vartotojiskasis kreditas,palukanos

Vilniaus kolegija Verslo vadybos fakultetas

Vida Aleknavičiūtė

Renata Bartašiūtė

rV04B

MATEMATIKOS

PRAKTINIS DARBAS

Dėst. Jovita Saldauskienė

2004/2005 m. VILNIUS

Užduoties variantas 18

• Užduotis 1

Pagal temą „Vartotojiškasis kreditas“ parinkite ir išspręskite du uždavinius.

• Užduotis 2 2.1 Kuriam terminui buvo paskolinti pinigai, jei palūkanos skaičiuojamos pagal paprastuosius procentus, o laikas pagal taisyklę „30/360“?

|Pradinis kapitalas |% |Sukauptoji vertė ||1 250 Lt |25 |2 062,5 Lt ||2 800 Lt |32 |3 427,2 Lt ||6 000 EUR |21 |8 268,0 EUR ||5 500 USD |60 |6 600 USD ||7 500 EUR |40 |8 250 EUR |

2.2 Kokio didumo bus sutaupyta renta S, jei įmokos C mokamos m kartų per metus kiekvieno periodo gale?

|C |Palūkanų |m |Metai || |norma | | ||200 |0,07 |4 |3 ||500 |0,0825 |12 |2 ||100 |0,0924 |2 |5 ||1 000 |8,3% |4 |2 ||3 000 |10,4% |2 |6 |

2.3 Kokiomis periodinėmis įmokomis R galima laipsniškai grąžinti kreditą B, jei įmokos mokamos m kartų per metus kiekvieno periodo pabaigoje?

|B |Palūkanų |m |Metai || |norma | | ||20 000 |0,2 |4 |2 ||50 000 |0,24 |12 |1 ||35 000 |0,18 |2 |1 ||100 000 |22% |4 |3 ||80 000 |16% |12 |2 |

1. „Vartotojiškasis kreditas“

1. Šeima nusipirko kreditan elektrinę viryklę, kuri kainavo 4 000 Lt. Parduotuvė reikalauja šią sumą kartu su palūkanomis sumokėti per 8 mėnesius. Metinė palūkanų norma 6 %. Kiek iš viso šeimai teks mokėti už elektrinę viryklę?

C = [pic] [pic] 4 000 ( 1 + 0,06 [pic] [pic]) = 500 [pic] 1,04 = 520Lt

Iš viso reiks mokėti: 520 [pic] 8 = 4 160 Lt

Ats.: 4 160 Lt.

2. Šaldytuvas, kurio kaina 1 600 Lt, parduodamas išsimokėtinai, mokant 9 mėnesius po 200 Lt. Kokia palūkanų norma?

200 = [pic] (1 + i [pic]) [pic] i + 1 = [pic] i = [pic] p = i [pic]100 = [pic][pic]100 = 16,7 %

Ats.: 16,7 %.

1. t1 = 2 062,5 [pic] 100 [pic] [pic] [pic] 25 = [pic] = 2 376 d.

t2 = 3 427,2 [pic]100 [pic] [pic] [pic] 32 = [pic] = 1 377 d.

t3 = 8 268 [pic] 100 [pic] [pic] [pic] 21 = [pic] = 2 362,28 d.

t4 = 6 600 [pic] 100 [pic] [pic] [pic] 60 = [pic] = 720 d.

t5 = 8 250 [pic] 100 [pic] [pic] [pic] 40 = [pic] = 990 d.

Ats.: 2 376, 1 377, 2 362,28, 720, 990 dienoms. 2. S12 = 200 (1 + [pic] [pic] 4)3 = 210,69 Lt 210,69 – 200 = 10,69 Lt S24 = 500 ( 1 + [pic] [pic] 12)2 = 506,90 Lt 506,90 – 500 = 6,9 Lt S10 = 100 ( 1+ [pic] [pic] 2)5 = 125,34 Lt 125,34 – 100 = 25,34 Lt S8 = 1 000 ( 1 + [pic] [pic] 4)2 = 1 041,94 Lt 1 041,94 – 1 000 = 41,94 Lt S12 = 3 000 ( 1 + [pic] [pic] 2)6 = 4 066,46 Lt 4 066,46 – 3 000 = 1 066,46 Lt

Ats.: Bus sutaupyta 10,69; 6,9; 25,34; 41,94; 1 066,46 litų renta.

3. St = 20 000 ( 1+ [pic] [pic] 4)4[pic]2 = 20 800 R = [pic] = 2 600 St = 50 000 (1 + [pic] [pic] 12)12 = 65 000 R = [pic] = 5 416,67 St = 35 000 (1 + [pic] [pic] 2)2 = 41 583,5 R = [pic] = 20 791,75 St = 100 000 (1 + [pic] [pic] 4)12 = 190 000 R = [pic] = 15 833,34 St = 80 000 (1 + [pic] [pic] 12)24 = 110 400

R = [pic] = 4 600Ats.: reiks mokėti 2 600; 5 416,67; 20 791,75; 15 833,34; 4 600 litųįmokas.