Automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimas ir priežiūra UAB

TURINYS

ĮVADAS 2
PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS 4
1. AUTOMOBILIŲ VARIKLIŲ UŽDEGIMO SISTEMŲ DIAGNOZAVIMO IR PRIEŽIŪROS TEORINIS PAGRINDIMAS 5
2. AUTOMOBILIŲ VARIKLIŲ UŽDEGIMO SISTEMŲ DIAGNOZAVIMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PROJEKTAVIMAS UAB „AUTIMA“ 19
2.1. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas 19
2.2. UAB „Autima“ veiklos analizė 20
2.3. Dažniausiai pasitaikančių gedimų automobilių variklių uždegimo sistemoje tyrimas 23
2.4. Automobilių variklių uždegimo sistemų diagnostikos
ir priežiūros skyriaus projektavimas 25
2.5. Automobilių variklių uždegimo sistemų diagnostikos
ir priežiūros technologijų sudarymas 29
2.6. Apnašų šalinimo nuo uždegimo sistemos žvakių įrenginio projektavimas 33
2.7. UAB „Autima“ ekonominis įvertinimas 36
2.8. Įmonės darbų saugos ir ekologinis įvertinimas 49
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 55
INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 56
ANOTACIJA 57
SUMMARY 58
PRIEDAI 59ĮVADAS
Kasmet Lietuvoje automobilių skaičius padidėja. Lietuvos keliais važinėja apie 1,5 mln. automobilių. Prognozuojama, kad ši

i
is skaičius dar didės ne vienerius metus. Tačiau dar dauguma žmonių važinėja nenaujais automobiliais, kuriems neišvengiamai reikia techninės priežiūros ir remonto. Automobilio techninę būklę lemia keletas faktorių, tokių kaip: klimato sąlygos (oro temperatūra), eksploatavimo sąlygos, kelių kokybė. Lietuvos kelių būklė nėra gera, oro sąlygos ypač žiemą neigiamai įtakoja automobilio techninę būklę. Todėl automobiliams reikalinga techninė apžiūra bent jau 2 – 3 kartus per metus. Visa tai lemia automobilio tarnavimo laiką.
Daugelis automobilių gedimų pasitaiko dėl eksploatacijos sąlygų. Automobiliai apie 80% laiko važiuoja sunkiomis sąlygomis: tr
r
rumpos kelionės ir dažni stabdymai (t.y. važiavimas į netoliese esančią parduotuvę arba judriomis miesto gatvėmis), dažnas variklio išjungimas (pvz., prekių ar siuntinių pristatymai), aukštos važiavimo temperatūros – lėtas važiavimas esant aukštai aplinkos temperatūrai (transporto „kamščiai“ gatvėse karštą vasaros dieną), didelis šaltis, t.y. va
a
ariklio užvedimas bei važiavimas esant žemai aplinkos temperatūrai, sunkių krovinių vežimas, dulkės, kurių ir kaimo keliuose, ir mieste netrūksta.
Autoremonto įmonės susiduria su problema, kai atvažiavęs klientas remontuoti automobilio teiraujasi kiek laiko užtruks automobilio remonto darbai, dažniausiai darbuotojai neturi tikslaus atsakymo, nes nežino kiek laiko užtruks mazgų, agregatų montavimas, jų remontas.
Vakarų Europos gamintojų automobiliai yra gana aukštos kokybės, tačiau automobiliai genda ne tik dėl gamintojo kaltės bet ir netinkamos eksploatacijos, tai laiku nepakeisti tepalai ar trūkumas darbinių skysčių, bei nepakankama priežiūra kitiems agregatams. Dėl to ir reikalingas variklių uždegimo sistemų remontas, automobiliams eksploatuojamiems Lietuvos keliuose. Kartais ir naujam automobiliui reikalingas remontas.

Eksploatuojant automobilį vyksta detalių dėvėjimosi bei senėjimo procesai, kenkia didelių miestų užterštas oras, blogi keliai, o taip pat nepakankamas savininko dė
ė
ėmesys automobiliui. Visa tai veikia automobilio techninę būklę.

Mano diplominiame darbe bus analizuojama automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimas ir priežiūra uždarojoje akcinėje bendrovėje „Autima“.

Pasirinkau uždarąją akcinę bendrovę „Autima“, kurią nagrinėsiu diplominiame darbe. Įmonė užsiima: automobilių variklių, važiuoklės, transmisijos remontu, atlieka įvairius suvirinimo darbus, tekinimo, kniedijamo, restauravimo darbus, padangų montavimu, ratų balansavimu ir remontu, keičia alyvą. Remontuoja visų markių automobilius iki 3,5 t. Taip pat prekiauja autodetalėmis.
UAB „Autima“ įkurta 1995 m. Telšiuose, Karaliaus Mindaugo gatvėje. Savo veiklą pradėjo kelių kvadratinių metrų patalpoje, šiandien ji yr
r
ra viena iš stambiausių autoremonto įmonių Telšiuose. Šios įmonės geografinė padėtis yra labai palanki, ji įsikūrusi naujose patalpose šalia judrios gatvės, kuria pravažiuoja didelis automobilių srautas.

Darbo objektas:
• Automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimas ir priežiūra UAB „Autima“.

Darbo tikslas:
• Išanalizuoti automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimą ir priežiūrą UAB „Autima“.

Siekiant darbo tikslų, numatau šiuos uždavinius:
1. Išsiaiškinti, kaip informaciniuose šaltiniuose sprendžiamos automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimo ir priežiūros problemos.
2. Išanalizuoti UAB „Autima“ veiklą.
3. Ištirti kokie gedimai dažniausiai pasitaiko automobilių variklių uždegimo sistemose.
4. Suprojektuoti UAB „Autima“ barą, kuriame bus vykdomas automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimas ir priežiūra.
5. Sudaryti automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimo ir priežiūros technologiją.
6. Suprojektuoti apnašų šalinimo nuo uždegimo žvakės įrenginį.
7. Atlikti UAB „Autima“ ekonominį įvertinimą.
8. Atlikti darbų saugos ir ekologinį įvertinimą.PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS
Veiklos sritis Profesinės kompetencijos Puslapio numeris
Mašinų techninis eksploatavimas 1. Naudotis techninės informacijos šaltiniais. 5
Konstravimas 2. Konstruoti mašinų techninės eksploatacijos ir remonto technologijos įrangą. 33
Įmonės veiklos organizavimas 3. Organizuoti įmonės gamybinę veiklą;
4. Užtikrinti gamybinės veiklos kokybę. 39
40
Vadovavimas personalui 5. Organizuoti darbuotojų samdą;
6. Motyvuoti darbuotojus;
7. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti. 38
39
40
Įmonės veiklos planavimas ir jos būklės kontrolė 8. Vertinti įmonės veiklą.
9. Apibendrinti ir pateikti ekonominę informaciją 21
44
Automobilių priežiūros specializacijos
Automobilių techninis eksploatavimas 10. Išmanyti automobilių techninės priežiūros technologiją ir organizavimą;
11. Vertinti automobilių techninei priežiūrai ir diagnostikai reikalingus įrankius ir įrengimus. 29

37
Automobilių techninės priežiūros įmonės kūrimas 12. Gebėti parengti automobilių techninės priežiūros įmonės technologinį projektą 251. AUTOMOBILIŲ VARIKLIŲ UŽDEGIMO SISTEMŲ DIAGNOZAVIMO IR PRIEŽIŪROS TEORINIS PAGRINDIMAS
1.1. Uždegimo sistemų konstruktyviniai ypatumai

Yra šešios uždegimo sistemos. A. Kirka ir A. Slavinskas (2001) detaliai aprašo automobilių variklių uždegimo sistemų paskirtį, klasifikaciją ir priežiūrą.
Klasikinės baterinės uždegimo sistemos paskirtis yra generuoti uždegimo įtampą, reikalingą, kad visuose variklio darbo režimuose galėtų susidaryti uždegimo kibirkštis, ir uždegimo įtampą reikiamu (uždegimo) momentu tiekti uždegimo žvakei.
Uždegimo sistemos veikimo principas parodytas 1 paveiksle. Esant įjungtam uždegimo jungikliui ir sujungtiems pertraukiklio kontaktams, uždegimo ritės pirmine apvija teka srovė (pirminė srovė). Pirminėje apvijoje sukuriamas magnetinis laukas. Uždegimo momentu pertraukiklio kontaktai atjungiami, dėl ko nutraukiama pirminė srovė. Todėl magnetinis laukas nyksta ir uždegimo ritės antrinėje apvijoje transformatoriaus principu generuoja uždegimo įtampą.
Šioje uždegimo sistemoje pirminę srovę uždegimo momentu nutraukia pertraukiklio kontaktai. Uždegimo ritės paskirtis – generuoti kibirkštiniam pramušimui reikalingą įtampą.

1 pav. Klasikinės baterinės uždegimo sistemos sandara.
Kadangi dažniausiai naudojama viena uždegimo ritė, daugiacilindriams varikliams reikalingas srovės skirstytuvas. Jo paskirtis – nustatytu eiliškumu, atitinkančiu variklio darbo tvarką, uždegimo žvakėms tiekti uždegimo įtampą. Variklio darbo tvarka priklauso nuo jo konstrukcijos, todėl jos keisti negalima.
Skirstiklis, pertraukiklis ir uždegimo paskubos reguliatorius skirstytuve sudaro vieną konstrukcinį vienetą. Skirstytuvo viduje arba išorėje prie korpuso tvirtinamas kondensatorius. Dangtelyje yra lizdai aukštosios įtampos laidams. Centriniame lizde tvirtinamas laidas iš uždegimo ritės. Uždegimo įtampa per spyruoklės spaudžiamą antlinį elektrodą perduodama skirstikliui, o pastarojo elektrodu – šoniniams elektrodams. Iš jų aukštosios įtampos laidais uždegimo įtampa perduodama uždegimo žvakėms.
Pertraukiklio paskirtis – įjungti ir išjungti priminę srovę. Pirminės srovės išjungimo momentas kartu yra ir uždegimo momentas. Pertraukiklio kumšteliai atjungia ir sujungia pertraukiklio kontaktus. Taip išjungiama ir įjungiama pirminė srovė.
Kondensatoriaus paskirtis – pagreitinti pirminės srovės nutraukimą ir neleisti kibirkščiuoti pertraukiklio kontaktams. Uždegimo sistemoje atsijungiant pertraukiklio kontaktams, pirminė srovė trumpą laiką teka per kondensatorių. Per tą laiką kumštelis atstumia kontaktų paviršius toliau vieną nuo kito. Susidariusio įtampos nebeužtenka, kad susidarytų kibirkštis, arba ji tik silpna.
Įsikrovus kondensatoriui, pirminėje apvijoje magnetinis laukas išnyksta. Taip antrinėje apvijoje gaunama reikalinga 5 – 25 kV uždegimo įtampa.
Kondensatoriui sugedus padidėja kontaktų kibirkščiavimas, todėl jie dyla. Uždegimo įtampa stipriai sumažėja.
Uždegimo paskubos reguliatoriaus paskirtis – keisti uždegimo momentą. Jis keičiamas, kad visuose darbo režimuose būtų didžiausia variklio galia, mažiausios degalų sąnaudos ir mažiausiai nuodingų medžiagų deginiuose. Kadangi variklio darbo režimas, ypač važiuojant mieste, nuolat keičiasi, turi būti nuolat keičiamas ir uždegimo momentas.
Uždegimo momentas reguliuojamas priklausomai nuo to ar variklio apkrova maksimali, ar dalinė. Per didelis uždegimo momento perstūmimas ankstinimo kryptimi gali sukelti detonacinį degimą. Tai gali sugadinti variklį. Uždegimo momentą keičia automatiniai uždegimo paskubos reguliatoriai. Dažniausiai tai išcentrinis ir vakuuminis reguliatoriai.
Išcentrinis reguliatorius keičia uždegimo momentą priklausomai nuo variklio sūkių dažnio, pasukdamas kumštelis skirstytuvo veleno sukimosi kryptimi. O vakuuminis reguliatorius keičia priklausomai nuo variklio apkrovos, pasukdamas pertraukiklio plokštelę, o kartu ir jo kontaktus, prieš veleno sukimosi kryptį. automobiliuose be katalizatoriaus vakuuminis reguliatorius taip pat naudojamas, kad nuodingųjų medžiagų kiekis deginiuose būtų mažesnis. Tai įmanoma pavėlinant uždegimo .momentą tuščioje eigoje ir stabdant varikliu. Reguliatoriuje be vakuumo kameros įrengiama „vėlinimo kamera“. Ji pasuka pertraukiklio plokštelę skirstymo veleno sukimosi kryptimi. Vėlinimo kamera su įsiurbimo kolektoriumi sujungiama žemiau droselio sklendės, nes esant tuščiai eigai ir stabdant varikliui ten būna didžiausias išretėjimas. Vakuuminis reguliatorius veikia nepriklausomai nuo išcentrinio, jis papildomai keičia uždegimo momentą.
Uždegimo žvakės paskirtis – uždegimo ritės sukuriamą įtampą perduoti į cilindrą. Uždegimo įtampa tarp žvakių elektrodų sukuria uždegimo kibirkštis. Žvakės darbo patikimumas priklauso nuo tarpo tarp elektrodų ir žvakės kaitrinio skaičiaus. Nors esant dideliam tarpui tarp elektrodų gaunama ilga ir stipri uždegimo kibirkštis, tačiau tam reikalinga aukšta įtampa. Kad užsiteršus arba išdilus elektrodams nesutriktų uždegimas, reikia turėti tam tikrą uždegimo tampos rezervą. Todėl tarpas tarp elektrodų daromas kiek galima mažesnis.
Žvakės elektrodų forma turi įtakos žvakės ilgaamžiškumui, šiluminiam laidumui, reikalingai kibirkščiai sukelti įtampai, degaus mišinio paskirstymui. Žvakių konstruktyviniai ypatumai pateikti 2 paveiksle.

2 pav. Žvakių konstruktyviniai ypatumai: a) – masinis elektrodas yra virš centrinio elektrodo, b)  masinis elektrodas yra virš centrinio elektrodo ir izoliatorius yra iškeltas virš korpuso, c) – su šoniniu masiniu elektrodu, d) – su trimis masiniais elektrodais, e)– su trikampiu masiniu elektrodu.

Kaitriniu skaičiumi vertinamas žvakės atsparumas šiluminei apkrovai. Kad žvakė patikimai dirbtų, izoliatoriaus kojelės temperatūra turi būti tarp savaiminio nusivalymo temperatūros ir kaitrinio uždegimo temperatūros. Jei ji žemesnė už savaiminio nusivalymo temperatūrą, ant žvakės patenkantys nešvarumai nenusivalo. Taip susidaro lygiaverčios jungtys, dėl kurių sutrinka uždegimas. Jei temperatūra viršija kaitrinio uždegimo temperatūrą, atsiranda kaitrinio uždegimo pavojus, sukeliamas detonacinis degimas.

