Savęs tobulinimo programa

SAVĘS TOBULINIMAS

Žmogus yra sistema, kaip ir kiekviena kita gamtoje, paklūstanti neišvengiamiems ir bendriems visai gamtai dėsniams. Bet tai yra tokia sistema, kuri gali pati save tobulinti. Tobulinimas tai pastovus žmogaus vystymosi procesas jo pastangų dėka. Žmonės ne gimsta idealūs, tobuli. Gamta žmogų vysto iki tam tikro lygio ir palieka arba vystytis toliau, jo paties pastangomis ir būdais, arba gyventi ir mirti tokiu, kokiu jis gimė. Tobulėjimo procesas tęsiasi visą gyvenimą. Gyvenimas yra amžinas, begalinis pažinimo kelias. Mes ieškome gyvenimo prasmės, siekiame gyvenimo pažinimo. Ieškodami harmonijos, įgaudami patirties, pereiname tam tikrus savo gyvenimo etapus. Mes vystomes kaip asmenybės, veikiame, kuriame. Kiekvienas numatome sau kažkokius tikslus, dvasinius ar materialinius, ir jų siekiame. Sutinkame žmones, užsimezga tam tikri santykiai, bendravimo formos, atsiranda vis naujų bendrų interesų, pomėgių. Gyvenimo tikslai keičiasi, įgauna gilesnę prasmę, mes išeiname į naują vystymosi lygį. Tai, mano manymu ir yra tobulėjimas. Aš noriu tobulėti, įgauti naujų žinių apie supančius mane žmones. Žinios suteikia tvirtumo ir savimi pasitikėjimo jausmą. Kuo daugiau žinai, tuo lengviau bendrauti. Pritaikydamas žinias galėsiu būti žmonėms naudingesnis. Tai yra mano tobulėjimo tikslas. Tam, kad eičiau pirmyn, turiu suvokti, kur esu dabar. Taigi, mano tobulėjimo kelias turi eiti per savęs pažinimą. Gerai pažindamas save, savo apribojimus ir galimybes, suvokdamas kokioje esu padėtyje, suvokdamas ar yra galimybių pakeisti tą padėtį, aš bandysiu pakeisti situaciją ir pats pasikeisti. Bet tai nereiškia, kad aš dabar visą gyvenimą galvosiu, ką aš privalau savyje pakeisti, kad daugiau geresnių darbų padaryčiau kitiems. Ne visa mano veikla turi būti skirta savęs tobulinimui. Aš turiu galvoti ir apie save, apie savo šeimą, asmeninį gyvenimą.

PROGRAMA

1. SavireguliacijaValios, charakterio ugdymas

Ugdant valią, reikia prisiminti vieną svarbų gyvenimo dėsnių – tikslingumą. Plėsti savo interesus. Interesai sukels tikslus ir troškimą jų siekti. O troškimas pasikvies į pagalbą valią, privers ją veikti. Mano artimiausias tikslas yra susiję su mano interesais – mokslai. Aš siekiu jį palaipsniais, mažais žingsniais, spręsdamas tam tikras užduotis: referatai, seminarai, sesijos. Ugdyti charakterio bruožus: darbštumą, atsakingumą, tvarkingumą. Pradėdamas kokį nors darbą, turiu tvarkingai jį padaryti, numatyti darbo pasekmes ir atsakyti už jas. Savimi pasitikėjimo ugdymas

Gyvenime nieko nėra saugaus. Reikia iš anksto išmokti elgtis nesaugumo atvejais. Sugebėti pasikliauti savo galimybėmis, užuot tikėjus kuo nors kitu. Gyvenime nenumatyti dalykai verčia jaustis nesaugiai. Viskas, ko nežinome arba kam nepasirengę, kelia mums baimę. Kai tai įvyksta, mes puolame į paniką. Nebent būtume laiku išsiugdę pasitikėjimą savimi. Manau, kad dar neturiu pakankamai savimi pasitikėjimo. Kartais tenka suabejoti savo sprendimais, žodžiais. Kartais pasitaiko ir tokių situacijų, kai man ką nors pasako, o aš pasimetu, nežinau ką atsakyti. Paskui, kai situacija praeina, lyg ir surandu jai tinkamus žodžius, bet “ šaukštai jau po pietų”. Aš turiu savo nuomonę, bet nesikišu su ja niekur, juk nepatogu išsišokti, ginčytis, įrodinėti. Juk tai tik mano nuomonė, kito žmogaus nuomonė gali būti visai kitokia. Tokio elgesio priežastis – mano stereotipinis “gero žmogaus” supratimas. Geras žmogus nesiginčija, nekelia problemų kitiems. Suprasti stereotipinio gero žmogaus elgesį ir klaidas padėjo A. Suslavičiaus knyga “Paremiamoji psichologija”. Savimi pasitikėjimo ugdymui padeda psichologų Š. Bauer ir Dž. Bauerio DESC metodika.

