argumentuotas tekstas apie kara keliuose

Nors pastaruoju metu automobilių skaičius Lietuvoje sparčiai auga, bet kelių tinklas nesiplečia, dėl šios priežasties didėja automobilių koncentracija, eismo intensyvumas, kamščiai, o daugelis vairuotojų neatsižvelgia į pablogėjusias sąlygas. To pasekoje didėja autoavarijų, jose žuvusių ir sužeistų žmonių skaičius. Nors kovai su didėjančiu avaringumu imamasi vis daugiau ir įvairesnių priemonių, bet kolkas jos mažai duoda naudos… Keliuose siautėja jauno amžiaus, nuo alkoholio apsvaigę, greitį viršijantys vairuotojai, dėl kurių žūsta daug nekaltų žmonių, kurių teisės dažniausiai lieka neapgintos, o kaltininkai gyvena toliau be rupesčių. Daugelyje staipsnių (pvz: http://www.balsas.lt/ naujiena/170506), avarijų kaltininkai skambiai vadinami žudikais, nors pagal Lietuvos Respublikos įstatymus toks apibūdinimas daugiau metafora nei teiginys.Autoavarijų, kuriose žūsta žmonės, kaltininkai yra žudikai ir juos reikia bausti, kaip žudikus.Vis daugiau žmonių, sulaukę pilnametystės laikosi vairuotojų teises ir vos gavę vairuotojo pažymėjimą, jaučiasi esantys geriausi vairuotojai. Leidžia sau nepaisyti eismo taisyklių: rengia lenktynes keliuose, lenkia vietose, kur blogas matomumas ir bet kada gali pasirodyti kita, priešpriešais važiuojanti, mašina. Tokie vairuotojai nepaiso nei savo, nei kitų saugumo. Jų trumpa patirtis vairuojant, pagarbos, atsakomybės stoka ir mąstysena, kad nelaimės vyksta kitiems, o ne jiems yra pagrindinė tokių avarijų priežastis. Laikraščio „Dialogas“ redaktorė teigia, kad:“<…> Mes kiek galėdami ilgiau saugojame juos nuo pareigų ir atsakomybės. Dėl to dauguma jaunuolių, net jei ir norėtų, negauna progos patirti savo veiksmų (kol šie dar nėra lemtingi) padarinių“, taigi, to nejausdami jie leidžia sau viską. Tokie vairuotojai gyvybę paverčia menkaverte ir tai, kad ją reikia saugoti- ignoruoja. Tai juos prilygina šaltakraujams žudikams, kurių ginklas prieš kitus- jų vairuojami automobiliai.Kita problema keliuose, nuo alkoholio ar kitų svaigiųjų medžiagų apsvaigę vairuotojai, kurių reakcija tokioje jų būklėje sulėtėja, tačiau nuo to automobilių greitis nemažėja, priešingai- jis didėja. Blogiausia tai, kad keliuose pasirodo tokie vairuotojai, kurių girtumas ypač sunkus, jie net nepamena, kaip sėdo prie automobilio vairo, teigia, kad vairavo ne jie. Vienos tokios avarijos kaltininkas A.Gaidis teigia (http://www.alfa.lt/straipsnis/145076), kad „Nesu kaltas, vairavo kitas. Tyrėjai dirbo neprofesionaliai“. Tokioj situacijoj, kai žmogus neatsimena, kaip į mašiną pateko, taip pat negali teigti, kad vairavo ne jis, ypač kai visi įrodymai rodo tik į jį. Bet kuris vairuotojas, žinantis, kad jam dar teks vairuoti, renkasi ar jis saugiai ir blaiviai grįš namo, ar jis rizikuos savo ir kitų gyvybėmis ir važiuos į namus girtas. Kai vairuotojas pasirenka vairavimą apsvaigus, vadinasi ir už tai, ką jis apsvaigęs gali padaryti turi prisiimti atsakomybę. Jei dėl jų kaltės žūsta žmonės, tada jie yra žudikai.

