psichologijos testas

BENDRAVIMO PSICHOLOGIJOS TESTAS

1. Kas nepriklauso neverbalinio bendravimo tipui?
A. Bendravimas veido išraiška ir akimis.
B. Poza.
C. Gestai.
D. Kalba
E. Prisilietimai

2. Kas yra faktinis bendravimas?
A. Kai norima palaikyti pokalbį, kalbama apie orą, madą ar sportą.
B. Kai perduodama informacija ar instrukcijos.
C. Kai išsakomos pažiūros ir perteikiamos vertybės, kai atskleidžiama daug jausmų ir emocijų.
D. Kai visiškai nėra bendravimo.
E. Kai pokalbis pagrįstas melu ir intrigomis.

3. Siekis rasti savo vietą visuomenėje yra:
A. Pranašumo poreikis.
B. Savęs įvertinimo poreikis.
C. Savigarbos poreikis.
D. Dominavimo ir pripažinimo poreikis.
E. Saugumo poreikis.

4. Kaip vadinami poreikiai, kurių reikia, kad jaustumėmės esą gabūs, svarbūs, sveiki, kitų pripažįsti?
A. Gyvybiniai.
B. Bendravimo.
C. Saugumo.
D. Psichologiniai.
E. Visi variantai tinka.

5. Kurį, pasak A. Maslou, poreikį žmogus stengiasi patenkinti pirmiausia?
A. Saugumo.
B. Bendravimo.
C. Fiziologinį.
D. Estetinį.
E. Saviraiškos.

6. Efektyviai klausytis padeda:
A. Dėmesingas tylėjimas, linksėjimas, vienskiemeniai žodžiai.
B. Į pašnekovą nukreipta poza, ramūs judesiai, atvira veido išraiška.
C. Interpretacija pagal fizinį grožį.
D. Apibendrinimas – kaip tai supratote jūs.
E. Patikslinimas aktyviai apdorojant verbalinę informaciją.

7. Amerikiečių antropologas Holas nustatė, kad žmonės bendraudami naudoja keturias pagrindines erdvės zonas. Kuri iš jų yra neteisinga?
A. Intymioji.
B. Asmeninė.
C. Socialinė.
D. Saugumo.
E. Visuomeninė.

8. Kas yra empatija?
A. Artimas dviejų žmonių bendravimas.
B. Gebėjimas įsijausti į kito vidinį pasaulį, “pagyventi” jo emocijomis, pažvelgti jo akimis į aplinką ir save.
C. Visiškas abėjingumas.
D. Pykčio laikymas savyje.
E. Pagarba kalbančiajam.

9. Kas yra paslėpta erdvė?
A. Vieša erdvė.
B. Kada nepastebime aplink save tam tikrų dalykų, nesame jų įsisamoninę, bet apie juos žino kiti.
C. Kai slepiame nuo kitų tai, ką nenorime, kad jie žinotų
D. Kada tos erdvės turinys yra paslaptingas, nes niekam nežinomas.
E. Nėra teisingo apibrėžimo.

10. Kokiame konflikte nėra konflikto subjektų?
A. Vidiniame.
B. Tarpgrupiniuose.
C. Tarpasmeniniuose
D. “Asmenybės – grupės”.
E. Visuose išvardytuose.

11.Nežymus konflikto požymis, kai kokia nors smulkmena sukelia nežymų nerimą ar susierzinimą.
A. Incidentas.
B. Nesutarimas.
C. Įtampa.
D. Krizė.
E. Diskomfortas.

12. Kaip vadinamas asmuo, kuris yra pasyvus ir neinformuoja kito apie konfliktą?
A. Prisitaikantis.
B. Konkuruojantis.
C. Siekiantis kompromiso.
D. Bendradarbiaujantis.
E. Vengiantis.

13. Į konstruktyviai sprendžiamų konfliktų sprendimo etapą įeina:
A. Konflikto įsisamoninimas;
B. Problemos sprendimo paieška;
C. Jausmų atpažinimas ir reiškimas;
D. Sprendimo priėmimas;
E. Tinka visi išvardinti.

