Specifinės mokymosi negalės

Moksleiviai, turintys girdimojo suvokimo ir kalbinių procesų sutrikimų

Jei Jūsų vaiko sąsiuvinis mirgėte mirga nuo mokytojų pastabų: Negi negirdi žodžio pabaigos?! Kodėl rašydamas sulieji atskirus žodžius į vieną?! Kodėl nededi taškų sakinio gale?! Kodėl dedi taškus sakinio viduryje?! Kodėl praleidi raides?! Jums vis dažniau grįžęs iš mokyklos vaikas parneša mokytojų pastabų: Skaito skiemenuodamas („kapodamas“), neišsprendžia žodinių matematikos uždavinių…Jei Jūs pastebėjote, jog Jūsų atžalai, kartais atrodo, yra sunku taisyklingai ištarti sakinį. Jūsų vaikas dažnai netiksliai supranta žodžių prasmę ar vartoja žodžius neatitinkančių jų prasmės. Jei Jums atrodo, jog vaikui labai sunku pasakyti tai ką jis nori, kartais reikiamo žodžio paieškos tampa labai skausmingomis. Atradus reikiamą žodi, jis staiga pamirštamas. Jei Jūs pastebėjote, jog Jūsų atžalai sunku pasakoti žiūrint į paveikslėlius, paaiškinti paveikslėlių, kuriuose nupiešti paprasti buities daiktai, reikšmę, sunku atskirti panašiai skambančius garsus, būdingas skurdus žodynas, blogai skiria garsus su panašiu požymiu (e-ė) …Vadinasi Jūsų atžalai gali būti girdimojo suvokimo ir kalbinių procesų sutrikimas.

Kas tai yra?

Šių vaikų klausa yra puiki, ji nėra sutrikusi, jie puikiai girdi garsus ir pan.. Tačiau vyrauja suvokimo problema. Būdinga tai, kad yra sutrikęs kalbos suvokimas (pvz., sunku atskirti panašiai skambančius garsus ar pan.). Problema yra tai, kad vaikui yra sunku susieti girdimąją informaciją su kalbine.

Pagalba savo vaikui

Svarbiausia yra suprasti, kad šiam vaikui reikia pagalbos. Jis nėra “tinginys“, „užsispyrėlis“ ar pan., kaip gali teigti mokytojai, tai yra lygiavertis mūsų bendruomenės narys, kuriam reikia šiek tiek padėti. Svarbiausia kuo anksčiau pradėti padėti vaikui. Geriausia tai patikėti specialistams. Patys tėveliai kartu su specialistas gali padėti vaikui suprasti jo negalę ir psichologiškai palaikant, pripažinti vaiką kaip lygiaverti partnetį, padedant vaikui suvokti jo mokymosi sunkumų priežastį. Galima kartu su savo atžala klausytis pasakų, dainų, paaiškinti vaikui žodžių reikšmę. Skaityti knygeles su paveikslėliais, vėliau atpasakoti. Spręsti įvairius rebusus, kuriuose reikia atpažinti tai, kas yra nupiešta ar pan.

Moksleiviai, turintys vizualinių procesų sutrikimų

Jei mokytojai skundžiasi, jog Jūsų vaikas labai sunkiai atlieka užduotis, jei reikalaujama pasinaudoti vaizdine medžiaga. Jei sunkiai įsimena raides, ilgiau mokosi skaityti. Painioja panašias raides (pvz., p-d ar pan.). Jei mokytoja skundžiasi, jog Jūsų atžala rašo veidrodiniu būdų, (t.y. raides rašo iš kitos pusės, kuomet galima skaityti pasiėmus veidrodėlį). Jei mokytoja teigia, jog vaikas rašo netiksliai raides, sukeičia jas vietomis. Jei vaiko sąsiuvinyje mokytojos pastabos: Kodėl jungi kelis žodžius į vieną?! Kodėl tiek darai klaidų nurašydama/s nuo lentos?! Negebi skaičiuoti atgal! Visiškai negebi naudotis schemomis! Jei Jūs pastebėjote, jog vaikui sunku suvokti vien regėjimu suvokiamus požymius – simbolius (pvz., popieriaus lape parašytas raides, skaičius, nupieštas figūras ar kt.). Jei pastebėjote, jog sunku Jūsų atžalai skaityti įmantrių šriftu parašytas raides ar sunku suvokti ilgus vaizdingus aprašymus, rasti tekste nurodytą vietą. Vaikelio sąsiuvinyje būdingi įvairūs braukymai, taisymai. Vaikui labai sunku įsiminti abėcėlę ar pan. Sunku skirti dešinę ir kairę pusę, sunku nusakyti kūno judėjimo kryptį (pvz., pirmyn, atgal ar pan.) Vadinasi Jūsų atžalai gali būti vizualiniu procesų sutrikimas.

