Savianalize

[pic]

Vilniaus kolegija Ekonomikos fakultetas

Dieninių studijų skyrius I kurso DV03A gr. studentė Deimantė Šimoliūnaitė

SAVIANALIZĖ

Darbo vadovė dėst. Dalia Kulytė

Vertinimas ________________

2003 Vilnius Kiekvienas žmogus turi savo individualių savybių, charakteriobruožų, kurių net pats kartais nežino. Visa tai jis gali labai lengvaiišsiaiškinti psichologinių testų pagalba. Ne sykį prieš stojant atlikaukelis testus, kurie parodytų, kokios specialybės tinkamos, o kokiosnelabai… Jie man parodė, kad man tinkami darbai yra verslo srityje,finansiniai darbai ir kitos, panašiais dalykais susijusios specialybės.Jau pradėjusi 12-tą klasę, žinojau, kur noriu mokytis. Vilniaus kolegijąrinkausi todėl, kad, mano manymu, čia paklausesnės specialybės neiuniversitetuose, be to, daug girdėjau ir apie tai, kad studentai, baigękolegijas, turi daugiau praktikos. Be to, pažįstami, draugai, kuriestudijuoja kolegijose, paskatino stoti ir mane. Specialybė, kuriąstudijuoju, nebuvo pirma sąrašuose, nes labiausiai norėjau studijuotiįstaigų ir įmonių administravimą. Tačiau nesigailiu studijuodama ir čia,nes iš tiesų darbai, baigus šias studijas panašūs. Visuomet svajojau apiedarbą, kuriame tektų bendrauti su klientais, nes mėgstu bendrauti. Pagal A. Maslow poreikių piramidę, poreikiai, kuriuos tenkinupastaruoju gyvenimo laikotarpiu, eilės tvarka būtų tokia: 1. Fiziologiniai poreikiai (alkis, troškulys, miegas, deguonies poreikiai ir kt.) 2. Savęs vertinimas, orumas (neleidžiu savęs žeminti, skaudinti ir t.t.) 3. Meilės ir priklausomybės poreikis (nemėgstu būti viena, kažkas nuolat turi būti šalia manęs). 4. Saugumo poreikis (nuolat nerimauju dėl sveikatos, gyvybės, taip pat ateityje teks baimintis ir dėl darbo). Saviaktualizacijos poreikio manyje dar nėra, tai turėtųatsirasti su amžiumi. Vilniaus kolegijoje tenkinu: savęs vertinimoporeikį, meilės ir priklausomybės poreikį bei saugumo poreikį. Šeimojetenkinu tuos pačius poreikius ir dar fiziologinius. Pagal A. Maslow:

