‘Atmintine tevams,turintiems vaikus su specifinemis mokymosi negalemis’

1. Įvadas ..............................3 psl.
2. Specifinės mokymosi negalios..................4 psl.
2.1 Vaikai, turintys vizualinių procesų sutrikimų.......4 psl.
2.2 Vaikai, turintys audiovizualinių ryšių sutrikimų......4 psl
2.3 Vaikai, turintys nemodalinių atminties sutrikimų. ....5 psl.
2.4 Vaikai, turintys savireguliacijos sutrikimų..........5 psl
3. Literatūros sąrašas .........................6 psl.

Įvadas

Specifinę mokymosi negalią turintys vaikai priskiriami moksleivių, turinčių mokymosi negalių grupei. Tokie vaikai yra guvūs, supratingi, gerai orientuojasi aplinkoje ir socialinėse situacijose, adekvačiai vertina savo ir kitų elgesį, tačiau sunkiai išmoksta skaityti, rašyti, skaičiuoti ir dar ilgai daro specifines, sunkiai įveikiamas klaidas.

3. SPECIFINĖS MOKYMOSI NEGALĖS

3.1 Patarimai tėvams, turintiems vaikus su vizualinių procesų sutrikimais:

1. Tėvai turi išmokti atpažinti vaiko prroblemą.
2. Tėvai privalo tenkinti vaiko specialiuosius poreikius taip, kad vaikas jį supančioje aplinkoje nesijaustų kitoks.
3. Tėvai turi suvokti, kad jie yra integracijos į visuomenę proceso dalyviai, kurie labai svarbūs vaikui.
4. Tėvai turi suprasti, kad efektyvus ugdymas, tai geros teorijos ir praktikos derinys.
5. Tėvai turi gebėti bendrauti su savo vaiku, būti jo patarėju, konsultantu.
6. Tėvai privalo atlikti tarpininko vaidmenį tarp mokyklos ir vaiko.
7. Tėvai turi naudotis specialistų pagalba.
8. Suprasti vaiko poreikius ir interesus.
9. Globoti, padėti, rūpintis vaiku.
10. Stengtis neatstumti vaiko, o jį priimti toks koks yra.

3.2 Patarimai tėvams, turintiems vaikus su audiovizualinių ryyšių sutrikimais:

1. Tėvai turi palaikyti vaiko norą mokytis.
2. Tėvai padėdami mokytis vaikams, turi naudoti tokią informaciją, kurią vaikas galėtų suvokti kitų pojūčių pagalba.
3. Naudoti alternatyvius mokymo būdus.
4. Tėvai turi vaikui pasakoti, su juo diskutuoti, šnekėtis.
5. Tėvai turi kartu su vaiku lankytis įvairiose vietose, t.y. parodyti ja

am realybę.
6. Skatinti vaiką pasakoti iš asmeninės patirties.
7. Įtraukti vaiką į pokalbius, diskusijas, svarstymus.
8. Naudoti mokymuisi namie paveikslėlius, iliustracijas ir t.t.
9. Tarpininkauti su specialistais ir pedagogais.
10. Stengtis suprasti vaiko sutrikimus ir prie jų prisitaikyti.

3.3 Patarimai tėvams, turintiems vaikus su nemodaliniais atminties sutrikimais:

1. Tėvai privalo vaikui užduotys ir kitus nurodymus formuluoti aiškiai ir etapais.
2. Užduotys tėvai turi pateikti ir žodžiu ir kortelėmis.
3. Visa vaikui reikalinga informacija turi būti jam po ranka.
4. Tėvai norėdami suteikti vaikui naujos informacijos privalo išdėstyti ją nuosekliai, neperkrauti, antraip vaikas susipainios ir neatsimins.
5. Nebarti, nepykti ant vaikų, jeigu jie neįsimena arba neatgamina informacijos.
6. Tėvai vaikams norimą medžiagą turėtų pateikti įdomiai, vaizdžiai, kad vaikus sudomintu ir jie geriau atsimintų.
7. Norint, kad vaikas įsimintu geriau būtinas pastovus kartojimas, priminimas.
8. Mokykite vaikus atlikti užduotis iš eilės, planuoti savo veiklą pagal svarbą.
9. Naudokite vaizdinę medžiagą, kuri įsiskirtų sppalva ir forma padedančia suvokti ir įsiminti pateikiamą informaciją.
10. Taikykite vaidmenų žaidimus (pvz.: teatre, kavinėje, parduotuvėje), kad vaikas suprastų kaip dirba įvairios įstaigos.

3.4 Patarimai tėvams, turintiems vaikus su savireguliacijos sutrikimais:

1. Padėti vaikui suprasti savo elgesį ir emocijas.
2. Padėti organizuoti jam savo veiklą.
3. Suteikti galimybę ir vietą vaikui netrukdomam susikaupti, atsipalaiduoti ramybės kampelyje.
4. Tėvai turi kalbėtis su specialistais ir tartis su pedagogais.
5. Suprasti ir nuodugniai įvertinti vaiko sutrikimą.
6. Padėti vaikams prisitaikyti prie juos supančios aplinkos.
7. Nustatyti vaikui tam tikras ribas, kad jis jaustųsi saugus ir kad tai taptų įgūdžiu.
8. Stengtis pastebėti va

aiko gerą poelgį ir jį už tai pagirti.
9. Labai svarbu tėvams ne tik būti griežtesniems, bet ir mylėti vaiką.
10. Stengtis pasitikėti vaiku, kai jis parodys, kad gali būti savarankiškas.

Literatūros sąrašas:

1. HALLAHAN, Daniel P. ; KAUFFMAN, James M. Ypatingieji mokiniai. Specialiojo ugdymo įvadas,2003, p. 308 -394.
2. HERRING, James E. Informacinių įgūdžių ugdymas mokykloje. 1998, p. 13-25; 76-96, 132-145.
3. Prieiga per internetą: < http://www.google.com/search?q=cache:iAkryaIemUsJ:www.mkc.lt/dokuments/mokymosi_medziaga/Sekminga_integracija.doc+patarimai+tevams+turintiems+vaikus+su+atminties+sutrikimai&hl=lt&ct=clnk&cd=1&gl=lt&lr=lang_lt >.
4. Prieiga per internetą: < http://www.google.com/search?q=cache:5A3o9I7mmyYJ:www.mkc.lt/dokuments/mokymosi_medziaga_II/As_galiu_jei_man_padesit.doc+vaikai+su+atminties+sutrikimais&hl=lt&ct=clnk&cd=10&gl=lt&lr=lang_lt >.
.

Leave a Comment