14. Žmogus, kuris vaidina dėmesingą, nors mintys klajoja kažkur toli, jo dėmesys stimuliuojamas norint įsiteikti kalbančiąjam, yra:
A. Įsigilinęs į save;
B. Kategoriškas;
C. Klausytojas – stimuliantas;
D. Sėlinantis;
E. Klausytojas – veidrodis.

15. Nuostabos emocijai nebūdinga:
A. Plačiai atmerktos akys;
B. Ypač pakelti antakiai;
C. Rami veido mimika;
D. Ištisinės horizontalios raukšlės kaktoje;
E. Stipriai praverta burna.

16. Ankstyvoje vaikystėje susiformuojantis mechanizmas, padedantis užgniaužti nepasitikėjimą savimi ir nesėkmės baimę, yra:
A. Sublimacija.
B. Regresija.
C. Projekcija.
D. Išstūmimas.
E. Nėra teisingo atsakymo.

17. Bėgimas nuo realių problemų, susijusių su vidiniu konfliktu, į vaizduotę vadinamas:
A. Racionalizacija;
B. Izoliacija;
C. Identifikacija;
D. Intuicija;
E. Fantazija.

18. Kaip vadinamas žmogus, kuris grubiai ir tiesmukai bendrauja, kitų atžvilgiu elgiasi agresyviai?
A. Snaiperis.
B. Tankas.
C. Granata.
D. Amžinas pesimistas.
E. Konkurentas.

19. Žmogus, kuris galvoja ramiai, nuosekliai ir veikia viską gerai pasvėręs, yra vadinamas:
A. Flegmatikas.
B. Melancholikas.
C. Cholerikas.
D. Sangvinikas.
E. Nėra tinkamo atsakymo.

20. F. Schulz van Thun (1996) teigia, kad kiekvieną pranešimą galima išanalizuoti šiais aspektais:
A. Pranešimo turinys;
B. Savęs atskleidimas;
C. Tarpusavio santykiai;
D. Kreipimąsis;
E. Tinka visi atsakymai.

TESTO ATSAKYMAI

1. C, J. Almonaitienė, D. Antinienė “Bendravimo psichologija”, 2003m., 103 psl.
2. A, D. Gailienė, L. Bulotaitė, N. Sturlienė “Asmenybės ir bendravimo psichologija”, 2002m., V., 121 psl.
3. B, Bendravimo psichologija, 2001m. KTU, 12 psl.
4. D, D. Gailienė, L. Bulotaitė, N. Sturlienė “Asmenybės ir bendravimo psichologija”, 2002m., V., 198 psl.
5. C, R. Želvys “Bendravimo psichologija”, 1995m.,V., 18 psl.
6. C, J. Almonaitienė, D. Antinienė “Bendravimo psichologija”, 2003m., 88 psl.
7. D, R. Želvys “Bendravimo psichologija”, 1995m.,V., 28 psl.
8. B, R. Želvys “Bendravimo psichologija”, 1995m.,V., 5 psl.
9. C, D. Gailienė, L. Bulotaitė, N. Sturlienė “Asmenybės ir bendravimo psichologija”, 2002m., V., 122 psl
10. A, Bendravimo psichologija, 2001m. KTU, 165 psl.
11. A, D. Gailienė, L. Bulotaitė, N. Sturlienė “Asmenybės ir bendravimo psichologija”, 2002m., V. 200 psl.
12. E, D. Gailienė, L. Bulotaitė, N. Sturlienė “Asmenybės ir bendravimo psichologija”, 2002m., V., 205 psl.
13. E, D. Gailienė, L. Bulotaitė, N. Sturlienė “Asmenybės ir bendravimo psichologija”, 2002m., V., 205 – 207 psl.
14. C, Bendravimo psichologija, 2001m. KTU, 93 psl.
15. C, Bendravimo psichologija, 2001m. KTU, 109 psl.
16. B, Bendravimo psichologija, 2001m. KTU, 171 psl.
17. E, Bendravimo psichologija, 2001m. KTU, 173 psl.
18. B, Bendravimo psichologija, 2001m. KTU, 154 – 157 psl.
19. A, Bendravimo psichologija, 2001m. KTU, 150 psl.
20. E, Bendravimo psichologija, 2001m. KTU, 77 psl.