etiketas kalbant telefonu

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………..1

1. TELEFONAS

1.1. Telefono paskirtis………………………………………………………….2
1.2. Kaip atsiliepti telefonu…………………………….……………………….2
1.3. Kaip atsiliepti į svetimus skambučius……………………………………..2
1.4. Kaip skambinti telefonu……………………………………………………2

2. AMENINIAI POKALBIAI

2.1. Namų šeimininkė ir telefonas………………………………………………3
2.2. Mažas vaikas atsiliepia telefonu……………………………………………3
2.3. Automatinės skambučių priėmimo sistemos…………………………………3

3. KEBLIOS SITUACIJOS IR “NEPATOGŪS SKAMBUČIAI“

3.1. Jei jus išjungė………………………………………………………………4
3.2. Kaip paprašyti, kad palauktų…………………………………………………4
3.3. Kaip pabaigti pokalbį………………………………………………………..4
3.4. Klaidingas numeris…………………………………………………………..4
3.5. Belaukiant kito skambučio…………………………………………………4
3.6. Reklaminiai skambučiai……………………………………………………5
3.7. Įžeidžiantys telefono skambučiai……………………………………………5
3.8. Skambučio nutraukimas nenumatytu atveju…………………………………5

4. NAUJOVĖS

4.1. Autoatsakikliai………………………………………………………………………….5
4.2. Mobiliojo ryšio telefonai……………………………………………………..5
4.3. Kreditinės kortelės, skambutis per operatorę…………………………………6

5. KAIP NEDERA ELGTIS TELEFONU

5.1.Kaip nedera elgtis telefonu……………………………………………………6

IŠVADOS……………………………………………………………………………………………………..…7

LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………………………………………..…8

ĮVADAS

Žmogų nuo gyvulio skiria vienintelis bruožas-kalba. Bendraujant su draugu, sakant kalbą, rašant laišką, kalbant telefonų, dalyvaujant pokalbyje ar pristatant žmones pobūvyje, išraiškinga kalba lengvina gyvenimą.
Bendravimo meno pritaikymas, kaip ir visi kiti įgūdžiai, reikalauja daug praktikos.Mokydamiesi bendrauti, patiriame didelį malonumą, nes kasdien išmokstame naujų dalykų ir giliname senus įgūdžius. Kuo geriau įsisavinsime bendravimo meną, tuo labiau įvertinsime jo naudą.
1876m. Aleksandras Belas į savo išrasto telefono ragelį pasakė pirmuosius žodžius: “Prieikite, pone Vatsonai“.Šiandien galime atsiliepti į skambučius nebūdami namuose, galime vienu metu kalbėtis su keliais žmonėmis, esančiais skirtingose vietose, skambinti į bet kurį pasaulio kampelį.
Telefonu žmonės ne tik palaiko ryšius, bet ir moko, auklėja, apkalba ir t.t. Neįmanoma nusakyti visų situacijų, kurios gali pasitaikyti naudojantis telefono ryšiu, nes telefono pokalbis jau, deja, atstoja asmeninį bendravimą, nors ir padeda sutaupyti laiko. Dabar retai kas aplanko bičiulį norėdamas vien paplepėti ar sužinoti kokių naujienų. Telefonas paskatino naujų elgesio taisyklių atsiradimą, kaip antai: niekur neiname pirma nesusitarę telefonu.

