KONKURSO ALIANTE 2004 II TURO KLAUSIMŲ ATSAKYMAI

KONKURSO ALIANTE 2004 II TURO KLAUSIMŲ ATSAKYMAI

I. Istorija

1. Kokias naujas kryptis galima pastebėti NATO vystymesi, pasibaigus šaltajam karui?Pasibaigus šaltajam karui, NATO vystymesi pastebimos šios naujos kryptys:1) Pirmą kartą pagalbos ranka ištiesta buvusioms Varšuvos bloko šalims – 1990-07-06 NATO valstybių vadovų susitikime Londone, priimta deklaracija dėl NATO transformuoto Aljanso. Vidurio ir Rytų Europos valstybėms pasiūlyta bendradarbiauti, užmegzti diplomatinius santykius su NATO. 1991m. lapkričio mėnesį Romoje priimta nauja Aljanso strateginė koncepsija. Joje Vidurio ir Rytų Europos šalys traktuojamos jau kaip Aljanso partnerės. 2) Užsimezgė reguliarūs įvairių lygių kontaktai, prisidėję prie santykių normalizavimo. 3) Mažinama įtampa, siekiama pažangos rengiant susitarimus dėl įprastinės, branduolinės ginkluotės mažinimo, jungtinių ginkluotųjų pajėgų. NATO ginkluotosios pajėgos tapo mažesnės, bet lankstesnės, labiau pritaikytos naujoms užduotims. Buvo pasikeitimų vadovybės struktūroje.4) Karinis aspektas tapo tik viena iš saugumo užtikrinimo politikos dalių. Saugumo Europoje užtikrinimo tikslų siekiama ir politinėmis, socialinėmis, ekonominėmis priemonėmis.5) NATO savo strategiją siekia orientuoti taip, kad Vidurio ir Rytų Europos valstybėse vykstantieji demokratiniai pertvarkymai taptų negrįžtami. Numatyti glaudesni kontaktai su Rytų ir Centrinės Europos šalimis. 6) Akcentuojamas globalinis saugumas, kuriam pavojų kelia masinio naikinimo ginklų platinimas ir tarptautinis terorizmas. 1999 m. priimta nauja strateginė koncepsija, kurioje pirmą kartą pripažinta karinių misijų vykdymo galimybė regionuose, kurie neįeina į NATO valstybių teritoriją.

ŠALTINIS: NATO vakar, šiandien, rytoj, V., Eugrimas, 1999, p. 63-82 Jubiliejinis leidinys NATO review. V., AB „Spauda“ p. 17-24.

2. Charakterizuokite NATO šalių narių pozicijas, kas liečia JAV karą su Iraku.NATO, kaip ir Jungtinių Tautų Gynybos komitetas pasidalijo į dvi priešingas barikadas. NATO, kaip ir JT suskaldė Vokietijos ir Prancūzijos nepritarimas invazijai į Iraką. Šios dvi šalys norėjo, jog būtų duotas JT pritarimas, tačiau NATO šalys – milžinės JAV ir Jungtinė Karalystė jo nesulaukus pasiryžo užpulti Iraką. Kitos NATO šalys bei tuo metu kandidatės išesmės palikė JAV ir JK poziciją.

ŠALTINIS: vietinės žiniasklaidos priemonės.

3. Kada įsikūrė OBSE ir kokie yra jos pagrindiniai tikslai?OBSE – jos pirmtakas ESBK – politinių konslutacijų forumas – 1995-01 tapo organizacija, kai buvo pervadinta į ESBO. Tai svarbi Europos savitarpio saugumo stiprinimo institucijų sudėtinė dalis. Atlieka esminį vaidmenį palaikant taiką, saugumą ir stabilumą Europos žemyne. ESBO – rimtas Aljanso partnerės palaikant taiką Bosnijoje.

ŠALTINIS: NATO iš pirmo žvilgsnio V., LOGOS, 1998, p. 70-73.

