Pazinimo procesu laboratorinis darbas “Styvenso dėsnis”

Turinys

1. Įvadas 3

1.1. Tyrimo tikslas 3

1.2. Hipotezė 3
2. Metodika 4

2.1. Tiriamieji 4

2.2. Darbo priemonės 4

2.3. Darbo eiga 4
3. Duomenų tvarkymas 4
4. Rezultatų analizė 12
5. Išvados 15
Literatūra 16

Įvadas

Atidžiai išstudijavęs Fechterio skalę ir pamatęs, kad ji turi trūkumų, Styvensas pasiūlė naują būdą kaip matuoti dviejų stimulų parametrų suvokiamą skirtumą. [4] Styvensas sugalvojo kitokią psichofizinę skalę, paremtą kitokiomis prielaidomis, negu tai buvo padaręs Fechneris, kuris teigė, kad jo dėsnis galioja tik vidutinio intensyvumo stimulams, t.y. labai aukštiems ir labai žemiems negalioja bei, kad visi VPS yra vienodi. Styvenso tyrimai (1930) ne tik patvirtino laipsninę priklausomybę tarp pojūčio stiprumo ir intensyvumo, bet ir paruošė dirvą naujam pssichofizikos dėsniui sukurti, kuris dar yra vadinamas Styvenso dėsniu.
Styvenso dėsnis – pojūčio stiprumas yra tiesiog proporcingas stimulo intensyvumui, pakeltam tam tikru laipsniu.
Styvenso dėsnio formulė:
S = kIn

S – pojūčio stiprumas;
I – stimulo intensyvumas;
n – laipsnio rodiklis (lygybės eksponentė). Atspindi santikį tarp stimulo intensyvumo ir pojūčio stiprumo.
k – pastovus dydis, konstanta, skalės veiksnys, kuris atspindi parametro matavimo vienetų pasirinkimą.
Laipsnio rodiklio reikšmės gali svyruoti nuo 0,1 iki 4. Nuo laipsnio reikšmės priklauso ir funkcijos grafiko forma.
· Kai n = 1, gausime tiesioginę priklausomybę tarp pojūčio stiprumo ir stimulo dydžio.
· Kai n &llt; 1, pojūčio stiprėjimas yra daug lėtesnis, negu stimulo didėjimas.
· Kai n > 1, net ir nežymus stimulo pokytis sukelia didelį pojūčio pokytį.
[1]
Tyrimo tikslas: ● susipažinti su Styvenso dėsniu, jo programa;

● atrasti asmeninį n – laipsnio rodiklį.

Hipotezė: ● kai tiesė yra storiausia, tai linija kaip dvigubai ilgesnė yr

ra atpažįstama anksčiau.

Metodika

Tiriamieji.

Šio tyrimo tiriamasis yra tik vienas 20 metų II kurso psichologijos specialybės studentas Virginijus Venckauskas.

Darbo priemonės
Styvenso programa, kuri leidžia nustatyti savo pojūčių slenksčius.
Darbo eiga
Tyrimas buvo atliekamas pačio tiriamojo namuose, pasitelkiant Styvenso programą. Tyrimas truko apie 2 val. Prieš taj dar buvo šiek tiek treniruojamasi su programa.

Šioje programoje buvo pateikiamos baltos įvairių ilgių linijos. Buvo keičiamas rodomų tiesių storis. Rodomų tiesių storis buvo keičiamas tris kartus: pradinis rodomų tiesių storis buvo 2, po to 4 ir galiausiai 6. Šie parametrai buvo nepriklausomi kintamieji, kuriais buvo manipuliuojama. Su kiekviena pakeista tiese buvo dirbama keturis kartus po penkis ratus, kuriuos sudarė 44 linijų rodymo kartai.
Kiti linijų rodymo parametrai per visą eksperimento laiką liko nepakitę: linijų rodymo trukmė – 720 ms, žingsnių skaičius – 5, “ilgio kitimo” žingsnis (%) – 2 pixeliai, pauzė – 720 ms.
Taipogi tyrimui įtaką darė ir šalutiniai kintamieji, tokie kaip: apšvietimas, žmonių balsai, muzika, nuovargis, nedidelė motyvacija.

Duomenų tvarkymas

Duomenys yra pateikiami lentelių ir grafikų pavidalu. Lentelėse yra pateikiami tiriamojo pojūčiai, t.y. 1 reiškia, kad tiriamoasis liniją atpažino teisingai (kaip dvigubai ilgesnę) , o (-1) reiškia, kad linija buvo parodoma kaip dvigubai ilgesnė, tačiau tiriamajam ji tokia neatrodė. Grafikai vaizduoja tiriamojo atpažintas dvigubai ilgesnes linijas .
1 – 3 lentelėse pateikiamas linijų atpažinimas, kai etaloninė linija yra 400 px; 4 – 6 lentelėse – kai etaloninė linija yra 200 px; 7 – 9 lentelėse – kai etaloninė linija yra 10

00 px, o 10 – 12 lentelėse – kai etaloninė linija yra 50 px.
1 lentelė
Tiesių storis lygus 2

