Mamos dienos šventės scenarijus

Tema: Mamos dienos šventė.
Idėja: Surengti gražią ir šiltą šventę vaikams ir jų mamoms.
Tikslas: Ugdyti vaiko požiūrį į meilę, dėkingumą ir supratimą.
Uždaviniai:
 Padėti vaikiui pajusti tėvų ir vaikų, bendruomenės narių tarpusavio santykius;
 Perimti pagarbą mamai;
 Žadinti, meilės, dėkingumo ir pagarbos jausmą;
 Ugdyti šeimos tarpusavio santykius.
Vieta: L. Ivinskio vid mokykla. Aktų salė.
Renginio laikas: gegužės 2d. 14.00 val.
Pasiruošimo laikas:
a) sudaromas scenarijus. Vaikai piešia dekoracijas. (gėlytės, paukšteliai ir t.t.). vaikai rašo pakvietimus mamytėms, vykdomos renginio repeticijos.
b) renginio techninės priemonės: garsas, apšvietimas ir video projekcijos skiriami iš mokyklos, paruošiami vaaizdai ir dekoracijos.
Renginio vizualinės priemonės: informaciniai plakatai, kuriuos piešia patys vaikai.
Renginio globėjai: mokyklos lėšos ir įmonės „Lagūna“ parama.
Trukmė: 30 – 35 min.
Auditorija: II klasės moksleivių mamos.
Atlikėjai : II klasės mokiniai ir jų mokytoja.
Apipavidalinimas: Scena papuošta žydros spalvos skraiste, apsagstyta baltais paukščiais, gėlėmis. Skamba paukščių čiulbėjimas, ir girdisi ne garsus moters niuniavymas, tarsi lopšinė. Staiga viskas nutyla ir pasigirsta vaikiškas balselis: – mama, mano mama aš tave myliu ir skamba vaikiškas juokas. Į scena išeina vedančioji, klasės mokytoja, ir pradeda kalbėti.

Programa ir scenarijus:
Laikas Programos dalys trumpas aprašymas, paastabos
13:30 Dalyvių pasitikimas Mamytės susirenka į klasę, padeda vaikams apsirengti. Po to visi kartu eina į salę. Mamytės susėda žiūrovų kėdėse.o vaikai suguža į užkulisius.
14:00 Šventės pradžia Į sceną išeina renginio vedančioji ir pradeda kalbėti.
14.25 Vedančiosios padėkos žodis tėveliams Vedančioji padėkoja už dalyvavimą tėveliams ir visus pakviečia šventę pr

ratęsti klasėje.
14.35 Dalyviai skirstosi. Mamos ir vaikai su klasės auklėtoja eina į klasę.

Scenarijus:

Vedėja:

Dažnai mes nerandam žodžių ir nemokam pasakyti mamai, kaip ją mylim. Nesugebam gražiai padėkoti už vis jos meilę, rūpesčius ir pasiaukojimą. Todėl šiandiena vaikai mamoms švelniai ir atvirai išsakys savo jausmus ir mintis. Manau išgirsti tokius žodžius kurie tuoj čia skambės pati didžiausia dovana bet kuriai mamai. Vaikai visa savo širdele nori pasakyti savo mamytei, kaip karštai myli ją.

(i scena įeina 5 vaikai susėda kaip jiems patogu, rankose nešasi gėles ir atvirutes, tuo tarpu skamba paukščių balsai, ir tik vaikams ramiai susėdus nutyla. Vaikai vienas po kito sako žodžius)

I vaikas:

Žinai, mamyt, anądien kasydamas bambą staiga ėmiau ir pagalvojau: koks svarbus daiktas – šitas juokingas mažas gumburėlis (rodo į savo galvą), juk jis primena, kaip ašš tapau savimi.

II vaikas:

Aišku, dabar sunku net įsivaizduoti, koks mažas bejėgis ir nesavarankiškės aš kadaise buvau, – bet juk buvau.

IIIvaikas:

Laimei, aš turėjau tave, mama. Tu parodei man pirmąjį drugelį ir pirmąją vaivorykštę mano gyvenime.

IV vaikas:

Tu padėjai man žengti pirmuosius žingsnius, nors ėjau svyrinėdamas kaip akrobatas. Tu geriausiai mokėjai mane pralinksminti ir prajuokinti, tik tu išgirdai pirmą mano ištartą žodį: mama.

V vaikas:

Man baisiai smagu girdėti kokie mudu panašūs juo labiau kad tai – teisybė. Mudviejų tokios pat akys, panašios ausys ir vienodos no

osys. Atidžiau pasižiūrėjus, tai net kojų pirštai vienodi

Vedėja:
Ir kas gi čia nuostabaus – juk vaikai visada bus dalis jūsų, nes jūs juos sukūrėte, mielosios mamytės.Ir jus visada jungs begalinė meilė ir supratimas.