4. Kokią poziciją užėmė Jūsų šalis, kas liečia JAV karą su Iraku?JAV karui su Iraku Lietuva pritarė. Lietuva siekia būti aktyvi tarptautinės bendrijos narė, o ne pasyvi stebėtoja – Lietuvos kariai, medikai dalyvauja tarptautinėse NATO organizuojamose taikos palaikymo operacijose, taip pat ir Irake.

ŠALTINIS: http://www.kam.lt

5. Kuriais metais ir dėl kokių priežasčių išstojo Prancūzija iš NATO? Kas buvo tuo metu Prancūzijos prezidentu?1966 m. Prancūzija pasitraukė iš NATO karinių struktūrų. Tokį žingsnį lėmė jos nesutarimai su JAV ir Didžiąja Britanija dėl Europos branduolinių pajėgų, kurias kontroliutų amerikiečiai, tokiu atveju prancūzai praktiškai būtų netekę galimybės turėti savo branduolinio arsenalo. Prancūzijos nuomone NATO karinėse struktūrose pernelyg dominuoja JAV. Prancūzija skeptiškai žiūrėjo į Europos ir Amerikos Aljansą, nes manė, kad ši struktūra galėtų sudrausminti pagrindinį jos saugumo politikos rūpestį – Vokietiją. Prancūzai pasisakė už glaudesnį Europos valstybių bendradarbiavimą ir europinės gynybos sistemos kūrimą, siekė Europos lygiateisiškumo Aljanse.Prancūzijos prezidentu tuo metu buvo Šarlis de Golis (Charles de Gaulle).

ŠALTINIS: NATO vakar, šiandien, rytoj.V., Eugrimas, 1999, p.137., http://www.kam.lt.

6. Charakterizuokite strategijos massive retaliation principą, kurį panaudojo ir NATO ir nurodykite šiops strategijos panaudojimo laikotarpį.JAV masinio atpildo (massive retaliation) politika 5 – ojo dešimtmečio pabaigoje, 6 – ojo pradžioje. Europa troško efektyvios gynybos be karo, todėl buvo maksimizuota atgrasimo šalininkė. Ši politika pabrėžė karo prevenciją ir naeaštrino problemiškų gynybos klausimų.

ŠALTINIS: NATO vakar, šiandien, rytoj. V., Eugrimas, p.45.

7. Kada įsikūrė „Veimarotrikampis“, dėl kokių priežasčių ir kokios šalys prisideda prie jo veiklos?„Veimaro trikampis“įsikūrė 1999 metais. Šio trikampio šalys – Prancūzija, Vokietija, Lenkija. Nuo 1991 m. rengia nuolatines vyriausybių konslutacijas, kuriomis siekiama plėtoti bendradarbiavimą. Prancūzija ir Vokietija siekė, kad kuo greičiau Lenkija būtų priimta į Euroatlantines struktūras, bei visos gynė Ukrainos nepriklausomybę.

ŠALTINIS: http://www.info.lt

8. Kas ir kada paskelbė programą SDI ir kas buvo jos tikslas?JAV prezidentas Ronaldas Reiganas (Ronald Reagan) 1983-03-23 paskelbė išsamią tyrimų programą, skirtą pašalinti SSRS strateginių branduolinių raketų keliamą grėsmę (Strateginė gynybos iniacityva) angl. SDI. Ši programa numatė sukurti priešraketinę sistemą kosmose, kuri apsaugotų JAV ir Vakarų Europos teritoriją nuo sovietinių raketų.

ŠALTINIS: NATO vakar, šiandien, rytoj. V., Eugrimas, p.238.