Elektrinėse baterinėse uždegimo sistemose pirminės grandinės srovę junginėja jau nebe pertraukiklio kontaktai, o elektroniniai elementai (tranzistorius, tiristorius). Todėl šios sistemos dar skirstomos į tranzistorines ir kondensatorines (tiristorines). Kad elektroniniai elementai, sudarantys komutacinį įtaisą, junginėtų pirminę srovę, juos reikia valdyti. Tai atlieka uždegimo paleidikliai, kurie tiekia elektrinius impulsus, todėl dar vadinami impulsų daviniais. Naudojami šie davikliai: pertraukiklio kontaktai, induktyvinis daviklis ir Holo davikli.
Tranzistorinėje uždegimo sistemoje pirminę srovę junginėja tranzistorius. Šios sistemos dar vadinamos tranzistorine baterine arba tranzistorine ritine uždegimo sistema.
3 paveiksle pavaizduota pagrindinė tranzistorinės uždegimo sistemos grandinė, kurioje impulsų daviklis yra pertraukiklio kontaktai. Norint pagerinti valdymą ir patikimai atidaryti perjungimo tranzistorių V2, 5 paveiksle pavaizduotame komutaciniame įtaise yra antras tranzistorius V1.
Tranzistorinėje uždegimo sistemoje pertraukiklio kontaktai junginėja tik mažą maždaug 0,2 amperų valdymo srovę. Kadangi pertraukiklio kontaktų neveikia aukšta įtampa, jie nekibirkščiuoja, dėl to mažai dyla. Šioje sistemoje kondensatorius nereikalingas. Pirminėje grandinėje teka stipresnė srovė, todėl gaunama aukštesnė antrinė įtampa ir padidėja uždegimo įtampos rezervas.
Kondensatorinėje uždegimo sistemoje uždegimo energija sukaupiama kondensatoriuje. Šis išsikrauna per tiristorių. Kadangi šioje sistemoje jungiklis yra tiristorius, tai ji dar vadinama tiristorine uždegimo sistema, o dėl aukštos įtampos pirminėje grandinėje (maždaug 400 V) – aukštosios įtampos kondensatorine uždegimo sistema.

3 pav. Pagrindinė tranzistorinės uždegimo sistemos grandinė.

Kondensatorinė uždegimo sistema buvo sukurta didelės galios sportinių ir lenktyninių automobilių varikliams, taip pat motociklų ir rotoriniams varikliams. Šią sistemą sudaro kondensatorius, kondensatoriaus .krautuvas, uždegimo transformatorius ir galios jungiklis – tiristorius (4 pav.).
Kondensatorinės uždegimo sistemos veikimo principas yra kitoks, negu klasikinės baterinės ir tranzistorinės (4 pav.). Kondensatorinėje uždegimo sistemoje tiristorius naudojamas kaip elektroninės galio jungiklis, nes jis, lyginant su tranzistoriumi, gali junginėti stipresne sroves ir yra mažiau jautrus aukštoms įtampoms.

4 pav. Tranzistorinės (a) ir kondensatorinės (b) uždegimo sistemų palyginimas.

Skirtingai negu ritinėje uždegimo sistemoje, kondensatorinės uždegimo sistemos uždegimo transformatoriuje energija nekaupiama, jis veikia kaip transformatorius. Energijos kaupiklis yra kondensatorius, kurį, kol tiristorius uždarytas, krautuvas įkrauna maždaug iki 400 V. Uždegimo momentu tiristorius atsiveria, ir kondensatorius išsikrauna per uždegimo transformatoriaus pirminę apviją. Antrinėje jo apvijoje susidaro uždegimo įtampa. Tiristorius gali būti valdomas pertraukiklio kontaktais arba induktyviniu davikliu.
Kondensatorinės uždegimo sistemos privalumai yra tie, kad didesnis uždegimo įtampos rezervas, visoje sūkių dažnių srityje variklis greičiau pasiekia maksimalią galią, o deginiuose yra mažiau nuodingųjų medžiagų, labai nejautri lygiagrečioms jungtims antrinėje grandinėje.
Lyginant su ritine uždegimo sistema, visoje sūkių dažnių srityje gaunama aukštesnė ir pastovesnė maksimali uždegimo įtampa. Tačiau trūkumas – maža kibirkšties degimo trukmė. Dėl šios priežasties jos retai naudojamos serijinės gamybos automobiliuose. Kad būtų galima užtikrinti patikimą uždegimą, į tai svarbu atsižvelgti konstruojant variklį. Todėl variklyje esančios ritinės uždegimo sistemos negalima pakeisti kondensatorine.
Induktyviniame pertraukiklyje uždegimo signalo formavimui naudojama induktyviniame daviklyje generuojama įtampa. Ji naudojama generatoriaus principu. Gaunama įtampa komutaciniame įtaise transformuojama į perjungimo tranzistoriaus valdymo impulsą. Naudojami tokie induktyviniai pertraukikliai: induktyvinis pertraukiklis srovės skirstytuve ir prie alkūninio veleno.
Tranzistorinė uždegimo sistema, kurioje yra induktyvinis pertraukiklis srovės skirstytuve, vadinama tranzistorine uždegimo sistema su induktyviniu davikliu (TUS-i). Vietoj pertraukiklio kontaktų skirstytuve yra magnetinis impulsų daviklis. Vietoj kumštelių ant skirstytuvo veleno pritvirtintas impulsų daviklio ratas (rotorius). Jis turi tiek dantų, kiek variklyje yra cilindrų. Veleną juose gerai pritvirtintas nuolatinis magnetas, kuris kartu su rite (indukcinė apvija) ir statoriaus
dantimis sudaro vieną detalę.
Induktyvinio pertraukiklio prie alkūninio veleno uždegimo impulsui formuoti naudojamas smagračio krumpliuotasis vainikas. Šis daviklis sudarytas iš nuolatinio magneto ir ritės. Krumpliniam diskui sukantis kartu su alkūniniu velenu, keičiasi ritę kertančio magnetinio lauko stiprumas, todėl joje indukuojama įtampa. Jei krumpliniame diske trūksta vieno krumplio, šioje vietoje indukuojama aukštesnė įtampa, nes didesnis yra magnetinio lauko stiprumo kitimas. Šią aukštesnę įtampą komutacinis įtaisas naudoja uždegimui įjungti. Toks pertraukiklio tipas yra tikslesnis, negu esančio srovės skirstytuve, ir naudojamas, pvz., „Motronic“ sistemoje.
Pertraukiklis su Holo davikliu uždegimo signalą formuoja iš Holo daviklyje gaunamos įtampos. Holo daviklis (5 pav.) skirstytuve tvirtinamas vietoj pertraukiklio kontaktų. Holo daviklį valdo prie skirstiklio pritvirtintas cilindrinis rotorius su išpjovomis. Holo generatoriuje yra puslaidininkis, kuriame generuojama Holo įtampa, ir elektroninis integrinis stiprintuvas. Holo davikliui pritaikytas Holo efektas (Edwin Herbert Hall, amerikiečių fizikas, 1855 – 1938).
Visiškai elektroninė uždegimo sistema su elektroniniu aukštosios įtampos skirstymu – tai charakteristikas naudojanti uždegimo sistema, neturinti besisukančio uždegimo įtampos skirstytuvo.

5 pav. Srovės skirstytuvas su Holo davikliu.

Uždegimo įtampos skirstytuvo be judančių de.talių privalumai tie, kad nėra besisukančių detalių, mechaninio dilimo, mažesnis aukštosios įtampos laidų jungčių skaičius ir nėra aukštosios įtampos laidų arba jie trumpesni.
Elektroninių uždegimo sistemų galia yra didesnė, negu, tradicinių uždegimo sistemų. Ji yra tokių galių srityje, kurios pavojingos žmogaus gyvybei. Tai taikytina tiek pirminei, tiek antrinei uždegimo sistemos grandinei.
Reikia atkreipti dėmesį, kad pavojingos įtampos gali atsirasti ne tik ant uždegimo sistemos elementų, bet ir kabeliuose, pvz., diagnostikos šakutėje, kištukinėse jungtyse, tikrinimo įtaisuose.
Mažiems motociklams, valtims ir stacionariems varikliams, kur nenaudojama akumuliatorių baterija, yra naudojamos magnetinės uždegimo sistemos, nes jų konstrukciniai elementai yra kompaktiški ir lengvi. Jų paskirtis – generuoti reikalingą uždegimo įtampą nepriklausomai nuo akumuliatorių baterijos arba generatoriaus ir šią įtampą tinkamu uždegimo momentu tiekti uždegimo žvakėms.
Magnetinės uždegimo sistemos elementų paskirtis bei veikimas beveik nesiskiria nuo baterinės uždegimo sistemos. Skirtumas tik tas, kad magnetinė uždegimo sistema maitinama ne nuolatine ir ne pašalinio šaltinio, o kintamąja savojo generatoriaus srove. Be to, visi uždegimo sistemos elementai – kintamosios srovės generatorius, transformatorius, pertraukiklis, kondensatorius, uždegimo inkaras (ritė) ir t.t., sumontuoti viename įrenginyje, kuris vadinamas magneta.
Jose būna ir magnetinis generatorius. Tada jos vadinamos magnėtomis – generatoriais. Magnetinio generatoriaus paskirtis – apšvietimo ir signalinius įtaisus aprūpinti elektros energija. Čia elektros energiją generuoja besisukantys magnetai (generatoriaus principas).
Magnetos – generatoriaus sandara parodyta 6 paveiksle. Polių ratas dažniausiai tvirtinamas prie alkūninio veleno. Ant inkarų plokštelės pritvirtinti magnetos ir generatoriaus inkarai.

6 pav. Magnetos – generatoriaus sandara: 1 – pertraukiklio svirtis, 2 – polių ratas, 3 – oksidinis magnetas, 4 – poliaus antgalis, 5 –inkarų plokštelė, 6 – uždegimo inkaras, 7 – kumšteliai, 8 –
kondensatorius, 9 – tepimo ventilis, 10 – generatoriaus inkaras.

Generatoriaus inkaras sudarytas iš feromagnetinės šerdies, ant kurios užmauta viena arba kelios apvijos. Pertraukiklio kontaktus junginėja polių rato stebulės kumšteliai.
Taip pat dar yra bekontaktės (elektroninės) magnetinės uždegimo sistemos. Magnetinės
aukštosios įtampos kondensatorinės uždegimo sistemos sandara iš principo nesiskiria nuo magnetos – generatoriaus (7 pav.). Pertraukiklio kontaktai pakeisti induktyviniu davikliu. Vietoj uždegimo inkaro ant inkarų plokštelės pritvirtintas įkrovimo inkaras, kuris įkrauna energijos kaupimo kondensatorių. Elektroninės grandinės yra tokios pat, kaip ir baterinių kondensatorių uždegimo sistemų. Polių ratas vietoj kumštelio turi laidųjį elementą, kuris valdo induktyvinį daviklį.
Naujesnėse uždegimo sistemose komutacinis įtaisas ir uždegimo transformatorius sudaro vieną konstrukcinį bloką. Kad būtų geresnis magnetinis veikimas, uždegimo transformatorius turi uždarą feromagnetinę šerdį.

7 pav. Magnetinės aukštosios įtampos kondensatorinės uždegimo sistemos sandara.

1.2. Uždegimo sistemų diagnozavimas

L. Jonaitis (2000) teigia, kad automobilių techninė būklė, netgi eksploatuojant panašiomis sąlygomis, negali būti vertinama vien pagal mašinos darbo trukmę arba išdirbį. Nustatant techninės priežiūros ir remonto periodiškumą bei darbų apimtį, būtina atskirai specialiomis priemonėmis neišardant patikrinti kiekvieną mazgą, agregatą ar jungiamąją detalę, iš anksto rasti defektus ir nustatyti būtinus techninės priežiūros ir remonto darbus. Tai atliekama taikant automobilių diagnostikos metodus ir priemones.
Automobilių diagnostika – tai technikos sritis, kuri nagrinėja mašinų techninės būklės nustatymo neardant metodus, priemones ir algoritmus, t.y. pagal griežtas taisykles atliekamų darbų seką, taip pat diagnozavimo tvarką, technolo.giją ir organizavimą.
Diagnostika padeda laiku rasti ir pašalinti defektus, pagerinti automobilių techninę būklę, apsieiti be daugumos ardymo ir surinkimo darbų bei padidinti automobilių resursą, nes detalių nereikia pakartotinai priderinti.
Skiriamos dvi pagrindinės diagnostikos rūšys:
• testinė diagnostika – matavimais įvertinama, kokia yra mašinos ar mazgo techninė būklė (išdilimo, išsireguliavimo, suirimo),
• funkcinė diagnostika – nustatoma, kaip tikrinamas objektas atlieka paskirties funkcijas.
Funkcinės diagnostikos esmė yra ta, kad eksploatacinėmis sąlygomis arba specialiais įrenginiais (stendais), imituojančiais mašinos ar jos elemento darbą, matuojami šalutiniai parametrai, apibūdinantys, kaip veikia mašina arba jos elementas. Palyginus išmatuotus dydžius su jų ribinėmis reikšmėmis, įvertinama techninė būklė. Pavyzdžiui, automobilio stabdžių techninę būklę galima įvertinti išmatavus stabdymo kelią ir pagal ratų stabdymo sinchroniškumą; vairavimo mechanizmo techninė būklė įvertinama išmatavus vairo ratui pasukti reikiamą jėgą ir rato laisvąją eigą.
L. Jonaitis (1998) teigia, kad automobilių elektros įrengimai diagnozuojami universaliais stendais ir atskirų elementų kontroliavimo portatyviais prietaisais. Portatyviais prietaisais galima diagnozuoti daugelį elektros įrengimų parametrų.
Automobilių serviso stotyse ir stambiose autotransporto įmonėse elektros įrengimai diagnozuojami specialiais elektroniniais stendais ir prietaisais dinamiškai, t.y. veikiant varikliui. Tada vienu metu tikrinamos ištisos elektrinės grandinės. Tokiais elektroniniais stendais, vadinamais testeriais, labai tiksliai ir su mažiausiomis darbo ir laiko sąnaudomis, vieną kartą prijungus daviklius, galima diagnozuoti daug parametrų.
Diagnozuojant variklius testeriais, uždegimo sistema tikrinama logiškai pagrįstu nuoseklumu. Galima tikrinti dalį sistemos, prireikus ir atskirai kiekvieną elementą. Kontrolė sparti, operatoriai mažiau klysta ir gali būti neaukštos kvalifikacijos.
Variklių testerius dažniausiai sudaro šie elementai (blokai): elektroninis osciloskopas uždegimo sistemai diagnozuoti, voltmetras įtampai automobilio elektros tinkle matuoti, stroboskopinis uždegimo ankstinimo kampo matuoklis, elektroninis cilindru išjungiklis, kuriuo galima nustatyti variklio kiekvieno cilindro techninę būklę, uždegimo sistemos pirminės ir antrinės grandinių varžos matuoklis, kondensatoriaus talpos ir izoliacijos varios matuoklis, prietaisas CO kiekiui deginiuose išmatuoti. Iš elektroninio osciloskopo ekrane matomų kreivių galima spręsti apie uždegimo sistemos pirminės ir antrinės grandinių techninę būklę bei veikimą, nustatyti, kiek išdilęs pertraukiklio kumštelis, ar geri pertraukiklio kontaktai, ar nesugedusi uždegimo ritė ir žvakės, kaip veikia uždegimo paskubos reguliatoriai bei generatorius.
Variklio uždegimo sistemą galima įsivaizduoti kaip visumą elementų, susidedančių iš induktyvumo L, talpos C ir varžos R. Kai alkūninis velenas sukasi pastoviu dažniu ir uždegimo sistemos prietaisai yra nesugedę, sistemoje vykstančių procesų pobūdis bus pastovus. Atsiradus gedimų žemosios arba aukštosios įtampos kontūre, pasikeičia osciloskopo ekrane matomos įtampos kreivės forma.
Įtampos etaloninės kreivės vaizdas, kai osciloskopas įjungtas į uždegimo sistemos pirminę grandinę, parodytas 8 paveiksle. Abscisių ašyje atidėtas skirstytuvo kumštelio veleno pasisukimo kampas.

