Stalinas

STALINAS
1879-1953

Stalinas (tikroji pavardė Josifas Džiugašvilis) gimė 1879 12 21 Gorio mieste Gruzijoje, batsiuvio šeimoje. Nuo 1894m. mokėsi Tbilisio stačiatikių dvasinėje seminarijoje. Už dalyvavimą marksistinėje veikloje 1899m. pašalintas iš seminarijos,pasidarė profesionaliu revoliucionieriumi. 1902m. Buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą (tai buvo tik pirmasis iš šešių jo areštų). Iki 1917m. Jis buvo aktyvus RSDDP narys, šiuo laikotarpiu (1913 m.) ir pasirinko pseudonimą „STALINAS‘‘ („Plieninis žmogus‘‘).

1917 m. Spalio bolševikiniame perversme Stalinas neturėjo pagrindinio vaidmens. Tačiau kitus dvejus metus jis buvo labai aktyvus (1917-1922 buvo RSFSR tautybių reikalų ,1919-11920 m. – valstybės kontrolės. 19920-1922 m.-inspekcijos liaudies komisaru) ir 1922 metais tapo komunistų partijos generaliniu sekretoriumi. Šis postas leido jam stipriai įtakoti partijos valdymą ir lėmė sėkmę kovojant dėl valdžios po Lenino mirties. Aišku, jog Leninas norėjo, kad jo įpėdinis būtų Trockis. Savo politiniame testamente Leninas teigė, jog Stalinas pernelyg žiaurus ir turi būti pašalintas iš generalinio sekretoriaus posto. Tačiau po Lenino mirties, 1924 m. pradžioje, Stalinui pavyko Lenino testamentą nuslėpti. Be to, pasisėkė sujungti jėgas su politinio biuro svarbiais nariais L. Kamenevu ir G. Zinovjevu ir suuformuoti „troiką‘‘, kuri padėjo susidoroti su Trockiu ir jo pasekėjais. Po to Stalinas sutriuškino ir šiuos savo sąjungininkus. Iki 1930 m. jis tapo vieninteliu SSRS diktatoriumi. Jis padarė galą Lenino ūkinių nuolaidų (NEP‘o) politikai ir pradėjo beatodairišką SSRS pramoninimo ir kolektyvinimo pr

rogramą, vykdomą penkmečiais. Organizavo masinius teroro aktus. Dėl valdžios kaltės 1932-1933m. badu mirė 7-13 mln. Žmonių. 1936-1938 m. surengė represijas prieš partijos ir armijos vadus. Jam vadovaujant, 1936 m. buvo priimta SSRS konstitucija, skelbusi apie socializmo pagrindų sukurimą. 1939 m. suartėjo su nacių Vokietija, remdamas su ja pasirašytais slaptais susitarimais. 1939-1940 m. užgrobė Pabaltijį, dalį Lenkijos, Suomijos, Besarabiją. Bet Vokietijai užpuolus SSRS 1941 06 22, sėkmingai organizavo gynybą, o vėliau ir Vokietijos sutriuškinimą, dalyvavo Teherano (1943 m.), Jaltos ir Postdamo (1945m.) antihitlerinės koalicijos konferencijoje. 1945 m. pats sau suteikė SSRS generalisto vardą. Po karo įvedė bolševikinį režimą daugelyje Vidurio ir Rytų Europos šalių, vykdė trėmimus Pabaltyje ir kitur. Mirė Maskvoje 1953 03 05. Stalino kultas ir klaidos pasmerktos 1956 m partijos XX suvažiavime.

Leave a Comment