9. Išvardinkite pagrindinius principus, kurie buvo laikomi pagrindiniais Vašingtono sutartyje 4.4. 1949.1949-04-04 Vašingtono sutarties branduolys jos penktasis straipsnis, todėl pagrindinis kitų NATO teisės aktų tikslas – sudaryti sąlygas įgivendinti Vašingtono sutarties 5 – ąjį straipsnį. 5 – asis straipsnis numato, kad užpuolimo atveju kiekviena Šiaurės Atlanto sutarties šalis, įgyvendindama individualias ar kolektyvines saviginos teisę, pripažintą JT Įstatų 51 straipsniu, nedelsiant suteiks paramą užpultai ar užpultoms šalims, imsis veiksmų, įskaitant ginkluotojų pajėgų veiksmus. Kiti pagrindiniai principai: bet kokį tarptautinį ginčą stengtis spręsti taikiu būdu, atitinkamai JT tikslams. Remti tolesnį taikių ir draugiškų tarptautinių santykių plėtojimą. Vieningu susitarimu kviesti į Aljansą šalis, remiančias šios Sutarties principus.12 ir 13 straipsniu numatoma Sutarties peržiurėjimo, išstojimo teisė.

ŠALTINIS: Šiaurės Atlanto sutartis. 1949-04-04 Vašingtonas.

10. Charekterizuokite Repackij planą, nurodydami taip pat laiką.1957 m. spalio mėn. JTO sesijoje Lenkijos užsienio reikalų ministras Adamas Rapackij pateikė beatominės Centrinės Europos zonos planą – siūlė sukurti Europos centre zoną, laisvą nuo atominio ginklo gamybos ir laikymo.

ŠALTINIS: http://www.

II. Politologija ir teisė

11. Kokį vaidmenį vaidina NATO, siekiant stabilizuoti situaciją Afganistane?Afganistane NATO operacija „Tvirta taika“ pradėta 2001 m. spalio mėnesį, kaip atsakas į teroro aktus įvykdytus 2001-09-11 JAV. JTO rezoliucijomis Nr.1368, 1386 pasmerkė teroro aktus ir remdamasi Chartijos VII skyriumi, suteikė mandatą pradėti karinę operaciją. NATO siekia stabilizuoti situaciją Afganistane karinėmis priemonėmis, teikia humanitarinę pagalbą. Padeda įvesti demokratinę santvarką, panaikinti galimą grėsmę tarptautinei bendrijai.

ŠALTINIS: http://www.kam.lt

12. Kokias operacijas tipo „out of area“ veda NATO pajėgos?„Out of area“ – tai operacijų tipas kai NATO pajėgos dislokuojamos už Aljanso ribų. Tokių operacijų pavyzdžiai: IFOR ir SFOR – Bosnijoje ir Hercegovinoje, CONCORDIA – Makedonijoje, UNPROFOR – Kroatijoje, Albanijoje teikiama humanitarinė pagalba – „Alied Harbour“.

ŠALTINIS: http://www.kam.lt

13. Apibūdinkite operacijų IFOR ir SFOR skirtumus. IFOR ir SFOR skirtumai: 1) IFOR savo misiją pradėjo 1995-12-20. Operacija Bosnijoje truko ribotai – maždaug 12 mėnesių, o SFOR pagal JT Saugumo tarybos 1996-12-12 rezoliuciją, tapo teisėta IFOR funkcijų perėmėja 2) IFOR operacija Bosnijoje – pirmoji saumos karinių pajėgų operacija NATO istorijoje, pirmoji įžengimo į teritoriją operacija.3) IFOR tiklas buvo pasiekti taiką pagal JT Saugumo tarybos 1996-12-12 rezoliuciją ir misija baigėsi 1996m. rugsėjo mėn., įvykus rinkimams Bosnijoje. SFOR be taikos palaikymo misijos turi užtikrinti pilietinių taikos aspektų įgyvendinimą. Ji teikia pagalbą civilinei valdžiai, padeda atkurti visavertį pilietinės visuomenės funkcionavimą, užtikrinti saugią aplinką.4) SFOR pajėgos 31000 karių – sudaro apie pusę IFOR pajėgų.5) SFOR be NATO valstybių narių karių dalyvauja daugiau ne NATO valstybių, turinčių galimybę įgyti bendrų operacijų su NATO pajėgomis praktikosir prisidėti prie taikos palaikymo.6) SFOR misijos trukmė buvo numatyta 18 mėnesių laikotarpiu ir peržiūrint kas 6 ir 12 mėnesių (IFOR veikė tik maždaug 12 mėnesių).7) IFOR karo veiksmų vadu skirtas admirolas L. Smithas (NATO pietinės vadovybės vadas), o SFOR vadas – Williamas Crouchas (NATO Vidurio Europos sausumos pajėgų vadas).