Kas tai yra?

Šių vaikų rega yra nesutrikusi. Pagrindinė šių moksleivių grupės bėda – sutrikęs gebėjimas atpažinti, skirti, interpretuoti arba įsiminti matomus vaizdus, simbolius (pvz., raides, skaičius, formas, schemas ir kt.). Šie vaikai gerai perpranta, suvokia ir pasinaudoja žodine ir kita ne regėjimu gaunama informacija. Pradėję mokytis skaityti, rašyti ar skaičiuoti (naudojantis skaitmenimis), šios grupės vaikai patiria didelių sunkumų, nes nesuvokia arba sunkiai suvokia su užduotimis susijusią regimąją informaciją. Neteikiant specialiosios pagalbos ir nesiimant savitų mokymo būdų, atsiranda ir vis gilėja mokymosi atsilikimas.

Pagalba savo vaikui

Labai svarbu padėti vaikui suvokti jo mokymosi sunkumus. Padėti atrasti strategiją kaip galima sau padėti. Svarbu skatinti vaiką tobulėti, suprasti jį ir psichologiškai palaikyti. Būtina kreiptis į specialistus, kurie padės Jūsų atžalai pasiekti geresnių rezultatų. Būtina suvokti, kad šie vaikai yra tokie patys kaip ir kiti bendraamžiai, tačiau jiems reikia pagalbos. Svarbiausia suvokti, kad be Jūsų pagalbos jie negalės efektyviai tobulėti. Galima su vaiku spręsti įvairius rebusus, ar kitas užduotėles, kuriose reikėtų suvedžioti neužbaigtus punktyrinius taškelius, pažymėti nuo mažiausio iki didžiausio paveikslėlyje pavaizduotų objektų seką, dėlioti įvairias dėliones, piešti pagal pavizdį ar pan.

Intermodalinės koordinacijos ir integracijos (audiovizualinis ir vizualinis motorinis) sutrikimai

Audiovizualinių ryšių sutrikimai

Jei mokytoja teigia, kad Jūsų vaikas prastai pasakoja pagal paveikslėlį ar pagal paveikslėlių eiles, tačiau be paveikslėlio pasakoja gerai. Jei vaikui labai sunku formuluoti pagrindinę idėją. Jei Jūsų atžalai sunku pavadinti raidę, tačiau parašyti ją lengva. Jei Jūsų atžalos sąsiuvinyje yra mokytojos pastabų: Raidžių diktande labai daug klaidų! Žodžių diktante begale daug klaidų! Negebi rasyti diktantų! Jei vaikas žodžiu skaičiuoja lengviau nei naudodamasis skaitmenis. Ilgai nesusiformuoja skaičiaus sąvoka, sunkiai suvokia tekstinius uždavinius. Jei vaikas mokosi ypatigai ilgai skaityti, pramokęs skaityti painioja bet kokias raides ar pan.Vadinasi Jūsų atžalai gali būti audiovizualinių ryšių sutrikimas.

Kas tai yra?