„Dauguma žmonių turi tuos pačius poreikius.“ Taigi manyčiau, kad visinormalūs žmonės bet kokiomis priemonėmis veikia, kad patenkintų savoporeikius. Svarbiausios mano vertybės: meilė/prieraišumas, gėris, tiesossakymas, punktualumas, sąžiningumas, sveikata, ištikimybė, pasitikėjimas,taika ir ramybė. Dėl vertybių susiformavimo nesu tikra, kad jos eilėstvarka susiformavusio, tačiau.. Laikui bėgant manau jos pasikeis. Jomssusiformuoti įtakos turėjo, manyčiau ir tėvų auklėjimas galbūt ir draugųbei mano pačios patirtys. O asmeniniame gyvenime jos yra dominuojančios,stengiuosi būti gera, nesipykti. Nemėgstu kivirčų, todėl dažniausiai ištokių situacijų pasitraukiu. Atlikus H. Aizenko asmenybės nustatymo testą, nė kieknenustebau, kadangi iš anksčiau žinau, kuriam temperamento tipuipriklausau. Esu sangvinikė, man būdinga ekstraversija. Kitaip sakant, esuper daug „gerietė“ nors atrodo, kad kiti būtent tuo ir naudojasi, niekada„nepulsiu viršun“ pirma, jei nebūsiu tikra, kad sakau teisybę. Esupastovaus būdo, siekiu savo užsibrėžto tikslo, bet kokia kaina.Nesinervinu, kaip dauguma žmonių, dėl mažai reikšmingų dalykų, tačiaubūnu ir lengvai pažeidžiama, jautri. Jei, kas nors rimtai supykdo mane,tuomet su tuo žmogumi galiu nebekalbėti ar visiškai nebebendrauti. Jei reikėtų save priskirti ekstraversijai ar intraversijai, taigreičiausiai būčiau ekstravertė, kadangi nesu iš tų žmonių, kurie sunkiaipritampa prie naujos aplinkos, naujų žmonių. Kaip pavyzdys, galėčiau būtiaš pati. Juk dabar gyvenu ir studijuoju čia, Vilniuje, nors esu kilusi iš“provincijos”, tačiau nemanau, kad man derėtų viską ignoruoti, netgiatvirkščiai, stengiuosi kažkuo užsiimti, daugiau veikti, bendrauti sunaujais žmonėmis. Netgi, gyvendama Vilniuje, jaučiuosi daug saugesnė neigimtąjame mieste. Savyje galiu išskirti tokius charakterio bruožus: atsakinga,
draugiška, geraširdiška, ištikima, linksma, mandagi, nuoširdi, optimistė,pastovi, šelmiška. Būtent išvardinti mano bruožai padeda man prisitaikytikasdienybėje. O kartais trukdo ir norėčiau savyje pakeisti šiuos bruožus:patiklumą, pavydumą, principingumą, smalsumą, užsispyrimą. Draugaipastebėjo, kad esu linksma, draugiška, nuoširdi, o mano minusas, pagaljuos, būtent vaikiškumas, šelmiškumas. Jaučiu sau savigarbą, nesakau, kad esu pati sau labai graži ar,kad mano charakteris idealus, bet juk visi tuo ir skiriamės, vieni gražūsvidumi, kiti – išore, bet dažniausiai visiems vieno ar kito grožiotrūksta. Esu jausminga, jei iš artimo žmogaus išgirstu kokį įžeidžiantįžodį, puolu į ašaras, o kiti nesuvokia, kas man yra, nes niekamnesakau… Nebepasitikiu taip lengvai žmonėmis, kaip pasitikėjauanksčiau, buvau per daug naivi. Priskirčiau save prie intelektualiųžmonių, kadangi nemėgstu piktžodžiauti, keiktis, veltis į muštines, galiusu žmonėmis kalbėti bet kokiomis temomis. O apie savo išvaizdą galiupasakyti, kad nesu kažkokia manekenė iš žurnalo viršelio, bet esu patisau simpatiška, jei vaikinams patinku, vadinsi kažkokį grožį savyjeturiu, tik neaišku kurį, išorinį ar vidinį. Nesigirsiu, bet yra žmonių,kurie man sakė, kad esu protinga, o tai jau šis tas, nes ne grožissvarbiausia, o žmogaus protas. Tad gal tokio išorinio grožio ir neturiu,o gal esu kažkam graži tiek vidumi tiek išore. Kiekvienam žmogui pagalskonį.

Mano konflikto sprendimo strategija būtų ta, kad aš niekuometnepradėsiu konfliktuoti pirma, o jei ir būna tokia situacija tai aš tokonflikto vengiu, stengiuosi elgtis taip, lyg jo nebūtų ir iškonfliktinės situacijos pasitraukiu emociškai arba fiziškai. Siekiu

neliesti skaudžios temos, nediskutuoti apie užslėptą, bet realiąproblemą. Tikiuosi, kad ji pati savaime išsispręs. Rašau ką noriu… Didžiąją dalį savęs jau išvardinau tekste.Norėčiau pridurti, kad esu ryžtinga, siekiu savo tikslo, bet kokia kaina.Tad mėginsiu savo planus įvykdyti O pirmieji planai jau po sesijos,susirasti darbą, kad galėčiau pati save išsilaikyti, nes tėvų pinigųneužtenka mano gyvenimui. Šiaip žvelgiu tolyn į ateitį ir svajoju (galtai virs ir realybe), ketinu vasarą išvykti į užsienį, užsidirbti ir, jeileis galimybės įsigyti nuosavą butą, kuriame galėčiau ramiai be jokiųpriekaištų gyventi. Nes dabar tokių galimybių nėra, nes butas, kuriame ašgyvenu, nuomojamas ir, jei šeimininkei kas nors nepatiks, gali sukrautidaiktus ir: “Viso gero!” O man to visiškai nereikia, noriu gyvent nuonieko nepriklausoma, netgi nuo tėvų, jei tik būtų įmanoma, juk jiems taippat sunku išlaikyti vyresniąją dukrą – studentę, o dar viena yra namie,kuriai taip pat visko reikia. Savo mažąją sesutę, pasitaupius pinigų,dažnai kuo nors nustebinu, be to, kai išvažiavau mokytis, santykiai tapogeresni tiek su seserimi, tiek su tėvais, galbūt todėl, kad pasiilgsta,juk tiek mane ir mato..

———————– Klubų lankytoja

Mylimoji

Troleibusų keleivė

Namų šeiminkė

Išklausytoja

Guodėja

Vyresnioji sesuo

Draugė

Studentė

Sugerovė

Kambario draugė