Sidrų pasiūlos ir paklausos Mažeikių mieste tyrimas

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………………………………….31. Tyrimo problema……………………………………………………………………………………………………42. Tyrimo objektas……………………………………………………………………………………………………..43. Antrinių duomenų analizė………………………………………………………………………………………..84. Pirminių duomenų rinkimo metodai………………………………………………………………………..135. Tyrimo imties pagrindimas…………………………………………………………………………………….146. Instrumentarijaus pagrindimas ir parengimas……………………………………………………………147. Pirminių duomenų analizė………………………………………………………………………………………158. Taikymo apribojimų išskyrimas………………………………………………………………………………279. Hipotezių tikrinimas………………………………………………………………………………………………27IŠVADOS…………………………………………………………………………………………………………………………..28Literatūros sąrašas……………………………………………………………………………………………………….30Priedai………………………………………………………………………………………………………………………. 31ĮvadasMarketingo tyrimai – tai marketingo valdymo problemų sprendimui reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas, analizė. Praktinis tyrimo naudingumas leidžia: įvertinti situaciją, numatyti galimus pokyčius, apibrėžti naujus tikslus, parengti strategijas, suformuoti marketingo priemones.Norint padaryti teisingą sprendimą reikia surinkti reikiamą informaciją. Taigi, sprendimo teisingumas labai priklauso nuo turimos informacijos. Taip pat ir marketingo sprendimai reikalauja informacijos, tam ir yra daromas marketingo tyrimas.Marketingo tyrimas-tai sistemingas duomenų , susijusių su marketingo problemomis, rinkimas, kaupimas ir apdorojimas.Tipiško marketingo tyrimo eigoje galima išskirti keletą etapų:1.Problemos formulavimas.2.Pažintinis tyrimas.3.Hipotezės formulavimas.4.Tyrimo planavimas5.Duomenų rinkimas6.Interpretavimas ir pateikimas.Marketingo tyrimas duoda geresnius rezultatus tada, kai problema suformuluota konkrečiau. Kartais konkretizavimo metu jau dalinai paaiškėja ir galimos sprendimo kryptys. Tolesni tyrimo etapai padeda pagrįsti ar atmesti susiformavusias nuomones.Kartais firmos susiduria su nepažįstamu reiškiniu (nauja rinka ar kt.), todėl konkrečiai suformuluoti problemą gana sunku. Tada tyrimui prireikia daugiau išlaidų, o rezultatas gaunamas mažesnis, nes surenkama daug nereikalingų duomenų. Todėl toks tyrimas mažiau efektyvus, nes tyrimo išlaidas sąlygoja visa tyrimo apimtis, o rezultatą – tik jo dalis, padedant daryti sprendimą.Marketingo tyrimai marketingo valdymo sistemoje turi dvejopą reikšmę. Pirma, tai yra marketingo grįžtamojo ryšio informacija, vadovams teikianti žinių, kur ir kokių yra marketingo komplekso trūkumų, ką galima ir reikėtų padaryti, pakeisti norint padidinti jo efektyvumą. Antra, marketingo tyrimai yra svarbus instrumentas žvalgant naujas galimybes konkrečiose rinkose. Šiais tyrimais atliekama rinkos segmentų žvalgybą, naujų gaminių bandymai. Visa tai padeda marketingo vadovams nustatyti vartotojų įsitikinimus, požiūrius, norus ir poreikius, pirkimo papročius ir galimybes, taip pat verslo veiklos apimčių ir pelningumo galimybes.1. Tyrimo problemaStatistika liudija, jog lietuvių gėrimo įpročiai keičiasi. Tiesa, didėja ne kiekiai, o silpnųjų gėrimų kiekis. Sidras – sparčiai populiarėjantis jaunuomenės gėrimas. Jis “semia“ silpnesniųjų alkoholinių gėrimų populiarėjimo vaisius, o silpnųjų kategorijoje galynėjasi su alumi ir alkoholiniais kokteiliais. Lietuviai tik prieš keletą metų atrado sidrą – tai rodo kasmet sparčiai padidėjanti šio gėrimo rinka. Ir nors Lietuvoje sidro išgeriama mažiau nei kaimyninėse šalyse, sidrų gamintojų ir importuotojų rinkoje didėja konkurencija. Tos pačios rūšies produktus gamina keli stambūs gamintojai bei tiekia keli stambūs importuotojai. Didelė konkurencija nulėmė, kad skirtingų gamintojų vienodos produkcijos kainos praktiškai nesiskiria arba skiriasi labai nedaug. Skirtingų importuotojų kainos taipogi skiriasi labai nežymiai. Tačiau sidro rinka dar nėra galutinai susiformavusi ir sprendžiant iš užsienio patirties ji dar augs.Tyrimo problema – koks yra sidro gaminių paklausos ir pasiūlos santykis. Tyrimo tikslas – surasti neatitikimus tarp sidro paklausos ir pasiūlos.2. Tyrimo objektasTyrimo objektą sudaro trys elementai:• Tiriamieji klausimai• Hipotezės• Tyrimų apimtisIškelti tyrimo uždaviniai:

1. Išnagrinėti sidro pasiūlą Mažeikių mieste.Tiriamieji klausimai:• Kokie gėrimai priskiriami sidrams?• Kokie gamintojai gaminą sidrą?• Kokie importuotojai importuoja sidrą?• Koks sidrų asortimentas Mažeikių mieste?• Kokie šių gaminių įpakavimai?• Kokios šių gaminių kainos?• Kur parduodami šie gaminiai?

2. Nustatyti veiksnius, darančius didžiausią įtaką sidrų paklausai Mažeikių mieste.Tiriamieji klausimai:• Kokios rėmimo priemonės taikomos sidrų rinkoje?

• Kokie rėmimo būdai daro didžiausią įtaką pardavimų apimties didinimui?• Kokios prekės savybės sąlygoja prekės pirkimą (prekės ženklas, įpakavimas, kaina ar kt.)?• Kur dažniausiai perkami sidrai?

3. Ištirti sidro paklausą Mažeikių mieste.Tiriamieji klausimai:• Kokios sidro rūšys labiausiai perkamos Mažeikių mieste?• Kokie pagrindiniai rinkos segmentai?• Kokie jų poreikiai, vartojimo ypatumai?• Kokių naujovių sidro rinkoje pasigenda pirkėjai?