1. TELEFONAS

1.1. Telefono paskirtis

Tiesioginė telefono paskirtis- keistis informacija. Tam tikrais atvejais jis yra pranašesnis už laišką ar faksogramą. Jūs girdite pašnekovą ir jaučiate jo nuotaiką, todėl galite pasirinkti tinkamą balso tembrą ir reikiamus žodžius. Pokalbio metu pašnekovas įvertina jūsų tartį, gebėjimą reikšti mintis, tiria, ar atidžiai jo klausotės, taigi ar apskritai mokate pagarbiai elgtis. Linksmas, aiškus ir nuoširdus balsas labiausiai tinka bendraujant telefonu.
Kita vertus, telefono pokalbis yra laisviausia bendravimo forma. Juk kalbant telefonu pašnekovas negali įvertinti, kaip jūs apsirengęs, nemato nei jūsų veido išraiškos tariant vienus ar kitus žodžius, nei biuro, interjero, nei kitų neverbalinių veiksnių, daug pasakančių apie pašnekovą.Bendraudami tiesiogiai turime daug galimybių reikšti mandagumą ar draugiškumą ne tik žodžiais, bet ir gestais, o kalbėdami telefonu savo geras manieras parodome vien tik žodžiais, todėl juos reikėtų parinkti rūpestingiau negu kalbantis akis į akį. Mūsų įtemptame kasdieniame gyvenime tai nėra lengva, tačiau turime suprasti,kad netinkamas žodis, neatidi kalbėjimo telefonu maniera gali sukelti didesnių nesusipratimų negu tiesioginiame pokalbyje.
Privalu visada prisiminti, kad į visus telefono skambučius būtina atsakyti ir kad atsakymui galioja įvairios taisyklės.

1.2. Kaip atsiliepti telefonu

Jūsų balsas atsiliepus telefonu nulems viso pokalbio nuotaiką. Labiausiai tiks vidutinio tembro ir malonus balsas. Skardus ir griežtas arba tylus ir kuždantis balsai skamba be entuziazmo, todėl nesudaro pageidaujamo įvaizdžio atsiliepiančiam asmeniui.
Nors A.Belas teigė, kad atsiliepti reikėtų “Hoi, hoi“, laimei, įsitvirtino Tomo Edisono pasiūlytas Alio. Tai pats geriausias būdas atsiliepinėti į skambučius. “Taip“ yra per daug trumpas, o pasakymas “Kalba ponas Petraitis“ labiausiai tinka įstaigoms. Jei skambutis skirtas ne jums, kviesdami pageidaujamą asmenį, ragelį pridenkite delnu. Nelaikykite ragelio prie krūtinės, nes šioje vietoje rezonuoja jūsų balsas. Jei žmogaus nerandate ilgiau nei minutę, užsirašykite skambinančio pavardę, telefono numerį ir pažadėkite paskambinti.

1.3. Kaip atsiliepti į svetimus skambučius

Neatsiliepinėkite į telefono skambučius svetimuose namuose, nebent jūsų paprašytų. Atsiliepę neklauskite, kas skambina. Pakėlę ragelį pasakykite: “Alio“. Paprašytas pakviesti šeimininką, jūs atsakote: “Pono Petraičio dabar nėra. Ką galėčiau jam perduoti?“

1.4. Kaip skambinti telefonu

Duokite žmogui kitame laido gale pakankamai laiko atsiliepti- tegu telefonas suskamba mažiausiai šešis kartus.Kaip apmaudu būna iššokti iš vonios vien tam, kad sužinotum, jog skambinantis padėjo ragelį po trijų skambučių. Išgirdę “Alio“ paprašykite: “Gal galėčiau pakalbėti su ponia Petraitiene?“ Arba: “Ar ponia Petraitienė yra? Skambina ponia Jonaitienė.“ Jei atsiliepė pažįstamas balsas, apsikeiskite keliomis mandagiomis frazėmis, prieš prašydami pakviesti jūsų draugę:“Sveikas, Artūrai, čia – Inga. Kaip laikaisi? Girdėjau, kad buvai išvykęs į užsienį.“ Po Artūro atsakymo, nepradėkite naujos temos, bet paklauskite:“ Ar Vaida namuose?“ Jei norite su Vaida tik paplepėti, pasiteiraukite jos:“ Ar tu turi laiko, gal man paskambinti rytoj?“

