Savianalize

[pic]

Vilniaus kolegija

Ekonomikos fakultetas

Dieninių studijų skyrius

I kurso DV03A gr. studentė

Deimantė Šimoliūnaitė

SAVIANALIZĖ

Darbo vadovė dėst. Dalia Kulytė

Vertinimas ________________

2003

Vilnius

Kiekvienas žmogus turi savo individualių savybių, charakterio
bruožų, kurių net pats kartais nežino. Visa tai jis gali labai lengvai
išsiaiškinti psichologinių testų pagalba. Ne sykį prieš stojant atlikau
kelis testus, kurie parodytų, kokios specialybės tinkamos, o kokios
nelabai. Jie man parodė, kad man tinkami darbai yra verslo srityje,
finansiniai darbai ir kitos, panašiais dalykais susijusios specialybės.
Jau pradėjusi 12-tą klasę, žinojau, kur noriu mokytis. Vilniaus kolegiją
rinkausi todėl, kad, mano manymu, čia paklausesnės s

s
specialybės nei
universitetuose, be to, daug girdėjau ir apie tai, kad studentai, baigę
kolegijas, turi daugiau praktikos. Be to, pažįstami, draugai, kurie
studijuoja kolegijose, paskatino stoti ir mane. Specialybė, kurią
studijuoju, nebuvo pirma sąrašuose, nes labiausiai norėjau studijuoti
įstaigų ir įmonių administravimą. Tačiau nesigailiu studijuodama ir čia,
nes iš tiesų darbai, baigus šias studijas panašūs. Visuomet svajojau apie
darbą, kuriame tektų bendrauti su klientais, nes mėgstu bendrauti.

Pagal A. Maslow poreikių piramidę, poreikiai, kuriuos tenkinu
pastaruoju gyvenimo laikotarpiu, eilės tvarka būtų tokia:

1. Fiziologiniai poreikiai (alkis, troškulys, miegas, deguonies

poreikiai ir kt.)

2. Savęs ve
e
ertinimas, orumas (neleidžiu savęs žeminti, skaudinti

ir t.t.)

3. Meilės ir priklausomybės poreikis (nemėgstu būti viena,

kažkas nuolat turi būti šalia manęs).

4. Saugumo poreikis (nuolat nerimauju dėl sveikatos, gyvybės,

taip pat ateityje teks baimintis ir dėl darbo).

Saviaktualizacijos poreikio manyje dar nėra, tai turėtų
atsirasti su amžiumi. Vilniaus k
k
kolegijoje tenkinu: savęs vertinimo
poreikį, meilės ir priklausomybės poreikį bei saugumo poreikį. Šeimoje
tenkinu tuos pačius poreikius ir dar fiziologinius. Pagal A. Maslow:
„Dauguma žmonių turi tuos pačius poreikius.“ Taigi manyčiau, kad visi
normalūs žmonės bet kokiomis priemonėmis veikia, kad patenkintų savo
poreikius.

Svarbiausios mano vertybės: meilė/prieraišumas, gėris, tiesos
sakymas, punktualumas, sąžiningumas, sveikata, ištikimybė, pasitikėjimas,
taika ir ramybė. Dėl vertybių susiformavimo nesu tikra, kad jos eilės
tvarka susiformavusio, tačiau.. Laikui bėgant manau jos pasikeis. Joms
susiformuoti įtakos turėjo, manyčiau ir tėvų auklėjimas galbūt ir draugų
bei mano pačios patirtys. O asmeniniame gyvenime jos yra dominuojančios,
stengiuosi būti gera, nesipykti. Nemėgstu kivirčų, todėl dažniausiai iš
tokių situacijų pasitraukiu.

Atlikus H. Aizenko asmenybės nustatymo testą, nė kiek
nenustebau, kadangi iš anksčiau žinau, kuriam temperamento tipui
priklausau. Esu sangvinikė, man būdinga ekstraversija. Kitaip sakant, esu
per daug „gerietė“ nors atrodo, ka
a
ad kiti būtent tuo ir naudojasi, niekada
„nepulsiu viršun“ pirma, jei nebūsiu tikra, kad sakau teisybę. Esu
pastovaus būdo, siekiu savo užsibrėžto tikslo, bet kokia kaina.
Nesinervinu, kaip dauguma žmonių, dėl mažai reikšmingų dalykų, tačiau
būnu ir lengvai pažeidžiama, jautri. Jei, kas nors rimtai supykdo mane,
tuomet su tuo žmogumi galiu nebekalbėti ar visiškai nebebendrauti.