Hipotezės:1. Obuolių ir kriaušių sidro pasiūla atitinka paklausą, tačiau kitų skonių sidrų pasiūla yra per maža.2. Pagrindiniai sidro vartotojai yra jaunimas ir moterys.3. Sidro pasirinkimą labiausiai įtakoja prekės ženklas ir kaina.4. Sidras „Woodpecker“ yra perkamiausias aukštas ir vidutines pajamas gaunančių pirkėjų segmente.5. Sidrų rinka nėra pilnai susiformavusi.Tyrimo apimtis: Mažeikių miesto rinka.3. Antrinių duomenų analizėAntriniai duomenys buvo renkami internete: „Verslo žinių“ internetiniame puslapyje, sidro gamintojų ir importuotojų internetiniuose puslapiuose, žemės ūkio ministerijos internetiniame puslapyje.Sidras – alkoholinis gėrimas, gaunamas iš dalies arba visiškai fermentuojant šviežias obuolių sultis ar šviežių obuolių ir kriaušių sulčių mišinį, koncentruotas obuolių sultis ar koncentruotų obuolių ir kriaušių sulčių mišinį, mišinį iš tokių šviežių ir koncentruotų sulčių, pridedant cukrų arba jo nepridedant ir/ar geriamojo vandens.Sidras daugiausia gaminamas fermentuojant arba rauginant obuolių sultis. Natūralus sidras neturi jokių pridėtinių komponentų, gamybos procese pasikliaujama obuoliuose esančiomis natūraliomis mielėmis, kurios ir sukelia sulčių fermentaciją. Tradicinis sidras gaminamas iš obuolių, specialiai auginamų sidro gamybai. Jis gali būti gazuotas arba negazuotas, o pagal cukringumą – nuo sauso iki ypač saldaus. Europoje sidru vadinamos fermentuotos obuolių sultys, turinčios tam tikrą alkoholio kiekį. JAV fermentuotos obuolių sultys vadinamos stipriuoju sidru, o nefermentuotos, šviežiai išspaustos sultys – saldžiuoju sidru.Sidro gamintojai, kurių produkcijos galima rasti Mažeikių mieste:• AB „Ragutis“• AB „Alita“• AB „Latvijas Balzams“• UAB „Švyturys-Utenos alus”Sidro importuotojai, kurių importuojamos produkcijos galima rasti Mažeikių mieste:• UAB „Bennet Distributors“• UAB „L.I.O.N. gėrimai“Sidrų asortimentas Mažeikių mieste:• AB „Ragutis“ gaminamų sidrų asortimentas:Asortimento plotisAsortimento gylis Sidras „Fizz“ Sidras „Real“ „Fizz“ Sweet Perry1,5l. plastikiniame butelyjeStiprumas: 4,7% tūrio. „Real“ Exotic1,5l. plastikiniame butelyjeStiprumas: 6% tūrio. „Fizz“ Sweet Perry0,5l. skardinėjeStiprumas: 4,7% tūrio. „Real“ Cherry1,5l. plastikiniame butelyjeStiprumas: 6% tūrio. „Fizz“ Strawberry1,5l. plastikiniame butelyjeStiprumas: 4,7% tūrio. „Real“ Pear1,5l. plastikiniame butelyjeStiprumas: 6% tūrio. „Fizz“ Strawberry0,5l. skardinėjeStiprumas: 4,7% tūrio. „Real“ Wildberry1,5l. plastikiniame butelyjeStiprumas: 6% tūrio. „Fizz“ Blueberry1,5l. plastikiniame butelyjeStiprumas: 4,7% tūrio. „Fizz“ Blueberry0,5l. skardinėjeStiprumas: 4,7% tūrio. „Fizz“ Cooler Passionfruit0,5l. skardinėjeStiprumas: 4,7% tūrio. „Fizz“ Cooler Pineapple0,5l. skardinėjeStiprumas: 4,7% tūrio.

• AB „Alita“ gaminamų sidrų asortimentas:Asortimento plotisAsortimento gylis Sidras „Ex Pear” Sidras „Woodpecker“Gamintojas „HP Bulmer“ Sidras „Golden“ Kriaušių skonio “Ex Pear” 1,5l. plastikiniame butelyjeStiprumas: 4,7% tūrio. Kriaušių skonio „Woodpecker“0,33l. stikliniame buteliukeStiprumas: 5,3% tūrio. Kriaušių skonio „Golden“1,5l. plastikiniame butelyjeStiprumas: 4,7% tūrio. Kriaušių skonio “Ex Pear”0,275l. stikliniame buteliukeStiprumas: 4,7% tūrio. Obuolių skonio „Woodpecker“0,33l. stikliniame buteliukeStiprumas: 5,3% tūrio. Kriaušių skonio „Golden“0,33l. stikliniame buteliukeStiprumas: 4,7% tūrio Obuolių skonio „Golden“1,5l. plastikiniame butelyjeStiprumas: 4,7% tūrio. Obuolių skonio „Golden“0,33l. stikliniame buteliukeStiprumas: 6% tūrio.

• UAB „Švyturys-Utenos alus” gaminamų sidrų asortimentas: Asortimento plotisAsortimento plotis Sidras „Kiss“ Obuolių skonio „Kiss“ 1,5l. plastikiniame butelyje Stiprumas: 4,5% tūrio.

Obuolių skonio „Kiss“ 0,5l. skardinėje Stiprumas: 4,5% tūrio. Kriaušių skonio „Kiss“ 1,5l. plastikiniame butelyje Stiprumas: 4,5% tūrio. Kriaušių skonio „Kiss“ 0,5l. skardinėje Stiprumas: 4,5% tūrio. „Kiss Cariba“ 0,5l. skardinėje Stiprumas: 4,5% tūrio.

• UAB „L.I.O.N. gėrimai“ importuojamų sidrų asortimentas: Asortimento plotisAso…rtimento gylis Obuolių sidras 1,5l. plastikiniame butelyje Stiprumas: 6% tūrio. Kriaušių sidras 1,5l. plastikiniame butelyje Stiprumas: 6% tūrio.

