“Dar ne vakaras”

Tema: “Dar ne vakaras”.

Klasė: 9

Tikslai: auklėjamieji: ugdyti bendravimą, fantaziją, kūrybiškumą, kultūringą elgesį, draugiškumą ir pagarbą priešininkui. lavinamieji: lavinti gebėjimą savarankiškai ir kolektyviai mąstyti; plėtoti pasitikėjimą savimi; lavinti vaizduotę, fantaziją, kūrybiškumą; skatinti mokinius gerų rezultatų. pažintiniai: mokyti vertinti savo ir kitų elgesį; orientuotis esamoje situacijoje.

Forma: konkursas.

Metodai: sakytiniai, veikdinamieji, rodomieji.

Vieta: klasė.

Laikas: 45 min.

Priemonės: balionai, segtukai, šaukštai, dalyvių skiriamieji ženklai, klasės papuošimas, vertinimo lapeliai komisijai, magnetofonas ir CD su muzikos įrašais, prizai, padėkos raštai.

Pasiruošimas renginiui: mokiniai informuojami, kada vyks renginys, išrenkama vertinimo komisija (5 mokiniai); paskirstomi dalyviai, pagaminami skiriamieji ženklai. Organizatorių grupė parengia konkurso užduotis, parašo skelbimą, papuošią klasę.

Renginio planas

1. Renginio pradžia:• Vedėjų įžanginis žodis• Žiuri ir dalyvių pristatymas2. Renginio eiga:• Prisistatymas• Situacijos• Kaklaraiščio rišimas• Dainos interpretavimas• Balionų šokis• Įsimylėję gyvūnai3. Rezultatų susumavimas ir rezultatų paskelbimas.4. Apibendrinimas.

Literatūros sąrašas:1. S. Dapkienė, Papildomojo ugdymo formos, Šiauliai, 1998m.2. S. Dapkienė, Užklasiniai renginiai moksleiviams, Šiauliai, 1993m.3. E. Kjaergaard, R. Martinėnienė, Nepaprastas pavasaris, Vilnius, 1999m.4. R. Praninskienė, Laisvalaikio skrynelė, Vilnius, 1998m.

Renginio eiga

Mokiniai ir mokytojas įėję į klasę, užima savo vietas. Įeina renginio vedėjai. Pakviečiamos dalyvaujančios poros, kurioms prisegami skiriamieji ženklai. Vedėjai pristato poras ir vertinimo komisijos narius. Pradedamas renginys.Rungtys:1. PrisistatymasPoros būna namuose pasiruošusios trumpą prisistatymą. Iš eilės kviečiama kiekviena pora prisistatyti (iki 10 min). 2. Situacijos• Vaikinui klasėje patinka mergina ir tarp jų pastoviai vyksta nesutarimai. Vaikinas turi taip pakviesti merginą į pasimatymą, kad ji sutiktų.• Diskotekos metu trumpam (3 min) dingsta šviesa. Kaip jūs pasielgsite?• Esate dideliame pobūvyje ir jūsų damai nulūžta batelio kulniukas. Kaip pasielgsite, kad jūsų draugė nepasijustų nepatogiai?

3. Kaklaraiščio rišimasVedėjai: įsivaizduokite, kad jūs šį vakarą einate į pokylį. O į pokylius einama gražiai pasipuošus: vaikinai pasipuošia kostiumais, o jų damos – labai gražiomis vakarinėmis suknelėmis. Bet, iškyla nedidelė problemėlė: vaikinai niekaip negali užsirišti kaklaraiščio. Bando vienaip ar kitaip, bet nelabai išeina. O iki šventės pradžios laiko lieka vis mažiau ir mažiau. Gal jiems galėtų pagelbėti jų damos? Komisija vertins jūsų pasirodymą. Svarbu ne tik kuo greičiau užrišti, bet ir kuo taisyklingiau. Užrištas kaklaraištis turi būti iki juosmens (parodoma iki kur). Panelėms išdaliname kaklaraiščius ir jos turės kuo skubiau ir taisyklingiau užrišti kaklaraištį savo vaikinui. 4. Dainos interpretavimas.Vedėjai: Vaikinai išsitraukia lapelius su dainos žodžiais. Jie turi padainuoti merginai pagal lapelyje parašytą muzikos stilių: opera, rap, pop, bažnytinis.Dainos žodžiai: Mano meilė panaši į saulės šypsnįMano meilė panaši į baltą lapąKur aš norėčiau nupaišyti tavo širdįNes ją turi ir dovanoji man, mažyte.5. Balionų šokisVedėjai: dabar patikrinsime merginų ir vaikinų vikrumą. Poros atsistoja vienas į kitą nugaromis, jiems duodamas balionas, kurį poros prilaiko nugaromis. Uždedama muzika pagal kurią poros turi laikydami balioną šokti. 6. Įsimylėję gyvūnaiVedėjai: įsimyli ne tik žmonės, bet ir gyvūnai. Visiems tikriausiai įdomu, kaip elgiasi įsimylėję gyvūnai. Kiekviena pora išsitraukia voką su gyvūno pavadinimu ir turės garsu pavaizduoti jų meilės kančias. Prašome ateiti po viena pora išsitraukti. Užduočiai skiriama 1 min pasiruošimui. Komisija vertina už fantaziją, išradingumą.Rezultatai:Vedėjai padėkoja dalyvavusioms poroms ir prašo komisijos suskaičiuoti balus. Skelbiama konkurso “Dar ne vakaras” nugalėtojų pora, kuri apdovanojama prizu, o kitoms poroms įteikiami padėkos raštai.