8 pav. Įtampos kitimo pirminėje grandinėje oscilograma: AB – kibirkšties ruožas; BC – virpesių ruožas; TV – virpesių proceso periodas; DE – kumštinio mechanizmo nestabilumas; AD – pertraukiklio kontaktai atidaryti; DH – pertraukiklio kontaktai uždaryti; ta – periodas, kai kontaktai atviri, tu – periodas, kai kontaktai uždari.

Iš virpesiu dažnio ruožuose AB ir BC sprendžiama apie uždegimo ritės ir kondensatoriaus techninę būklę, be to, iš jų matyti ar nenutrūkusi grandinė ir ar joje nėra trumpųjų jungimų.
Kibirkšties Trukmė nusakoma ruožu AB. Ji priklauso nuo degiojo mišinio sud.arymo sąlygų, kibirkšties pramušimo zonos aplinkos, temperatūros, suslėgimo laipsnio ir variklio alkūninio veleno sukimosi dažnio.
Po iškrovos (taške B) likusi uždegimo ritės energija išsisklaido virsdama gęstančiais virpesiais. Jie gerai matomi ruože BC. Jei uždegimo sistema nesugedusi, tokių virpesių būna ne mažiau kaip penki. Mažesnis virpesių skaičius ir mažesnė jų amplitudė gali rodyti, kad yra trumpasis jungimas uždegimo ritėje arba pablogėjusi kondensatoriaus izoliacija.
Kontaktų vibravimą, kaip ir pertraukiklio kumštelio pavaros nestabilumą rodo linijos oscilogramos atkarpoje DE. Kontaktų vibracija neleistina.

9 pav. Žvakių tarpelių įtaka uždegimo ritės antrinės įtampos signalui: A – normalus tarpelis, B –
mažas tarpelis ir C – didelis tarpelis.
9 paveiksle parodytoje oscilogramoje matomi uždegimo ritės antrinės įtampos signalai, kai nevienodas tarpelis tarp žvakių elektrodų. Pagal osciloskopo skalę išmatuojama žvakių įtampa.
Variklių uždegimo sistemų diagnozavimo osciloskopai paprastai komplektuojami su kitais prietaisais. Šiuolaikiniuose motortesteriuose be osciloskopo dar yra tokie prietaisai:
• voltfaradometrai (uždegimo sistemos grandinės įtampai ir varžai bei kondensatorių talpumui matuoti),
• analoginiai arba skaitmeniniai tachometrai sukimosi dažniui matuoti nustatant variklio diagnozavimo režimą,
• analoginiai arba skaitmeniniai prietaisai pertraukiklio kontaktų sujungtos padėties kampui matuoti,
• analoginiai arba skaitmeniniai prietaisai (taip pat stroboskopinė lempa) uždegimo ankstinimo kampui matuoti,
• vakuumetras išretinimui įsiurbimo kolektoriuje matuoti,
• prietaisas CO, CO2 ir angliavandenilių kiekiui deginiuose matuoti,
• variklio degalų sąnaudų matavimo prietaisas.
Knygoje L. Jonaitis (2000) teigia, kad pagrindiniai saugumo reikalavimai diagnostikos poste yra šie:
1. Posto įrengimai ir prietaisai turi neužstoti operatoriui diagnozuojamojo automobilio.
2. Diagnozavimo postuose tarp automobilių, taip pat tarp automobilių ir pastatų elementų arba stacionarinių technologinių įrengimų turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m atstumas.
3. Apžiūros duobėse turi būti laipteliai, vedantys į patalpą, o po pastatytu ant duobės
automobiliu – papildomos lipynės.
4. Duobės sienos išklojamos šviesiomis plytelėmis arba plastiku (stiklu), p ant dugno padedamos medinės grotelės.
5. Tose vietose, kur, dirbant prie automobilio, vaikštoma per duobę, nejudamai prie duobės kraštų reikia pritvirtinti tvirtus ir ne siauresnius kaip 0,8 m tiltelius.
6. Duobės visada turi būti švarios, neužterštos naftos produktais ir kitokiomis medžiagomis.
7. Be bendrosios – ventiliacijos, variklių tikrinimo postuose turi būti įrengta vietinė ištraukiamoji ventiliacija.
8. Išvažiuoti automobiliu iš posto leidžiama tik davus signalą.
9. Valdymo pulto kontrolinių prietaisų vietinio apšvietimo lempos turi neakinti operatoriaus.
10. Diagnozavimo postų patalpoje būtini gesintuvai, pirmosios pagalbos vaistinėlės, saugumo technikos plakatai.
11. Jei, vykdant darbus, reikia pakelti ašis arba ratus, po pakelta ašimi būtinai pastatomos atramos.
Meistras diagnozuotojas privalo sumaniai naudotis diagnozavimo parametrais, atsižvelgdamas į konkrečias automobilių eksploatavimo sąlygas ir jų techninio aptarnavimo režimus. Be to, meistras diagnozuotojas turi pagal remonto organizavimo nuostatus teisingai nustatyti, kokias reikia atlikti remonto operacijas ir numatyti, kiek laiko automobilis veiks negesdamas. Vertindamas ir prognozuodamas automobilių techninę būklę, meistras diagnozuotojas susiduria su kai kuriais terminais. Jis turi gerai suprasti jų fizikinę prasmę, kad neklaidintų kitų.
Numatydamas aptarnavimo operacijas, diagnozuotojas turi siekti palaikyti tokią automobilio techninę būklę, kad mažiausiai diltų ir gestų detalės.
J. Rudzianskas (1994) knygoje pateikia išsamius duomenis apie įrankius, taip pat pagrindines žinias apie technologines galimybes, reikalingas gamyboje ir remonte. Čia n.urodyta svarbiausių mašinų gamybos medžiagų savybės, pateikti mašinų elementų skaičiavimo pagrindai.

1.3. Uždegimo sistemų priežiūra

V. Klenikovas, M. Iljinas ir J. Buraliovas (1988) teigia, kad uždegimo sistemos priežiūra labai svarbi, nes jai sutrikus, variklį sunku paleisti, cilindrai dirba su pertrūkiais, sumažėja variklio galia ir ekonomiškumas.
Variklį sunku paleisti dažniausiai, kai iškrauta akumuliatorių baterija, labai oksiduoti baterijos išvadai ir laidų antgaliai, nutrūkę žemosios įtampos grandinės laidai, atsipalaidavę laidų antgaliai, blogas kontaktas uždegimo jungiklyje, perdegęs uždegimo ritės pirminės grandinės papildomasis rezistorius, susialyvavę, labai oksiduoti ir apdegę pertraukiklio kontaktai, pramuša uždegimo ritės antrinės apvijos, kondensatoriaus elektrodų izoliacija, įtrūkęs skirstytuvo rotorius ir dangtelis, daug nuodegų ant žvakių izoliatorių ir elektrodų.
A. Kirka ir A. Slavinskas (2001) teigia, kad pirmiausia reikėtų patikrinti, ar švarūs skirstytuvo dangtelis, uždegimo ritės dangtelis ir aukštosios įtampos laidai. Skirstytuvo dangtelį reikia nuvalyti ir iš vidaus, kartu patikrinama skirstiklio būklė ir švarumas. Veltinį, tepantį srovės skirstytuvo veleną, suvilgyti keliais lašais alyvos nuo alyvos lygio matuoklio, šliaužiklį ir pertraukiklio kumštelius sutepti specialiu tirštu tepalu, pakeisti užsiteršusius, oksidavusius ir išdilusius kontaktus. Periodiškai tikrinti sujungtų kontaktų padėties kampą arba tarpo tarp kontaktų dydį ir uždegimo momentą (vadovautis gamintojo nuorodomis!), o po kiekvieno kontaktų keitimo nustatyti iš naujo. Būtina tikrinti visų jungčių ir laidų būklę: vizualiai tikrinti žvakes, įvertinant jų vaizdą, elektrodų išdegimą, tikrinti, ar izoliatoriuje nėra įtrūkimų. Žvakių tarpmačiu tikrinti tarpelį tarp elektrodų. Kad nebūtų pažeisti sriegiai, žvakės iš pradžių įsukamos ranka (jei įmanoma), o paskui užveržiamos nurodytu sukimo momentu.
Sergejus Ignas Šimakauskas (2004) teigia, jog kiekvienas vairuotojas turėtų reguliariai patikrinti žvakes, nes iš jų vaizdo matosi, ar ji dirba gerai, ar blogai. Taip galima rasti gedimą (žr. 10 paveikslą):
a) normali žvakė – izoliatoriaus šiluminis kūgis nuo pilkai baltos iki rudos spalvos, elektrodai nesuirę, nedaug nuodegų, jokio terminio perkrovimo žymių.
b) elektrodai apsinešę – izoliatoriaus šiluminis kūgis, korpusas ir elektrodai padengti juodomis nuodegomis. Priežastis neteisingai sureguliuota degaus mišinio sudėtis (riebus), stipriai užterštas oro filtras, defektuota šalto variklio paleidimo sistema, per mažas žvakės kaitrumo skaičius, automobiliu važinėjama tik labai trumpomis atkarpomis.
c) tepaluoti elektrodai – izoliatoriaus šiluminis kūgis, žvakės korpusas ir elektrodai aptraukti
tamsia tepalo plėvele.Priežastis per didelis tepalo kiekis degimo kameroje, sudilę žiedai, cilindrai, vožtuvai, vožtuvų įvorės, per aukštas tepalo lygis.
d) žvakė pasidengusi glazūra ir švino apnašomis – izoliatoriaus šiluminis kūgis bei elektrodai ir korpusas vietomis padengti rudai gelsva arba balsva glazūra. Priežastis per didelis švino kiekis degaluose ir alyvoje.
e) elektrodai padengti apnašomis – elektrodas stipriai padengtas apnašomis, panašiomis į šlaką. Priežastis degalai ir ypač alyvos priedai degimo metu sudaro nuodegas.
f) apsilydęs centrinis elektrodas – suminkštėjęs izoliatoriaus šiluminis kūgis, apsilydęs centrinis elektrodas. Priežastis terminiai perkrovimai dėl savaiminio užsidegimo (pvz. blogai sureguliuotas degimas), išdilę vožtuvai, skirstytuvo defektai, prasti degalai, per aukšta šiluminė žvakės vertė.
g) apsilydę (apdegę) elektrodai – elektrodai stipriai apsilydę, gali būti apsinešę. Priežastis terminis perkrovimas dėl savaiminio užsidegimo (pvz. dėl neteisingo degimo sureguliavimo), degimo židiniai kameroje, išdilę vožtuvai, defektuotas skirstytuvas, prasti degalai.
h) stipriai sudilę elektrodai. Priežastis agresyvūs degalai ir alyvų priedai, netinkamas kibirkšties paskirstymas.
i) trūkęs. izoliatoriaus šiluminis kūgis. Priežastis dažniausiai mechaninis pažeidimas, kartais – gali būti susprogdintos medžiagos, kuria užpildytas tarpas tarp centrinio elektrodo ir izoliatoriaus. Tai pasitaiko dėl ilgo žvakės naudojimo.

a) b) c)

d) e) f)

g) h) i)

10 pav. Žvakių vaizdai.

