Banko reklamos technologijos

Laboratorinis darbas Nr. 3

Firmos gaminių reklamos priemonių pasirinkimas ir ekonominis pagrindimas

Darbo tikslas: išanalizuoti galimas firmos gaminių reklamos priemones ir
pagrįsti jų pasirinkimą.

Teorinė dalis

Spaudos reklama

Tai populiariausia spaudos priemonė, kuriai priklauso laikraščiai bei
žurnalai. Laikraščiai būna dienraščiai, savaitraščiai, mėnesiniai.
Pasirenkant leidinį reikia žinoti jo tiražą, prenumeratorių skaičių,
skaitytojų struktūrą pagal profesiją, socialinę sudėtį, leidinio platinimo
sferą, publikacijos būdą, bendro puslapių skaičiaus ir puslapių, skirtų
reklamai, skaičiaus santykį, specialius techninius duomenis.

Reklaminių skelbimų kaina brangiausia prestižiniuose ir populiariuose,
daugiausia skaitomuose ir su didesniu tiražu leidiniuose. Kaina keičiasi,
priklausomai ne tik nuo leidinio ti

i
ipo ar platinimo teritorijos, bet ir nuo
skelbimo išspausdinimo vietos leidinyje. Geriausia vieta yra laikraštčių
pirmas ir paskutinis puslapis.

Svarbus aspektas skelbime yra šriftas. Pagrindiniai jo vertinimo
kriterijai – ryškumas, stambumas, aukštis, plotis.

Reklaminiai skelbimai gali būti tokio pobūdžio:

• tekstiniai (skelbime vien tik tekstas);

• vaizdiniai-tekstiniai;

• skelbimai-plakatai (didelio formato plakatas);

• specialūs skelbimai (spausdinami specializuotuose leidiniuose);

• piešiniai su užrašais (supažindina su konkrečiais duomenimis);

• skelbimai su kuponais (pirkėjas gali užpildyti atitinkamus

rekvizitus, atplėšti ir išsiųsti prekybos įmonei);

• serijiniai skelbimai (spausdinami po keletą kartų, panašios

išvaizdos, o seriją jungia viena pagrindinė tema);

• į spaudą dedami reklaminiai lapeliai (jie paprastai prilygsta

skelbimams, būna vi
i
iengubi, dvigubi ir pan.).

Skaitytojai dar gali būti informuojami įvairiais straipsniais,
žinutėmis interviu, reportažais, paveikslais. Užsienyje yra populiarūs
prekybiniai žinynai, kuriuose nėra įprastų politinių, ekonominių, buitinių
žinynų, o tik informacija apie naujas ir paklausias prekes.

Laikraščio reklamos privalumai:

• konkrečiame rajone yra nedaug konkuruojančių tarp savęs laikraščių

ir ta
a
ai palengvins jų pasirinkimą;

• vietinis laikraštis turi didesnį tiražą, negu kitos masinės

informacijos priemonės (MIP);

• skaitydamas reklaminius skelbimus laikraščiuose skaitytojas turi

daugiau laiko apgalvoti pasiūlymą negu žiūrėdamas reklamą per

televiziją ar klausydamas per radiją;

• laikraščiuose reklamos davėjas gali pateikti skaitytojui planą,

parodantį, kaip pasieks jūsų firmą, kitų parduotuvių adresus,

pardavimo sąlygas;

• laikraščiai lankstesni, jūsų skelbimas pasirodys spaudoje per 1–3

dienas nuo užsakymo;

• kad ir paskutinę minutę jūs galėsite įnešti pakeitimus į jūsų

reklaminį skelbimą;

• tai yra pigiau ir paprasčiau, negu kitose MIP.

Laikraščių trūkumai:

• vartotojai dažnai ignoruoja laikraščių reklamą;

• laikraščių skaitytojai rečiau keičia prisirišimą prie prekių, negu

kitų MIP auditorija;

• kartais laikraščių spausdinimo kokybė yra žema, dėl to gali

visiškai išnykti kai kurie jūsų reklaminio skelbimo ypatumai;

• jūsų skelbimas konkuruos su kitais skelbimais.

Spausdintos reklamos priemonės

Tai įvairūs specialūs reklaminiai leidiniai:

• prospektai;

• brošiūros;

• informaciniai biuleteniai;

• lapeliai;

• kalendoriai;

• katalogai;

• atmintinės;

• prekių ir kainų etiketės ir pan.

