti bet kur ir bet kada;
• Nereikia kompiuterio;
• Nereikia registruotis papildomoms paslaugoms;
• Galite tikrinti vieną, dvi ar daugiau pašto dėžučių iš karto;
• Pats patogiausias būdas naudotis mobiliuoju elektroniniu paštu.
Kai neturite galimybės naudotis kompiuteriu, elektroninio pašto laiškus galite rašyti ir skaityti mobiliuoju telefonu. Elektroninio pašto SMS žinutėmis paslauga elektroninius laiškus siunčia trumposiomis žinutėmis.
4. Žinutės
Kai nenorite ar negalite paskambinti, visuomet galite išsiųsti trumpąją SMS žinutę. SMS – 160 simbolių tekstas, kurių dažniausiai pakanka pranešti apie vėlavima, pasikeitusius planus, ar tiesiog pasveikinti su vardo diena. SMS nėra tik informavimo priemonė – trumposios žinutės jau tapo atskira bendravimo kultūra.
Žinute su nuotrauka, garsu ar paveikslėliu dažnai pasakysite daug daugiau, nei skambučiu. MMS yra iliustruotų žinučių paslauga. Ja galėsite naudotis turėdami MMS telefoną.

Kai kurie MMS telefonai turi integruotą skaitmeninį fotoaparatą, tad galėsite fotografuoti, o nuotrauką iš karto siųsti draugams. Dar viena itin naudinga savybė – MMS žinutėje galima įrašyti 2500 simbolių tekstą. MMS žinutę galima nusiųsti į bet kurį elektroninio pašto adresą arba kitą BITĖS ar „Omnitel“ tinklo MMS telefoną.
5. Keliaujantiems į užsienį
BITĖ ir didžiausias pasaulyje mobiliojo ryšio operatorius „Vodafone“ yra tarptautiniai partneriai, todėl jau dabar Jums atsiveria didesnės galimybės visame pasaulyje.

Keliaudami, galėsite naudotis palankiausiais tarifais ir plačiu tarptautinių mobiliųjų paslaugų spektru:
• „Vodafone World“ – tai aiškūs ir kelis kartus mažesni pokalbių bei SMS žinučių tarifai, suskirstyti į keturias geografines zonas: Europą, Rusiją ir NVS šalis, JAV ir Kanadą bei likusias pasaulio šalis.
• Paslauga „Virtuali namų aplinka“ leis skambinti trumpaisiais numeriais.
• Atvykus Jums automatiškai bus parinktas palankiausius tarifus siūlantis „Vodafone“ arba jo partnerių tinklo operatorius, taip pat gausite sveikinimo SMS žinutę lietuvių kalba, kurioje bus nurodytas ir artimiausios Lietuvos atstovybės telefono numeris.
• Daugelyje Europos šalių bus užtikrintas GPRS tarptinklinis ryšys, todėl dar labiau išsiplės Jūsų mobiliojo biuro geografija.
6. Trumpieji numeriai
TRUMPASIS NR. PASLAUGOS APRAŠYMAS KAINA, LT/MIN.
011 gaisrinė nemokamas
022 policija nemokamas
033 greitoji medicinos pagalba nemokamas
112 avarinis (veikia ir be SIM kortelės) nemokamas
Išvados
Palyginus visų mobilijo ryšio bendrovių ryšio paslaugas, galima sakyti, kad visos jos teikia beveik tokias pačias paslaugas, t.y. sms, mms, balso paštas, numerio perkėlimas, nemokami trumpieji numeriai. Yra tokių paslaugų, kurias teikia tik viena mobiliojo ryšio bendrovė, o kitos ne, bet kitos bendrovės taip pat teikia kitokias paslaugas.

