Tomas Hobsas

Tomas Hobsas gyveno nuo 1588 iki 1679. Jis buvo anglų filosofas, materialistas. Jo svarbiausi veikalai buvo šie: trilogija „Filosofijos pagrindai“ ir „Leviataną“.Jis teigė, jog valstybė esanti laisvo žmonių susitarimo rezultatas, palaikantis visuotinę taiką ir saugumą. Bažnyčia turinti būti pavaldi valstybei. Valstybės tikslas – individo saugumas. Kadangi prigimtiniai įstatymai – teisingumas, nešališkumas, kuklumas, atlaidumas – ir apskritai darymas kitiems to, ko norėtume, kad ir mums būtų daroma – patys savaime, be kokios nors jėgos, priverčiančios jų laikytis, baimės, prieštarauja mūsų įgimtiems jausmams, kurie lenkia mus į šališkumą, išdidumą, kerštingumą ir panašius dalykus. O susitarimai be kalavijo yra vien žodžiai, neturintys jokios galios garantuoti žmogui saugumo. Taip pat ir nedaugelio skaičiaus žmonių susivienijimas nesuteikia jiems saugumo, nes mažiausias prisidėjimas prie vienos ar kitos pusės nedidelio būrio žmonių suteikia jiems tokį jėgos pranašumą, kad jo užtenka laimėti pergalę, todėl skatina užkariavimus. Nors ir labai daug būtų žmonių, jeigu jie savo veikloje vadovaujasi individualiais sprendimais, negali tikėtis apsiginti nuo bendro priešo. O kai nėra bendro priešo jie kariauja tarpusavyje. Todėl:1. Pirma, žmonės nuolatos varžosi tarpusavyje dėl garbės ir titulų, todėl tarp žmonių šiuo pagrindu kyla pavydas ir neapykanta ir galiausiai karai. 2. Antra, žmogus jaučia pasitenkinimą lygindamas save su kitais žmonėmis, gali mėgautis vien tik tuo, kas jį iškelia virš kitų.3. Trečia, yra daugybę žmonių, kurie mano, kad jie yra už kitus išmintingesni ir tinkamesni viešiems reikalams tvarkyti, todėl siekia reformuoti ir atnaujinti, vienas – vienaip, kitas – kitaip, sukeldami sąmyšį ir pilietinį karą. 4. Ketvirta, žmonės gali pavaizduoti kitiems tai, kas gera, kaip blogį, o blogį – kaip gėrį, ir padidinti ar sumažinti matomą gėrio ir blogio dydį, sukeldami žmonių nepasitenkinimą ir savo malonumui drumsdami jų ramybę.

5. Penkta, žmogus kaip tik labiausiai nerimsta tada, kai jis yra kuo laisviausias ir kuo mažiausiai turi rūpesčių, nes kaip tik tada jis mėgsta rodyti savo išmintį ir kontroliuoti veiksmus tų, kurie valdo valstybę.Vienintelis būdas sukurti tokią bendrą valdžią, kuri galėtų apginti žmones nuo svetimšalių įsiveržimo ir vienas kitam daromų skriaudų – tai perduoti visą jų valdžią ir galią vienam žmogui ar žmonių susirinkimui, kuris galėtų balsų dauguma visų jų valias paversti viena valia. Šitaip padarius, viename asmenyje susivienytų žmonių daugybė vadinama VALSTYBE. Tai ir yra valstybės esmė, kuri yra vienas asmuo, kurio veiksmus didžiulė daugybė žmonių abipusiais sutarimais patys padarė kiekvienam žmogui savais ir kiekvieno jų įgaliotais tam, kad jis galėtų panaudoti visų jų jėgą ir priemones, kaip jis manys būtina jų taikai ir bendrai gamybai.Tas, kuris įkūnija šį asmenį, vadinamas SUVERENU, sakant kad jis turi aukščiausiąją valdžią, o visi kiti yra jo PAVALDINIAI.

Įgyti aukščiausią valdžią galima 2 būdais:1. Vienas – tai įgimta jėga, kai žmogus priverčia savo vaikus ir jų vaikus paklusti jo valdžiai, nes gali juos sužlugdyti arba karu.2. Kitas – kai žmonės laisva valia susitaria tarpusavyje paklusti žmogui ar žmonių susirinkimui, tikėdamiesi, kad jie bus apginti nuo visų. Ši antruoju būdu atsiradusi valstybė gali būti pavadinta politine arba įsteigtąja valstybe, o pirmuoju būdu – įgytąja valstybe.

Valstybė yra įsteigta tada, kai daugybė žmonių sutaria, jog kuriam nors žmogui suteikė teisę jiems atstovauti. Tokio įsteigimo padariniai yra šie:1. Pavaldiniai negali pakeisti valdymo formos. 2. Aukščiausioji valdžia negali būti prarasta. 3. Niekas, nepažeisdamas teisingumo, negali protestuoti prieš daugumos paskelbtą suvereno įsteigimą.4. Suvereno veiksmų pavaldiniai negali teisėtai smerkti.5. Kad ir ką suverenas darytų, jo negali nubausti pavaldinys.

6. Suverenas – teisėjas, sprendžiantis, kas yra būtina jo pavaldinių taikai ir saugumui ir kokių doktrinų jų mokyti.7. Teisė kurti taisykles, kad kiekvienas pavaldinys žinotų, kas yra jo nuosavybė, ir joks kitas pavaldinys negalėtų, nenusižengdamas teisingumui, jo atimti iš jo.8. Jam taip pat priklauso visa teisingumo vykdymo ir ginčų sprendimo teisė. 9. Ir teisė skelbti karą ar sudaryti taiką, ką jis manys esant geriausia. 10. Ir teisė pasirinkti visus patarėjus ir ministrus tiek taikos, tiek ir karo metu. 11. Ir teisė apdovanoti ir bausti taip, kaip jam atrodo esant protinga, bei suteikti titulus ir rangus.Šios teisės yra aukščiausios valdžios esmė ir požymiai, todėl jos yra neperduodamos ir nedalomos. Yra trys skirtingos valstybės formos:1. Jeigu atstovas yra vienas žmogus, tada valstybė bus MONARCHIJA.2. Jeigu visų norinčiųjų dalyvauti susirinkimas, tada bus DEMOKRATIJA.3. Jei tik dalies žmonių susirinkimas, tada ji vadinama ARISTOKRATIJA.Tiek kurie yra nepatenkinti monarchija, vadina ją tironija, o tie kurie nepatenkinti aristokratija, vadina ją oligarchija, o kurie nepatenkinti demokratija, vadina ją anarchija. Skirtumas tarp šių trijų valstybės formų sudaro ne valdžios skirtumas, o skirtingas šių valstybės formų tinkamumas ar sugebėjimas tautai suteikti taiką ir saugumą. Lyginant monarchijos formą su kitomis daromos šios prielaidos:1. Pirma, kad ir kas atsovautų tautai ar būtų narys to susirinkimo, kuris jai atstovaujajis taip pat natūraliai atstovauja ir sau pačiam.2. Antra, monarchas gali gauti patarimąiš to, kurio nori, kada nori ir ten, kur to nori, taigi gali išklausyti nuomonę tokių žmonių, kurie išmano tą reikalą, kuris jam rūpi, nesvarbu, koks jų rangas ar visuomenės padėtis. 3. Trečia, monarcho sprendimų negali paveikti joks kitas nepastovumas, išskyrus žmogaus prigimties nepastovumą, o susirinkimuose, be prigimties nepastovumo, atsiranda nepastovumas ir dėl jo narių skaičiaus.
Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 919 žodžiai iš 1831 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?