Prospektas – tai tokia priemonė, kuri reklamuoja kokią no

o
ors vieną ar
daugelį vienos grupės prekių, kurias gamina viena įmonė. Prospektai būna be
viršelių, išskleidžiami, sąsiuvinio formato, miniatiūriniai. Juose
pagrindinė informacija yra apie pačias prekes: jų konstrukciją, technines
charakteristikas, naudojimo būdus, priežiūros sąlygas. Prospektai gali būti
iliustruojami piešiniais, fotografijomis, kartais prie jų pritvirtinami
prekių pavyzdžiai. Jie platinami kaip priedas prie prekės arba atskirai,
gali būti įpakuojami kartu su preke.

Brošiūra – didelės apimties prospektas, ji paprastai turi viršelį,
titulinį lapą, turinio rodyklę. Joje supažindinama su konkrečia preke ar jų
grupe, su gamybos ar įmonės istorija. Brošiūros taip pat būna iliustruotos
piešiniais,
brėžiniais, fotografijomis. Jos skiriamos daugiausia
didmenininkams.

Lapeliai ir atmintinės. Jais informuojami parduotuvių ar įstaigų
lankytojai apie naujus gaminius, sezoninę prekybą, muges, įvairių paslaugų
tiekimą. Juose būna tik tekstas arba nesudėtingas paveikslėlis. Jie
naudojami ir kitokiems tikslams – tai įvairūs kvietimai, raginimai.

Kalendoriai gali būti paprasti, informuojantys apie prekę ar įvykį,
skirtą kokiai nors progai. Gali būti ir konkrečios įmonės specialus
firminis kalendorius.

Katalogai daugiausia platinami prekyboje paštu, tačiau juos leidžia ir
pramonės įmonės, supažindindamos pirkėjus su sudėtingais gaminiais,
detalėmis, atsarginėmis dalimis. Katalogai būna kruopščiai parengti,
gausiai iliustruoti. Iliustracijos čia svarbesnės už tekstą, tekstas –
trumpas, bet informatyvus. Dažniausiai spausdinami bendrieji katalogai
(daug prekių rūšių).

Informaciniai leidiniai – tai įvairūs specialūs ar specializuoti
įmonių leidiniai, adresų knygos, transportinės schemos, telefonų abonentų
knygos, žinynai.

Radijo reklama

Radijo gali būti klausoma visu: namie, darbe, įstaigoje, parduotuvėje,
automobilyje, autobuse, netgi gatvėje. Radijas iš įvairių MIP reklamą
paskleidžia greičiausiai ir efektyviausiai. Radijas leidžia adresuoti
pranešimą didelėms auditorijoms.

Jos poveikis yra gana stiprus, nes balso intonacija galima perduoti
smulkiausius emocinius niuansus. Ir, nors klausant radiją, ne visada
pavyksta sukoncentruoti dėmesį, psichologų nuomone, žmogui efektinga ir
pasąmonėje išgirsta reklama.

Radijo reklamoje naudojama ir racionali, ir emocionali argumentacija
su įvairiomis išvadomis, apibendrinimais, palyginimais. Jos pagrindas –
gyvas diktoriaus žodis. Dažniausiai tekstas neapsunkinamas įvairiais
terminais, o labiau priartinamas prie šnekamosios kalbos.

Reklama transliuojama per respublikines ar miestų, valstybines bei
privačias radijo stotis ir per įmonių, parduotuvių, parkų, aikštelių,
lėktuvų radijo mazgus. Laidos būna savarankiškos (10–15 min.) arba
derinamos su kitomis radijo laidomis.

Svarbų vaidmenį efektyviam poveikiui atlieka diktoriaus teksto
skaitymo išraiškingumas, naudojant pauzes, kalbos tempo sulėtinimą, balso
tono pakėlimą, tembrą, ritmą, garso padidinimą. Yra naudojami dialogai,
įvairūs akustiniai efektai:

• aidas;

• foninė muzika;

• specifinis triukšmas;

• garsiniai efektai.

Muzika turi didelę įtaką radijo reklamos įtaigumui, bet ją reikia
laikas nuo laiko keisti.

Radijo reklamos privalumai:

• ekonomiškumas;

• mobilumas;

• didelis kūrybinis lankstymas;

• suteikia galimybę pritraukti apibrėžtą auditoriją;

• radijoa auditorija jaunesnė negu laikraščių, ji noriai naudojasi

naujomis paslaugomis ir prekėmis.

Radijo reklamos trūkumai:

• radijas yra tik girdimoji priemonė;

• radijo reklama yra trumpalaikė;

• didelė konkurencija tarp reklamų;

• labai segmentuotos auditorijos;

• kai kurie klausytojai labai nemėgsta reklaminių blokių ir, jiems

prasidėjus, iš karto perjungia kitą kanalą.

Televizijos reklama

Tai viena brangiausių, galingiausių ir veiksmingiausių reklamos
priemonių. Televizijos eros atėjimas pakeitė radijo rolę ir dar labiau
susilpnino spausdintos reklamos priemonių padėtį. Televizija pirmą kartą
apjungė garsą ir dinaminį vaizdą.