2. ASMENINIAI POKALBIAI

2.1. Namų šeimininkė ir telefonas

Pasakykite savo namų šeimininkei, kaip jūs norite, kad ji atsiliepinėtų telefonu. Pakaks paprasčiausio “Alio“. Nors atsakymas: “Ponios Ramonienės rezidencija“ arba :“ Ramonų rezidencija“ taip pat gerai, tačiau nebūtina. Saugumo sumetimais atsiliepdami galite nesakyti savo pavardės. Jei paskambinus atsiliepė jums pažįstama namų šeimininkė, pasakykite: “Labas, Oksana. Čia ponia Vaida. Gal galėčiau pakalbėti su ponia Lina?“

2.2. Mažas vaikas atsiliepia telefonu

Jūs galite susinervinti, jei į jūsų skambutį atsiliepė trejų metų vaikas. Dauguma tėvų leidžia savo atžalėlėms atsiliepinėti į telefono skambučius, manydami, kad tai sąmojinga, be to, vaikams tai patinka. Norėdami patenkinti savo vaiko norus ir neįžeisti skambintojo, būkite netoliese, kai vaikas pakelia telefono ragelį. Leiskite jam pasakyti: “Alio“ ir paimkite iš jo ragelį. Jei vyresnio amžiaus vaikas pasilieka vienas namuose, išmokykite jį, kad atsiliepęs telefonu ir išgirdęs nepažįstamojo balsą, nesakytų, jog yra vienas.

 Reikia mokyti vaikus tinkamo elgesio kalbant telefonu. Niekas netrikdo labiau nei šie vaiko žodžiai, pasakyti telefonu: “Tėčio nematėme 8 dienas, o mama tokia girta, kad negali prieiti prie telefono“.

 Suskamba telefonas. Berniukas pakelia ragelį:
-Klausau! Jums tėvelį? O kas prašo? Kuris šefas – senas asilas ar tikras idiotas?

 Suskamba telefonas. Ragelį pakelia vaikas.
– Ar tėvelis namie?
– Nemalonu sakyti, bet jo nėra.
– O kodėl tau nemalonu?
– Nemėgstu meluoti.

2.3. Automatinės skambučių priėmimo sistemos

Rinkoje yra ir kitokių prietaisų, pavyzdžiui- automatinė skambučių priėmimo sistema. Ji veikia panašiai į balso paštą, kuris gana įprastas daugelyje didelių įstaigų. Niekam nepakėlus ragelio įsijungusi sistema patars surinkti “vienetą“, jei skambutis skirtas ponui Petraičiui, “dvejetą “- jei poniai Petraitienei ir “trejetą“ – paneliai Petraitytei. Kiekvienas iš jų turi savo kodą, ir, jei nėra jo pasakęs kitiems šeimos nariams, žinutę išgirs tik tas, kuriam ji skirta. Kaip ir autoatsakiklyje, įrašytų pranešimų galima pasiklausyti ir ištrinti.

3. KEBLIOS SITUACIJOS IR “NEPATOGŪS SKAMBUČIAI“

3.1. Jei jus išjungė

Jei jums paskambinus pokalbio metu telefonas išsijungė, paskambinti turite jūs, o ypač, jei skambutis buvo užmiestinis.

3.2. Kaip paprašyti, kad palauktų

Nemandagu prašyti pašnekovą palaukti, kol jūs pakalbėsite su paštininku arba patikrinsite maistą ant viryklės. Jei turite nutraukti pokalbį, pasakykite:“Atsiprašau, kažkas skambina prie durų. Aš tau vėliau paskambinsiu.“ Ir būtinai tesėkite pažadą.

3.3. Kaip pabaigti pokalbį

Kai kurie žmonės mėgsta ir turi daug laiko kalbėti telefonu. Jei jums atrodo, kad pokalbis niekuomet nesibaigs, jūs turite parodyti iniciatyvą. Palaukite, kol pašnekovas nutils įkvėpti oro ir pasakykite: “Vajetau! Tik dabar pastebėjau, kiek yra laiko. Vėluoju pas dantistą.“ Būkite ne grubus, bet tvirtas.