Prieš atliekant elektroninių uždegimo sistemų priežiūros ar remonto darbus reikia patikimai išjungti uždegimą arba atjungti akumuliatorių bateriją. Tai taikytina tiek keičiant uždegimo sistemos detales, tiek prijungiant variklio diagnostikos įtaisus.2. AUTOMOBILIŲ VARIKLIŲ UŽDEGIMO SISTEMŲ DIAGNOZAVIMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PROJEKTAVIMAS UAB „AUTIMA“
2.1. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas
Kiekvieno kliento poreikiai ir norai yra skirtingi, priklausomai nuo to, kokį automobilį jie vairuoja. Jei vartotojas vairuoja naujos markės automobilį, tai įmonė gali neturėti žinių apie šį automobilį, jo veikimą, tuo pačiu gali neturėti atsarginių dalių reikiamam remontui. Todėl paslaugos pirkėjas neradęs to, ko jis ieško, būtinai kreipsis į kitą įmonę. Nuo to nukentės įmonės pelnas. Norint juos išlaikyti būtinos pastangos. Į nuolatinių klientų pageidavimus atsižvelgiama pirmiausia. Tuo remdamiesi jie yra priversti didinti žinias ir tobulinti turimą įrangą.
Pagrindinis ir svarbiausias rizikos veiksnys vis tik yra konkurencija. Nepavojinga konkurencija yra gerai, nes visais laikais konkurentai buvo ir bus. Atsiradus netikėtiems pasikeitimams padariniai gali būti liūdni ir privesti įmonę prie bankroto.
Įmonės veiklos analizę atliksiu įvertinant tokius kriterijus:
1. ar maksimaliai teikiamos paslaugos?
2. kaip patenkinami vartotojų poreikiai?
3. ar pakankamai ištirta rinka ir joje įsitvirtinta?
4. ar įmonės veikla pelninga?
5. atliekant variklių uždegimo sistemų gedimų tyrimą.
Baigiamajame darbe nagrinėjama automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimo ir priežiūros technologiją. Aprašysiu apie atsitinkančius gedimus, diagnozavimą ir uždegimo sistemos priežiūrą. Kadangi tai priežiūros reikalaujantis mechanizmas, netinkamai eksploatuojant gali atsirasti įvairių defektų. Jei visas darbas vyks laikantis technologinio proceso eiliškumo ir diagnozavimo ir priežiūros darbus atliks tos srities profesionalai, tai variklio uždegimo sistema veiks be jokių gedimų.
Projektuodamas nestandartinę įrangą naudojausi išmoktais dalykais, tai technologinės medžiagos iš kurių sužinojau medžiagų įvairovę ir galiu panaudoti nestandartinės įrangos projektavimui. Kitą išmoktą dalyką, kurį galiu panaudoti projektuojant nestandartinę įrangą, tai techninė braižyba.2.2. UAB „Autima“ veiklos analizė
2.2.1. Verslo aprašymas

VĮ „Regitra“ duomenimis, praėjusiais metais Lietuvoje buvo registruota 328,7 tūkst. naudotų lengvųjų automobilių. Didelė jų dalis per mūsų valstybę keliavo tranzitu, šalyje liko apie 128 tūkst. transporto priemonių. Bendras lengvųjų automobilių skaičius Lietuvoje per 2005 m. padidėjo 139 tūkst. 2006 m. sausio 1 d. „Regitros“ duomenų bazėje buvo 1,789 mln. įrašų apie šalyje įregistruotas kelių transporto priemones. Dauguma iš Vokietijos į Lietuvą įvežtų automobilių yra patys seniausi – 11 – 15 metų amžiaus, o iš JAV įvežami patys naujausi automobiliai – tarp jų daugiausia naudotų tik 1 – 5 metus.
Vis didėjantis automobilių skaičius ir didėjantys reikalavimai ekologinėms normoms, vis labiau sąlygoja automobilių techninės priežiūros, remonto tobulinimą ir vystymąsi.
Esant tokiai situacijai atlikome tyrimą. Tyrimo imtis: tyrime dalyvavo 180 respondentų.
Tyrimui medžiaga buvo renkama anoniminės anketinės apklausos metodu (žr. 5 priedą), naudojant uždaro tipo klausimynus, siekiant nustatyti automobilių uždegimo sistemų diagnozavimo ir techninės priežiūros poreikį Telšių mieste. Surinkti duomenys apdoroti SPSS – PC programine įranga taikant daugiamatį metodą (faktorinę analizę), deskriptyvinę statistiką (dažnio analizė).
Respondentams buvo užduoti aštuoni klausimai su galimais atsakymais. Apklausus Telšių miesto gyventojus ir automobilių vairuotojus buvo išsiaiškintas apytikslis klientų skaičius. Tyrimas parodė, kad iš 180 apklaustųjų, 45 vairuotojai pasirinktų įmonę, kuri naudoja naujausias remonto technologijas. 53 automobilių savininkai pasirinktų brangesnes paslaugas, bet kurios atliekamos greičiau ir kokybiškiau. 82 vairuotojai labai pasigedo profesionalaus variklių uždegimo sistemų gedimų diagnozavimo ir aptarnavimo.
Manome, kad šios paslaugos klestės, nes šiuo metu sparčiai auga automobilių skaičius ir jų priežiūros paslaugų poreikiai, kuriuos mes ir numatome patenkinti. Tą ketiname įvykdyti modernia įranga. Geri įrengimai padeda greitai ir kokybiškai atlikti darbus. Įrengimai yra perkami tiesiai iš gamintojų, o ne per tarpininkus, nes taip jie gali neatitikti keliamų reikalavimų ir gali būti nekokybiški. Bendradarbiaujant su gamintojais, jie taiko didesnes nuolaidas, bei užtikrina jų kokybiškumą ir ilgaamžiškumą.
Įmonės geografinė padėtis yra labai palanki, ji įsikūrusi naujose patalpose šalia judrios gatvės, kuria pravažiuoja didelis automobilių srautas. Klientams ši vieta yra lengvai prieinama, nes servisas stovi prie pagrindinio kelio. Įrengta asfaltuota stovėjimo aikštelė pasistatyti į servisą atvykusiems automobiliams. Teritorija gražiai sutvarkyta, visą parą gerai apšviesta.
UAB „Autima” tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, tapti įmone teikiančia aukštos kokybės diagnostikos paslaugas, galinčia aptarnauti įvairių markių automobilius. Todėl UAB „Autima” pagrindiniai tikslai pirmiems ir vėlesniems veiklos metams yra šie:
1. Teikti vartotojus tenkinančias kokybiškas paslaugas ir prekes;
2. Gausinti prekių asortimentą ir aptarnavimo kokybę;
3. Įsitvirtinti rinkoje;
4. Gauti maksimalų pelną iš šios veiklos, gerinti UAB „Autima” finansinius rezultatus;
5. Užtikrinti geras darbo sąlygas, kurios skatintų darbuotojų iniciatyvą, ir stabilų darbo užmokestį bei kurti naujas darbo vietas;
6. Tiksliai apibrėžti kiekvieno darbuotojo pareigas ir atsakomybę;
7. Sujungti įmonės darbuotojus į vieningą kolektyvą, kuris tikėtų įmonės tikslais ir siektų jų. Darbuotojai turi žinoti savo pareigas, teises, atsakomybės sritis. Svarbu, kad įmonėje nuolatos, nenutrūkstamai cirkuliuotų tiksli ir savalaikė informacija, kuri padėtų kontroliuoti ir gerinti veiklą. Darbuotojai turi suprasti, kad vadovas yra dėkingas už jų pastangas ir stengiasi jas deramai įvertinti, tačiau jei darbuotojai neatsakingai atlieka savo pareigas arba nesilaiko reikalavimų, tai vadovas turi teisę juos kritikuoti ir bausti;
8. Išlaikyti pastovų personalą.
Šių tikslų įgyvendinimas yra būtinas, nes tai gali turėti lemiamos reikšmės s.ėkmingam įmonės gyvavimui.

2.2.2. Rinkos apžvalga

Norint užtikrinti veiklos sėkmingumą, būtina detaliai išanalizuoti rinką, aptariant esminius momentus kaip rinkos imlumas, paslaugų teikimo perspektyvas.
Spartus automobilių skaičiaus augimas, didėjantys reikalavimai saugumui, griežtėjančios ekonominės normos sąlygoja automobilių techninės priežiūros, bei diagnostikos sistemos vystymą.
Rinkoje yra didelis pasirinkimas automobilių remonto paslaugas teikiančių įmonių, nors daugumą jų sudaro smulkios individualios įmonėlės.
UAB „Autima” vartotojų rinką sudaro asmenys turintys įvairių markių automobilius. Pagrindiniai klientai – Telšių miesto ar rajono gyventojai. Kadangi įmonė autoremonto paslaugas teikia jau daugiau kaip dešimt metų, rinkoje įsitvirtinta maksimaliai, neskaitant Telšiuose stiprios konkurencijos.
Be to, įmonių, teikiančių tokio profilio paslaugas Telšiuose nėra labai daug, kad būtų rimta konkurencija. Daugiausia vyrauja privatūs asmenys, kurie atlieka smulkius automobilių remonto darbus, netaikydami naujų įrengimų. Be to ir automobilių skaičius nenumaldomai didėja.

1 lentelė
UAB ,,Autima’’ silpnosios ir stipriosios pusės
Silpnosios pusės Stipriosios pusės
• Trūksta naujausios informacijos, reikalingos atliekant diagnostikos darbus; • Ilgiausią darbo patirtį turintis servisas Telšiuose;
• Trūksta lėšų įdiegti naujausiems diagnostikos įrangos priedams; • Tinkamas privažiavimas, aikštelės, geras išplanavimas;
• Per mažas darbuotojų skaičius. • Gerai žinoma įmonės vieta ir geras privažiavimas.

Galimybės
• Kelti darbuotojų kvalifikaciją;
• Diegti naujas technologijas.

Konkurencija gal iš dalies jaučiama per tuos pirkėjus, kurie ieško pigesnių prekių, lygina kainas.
Turgus taip pat yra vienas iš konkurentų, kuris turi didelę pasirinkimų laisvę. Be to reikia paminėti ir tai, kad kaip įprasta jame nėra pastovių kainų. Todėl didelį dėmesį įmonė skiria kainų kitimui ir stengiasi gauti dar pigesnių prekių negu konkurentas.
Labai svarbu yra teisingai pasirinkti tiekėjus, kurie labai įtakoja įmonės veiklą, nuo jų priklauso ir veiklos sėkmingumas. Įmonė jau turi atsirinkusi keletą didmenininkų, kurie parduotuvei teikia detales palankiomis įmonei sąlygomis, tai yra už neaukštą kainą (žemiausia rinkos kaina) ir nedideliais kiekiais, kadangi įmonė yra suinteresuota, kad atsarginės detalės neužsistovėtų parduotuvėje, todėl įmonė dėl to nenori rizikuoti ir pirkti daug žaliavų iš karto.

2.2.3. Rinkodaros planas

Kaip ir kiekvienos įmonės, taip ir šios įmonės tikslas: gauti pelną. Todėl įmonė nustatydama kainas tikisi pelningumo.
Nustatydamos kainas, įmonės remiasi tokiais samprotavimais: jei kainos bus mažos, tai pirkėjų bus, tačiau pelnas bus taip pat mažas, o jeigu kainos bus aukštos – paklausos formuoti neįmanoma. Mūsų įmonėje kainos nustatomos remiantis šia teorija: kainos turi turėti “grindis” – tai paslaugos ar produkcijos gamybos kaštai, žemiau jų įmonėje gautume nuostolį, taip pat kainos turi turėti ir “lubas”, virš kurių sumažėtų paklausa. Įmonėje yra taikoma įsiskverbimo į rinką strategija. Todėl nuolat stebimos kainos rinkoje bei konkurentų kainos.
Įmonės paslaugų teikimas yra tiesioginis, be tarpininkų. Ir tai tenkina įmonės ir klientų poreikius, tikslus ir galimybes. Todėl paslaugos yra itin kokybiškos ir nedidesnėmis negu konkurentų kainomis.
Įmonė yra numačiusi savo klientams taikyti darbų atlikimo garantijas, kurios priklausys nuo to ar naudotos žaliavos paslaugai atlikti bus perkamos iš šios įmonės ar iš kitur. Jei klientas reikalaus automobilį remontuoti su jo atsivežtom detalėm, tai ši įmonė tokiam klientui garantijos netaikys. Tačiau įmonė norėdama patenkinti pirkėjus, taikys atidėtus apmokėjimus, tuomet paslaugos kainos bus didesnės iki 3 %.
Pelno dydis paprastai nustatomas pagal rinkos kainų lygį, pridėtinių išlaidų dydį, laukiamą pardavimų apimtį ir kitus veiksnius. Teikianti paslaugas įmonė tokią politiką realizuoja remdamasi konkrečiomis .sąlygomis: įvertina rinkos imlumą, techninio ir prekybinio aptarnavimo mąstą. bei formas. perspektyvinę kainų dinamiką, technikos pažangos tempus, kitų firmų bei substitucinių paslaugų konkurencijos dydį.
UAB „Autima“ labai rūpinasi reklama. Taip siekiama atkreipti potencialių klientų dėmesį į tai, kad atsirado nauja paslauga, prekė, akcija. Akcentuojamas kokybiškas darbas klientui patogiu laiku ir už jam priimtiną kainą. Tai įmonės reklamos pagrindinė užduotis.
Įmonė reklamuojama vietiniuose laikraščiuose – „Penktadienio Žemaitis“, „Kalvotoji Žemaitija“. Ten reklama kainuoja nedaug, todėl galima gana plačiai reklamuotis. Taip pat „Žemaitijos radijo stotyje“.

2.3. Dažniausiai pasitaikančių gedimų automobilių
variklių uždegimo sistemoje tyrimas

Profesinei kvalifikacijai ir specializacijai įgyti pasirinkau baigiamojo darbo temą „Automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimas ir priežiūra“. Analizuodamas pasirinktą temą atlikau taikomąjį tyrimą.
Tyrimo tikslas – nustatyti dažniausiai pasitaikančius gedimus variklių uždegimo sistemose.
Tyrimas buvo atliktas uždarojoje akcinėje bendrovėje „Autima“. Medžiaga buvo renkama dirbant servise, atliekant meistro – diagnozuotojo pareigas.
Automobilių variklių uždegimo sistemų diagnostika buvo atliekama šiais metodais: testiniu ir funkciniu. Testinė diagnostika – tai matavimais įvertinama, kokia yra automobilio ar mazgo techninė būklė, ir funkcinė – nustatoma, kaip tikrinamas objektas atlieka savo paskirties funkcijas.
Tyrimo rezultatus pateikiau iš 100 autoservise atvykusių automobilių, kuriems buvo nustatytas vienoks ar kitos uždegimo sistemos sutrikimas.
Atliekant tyrimą, pagrindiniai uždegimo sistemos gedimai buvo šie:
• blogas kontaktas uždegimo jungiklyje;
• perdegęs uždegimo ritės pirminės grandinės papildomasis rezistorius, susialyvavę, labai oksiduoti ir apdegę pertraukiklio kontaktai;
• pramuša uždegimo ritės antrinės apvijos, kondensatoriaus elektrodų izoliacija;
• įtrūkęs skirstytuvo rotorius ir dangtelis;
• daug nuodegų ant žvakių izoliatorių ir elektrodų.
Tyrimų rezultatai:
Atlikto tyrimo rezultatus pateikiau diagramoje.

1 diagrama. Dažniausiai pasitaikantys gedimai uždegimo sistemose.