• UAB „Bennet Distributors“ importuojamų sidrų asortimentas: Asortimento plotisAsortimento gylis Sidras „Lucky dog“ (gamintojas „Latvijas Balzams“) „Lucky dog“ Apple 1,5l. plastikiniame butelyje Stiprumas: 6% tūrio. „Lucky dog“ Apple 0,33l. stikliniame buteliuke Stiprumas: 6% tūrio. „Lucky dog“ Apple-Vanilla 1,5l. plastikiniame butelyje Stiprumas: 6% tūrio. „Lucky dog“ Apple-Vanilla 0,33l. stikliniame buteliuke Stiprumas: 6% tūrio. „Lucky dog“ Pear 1,5l. plastikiniame butelyje Stiprumas: 6% tūrio. „Lucky dog“ Pear 0,33l. stikliniame buteliuke Stiprumas: 6% tūrio. „Lucky dog“ Sweet Kiwi 1,5l. plastikiniame butelyje Stiprumas: 6% tūrio. „Lucky dog“ Sweet Kiwi 0,33l. stikliniame buteliuke Stiprumas: 6% tūrio.

Sidrų pateikimo vartotojams keliai:

Paskirstymui/vietai – priskiriami sprendimai ir veiksmai, kuriais pasirenkami prekės pateikimo vartotojams keliai. Prekių pateikimas apima visus veiksmus, susijusius su pateikimo kanalų parinkimu ir prekių perkėlimu į vartotojui patogią vietą, jam patogiu laiku ir forma. Pasirenkant prekių pateikimo kanalus, reikia stengtis, kad būtų įgyvendinti pateikimo kanalų tikslai: tinkamai paskirstyti, aprėpti rinką ir jos tinkamus segmentus, užtikrinti konkurencingumą.Sidro rinkoje vyrauja tokie prekių pateikimo kanalai:

Išanalizavus antrinius duomenis galima išskirti tokius esminius mūsų tyrimui reikalingus duomenis:• Daugiau nei ketvirtadalį sidro vartotojų sudaro vidurinį išsilavinimą turintys jaunesnio amžiaus žmonės. • „TNS Gallup“ 2005m. atlikto tyrimo duomenimis, kas antras asmuo, vartojantis sidrą, renkasi AB „Ragutis“ gaminamą sidrą „Fizz“. Antroje vietoje, pagal populiarumą yra sidras „Kiss“, gaminamas UAB „Švyturys-Utenos alus“. Tyrimo duomenimis, sidrą Lietuvoje labiau mėgsta moterys (tarp besirenkančiųjų “Fizz” – 55,9% moterų) ir jaunuoliai. Mažiau sidrą pamėgę 30–39 m. amžiaus asmenys (25,3%). “Kiss” ragauja 18,7% šios amžiaus grupės žmonių. Tyrimo duomenimis, 40–49 m. amžiaus žmonės šį pavasarį taip pat dažniausiai rinkdavosi “Fizz” (“Fizz” – 9,7%, “Kiss” – 7,8%).• Šiuo metu „Fizz“ rinkos dalis sidro skardinėse segmente siekia 70 procentų, o antroje vietoje yra „Švyturio – Utenos alaus“ gamyklos gaminamas sidras skardinėse. • „Ragučio“ sėkmę lėmė ryžtingas šuolis į barus. „Fizz“ buvo pirmas sidras kuriuo pradėta prekiauti daugelyje barų, net ir ten, kur visiškai nepilstomas “Ragučio” alus. Tai daugelį alaus gėrėjų paskatino išbandyti gaivųjį gėrimą. Net “Alitos” atstovai įmonės metinėje ataskaitoje pripažino, kad bene svarbiausias AB „Ragutis“ privalumas tas, jog pasiūlė rinkai pilstomą sidrą (ko nepadarė nė vienas kitas konkurentas), kuriuo noriai prekiavo barai, klubai, restoranai ir panašaus pobūdžio įstaigos. Šia strategija vėliau ėmė sekti „Švyturys-Utenos alus“, kurio „Kiss“ plito įprastose „Švyturio“ ir „Utenos alaus“ pilstymo vietose.• Sidro gamintojų duomenimis, per 2005 m. sidro pardavimai Lietuvoje šoktelėjo nuo 5,22 mln. iki 10,66 mln. litrų. Beveik pusė sidro rinkos (49 proc.) užima bendrovėje „Ragutis“ gaminamas sidras. 2005 m. „Ragutyje“ gaminamo sidro parduota daugiau nei jo per 2004 m. pardavė visos Lietuvai sidrą teikiančios įmonės kartu sudėjus• Ekspertai mano, kad artimiausiu metu sidro rinkos augimas stabilizuosis, nes rinka tampa prisotinta įvairių rūšių, taros ir prekinių ženklų. Populiarėja netradicinio skonio bei pigiausias sidras• Ekspertai mano, kad sidro gėrėjus teks persidalyti tarp skirtingų prekių ženklų. Mat gerokai padaugėj…o sidro, parduodamo su prekybos tinklų arba platintojų ženklais.

6. Pirminių duomenų rinkimo metodai

Stebint antrinius duomenis priėjome išvadą, kad antrinių duomenų atlikti tyrimui nepakanka, norint atsakyti į kai kuriuos tiriamuosius klausimus reikia atlikti pirminių duomenų rinkimą. Pasirinkti pirminių duomenų rinkimo metodai-stebėjimas ir apklausa:

• Prekybos vietų stebėjimas, pasirinktų pardavimo vietų kainų vienkartinis stebėjimas, produkto rėmimo priemonių ir formų paieška pardavimo vietose, žiniasklaidoje ir t.t., reklamų dažnumo stebėjimas.• Vienkartinė raštiška netiesioginė vartotojų apklausa- kai galutinis vartotojas apklausiamas apie plataus vartojimo prekę. Tyrimo būdai buvo parinkti atsižvelgiant į tyrimo tikslus.Prekybos vietų, kainų, produkto rėmimo priemonių ir formų stebėjimas buvo atliekamas Mažeikių mieste, 10.02-10.15. Pasirinktos prekybos vietos: „Maximos“, „IKI“ ir „Norfos“ parduotuvės Mažeikių mieste. Savo tyrimui atlikti panaudosim anketinę apklausą. Tyrimą atlikti nebus sudėtinga ir nereikalaus didelių išlaidų išdalinti ir surinkti anketas. Norėdami sužinoti respondentų elgseną, poreikius, sudarėme anketą. Jos tikslas yra išsiaiškinti kodėl vartotojai renkasi vieną ar kitą prekę, o taip pat ar vartotojai yra patenkinti sidro pasiūlą.Surinktos ir apdorotos informacijos dėka, sužinosime esamą situaciją sidrų rinkoje, o taip pat vartotojų poreikius bei pageidavimus. Be to, bus galima išsiaiškinti, kokia politiką galėtų vykdyti sidro gamintojai, siekiant kuo geriau patenkinti vartotojų poreikius.Sudarant anketą buvo laikomasi tam tikrų reikalavimų bei rekomendacijų:1. Pirmiausia buvo trumpai paaiškinta, kodėl atliekamas tyrimas.2. Klausimai buvo formuluojami trumpai, o atsakymų variantai suprantami, kad respondentų pastangos atsakyti būtų minimalios.3. Anketą darėme nedidelės apimties.4. Kad tyrimas būtų nešališkas, vengėme klausimų, kurie stumtų respondentą į vieną atsakymą.5. Stengėmės nepateikti sudėtingų klausimų.Surinkus duomenis, reikia juos apdoroti ir išanalizuoti. Analizės tikslas – aptarti surinktų ir susistemintų duomenų visumą ir padaryti išvadas.Vykdant tyrimą buvo išdalintos 50 anketų. 10 anketų buvo netinkamos, nes respondentai atsakė negeriantys sidro. Iš 40 anketų gautus duomenis panaudojome savo darbe.Tyrimui atlikti buvo naudojama anketa iš 16 klausimų. Sudarytos anketos pagalba per dvi dienas buvo apklausta 50 respondentų: įvairaus amžiaus, išsilavinimo, poreikių ir t.t.