( Į sceną įeina dar dešimt vaiku atsisėda tarp kitų ir dainuoja dainą „ Himnas meilei“ žodžiai ir melodija iš švento rašto).
Himnas meile
Jei kalbėčiau kalbomis, žmonių ir angelų,
Bet neturėčiau meilės.
Pažinčiau visas paslaptis ir mokslą,
Bet neturėčiau meilės.
Aš būčiau niekas

Pr. Meilė kantri, maloninga ir nepavydi,
Nesididžiuoja ir neišpuiksta.
Ji viska pakelia, viskuo tiki, viskuo viliasi.
Ji nesibaigia niekada.
Jei turėčiau pranašystės dovaną,

kad galėčiau net kalnus kilnoti,

Bet neturėčiau meilės.
Jei išdalinčiau vargšams visą turtą
Ir atiduočiau savo kūną sudeginti,
Bet neturėčiau meilės,
Aš nieko nelaimėčiau.
( Nutyla daina ir vaikai vėl paeiliui pradeda sakyti žodžius).

VI vaikas:

Parodei man koks didelis pasaulis ir kaip jame surasti savo vietą. Visus svarbiausius dalykus sužinojau žiūrėdamas į tave ir klausydamas tavęs.

VII vaikas:

Milijonais švelnių bučinių išdailinai mano veidelį. Patyriau visą tavo gerumą. Tavo švelnumą, atlaidumą, kilnumą, atkaklumą, rūpestį, o ypač – kantrybę,

VIII. vaikas:

Tavo dėka sužinojau, kad stiklinė pieno su meduoliais praskaidrins net pačią juodžiausią dieną. Kad tu žinotum, mama, kiek sykių tavoji meduolių ir pieno filosofija padėjo man išverti sunkiausius gyvenimo išbandymus.

IX vaikas:

Tiesą sakant, mamyte, tu pati esi mano gyvenimo pamatas. Ačiū tau už tai.
X vaikas:

Ačiū tau už šilimą, globą ir meilę, ač

čiū už viską, ko man reikėjo, kad galėčiau augti ir stiprėti. Ačiū, kad visuomet buvau tavo „mažas angelėlis“, nors daugybė kartų neginčijamai rodė, kad yra priešingai.

XI vaikas:

O užvis labiausiai ačiū, mama, už tą nežemišką šviežiai iškeptų sausainių kvapą. Ačiū tau , kad kiekvienąsyk, kai ištiesdavau rankeles prašydamas „ opa“, keldavai mane aukštyn.

XII vaikas:

Visada rasdavai tinkamą žodį, prireikus – mokėdavai patylėti. Švelnios tavo rankos, tyli ramybė ir išmintis, meilė ir šilima, kurios ieškojau tavo glėby sudužus žaislui ar širdžiai, visuomet mane gelbėdavo. Ačiū tau, mama.

XIII vaikas:

Tu sakydavai, kad viską gyvenime gelėsiu pasiekti, jeigu tikėsiu savo jėgomis taip, kaip tu maniniai tikėjai. Sunku apsakyti, mama, kaip gera būdavo žinoti, kad tu visada šalia ir padėsi išsipildyti mano svajonėms.

XIV vaikas:

Ak, ką aš daryčiau be tavęs, mama? Atsilyginti už viską, ką esu skolingas, neužtektu nė viso gyvenimo.Tu atvėrei man meilės ir stebuklų kupiną pasaulį, išmokei gyventi ir siekti tikslo ir suteikei tiek laimės, kad sunku net įsivaizduoti.

XV vaikas:

Įmanyčiau visiems, kas gyvas, apskelbti: Aš turiu geriausią mamą pasaulyje. Nes tu tikras stebuklas. Ačiū tau, mama. Ačiū už viską.
( Visi vaikai atsistoja ir garsiai kartu sako ačiū tau mamyte už viską, už pasaulį, meilę ir supratimą, ir iš visos širdies sakau myliu tave. Vaikai eina pas savo mamų dovanoja joms gė
ėles ir atvirutes, o vedančioji tuo metu pabaigia renginį)

Vedančioji:

Begalinės meilės apsuptį, tau dėkoju mama, kad esi ir šildai, rūpinies manim, ačiu tau mamyte tariame širdim. Brangiosios mamytės tuo mūsų šventė nesibaigia, kviečiame jus i klasę ten jūsų laikia mamos dienai skirta piešinių paroda. Iki susutikimo klasėje.

Literatūros sąrašas:
1. B. Trevor Greive. Tau, mano mamyte.2001 m. Kaunas.

Leave a Comment