ŠALTINIS: NATO vakar, šiandien, rytoj. V., Eugrimas, p.78,79,94; NATO iš pirmo žvigsnio. V., Logos, 1998, p.53 – 55.

14. Charakterizuokite Visegrado grupę ir nurodykite šių šalių santykius su NATO. Visegrado grupę Čekija ir Slovakija (iki 1993m. Čekoslovakija), Lenkija, Slovėnija, Vengrija, Rumunija. Visegrado grupės narės yra pasirašiusios Vidurio Europos laisvosios prekybos (CEFTA) sutartį. Visos šios šalys yra NATO narės.

ŠALTINIS:

15. Ką reiškia sutrumpinimas MBFR?1973 – 10 – 30 Vienoje prasidėjo NATO ir Varšuvos oakto vastybių derybos dėl abipusio su subalansuoto ginkluotės sumažinimo Europoje MBFR.

ŠALTINIS:

16. Kokie yra Europos saugumo ir gynybos politikos tikslai (ESDP)? Ar sutampa su NATO tikslais?ESDP – Europos saugumo ir gynybos politikos tikslai – plėtoti bendrą ES šalių užsienio, saugumo ir gynybos politiką. Siekiama išlaikyti taiką ir kurti stabilumą kaimynėse šalyse, teikti finansinę pagalbą neramiouse pasaulio vietose, aktyviai dalyvauti taikos palikymo ir taikdarystės akcijose. Įgyvendina daugelį projektų, kurie padeda įtvirtinti žmogaus teises ir demokratiją. Ketinama tampriau bendradarbiauti gynybos klausimais. ESDP ir NATO saugumo ir gynybos politikos tikslai daugumoje sutampa. EU ir toliau išlieka ištikima Šiaurės atlanto 5 – ajam straipsniui. ESDP beveik visiškai priklausoma nuo NATO pajėgumų ir struktūros, todėl ES dabar tampa vis kompleksiškesnė: bendrija, siekianti tapti naujukariniu veiksniu, kad galėtų pačios apsiginti, (1998, 1999 m. susitarimai).

ŠALTINIS: NATO žinios, 2001 – 07, Nr. 5, p.4,5; Krašto apsauga 2002, V., 2003, p.558, 559.

17. Kokios yra pagrindinės priemonės dėl kurių susitarė NATO ir EU susitarimuose „Berlin Plus“?„Berlin Plus“ formulė tirėtų būti įgyvendinama siekiant efektyviai naudoti NATO lėšas ir pajėgumus Europos Sąjungos vadovaujamose operacijose, kai pati NATO su jomis nėra sussijusi. ES ir NATO privalo galudžiai bendradarbiauti tobulinant pajėgumus: NATO ir ES turėtų dalyvauti visose krizių valdymo ir kovos prieš terorizmą srityse. „Berlin Plus“ sisitarimo paketas didina ES operacinius pajėgumus ir pateikia starteginės partnerystės tarp 2 organizacijų krizių valdymo srityje modelį.

ŠALTINIS: Krašto apsauga 2002, V., 2003, p.498.

18. Kokios valstybės prisideda prie NATO iniciatyvos, skirtos pietryčių Europai (SEEI)?SEEI – prie NATO iniciatyvos, skirtos pietryčių Europai [SEEI] prisideda visos NATO valstybės bei Albanija, Bulgarija, Kroatija, buv. Jugoslavijos Makedonijos Respublika, Slovenija, Bosnija, Hercogovina.