Šiems vaikams sunku susieti girdimąją informaciją su vaizdine. Šių vaikų girdimasis suvokimas geras optinis suvokimas taip pat, tačiau atsiranda problema, kuomet reikia susieti girdimąją ir regimąją informacijas (pvz., negebama žodinį aprašymą sieti su vaizdais). Pagalba savo vaikui

Ypatingais svarbu, kad šio vaiko sunkumai netaptų kančia jam vienam. Šios grupės vaikams reikalinga psichologinė parama, pagalba suvokiant savo problemas, siekiui jas išspęsti kartu. Šį sutrikimą turintys vaikai yra tokie patys kaip ir kiti vaikai, tačiau jiems reikia padėti. Svarbu skatinti vaiką, padėti įveikti sunkumus. Būtina kreiptis į specialistus, kurie padėtų Jūsų vaikui. Galima su vaiku dėlioti dėlionę, perskaitytą trumpą tekstuką ir iliustruoti piešinėliu. Spėlioti mįsles, atspėti daiktą pagal žodinę instrukciją ar pan.

Vizualinės-motorinės koordinacijos sutrikimai

Jei Jūsų vaiko sąsiuviniuose nulat mirga mokytojos pastabos: Negebi nurašyti nuo lentos! Labai negražiai rašai – raidės nevienodo storio, dydžio! Kodėl raides baigei rašyti kitoje eilutėje?! Jei mokytoja teigia, jog Jūsų atžala lėtai ir labai sunkiai įgunda rašyti, be orientyrų negali rašyti. Jei vaiko mokytoja skundžiasi, jog vaikas iškraipo raides, pradeda rašyti nesilaikydamas raidžių jungimo nuoseklumo. Jei Jūs pastebėjote, jog vaikas be orientyrų negali brėžti tiesią liniją. Sąsiuvinyje pastebite negražų raštą, nelygų, tarsi drebanti linija. Viską sunkiai kopijuoja ir pan. Vadinasi Jūsų vaikui gali būti vizualinės-motorinės koordinacijos sutrikimas.

Kas tai yra?

Šios grupės vaikams yra sunku susieti vaizdinę informaciją su motorika (t.y. viso kūno ar jo daliu judesiais). Vizualinis suvokimas nėra sutrikęs. Motorika taipogi nėra sutrikusi. Problema atsiranda siejant vizualinį ir morotinį suvokimą.Pagalba savo vaikui

Labai svarbu yra padėti vaikui suprasti, jo mokymosi sunkumus, padėti atrasti būdų, kaip jis galėtu padėti sau. Būtina suvokti, jog jam reikalinga pagalba, tačiau jis niekuo nesiskiria nuo kitų vaikų. Šios grupės vaikai yra lyiaverčiai mūsų bendruomenės nariai, kuriems reikia padėti.Būtina padėti vaikui suprantant jo negalę, psichologiškai palaikant ir kreipiantis į specialistus. Jie padės Jūsų vaikui. Galima kartu su savo atžala spalvinti spalvinimo knygeles, piešti pagal pavizdį, užbaigti nebaigtą piešti piešinuką. Atlikti įvairias užduotis, kuriose reikėtų atkoduoti žodžius įvardintus simboliais. Būtina parinkti lengvą, storesne plunksna rašymo priemonę. Nenaudoti labai trumpų ir plonų rašymo priemonių. Stengtis kontroliuoti vaiko laikyseną rašant ar pan.

Savireguliacijos ir dėmesio sutrikimai (hiperaktyvumas ir hipoaktyvumas)

Hiperaktyvumas

Jei Jūsų vaikas gauna daug pastabų, mokytojų yra vadinamas „neklaužada“, „tinginiu“. Jei mokytojas skundžiasi, jog Jūsų vaikas „žlugdo“ pamoką, blaško kitus mokinius. Jei mokytojai Jums vis kartoja, jog Jūsų atžala yra nedėmesinga/s, dažnai skuba atsakyti į klausimus, nors dar nebaigiama paklausti. Skundžiasi, jog vaikas pradeda šūkauti per pamokas ar pan. Jei mokytojas teigia, jog vaikas daro daug “žioplumo“ klaidų, dėl blaškymosi pamiršta ką skaitęs, nepasako pagrindinės minties. Jei Jūsų atžalos sąsiuvinis pritepliotas, pripieštas, pritrintas, pribraukytas. Jei Jūsų vaikas nenustygsta vietoje sėdėdamas ar stovėdamas: dairinėjasi, kraiposi, piešia ką nors, brauko sąsiuviniuose ar pan. Jei Jūs pastebėjote, jog vaikui sunku žaisti tyliai, dažnai imasi fiziškai pavojingos veiklos (pvz, nežiūrėdamas išbėga į gatvę). Jei pastebite, jog vaikas dažnai pereina nuo vienos nebaigtos užduoties prie kitos ar pan. Vadinasi Jūsų vaikui yra būdingas hiperaktyvumas.Kas tai yra?

