Politikų dalyvavimas pramoginiuose renginiuose (argumentai „prieš”)

768 0

Vilniaus Gedimino Technikos universitetas

Analizė

Politikų dalyvavimas pramoginiuose renginiuose (argumentai „prieš”)

Darbą tikrino: lekt

Darbą atliko:

Vilnius, 2016

Turinys

Įvadas

Kodėl politikai dalyvauja tokio pobūdžio renginiuose?

Kaip visuomenė žiūri į „tokius“ politikus ?

Politikai – linksmintojai ?

Išvados

Literatūros sąrašas

Įvadas

Kaip manote kas skatina politikus dalyvauti pramoginio pobūdžio renginiuose? Populiarumas ? Noras parodyti visuomenei ką „sugeba“ ? Ar tiesiog šaipymasis iš savęs? Mano nuomone, politikų dalyvavimas pramoginiuose renginiuose yra pasišaipymas iš savęs. Juk politikas turi būti solidarus, familiarus ,žinantis savo vietą, bet ne visuomenės klounas. Rimtų politikų nepamatysime šou renginiuose ar kitokiuose pramoginiuose renginiuose, nes jų daarbas yra atstovauti visuomenę, priimti teigiamus valstybei sprendimus, rūpintis jaunimo ateitimi ir būti pavyzdžiu , o ne „lakstyti“ po šokių aikštelę ir rodyti savo „gebėjimus“. Šiame darbe išanalizuosiu kodėl politikai dalyvauja tokiuose renginiuose, ką galvoja visuomenė apie tai ir išsakysiu savo nuomonę.

Kodėl politikai dalyvauja tokio pobūdžio renginiuose?

Turbūt visiems aktualus klausimas – tai kodėl politikai dalyvauja įvairiuose pramoginiuose renginiuose? Ilgiau pasvarsčius iškyla keli teiginiai :

didinti savo reitingą, įtaka ir galią visuomenėje.

gauti rėmėjų paramą, pelnyti rinkėjų palankumą.

sustiprinti ryšį su rinkėjų, koreguoti savo įvaizdį visuomenėje.

Taigi poolitikas pramogas panaudoja kaip komunikacijos formą su žiūrovais (rinkėjais). Manau , didžioji dalis politikų yra blankiai žinomi arba visai nežinomi ,neišsilavinusiai visuomenės pusei. Savu ruoštu neišsilavinusius, mažiau raštingus ir nevisuomeniškus žmones patraukti į savo puse, sudominti, suintriguoti ir suvilioti yra daug paprasčiau, to

odėl “šou menai” vadinantys save politikais naudojasi lengviausiai prieinama reklama – savęs viešinimu, nesvarbu kokiame kontekste, svarbu, kad žiūrovas jį matytų ir už jį balsuotų. Politika, mano manymu, yra rimtas dalykas, susijęs su rimtais, protingais ,save gerbiančiais žmonėmis, atsakingais sprendimais ir apgalvotu valstybės valdymu. O televizija – priešingai. Televizijoje humoras, aktoriai , pramoginio pobūdžio laidos, projektai. O dabar šios dvi sritys, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai nesuderinamos, dabar beveik viename lygmenyje. Politikai dalyvauja įvairiuose televizijos pramoginiuose šou, pavyzdžiui „ Šok su manimi“ , „Žvaigždžių duetai“ . Prisiminkime keletą politikų „šokėjėlių“:

Inga Valinskienė

Manau, visi žinome ,kaip dainininkę , filmus įgarsinančią moteris , laidų vedėją , bet ir kažkada buvusią politikę. 2009 metais ji dalyvavo laidoje „šok su manimi“ su garsiu šokėju Andriumi Butkumi , o po trijų metų jau dalyvavo su juo „ŽŽvaigždžių duetuose“. Į finalą nepateko nei šokiuose nei dainavime,na ir politikoje ilgai neužsibuvo. Mano nuomone, žmogus turi būti ten ,kur jis jaučiasi savame „kailyje“. Ši nuostabi moteris ir turi būti scenoje,dainuoti, vesti renginius , o ne sėdėti politiko kėdėje.