ŠALTINIS:

19. Kokį vaidmenį vaidina Lenkija pokariniame Irako atkūrime?Lenkija pokariniame Irako atkūrime atlieka didelį teigiamą vaidmenį. Didžiuliame sektoriuje užtikrina saugumą, nusiuntė savo karius (jos sudėtyje ir lietuviai). Amerikiečių interesams Irake atstovauja lenkų ambasada. Lenkija kartu su JAV, Austrija ir Jungtine Karalyste aktyviai dalyvauja atstatant Irako ūkį, statybose.

ŠALTINIS: http://www.kam.lt

20. Apibūdinkite NATO teisinį pagrindą.NATO teisinis pagrindas – Šiaurės Atlanto sutartis – Vašingtonas, 1949-04-04.

ŠALTINIS:

III. Struktura ir veikimas

21. Apibūdinkite atominio planavimo grupės veiklą (Nuclear Planning Group).Kasmet branduolinių pajėgų reikalus reguliariai aptaria NATO valstybių Branduolinio planavimo grupė (Nuelear…) Islandija dalyvauja stebėtojo teisėmis. NPG yra pagrindinis konsultacijų forumas dėl branduolinių pajėgų vietos NATO saugumo ir gynybos politikoje.Gynybos ministrų lygiu grupė dažniausiai renkasi 2 kartus per metus, paprastai drauge su Gynybos planavimo komitetu, o ambasadorių lygiu – visada, kai prireikia spręsti branduolinių ginklų dislokavimo, saugumo, neplatinimo ir kitus klausimus .

ŠALTINIS: Krašto apsauga 2002, V., 2003, p.470.

22. Kokias branduolinio ginklo rūšis šiuo metu turi NATO?Panaikinus branduolinę puolamąją ginkluotę ir trumpo nuotolio „ Žemė-Žemė“ klasės branduolines raketas, branduolines pajėgas dabar sudaro dvejopos paskirties (Dual- Capable Aireraft – DCA ).

ŠALTINIS: NATO iš pirmo žvigsnio. V., Logos, 1998, p.20.

23. Ką reiškia sutrumpinimas „LANDSOUTHCENT‘‘?„LANDSOUTHCENT“ – Sąjugininkų sausumos pajėgos Pietų ir Vidurio Europoje.

ŠALTINIS:

24. Kokie pakeitimai buvo padaryti NATO vadovybės struktūroje 2003-12-06?2002 m. Prahos viršūnių susitikimo metu Aljanso šalys pritrė NATO karinei tarnsformacijai. Priimta karinės vadovybės struktūra 2003-06-12 keičia nuo 1999 m. egzistavusią NATO karinę struktūrą:

1) Svarbiausias reikalavaimas transformuojant NATO struktūrą buvo remtis ne iki tol NATO struktūrose vyravusiu geografiniu kriterijumi, o funkciniu pagrindu, kas tirėjo skatinti hormonizavimą ir suteltumą tarp vadaviečių, panaikinti dubliavimo galimybę, bei efektyviau panaudoti resursus ir žmogiškąją jėgą.2) Išliko 2 vadavietės, bet viena jų apėmė visas NATO operacijas ACLANT, ACE operacinio pobūdžio funkcijas, o kita – funkcinio pobūdžio Command Operations (ACO) tapo atsakinga už visus NATO veiksmus, o Transformation (ACT) tapo atsakinga už tolesnį NATO transformavimą, programų tobulinimą bei mokymą.3) Naujosios struktūros JFC HQ North JVC HQ South sudaro oro, žemės ir jūros pajėgos: oro pajėgų vadavietės: HQ Air South (Izmir (Turkijoje)), HQ Air North (Ramstein (Vokietijoje)); žemės pajėgų vadavietės: HQ Land South (Madrid (Ispanija)), HQ Land Notht (Heidelberg (Vokietijoje)); jūros pajėgų vadavietės: HQ Navy South (Naples (Italijoje)), HQ Navy North (Northwood (DB)).Svarbiausios transformacijos naujovės:1) Strateginiame lygmenyje sumažinama nuo buvusio 2 operacinių strateginių vadaviečių iki vienos, bet sukuriama nauja funkcinė strateginė vadavietė transformacijai.2) Buvusios 5 operacinės regioninės vadavietės sumažintos iki 2 Joint Force Vommands ir 1 – Joi Headquarter.3) Buvusios 13 sub – regioninio lygmens vadaviečių sumažinamos iki 6.4) Iš visų pagal 1999 m. veikusių 20 vadaviečių sumažinama iki11. 5) Kovinių oro operacijų centrų skaičius sumažinamas nuo 10 iki 6 (lieka 4 nuolatiniai ir 2 dislokuojami).

