Kai nesiseka surasti gyvenimo partnerio

Nemažai vienišų žmonių svajoja dalintis su kuo nors savo gyvenimą. Santuoką jie sieja su laime, jaukumu, saugumu, artimu dvasiniu ryšiu, seksualumu, vaikais ir kitomis vertybės. Tai kodėl jiems nepavyksta įgyvendinti tokio, regis, elementaraus troškimo?

Jeigu jūs esate vieniši, gyvenate ne Sacharos dykumoje ir nesate prirakinti prie lovos, žinokite: vienatvės priežastis – tikrai ne nepalankios aplinkybės ar pernelyg skurdus potencialių partnerių pasirinkimas. Visų jūsų problemų priežastis glūdi jumyse – tiksliau jūsų požiūryje ir lūkesčiuose.

Kaip padėti sau?

· Pirmiausia partnerio paieškas blokuoja neigiamas požiūris į save ir savęs nuvertinimas.

Kad pamiltum kitą žmogų ir galėtum priimti kito meilę, reikia išmokti pripažinti ir mylėti save. Jei manome, kad nesate verti meilės, tada jums trūks pasitikėjimo savimi, bus sunku užmegzti kontaktus, nesugebėsite pajusti, kad kitas jaučia jums simpatiją, nepatikėsite, kai sakys, kad myli. Iš nepasitikėjimo savimi žmonės linkę per daug kabintis į partnerį ir tuo jį atgraso.

* Per dideli reikalavimai partneriui ir nepajudinamas idealas.

Jei tikrinsite pašnekovą pagal savo susidarytą reikalaujamų savybių ir privalumų sąrašą ir manysite tik tada galėsiantys jį pamilti, jeigu jis atitiks visus punktus, neišvengiamai patirsite nesėkmę. Tobulų partnerių nebūna. Kuo aukštesnius reikalavimus kelsite potencialiam kandidatui, tuo labiau susiaurės jų ratas ir praktiškai nebeliks jokių šansų ką nors susirasti. O susiradę imsite su juo kivirčytis, nes stengsitės pakeisti jį pagal savo idealą.

Keldamas per didelius reikalavimus partneriui, žmogus nesąmoningai bando išvengti nusivylimų. Juk jeigu jis nieko nesuras, tai bus garantija, kad niekas jo nepames ir nenuvils.

· Per menkas pasirengimas leisti į kompromisus, jei tektų pakeisti ankstesnę gyvenimo formą.

Aiškus gyvenimo stiliaus įsivaizdavimas iš dalies padeda mums,, iš dalies trukdo. Per menka tikimybė, kad galima būtų rasti partnerį, kurio visi įpročiai, pažiūros, pomėgiai sutaptų su jūsų, pavyzdžiui, dėl kelionių, elgesio su pinigais, kėlimosi laiko, mitybos, sporto, aprangos, socialinių kontaktų, skaitymo pomėgių. Bendras gyvenimas kartu reikalauja aiškinimosi ir susitarimų, kompromisų, kartais net savų poreikių atsisakymo.

* Bloga praeities patirtis.

Jei jau turite sukaupę blogos patirties su ankstesniu partneriu, suprantama, kad ateityje norėsite išvengti tų pačių nusivylimų. Ši naujo nusivylimo baimė gali skatinti per dideliam atsargumui. Kai kurie stiprias psichines traumas patyrę žmonės linkę apibendrinti ir įsikalbėti sau, kad visi vyrai (ar moterys) yra blogi.

Pastebėję, jog naujasis partneris nors vienu atžvilgiu panašiai elgiasi kaip pirmtakas, jie nusprendžia, jog jis turi turėti ir visas kitas blogąsias buvusio partnerio savybes. Jie nepasilieka sau jokio šanso sužinoti, ar naujasis partneris turi kitokių charakterio savybių.

* Per didelis nekantrumas. Per pirmąjį susitikimą kiekvienas mokosi pažinti savo pašnekovą ir nori kuo greičiau išsiaiškinti, ar jis yra tas tikrasis. Bet jeigu jūs per greitai reikalausite atsakymo dėl partnerystės, tai sukelsite kitam (ypač vyrui) įsipareigojimų ir „supančiojimo“ baimę.

* Nuostata: mano amžiuje visi įdomūs partneriai jau užimti.

Jeigu įsikalbėsite sau tokį dalyką, kad partnerių rinka jau yra išgraibstyta, tada liausitės ieškoti partnerio arba ieškosite per daug atsainiai. Kam dar ieškoti, jeigu jūs ir taip įsitikinę, kad viskas beprasmiška?

* Artimo ryšio baimė.

Tie, kurie iš vaikystės atsinešė blogų prisiminimų, susijusių su artimais žmonėmis, bus linkę ir su partneriu sieti praradimą, nuoskaudas, skriaudą, kaltės jausmą.

Jų baimė prisirišti gali pasireikšti tuo, kad jie dažnai keis partnerius ir nutraukinės ryšius. Jiems vis atrodys, kad pasirinko netinkamą partnerį, užuot suvokę, kad netinkamas yra jų požiūris į partnerystę.

* Įsimylėjimo jausmo lūkestis.

Dauguma įsitikinę, kad įsimylėjimo jausmas parodys kelią į tinkamą partnerį. Jei iškart nepasijunta įsimylėję, mano, kad partneris nėra tinkamas. Iš tikrųjų įsimylėjimo jausmas nieko nesako apie tai, ar pavyks užmegzti ilgalaikę ir patvarią partnerystę. Jis tik parodo, kad vienas žmogus meiliai galvoja apie kitą.

Comments are closed.