UAB „TELE2“ IR KITŲ MOBILIOJO RYŠIO BENDROVIŲ SIŪLOMOS PRAMOGOS
1. „TELE2“
1. Tele2 Go Live! – Tai:
Mobilus Internetas.
Tai Pramogos Jūsų Mobiliajame Telefone. Prisijunkite Prie Wap.Tele2.Lt Svetainės Ir:
• Skaitykite Lietuvos Ir Pasaulio, Sporto, Kultūros, Muzikos Naujienas;
• Sužinokite Ką Žada Šios Dienos Ar Savaitės Horoskopas, Kokie Renginiai Vyksta Lietuvoje, Kas Švenčia Savo Varduves;
• Atsisiųskite Naujausių Melodijų, Logotipų, Ekrano Užsklandų, Java Žaidimų;
• Sužinokite Trumpuosius Tele2 Numerius Ir Šiuo Metu Vykstančias Tele2 Akcijas.
Mms Žinutės
Mms Vaizdo Žinutėmis Galima Siųsti Nuotraukas, Paveikslėlius, Garso Įrašus, Skambučių Melodijas Ir Kitokius Daugialypės Terpės Duomenis, O Taip Pat Didelės Apimties Tekstą (Iki 1000 Simbolių).
Internetas Kompiuteryje
Tai Galimybė Kompiuteriu Naršyti Po Internetą Jungiantis Per Gprs Ir Mobilųjį Telefoną Naudojant Kaip Duomenų Siųstuvą
Kainodara
Pildyk Paslaugos Vartotojams
Vienkartinis Tele2 Go Live! Paslaugos Užsakymas 5 Lt
Mms Žinučių Siuntimas 0,25 Lt/Mms
Gprs Duomenų Perdavimas Piko Metu 1 Lt/Mb
Gprs Duomenų Perdavimas Ne Piko Metu 3 Lt/Mb
Pikas: I-Vii 9.00–18.00 Val., Ne Pikas: I-Vii 18.00-9.00 Val.
Mėnesinio Apmokėjimo Paslaugų Vartotojams
Standartinės Kainos
Mms Žinučių Siuntimas 0,15 Lt/Mms
Gprs Duomenų Perdavimas 2 Mb Nemokamai/Mėn.
Papildomo Megabaito (Mb) Kaina Viršijus Limitą 5 Lt
Tele2 Golive Paketas
Mms Žinučių Siuntimas 500 Mms Nemokamai
Mms Žinučių Kaina Viršijus Limitą 0,10 Lt/Mms
Nemokamų Megabaitų Skaičius 50
Megabaito Kaina Viršijus Limitą 1 Lt/Mb
Mėnesinis Paketo Mokestis 10 Lt

2. TELE2.INTERNET
Kodėl Jūs turėtumėte pasirinkti interneto paslaugą “Tele2.Internet”?
Pastovus interneto ryšys Jūsų namuose 24 val./parą – nuo 14 Lt/mėn.
Kainos
1. Pigiausias interneto planas – tik 14 Lt/mėn.
2. Minimaliausia interneto sparta į užsienį – 256 Kbps, todėl pasirinkus net ir pigius interneto planus, puslapiai atsidarinės greitai.
3. Nebrangių interneto planų pasirinkimas pagal Jūsų interneto vartojimo poreikius.
4. Interneto įrengimui nereikalinga telefono linija, todėl kiekvieną mėnesį sutaupysite, nemokėdami už ją abonentinio mokesčio.
5. Standartiniu atveju Jums nereikės pirkti modemo ar kitos programinės įrangos, todėl sutaupysite iki 200 Lt.
6. Nemokamas interneto prijungimas, pasirašantiems 1 metų terminuotą sutartį.
7. Nemokamas kabelinės TV prijungimas naujiems interneto vartotojams.
3. Kabelinė televizija
Kodėl Jūs turėtumėt pasirinkti kabelinės TV “C gates” paslaugas?
Mes dirbame, kad Jūs namuose ilsėtumėtės, žiūrėdami įdomias ir įvairias TV programas.
Geriausias TV programų rinkinys
1. Retransliuojame net 54 TV programas
2. Nei vienos iš TV programų nekoduojame.
3. Programas galite žiūrėti 11 kalbų.Tarp tradicinių anglų, vokiečių ar prancūzų kalbų, galėsite girdėti italų, portugalų ar net korėjiečių kalbas.
4. Pastovus programų tinklelio atnaujinimas grindžiamas apklausomis ir naujais klientų poreikiais.

2. ”BITĖ”
„BITĖ plius“ – tai:
• Internetas mobiliajame telefone. Paslauga „BITĖ plius“ LABAS vartotojams ir BITĖS klientams leidžia ieškoti informacijos, naršyti mobiliuosiuose tinklalapiuose, atsisiųsti žaidimų, muzikos, žiūrėti TV ir daugybę kitų naujų dalykų tavo mobiliajame telefone. Pradėk nuo puslapio wap.biteplius.lt.
• Tiems, kam įdomiausia bendrauti su kitais žmonėmis, „BITĖ plius“ siūlo didžiausią interneto bendruomenę Lietuvoje. Net 27 klubai, beveik du šimtai tūkstančių dalyvių, su kuriais gali bendrauti iš bet kur – tiek sėdėdamas prie kompiuterio, tiek prisijungęs prie „BITĖS plius“ bendruomenės mobiliuoju telefonu.
„BITĖS plius“ interneto telefone paslauga gali naudotis visi BITĖS privatūs ir verslo klientai bei LABAS vartotojai. Naudojantis „BITĖS plius“ paslauga, nereikia mokėti už perduotų duomenų kiekį ar minutes. Kartą sumokėjęs, gali naršyti neribotai visą dieną, savaitę ar mėnesį.

