Visuomenės informavimo programa

Visuomenės informavimo programa >> Apie Europos komiteta

Programos parengimo argumentai

Visuomenės informavimo programa parengta ir yra įgyvendinama atsižvelgiant į Visuomenės informavimo ir švietimo rengiantis narystei ES strategiją, kurios antrąjį įgyvendinimo etapą 2000 m. spalio 4 d. protokoliniu sprendimu patvirtino LR Vyriausybė ir kurios įgyvendinimo organizatorius bei koordinatorius yra Europos komitetas prie LRV.

Programos tikslo pavadinimas

Didinti Lietuvos visuomenės informuotumą apie šalies integraciją į Europos Sąjungą bei derybų dėl narystės ES eigą, taip užsitikrinant paramą šalies narystei ES.

Programos aprašymas

Sėkmingai pabaigus Lietuvos derybas dėl narystės ES, siekiant pasirašyti Lietuvos stojimo į ES sutartį, o, svarbiausia, rengiantis visuotiniam referendumui dėl Lietuvos narystės ES bei siekiant iki ir po referendumo išlaikyti esamą pakankamai aukštą visuomenės paramos Lietuvos narystei ES bei žinių apie eurointegraciją lygį, 2003 m. būtina:

Skatinti Lietuvoje pagrindinių valstybės lyderių, atskirų politinių bei nevyriausybinių organizacijų, įvairių interesų grupių, verslo asociacijų, visuomenės nuomonės formuotojų ypatingai aktyvų dalyvavimą informuojant visuomenę apie eurointegraciją bei siekiant jos paramos Lietuvos narystei ES.

Inicijuoti teigiamus signalus iš Europos Sąjungos bei atskirų ES šalių narių Lietuvos, kaip būsimos ES narės, atžvilgiu, sutelkus tam visas diplomatines pastangas.

Skatinti aktyvų Lietuvos piliečių, turinčių balsavimo teisę, dalyvavimą referendume.

Siekti, kad Lietuvos piliečių balsavimas referendume būtų paremtas žiniomis, o ne emocijomis.

Iki ir po referendumo išlaikyti esamą pakankamai aukštą visuomenės paramos Lietuvos narystei ES ir žinių apie eurointegraciją lygį.

Iki referendumo įgyvendinti visiškai naujus informavimo projektus, o kai kuriuos anksčiau įgyvendintus informavimo projektus Lietuvos visuomenei pateikti pagal visiškai naujus scenarijus ir mastus.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Bent jau 50 proc. Lietuvos visuomenės jausis turintys pakankamai žinių apie Lietuvos narystę Europos Sąjungoje, ir didžioji dalis šalies piliečių pasisakys už narystę ES referendume