Išanalizavus automobilių gedimus, galima pateikti tokius rezultatus: daugiausia buvo taisomi automobiliai, kurių metinė rida siekė 20000 km ir daugiau. Tyrimo metu pastebėjau, jog uždegimo sistemos silpnoji vieta – pertraukiklis – skirstytuvas. Dažnai pasitaikydavo įskilimų ir įtrūkimų, užsiteršę laidų lizdai, lūžęs ar iškritęs centrinis elektrodas (angliukas) arba spyruoklė, kas sukėlė uždegimo sistemos sutrikimus.
Sutrikus uždegimo sistemai, sutrinka variklio darbas, cilindrai dirba su pertrūkiais, sumažėja jo galia ir ekonomiškumas. Todėl labai svarbu laiku diagnozuoti uždegimo sistemos sutrikimus ir juos pašalinti.2.4. Automobilių variklių uždegimo sistemų diagnostikos
ir priežiūros skyriaus projektavimas
Šioje mano projektuojamoje uždarojoje akcinėje bendrovėje „Autima“ darbuotojai dirbs pagal atitinkamą darbų pobūdį tam skirtame skyriuje. Kadangi įmonės tikslas yra teikti uždegimo sistemų diagnozavimo ir priežiūros paslaugas, atitinkančias aukščiausius reikalavimus, tai didelis dėmesys bus skiriamas darbuotojams, jų kvalifikacijai, nes tik nuo jų priklausys darbų atlikimo sparta ir kokybė.
Prieš savininkui priduodant automobilį autoremonto darbams, bus užpildoma automobilio priėmimo paraiška – sutartis (žr. 7 priedą), kurioje bus nurodoma, ką reikia atlikti automobiliui, tokiu būdu automobilis bus paskirtas į vieną ar kitą postą. Už ne kokybiškai atliktus darbus atsako pats darbininkas, tai yra meistras – diagnozuotojas, kurio atsakomybė prasideda nuo priimant automobilį į autoservisą iki grąžinant ją savininkui.
Pirmenybė bus teikiama klientams, kurie užsiregistruos iš anksto. Neturint užsakymų iš anksto nesusitarę klientai bus priimami eilės tvarka.
Visus įrenginius, kurie užima plotą stovėdami ant grindų, surašiau į lentelę.

2 lentelė
UAB „Autima“ įrenginių parinkimas

Nr.
Plane Įrenginio pavadinimas Markė,
modelis Matmenys, mm Įrangos plotas, m2

Ilgis Plotis
Variklių diagnostikos ir priežiūros darbų skyrius

Automobilių diagnostikos analizatorius F55 850 550 0,48

Kilnojamas šaltkalviškas įrankių stalas „USAG“ 514 1265 755 0,96

Apnašų šalinimo nuo uždegimo sistemos žvakių įrenginys Savos gamybos 215 300 0,07

Darbastalis Savos gamybos 1500 1000 1,5

Šiukšlių dėžė Savos gamybos 350 350 0,13

Iš viso: 3,14

Skyrių plotai skaičiuojami pagal įrengimų užimamą plotą (įskaitant ir automobilį) su praėjimo koeficientu. Pirmiausia paskaičiuoju automobilio užimamą plotą pagal formulę:

m2 (1)

m2

čia: a – automobilio plotis ;

b – automobilio ilgis;

k – praėjimo koeficientas.

Toliau paskaičiuoju skyriaus plotą. Skyriaus ploto skaičiavimas atliekamas pagal formulę:

m2 (2)

čia: Fįr – įrengimų užimamas bendras plotas, m2 ;

Fa – automobilio užimamas plotas, m2

k – koeficientas įvertinantis pastato plotą tenkantį automobilio 1 m2, k = 2,5 – 4,5. Priimu k = 2,5;

1) Variklių uždegimo sistemų diagnostikos ir priežiūros darbų skyriaus plotų skaičiavimas:
k = 2,5,

m2

Priimu: automobilių variklių uždegimo sistemų diagnostikos ir priežiūros darbų skyriaus plotas bus Fsk = 30 m2.
3 lentelė
UAB „Autima“ skyrių plotų suvestinė
Nr. plane Skyrių pavadinimas Paskaičiuotas plotas m2
1. Variklių uždegimo sistemų diagnostikos ir priežiūros darbų skyrius 30

Mano projektuojama įmonė dirbs 253 dienas per metus. Automobilių atvykstančių į servisą, atlikti variklių uždegimo sistemų diagnostiką ir priežiūrą, per darbo dieną skaičius – 5 vnt.
Stoties darbo laikas 5 dienos per savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 val. – 17.00 val. (8 valandas per dieną).
Variklių uždegimo sistemų diagnostikai aptarnaujamų automobilių skaičius per metus:

, (3)

,

,

čia Np – vidutiniškai atvykstančių automobilių skaičius per dieną;

Dd – įmonės darbo dienų skaičius per metus.

Priimu, kad bus 1265 auto./met.
Paskaičiuojame technologiškai būtinų darbininkų metinį darbo laiko fondą, esant penkių darbo dienų ir keturiasdešimt darbo valandų savaitei. Skaičiuojame pagal formulę:

(4)

čia: Dkal. – kalendorinių dienų skaičius per metus;

Dišeig. – išeiginių dienų skaičius per metus;

Dšvent. – šventinių dienų skaičius per metus;

1 – darbo dienos sutrumpinimas viena valanda prieš šventinę dieną.

val.

Priimu, kad technologiškai būtinų darbininkų metinis darbo laiko fondas 4041 valanda.
Metinė darbų apimtis žm.h. skaičiu.ojama:

(5)

čia: N – aptarnaujamų automobilių skaičius per metus;

t – laikas variklių uždegimo sistemų diagnostikai ir techninei priežiūrai, vidutiniškai 2 h.

žm.h.

Technologiškai būtiną darbininkų skaičių paskaičiuojame pagal formulę:

(6)

čia: T – metinė darbų apimtis žm.h;

Ft – technologiškai būtino darbininko metinis darbo laiko fondas;

Priimu, kad bus reikalingas 1 darbininkas.
Toliau apskaičiuojame darbo vietų metinį darbo laiko fondą pagal formulę:

(7)
čia: Dd.d. – serviso darbo dienų skaičius metuose;

Tpam. – pamainos ilgis valandomis 8 h;

C – pamainų skaičius 1;

η = 0,9 –darbo vietos laiko išnaudojimo koeficientas.

Skaičiuojame darbo vietų darbams skaičių įmonėje:

(8)

čia: T – metinė darbų apimtis;

φ = (1,1 – 1,3) – automobilio atvykimo netolygumo koeficientas;

Fp. – darbo vietos metinis darbo laiko fondas, žm.h.;

Pvid. = (1 – 1,5) – vidutinis darbininkų dirbančių variklių diagnostikos darbo vietose, skaičius.

Priimu, kad bus 1 darbo vieta.
Įmonėje, uždegimo sistemos diagnozavimo ir priežiūros skyriuje, dirbs vienas darbininkas. Tai bus meistras – diagnozuotojas. Užsakymus priims meistras, tai bus daroma telefonu, arba atvažiavus susitarti iš anksto. Įmonės vadovas bus atsakingas ir už vykdomą tvarką, ir darbų saugos reikalavimų vykdymą. Įmonės vadovas kontroliuos darbininkų atliktus darbus, priims galutinius apsisprendimus, susijusius su autoservisu, rūpinsis naujų įrengimų, įrankių, įtaisų aprūpinimu bei kitais su autoserviso įmone susijusiais reikalais.2.5. Automobilių variklių uždegimo sistemų diagnostikos

ir priežiūros technologijų sudarymas
Uždegimo sistemos defektų būna labai daug. Pavyzdžiui, dažnai vairuotojams nepavyksta užvesti automobilio, dėl to gali būti kaltas akumuliatorius, arba aukštos ar žemos įtampos grandinės ir pan.
Būtina teisingai numatyti darbų technologiją. Atliekant priežiūros darbus yra patikrinami skirstytuvo dangtelis, uždegimo ritės dangtelis ir aukštos įtampos laidai, kontaktų padėties kampas arba tarpo tarp kontaktų dydis ir uždegimo momentas, tikrinama laidų būklė, žvakės ir pan.
Pradedant automobilio variklio uždegimo sistemos diagnostiką ir priežiūrą yra sudaroma technologinė kortelė, kurioje numatomi atlikti darbai, darbų atlikimo technologija, reikalingi įrankiai ir įrengimai, techninės sąlygos, trukmė, kontrolės metodai ir prietaisai.
Pateiksiu Audi 100 automobilio variklio uždegimo žvakės elektrodų tarpelio tikrinimo technologiją (žr. 4 lentelę). Variklio uždegimo žvakės elektrodų tarpelis tikrinamas tam tikru eiliškumu:
• išsukama žvakė iš variklio galvutės. Ją būtina vizualiai patikrinti, jeigu reikia nuvalyti apnašas;
• elektrodo tarpelis tikrinamas tarpmačiu. Tarpelis tarp išorinio ir centrinio elektrodo turi būti maždaug 0,7 mm. Jeigu tarpas per didelis, prilenkiamas išorinis elektrodas;
Paskirstymo dangtelio kontaktų pravalymas atliekamas sekančia eiga:
• nuo paskirstymo dangtelio nuimame tvirtinimo laikiklius.
• nusiimame dangtelį ir su smulkiu švitriniu popieriumi nuvalome kontaktus ir patepame alyva.
Uždegimo ritės patikrinimas atliekamas tokia eiga:
• prie pirminės apvijos prijungiame ommetrą. Gautos reikšmės turi būti 0,52 – 0,76 Om ribose;
• antrinės apvijos patikrinimas. Prie pirminės apvijos gnybtų prijungiame vieną ommetro laidą, o antrąjį laidą įkišame į aukštos įtampos lizdą. Gautos reikšmės turi būti 2,4 – 3,5 kOm.
Patikrinimas atliekamas ommetru.
Tarpelis tarp pertraukiklio kontaktų reguliuojamas ekscentriku ir matuojamas plokščiuoju tarpumačiu. Kontaktai nuvalomi abrazyvine plokštele. Tarpelis turi būti 0,35 – 0,45 mm ribose.
Uždegimo ritės pirminės grandinių patikrinimas:
• atliekamas diagnostikos analizatoriumi F55. Tikrinant pirminę uždegimo ritės grandinę, priesaisas matuoja ritės užkrovimo impulso srovę (PEAK AMPS), įkrovimo trukmę (BUILD MILISECONDS). Uždegimo ritės srovė gali būti nuo 4 iki 11 amperų, o įkrovimo laikas yra nui 3 iki 4 msek.
Cilindro galios indėlio matavimas. Šio testo (Power Contribution) metu, matuojamas kiekvieno cilindro galios indėlis į bendrą variklio galingumą nenaudojant kibirkšties blokavimo. Kad atlikti matavimą, būtinas:
• pastovus uždegimo momentas;
• pastovus oro ir kuro tiekimas;
• pastovi variklio apkrova.
To reikia, kad palyginti atskirus cilindrus.
Tolygiai veikiančiuose varikliuose kiekvieno cilindro galios indėlio skirtumas neviršija 5. Neveikiančiam cilindrui šis parametras paprastai būna didesnis nei – 15. Šio testo rezultatus patikrinus su uždegimo ritės antrinės grandinės testais, galima sužinoti papildomos informacijos apie galimas blogo cilindrų darbo priežastis.

4 lentelė
Audi 100 variklio uždegimo žvakės elektrodų tarpelio tikrinimo technologinė kortelė
Eilės Nr. Operacija Nr. sche-moje Operacijos aprašymas Įrengimai ir įrankiai Techninės sąlygos Opera-cijos trukmė, min Kontrolės metodai ir prietaisai
1. Žvakės tikrinimas 1 Išsukame žvakę iš variklio galvutės. Paimame uždegimo žvakę, į tarpelį tarp centrinio ir išorinio elektrodo įkišame tarpumatį. Jeigu tarpelis per didelis prilenkiame išorinį elektrodą. 22 Nr. raktas. Kalibruotas vielinis tarpumatis Tarpelis turi būti maždaug 0,7 mm 15 min. Žvakės išorinis apžiūrėjimas. Apnašų pašalinimas. Tarpelio matavimas tarpumačiu.
2. Paskirstymo dangtelio kontaktų pravalymas 2 Nuo paskirstymo dangtelio nuimame tvirtinimo laikiklius. Nusiimame dangtelį ir su smulkiu švitriniu popieriumi nuvalome kontaktus ir patepame alyva. – – 10 min. Kontaktų išorinis apžiūrėjimas. Apnašų pašalinimas.
3. Uždegimo ritės patikrinimas 3 Prie pirminės apvijos prijungiame ommetrą. Gautos reikšmės t.uri būti 0,52 – 0,76 Om ribose.

Antrinės apvijos patikrinimas. Prie pirminės apvijos gnybtų prijungiame vieną ommetro laidą, o antrąjį laidą įkišame į aukštos įtampos lizdą. Gautos reikšmės turi būti 2,4 – 3,5 kOm. Ommetras 0,52 – 0,76 Om

2,4 – 3,5 kOm 20 min. Apvijų patikrinimas ommetru.
4. Pertraukiklio kontaktų tarpelio tikrinimas Tarpelis tarp kontaktų reguliuojamas ekscentriku ir matuojamas plokščiuoju tarpumačiu. Kontaktai nuvalomi abrazyvine plokštele. Atsuktuvas, plokščiasis tarpumatis, abrazyvinė plokštelė 0,35 – 0,45 mm 30 min. Plokščiasis tarpumatis, atsuktuvas.

4 lentelės tęsinys
5. Uždegimo ritės pirminės grandinės patikrinimas Įjungiama „Autotest funkcija“. Prietaisas matuoja ritės užkrovimo impulso srovę ir įkrovos trukmę. Diagnostikos analizatorius F55 Uždegimo ritės srovė nuo 4 iki 11 amperų, o įkrovos laikas yra nuo 3 iki 4 msek. 10 min. Tęsto rezultatai atidžiai patikrinama.
6. Cilindro galios indėlio matavimas Įjungiama Power Contribution funkcija. Kad atlikti matavimą, būtinas pastovus uždegimo momentas, oro ir kuro tiekimas, pastovi variklio apkrova, kad palyginti atskirus cilindrus. Diagnostikos analizatorius F55 Tolygiai veikiančių variklių cilindro galios indėlio skirtumas neviršija 5. Neveikiančiam varikliui šis parametras būna didesnis nei – 15. 10 min. Cilindro galios indėlio matavimas. Būtinas pastovus uždegimo momentas, variklio apkrova, oro ir kuro tiekimas.2.6. Apnašų šalinimo nuo uždegimo sistemos žvakių įrenginio projektavimas
UAB „Autima“, atliekančiai variklių uždegimo sistemų diagnozavimą ir priežiūrą, suprojektavau įrenginį apnašų šalinimui nuo uždegimo sistemos žvakių (žr. 11 paveikslą ).
Jis veikia šiuo principu: į įrenginį 6 įpilame kvarcinį smėlį. Uždedame sietelį 3, kuris sulaiko smėlį, kad oras neišpūstų jo per kiaurymes, esančias detalėje 2. Ant cilindro 6 užsukame dangtelį 2. Tada įsukame žvakę į detalę 1. Prie vamzdelio 7 prijungiame žarną ir paleidžiame orą. Oras pūsdamas smėlį sukelia turbulenciją, t.y. kai oro srautas užkliūna už smėlio ir jį suka. Oro perteklius yra išleidžiamas per dangtelio 2 kiaurymes. Taip besisukdamas smėlis nuvalo apnašas nuo žvakės.
Įrenginį galime pritvirtinti prie sienos arba įveržti į spaustuvą.

