Pardavėjų kvalifikacijos kėlimo projektas

PARDAVĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PROJEKTAS
TURINYS
1. PROJEKTO PRISTATYMAS 3
2. SUSTAMBINTAS DARBŲ APRAŠYMAS ir Darbų išskaidymo struktūra 5
3. GANTT’O, GRAFO RODYKLIŲ IR AoA DIAGRAMOS............8
4. DARBO JĖGOS POREIKIO PASKIRSTYMAS III, IV. IŠTEKLIŲ AGREGAVIMAS Apr..............................11
5. PROJEKTO BIUDŽETAS........................15
6. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 17

1. PROJEKTO PRISTATYMAS
UAB “Aprangos prekybos mažmena” turi tris prekybos centrus: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Šiuose prekybos centruose yra prekiaujama vyriškais, moteriškais ir vaikiškais drabužiais ir avalyne. Per pastarąjį laikotarpį buvo priimta daug naujų pardavėjų – konsultantų tikintis padidinti pardavimų apimtis. Buvo pastebėta, kad naujiems darbuotojams trūksta patirties prekybos srityje ir tai trukdo pasiekti numatytą prekybos padidėjimą. Naujai priimti daarbuotojai sudarė 40 proc. buvusių pardavėjų-konsultantų. Buvo tikimasi, kad dėl šio faktoriaus pardavimų apimtys padidės 30 proc. Tačiau jau kurį laiką pardavimų apimtys nepadidėja daugiau nei 10 proc. Prekybą iš esmės lemia asmeniniai prekybos konsultantų sugebėjimai. Direktorių taryba nusprendė kad laukti, kol nauji darbuotojai išmoks prekybos subtilybių yra kur kas brangiau nei suorganizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus.
Projekto pavadinimas: Pardavėjų kvalifikacijos kėlimas (projekto tipas – operacinis)

Trilypis projekto tikslas:
Kokybė – padidinti pardavimų apimtis iki planuotų 30 proc. buvusios pardavimo apimties.
Trukmė – nuo 2000 09 01 iki 2000 12 02 (3 mėnesiai).
Kaštai – planuojamas biudžetas 70 000 Lt.
Projekto sritis:
• apmokome visus Kaauno, Klaipėdos ir Vilniaus turimų prekybinių centrų pardavėjus – konsultantus (150 žmonių),
• apmokome asmeninio pardavimo įgūdžių.
Tikslo konceptualizavimas:
Problemos formulavimas – pardavėjų kvalifikacijos kėlimas
Problemos srities apibrėžimas – projekte nebus sprendžiama pardavėjų užsienio kalbos žinių problema, pardavėjų darbo pasidalinimas salėje.
Galimų sprendimų formulavimas – pardavėjų kvalifikaciją galima kelti ši

iais būdais:
• Organizuoti in-house tipo seminarus
• Siųsti pardavėjus į seminarus mokymo firmose
• Apmokyti savomis jėgomis
Būdas bus pasirinktas, atlikus tikslo pasiekiamumo analizę.
Tikslo pasiekiamumo analizė

In-house Seminarai mokymo firmose Savomis jėgomis
Kokybė Geriausia Vidutinė Prasčiausia
Trukmė Vidutinis Trumpiausias Ilgiausias
Kaštai Didžiausi Vidutiniai Vidutiniai

Kadangi įmonės vadovybė tiki investicijų į personalą sėkme, buvo pasirinktas kokybiškai geriausias variantas, nežiūrint į tai, kad In-house tipo apmokymai yra brangiausi. Tuo labiau, kad tokio projekto įgyvendinimas nėra labai ilgas.

2. SUSTAMBINTAS DARBŲ APRAŠYMAS IR DARBŲ IŠSKAIDYMO STRUKTŪRA

Sustambintas darbų aprašymas

Sustambintas darbų aprašymas ir gairės.
Projektas pardavėjų kvalifikacijos kėlimas
1. Suformuoti OC ir išrinkti OCP – per vieną dieną.
2. Konsultacinės firmos parinkimas – per vieną savaitę nuo projekto pradžios.
3. Pardavėjų suskirstymas į mokomąsias grupes:
a) bandomosios grupės sudarymas – antrą savaitę nuo projekto pradžios;
b) likusių pardavėjų suskirstymas į grupes – septintą savaitę.
4. Numatyti laiką ir vietą: bandomosios grupės – antrą savaitę, o pagrindinio mokymo – septintą savaitę.
5. Apmokymai.Visus apmokymus baigti iki tryliktos savaitės vidurio.
6. Rezultatų įvertinimas. Visus rezultatų įvvertinimus baigti iki keturioliktos savaitės vidurio.