-32 -24 -16 -8 0 8 16 24 32 40
1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 1
-1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1
1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1
1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1
1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1
1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1
1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1
-1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1
-1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1
-1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1
-1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1
1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1
1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1
-1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 1
1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1
-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1
9 9 10 9 12 12 10 11 10 15

2 lentelė
Tiesių storis lygus 4

-32 -24 -16 -8 0 8 16 24 32 40
1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1
1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1
1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1
-1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
-1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1
-1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1
-1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1
1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1
-1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1
1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1
5 6 8 3 5 9 2 8 6 10

3 lentelė
Tiesių storis lygus 6

-32 -24 -16 -8 0 8 16 24 32 40
-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1
-1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1
-1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1
-1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1
1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1
-1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 1
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1
-1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1
-1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1
1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1
1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1
1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1
1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1
1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1
-1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1
-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1
1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1
1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1
-1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1
8 4 11 8 10 10 6 9 13 9

Tiesių storis lygus 2

-16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20
-1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1
-1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1
1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1
1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1
-1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1
-1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1
1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1
-1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1
1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1
-1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1
-1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1
1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 1
1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1
1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1
-1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 -1
-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1 1
-1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1
7 8 7 11 8 10 15 10 14 9

5 lentelė
Tiesių storis lygus 4

-16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20
1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1
1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1
1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1
-1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1
-1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1
-1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1
1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1
1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1
-1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1
1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1
1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1
-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1
1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1
-1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1
1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1
-1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1
-1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1
-1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1
10 6 10 8 12 10 14 10 14 11

6 lentelė
Tiesių storis lygus 6

-16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20
1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1
1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1
-1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1
-1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1
1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1
1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1
1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1
-1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1
-1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1
-1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1
1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1
1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1
-1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1
-1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1
-1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1
-1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1
7 7 9 10 9 8 8 12 10 12

7 lentelė
Tiesių storis lygus 2

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
-1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1
-1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1
-1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1
-1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1
-1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 1
1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1
1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1
1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 1
1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1
-1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1
-1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1
1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1
1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1
1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1
1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1
1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1
1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1
-1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1
-1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1
1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1
11 8 10 10 12 14 10 10 13 7

8 lentelė
Tiesių storis lygus 4

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
-1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1
1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1
-1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1
1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1
1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1
1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 1
1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1
1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1
-1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1
-1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1
1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1
1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1
1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1
1 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1
1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1
-1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1
1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1
1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1
1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1
-1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1
14 12 13 10 13 11 9 15 15 10

9 lentelė
Tiesių storis lygus 6

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1
1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1
-1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1
1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1
1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1
-1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1
1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1
1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1
1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1
-1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1
-1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1
1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1
-1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1
-1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1
-1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1
1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1
1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1
1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1
-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1
11 10 16 14 3 11 11 10 14 10

10 lentelė
Tiesių storis lygus 2

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1
-1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1
-1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1
-1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1
-1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1
1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1
-1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1
1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1
-1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1
1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1
-1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1
1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1
1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1
1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1
-1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1
1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1
8 8 4 10 10 11 11 14 14 10

11 lentelė
Tiesių storis lygus 4

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1
-1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1
-1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1
-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1
-1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1
1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1
1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1
-1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1
1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1
-1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1
1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 1
-1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1
-1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1
1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1
1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1
1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1
1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1
-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1
1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1
10 9 9 13 11 10 9 11 12 15

12 lentelė
Tiesių storis lygus 6

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1
1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1
1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1
1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1
1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1
1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1
1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1
1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1
1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1
-1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1
-1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1
13 9 13 9 12 15 9 18 12 10

1 grafikas. Tiesių atpžinimas kartais, kai etalo- 2 grafikas. Tiesių atpažinimas kartais, kai etalo-
ninė linija yra 400 px, o tiesės storis lygus 2 ninė linija yra 400 px, o tiesės storis lygus 4

3 grafikas. Tiesių atpažinimas kartais, kai eta- 4 grafikas. Tiesių atpažinimas kartais, kai eta-
lo ninė linija yra 400 px, o tiesės storis lygus 6 loninė linija yra 200 px, o tiesės storis lygus2

5 grafikas. Tiesių atpažinimas kartais, kai eta- 6 grafikas. Tiesių atpažinimas kartais, kai eta-
loninė linija yra 200 px, o tiesės storis lygus 4 loninė linija yra 200 px, o tiesės storis lygus 6

7 grafikas. Tiesių atpažinimas kartais, kai eta- 8 grafikas. Tiesių atpažinimas kartais, kai eta-
loninė linija yra 100 px, o tiesės storis lygus 2 loninė linija yra 100 px, o tiesės storis lygus 4

9 grafikas. Tiesių atpažinimas kartais, kai eta- 10 grafikas. Tiesių atpažinimas kartais, kai eta-
loninė linija yra 100 px, o tiesės storis lygus 6 loninė linija yra 50 px, o tiesės storis lygus 2