Tai yra sutrikimas, prasidedantis vaikystėje ir galintis tęstis suaugusiame gyvenime sutrikimas, kuris neigiamai veikia vaiko gyvenimą namuose, mokykloje ir bendruomenėje. Patys vaikai dažnai jaučiasi neleimingi, žema jų savivertė. Jei tokie vaikai negydomi, jiems padidėja rizika piktnaudžiauti narkotikais, alkoholiu, nusikalsti, nusižudyti, susirgti įvairiomis psichikos ligomis.

Pagalba savo vaikui

Labai svarbu suprasti savo vaiką, suvokti, kad esate jam labai svarbūs. Labai svarbu atsisakyti neigiamo požiūrio į juos, būtina suprasti, kad šie vaikai nėra „neklaužados“ ar „tinginiai“, jie yra tokie patys kaip ir kiti vaikai, tačiau jiems būtina mūsų pagalba, kad galėtu pilnavertiškai gyventi. Labai svarbu jog vyrautų teigiami emociniai santykiai su vaiku. Patariama kreiptis į specialistus, norint padėti vaikui. Dėmesiui lavinti galima dėlioti dėlionę kartu su vaiku, atrasti paveikslėliuose skirtumus. Spręsti įvairias užduotėles, kuriose reiktų surasti labirinte išėjimą ar pan. Atliekant namų darbus, žiūrėti, kad vaiko netrikdytų ant stalo esantys daiktai, vengti nereikalingų daiktų. Vaiko stalą nestatyti šalia lango. Išskaidyti vaiko prašomą atlikti užduotį (pvz., pabaik namų darbus. Sutvarkyk darbo stalą. Nueik nupirkti ledų. Užuot sakę: baigęs namu darbus ir susitvarkęs darbo vietą, nueik nupirkti ledų.). Stengtis kontroliuoti nereikalingus judesius ir pan.

Hipoaktyvumas

Jei Jūsų vaiko sąsiuvinyje daug nebaigtų atlikti užduočių su mokytojos pastabomis: Neatlieki užduočių kai yra ribojamas laikas! Per lėtai skaičiuoji! Per lėtai skaitai! Labai ilgai ruošiesi pamokoms! Jei mokytojai teigia, kad vaikas neatsako į jų pateikiamus klausimus, viską atlieka daug lėčiau nei kiti vaikai. Jei mokytojais skundžiasi, jog Jūsų vaikas skaito lėtai su pauzėmis, „pameta“ žodžio prasmę. Jei Jūs pastebite, jog Jūsų atžala labai greit išsenka ir pan. Vadinasi Jūsų vaikui gali būti hipoaktyvumas.

Kas tai yra?

Tai hiperaktyvių mokinių priešingybė. Būdingas itin lėtas veiklos tempas, vangumas. Intelektiniai moksleivių gebėjimai yra pakankami, tačiau ženklesnių mokymosi rezultatu paiekti jiems yra labai sunku. Kai jiems nepadedama jie papildo nepažangiųjų moksleivių gretas.

Pagalba savo vaikui

Svarbiasia yra padėti savo atžalai, suprasti, kad jis nėra „žioplys“, kaip gali teigti aplinkiniai, mokytojai. Tai yra vaikas, kuriam reikalinga Jūsų pagalba. Būtina kreipti į specialistus, kurie padėtų Jūsų vaikui. Palaikyti savo vaiką psichologiškai, skatinti, raginti jį, jog viskas bus gerai. Reikia kalbėti lėčiau, kad vaikas Jus suprastų tinkamai. Užduoti klausimus po vieną, palaukti kantriai atsakymo.Leisti vaikui žinoti, jog jis yra mylimas, juo tikima.