Atminties gerinimas

Ugdant atmintį svarbu suvokti studijojamos medžiagos prasmę. Žmogus rėtai tiksliai įsimena, ką girdėjęs ar skaitęs. O gilindamiesi į sakinio prasmę, paprastai einame nuo bendro prie konkretaus. Įsimenant pasakytą ir perskaitytą dalyką, labai svarbu, ar ryškiai galima įsivaizduoti situaciją, kurią reikia pagauti, įsiminti. Atmintį lavina kalbų mokymasis. Iškėliau sau užduotį laisvalaikiu pasimokyti prancūzų kalbos.

 Kalbos mokytis reguliariai Turėti kompaktiškai užrašytą einamąją medžiagą: žodžius, tekstus. Įvairinti mokymosi formas: skaitymas, rašymas, gramatika ir t.t. Mokytis žodžių konstekte, o ne pagal sąrašą. Daugiau skaityti, mokytis atmintinai. Išmokti plačiai vartojamų posakių rinkinį.

2. Laiko asmeniškai sau skirimas Savęs kaip laimingo žmogaus suvokimas

Kiekvieną dieną turiu pasidžiaugti savo gyvenimu ir esu dėkingas savo artimiems žmonėms už supratimą ir palaikymą. Kiekvieną dieną turiu sakyti sau, kad esu laimingas ir turiu galvoti apie savo laimę. Neįmanoma kitiems žmonėms suteikti laimės, jei pats esi nelaimingas.

3. Darbo ir poilsio reguliacija Fizinė sveikata

Turiu suplanuotą dienotvarkę ir pasistengsiu ją vykdyti. Reikia pakankamai laiko skirti darbui ir poilsiui. Kartą per savaitę (su draugais ar su šeima) turiu nueiti į spektaklį, parodą, kiną. Kiekvieną dieną savo poilsiui skirsiu laiko. Laikas sau padeda atsigauti, grąžina jėgas. Kalendoriuje pažymėsiu savo poilsiui skirta laiko tarpą. Tai gali būti diena ar kelios valandos. Per tą laiką galėsiu pasiklausytis mėgstamos muzikos, arba tiesiog pailsėti. Kiekvienas žmoguss svajoja apie gerą sportinę formą. Kaip būtų puiku – padaugėtų energijos, sutvirtėtų raumenys, sustiprėtų širdis ir plaučiai. Turiu pradėti nuo rytinės mankštos. Kartą per savaitę lankau sporto klube užsiemimus. Savijautai įtakos sveika, racionali mityba. Reikia laikytis trijų auksinių mitybos taisyklių:1) saikingumo2) maisto vertingumo3) griežto mitybos režimo. Pasistengsiu maitintis racionaliai, svertis kiekvieną mėnesį, palaikysiu sveiką gyvenimo būdą.

Programos įvertinimas

Apie savęs tobulinimo programą galvoju kaip apie kažką labai svarbaus, tačiau suprantu, kad jos negalima įgyvendinti tuoj pat. Užbrėžiau rimtus tikslus, pasiekti jų nelengva. Tobulėjimas numato pakilimą į aukštesnę vystymosi pakopą, o tam ne visi yra pasirengę ar net subrendę. Tačiau suvokimas, kad reikia keistis, pats ieškojimas vystymosi priemonių, vystymosi planavimas man teikia malonumo ir optimizmo. Žinojimas kaip tobulėti dar nėra faktiškas tobulėjimas. Tam reikia atkaklumo. Atkakliai, žingsnis po žingsnio turiu eiti per gyvenimą ir mokytis gyventi.