3.4. Klaidingas numeris

Jei paskambinote klaidingu numeriu, nemeskite iškart ragelio, bet atsiprašykite: “Atleiskite, kad sutrukdžiau“. Neklausinėkite, kur jūs pataikėte ir pats neatsakinėkite į tokį klausimą. Jei kas nors per klaidą paskambino jums, nesakykite savo telefono numerio.“Deja, toks asmuo čia negyvena. Kokiu numeriu jūs skambinate?“ Jei pasakytas ir jūsų telefono numeriai skiriasi, atsakykite: “Gaila, bet jūs ne ten pataikėte.“ Jei telefono numeriai sutampa, pasakykite:“ Deja, jūs ne ten pataikėte. Toks žmogus čia negyvena. Verčiau pasitikrinkite numerį.“

3.5. Belaukiant kito skambučio

Aparatas, leidžiantis vienu metu priimti kelis skambučius, kartais vadinamas “pokalbių trukdytoju“ ir yra labai prieštaringai vertinama telefoninės technikos naujovė. Jei jums dažnai skambina arba šeimoje gyvena paauglių, gal verčiau įsivesti dar vieną telefoną ir prijungti prie jo autoatsakiklį.
Jei įsigysite “telefoninį budėtoją“, jis apsaugos skambinantį nuo įkyraus pypsėjimo “užimta“, o jūs pats nepražiopsosit svarbaus skambučio net ir plepėdamas su kitu.
Per pokalbį su kitu išgirdę signalą, kad skambina dar kažkas, neturėtumėt nutraukti pirmojo vidury sakinio. Frazė:“ Palauk minutulę, man kažkas skambina“, sudarys įspūdį, kad jums labiau rūpi antrasis skambintojas, nei tai, ką šneka pirmasis. Verčiau mandagiai pažadėti antrajam tuoj pat paskambinti ir mandagiai baigti pokalbį su pirmuoju.
Jei laukiat svarbaus skambučio, bet tuo metu paskambino kas nors kitas, iš karto perspėkite skambinantį ir pažadėkite jam paskambinti, kai tik galėsite. Jei į pokalbį telefonu įsiterpia skambutis iš užmiesčio, paprašykite nedėti ragelio, atsiprašykite pirmąjį pašnekovą ir paskubėkit tęsti pokalbį su paskambinusiu iš toliau. Kadangi pirmasis pašnekovas lauks, kol galėsit atnaujint pokalbį, susiekit su juo tuoj pat, kai tik baigsit kalbėti su antruoju. Jei patį paprašė palaukti, kol pašnekovas atsakys į įsiterpusį skambutį, pakentėkit porą minučių, bet, nesulaukęs grįžtant pašnekovo, padėkit ragelį ir laukit, kol jis pats paskambins. Ir atminkit, kad visai nebūtina atsakinėti į įsiterpiantį skambutį, jei jokio svarbaus nelaukiate.

3.6. Reklaminiai skambučiai

Tokie skambučiai dažniausiai pasigirsta vakarais, kai didžiausia tikimybė rasti žmones namuose. Jei pasiūlymas jūsų nedomina, galite mandagiai nutraukti pokalbį:“Ačiū už skambutį, tačiau aš jau turiu, kas tvarko mano finansus“ arba:“ Pernai mes jau nusipirkome enciklopedijų rinkinį“. Nors reklamuotojai gali įkyrėti, atminkite, kad jie dirba savo darbą ir stengiasi jus sudominti pasiūlymais. Jei kitame laido gale išgirstate įrašą, paprasčiausiai padėkite ragelį.

3.7. Įžeidžiantys telefono skambučiai

Išgirdę nešvankybę nedelsdami padėkite ragelį. Neleiskite chuliganui mėgautis jūsų pykčiu ar baime. Jei jis paskambina dar kartą, vėl padėkite ragelį. Išgirdę tą patį trečią kartą, nukelkite ragelį išvis. Jei skambučiai nesiliauja, susisiekite su telefono kompanija. Prie jūsų telefono aparato galima prijungti prietaisą, kuris suseks skambintojo numerį.

