Stebuklai

Gal tai ne pati dėkingiausia tema iš visų pateiktų, tačiau man ji giliai įstrigo kažkur viduje… Mane ši tema tikrai sužavėjo. Ji- tikrai ne eilinė! Seniau aš visai nesidomėjau stebuklais, ypač tokiais, kuriuos darė Kristus, bet dabar galiu drąsiai pasakyti, kad šio referato rašymas buvo pats įdomiausias, kokius kada teko rašyti! Aš niekada negalvojau, kad Jėzus padarė šitiek daug stebuklų ir išgelbėjo šitiek žmonių. Jei Jo tada nebūtų buvę, nežinau kur žmonija būtų nusiritusi, ir ar iš viso žmonės žemej gyventų. Kristus yra pats nuostabiausias ir padaręs nesuskaičiuojamą daugybę stebuklų, negu koks nors kitas, žemėje gyvenęs žmogus( jei Jį taip galima pavadinti, nes jis tikrai buvo kažkas daugiau…). Aš varčiau Naująjį Testamentą ir radau daugybę eilučių, daugybę pasakojimų apie Jezaus padarytus stebuklus, štai keletas iš jų: ,, Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako:,, Talita kum”; išvertus reiškia:,, Mergaite, sakau tau, kelkis!”. Mergaitė tuojau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo dvylika metų. Visi nustėro iš nuostabos”(Mk 5,41-42). ( Šita mergaitė buvo mirusi, ir Jėzus ją prikėlė); ,, Jėzui būnant viename mieste, atėjo vyras, visas raupsuotas. Pamatęs Jėzų jis puolė ant žemės ir maldavo:,, Viešpatie, jei tik panorėsi, gali padaryti mane švarų!”. Jėzus ištiesęs ranką, palietė raupsuotąjį ir tarė:,, Noriu, būk švarus!” Ir tuojau raupsai paranyko.”(Lk 5,12-13). ,, Jėzus sumaišo molį su seilėmis ir užtepa iš prigimties aklo žmogaus akis, kuris praregi nusiplovęs molį Siloamo tvenkinyje. Kitoje vietoje Jėzus apgydo žmogų nesveika ranka.” (Mt 12,9-13; Mk 3,1-5; Lk 6,6-10).Jėzus padarė begalę stebuklų, jeigu juos visus surašyčiau, prireiktų, nemažai metų ir gautūsi labai stora knyga, tačiau nereikėtų užmiršti ir šių dienų stebuklų: Vienas mažas berniukas po avarijos patyrė labai sunkią traumą, daugelį metų jis buvo “prirakintas” prie lovos, reikalingos gyvybei palaikyti medžiagos buvo duodamos per vamzdelį, žodžiu, tikrai labai mažai vilties, kad jis išgyvens, ar ne? Berniuko mama išgirdusi apie vieną operaciją- bandymą Rusijoje, pasiryžo savo vaiką ten nuvešti, pasirodo tai padėjo. Dabar vaikas po truputį kalba, valgo ir jau bando vaikščioti, manau, kad tai tikras stebuklas, atsiųstas tikrai ne bereikalo!!! Šiais laikais taip pat įvyksta begalė stebuklų, tik gal ne tokių akivaizdžių, kaip Kristus darė. Apie dabartinius stebuklus dabar, rašo visi lairaščiai, žurnalai, rodo įvairios televizijos laidos, o apie stebuklus Jėzaus laikais rašo turbūt tik Biblija, kažkaip skaudu, kad jie visai pamiršti… Gal kadanors jie ir vėl atgis… Aš bandžiau klausti daugybės žmonių nuomonės, bet visų frazė viena ir ta pati: ,, Gerai apie tai manau, daugiau nieko nežinau ir prašau man netrugdyti”. Gal aš tiesiog nemokėjau jų paklausti, arba jie iš tikro nieko apie tai nežinoJ Tačiau dabar aš daug apie tai sužinojau, ir tikrai yra naudos, nes kai kas nors apie tai paklaus, aš galėsiu apie tai pasakyti, ir nesiginsiu, kad nieko nežinau!!! Seniau apie tai visai nieko nežinojau, tačiau dabar žinių pilnas bagažasJ Man labai svarbūs Kristaus padaryti stebuklai, kai aš juos skaičiau, dar labiau įsitikinau, kad Jėzus kažkada buvo, ir dabar man nekils jokių abejonių, kad Jis- Dievo sūnus!!!Manau, kad man jokių neaiškumų neliko, viską kuo puikiausiai supratau ( bent man taip atrodo), nors gal šio to, bet ne, viską supratau, kaip labai keista!!!!!J