7. Tyrimo imties pagrindimas

Imtis yra sudėtinė marketingo tyrimo proceso dalis. Marketingo tyrimo imtys atrenkamos iš atitinkamos tyrimo visumos. Turi būti apibrėžta dominanti tiriamoji visuma, kitaip sakant, grupė, kurios imtis bus atrenkama. Grupes paprastai sudaro žmonės, kurių pažiūros, elgesys, nuostatos, prioritetai, materialinė padėtis padeda rinkos specialistams formuoti sprendimus. Mūsų darbe mus dominanti tiriamoji visuma bus Mažeikių miesto dviejų įmonių darbuotojai. Pasirinkome šią imtį, kadangi jį pakankamai gerai galės atstovauti Mažeikių gyventojų nuomonę.

8. Instrumentarijaus pagrindimas ir parengimasInstrumentarijaus pagrindimo lentelė:Eil.nr. Uždaviniai ir tiriamieji klausimai Tyrimo metodai Klausimai1. 1 uždavinys: Išnagrinėti sidro pasiūla Mažeikių mieste1.1 Kokie gėrimai priskiriami sidrams?1.2 Sidrų asortimentas Mažeikių mieste.1.3 Kokie gamintojai gamina sidrą?1.4 Kokie importuotojai importuoja sidrą?1.5 Kokie sidrų kainų lygiai? Antrinių duomenų analizėStebėjimas Kokie gėrimai priskiriami sidrams?Kas gaminą sidrą?Kas importuoja sidrą?Koks Mažeikių rinkoje yra sidrų asortimentas? Kokioje taroje parduodami sidrai?Kokios sidrų kainos Mažeikių mieste?2. 2 uždavinys: Nustatyti veiksnius, darančius didžiausią įtaką sidrų paklausai Mažeikių mieste2.1 Kokie rėmimo būdai yra taikomi?2.2 Kokie rėmimo būdai efektyviausi? Antrinių duomenų analizėApklausaStebėjimas Kokios rėmimo priemonės taikomos sidrų rinkoje?Ko…kie rėmimo būdai daro didžiausią įtaką pardavimų apimties didinimui?3. 3 uždavinys: Nustatyti koks produktas patraukliausias vartotojui.3.1 Kas įtakoja sidro pirkimą? Apklausa Kokioje taroje dažniausiai perkate sidrą?Kokios prekės savybės įtakoja sidro pirkimą (kaina, prekės ženklas, įpakavimas ir k.t.)?Kokio skonio sidrui teikiate pirmenybę?Ar pageidautumėte platesnės sidrų pasiūlos?

Kokių naujovių pasigendate sidrų asortimente?4. 4 uždavinys: Nustatyti sidro tikslinę rinką.4.1 Segmentavimo kriterijų nustatymas.4.2 Tipinio sidro pirkėjo nustatymas. Antrinių duomenų analizėApklausa Į kurį rinkos segmentą nukreiptas gamintojų dėmesys?Kaip dažnai perkate sidrą?Kur dažniausiai perkate sidrą?AmžiusLytisIšsilavinimas6. 6 uždavinys: Sidro paskirstymo kanalų tipų nustatymas.6.1 Ar paskirstymo kanalo ilgis ir plotis turi įtaką pirkėjui?6.2 Kur sidras perkamas dažniausiai?6.3 Kas tiekia daugiausiai sidro? Antrinių duomenų analizėApklausaStebėjimas Sidro pardavimo vietų nustatymas, pasiūlos įvertinimas.Kur dažniausiai perkate sidrą?