3.8. Skambučio nutraukimas nenumatytu atveju

Jei jūs turite pagrįstą priežastį (avarijos arba kitokios nelaimės atveju) nutraukti telefoninį pokalbį ir pakalbėti su žmogumi, kuris neturi “telefono budėtojo“ , galit prašyti operatorę nutraukti pokalbį.

4. NAUJOVĖS

4.1. Autoatsakikliai

Vis daugiau žmonių įsitaiso namuose autoatsakiklis. Senesnių modelių savininkai turėjo įrašyti ne trumpesnį, nei 20-ies ar net 30-ies sekundžių atsiliepimą, todėl jie prikalbėdavo į juostelę visokių juokelių arba prigrodavo muzikos.Toks atsiliepimas gali prajuokinti arba nustebinti kartą kitą, tačiau greitai įkyri.
Daugelis šiuolaikinių autoatsakiklių įsijungia vos pasigirdus žmogaus balsui, todėl pakanka įrašyti trumpą ir aiškų atsiliepimą, pavyzdžiui:“ Sveiki, Jūs paskambinote telefonu 32-56-89. Dabar mūsų nėra namuose. Jei po signalo paliksite žinutę, mes jums paskambinsime, kai tik galėsime.“Išvykstant atostogauti bus saugiau, jei žinios apie tai nepatikėsit autoatsakikliui.
Jei į jūsų skambutį atsiliepė autoatsakiklis, kalbėkite lėtai ir aiškiai.Daugelis jų
būna nustatyti įrašinėti tik dvi ar tris minutes, todėl žinutė turi būti trumpa:“Čia Jurgita. Šiandien antradienis, dešimta valanda ryto. Noriu priminti, kad trečiadienį mudu esame sutarę eiti priešpiečių.Gali man paskambinti telefonu 25 58 31“.
Autoatsakiklis yra didis išradimas ir gali labai palengvinti gyvenimą. Tačiau jis neatstos gyvo balso telefonu. Ypač svarbių ir asmeniškų žinučių autoatsakikliui nediktuokite. Nežinia, kas dar gali tai nugirsti.

4.2. Mobiliojo ryšio telefonai

Suprantama, senų klasikinių protokolo formulių, kaip naudotis mobiliais telefonais, nėra, todėl jiems taikoma dauguma laidinio telefono pokalbių taisyklių.
Eiti gatve ir kalbėtis telefonu galima, tačiau vietose, kur tradiciškai laikomasi tylos, mobiliuoju telefonu kalbėtis draudžiama. Telefonas turėtų būti iš anksto išjungtas bažnyčioje, teatre, kino teatre, koncertų salėje, operoje, muziejuje, bibliotekoje, paskaitoje, seminare, konferencijoje ir kitose panašiose vietose. Už tai restorane galima šnekėtis telefonu sėdint prie staliuko, bet ir ten to nederėtų praktikuoti nepasiklausus stalo kaimynų. Be abejo, pokalbis turi būti kuo trumpesnis arba galima paprašyti pašnekovą paskambinti vėliau.
Įkyrėti žmonėms naudojantis belaidžiu telefonu, jeigu jie nori pabūti ramioje aplinkoje,- labai nepagarbu. Renginių pertraukų metu mobiliuoju telefonu kalbėti galima, tačiau geriau, jei tai būtų nuošalesnė vieta.
Jei telefonas suskamba, pavyzdžiui, įeinant į kito asmens kabinetą, pažadate paskambinusiajam pats paskambinti vėliau ir aparatą išjungiate.
Nepamirškime, kad mobilieji ir kiti belaidžiai telefonai veikia radijo bangomis, todėl pokalbius gali nugirsti pašaliniai, taigi šie telefonai konfidencialiems pokalbiams netinka.