Pagrindinė visų avarijų priežastis yra leistino, saugaus greičio viršijimas, taip nusižengia ir jauni ir seni, apsvaigę ir ne vairuotojai, nesusimąstydami dėl galimų pasekmių. Greitis yra lygiai toks pat pavojingas kelių eismo dalyviams, kaip ir prieš tai minėti, nes dažnai keliuose nesuvaldomu greičiu lekiančios mašinos avarijos metu kliudo ir kitas mašinas, pėsčiuosius, sukelia ištisas avarijų virtines, kuriose žūsta daug žmonių (tragedija Skuodo rajone, kurioje į vaikų būrį įsirėžęs policininko BMW užmušė tris berniukus yra tik vienas pavyzdys iš daugelio tokių ir panašių atvejų, kai vairuotojai lėkdami dideliu greičiu nesugeba suvaldyti automobilio). Tokias avarijas sukėlę vairuotojai turėtų būti baudžiami lygiai taip pat griežtai, kaip ir žudikai, nes jų rankose kitas ginklas- greitis. Avarijos įvyksta ne dėl patirties stokos ar jauno vairuotojų amžiaus, o dėl nepalankiai susiklosčiusių įvykių, kurių avarijų kaltininkai laiku neapgalvoja. Tuo remdamasis advokatas Mindaugas Kepenis teigia, kad (http://www.balsas.lt/naujiena/170506) ,,Nereikia pūdyti žmonių kalėjimuose už sukeltas avarijas, kurios traktuojamos, kaip neatsargus nusikaltimas. Juk vairuotojas tikrai specialiai nesukelia avarijos ir tyčia nežudo žmogaus“, todėl žmogžūdžiu jo negalima vadinti. Nors advokatas savo žodžius taiko visiem avarijų atvejam, bet patirties stoka ir neatsargumas šiuo metu pagrindiniiai jauno amžiaus vairuotojų bruožai. Nors dėl girtumo avarijų kaltininkams yra skiriamos griežtesnes bausmės, bet vairuotojai, tokiu atveju, turėtų būti nepakaltinami, kadangi avarijas jie sukėlė tokioj būklėj, kai patys nesuvokė, ką daro. Tokia jų būsena galėtų būti prilyginama šoko būsenai, nes dauguma tokias avarijas sukėlusių vairuotojų, prieš pradėdami gerti patys neplanuodavo išgėrę sėsti prie vairo, bet dėl girtumo nesuvokė, ką darantys ir kad jau nebegali vairuoti. Be to vairuotojai po tokių avarijų, kai neatsimena išvis sėdėję prie vairo, emociškai sunkiai jaučiasi ir visa tai, ką po to tenka ištverti jau yra pakankama bausmė dėl padaryto nusikaltimo, o bausti kaip žudikus ir vadinti juos žudikais būtų neatitinkanti realybės bausmė.
Dalis avarijų įvyksta ne dėl vairuotojų kaltės, nepaisant to, kad jie važiuoja saugiu ir leistinu greičiu, laikosi visų eismo taisyklių įvyksta nelaimės. Tokiais atvejais, būdami neapdairūs pėstieji ar kiti vairuotojai, dėl savo sužalojimų ar net mirties, būna kalti patys. Ir viršytas saugus greitis nebūna nelaimės priežastis, juk vairuotojai negali būti atsakingi vienu metu ir už save ir už tuos, kurie nesaugo savęs (pavyzdžiui: pėstieji einantys naktį šalikėle, ne savo pusėje, be atšvaitų,) kartais tiesiog pėsčiuosius yra per sunku pamatyti, o kai vairuotojai juos pastebi tada dažniausiai jau būna per vėlu…Palyginus pirmąjį argumentą su kontrargumentu pateisinimas dėl nepalankiai susiklosčiusių situacijų nėra pakankamas pateisinimas. Patirtis labai svarbi, nes kai patyrę vairuotojai patenka į kritines situacijas, sugeba nepasimesti ir išgelbėti ne tik save, bet ir kitus. Patyrę vairuotojai dažniausiai tinkamai įvertina kelių eismo sąlygas ir pagal viską pasirenka greitį, lenkimo vietas, taip apsaugodami save ir kitus ir netapdami kelių žudikais. Patirties stoka negali būti lengvinanti priežastis, nes bet kuris vairuotojas gaudamas vairuotojo pažymėjimą, prisiima visas savo teises, kaip vairtuotojas, o kartu ir pareigas, viena iš jų- atsakingas elgesys keliuose.Girtumas ar tiksliau visiškas alkoholio perdozavimas nėra tinkama vairuotojų pasiteisinimo priežastis, nes tokie vairuotojai, dažniausiai girti sėda prie vairo ne pirmą kartą, todėl žinodami save turėtų patys apsisaugoti nuo galimo vairavimo išgėrus. Pravieniškių antrųjų pataisos namų– Atvirosios kolonijos būrio viršininkė Vitalija Valionytė, teigia kad ,,Vieni supranta, ką padarė. Kiti neskuba daryti išvadų. Bet veiksmingesnių būdų kelių chuliganams tramdyti nėra”, bausmė skiriama avarijų kaltininkams padeda jiem suprasti, gyvenimo vertę ir tai, kad girtumas nėra tinkamiausias pasiaiškinimas ir kad alkoholis nėra geriausia kompanija. Atlikę bausmę vairuotojai išmoksta gerbti kitų gyvybę ir dėl savo sugriautų gyvenimų gali kaltinti tik save ar alkoholį. O jei jie būtų dėl girtumo atleidžiami nuo kaltės ir tu pačiu nuo bausmės, tai situacija keliuose dar pablogėtų, nes tuomet vairuotojai jaustųsi nebaudžiami ir toliau girti sėstų prie vairo, taip nuolat keldami pavojų kitiem eismo dalyviam.
Palyginus trečiąjį argumentą su kontrargumentu kyla abejonė, ar visada galima vadinti žmones, nuo kurių vairuojamų automobilų žūsta žmonės, žudikais. Nes jei patys vairuotojai buvo kitų žioplumo ir aplaidumo aukomis, tai juk negali būti vienu metu ir žudikai. Visi eismo dalyviai yra atsakingi už drausmingą ir saugų eismą, todėl netik vairuotojai, bet ir kiti eismo dalyviai turi jausti atsakomybę del kitų ir, žinoma, savo saugumo.Palyginus visus už ir prieš manau, kad nevisiškai pavyko apginti tezę, nes nevisada vairuotojai kalti dėl įvykusių avarijų ar mirčių keliuose.

Šaltiniaihttp://www.transp.lt/Default.aspx?Element=IManagerData&TopicID=125&DLhttp://www.alfa.lt/straipsnis/145076http://www.balsas.lt/naujiena/170506http://www.lrytas.lt/?data=20071107&id=11944532231194339443&view=4Laikaraštis „Dialogas“ 2007-11-16 Nr.42(777) straipsnis ,,VISI MES SKUODAS”