9. Pirminių duomenų analizė

Atlikus stebėjimą išsiaiškinome, kad sidras parduodamas didžiuosiuose prekybos centruose, kitose mažesnėse parduotuvėse, klubuose, kavinėse, baruose, degalinėse, specializuotose alkoholio parduotuvėse, masiniuose renginiuose.Vienas iš svarbiausių marketingo elementų, sąlygojančių pardavimo mastą, yra kaina. Tarpininkaujant kainai, vyksta prekių mainai. Konkuruojančių prekių kainų lygis veikia vartotojų pirkimo apimtį. Kainų stebėjimas buvo atliekamas Mažeikių mieste, parduotuvėse „Maxima“, „IKI“ ir „Norfa“ 10.02-10.15.Eil.nr. Sidro rūšis Gamintojas/Tiekėjas Pakuotė Kainos prekybos vietose Lt. 2006.10.02-2006.10.15 laikotarpiu Mažeikių mieste Maxima IKI Norfa1 „Fizz“ Sweet Perry AB „Ragutis“ 1,5l. 6,99 6,99 6,992 „Fizz“ Sweet Perry AB „Ragutis“ 0,5l. 2,99 2,99 –3 „Fizz“ Strawberry AB „Ragutis“ 1,5l. 6,99 6,99 6,994 „Fizz“ Strawberry AB „Ragutis“ 0,5l. 2,99 2,99 –5 „Fizz“ Blueberry AB „Ragutis“ 1,5l. 6,99 6,99 6,996 „Fizz“ Blueberry AB „Ragutis“ 0,5l. 2,99 2,99 –7 „Fizz“ Cooler Passionfruit AB „Ragutis“ 0,5l. 3,20 3,25 –8 „Fizz“ Cooler Pineapple AB „Ragutis“ 0,5l. 3,20 3,25 –9 „Real“ Exotic AB „Ragutis“ 1,5l. 6,39 6,49 6,4910 „Real“ Cherry AB „Ragutis“ 1,5l. 6,39 6,49 6,4911 „Real“ Pear AB „Ragutis“ 1,5l. 6,39 6,49 6,4912 „Real“ Wildberry AB „Ragutis“ 1,5l. 6,39 6,49 6,4913 Kriaušių skonio “Ex Pear” AB „Alita“ 1,5l. 6,99 – –14 Kriaušių skonio “Ex Pear” AB „Alita“ 0,275l. 2,29 2,29 –15 Kriaušių skonio „Woodpecker“ AB „Alita“ 0,33l. 3,29 3,39 –16 Obuolių skonio „Woodpecker“ AB „Alita“ 0,33l. 3,29 3,39 –17 Kriaušių skonio „Golden“ AB „Alita“ 1,5l. 6,99 6,99 6,9918 Kriaušių skonio „Golden“ AB „Alita“ 0,33l 3,19 3,19 –19 Obuolių skonio „Golden“ AB „Alita“ 1,5l. 6,99 6,99 6,9920 Obuolių skonio „Golden“ AB „Alita“ 0,33l 3,19 3,19 –21 „Lucky dog“ Apple UAB „Bennet Distributors“/ „Latvijas Balzams“ 1,5l. 6,99 6,99 6,3522 „Lucky dog“ Apple UAB „Bennet Distributors“/ „Latvijas Balzams“ 0,33l 2,59 2,69 2,6923 „Lucky dog“ Apple-Vanilla UAB „Bennet Distributors“/ „Latvijas Balzams“ 1,5l. 6,99 6,99 6,3524 „Lucky dog“ Apple-Vanilla UAB „Bennet Distributors“/ „Latvijas Balzams“ 0,33l 2,59 2,69 2,6925 „Lucky dog“ Pear UAB „Bennet Distributors“/ „Latvijas Balzams“ 1,5l. 6,99 6,99 6,3526 „Lucky dog“ Pear UAB „Bennet Distributors“/ „Latvijas Balzams“ 0,33l 2,59 2,69 2,6927 „Lucky dog“ Sweet Kiwi UAB „Bennet Distributors“/ „Latvijas Balzams“ 1,5l. 6,99 6,99 6,3528 „Lucky dog“ Sweet Kiwi UAB „Bennet Distributors“/ „Latvijas Balzams“ 0,33l 2,59 2,69 2,6929 Obuolių skonio „Kiss“ UAB „Švyturys-Utenos alus” 1,5l. 6,99 6,99 6,9930 Obuolių skonio „Kiss“ UAB „Švyturys-Utenos alus” 0,5l 2,69 2,99 2,6931 Kriaušių skonio „Kiss“ UAB „Švyturys-Utenos alus” 1,5l. 6,99 6,99 6,9932 Kriaušių skonio „Kiss“ UAB „Švyturys-Utenos alus” 0,5l 2,69 2,99 2,6933 „Kiss Cariba“ UAB „Švyturys-Utenos al…us” 0,5l 3,29 3,29 –34 Obuolių skonio sidras L.I.O.N. gėrimai 1,5l 6,39 – –34 Kriaušių skonio sidras L.I.O.N. gėrimai 1,5l 6,39 – –

Atlikus stebėjimą išsiaiškinome, kad stebimuoju laikotarpiu buvo naudojami tokie sidro rėmimo veiksniai:• Reklama per televiziją• Reklama žurnaluose ir laikraščiuose• Reklama pardavimo vietose• Reklama stenduose mieste

Aktyviausiai sidras buvo reklamuojamas per televiziją. Labiausiai buvo reklamuojami šie sidrai: AB „Ragutis“ gaminami sidrai „Fizz“ ir „Real“, UAB „Bennet Distributors“ importuojamas sidras „Lucky dog“ ir UAB „Švyturys-Utenos alus“ gaminamas sidras „Kiss Cariba“. Per vakarą buvo parodoma apie 10 sidro reklamų per vieną atsitiktinai pasirinktą televiziją. Sidras „Lucky dog“ paskelbtas oficialiu realybės šou „Ideali pora“ sidru, todėl jis aktyviausiai buvo reklamuojamas reklaminiuose šio realybės šou intarpuose, bei po šio realybės šou anonsų. AB „Ragutis“ labiausiai reklamavo savo naują produktą „Fizz blueberry“, nes šis produktas tik prieš mažiau nei mėnesį buvo pristatytas vartotojams. Sidras „Real“ buvo reklamuojamas kad naujai priminti vartotojams apie šį produktą. UAB „Švyturys-Utenos alus“ labiausiai reklamavo sidrą „Kiss Cariba“, nes jis yra šių metų įmonės pristatoma naujiena vartotojams. Bendrai galima teigti, kad sidrai daugiausia buvo reklamuojami jaunimui skirtų laidų reklaminiuose intarpuose.

Spaudoje buvo pastebėta sidrų „Kiss Cariba“ ir „Fizz blueberry“ reklama. Per radiją buvo reklamuojamas sidras „Fizz blueberry“. Stebėjimo metu prekybos vietose buvo galima rasti stendų su naujai atsiradusių rinkoje sidrų reklama.Išanalizavus anketos duomenis gavome štai tokią informaciją:

Kaip matosi iš anketos gautų duomenų, didesnė dalis respondentų geria sidrą. 80% atsakė taip, 20% ne. Anketos, kuriose buvo neigiamas atsakymas į pirmą klausimą buvo atmestos, nes atsakinėjimas į tolesnius klausimus neatitiko tikrovės. Tokių anketų buvo 10.

Kaip matosi iš anketos gautų duomenų, sidrą žymiai dažniau renkasi moterys negu vyrai. Moterys geriančios sidrą sudaro 78% respondentų, o vyrai geriantys sidrą tik 22%. Taip yra matyt todėl, kad sidras yra lengvas ir nestiprus gėrimas, o moterys tokius ir mėgsta.