Įvertinus televizijos komercines galimybes, reklamos davėjai pradėjo
vis daugiau lėšų asignuoti šiai pramonei. Atėjo naujas reklamos plėtros
amžius, nors struktūriškai pasikeitęs radijas dar turi pakankamai stiprias
pozicijas reklaminiame versle.

Televizijos teigiamas veiksnys – patogumas. Vaizdo, veiksmo, teksto,
garso, judesio, spalvų, veikiančių kartu, dėka, telereklama turi padidintą
poveikį žiūrovui. Todėl ji pasižymi operatyvumu, vaizdumu, įtaigumu.

Pagrindinis poveikio faktorius – paveikslas, o tekstas jį tik palydi.
Gyvas, pašnekesio formos tekstas pateikia daugiau informacijos negu
spausdintas. Kaip ir radijo programoje, tai panašu plėtros amžius, nors
struktūriškai pasikeitęs radijas dar turi pakankamai stiprias pozicijas
reklaminiame versle.

Televizijos teigiamas veiksnys – patogumas. Vaizdo, veiksmo, teksto,
garso, judesio, spalvų, veikiančių kartu, dėka, telereklama turi padidintą
poveikį žiūrovui. Todėl ji pasižymi operatyvumu, vaizdumu, įtaigumu.

Pagrindinis poveikio faktorius – paveikslas, o tekstas jį tik palydi.
Gyvas, pašnekesio formos tekstas pateikia daugiau informacijos negu
spausdintas. Kaip ir radijo programoje, tai panašu į asmenišką pardavėjo
bendravimą su pirkėju.

Svarbu pasirinkti tinkamą reklamos perdavimo laiką. Geriausias laikas
– prieš žinias ir po jų, prieš filmus ir po jų bei įsiterpiant į juos.
Įsiterpimas sukelia daugelio žiūrovų nepasitenkinimą, tačiau tada yra
garantija, kad reklaminis kontaktas įvyks. Geriausia ir efektyviausia yra
trumpa 15–30 sekundžių reklama.

Naudojami tokie reklamos žanrai:

• prekių demonstravimas su diktoriaus skaitymu;

• reklaminiai reportažai;

• reklaminiai filmai;

• scenos su populiariais aktoriais;

• paprasti bei originalūs siužetai.

Televizijos reklamos privalumai:

• vienintelė iš visų priemonių, kuria reklama perduodama forma,

turinčia žodžius, muziką ir vizualinę išraišką;

• gali parodyti žiūrovui tai, kaip jis jausis, nupirkdamas siūlomą

prekę ar paslaugą;

• žmonės žiūri televizorių, kai jie niekus neskuba ir ilsisi (ypač

vakare);

• pasirodymo per TV jūsų firmos faktas gali sukurti įvaizdį, kad ji

didesnį ir solidesnė negu yra iš tikrųjų.

Televizijos reklamos trūkumai:

• reklaminio filmo kaina gali būti labai didelė (ne visada), klaidos

čia kainuoja labai brangiai;

• nei viena iš kitų reklaminių priemonių nereikalauja tiek daug

meistriškumo;

• būtinybė vartotojui susikaupti, sukoncentruoti dėmesį žiūrint

reklamą;

• eterinis laikas, ypač bendranacionalinėse TV stotyse, yra labai

brangus.

Pašto reklama

Ši reklamos priemonė labai populiari užsienyje. Įmonės paprastai turi
jas dominančių žmonių (potencialių pirkėjų) sąrašus ir, esant atitinkamai
situacijai, siunčia reklamos priemones konkrečiu reikiamu adresu. Pašto
reklama – ne masinė, o atrankinė priemonė, leidžianti tiksliai nustatyti
kreipinio gavėjus esant minimaliai nenaudingo tiražo apimčiai.

Paštu siunčiamos priemonės yra kur kas pranašesnės, nes jose
pateikiama daugiau informacijos, konkrečių pasiūlymų, kvietimų. Būdingas
asmeninis charakteris ir tikslumas. Reklaminiu laišku paprastai kreipiamasi
į konkretų vartotoją, tarsi reklamos teikėjas kalbėtų susitikęs asmeniškai,
ir susidaro įspūdis, kad rašantysis žino, kas konkrečiai yra vartotojas,
kuo domisi ir pan.

Reklaminiai laiškai nebūna ilgi, jų tekstas aiškus, mintis logiška,
išsireiškimai originalūs ir mandagūs, artimi kasdieninei kalbai. Prie
reklaminių laiškų gali būti pridedama įvairi reklaminė medžiaga
(prospektai, lapeliai, grįžtamieji vokai ar atvirukai ir pan.).