Jei reikėtų save priskirti ekstraversijai ar intraversijai, tai
greičiausiai būčiau ekstravertė, kadangi nesu iš tų žmonių, kurie sunkiai
pritampa prie naujos aplinkos, naujų žmonių. Kaip pavyzdys, galėčiau būti
aš pati. Juk dabar gyvenu ir st
t
tudijuoju čia, Vilniuje, nors esu kilusi iš
“provincijos”, tačiau nemanau, kad man derėtų viską ignoruoti, netgi
atvirkščiai, stengiuosi kažkuo užsiimti, daugiau veikti, bendrauti su
naujais žmonėmis. Netgi, gyvendama Vilniuje, jaučiuosi daug saugesnė nei
gimtąjame mieste.

Savyje galiu išskirti tokius charakterio bruožus: atsakinga,
draugiška, geraširdiška, ištikima, linksma, mandagi, nuoširdi, optimistė,
pastovi, šelmiška. Būtent išvardinti mano bruožai padeda man prisitaikyti
kasdienybėje. O kartais trukdo ir norėčiau savyje pakeisti šiuos bruožus:
patiklumą, pavydumą, principingumą, smalsumą, užsispyrimą. Draugai
pastebėjo, kad esu linksma, draugiška, nuoširdi, o mano minusas, pagal
juos, būtent vaikiškumas, šelmiškumas.

Jaučiu sau savigarbą, nesakau, kad esu pati sau labai graži ar,
kad mano charakteris idealus, bet juk visi tuo ir skiriamės, vieni gražūs
vidumi, kiti – išore, bet dažniausiai visiems vieno ar kito grožio
trūksta. Esu jausminga, jei iš artimo žmogaus išgirstu kokį įžeidžiantį
žodį, puolu į ašaras, o kiti nesuvokia, kas man yra, nes niekam
nesakau. Nebepasitikiu taip lengvai žmonėmis, kaip pasitikėjau
anksčiau, buvau per daug naivi. Priskirčiau save prie intelektualių
žmonių, kadangi nemėgstu piktžodžiauti, keiktis, veltis į muštines, galiu
su žmonėmis kalbėti bet kokiomis temomis. O apie savo išvaizdą galiu
pasakyti, kad nesu kažkokia manekenė iš žurnalo viršelio, bet esu pati
sau simpatiška, jei vaikinams patinku, vadinsi kažkokį grožį savyje
turiu, tik neaišku kurį, išorinį ar vidinį. Nesigirsiu, bet yra žmonių,
kurie man sakė, kad esu protinga, o tai jau šis tas, nes ne grožis
svarbiausia, o žmogaus protas. Tad gal tokio išorinio grožio ir neturiu,
o gal esu kažkam graži tiek vidumi tiek išore. Kiekvienam žmogui pagal
skonį.

Mano konflikto sprendimo strategija būtų ta, kad aš niekuomet
nepradėsiu konfliktuoti pirma, o jei ir būna tokia situacija tai aš to
konflikto vengiu, stengiuosi elgtis taip, lyg jo nebūtų ir iš
konfliktinės situacijos pasitraukiu emociškai arba fiziškai. Siekiu
neliesti skaudžios temos, nediskutuoti apie užslėptą, bet realią
problemą. Tikiuosi, kad ji pati savaime išsispręs.

Rašau ką noriu. Didžiąją dalį savęs jau išvardinau tekste.
Norėčiau pridurti, kad esu ryžtinga, siekiu savo tikslo, bet kokia kaina.
Tad mėginsiu savo planus įvykdyti O pirmieji planai jau po sesijos,
susirasti darbą, kad galėčiau pati save išsilaikyti, nes tėvų pinigų
neužtenka mano gyvenimui. Šiaip žvelgiu tolyn į ateitį ir svajoju (gal
tai virs ir realybe), ketinu vasarą išvykti į užsienį, užsidirbti ir, jei
leis galimybės įsigyti nuosavą butą, kuriame galėčiau ramiai be jokių
priekaištų gyventi. Nes dabar tokių galimybių nėra, nes butas, kuriame aš
gyvenu, nuomojamas ir, jei šeimininkei kas nors nepatiks, gali sukrauti
daiktus ir: “Viso gero!” O man to visiškai nereikia, noriu gyvent nuo
nieko nepriklausoma, netgi nuo tėvų, jei tik būtų įmanoma, juk jiems taip
pat sunku išlaikyti vyresniąją dukrą – studentę, o dar viena yra namie,
kuriai taip pat visko reikia. Savo mažąją sesutę, pasitaupius pinigų,
dažnai kuo nors nustebinu, be to, kai išvažiavau mokytis, santykiai tapo
geresni tiek su seserimi, tiek su tėvais, galbūt todėl, kad pasiilgsta,
juk tiek mane ir mato..

———————–

Klubų lankytoja

Mylimoji

Troleibusų keleivė

Namų šeiminkė

Išklausytoja

Guodėja

Vyresnioji sesuo

Draugė

Studentė

Sugerovė

Kambario draugė