Darbų išskaidymo struktūra

Projektas pardavėjų kvalifikacijos kėlimas
1. Suformuoti OC ir išrinkti OCP (1 diena)
2. Konsultacinės firmos parinkimas (6 dienos)
2.1. Visų Lietuvoje egzistuojančių firmų koordinačių surinkimas (2 dienos)
2.2. Užklausimų išsiuntimas į visas firmas (2 dienos)
2.3. Komercinių pasiūlymų nagrinėjimas (2 dienos)
3. Pardavėjų suskirstymas į mokomąsias grupes
3.1. Bandomosios grupės sudarymas (5 dienos)
3.2. Likusių pardavėjų suskirstymas į grupes (2 dienos)
3.2.1. Vilniaus pardavėjų suskirstymas
3.2.2. Kauno pardavėjų suskirstymas
3.2.3. Klaipėdos pardavėjų suskirstymas
4. Numatyti laiką ir vietą.

4.1. Bandomosios grupės programos sudarymas, laiko ir vietos parinkimas. (7 dienos)

4.2. Pagrindinės mokomosios grupės:

4.2.1. Laiko parinkimas. (1 diena)

4.2.2. Vietos parinkimas. (1 diena)
5. Apmokymų vykdymas.

5.1. Bandomosios grupės apmokymai. (2 savaitės)

5.2. Vilniaus grupės apmokymas. (2 savaitės)

5.3. Kauno grupės apmokymas. (2 savaitės)

5.4. Klaipėdos grupės apmokymas. (2 savaitės)
6. Rezultatų įvertinimas.
6.1. Bandomosios gr

rupės rezultatų įvertinimas. (2 savaitė)

6.2. Vilniaus grupės rezultatų įvertinimas. (1 savaitė)

6.3. Kauno grupės rezultatų įvertinimas. (1 savaitė)

6.4. Klaipėdos grupės rezultatų įvertinimas. (1 savaitė)

Darbų išskaidymo struktūra

IŠTEKLIŲ AGREGAVIMAS

Darbo nr. Aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai Vidutinės kvalifikacijos darbuotojai Bendras darbuotojų skaičius

Skaičius Pareigos Skaičius Pareigos
1 5 Direktorių valdyba 5
2 3 Personalo skyriaus darbuotojos 3
3 3 Personalo skyriaus darbuotojos 3
4 1 Personalo direktorius 3 Personalo skyriaus darbuotojos 4
5 3 Personalo skyriaus darbuotojos 3
6 6 Vilniaus, Kauno, Klaipėdos personalo skyriaus vadovės ir vadybininkai 6
7 2 Lektoriai 2
8 1 Personalo direktorius 6 Vilniaus, Kauno, Klaipėdos personalo skyriaus vadovės ir vadybininkai 7
9 3 Vilniaus, Kauno, Klaipėdos personalo skyriaus vadovės 3
10,11 3 Personalo skyriaus darbuotojos 3
V 2 Lektoriai 2
K 2 Lektoriai 2
KL 2 Lektoriai 2
RV 1 Personalo direktorius 3 Vilniaus personalo skyriaus vadovė, vadybininkas ir personalo skyriaus darbuotoja 4
RK 1 Personalo direktorius 3 Kauno personalo skyriaus vadovė, vadybininkas ir personalo skyriaus darbuotoja 4
RKL 1 Personalo direktorius 3 Klaipėdos personalo skyriaus vadovė, vadybininkas ir personalo skyriaus darbuotoja 4

Kaštų įvertinimas

Darbo užmokestis ir honorarai 35712 Lt

Socialinis draudimas darbuotojams 4127 Lt
Iš viso darbo kaštų 39839 Lt (fiksuoti)
Medžiagos 10000 Lt (kintami)
Savikaina 49839 Lt
Projekto pridėtiniai kaštai 4000 Lt

= 53839 Lt
Bendrieji pridėtiniai (30 % nuo 53839) 16152 Lt
Iš viso: 69991 Lt.
6. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Mūsų projekto organizacinės struktūros viršuje yra direktorių valdyba. Tai, galima sakyti, yra projekto užsakovai. Direktorių valdyba personalo direktoriui davė nurodymą pakelti pardavėjų kvalifikaciją, kad padidėtų pardavimų apimtys. Personalo direktorius iš trijų personalo skyriaus darbuotojų subūrė organizacinį komitetą šiam projektui įvykdyti. Kadangi projekto eigoje bus apmokomi pardavėjai iš trijų miestų, tai kiekviename mieste taip pat parenkami du atsakingi asmenys, kurie dalyvaus projekto organizavime ir vykdyme: to miesto parduotuvės personalo vadovas ir vienas vadybininkas. Personalo direktorius kiekvienai pasirinktai savo skyriaus darbuotojai paskiria koordinuoti vieno miesto parduotuvę. Patiems seminarams pravesti yra samdomas le

ektorius iš pasirinktos konsultacinės firmos.

Leave a Comment