Mokymosi visą gyvenimą memorandumo raiška ir pritaikomumas Lietuvoje

Turinys

Įvadas …………………………………………………………………………………………. 1Memorandumo raiška ir pritaikomumas Lietuvoje ……………………………. 1Išvados …………………………………………………………………………………………. 5Literatūra ……………………………………………………………………………………… 5ĮvadasLietuvai tapus Europos sąjungos nare ypatingai didelis dėmesys skiriamas suaugusiųjų mokymui(si). Mokymasis visą gyvenimą tapo svarbiu dalyku šiandieniniame gyvenime. Didelė konkurencija darbo rinkoje verčia ne tik įgyti tam tikrą kvalifikaciją, bet nuolat ją kelti ir tobulinti. Todėl žmogus, norintis išsilaikyti ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, turi mokytis nuolatos. 2000 m. Europos Taryba paskelbė „Mokymosi visą gyvenimą memorandumą“, prie kurio įgyvendinimo prisideda ir Lietuva. Šio darbo tikslas – išsiaiškinti memorandumo raišką ir pritaikomumą Lietuvoje.Darbo uždaviniai:1. Išanalizuoti „Mokymosi visą gyvenimą memorandumo“ dokumentą.2. Išnagrinėti šio dokumento raišką ir pritaikomumą Lietuvoje. Metodai. Dokumento analizė, mokslinės literatūros analizė, asmeninės refleksijos analizė.Memorandumo raiška ir pritaikomumas LietuvojeMemorandume skelbiamos šešios svarbiausios tezės, kuriose apibūdinamas poveikis mokymuisi visą gyvenimą. Jų pritaikomumas ir raiška Lietuvoje pateikiama šiame skyriuje.1. Pirma tezė: nauji pagrindiniai įgūdžiai – visiems.Tikslas: garantuoti visuotinį ir nuolatinį mokymosi prieinamumą, kad būtų įgyjami bei atnaujinami įgūdžiai, reikalingi dalyvaujant žinių visuomenės gyvenime.Memorandume yra apibrėžti nauji pagrindiniai įgūdžiai, kurie reikalingi aktyviai dalyvaujant šiame gyvenime. Prie jų priskiriami informacinės technologijos, užsienio kalbos, socialiniai įgūdžiai ir kita. Mano nuomone, Lietuvoje ši tezė yra įgyvendinama: rengiami kursai, kuriuose galima įgyti kompiuterinio raštingumo pradmenis, mokytis užsienio kalbos. Tačiau dauguma jų yra mokama, tai mažas pajamas turintiems žmonėms ne visada yra prieinama. Kita vertus, Lietuvoje yra įsteigta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, turinti savo padalinius visuose didžiausiose miestuose. Šiose tarnybose bedarbiai gali įgyti pagrindinius įgūdžius nemokamai. Naujiems įgūdžiams įgyti ir taikyti naudojamos nuotolinio mokymo klasės, įsteigtos laimėjus projektus ir mokymą organizuojančios nemokamai. Norintis įgyti naujų įgūdžių, reikalingų aktyviai dalyvauti žinių visuomenės ir ekonomikos gyvenime žmogus tai gali padaryti ir Lietuvoje, kurioje sudaromos sąlygos tobulinti save. Ypač tai suaktyvėjo po įstojimo į Europos sąjunga: rašomi projektai, naudojamasi ES fondų lėšomis, steigiamos kompiuterinės klasės, nuotolinio mokymo centrai mažesniuose miesteliuose, organizuojami ne tik mokami, bet ir nemokami kursai įvairiomis temomis. Galbūt ne visada pakanka informacijos ir reklamos, tačiau daug kas priklauso nuo kiekvieno žmogaus, jo siekių ir norų.

2. Antra tezė: daugiau investicijų į žmogiškuosius resursusTikslas: Pastebimai padidinti investicijas į žmogiškuosius resursus, teikiant prioritetą pagrindiniam Europos turtui – žmonėms.Mano nuomone, kol ka Lietuvoje nėra ryškiai didinamos investicijos į žmogiškuosius resursus teikiant pirmenybę žmonėms. Šiuo metu Lietuvoje vis dar didelė darbo jėgos pasiūla, todėl darbdaviai turi galimybę kelti savo sąlygas, kurios dažnai varžo žmogaus laisves planuoti savo darbo dieną. Ne visi darbdaviai sudaro palankias sąlygas norintiems mokytis ar studijuoti: neapmoka mokymosi atostogų (net minimaliai), dažnai paprašo mokytis naudojant kasmetines atostogas.Labai nenoriai remiamos motinystės atostogos, ypač jei mama ar tėvas nori auginti vaiką ilgiau nei tris metus. Dažnai darbo vieta saugoma iki vaikui sueis vieni metai, o po to darbo vieta nebesaugoma.Žmonės, turintys darbo patirtį ir dėl kažkokių priežasčių netekę darbo, jei jiems iki pensijos liko 5-10 ar pan. metų, darbą susiranda labai sunkiai arba nesusiranda iš viso, nors yra savo srities specialistai ir pasirengę tobulėti. Dažniausiai darbdaviai tokiam žmogui tiesiai į akis pasako – tu per senas.Tik tie darbdaviai, kurie rimtai žvelgia į ateitį, planuoja ją, remia besimokančiuosius suprasdami, jog jų investicijos atsipirks labai netolimoje ateityje. Reikia pripažinti, kad Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir atsiradus galimybei judėti ir įsidarbinti bet kurioje šalyje, darbdavių, investuojančių į žmogiškuosius resursus, atsiranda vis daugiau. Jie ne tik brangina jau turimus aukštos klasės specialistus, leidžia jiems tobulintis ir tai remia, bet ir investuoja į jaunimą ir jį „auginasi“ ateičiai nuo universiteto. Manau, kad artimiausiu metu šios tezės įgyvendinimas vyks dar sparčiau ir plačiau Lietuvoje.3. Trečia tezė: diegti naujoves į mokymą ir mokymąsiTikslas: vystyti veiksmingus mokymo ir mokymosi metodus, sudaryti sąlygas nuolatinio ir visaapimančio mokymosi kontinuumui.Mano nuomone, ši tezė ir iškeltas tikslas yra įgyvendinama Lietuvoje. Pirmiausia, keičiasi santykis tarp mokytojo ir mokinio bendrojo lavinimo mokykloje, kur mokytojai vis dažniau yra patarėjai, tarpininkai, pagalbininkai, naudojantys įvairius aktyviuosius mokymo(si) metodus, kartu su mokiniais kuri…a ir įgyvendina projektinę veiklą, savo darbe taiko naujas kompiuterines ir kominikacijos technologijas ir kita.
Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą idėją mokymasis nesibaigia baigus mokymosi įstaigą ar įgijus specialybę. Rengiami įvairūs seminarai atnaujinti ir tobulinti žinias, kelti kvalifikaciją. Įmanoma pakeisti kvalifikaciją, jei turima specialybė yra nepaklausi darbo rinkoje. Vis labiau populiarėja nuotolinis mokymas(is), kuris taikomas tiek formaliame, tiek neformaliame ugdyme. Toks mokymo būdas yra prienamas įvairiose vietose, suteikia galimybę mokytis namuose, atokesniuose šalies kampeliuose. Šiuo metu mažesniuose Lietuvos miesteliuose steigiamos nuotolinio mokymosi klasės, kur gali mokytis įvairaus amžiaus žmonės, namuose neturintys kompiuterių ar priėjimo prie Interneto.
Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 828 žodžiai iš 1634 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?