ŠALTINIS: http://www.kam.lt

25. Kaip vadinasi dabartinis NATO generalinis sekretorius? Iš kokios šalies yra kilęs ir kokią funkciją turėjo anksčiau?Dabartinis NATO generalinis sekretorius ( 2004-01-01) Jaap de Hoop Sheffer, gimęs 1948-04-03, pagal išsilavinimą juristas . Kilęs iš Amsterdamo – Nyderlandų. Virš 25 metų užėmė įvairius postus. Nyderlandų užsienio reikalų ministerijoje. Nuo 2003-07 – Nyderlandų Užsienio reikalų ministras.

ŠALTINIS: http://www.nato.int

26. Apibūdinkite Defence Capabilities Initiative (DCI).

Vašingtone buvo patvirtinta Gynybos galimybių iniciatyva (angl. Defence Capabilities Initiative DCI).Sukurta tam, kad užtikrintų, būsimų daugiašalių operacijų efektyvumą visose NATO misijose.

ŠALTINIS:

27. Kokios valstybės pilietis gali tapti SACEUR?SACEUR gali tapti JAV ginkluotųjų pajėgų admirolas ar generolas.

ŠALTINIS: http://www.nato.int

28. Nurodykite vietą kur randasi SHAPE. Kada tapo atitinkama šalis NATO nariu?SHAPE yra Belgijoje šalies pietvakariuose prie Monso. Belgija įstojo į NATO 1949 m.

ŠALTINIS: http://www.nato.int

29. Kokios yra Pabaltijo šalių saugumo ir karinio bendradarbiavimo priemonės.Estijos, Latvijos ir Lietuvos regioninio bendradarbiavimo karinėje, saugumo ir kitose srityse pagrindas – 1994-06-13 pasirašytas dokumentas „Susitarimas dėl Estijos Respublikos, Latvijos Respublikosir Lietuvos Respublikos parlamentinio ir tarpvyriausybinio bendradarbiavimo“. Šiame susitarime nustatytos bendradarbiavimo formos: Baltijos Asamblėja, Baltijos valstybių Ministrų Taryba, Baltijos Prezidentų Taryba, Baltijos Taryba. 2 kartus per metus renkasi Baltijos Valstybių kariuomenių vadai. Pabaltijos valstybės savo saugumo politikos startegiją sieja su Rusija. Svarbiu jų saugumui reikšmės turinčiu veiksniu išlieka jų narystė NATO ir ES. Vykdoma karinė specializacija. Sėkmingai vystomi projektai:1) 1994 m. Pabaltijo valstybės įsteigė bendrą batalioną BALTBAT, dalyvaujantį tarptautinėse taikos palaikymo operacijose.2) 1995 m. JAV iniciatyva sukurta Baltijos valstybių oro erdvės stebėjimo sistema BALTNET.3) 1997 m. įkurta karinė jūrų eskadra BALTRON.4) 1999 m. Estijoje (Tartu) pradėjo veikti Baltijos gynybos koledžas BALTDEFCOL, rengiantis Baltijos valstybių štabų karininkus.5) Vienas naujausių Pabaltijo valstybių karinio bendradarbiavimo projektų – BALTCCIS, kurio tikslas sukurti integralią, vienodais standartais, duomenų bazėmis ir trišaliu valdymu pagrįstąvaldymo vadavimo sistemą.Visos šios šalys dalyvauja NATO pratybose (Lenkijoje, Norvegijoje ir t.t.) rengia karines pratybas pačios, tobulinant žinias ir įgūdžius. Vykdomi bendri seminarai. Plėtojama karinė bazė, kuriamos suderintos ilgalaikės karinės gynybos strategijos. Numatoma koreguoti ligšiolinius Pabaltijo vyriausybių karinio bendradarbiavimo projektus. Visos 3 šalys dayvauja tarptautinėse operacijose.Saugumo, gynybos kausimais palaikomi geri ryšiai su Skandinavijos šalimis, Vokietija, Lenkija. Pabaltijo siekia tapti Euroatlantinių struktūrų narėmis.