Iš gautų rezultatų matosi, kad didžiausią dalį- 53% sidro vartotojų sudaro jaunimas iki 25 metų amžiaus. Nemažą dalį vartotojų sudaro 26-35 metų amžiaus žmonės-25%. Kaip matome iš gautų rezultatų, vyresni negu 36 metų vartotojai sudaro nedidelę sidro mėgėjų dalį- 14%, o vyresnių negu 45m. sidro vartotojų yra visai mažai- 8%. Taip yra todėl, kad vyresni žmonės vangiai reaguoja į naujoves, o sidras į Lietuvos rinką atėjo tik prieš maždaug 10 metų, be to nuo pat jo atsiradimo, produktas buvo orientuotas į jaunimo rinką. Atsižvelgiant į pastarųjų dviejų klausimų rezultatus, galima teigti, kad sidrų tikslinė rinka- moterys ir jaunimas.

Didžiausia dauguma respondentų turi vidurinį išsilavinimą- 48%, t.y. studentai, kurie dar tik studijuoja. Aukštąjį išsilavinimą turi 21% respondentų, aukštesnįjį- 17% respondentų. Profesinį ir nebaigtą aukštąjį išsilavinimą turi 7% respondentų.

Didžiausios daugumos respondentų pajamos 650-850 Lt.- 48%, 850-1000Lt. pajamas gauna 24% respondentų, daugiau negu 1000Lt. pajamas gauna 21% respondentų. 450-650Lt. pajamas gauna mažiausia dalis respondentų- 7%.

Kaip matyti iš atsakymų, sidro vartotojai produktą dažniausiai perka keletą kartų per mėnesį- 25%, arba kartą per mėnesį- 22%. Mažesnė sidro vartotojų dalis perka sidrą kartą per savaitę –19%, arba keletą kartų per savaitę- 11%, tai daugiau jaunesni sidro vartotojai, kurie mėgsta dažniau pramogauti. Keletą kartų per pusmetį sidrą perka 17% vartotojų, o keletą kartų per metus- 6% vartotojų. Tai daugiausia vyresnio amžiaus sidro vartotojai arba vyrai.

Didžiausia dalis respondentų sidrą perka prekybos centruose- 53%, antra pagal populiarumą sidro pirkimo vieta yra barai ir klubai- 22%, taip yra todėl, kadangi kaip jau pastebėjome pagal ankstesnius rezultatus pa…grindiniai sidro vartotojai yra jaunimas, o jaunimas dažnai lankosi baruose ir klubuose. Maža respondentų dalis perka sidrą specializuotose alkoholio parduotuvėse ir mažose parduotuvėse- 8%. Masiniuose renginiuose sidrą perka 6% respondentų. Rečiausiai sidras yra perkamas degalinėse- 3%.

Kaip matosi iš anketos rezultatų, populiariausi yra sidrai supilstyti į 1,5 l. plastmasinius PET butelius- 47%. Antroje vietoje- pilstomas sidras- 23%. Nedaug teatsilieka sidras 0,5 l. skardinėse- 20%. Pati nepopuliariausia sidro tara- sidrai stikliniuose 0,33 l. buteliukuose. Jie matyt nepopuliarūs todėl, kad sidro kiekis juose labai mažas, o kaina gana didelė, nes stiklinės pakuotės yra nepigios.

Kaip matyti iš respondentų atsakymų, labiausiai pasirenkant sidrą įtakoja jo skonis- 30% t.y. respondentai rinkdamiesi sidrą labiausiai kreipia dėmesį į mėgstamą sidro skonį. Antroje vietoje- kaina- 25%, ji taipogi labai svarbi pasirenkant sidrą. Taip yra todėl, kad pagrindinė sidro rinka yra jaunimas, o jaunimas pagrinde renkasi nebrangius, prieinamus gėrimus. Mažesnę dalį respondentų renkantis sidrą įtakoja reklama- 20%. Mažiausią dalį vartotojų renkantis sidrą įtakoja sidro įpakavimas- 15% bei sidro prekinis ženklas- 10%.

Gauti rezultatai tik dar kartą patvirtino įšvadas, kurias padarėme išnagrinėję antrinius šaltinius: „Ragučio“ gaminami sidrai yra vieni perkamiausių. Pirmoje vietoje pagal perkamumą yra „Ragučio“ sidras „Fizz“-28%, kitas „Ragučio“ sidras „Real“ dalinasi trečią vietą su „Bennet distributors“ importuojamu sidru „Lucky dog“- 16%. Antroje vietoje atsidūrė „Švyturio-Utenos“ gaminamas sidras „Kiss“- 21%. Ketvirtoje ir penktoje vietoje randame „Alitos” gaminamus sidrus „Ex Pear“- 12% ir „Golden“- 5%. Pats nepopuliariausias ir beje pats brangiausias sidras- „Woodpecker“- 2%. Kaip sužinojome išanalizavę antrinius šaltinius, sidras „Woodpecker“ skirtas didesnes pajamas gaunantiems vartotojams, turbūt todėl jis ir nėra toks populiarus, nes pagrindiniai sidro vartotojai yra jaunimas, o jaunimas renkasi pigesnius produktus.

Populiariausi tarp respondentų yra egzotinių vaisių skonio sidrai- 28%, antroje vietoje pagal populiarumą- vyšnių skonio sidras- 19%, trečią vietą užima braškių skonio sidras- 17%. Ketvirtą vietą pagal populiarumą pasidalino kriaušių ir miško uogų skonio sidrai- 24%, tuo tarpu klasikinio obuolių skonio sidras yra pats nepopuliariausias- tik 8%, taip matyt yra todėl, kad obuolių skonio sidras atsirado pats pirmas ir yra ganėtinai atsibodęs.

Kaip matome iš atsakymų į anketos klausimus, respondentai mano, kad obuolių ir kriaušių skonio sidrų pasiūla yra pakankama- 95%, tik 5% mano kad reiktų didesnės tradicinių sidrų skonio pasiūlos.

Kaip matome poreikis didesniam sidro produktų pasirinkimui yra. Taip atsakė- 61%, ne- 39%. Tai reiškias kad rinka dar nėra pilnai užpildyta. Todėl jau esančios rinkos dalyvės dar gali pasiūlyti naujų produktų, o įmonės mąstančiuos apie naujo produkto įvedimą į rinką turėtų suskubti ir pasinaudoti esančiomis galimybėmis, nes vėliau kai rinka bus pilnai užpildyta, nebebus paprasta sudominti vartotojus nauju produktu, reikės ypač daug lėšų naujo produkto pristatymui ir išreklamavimui.

