„Čia ir dabar“ ir įsisąmoninimo didinimas F. Perls Geštalt terapijoje

„Čia ir dabar“, įsisąmoninimo svarba
Įsisąmoninimas- yra turinys ir procesas ir, anot, F. Perls, tai vienas iš pagrindinių geštalt terapijos įrankių. Galima teigti, kad vienas iš terapijos tikslų – didinti žmogaus sąmoningumą. Įsisąmoninimas visada vyksta čia ir dabar. Ankstesni įvykiai gali būti sąmoningumo objektu, bet sąmoningumo procesas (pvz. atsiminimas ) visada yra dabar.
Jeigu klientas iš tiesų pradės kiekvieną momentą įsisąmoninti save ir savo veiksmus visuose lygiuose- fantazijų, žodžių ir veiksmų lygyje – jis gali pamatyti, kokie yra jo sunkumai ir kokiais būdais jis sukuria tuuos sunkumus ir kokie jo sunkumai yra dabartyje. Tada jis galės užsitikrinti sau galimybę taip pat dabartyje- čia ir dabar- juos išspręsti. Kiekvienas sunkumas, kurį jis išsprendžia, palengvina kito sunkumo sprendimą, todėl, kad, kai klientas kiekvieną kartą išsprendžia savo problemą, jam padidėja galimybės pasikliauti savimi.
Kaip žinome geštalt terapijos pagrindas yra patyrimas, o ne žodžiai ar interpretacijos. Terapeutas neprašo kliento apie savo praeities traumas ir problemas kalbėti ir prisiminti praeities įtampas atskirai nuo dabarties. Atvirkščiai siūloma savo traumas ir problemas peer-gyventi, kurios dabartyje iš tiesų yra nesibaigusios situacijos. Jeigu žmogus nori užversti savo problemų knygą, tai šitai jis turi padaryti dabartyje. Jis turi suprasti, kad jeigu jo praeities problemos būtų praeities, tai jos jau senai būtų išsisprendę, ir savaime suprantama jų

ų nebūtų dabarties momente.
Geštalt terapija reikalauja, kad klientas kiekvieną duotą momentą patirtų save tiek pilnai, kiek jis gali. Terapeutas prašo, kad klientas įsisąmonintų savo gestus, kvėpavimą, emocijas, balsą, veido išraišką, ir savo minčių spaudimą. Kuo daugiau jis įsisąmonina save, tuo daugiau jis sužino, kas gi jis yra. Jeigu jis savo asmeniniame patyrime pergyvena tai, kaip jis priešinasi savo , pertraukdamas save, taip pat jis pradės patirti tą , kurį jis pertraukia/nutraukia.
Terapiją pradedama ir nuolat prie tos frazės grįžtama terapijos procese. Tai yra: „dabar aš įsisąmoninu/ dabar aš esu įsisąmoninęs.“ (angl. )

palaiko mus dabarties momente ir primena apie tai, kad tik dabartyje galimas koks nors patyrimas. O dabartis- tai savaime suprantama nuolat besikeičiantis patyrimas. Klientas naudodamas žodį lengviau grįžta prie esaties momento ir atsiranda galimybė dirbti fenomenologiniu pagrindu. Tas leis priartėti prie to praeities patyrimo, leis užbaigti geštaltą, dėl asimiliuojant atsiminimus, kuriant pakankamą pusiausvyrą.
Žodis

Leave a Comment