Andrius Šedžius

Visuomenei labai gerai žinomas politikas , dažnai pasisakantis televizijoje , nekartą įsivėlęs į skandalus ir vedęs gerokai jaunesnę moterį. Jis taip pat dalyvavo šokių laidoje. Užsibuvo gan ilgai , net gi 10 savaičių. Žinoma komisija negailėjo blogų vertinimų ir kritikos ,bet išsilaikyti sugebėjo. Po šio pramoginio šou ,jo po

opuliarumas staigiai pakilo, dienraščiai negailėjo ir gerų ir blogų atsiliepimų , bet reitingas jo vis didėjo. Manau ,jam buvo nesvarbu ar gerai ar blogai kalbės, svarbu apie jį kalba, nes jo misija buvo tapti kuo populiaresniu ir „įstrigti“ kiekvieno žiūrovo (rinkėjo) galvoje.

Žilvinas Šilgalis

Dar vienas politikas „šokėjėlis“ išbandęs savo jėgas šokių projekte. Ne kartą buvo apsinuoginęs ir sulaukęs jam nepalankios nuomonės ,toliau drąsiai šoko ant parketo ir nestokojo nuogybių. Žinoma pagyrų nestigo ,jog šokti jis moka ir yra gan lankstus, bet argi politikas turi „lakstyti“ , „kraipyti klubus“ išsinuoginęs prieš visą Lietuvą , o tada sėdėti seimo salėje ir spręsti sprendimus ?

Apie A.Šedžių, kurio anksčiau nežinojo, dėka televizijos laidos, teigiamą nuomonę susiformavo 17 proc. apklaustųjų, apie Ž.Šilgalį – 18,3 proc. Neigiamai iki tol jiems nežinomą parlamentarą iš Šiaulių ėmė vertinti 20,6 proc., Ž.Šilgalį – 13,5 proc. Šiaip ar taip, politikai stipriai pasididino savo žinomumą: A.Šedžius – 37,6 proc., buvęs liberalcentristas – 31,8 proc.

Galime spręsti iš apklausos rezultatų ,kad dalyvavimas pramoginėse laidose stipriai padidina populiarumą.

Kaip visuomenė žiūri į „tokius“ politikus?Internete gausu atsiliepimų apie mūsų tokius valstybės tarnautojus, kurie rodosi ar dalyvauja pramoginiuose renginiuose. Štai keletas žmonių atsiliepimų:

Lina POCIUVIENĖ:
Manau, kad galima suderinti darbą Seime ir pasirodymus televizijose. Nematau nieko blogo, jei po darbo Seimo nariai vaikšto į šokių repeticijas.

Manyčiau, kad politikui dalyvaujant tokiuose projektuose, mes, rinkėjai, galime daugiau su

užinoti apie jo asmenybę.

Augustas PETKUS:
Seimo nariai turi gana atsakingą darbą, laisvo laiko jiems tikrai lieka labai mažai. Mano manymu, tam, kad seimūnai galėtų tinkamai pasirodyti savaitgalį rengiamose televizijų laidose, nemažai valandų jie turi praleisti repeticijose.

Niekaip negaliu suprasti, kaip po sunkios treniruotės ir kelių valandų miego šie žmonės gali pradėti nelengvą savo darbo dieną, Seime dalyvauti posėdžiuose, kituose renginiuose.

Juzefa BURDYGINA:
Yra bent kelios priežastys, kodėl aš labai neigiamai žiūriu į mus linksminančius politikus. Pirmiausia – išsirinkome juos, kad „linksmintų“ mus savo tiesiogiai atliekamu darbu – tinkamu valstybės valdymu, o antra –. . .

Politikai kurie teigia,kad dalyvavimas šou laidose jų laisvalaikis, kurį jie gali leisti kaip panorėję, tiesiog paviršutiniškai galvoja apie jų atsakingą darbą seime. Išties jų laisvalaikis nėra jų, nes pagal Konstituciją politikas, laimėjęs rinkimus į Seimą, gauna mandatą ketveriems metams be pertraukų: nei atostogų, nei kokių nors šventadienių jis neturi. Jis visada lieka politikas, 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę, todėl ,manau , jie turi viešai elgtis kaip politikai , o ne kaip „šou menai“. Ir kelti reitingus turi vykdydamas savo duotus pažadus ir rodyti visuomenei gerą pavyzdį. Politikai neturi pasidaryti pramogų pasaulio dalimi, užtenka Lietuvoje jau šou atstovų.

Literatūros sąrašas:

http://www.santarve.lt/nuomones/ar-leisime-parlamentarams-mus-linksminti/

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/seimo_nariai_neatsisveikins_su_privilegijomis/

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6223&p_d=81455&p_k=1

Join the Conversation

×
×