Kaip matyti iš atsakymų, didžiausia dalis respondentų pasigenda įvairesnių skonių sidrų pasiūlos- 44%, gerokai mažesnė respondentų dalis pasigenda sidrų naujuose įpakavimuose- 14%. Toliau pasiskirsto respondentai norintys pigesnių ir stipresnių sidrų- 11%, respondentai pasigendantys brangesnių sidrų- 8%, bei respondentai pasigendantys silpnesnių ir kitokios talpos sidrų- 6%

Pateikdami respondentams šį klausimą norėjome išsiaiškinti ar efektyvi sidro gamintojų/importuotojų pateikiama reklama ir ar ji įtakoja vartotojų pasirinkimą. Buvo gauti tokie rezultatai: 42% respondentų mano kad pastaruoju metu pateikiama sidro reklama ir efektyvi ir įtakoja jų pirkimą; 58% respondentų mano, kad sidrų reklama yra neefektyvi ir neskatina jų pirkti sidrą.Iš šių duomenų galime spręsti, kad …vis dėlto sidro reklama yra pakankamai efektyvi priemonė norint pritraukti esamus ir potencialius vartotojus. Taigi įmonei įvedant naują produktą į rinką reiktų skirti daug dėmesio naujo produkto rėmimo veiksmams.

Iš gautų duomenų galime daryti išvadas, kad didesnė dalis sidro mėgėjų yra novatoriai (41%) arba vidutiniškai reaguojantys į naujoves (19%). Tiesa supernovatorių vartotojų dalis nelabai teatsilieka nuo vidutiniškai reaguojančių į naujoves sidro vartotojų (17%). Superkonservatoriai (6%) sudaro tik nedidelią sidro pirkėjų dalį. Taip turbūt yra todėl, kad pagrindiniai sidro vartotojai yra jaunimas, o jaunimas visada lengviau priima naujoves, nei vyresnio amžiaus žmonės, kurie dažnai būna konservatyvių arba superkonservatyvių pažiūrų. Šios išvados duoda pagrindą manyti, kad įvedus naują produktą į rinką, įmonė nesusidurtų su didelėmis problemomis, norint sudominti pirkėjus nauju produktu.

10. Taikymo apribojimų išskyrimas

1. Tyrimas buvo atliktas Mažeikių mieste, todėl tyrimo imtis geografiniu požiūriu nėra didelė.2. Atliekant tyrimą buvo apklausta 50 respondentų, todėl negalima teigti, kad gauti rezultatai yra pakankamai tikslūs. Rezultatų patikimumą būtų galima padidinti, padidinus tyrimo imtį.3. Tyrimo apimtį 53% sudaro respondentai, kurių amžius 18-25 metų, gaunamos pajamos- 650-800 Lt,- , išsilavinimas- vidurinis. Todėl pirkėjų elgsena, pirkimo įpročiai labiausiai atspindi būtent šį segmentą.

10. Hipotezių tikrinimas

Hipotezės:1. Obuolių ir kriaušių sidro pasiūla atitinka paklausą, tačiau kitų skonių sidrų pasiūla yra per maža.2. Pagrindiniai sidro vartotojai yra jaunimas ir moterys.3. Sidro pasirinkimą labiausiai įtakoja prekės ženklas ir kaina.4. Sidras „Woodpecker“ yra perkamiausias aukštas ir vidutines pajamas gaunančių pirkėjų segmente.5. Sidrų rinka nėra pilnai susiformavusi.

Pirma hipotezė visiškai pasitvirtino, kaip matosi iš anketos rezultatų, sidro vartotojai mano, kad obuolių ir kriaušių skonio sidrų pasiūla yra pakankama. Taipogi iš anketos rezultatų matosi, kad vartotojai labiausiai pasigenda įvairesnių skonių sidrų rūšių, vadinasi jų pasiūla nėra pakankama. Išanalizavus antrinių šaltinių duomenis galime pastebėti, kad pastaruoju metu gamintojai ir importuotojai į rinką pristato būtent įvairesnių skonių sidrus, taip bandydami prisivilioti daugiau pirkėjų.

Antra hipotezė taipogi visiškai pasitvirtino, kaip matyti išanalizavus pirminius bei antrinius duomenis, pagrindiniai sidro vartotojai yra jaunimas ir moterys. Trečia hipotezė pasitvirtino tik iš dalies. Sidro pasirinkimą kaina įtakoja gan stipriai, tačiau labiausiai sidro pasirinkimą įtakoja jo skonis. Sidro vartotojai dažniausiai renkasi įdomesnių skonių sidrą: egzotinių vaisių, vyšnių ar braškių skonio sidrą. Obuolių ir kriaušių skonio sidras nebėra toks populiarus, nes jį išstūmė vartotojams pristatomi įdomesnių skonių sidrai. Tuo tarpu prekės ženklas nėra toks svarbus pasirenkant sidrą kaip mums atrodė prieš pradedant tyrimą.Ketvirta hipotezė nepasitvirtino visiškai, vidutines ir aukštas pajamas gaunantys vartotojai dažniausiai renkasi sidrą „Fizz“. Tuo tarpu sidras „Woodpecker“ nors ir skirtas aukštas pajamas gaunantiems vartotojams, jis visiškai praradęs savo populiarumą, ir kaip pastebėjome žvalgomajame tyrime, ji galima rasti tik „Maximos“ parduotuvėse. Panašu kad jis nebuvo pamėgtas vartotojų ir laikui bėgant jis visiškai pasitrauks iš sidrų rinkos.Penktoji hipotezė iš dalies pasitvirtino. Išanalizavus pirminius ir antrinius šaltinius galime daryti išvadas, kad sidrų rinka dar nėra pilnai susiformavusi.