Reklama internete

Reklama internete – specifinė sritis, apimanti gana platų sudėtingų
elementų spektrą, kurį reikia puikiai suprasti, norint efektyviai
organizuoti reklamines kampanijas internete.

Reklama internete vaidina vis didesnę reikšmę modernių įmonių
politikoje. Prieinami didžiulei auditorijai, firmų internetinės reklamos
projektai pamažu tampa galingu verslo įrankiu, kuris leidžia pritraukti
naujų klientų, sužinoti jų nuomones, atsiliepimus, surasti verslo partnerių
visame pasaulyje. Interneto vartotojų skaičius Lietuvoje stabiliai auga.
Remiantis „SIC Gallup Media“ duomenimis, didžiąją dalį Lietuvos interneto
vartotojų sudaro jauni, išsimokslinę, didmiesčiuose gyvenantys ir didesnes
nei vidutines pajamas gaunantys gyventojai. Būtent šiuos žmones ir pasieks
reklama.

Šiuo metu paplitusios šios reklamos internete formos:

• reklaminė antraštė (baneriai) – įvairių dydžių reklaminiai

paveikslėliai, kuriuos aktyvavęs interneto lankytojas yra įkeliamas

į reklamuojamos kompanijos tinklapį;

• reklaminiai straipsniai – kompanijos akcijos, produktų pristatymas,

pranešimų spaudai skelbimas interneto svetainėje;

• papildomas „iššokantis“ langelis – tai dažniau erzinanti, tačiau

užsienio tinklapiuose labai populiari forma, kai, atdarius

tinklapį, „iššoka“ dar vienas langelis su reklamine informacija;

• bėganti teksto eilutė – tai trumpas reklaminis tekstas su aktyvia

nuoroda, dažnai esanti portalo viršuje, gerai matomoje vietoje;

• intarpai – reklamos, kurios pasirodo visame ekrane kol kraunasi

puslapis ir susitraukia iki paprasto reklaminio skydelio, kai

puslapis pilnai užsikrauna.

Reklaminė antraštė (baneris) – tai GIF arba JPG formato paveikslėlis,
talpinantis nuorodą į reklamuojamą tinklapį. Reklaminė antraštė išties
padeda pritraukti daugiau lankytojų. Nesvarbu, kad tie lankytojai gali ir
nusivilti svetainės turiniu, tačiau, tinkamai progai pasitaikius, jie
prisimins, kad tokios svetainės egzistuoja ir sugrįš. Reklama tik atkreipia
naršytojo dėmesį, o juos sudominti turi svetainės turinys. Nėra oficialiai
priimtų antraščių dydžių standartų, nors dažniausiai sutinkami 468×60 taškų
reklaminiai skydeliai. Be šio formato šiuo metu yra paplitusios ir kitokių
dydžių reklaminės antraštės:

• mažos – 23×33; 88×31;

• kvadratinės – 100×100;

• vidutinės – 158×80.

Reklaminės antraštės yra dviejų rūšių: stacionarios ir animacinės.
Stacionarios yra pačios paprasčiausios – 468×60 ekrano elementų (pixel)
dydžio piešinukas su žodine informacija. Animacinė reklaminė antraštė yra
kur kas efektyvesnė, kadangi rodomas jau nebe paprastas statiškas piešinys,
bet pateikiama judanti informacija. Toks pateikimo būdas apie 30 proc.
efektyvesnis, nes internautas gerokai dažniau atkreipia dėmesį būtent į
tokio tipo reklamą. Siekiant, kad reklaminis skydelis užsikrautų kuo
greičiau, ribojami skydeliu dydžiai kilobaitais (Kb). Tokia reklaminė
antraštė negali būti daugiau nei 15 Kb dydžio; kai kuriose sistemose dydis
yra ribojamas iki 20 Kb. Tai užtikrina, kad, esant net ir ne itin sparčiam
ryšiui, antraštė greitai pasirodys.

Reklamos internete pranašumai:

• firmos įvaizdžio gerinimas;

• auditorijos masiškumas;

• tiksli reklamos statistika bet kuriuo paros metu;

• didelė galimybė susirasti potencialių klientų;

• mažesni reklamos kaštai;

• patogu pateikti greitai atsinaujinančią informaciją;

• galimas grįžtamasis ryšys;

• reklaminė antraštė gali būti lengvai pakeista ar patobulinta.

Reklamos internete trūkumai:

• didelė reklaminės antraštės apimtis reikalauja papildomo laiko

puslapio užkrovimui;

• reklaminės antraštės ne visada atrodo patraukliai;

• kai kurios reklaminės antraštės veda į niekur.