Laikotarpis
Kaina
Užsakymas
1 para
0,7 Lt
Prisijungiant šis laikotarpis parenkamas automatiškai
1 savaitė
2,8 Lt
Reikia užsakyti SMS žinute (žinutės kaina – 0,15 Lt)
1 mėnuo
7 Lt
Reikia užsakyti SMS žinute (žinutės kaina – 0,15 Lt)

Paslauga neskirta naršyti internete prijungus telefoną prie kompiuterio. Todėl taikomi kai kurie apribojimai – per dieną galėsi išsiųsti iki 3, per savaitę – iki 15, o per mėnesį – iki 40 megabaitų duomenų.
Jei šį apribojimą viršysi, būsi atjungtas, ir, kai vėl prisijungsi, bus nuskaičiuotas mokestis už parą, savaitę ar mėnesį, atsižvelgiant į tai, kurią paslaugą užsisakysi.
3. “OMNITEL”

„Omni SurfPort“ – tai naujos kartos mobiliojo interneto portalas telefone adresu wap.sp.lt. Tai praturtintas, dar funkcionalesnis, daugiau naujausių mobiliųjų paslaugų siūlantis portalas, kuriame rasite tiesiogines TV transliacijas, video klipus, naujienas, pramogas, el.paštą ir dar daugiau.
Mobiliojo interneto ryšys yra apmokestinamas pagal perduotų duomenų kiekį. Perduodamų duomenų kiekis yra matuojamas baitais (b), kilobaitais (Kb) ir megabaitais (Mb). 1024 baitai sudaro 1 kilobaitą, o 1024 kilobaitai – 1 megabaitą. Mažiausias apmokestinamas duomenų kiekis yra 100 kilobaitų.
Mažiausias apmokestinamas kiekis Kaina
100 Kb 0,90 Lt
Naršant internetą, kiekvieno prisijungimo metu apmokestinamas duomenų kiekis apvalinamas 100 kilobaito tikslumu į didesnę pusę.
„Omnitel Extra“ abonentai, kurie yra anksčiau įsijungę paslaugą „Internetas telefone per GPRS“ parai, savaitei ar mėnesiui, galės naudotis šia paslauga tol kol baigsis apmokėtas laikotarpis. Pasibaigus šiam laikotarpiui bus automatiškai įjungtas naujasis „Mobilusis internetas“. Apie tai abonentas bus informuotas SMS žinute.
Išvados
Palyginus mobiliojo ryšio bendrovių teikiama pramogas, akivaizdu, jog praniksta bendrovė „Tele2“. Ji teikia ne tik mobiliųjį internetą, bet įveda internetą namuose, bei ir teikia kabelinės televizijos paslaugas.
IŠVADOS

Ištyrus Lietuvoje teikiamų mobiliojo ryšio bendrovių paslaugas išsiaiškinome, kad mobiliosios paslaugos yra teikiamos pagal Lietuvoje galiojančius standartus. Dauguma abonentų, nepriklausomai nuo to, kokio tinklo paslaugomis jie naudojasi, yra patenkinti ryšio kokybe, paslaugų kainomis, techniniu aptarnavimu, palankiomis atsiskaitymo sąlygomis, palankiai vertina telekomunikacijų naujienas. Visiškai nesijaudina dėl kainų kilimo, ar paslaugų kokybės prastėjimo.
Abonentų apklausos rezultatai parodė, kad dauguma mobiliojo ryšio vartotojų renkasi „Tele2“ paslaugas. Apie 70% apklaustų respondentų mobiliuoju telefonu naudojasi bendravimui.

1 PRIEDAS
ANKETA

LABA DIENA,

Esame Vakarų Lietuvos verslo kolegijos, verslo vadybos, II kurso studentai. Norėtume Jums pateikti keletą klausimų apie mobiliojo ryšio bendrovių teikiamas paslaugas.

Garantuojame jūsų anonimiškumą.

KLAUSIMAI
Žymėjimo būdas: prie pasirinkto atsakymo padėkite x.

LYTIS
Vyras
Moteris
ŠEIMYNINĖ PADĖTIS
Vedęs/ Ištekėjusi
Nevedęs/ Netekėjusi
AMŽIUS
18- 28m.
29- 39m.
40- 50m.
Virš 50m.
SOCIALINIO ABONENTO STATUSAS
Studentas
Darbuotojas
Bedarbis

Žymėjimo būdas: prie pasirinkto atsakymo padėkite x.

Kurio mobiliojo ryšio bendrovės paslaugomis naudojatės?
Omnitel
Tele2
Bite
Kuo dažniau naudojatės?
Mobiliuoju telefonu
Internetu
Kodėl naudojatės mobiliojo ryšio paslaugomis?
Darbo reikalams
Darbo reikalams ir bendravimui
Bendravimui
Ar esate patenkintas mobiliojo ryšio kokybe?
Taip
Nelabai
Ne
Ar norėtumėte pakeisti mobiliojo ryšio bendrovę?
Taip
ne
Ar esate patenkinti mobiliojo ryšio bendrovės plano tarifais?
Taip
Nelabai
Ne

AČIŪ UŽ JŪSŲ ATSAKYMUS