Įsibrovimas į asmeninę erdvę

516 0

Ar dažnai mes randame laiko bendraudami net su artimaisiais pasikalbėti apie tai, ką iš tiesų galvojame ir kaip jaučiamės? Daugelis atsakytume: „Ne.“ Kita vertus, vargu ar daug atsirastų žmonių, kurie teigtų, kad niekad nenusvilo santykiuose su kitais dėl pernelyg didelio atvirumo.

Tačiau atsivėrimas yra neatsiejama sėkmingų tarpasmeninių santykių dalis. Atsivėrimas, pačia bendriausia prasme, yra savo asmeninių bei biografinių duomenų pranešimas, pasidalijimas mintimis ir jausmais. Net nurodydamas savo ūgį, žmogus dalijasi informacija apie save.

O štai teiginys: „Aš nemanau, kad kalėjime nusikaltėlis yra perrauklėjamas“, atskleidžia jūsų mintis, parodo, apie ką ir kaip jūs galvojate. Kai sakote: „Kiekvieną kartą mane apima siaubas, kai man reikia pasisakyti prieš auditoriją“, atskleidžiate savo jausmus.

Daugelis žmonių supranta, kad atsivėrimas labai svarbus tarpasmeniniuose santykiuose, nes padeda geriau pažinti save ir kitus. Be atsivėrimo neįmanomi nuoširdūs, patikimi ir artimi santykiai.


Atsivėrimo rizika

Nemažai žmonių vengia atsivėrimo, nes jis visada siejasi su rizika. Tačiau ta rizika gali tapti minimali, jei vadovausitės toliau aprašytais principais.

Atvirai pripažinkite, kokią informaciją norėtumėte gauti iš kitų. Susipažinę arttimiau žmonės pradeda dalytis apie save informacija, kuria dalytis jų kultūroje yra priimta. Pradiniame pažinties etape paprastai kalbama apie pomėgius, sportą, laikmečio aktualijas. Vienas iš būdų, padedančių nustatyti, kokia informacija galime dalytis, paklausti savęs, ar aš nesijaučiau nejaukiai, kai pašnekovas ats

sivėrė.

Atsiverkite pamažu. Daugelis žmonių nejaukiai pasijunta tada, kai kito asmens atsivėrimo laipsnis pranoksta jų lūkesčius. Mat toks atsivėrimas gali būti grėsmingas tiek jam, tiek atsivėrusiajam. Elgiamės išmintingai, kai asmeninius duomenis apie save atskleidžiame ne iš karto, o tik tuomet, kai santykiai tampa pakankamai artimi.

Labiau atsiverkite tik tuo atveju, jei jums atsakoma tuo pačiu. Tyrimais nustatyta, kad atsiverdami žmonės siekia tam tikros lygybės. Jei akivaizdu, kad atsivėrimas nėra abipusis, būtina pasvarstyti apie jo ribas. Visai gali būti, kad kitas asmuo nenusiteikęs plėtoti tolesnių santykių su jumis, tad pernelyg atsiskleisdami rizikuojate.

Pasidalykite intymia informacija tik tada, kai manote, kad rizikuoti nėra pavojinga. Jau minėjome, kad atsivėrimas visada susijęs su rizika. Tačiau jei su konkrečiu asmeniu jūsų santykiai pakankamai patiki, tai ir atsivėrimo neigiamos passekmės bus mažiau tikėtinos. Šis principas paaiškina, kodėl kai kurie žmonės leidžia sau būti labai atviri, pvz., su barmenu ar atsitiktiniu bendrakeleiviu.

Mat šie apie jį nieko daugiau nežino (nei pavardės, nei gyvenamosios vietos, nei darbovietės), todėl negalės gautos informacijos panaudoti piktam. Deja, net šeimoje kai kurių žmonių santykiai nėra tokie artimi, kad jie galėtų atsiverti nerizikuodami.

Pataupykite intymią informaciją pastoviems santykiams. Jei dalijamės savo baimėmis arba diskutuojame intymiomis temomis dar nespėjus susiklostyti patikimiems santykiams, didelė tikimybė, kad aplinkiniai nuo mūsų nusisuks. Maž

ža to – žmonės dažnai to. . .

Join the Conversation