11 pav. Apnašų šalinimo nuo uždegimo sistemos žvakių įrenginys.

Įtaiso konstrukciniai skaičiavimai:
1. Paskaičiuoju laikiklio matmenis. Laikiklis bus lenkiamas. Stiprumo sąlyga lenkimui:

(9)

čia: σ – skaičiuojamieji lenkimo įtempiai, MPa;

M – maksimalus lenkimo momentas pavojingiausiame pjūvyje, Nm;

σladm – leistini lenkimo įtempiai, MPa;

Wx – ašinis atsparumo momentas, mm3.

Lenkimo momentą apskaičiuoju pagal formulę:

(10)

čia: M – lenkimo momentas (lenkimo įraža), Nm;

F – veikianti jėga (apkrova), N;

L – jėgos pridėties atstumas (petys), m.
Lenkimo matmenys pateikti 1 brėžinyje.

1 brėž.
Priimu, kad F = 110 N.

Nm

Laikiklio medžiaga S235JR EN 10025. Iš 10 1.3 lentelės σy = 235 MPa.
Leistinas lenkimo įtempis:

(11)

čia: n – atsargos koeficientas.

n = 1,5 – 2.
Priimu, kad n = 1,5.

MPa

mm3

Laikiklis bus veikiamas ne tik vertikalia kryptimi, bet ir horizontalia. Todėl jo atsparumas bus mažiausias y – y ašyje.
Ašinis atsparumo momentas yra:

(12)

čia: b – plotis mm;

h – aukštis mm.
Priimu h = 25 mm.

mm

Priimu, kad b = 5 mm.
2. Suvirinimo siūlės skaičiavimas. Siūlė bus kerpama. Kerpamų detalių stiprumo sąlyga yra:

(13)

čia: F – veikianti jėga, N;

τk – skaičiuojamieji tangentiniai įtempimai, MPa;

τkadm – leistinas kirpimo įtempis, MPa;
Priimu, kad τkadm = 60 MPa.

mm2

MPa

Juosta pakankamo stiprumo kirpimui, nes τk yra mažesnė už leistimus.

Įtaiso savikainos skaičiavimai:

5 lentelė

Apnašų šalinimo nuo uždegimo žvakės įrenginio savikainos skaičiavimas
Detalės Nr. Detalės pavadinimas Kiekis Medžiaga Medžiagos kaina, Lt/m Medžiagos sąnaudos, m Medžiagos išlaidos, Lt Užmokestis už darbą, Lt Išlaidos įtaiso gamybai, Lt
1. Vamzdelis 1 Plienas S235JR EN 10025 4,2 0,20 0,84 5 5,84
2. Dangtis 1 Plienas
S235JR EN 10025 30 0,28 8,4 10 18,4
3. Tinklelis 1 Plienas 10 0,10 1,00 2 3,00
4. Plokštelė 1 Plienas
S235JR EN 10025 6 0,52 3,12 5 8,12
5. Juosta 1 Plienas
S235JR EN 10025 6 0,15 0,90 2 2,90
6. Korpusas 1 Plienas
S235JR EN 10025 24 0,22 5,28 10 15,28
7. Vamzdelis 1 Plienas
S235JR EN 10025 5 0,05 0,25 1 1,25
8. Dugnas 1 Plienas
S235JR EN 10025 6 0,9 5,40 5 10,40

Apnašų šalinimo nuo uždegimo žvakės įtaiso savikaina yra 65,19 Lt. Manau, kad įrenginį apsimoka pasigaminti. Kadangi tokio įrengimo niekur nenusipirksi.2.7. UAB „Autima“ ekonominis įvertinimas
Įmonės paslaugų pirmoje pakopoje patenkina tokį poreikį, kaip patogumą. Būtent UAB „Autima“ vartotojas pasinaudojęs paslaugomis jaučia patogumą, laiku gali nuvykti į darbą, grįžti laiku namo, ar net suspėti į svarbų susitikimą. Bet kai yra patenkinama pirma pakopa, tada žmogus jaučiasi saugus tvarkingoje ir suremontuotoje mašinoje.
Įmonė teiks automobilių uždegimo sistemų diagnozavimo ir priežiūros paslaugas. Pradedant variklio uždegimo sistemų klaidų nuskaitymo ir taisymo patikra, remontu. Vėliau paslaugų pasiūla plėsis.
Įmonės geografinė padėtis taip pat labai palanki verslui. Ji įsikūrusi Telšių mieste, Žemaitės gatvėje. Klientams ši vieta yra lengvai prieinama, nes servisas stovi prie pagrindinio kelio. Įrengta asfaltuota stovėjimo aikštelė pasistatyti į servisą atvykusiems automobiliams. Teritorija gražiai sutvarkyta, visą parą gerai apšviesta. Kadangi pastatas aukštas, viršuje pakabinta reklama yra gerai matoma klientams. Žmonėms neteks ieškoti, klaidžioti.
Pastatas yra naujai pastatytas, pagal visus reikalavimus. Pirmame aukšte yra erdvus autoservisas, kuriame įrengta įrankinė, sandėlis, persirengimo patalpa, higienos kambariai. Šalia yra parduotuvė.
Prietaisus UAB „Autima“ yra įsigijusi neseniai, bet su nevisai priedais, kadangi jie brangiai kainuoja. Tačiau greitu laiku yra planuojama supirkti visus reikalingus priedus.
Geri įrengimai padeda greitai ir kokybiškai atlikti darbus. Įrengimai buvo perkami tiesiai iš jų gamintojų, o ne per tarpininkus, nes per tarpininkus jie dažniausiai neatitinka jiems keliamų reikalavimu ir gali būt nekokybiški. Bendradarbiaujant su gamintojais jie taiko didesnes nuolaidas, bei užtikrina jų kokybiškumą ir ilgaamžiškumą.
6 lentelėje pateikiau įsigytų įrengimų kainą ir jų nusidėvėjimo sumą per metus.

6 lentelė

Perkama įranga
Įranga Kiekis Pradinė vertė Balansinė vertė Per metus nudėvima suma
1. Automobilių diagnostikos analizatorius F55 1 50000 50000 5000
2.Kilnojamas šaltkalviškas įrankių stalas 1 1650 1650 330
3. Apnašų šalinimo įrenginys 1 65,19 65,19 –
4. Kibirkšties daviklis F951/F952 1 800,00 800,00 –
Iš viso: 52515,19 52515,19 5330

Įmonė iš didelės gausos siūlomų diagnostikos prietaisų pasirinko diagnostikos analizatorių F55, kuriuo diagnozuojamos uždegimo, paleidimo/krovimo ir kuro tiekimo sistemos, taip pat ir kompiuterio signalų davikliai bei jo valdomi įtaisai. Galios balanso ir galios indėlio testais patikrinamas cilindrų darbo efektyvumas su DIS ir skirstytuvinėmis uždegimo sistemomis. Pirminės uždegimo ritės grandinės srovės testu patikrinamos ritės ir komutatoriai. Kibirkšties trukmės ir aukštos įtampos testais patikrinami aukštos įtampos laidai ir žvakės. Starterio darbo analizės testu galima patikrinti kompresijos cilindruose vienodumą, o paleidimo/krovimo analizės testas patikrina starterio ir krovimo sistemų darbo efektyvumą.
UAB „Autima” autoservisas, savo veiklai vykdyti turi automobilį Ford Transit, su kuriuo parsiveš iš tiekėjų atsargines dalis. Buvo susitarta, kad stambesnes dalis tiekėjai atveš savo transportu. Todėl šio automobilio pakanka firmos veiklai vykdyti.
Visas reikalingas medžiagas įmonės darbuotojai ims iš šalia esančios automobilių dalių parduotuvės. Užsakymus sugrupuos darbų meistras. Taip bus patikimiau, nes įmonėje dirbantis darbuotojas bus suinteresuotas atstovauti įmonės interesus. Užsakymus atliekantis parduotuvės pardavėjas bus suinteresuotas tuo darbu, nes daugiau užsakydamas atsargų galės lygtis su tiekėjais dėl pirkimo kainos ir be to nereikės samdyti dar vieno darbuotojo. Įmonės vadovas lankosi įvairiose parodose, mugėse, kur ieško informacijos apie didmenininkus, prekiaujančius reikiamomis atsarginėmis dalimis.
Kitas būdas rasti didmenininkus yra katalogų peržiūra. Bus stengiamasi apsisaugoti nuo rizikos prarasti didmenininką numatant jo veiklos pakitimus, kurie atsilieptų mūsų veiklai (kainų pakėlimas, kitų įmonių produkcijos platinimas ir t.t.). Todėl jau turime atsirinkę keletą didmenininkų, kurie parduotuvei .teiks detales palankiomis įmonei sąlygomis, tai yra už neaukštą kainą (žemiausia rinkos kaina) ir nedideliais kiekiais, kadangi įmonė yra suinteresuota, kad atsarginės detalės neužsistovėtų parduotuvėje, todėl įmonė dėl to nenori rizikuoti ir pirkti daug žaliavų iš karto.

2.7.1. Darbuotojai

UAB „Autima“ variklių uždegimo sistemų diagnozavimo ir priežiūros skyriuje pradžioje dirbs vienas meistras – diagnozuotojas. Tai kvalifikuotas meistras, išmokytas dirbti su nauja įranga.

Įmonės darbo režimas atitiks daugelio kitų Lietuvos įmonių darbo režimams. Įmonė dirbs 5 darbo dienas per savaitę, po 8 val. per dieną (800 iki 1700) su viena valanda pietų pertrauka. Minimali atostogų trukmė 28 kalendorinė dienos per metu. Atostogos bus suteikiamos pagal išlanksto sudarytus grafikus kuriuos tvirtins vadovas.

Jeigu darbai vyks sklandžiai ir pelningai, įmonė priims daugiau darbuotojų į naują skyrių. Priimant į darbą bus remiamasi CV (gyvenimo aprašymais) ir vedamas laisvo tipo pokalbis. Svarbu žinoti kaip žmogus bendrauja, kaip laisvai reiškia mintis. Atrenkant darbuotojus didelis dėmesys bus skiriamas jų turimai kvalifikacijai.

7 lentelė
Darbo sąnaudos
Padalinys Darbuotojų skaičius Atlyginimų fondas per mėnesį
Gamyba
Meistras 1 600 Lt
Sodra 186 Lt
Viso gamybos sąnaudų 786 Lt

Atlyginimas pradžioje bus pastovus. Darbuotojo darbo užmokesčio paskaičiavimus pateikiau 7 lentelėje. Įmonės direktorius yra numatęs, kad pradžioje jis galės meistrui – diagnozuotojui mokėti apie 600 (ši suma yra neišskaičiavus mokesčių). Vėliau viską keis įmonės padėtis. Jei įmonė sėkmingai vykdys savo veiklą, tai ir kita įmonės pusė eis į gerąją pusę. To ir tikisi įmonės direktorius. Aišku negalima galvoti apie nesėkmes, jei viskas gerai yra apskaičiuota ir apgalvota, tačiau neatmeta prielaidos, kad gali kas nors ir “pakišti koją”. Iš 100 % sėkmės 2 % paliekame įvairiems netikėtumams.

2.7.2. Valdymo struktūra

Kaip sėkmingai vyksta įmonės veikla didžiąja dalimi priklauso nuo jos valdymo ir vadovavimo ja. Taigi didžiausia atsakomybė tenka vadovui, kadangi jis ir yra šios įmonės savininkas. Jis yra ypač atidus ir iš anksto pasako kokius kelia reikalavimus, kokias suteikia teises, kokią priskiria atsakomybę, galų gale kokį atlyginimą gali pasiūlyti.

11 pav. Organizacinė įmonės struktūra

Įmonės steigėjas – direktorius Juozas Vaitkus turi administracinio darbo patirties, susijusios su vadovavimu ir įmonės veikla, sugeba pelningai ir sėkmingai plėsti savo veiklą, nuolat stebi rinką ir jos pokyčius.
Pats svarbiausias reikalavimas priimant į darbą darbuotojus yra tai, kad darbuotojai būtų lojalūs ir sugebėtų siekti bendro tikslo. Priimant į darbą yra remiamasi CV (gyvenimo aprašymais) ir vedamas laisvo tipo pokalbis. Jo metu vadovas klausinėja, kaip žmogui sekasi, kaip jis sugeba susidoroti su problemomis, ką jis mėgsta, kokius užsiėmimus ir ar tai netrukdys darbui, kaip jis supranta atsakomybę, koks jo požiūris į darbą. Svarbu kaip žmogus bendrauja, kaip laisvai reiškia mintis. Bet vien bendravimo nepakanka: būtina, kad darbuotojas dirbtų pagal išsilavinimą, nes kvalifikacijos kėlimas yra būtinas, kadangi kiekviena diena yra skirtinga. Keičiasi technologijos, viskas tobulėja ir pastoviai kinta. Svarbu, kad darbininkai būtų geros sveikatos ir išmanytų savo darbą, neturėtų žalingų įpročių, būtų energingi ir veiklūs.
Direktoriaus manymu, žinojimas savo pareigų ir atsakomybės, padeda išvengti nesusipratimų ir konfliktų situacijose darbe. Jis visada pasako, ko reikalauja iš jų ir ko tikisi, o ne laukia, kol darbuotojai patys susiprotės ir atliks tai, apie ką jis galvoja ir tai padarys taip, kaip tai įsivaizduoja vadovas.
Buhalterės pareigos:
• Vykdo įmonėje buhalterinę apskaitą;
• Kas mėnesi pateikia direktoriui pelno (nuostolio) ataskaitą;
• Seka, kaip kito išlaidos, pajamos, grynas pelnas, mokesčių mokėjimas.
Darbininkų pareigos:
• Pasiskirti užsakymus;
.
• Laiku ir kokybiškai atlikti darbus;
• Vykdyti visus direktoriaus ir meistro nurodymus.
UAB „Autima“ darbininkai yra atsakingi už kokybišką darbų atlikimą nurodytu terminu. Visi įmonėje dirbantys darbuotojai yra sąžiningi, pakantūs vieni kitiems, suvokiantys, kad siekiama bendro tikslo ir kiekvienas jų veiksmas – tiek teigiamas, tiek neigiamas savo ruožtu įtakoja įmonės gaunama pelną, o taip pat ir darbuotojams mokamus atlyginimus.