Moksleiviai, turintys specifinių atminties sutrikimų

Jie pastebite, kad Jūsų vaikas neatsimena ką tik matyto paveikslėlio turinio, negali pakartoti ką tik girdėtų datų, vardų ar pan. Jei pamiršta ką tik skaityto teksto prasmę, dėl to nedalyvauja diskusijose. Jei pastebite, jog Jūsų atžala sunkiai įsimena bet kokią informaciją – raidžių, skaitmenų, daiktų pavadinims, įvykius ar kt. Jei Jums atrodo, jog Jūsų vaikas labai sunkiai išmoksta eilėraščius, dainas. Jei mokytojai teigia, kad Jūsų vaikas neprisimena neseniai skaityto uždavinio sąlygos. Labai sunkiai skaičiuoja „atgal“. Labai sunkiai įsimena formules. Negeba parašyti diktanto, nes pamiršta sakinio pabaigą. Skundžiasi, jog sunkiai įsimena raides. Jei Jūs pastebite, jog vaikas ilgai mokosi skaityti, nes daug ilgiau nei kiti vaikai mokosi raidžių. Jei Jūs dažnai vaiko sąsiuvinyje randate mokytojos patabu: Kodėl miestų, gatvių pavadinimus ir vardus rašai mažosiomis raidėmis?! Kodėl po taško rašai mažąja raide?! Vadinasi Jūsų vaikui gali būti atminties sutrikimas.

Kas tai yra?

Atminties sutrikimas dažniausiai paireiškia tuo, kad labai sunkiai įsimenama, išsaugoma, atgaminama bet kokia informacija (tiek gauta regėjimu, tiek išgirsta). Šios grupės moksleiviams mokytis trukdo prasta atmintis. Tačiau šių vaikų suvokimas, mąstymas, kalba, dėmesys nėra sutrikę. Tačiau bet kokią protinę veiklą riboja įsimintos informacijos skurdumas.Pagalba savo vaikui

Svarbu padėti savao vaikui suprasti savo sunkumus ir padėti atrasti būdų kaip tai galima palengvinti. Būtina suprasti vaiko negalę ir psichologiškai palaikyti. Pripažinti savo vaiką kaip lygiavertį visuomenės narį, tačiau turintį sunkumų, kuriuos padedant specialistams galima sumažinti. Galima padėti vaikui pateikiant apgalvotas, nuoseklias, aiškias, pateiktas etapais instrukcijas. Sunkesnes užduotis pateikti ne tik žodžiu, bet ir raštu. Stengtis padėti vaikui tiksliau, geriau, daugiau įsiminti bet kokios informacijos (pvz., atgaminti paveikslėlius, skaičius ar pan.). Ypač svarbu pairūpinti, kad prasta atmintis netrukdytų mokiniui lavinti visus kitus gebėjimus, t.y. kad visa mokytis reikalinga informacija būtų jam po ranka. Turėtu būti įvairių chrestomatijų, enciklopedijų, žinynų ar pan., kad vaikas galėtu pasivaudoti bet kokia informacija.

Paslaptis vaikų, kurie nėra protiškai atsilikę, bet turi sunkių mokymosi problemų, ne kartą skatino jų tėvus bei specialistus ieškoti greitai ir lengvai veikiančių stebūklingų „vaistų“. Dabar jau pripažįstama, kad gaugeliu atvejų mokymosi negalios yra ilgalaikė būklė, todėl žmogus turi išmokti prie jų prisitaikyti. Visuomenė turi padėti tokiam vaikui prisitaikyti, pripažįstant jį lygiaverčiu ir padėti jam.

Literatūra:1. Ganiel P.Hallahan, James M. Kauffman (2003). Ypatingieji mokiniai. Specialiojo ugdymo įvadas. Vilnius.2. Giedrienė r., Monkevičienė O. (1995). Kodėl nemiela mokykla? Vilnius.3. www.psichika.lt

Aurelija J., SPP II kursas.