IšvadosTyrimas parodė, kad sidro pasiūla iš dalies atitinka sidro paklausą Mažeikių mieste, nors šiokių tokių neatitikimų galima rasti.Galima būtų daryti tokias išvadas:• Pagrindiniai sidro vartotojai yra jaunimas iki 25m. ir moterys• Daugumos sidro vartotojų išsilavinimas yra vidurinis• Sidro vartotojų pajamos yra apytiksliai 1000Lt.• Didesnė dalis sidro vartotojų yra novatoriai ir vidut…iniškai reaguojantys į naujoves, taip yra todėl, kad pagrindiniai vartotojai yra jaunimas. Taigi galima teigti, kad sidro vartotojai teigiamai reaguoja į naujoves, todėl nėra sunku įvesti naują produktą į rinką.• Tradicinių obuolių ir kriaušių skonio sidrų pasiūla yra pakankama ir šių skonių naujų produktų rinkoje vartotojai nebepageidauja. • Labiausiai sidro vartotojai pasigenda naujų skonių sidrų. Įmonėms norinčioms pritraukti naujų sidro vartotojų vertėtų praplėsti savo sidrų asortimentą įvairesniais skoniais, pvz.: bananų skonio, spanguolių skonio, mango skonio ir pan.• Didžiausias trūkumas yra tas, kad baruose ar klubuose sidrų pasiūla yra ypač maža, bare dažniausiai galima rasti vienos rūšies sidrą arba jo apskritai nebūna. O kaip matome iš anketos duomenų, didelė dalis vartotojų sidrą perka baruose. Labiausiai baruose paplitęs AB „Ragutis“ gaminamas sidras „Fizz“. Būtent „Fizz“ sidro atėjimas į barus jį išpopuliarino taip stipriai, kad šiuo metu jis yra pats perkamiausias sidras Mažeikių mieste. • Kaip matosi atlikus kainų stebėjimą, sidrų kainos yra labai panašios. Gerokai pigesnių, skirtų mažesnes pajamas gaunantiems vartotojams sidrų pasirinkimas skurdus. Tokiems vartotojams skirtą sidrą gamina AB „Ragutis“- sidras „Real“ ir tiekia UAB „L.I.O.N. gėrimai- obuolių ir kriaušių skonio sidrai. Brangesnių, skirtų dideles pajamas gaunantiems vartotojams sidrų pasiūla dar mažesnė. Vienintelis sidras „Woodpecker“ pretenduoja į šią tikslinę rinką, tačiau jis buvo per mažai išreklamuotas ir panašu, kad ankščiau ar vėliau pradings iš parduotuvių lentynų. Taigi galime drąsiai teigti, kad trūksta įvairesnių kainų pasiūlos. Reikėtų platesnės sidrų pasiūlos mažesnes bei didesnes pajamas gaunantiems vartotojams.• Didžiausią sidrų rinkos dalį Mažeikiuose ir Lietuvoje užima AB „Ragutis“. Jų pasirinkta marketingo politika yra pati geriausia. Ragutis gamina sidrą vidutines ir aukštas pajamas gaunantiems vartotojams- „Fizz“ ir mažesnes pajamas gaunantiems vartotojams „Real“. AB „Ragutis“ pirmoji pradėjo tiekti sidrą į barus ir klubus, taip užsitikrindama sau didesnę rinkos dalį. Be to bendrovė pastoviai plečia sidrų asortimentą, šį pavasarį bendrovė pristatė naują mėlynių sidrą „Fizz“.

• Populiariausi sidrai: plastmasiniuose 1,5 l. PET buteliuose, pilstomi bei sidrai skardinėse. Tuo tarpu sidrai buteliukuose turi nedaug gerbėjų tarp sidrų vartotojų ir mūsų manymų būtų tikslinga atsisakyti tokios taros.• Sidro rinkoje vyksta kova dėl didesnės rinkos dalies tarp kelių sidro gamintojų ir vartotojų, tačiau rinka dar nėra pilnai susiformavusi.

Literatūra1. „Verslo žinių“ internetinis puslapis www.vz.lt2. AB „Ragutis“ internetinis puslapis www.ragutis.lt3. AB „Alita“ internetinis puslapis www.alita.lt4. UAB „Bennet Distributors“ internetinis puslapis www.bennet.lt5. UAB „Švyturys-Utenos alus“ internetiniai puslapiai www.svyturys.lt ir www.utenosalus.lt6. Pranulis V. Marketingo tyrimai. Vilnius: Kronta, 19987. Modulio „Marketingo tyrimai“ metodinė medžiaga8. Luobikienė I. „Sociologinių tyrimų metodika“ Kaunas, 2004

1 PriedasANKETA

1. Ar geriate sidrą? Taip Ne

2. Jūsų lytis: Moteris Vyras

3. Jūsų amžius: 18-25 26-35 36-45 45 ir daugiau

4. Jūsų išsilavinimas Vidurinis Profesinis Aukštesnysis Nebaigtas aukštasis Aukštasis

5. Jūsų pajamos: 450-650 Lt. 650-850 Lt. 850-1000Lt. Daugiau nei 1000Lt.

6. Kaip dažnai perkate sidrą? Keletą kartų per savaitę Kartą per savaitę Keletą kartų per mėnesį Kartą per mėnesį Keletą kartų per pusmetį Keletą kartų per metus

7. Kur dažniausiai perkate sidrą? Prekybos centruose Mažose parduotuvėse Specializuotose alkoholio parduotuvėse Degalinėse Baruose, klubuose Masiniuose renginiuose

8. Kokioje taroje dažniausiai perkate sidrą? Plastmasiniuose 1,5 l. buteliuose Stikliniuose 0.33 l. buteliuose Stikliniuose  0,5 l. …skardinėje Pilstomą

9. Kas įtakoja sidro pirkimą? Kaina Prekinis ženklas Įpakavimas Skonis Reklama

10. Kokį sidrą perkate dažniausiai? „Fizz“ „Real“ „Ex Pear“ „Woodpecker“ „Golden“ „Lucky dog“ „Kiss“

11. Kokio skonio sidrui teikiate pirmenybę? Obuolių Kriaušių Vyšnių Mėlynių Braškių Miško uogų Egzotinių vaisių

12. Ar obuolių ir kriaušių skonio sidrų pasiūla rinkoje yra pakankama? Taip Ne

13. Ar norėtumėte didesnės pasiūlos sidrų rinkoje? Taip Ne

14. Kokių naujovių pasigendate sidrų rinkoje? Įvairesnio skonio sidrų Pigesnių sidrų Brangesnių sidrų Kitokios talpos, negu dabar yra rinkoje sidrų Stipresnių sidrų Silpnesnių sidrų

15. Ar sidro reklama yra efektyvi ir įtakoja jūsų pirkimą? Taip Ne

16. Jeigu pamatote naują sidro reklamą: Užsidegate noru paragauti naujo produkto. Norėtumėte paragauti naujo produkto Jei pasitaikys proga, paragausite naujo produkto, bet specialiai jo neieškosite. Paragausite tuo atveju, jei naujas produktas ilgainiui taps populiarus arba išgirsite kitų žmonių teigiamą nuomonę apie produktą Nesiruošiate ragauti naujo produkto