4.3. Kreditinės telefono kortelės, skambutis per operatorę

Niekuomet neskambinkite iš svetimų namų į užmiestį už tai nesumokėjęs. Paprašykit operatorės, kad mokestį už pokalbį įskaičiuotų į jūsų telefono kortelės sąskaitą arba įrašytų į jūsų sąskaitą už telefoną. Be to, galite paprašyti operatorę, kad pokalbiui pasibaigus ji pasakytų, kiek laiko jūs kalbėjote ir kiek reikia mokėti. Tuomet jūs sumokėsite telefono savininkui grynais pinigais iš karto.
Tiesioginis skambutis per operatorę kainuoja brangiau nei per kodą, tačiau, jei atsakovo nėra namuose, už jį mokėti nereikia. Šis būdas labiau apsimoka tada, jei tas , kuriam skambinat, turi autoatsakiklį, nes už paliktą aparate žinutę jums mokėti nereikės.
Skambučiais, už kuriuos moka tas, kuriam skambina, dažniausiai naudojasi šeimos. Pavyzdžiui, kai vaikai skambina iš draugo namų arba mokyklos. Suaugusiems nederėtų taip skambinti. Atėjus tam tikram metui ir vaikai turėtų nustoti tai darę, geriausiai – baigę mokslus ir pradėję dirbti.

5. KAIP NEDERA ELGTIS KALBANT TELEFONU

 Kalbėti telefonu sulaukus namuose svečių. (Užsirašykite skambinančio telefono numerį ir pažadėkite jam paskambinti vėliau.)
 Imtis triukšmingos veiklos kalbant telefonu, pavyzdžiui – plauti indus.
 Kalbėtis su kažkuo kambaryje, kai su jumis bendrauja pašnekovas telefonu.
 Laikyti garsiai įjungtą televizorių arba radiją.
 Kalbėti valgant.
 Pernelyg greitai pasakyti telefono numerį paliekant žinutę autoatsakiklyje.
 Delsti paskambinti po nutraukto pokalbio.
 Neatidžiai klausyti.
 Tyliai murmėti ir garsiai rėkauti.
 Čiaudėti ir kosėti į telefono ragelį.
 Laukiant prie telefono automato, netrankyti kumščiu į būdelės duris. O mandagiai priminti, kad pokalbį laikas baigti, nes yra daugiau norinčių paskambinti.
 Nekalbėti ilgai telefonu, ypač jei skambinama iš telefono automato.
 Jei esame svečiuose, be svarbaus reikalo ir šeimininkų leidimo nesinaudoti jų telefonu.
 Nereikėtų dalyti draugų, giminių, kaimynų numerių, prieš tai su jais dėl to nesusitarus.
 Kalbėdami telefonu nesakykite jokių paslapčių.
 Nereikėtų telefonu nieko prašyti, ypač mažai pažįstamo žmogaus.
 Neskambinti žmogui anksti ryte, vėlai vakare arba naktį.

IŠVADOS

Taigi kas yra telefonas- palaima ar žmonijos rykštė? Vargu ar kuri kita šiuolaikinė ryšių priemonė gali sukelti tokias įvairias reakcijas kaip telefono skambutis. Vienas džiaugsmu nesitveria, kad taip buvo pertraukta liūdna ir monotoniška jo diena, kitas aimanuoja vos išgirdęs skambutį – telefoniniai pokalbiai išmuša jį iš pusiausvyros ir vargina. Antruoju atveju būtų galima patarti nekelti regelio. Bet jei staiga tai bus kas nors svarbaus? Dažnai skambučio laukiama: gal mes ko nors prašėme paskambinti arba vienas iš šeimos narių yra išvykęs ir turi mums pranešti, ar sėkmingai nukeliavo, arba….

LITERATŪROS SĄRAŠAS:

Drevinskienė J. “Mandagumo abėcėlė“, 1992m.
Lydeka A.“Protokolo pagrindai kiekvienam siekiančiam…“
Vanderbilt A. “Viskas apie etiketą“
Volf I. “Šiuolaikinis etiketas“