SUAUGUSIOJO ŽMOGAUS AMŽIAUS TARPSNIŲ APŽVALGA

TURINYS

1. Įvadas.
2. Mano amžiaus tarpsniai.
2.1. Tarpsnis 18 – 34 metų.
2.2. Tarpsnis 35 – 59 metų.
2.3. Vėlyvasis amžius – per 60 metų.
3. Išvados.
4. Literatūra.

ĮVADAS

Kiekvienas žmogus gyvena kažkokioje aplinkoje, kuri vienaip ar kitaip veikia jo raidą. Aktyviausiai raidos psichologiją nagrinėjo Gesellis, Piaget, Frendas, Eriksonas, Harighurotas ir Levinsonas. Jie sukūrė taip vadinamą „pakopų teoriją“.
Kodėl reikia nagrinėti suaugusiųjų raidą?
Barboros Hansen Lemme nuomone, suaugusiųjų raidos tyrimas gali būti vertingas keliais požiūriais. Pirmiausia, daugėja senyvo amžiaus žmonių skaičius, todėl itin svarbu suprasti jų poreikius ir sugebėjimus, kad visuomenė galėtų ne tik jais pasirūpinti, bet ir panaudoti jų patirtį. Mokslas apie suaugusiųjų raaidą kiekvienam iš mūsų gali padėti pasinaudoti turimomis galimybėmis ir išvengti mums nenaudingų situacijų bei netinkamo gyvenimo būdo. Galbūt tai mums padėtų bendrauti ir suprasti ne tik kitus žmones, bet ir save. Bet kuriuo atveju atsiveria naujos galimybės gyventi visavertiškesnį gyvenimą.
Tai ką gi reiškia būti suaugusiu? Kas svarbiausia suaugusio žmogaus gyvenime? Kaip mes keičiamės bėgant metams ir kas lieka nepakitę? Ar mes senstame taip pat kaip visi, ar jaučiamės taip, kokio amžiaus esame? Šie ir kiti klausimai iškyla žmonėms jų gyyvenimo eigoje.

18 – 34 METŲ TARPSNIS

Imu amžiaus tarpsnį nuo 18 – 34 metų, kadangi iki 18 metų amžiaus žmonių raida yra daugiau ar mažiau panaši. Pagal Robertą Harighurstą – tai ankstyvas brandus amžius.
Harighurstas Aš
1. Rasti partnerį. 1. Mokytis.
2. Išmokti gyventi su sutuoktiniu 2. Pradėti profesinę karjerą.
3. Sukurti šeimą. 3. Rasti partnerį.
4. Auginti vaikus. 4. Imtis pi

ilietinės atsakomybės.
5. Tvarkyti namų ūkį. 5. Sukurti šeimą.
6. Pradėti profesinę karjerą. 6. Tvarkyti namų ūkį.
7. Imtis pilietinės atsakomybės.
8. rasti tinkamą socialinę grupę.

Čia aš išdėsčiau numatomą šio tarpsnio raidą. Tačiau gyvenimas padaro savo struktūras. Iš šio sąrašo man iškrito mokslas ir kaip galima pastebėti – vaikai.

VIDUTINIS AMŽIUS ( NUO 35 IKI 60 METŲ)

Harighurstas

1. Vykdyti brandaus amžiaus pilietines ir socialines pareigas.
2. Pasiekti ir palaikyti ekonominį pragyvenimo lygį.
3. Padėti vaikams paaugliams tapti atsakingais ir laimingais žmonėmis.
4. Užsiimti įvairia laisvalaikio veikla.
5. Vertinti sutuoktinį kaip asmenybę.
6. Išmokti priimti ir prisitaikyti prie fiziologinių amžiaus pokyčių.
7. Prižiūrėti senstančius tėvus.

Aš.

Visiškai sutinku su Harighursto šio tarpsnio uždaviniais. Tačiau vienas įvykis pakeitė nemažą dalį šio tarpsnio uždavinių ir tikslų.

Netikėta žmogaus mirtis. Pasikeitus situacijai grįžtu prie neįvykdyto ankstesnio uždavinio – pradedu mokytis nors man jau 49 metai. Be to sukuriu naują šeimą.

VĖLYVASIS AMŽIUS ( PER 60 METŲ )

R. Harighursto raidos užduotys turėtų attitikti ir mano šį gyvenimo tarpsnį:
1. Prisitaikyti prie mažėjančių fizinių galimybių.
2. Prisitaikyti prie pensinio amžiaus ir mažesnių pajamų.
3. Susitaikyti su sutuoktinio mirtimi.
4. Palaikyti glaudžius ryšius su bendraamžiais.
5. Vykdyti visuomenines ir pilietines pareigas.
6. Palaikyti patenkinamas gyvenimo sąlygas.

IŠVADOS

1. Kiekvienas gyvenimo etapas skiriasi vienas nuo kito.
2. Nei vienas amžiaus tarpsnis nėra pranašesnis nei kitų.
3. Vyresnių žmonių amžiaus tarpsniai yra įvairesni negu jaunų.
4. Didelę įtaką vidutiniame amžiuje ( 35 – 60m ) turi gyvenimo aplinkybės.

LITERATŪRA

1. Barbara Hansen Lemme. „Suaugusiojo raida“. 2003.

Leave a Comment