11 grafikas. Tiesių atpažinimas kartais, kai eta- 12 grafikas. Tiesių atpažinimas kartais, kai eta-
loninė linija yra 50 px, o tiesės storis lygus 4 loninė linija yr

ra 50 px, o tiesės storis lygus 6

Rezultatų analizė

Iš gautų duomenų, kurie pateikiami lentelių ir grafikų pavidalu, galime nustatyti tiriamojo skyrimo slenkstį bei atrasti lygybės eksponentę.
Lygybės eksponentė arba n laipsnis buvo skaičiuojamas pasinaudojant Styvenso pagrindine formule: S = kIn iš kurios buvo išvesta tokia formulė n laipsniui paskaičiuoti: S = In, po to visa ši formulė dar yra prilyginama logoritmui: log S = log In.
Kaip matome, pirmojoje lentelėje daugiausiai kartų linija yra atpažįstama kaip dvigubai ilgesnė, kai pojūčio stiprumas yra 840 px (etaloninė linija yra dvigubinama, kadangi reikia atpažinti dvigubai ilgesnę liniją). Gauname tokią išraišką:
log 840 = log 400n
Iš čia gauname, jog n = 1,123832. Taigi, kai etaloninė linija lygi 400 px, o linijos storis yra 2, tada n = 1,123832.
Šitaip n yra paskaičiuojamas ir su kitomis S ir I reikšmėmis bei kitais linijų storiais. Atlikus skaičiavimus, gauti rezultatai buvo surašyti į lentelę:

13 lentelė
n reikšmės

n linijos storis S (pojūčio stiprumas) I (etaloninė linija)
1,123832 2 840 px 400 px
1,123832 4 840 px 400 px
1,122235 6 832 px 400 px
1,134561 2 408 px 200 px
1,138226 4 416 px 200 px
1,140032 6 420 px 200 px
1,152675 2 208 px 100 px
1,159031 4 208 px 100 px
1,146128 6 196 px 100 px
1,187209 2 104 px 50 px
1,189655 4 105 px 50 px
1,184739 6 101 px 50 px

Iš 13 lentelės matome, kad visos n reikšmės yra didesnės už 1, o tai rodo, kad net nežymus stimulo pokytis sukelia pojūčio pokytį.
Šio tyrimo hipotezę – kuo storesnė tiesė, tuo anksčiau yra atpažįstama rodoma dvigubai ilgesnė linija – patvirtinsime arba atmesime sulyginę nuokrypius kur daugiausiai kartų yra atpažįstama linija kaip dvigubai ilgesnė, gautus su

u skirtingomis etaloninėmis linijomis ir skirtingais linijų ilgiais (1 – 12 lentelės). Visus šiuos duomenis suvedame į lentelę:
14 lentelė
Nuokrypiai

nuokrypis linijos storis etaloninė linija
40 2 400 px
40 4 400 px
32 6 400 px
8 2 200 px
16 4 200 px
20 6 200 px
2 2 100 px
8 4 100 px
-4 6 100 px
4 2 50 px
5 4 50 px
3 6 50 px

Nuokrypis parodo kaip tiksliai yra atpažįstama linija, t.y. kuo mažesnis nuokrypis, tuo tiksliau yra atpažinta linija.
Kaip matome iš 14 lentelės, kai etaloninė linija yra 400 px, tai linijos storis šiek tiek turi įtakos linijos atpažinimui, kadangi, kai linija yra storiausia (6), tai ji kaip dvigubai ilgiausia yra atpažįstama (daugiausiai kartų) anksčiau. Tačiau, kai etaloninė linija yra 200 px, šis dėsningumas visiškai nepasitvirtina, kadangi kuo linija storesnė, tuo ji kaip dvigubai ilgesnės atpažįstama vėliau. Kai etaloninė linija yra 100 px ir 50 px, tada linijos storis turi įtakos ankstesniam linijos atpažinimui kaip dvigubai ilgesnė. Kadangi čia, kai linijos storis yra 6, t.y. linija yra pati storiausia, kaip dvigubai ilgesnė linija yra atpažįstama anksčiau, nei tada, kai linija buvo pati ploniausia (linijos storis 2).
Taigi, remdamiesi 1 – 12 ir 14 lentelėmis, tyrimo hipotezę – kai tiesė yra storiausia, tai linija kaip dvigubai ilgesnė yra atpažįstama anksčiau – galime priimti.

Išvados

1. Buvo susipažinta su Styvenso programa.
2. Buvo nustatytas n laipsnio rodiklis kiekvienos etaloninės linijos su skirtingais linijų storiais.
3. Nustatyta, kad visi n > 1, o tai reiškia, kad net ir nežymus stimulo pokytis sukelia didelį pojūčio pokytį.
4. Tyrimo hipotezė – kai tiesė yra storiausia, tai linija kaip dvigubai ilgesnė yra atpažįstama anksčiau – buvo priimta.

Literatūra:
1. Bagdonas, Sensorinės sistemos
2. Martišius, V. Psichologijos metodai. Vilnius. 1999.
3. Rimkutė, E. Eksperimentinės psichologijos įvadas. Vilnius.1983.
4. Vaitkevičius, P. H. Pojūčiai ir suvokimas: regimųjų vaizdų suvokimas (I d.). 2002.

Leave a Comment