ŠALTINIS: Krašto apsauga 2002, V., 2003, p. 121, 148, 154, 158, 160, 170, 176, 178, 180, 206, 233, 282, 355; NATO vakar, šiandien, rytoj. V., Eugrimas, 1999, p. 147, 148, 162, 163, 164, 172 – 182; http://www.kam.lt

30. Išvardinkite NATO tarybas, kurių nariu nėra Prancūzija.

ŠALTINIS:

IV. Geografija

31. Pažymėk žemėlapyje operacijos „Active Endeavour“ vietą ir parašyk, prieš ką ji yra vedama.„Active Endeavour“ – vykdoma po Rugsėjo 11 – osios teroriztų išpuolių prieš JAV. NATO pagal 8 Šiaurės Atlanto sutarties straipsnį nutarė ginti NATO narę ir stoti į kovą prieš terorizmą. Ši programa atlieka tam tikrą oro policijos vaidmenį, perduoda duomenis žemės, jūrų ir oro kontrolėms dėl galimo pavojaus. Ji dislokuota Rytų Viduržemio jūroje.

ŠALTINIS: http://www.nato.int

32. Pažymėkite žemėlapyje šalis, kurios šiuo metu prisideda prie Membership Action Plan.

33. Pažymėkite neutralias valstybes, prisidedančias prie taikos iniciatyvos (PfP).Šiuo metu tarptautinės teisės požiūriu tik Šveicarija, kuri nėra įstojusi į JTO, gali būti laikoma neutralia valstybė. Neutralitetas nustatomas tarptautine sutartimi arba tuomet, kai jis skelbiamas valstybės vidaus teisės aktu, dažniausiai Konstitucija. Austrija, Švedija, Suomija ketina peržiūrėti ilgalaikę nuolatinio neutraliteto politikos strategiją.

ŠALTINIS: NATO Žinios, Nr. 15, 2001 – 12.

34. Kur randasi Teismo tribunolas buvusiai Jugoslavijai (ICTY), kuo jis užsiima ir kada buvo įkurtas?Tarptautinis Teismo tribunolas buvusiai Jugoslavijai (ICTY) posėdžiauja Nyderlandų Karalystėje, Hagoje. 1993-05-25 JR Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją 827 dėl Tarptautinio baidžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai įsteigimo. Tribunolas tiria karo nusiklatimų vykdymu įtariamų asmenų bylas, nusikaltimus įrodančias masines kapavietes. SFOR suteikta teisė sulaikyti ir perduoti ICTY karo nusiklatimų vykdymu įtariamuosius.

ŠALTINIS: NATO iš pirmo žvilgsnio, V., Logos, 1998, p.57,58; http://www.icty.org http://www.un.org

35. Pažymėkite žemėlapyje valstybes, kurių teritorijoje buvo dislokuotos Pershing II.