2.7.3. Rizikos įvertinimas

Lietuvai įstojus į ES, atsiranda nauji standartai ir nauji konkurentai.
Rinkoje turėtu išlikti tie, kurie sugebės joje įsitvirtinti, įstengs gana greitai įsigyti šiuolaikiškų įrenginių, pritraukti klientus. Tikimasi, kad UAB „Autima” pajėgs tai padaryti.
Sakykime išaugtų prekių kainos, automatiškai pabrangtų veikloje naudojamos žaliavos, o taip pat turėtume pabranginti teikiamas paslaugas tiek, kad padengtų sąnaudas ir duotų pelną. Bet ar sutiks tada vartotojai naudotis paslaugomis? Ar jų skaičius nesumažėtų? 0 jei sumažėtų, tai kiek? Šiuo atveju tikslinga manyti, kad veikla šiek tiek nukentėtų. Iš vienos pusės aišku, kad jei keliant kainas žmonės piktinasi vyriausybės poelgiu ir ignoruoja atlyginimų pakėlimą, jaučiasi nuskriausti ir dalis jų atsisako teikiamų paslaugų. Taigi dėl šios priežasties manoma, kad būtų prarasta ne daugiau 10 % klientų. Kur kas daugiau klientų prarastume jei mieste bankrutuotų kelios stambesnės įmonės ir dėl tos priežasties atsirastų daug bedarbių, kurie dėl pinigų stygiaus negalėtų sau leisti išlaikyti automobilio. Bet šių ekonominių veiksnių numatyti neįmanoma ir tenka pasikliauti prognozėmis, kurias tenka daryti vertinant dabartinę ekonominę padėtį šalyje. Derėtu įvertinti pasiūlą ir paklausą. Kol kas pasiūla ir paklausa yra stabilios, kadangi tokios įmonės Telšiuose dar nėra. Todėl konkurentai UAB „Autima“ nebaugina ir pasiūla bei paklausa nuo to nenukenčia. Yra manoma, kad klientai bus patenkinti tokiomis teikiamomis paslaugomis.
Taigi mes darome prielaidą, kuri tenkina šią įmonę, tai būtų, kad didžioji šio verslo rizika slypi konkurentuose, tačiau kaip jau minėjom tokių šame mieste nėra ir dėl to rizikos faktorius labai sumažėja.
Norėdama įveikti visus šiuos galimus sunkumus, UAB „Autima” yra numačiusi tokius sprendimo variantus:
1. Įsigyti naują įrangą ir tuo būti pranašesniais už konkurentus;
2. Teikti vis daugiau papildomų paslaugų;
3. Įrengti plovyklą ir atlikti salono valymo bei poliravimo darbus ir tuo privilioti klientus, kadangi šiai veiklai yra palanki vieta.

2.7.4. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas

Norint pradėti naują veiklą reikia daug pinigų. Todėl įmonė yra numačiusi po truputį plėsti savo naują veiklą, kad nereikėtų turėti didelių įsiskolinimų kreditoriams ir bankams (8 lentelė).

8 lentelė
Lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas
Reikiamos lėšos Lėšų panaudojimas
Nuosavo lėšos 52515,19 Lt Įrengimai 52515,19 Lt

Įmonės vadovas numatydamas naujos veiklos perspektyvas ir poreikį, skyrė pinigų sumą pagrindiniams įrengimams įsigyti. Jei veikla bus pelninga, numatoma nupirkti ir kitus įrangos priedus.

2.7.5. Pardavimų prognozė

Plėtojant verslą, bus galima plėsti paslaugų asortimentą variklių uždegimo sistemų diagnozavimo ir priežiūros skyriuje (pvz. remontuoti uždegimo sistemas).

9 lentelė
2006 m. Pardavimo prognozė
Mėn. Automobilių variklių uždegimo sistemų diagnostika ir priežiūra PVM 18 % Visa suma

Vnt. Kaina Suma
1 100 50 5000 900 5900
2 100 50 5000 900 5900
3 100 50 5000 900 5900
4 100 50 5000 900 5900
5 100 50 5000 900 5900
6 100 50 5000 900 5900
7 100 50 5000 900 5900
8 100 50 5000 900 5900
9 100 50 5000 900 5900
10 100 50 5000 900 5900
11 100 50 5000 900 5900
12 100 50 5000 900 5900
Iš viso 1200 600 60000 10800 70800

9 lentelėje pateikiau prognozuojamus paslaugos pardavimus per vienerius metus. Prognozuojamo paslaugos pardavimo skaičių per mėnesį nustačiau atsižvelgdamas į atliktą ank.etinį tyrimą, kuris parodė uždegimo sistemų diagnozavimo profesionaliais įrengimais poreikį. Taip pat atlikus taikomąjį tyrimą. Prognozuojama, kad per dieną į šį postą atvyks 5 automobiliai. O kadangi mėnesyje yra 21 darbo diena, tai bus aptarnaujama apytiksliai 100 vienetų automobilių.
Atlikti diagnozavimą analizatoriumi, t.y. nustatyti gedimą, atlikti klaidų taisymą ir pan., kainuoja 50 litų.

2.7.6. Prognozuojamo pelno ataskaita

9 lentelė
2006 m. pelno ataskaita

Mėnesiniai
Rodikliai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Per metus
Pardavimas ir paslaugos 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 70800
Žaliavos – – – – – – – – – – – – –
Turto nusidėvėjimas 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 5340
Atlyginimai ir socialinis draudimas 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 9432
Transporto sąnaudos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Energetinės komunalinės sąnaudos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 1631 19572
Bendrasis pelnas 4269 4269 4269 4269 4269 4269 4269 4269 4269 4269 4269 4269 51228
Administracinės sąnaudos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Kitos sąnaudos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Veiklos pelnas 4069 4069 4069 4069 4069 4069 4069 4069 4069 4069 4069 4069 48828
Pelnas prieš apmokestinimą 4069 4069 4069 4069 4069 4069 4069 4069 4069 4069 4069 4069 48828
Pelno mokestis ( 15%) 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 7320
Grynasis pelnas 3459 3459 3459 3459 3459 3459 3459 3459 3459 3459 3459 3459 41508

Prognozuojant pelno ataskaitą, įmonė numatė galimas išlaidas. Tai transporto sąnaudos, jeigu tektų nuvažiuoti į apmokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, konsultuotis apie uždegimo sistemų klaidų nustatymo ypatumus, parsivežti detalių ar papildomų įrangos priedų. Taip pat įmonė numatė energetines išlaidas, kadangi prietaisas sunaudos papildomai elektros. Taip pat numatomos ir administracinės bei papildomos sąnaudos, tai atlyginimai ir socialinis draudimas, įrengimų eksploatavimas.
Iš pelno ataskaitos matome, kad įmonė dirbs pelningai. Bus siekiama gerai atlikti paslaugas, pritraukti daugiau klientų. Reklamai įmonė yra skyrusi dalį išlaidų. Čia yra paskaičiuotas tik automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimo prognozuojamas pelnas. Tačiau įmonėje bus atliekamas remontas, klientams pageidaujant, kas didins įmonės pardavimus. Taip pat įmonėje bus prekiaujama automobilių detalėmis.

2.7.7. Investicijų atsipirkimo laikas

Investicijų atsipirkimo laiko rodiklis nusako, per kiek metų grįžta įdėti pinigai. Įmonės atsipirkimo laiką apskaičiuosiu imant grynąjį pelną, t.y. atskaičius visus mokesčius:

Atsipirkimo laikas = Kapitalas / metų grynasis pelnas =

Kaip matome per nepilnus du metus įmonei atsipirks pagrindinė įranga. Toliau bus galima planuoti naujų įrengimų įsigijimą ir paslaugų plėtojimą.2.8. Įmonės darbų saugos ir ekologinis įvertinimas
UAB “Autima” automobiliai aptarnaujami ir remontuojami, laikantis Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo 1993 10 07 Nr. I – 226 “Saugos darbo standartų sistema. Automobilių remontas ir techninis aptarnavimas. Bendrieji saugumo reikalavimai”.
Techniškai aptarnaujant ir remontuojant automobilius, reikia laikytis darbo saugos reikalavimų, kad sumažinti iki minimumo priežastis, dėl kurių įvyksta nelaimingi atsitikimai ir susergama profesinėmis ligomis.
UAB “Autima” daug dėmesio skiria darbuotojų saugai, priešgaisrinei ir aplinkos apsaugai, nepriklausomai nuo darbo stažo, kvalifikacijos, gamybos pobūdžio – instruktuojami:
1. Įvadinis instruktavimas – tai instruktavimas, kurį privalo išklausyti darbuotojai prieš sudarydami darbo sutartį.
2. Pirmasis darbo vietoje – išklauso tas darbuotojas, kuris teikia paslaugas, dirba su medžiagomis, įrankiais, įrengimais arba darbuotojas, kurio darbas susijęs su pavojingais veiksniais.
3. Periodinis instruktavimas darbo vietoje – nerečiau kaip kartą per metus.
Autoservise už įmonės saugos darbo instrukcijų rengimą atsakingas darbdavys, t.y. įmonės direktorius. Jis gali sudaryti sąrašą darbuotojų, kurių neprivaloma instruktuoti, šį sąrašą jis privalo suderinti su valstybine darbo inspekcija.
Autoservise yra nemažai priešgaisrinių stendų, kurie stovi prie pagrindinių vartų ir po kiekvieną tokį stendą stovi postuose. Taip pat yra lauke smėlio dėžė.
Teritorijoje, gamybinėse patalpose rūkyti, naudoti atvirą ugnį leidžiama tik griežtai tam nustatytose vietose. Draudžiama užversti teritoriją įvairiais daiktais, o ypač šias vietas: praėjimus, privažiavimus prie vietų su priešgaisriniu inventoriumi, prie gaisro signalizacijos.
Teritorija, gamybinės, pagalbinės, sanitarinės, buitinės patalpos ir automobilių stovėjimo aikštelės turi būti įrengtos pagal darbo saugos autotransporto įmonėse taisykles.
Patalpose ir atvirose aikštelėse negalima statyti automobilių daugiau negu nustatyta pagal normas, taip pat negalima pažeisti automobilių statymo būdo.
Negalima užversti įvairiais daiktais ar agregatais atsarginių vartų tiek iš vidaus, tiek ir iš lauko pusės, praėjimas pro juos turi būti visada laisvas. Patalpų viduje prie durų gali stovėti tik techniškai tvarkingas automobilis.
Prie gamybinių, pagalbinių ir sanitarinių – buitinių patalpų įėjimo, jei jis iš lauko pusės, turi būti metalinės grotelės sniegui bei purvui nuvalyti.
Techninio aptarnavimo stotis turi būti aptverta tvora, apšviesta tamsiu paros metu. Šiukšlės, atsarginės dalys, padangos, metalo laužas kraunami specialiai tam skirtose vietose.
Visų pravažiavimų kelių danga turi būti kieta, o pėsčiųjų takai kuo rečiau kirstis su važiuojamąja dalimi
Automobilių plovimo aikštelių nuolydis į nutekamųjų šulinių ar latakų pusė turi būti 2%. Jie išdėstomi taip, kad nutekamasis vanduo neišsilietų įmonės teritorijoje.
Įvažiavus į gamybines patalpas, vartuose neturi būti slenksčių ir išsikišimų. Įvažiavimo nuolydis negali būti didesnis nei 5%. Durys, kurios atidaromos ilgam laikui, turi turėti šiluminę uždangą.
Pagal degumą patalpos skirstomos į šias kategorijas:
A – patalpos, kuriose atliekami darbai su lakiomis medžiagomis ir kraunami akumuliatoriai;
B – patalpos kurui ir tepalams saugoti, kurių pliūpsnio temperatūra nuo 20 iki 120° C;
C – patalpos automobilių ,padangų, tepalų, medžiagų ir įpakuotų atsarginių dalių laikymui;
D – Patalpos kalvių darbams, suvirinimui, nikeliavimui;
E – TP postų, agregatų, šaltkalvių – mechanikų, elektrotechnikių barų, o taip pat nepakuotų atsarginių dalių laikymui ir kompresoriai.
Vienaaukščių pastatų atsparumas ugniai turi būti ne mažesnio laipsnio, kaip IV (mano atveju). Rekonstruojama TPS priklauso IV kategorijai. II ir III laipsnio atsparumo ugniai patalpos turi būti nedegiomis sienomis, išlaikančiomis ugnį ne trumpiau 1 h., o IV laipsnio atsparumo ugniai patalpos – sunkiai degios, nesudegančios 0,75 h. sienos.
Vidutinių vartų ir durų atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip 0,75.
Gamyb.inėse patalpose, kuriose laikomos arba vartojamos degios, greitai užsiliepsnojančios medžiagos ir skysčiai (benzinas, žibalas, lakas, skiedikliai, mediena, drožlės) draudžiama naudoti atvirą ugnį, lietlempes.
Automobilių TP ir ER zonose draudžiama:
1. plauti detales ir spec. drabužius greitai užsiliepsnojančiais skysčiais;
2. laikyti greitai užsidegančių ir degių skysčių, rūgščių, kalcio karbido ir panašiai daugiau nei normatyvinis pamainos poreikis;
3. laikyti automobilius, iš kurių bakų teka benzinas, degalai;
4. pilti į automobilius degalus;
5. laikyti įvairias šluostymo medžiagas su panaudotomis lakiomis medžiagomis.
Tepalus, degiąsias ir lengvai užsiliepsnojančias medžiagas, taip pat ir chemikalus būtina laikyti atskirai vienas nuo kito ir nuo kitų medžiagų, specialiai įrengtose sandėliavimo patalpose.
Išlietą tepalą arba degalus nedelsiant išvalyti užpilant smėliu arba pjuvenomis, o po to nušluostyti ir supilti į metalinę dėžę.
Panaudotas šluostymo medžiagas reikia sumesti į metalines dėžes, o darbo pabaigoje išnešti į priešgaisriniu atveju saugias vietas.
Panaudotą alyvą reikia supilti į metalinius bakelius arba požeminius rezervuarus.
Pravažiavimo ir skirstymo kolonėlių aikštelės danga neturi kelti kibirkščių, būti patvari naftos produktų poveikiui ir saugi, gaisro atžvilgiu.
Prie ugnies darbų priskiriamos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti arba įkaitinamos medžiagos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą.
Už saugų ugnies darbų atlikimo organizavimą atsakingas objekto vadovas. Objekte turi būti sudaryta instrukcija, numatanti konkrečią ugnies darbų atlikimo tvarką ir patvirtintą vadovo.
Darbuotojas, atliekantis ugnies darbus, privalo turėti suvirintojo kvalifikacijos pažymėjimą.
Ugnies darbų vietos gali būti nuolatinės arba laikinos. Nuolatinė ugnies darbų vieta, jei patalpose yra degių medžiagų, turi būti atskirta vientisine nedegia pertvara, ne žemesne kaip 2,5 m. Grindys turi būti nedegios. Laikinas ugnies darbų vietas nustato objekto (šiuo atveju direktorius) vadovas ir išduoda leidimą. Be leidimo ugnies darbus gali atlikti suvirintojai, stebint objekto vadovui arba aukštos kvalifikacijos suvirintojai.
Ugnies darbų atlikimo vietoje turi būti gaisro gesinimo priemonės (gesintuvas arba dėžė su smėliu ir kastuvu, kibirais su vandeniu ir panašiai.).
Jei atliekant ugnies darbus 5 m spinduliu yra degių konstrukcijų ir medžiagų, jas reikia pašalinti arba,kad neužsidegtų patikimai apsaugoti metaliniais skydais, sudrėkinti vandeniu. Tai pat reikėtų imtis priemonių, kad kibirkštys nepatektų ant žemiau esančių degių konstrukcijų, aikštelių ir aukštų.
Atsakingas už kontrolę asmuo, baigus ugnies darbus, turi tikrinti laikiną darbo vietą ne mažiau kaip 4 val. po jų baigimo.
Atliekant ugnies darbus draudžiama:
1. dirbti netvarkinga įranga ir aparatūra;
2. suvirinti, pjauti ar lituoti neseniai dažytas ir neišdžiūvusias konstrukcijas bei gaminius;
3. naudotis tepalais, riebalais, benzinu ir kitais degiais skysčiais suteptais drabužiais, pirštinėmis;
4. suvirinimo kabinose laikyti drabužius bei kitus degius daiktus ar medžiagas;
5. remontuoti komunikacijas, aparatus, turinčius slėgį ar elektros įtampą, pripildytus LU ir DS bei toksiškų medžiagų.
Atliekant ugnies darbus laidai ir kabeliai neturi liestis su dujų balionais bei kita įranga.
Ugnies darbų atlikimo vietoje aikštelės, metalo konstrukcijos ir įrengimai turi būti nuvalyti nuo sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingų medžiagų, dervų, dulkių ir t.t.
Ugnies darbai turi būti atliekami tik prie atvirų landų, angų, liukų, veikiant kilnojamai vėdinimo sistemai.
Kilnojamaisiais acetileno generatoriais leidžiama dirbti tik gerai vėdinamose patalpose.
Atstumas nuo suvirinimo vietos iki generatoriaus turi būti ne mažesnis kaip 10 m.
Baigus darbus, generatoriuje turi būti sunaudotas visas kalcio karbidas. Kalkių dumblas, šalinamas iš generatorių, turi būti iškraunamas į šiam tikslui skirtą vietą, esanč.ią ne arčiau kaip 10 m nuo pastatų.
Prieš pradėdamas darbą, darbuotojas privalo susitvarkyti spec. drabužius, patikrinti, kad darbo vietoje nebūtų nereikalingų daiktų ir įrankių, patikrinti įrenginių bei prietaisų tinkamumą darbui.
Po darbo įrankiai ir įrenginiai sutvarkomi, nušluostomi ir sudedami į jiems skirtas vietas.
Šlifuoti su staklėmis galvutes galima tik tuomet, kai detalė tinkamai įtvirtinta spaustuvuose. Dirbti reikia su apsauginiais akiniais.
Darbininkai, kurie naudojasi pneumatiniais įrankiais, neturi teisės patys juos reguliuoti ir taisyti be specialaus pasiruošimo. Remontuojant nuimtą detalę, kurios masė didelė, negalima remti į sieną ir palikti kitose nestabiliose padėtyse.
Darbo metu didelę reikšmę turi darbastalio ar darbo vietos apšvietimas tiek natūraliąja, tiek dirbtine šviesa. Dirbtinės šviesos šaltinis turi skleisti šviesą į visą darbo vietą,kad gerai būtų matoma apdorojama detalė.
Kad automobilio techninio aptarnavimo ir remonto zonose nepasitaikytų traumų nuo elektros srovės poveikio, būtina naudoti nešiojamas lempas su apsauginiu tinkleliu ir vartojančios žmogui nepavojingą įtampą.
Kai su nešiojamąja lempa dirbama nepavojingose patalpose, t.y. kur sausos ir elektros srovei nelaidžios grindys, galima naudoti iki 42 V įtampą.
Kategoriškai draudžiama būti automobilyje, kai jis yra keliamas keltuvu. Pradedant darbą po keltuvu, ant keltuvo valdymo mechanizmo būtina pakabinti lentelę su užrašu, perspėjančiu, jog po automobiliu dirba žmonės.
Įrankiai turi būti švarūs ir sausi, jų medinės rankenos lygios, be šakų ir iškilimų, ir pagamintos iš kietos medienos. Veržliarakčiai turi būti tinkami naudojimui, atitikti veržlių ir varžtų galvučių dydį, būtų patogūs be įtrūkimų.
Draudžiama naudotis rankiniais elektriniais prietaisais, kurie netvarkingi, nėra įžeminimo arba įjungimo į tinklą šakutės.
Pačių pagaminti įrankiai turi atitikti techninių sąlygų bei standartų reikalavimus. Įrengimus valdyti turi būti patogu ir lengva.
Tarpiniai perdavimo mechanizmai: krumplinės, grandininės, diržinės pavaros, prie kurių darbo metu gali prisiliesti darbininkas, turi turėti apsauginius gaubtus ar būti aptvertos.
Pasukamieji stendai privalo būti su fiksuojančiais įtaisais stendui nustatyti į patogią darbui padėtį. Kilnojamuosiuose stenduose turi būti įrengti patikimi ratų stabdymo įtaisai.
Domkratai turi būti pagaminti su įtaisais, neleidžiančiais nusileisti savaime.
Hidrauliniai aukštikelčiai turi būti su įtaisais, kurių dėka kotas iš lėto ir tolygiai nusileistų arba sustotų.
Pagrindinis reikalavimas kėlimo ir transportavimo įrenginiams – agregatų ir automobilių saugai, tolygiai pakelti, nusileisti ar sulaikyti bet kuriame aukštyje. Naujais ar kapitališkai suremontuotais įtaisais galima pradėti naudotis tik po jų kruopštaus apžiūrėjimo ir patikrinimo.
Visos patalpos autoservise – gamybinės, administracinės, buitinės, ūkinės turi būti natūraliai apšviestos. Natūralus apšvietimas priklauso nuo langų išdėstymo, jų spalvos, taip pat nuo sienų ir įrenginių spalvos. Norint užtikrinti gerą, natūralų apšvietimą, būtina gerai nuvalyti langus, prižiūrėti sienas.
Bendras dirbtinis apšvietimas įrengiamas nuosekliai išdėstant šviestuvus su liuminescencinėmis lempomis visose patalpose. Kai kuriose darbo vietose dar įrengiamas papildomas apšvietimas.
Automobilių techninės priežiūros įmonės teritorijoje turi būti atliekų utilizavimas, nes jau tokia įmonės darbo specifika, susieta su medžiagomis kurios kenkia aplinkai t. y. įvairūs tepalai, alyvos, kuras, skudurai ir k. t.
Taigi, būtina sudaryti planą kuris gebėtų utilizuoti visus po diagnostikos likusius padarinius. Atidirbti tepalai, alyvos bus kaupiamos specialiose tarose, o vėliau utilizuoti. Skudurai ir kitos lengvai gamtoje pūvančios atliekos bus kaupiamos konteineriuose, o vėliau juos utilizuos tuo užsiimanti įmonė. Administracinių teisės pažeidimų kodekse už atliekų utilizavimą netinkamai numatoma bauda iki vieno tūkstančio litų (51-4 ATPK straipsnis)..IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Darbo tikslas buvo išanalizuoti automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimą ir priežiūrą UAB „Autima“.
Kaip matome iš įvade pateiktų duomenų, darbo tikslui pasiekti buvo iškelti tinkamiausi uždaviniai, kuriuos įgyvendinus buvo pasiektas darbo tikslas ir gauti norimi rezultatai – autoservise bus atliekama variklių uždegimo sistemų diagnozavimas ir priežiūra, kurią atlikti visapusiškai naudinga.
Išanalizavęs automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimo ir priežiūros technologiją UAB „Autima“ padariau tokias išvadas:
1. Mano išanalizuotuose informaciniuose šaltiniuose pateikta pakankamai medžiagos apie autoservisų veiklą, automobilių variklių uždegimo sistemų diagnostikos ir priežiūros organizavimą, technologijas.
2. Įmonės geografinė padėtis labai palanki verslui. Be to konkurentų, teikiančių tokio profilio paslaugas ir turinčių naują įrangą, nėra daug.
3. Įmonės naujos paslaugos paklausą, parodė atliktas uždegimo sistemų gedimų tyrimas.
4. Atlikdamas serviso patalpų projektavimą suprojektavau variklių uždegimo sistemų diagnostikos ir priežiūros skyrių, kurio plotas 30 m2. Nurodžiau remontui reikalingą įrangą.
5. Įmonėje yra naudojami nauji, kokybiški ir patikimi įrengimai, kuriais galima patikimai suremontuoti automobilį.
6. Suprojektavau įrenginį apnašų šalinimui nuo uždegimo sistemos žvakių, kuris meistrui sutaupys laiko ir įmonė neišleis daug pinigų ieškodama tinkamų įrengimų.
7. UAB „Autima“ papildomai pradėjus veikti variklių uždegimo sistemų diagnozavimo ir priežiūros skyriui bus gauta 41508 Lt per metus pelno.
8. Įmonėje griežtai laikomasi darbo saugos instrukcijų. Paskirtas atsakingas asmuo už darbuotojų saugos instruktavimą.INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS
1. Jonaitis L. Mašinų priežiūra. Vilnius, 2000.
2. Šimakauskas S. I. Automobilių elektros įrengimai. Vilnius, 2004.
3. Kirka A. Slavinskas A. Automobiliai. Kaunas, 2001.
4. Rudzianskas J. Žinynas mechanikams. Kaunas, 1994.
5. Giedra K. Valatka A. Automobiliai. Kaunas, 2001.
6. Pupalė A. Baigiamųjų darbų konstrukcinio skaičiavimo metodika. Rietavas, 2004.
7. Automobilių remonto ir diagnostikos įrankiai ir įrengimai „Įrankiai ir įrengimai“, // LUNAXtra, 2004.
8. Baradinskas J. Mašinų techninis aptarnavimas ir remontas. Vilnius, 1987.
9. Kaštalijanovienė S. Ekonominiai skaičiavimai. Rietavas, 2003.
10. Dulevičius J. Žiliukas P. Mašinų elementai. Kaunas, 2000.
11. Diagnostinės sistemos pasirinkimas. Prieiga per Internetą: http://www.autotestas.lt/autotestas/straipsnis_pasirinkimas.htmANOTACIJA
Baigiamojo darbo metu buvo suprojektuotas UAB “Autima” automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimo ir priežiūros skyrius, ir jo darbo perspektyvos. Kadangi Vakarų Europos gamintojų automobiliai yra gana aukštos kokybės, tačiau automobiliai genda ne tik dėl gamintojo kaltės, bet ir netinkamos eksploatacijos, tai nepakankama priežiūra agregatams, dėl to ir reikalinga variklių uždegimo sistemų diagnostika bei priežiūra, automobiliams eksploatuojamiems Lietuvos keliuose. Taip nutarta suprojektuoti variklių uždegimo sistemų diagnozavimo ir priežiūros skyrių. Ši įmonė suteikia puikią galimybę kelti kvalifikaciją darbuotojams, jiems yra garantuojama geros darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas, bei nepriekaištingas draugiškas kolektyvas. Specialistai užsakovo automobilį suremontuotų per trumpiausią laiką, garantuodami kokybę, bei aukštą aptarnavimo lygį.
Kuriant ši baigiamąjį projektą buvo konsultuotasi su panašių įmonių vadovais. Surinkta informacija rodo, kad suprojektuotas UAB “Autima” automobilių variklių uždegimo sistemų diagnozavimo ir priežiūros skyrius yra perspektyvus sprendimas.
Suprojektuotas apnašų šalinimo nuo uždegimo žvakės įrenginys.
Darbo metu sužinota daug naudingos informacijos apie variklių uždegimo sistemas.SUMMARY
In this final work, an engine ignition system diagnosis and supervision department and its perspectives of Joint Stock company „Autima“, were designed. The quality of Western Europe manufacturers is quite high, but the cars are getting worse not only because of manufacturers fault but for the improper exploitation as well, insufficient supervision, this is why engine ignition system diagnosis and supervision is needed for cars, which are used on the roads of Lithuania. This is because it was decided establish engine ignition system diagnosis and supervision department. This company gives great possibility to improve the qualification of the personnel the salaries are made in time and friendly personnel. The specialist would repair the car of the customer in short period and high quality of the service.
Preparing this final project it was consulted with directors of similar companies. The information which we gained proves that engine ignition system diagnosis and supervision department is perspective decision.
The equipment for removal of thin coating from ignition plug was designed. In the process of this work much useful information about engine ignition systems was gathered.

PRIEDAI5 priedas
ANKETA

Prašyčiau, jums tinkamą atsakymą pažymėti 1 arba parašyti raštu į tam skirtą vietą.

1. Ar turite nuosavą automobilį?

Taip 0 Ne 0

2. Kokio amžiaus jūsų automobilis?

Nuo 1 iki 5 metų 0 Nuo 6 iki 11 metų 0

Nuo 11 iki 20 metų 0

3. Parašykite 3 jums žinomus autoservisus kurie taiso variklius:
a) _________________________________,
b) _________________________________,
c) _________________________________ .

4. Kokių autoservisų paslaugomis jūs naudojotės daugiausia per paskutinį pusmetį? (Parašykite du variantus)
a)_________________________, b)_________________________.

5. Kaip manote ar autoservisuose reikalingas automobilių variklių diagnostikos aparatūra?

Taip 0 Ne 0 Galbūt 0

6. Kaip dažnai važiuojate Žemaitės gatve?

Labai dažnai 0 Dažnai 0 Retai 0

7. Jūsų amžius?

Iki 18 m.0 Nuo 18m iki 24 m 0 Nuo 25 m iki 34m 0

Nuo 35m. iki 49m 0 Nuo 50m ir daugiau0

8. Jūsų išsilavinimas?

Pradinis0 Vidurinis0 Aukštesnysis0 Aukštasis0

6 priedas

Sistemos mazgų eksplikacija
1 Uždegimo žvakės
2 Skirstytuvas
3 Uždegimo ritė
4 Valdymo blokas
5 Holo daviklis
6 Akumuliatorius
7 Aukštos įtampos laidai
8 Lamda zondas