“Slaptųjų agenčių” verslo planas

UAB „Slaptųjų Agenčių Biuras“

verslo planas

Turinys

1.Apibendrinimas.................3
2.Verslo aprašymas................4
2.1.Bendras sumanymo aprašymas...........4
2.2.Firmos atsiradimas..............5
2.3.Sumanymo uždaviniai..............6
3.Personalas..................6
3.1.Personalo darbo grafikas.............7
3.2.Personalo apmokėjimas..............7
4.Firmos pajamos................9
4.1.Pelno didinimo shema.............9
5.Vadovavimas..................10
6.Konkurencija..................11
7.Mūsų firmos ženklai.............12-15

1.Apibendrinimas

Žvelgiant į ateitį,matomas vis didesnis smurtaujančių ir prievartą prieš moteris vartojančių vyrų padaugėjimas. Nusikaltimų,tokių kaip vagysčių,plėšimo,kontrabandos ir pan.didėjimas.Moralinės žalos ir turto prievartavimas-tai paskatino sukurti tokią firmą,kuri sumažintų,o gal ir sustabdytų šiuos nusikaltimus.Nusprendėme įkurti UAB „Slaptųjų Agenčių Biuras“(UAB „SAB“),angliškas vertinys būtų-„Totally Spies“.
Ši mūsų sugalvota firma teiks slaptas paslaugas,tokias kaip slapta išieškoti nusikaltimus darančius veiksnius.Žmonės,kurie kreipsis į mūsų firmą,taps mūsų biuro klientais (nepriklausomai nuo to,kiek kartų jie ta

a
ai darys).Mūsų klientų kreipimasis bus visiškai konfidencialus.Nuolatiniai klientai taps tie žmonės,kurie
kreipsis daugiau kaip 10 (dešimt) kartų ir jiems bus taikomos nuolaidos.Taip pat išduosime nario korteles (ištikimiausiems klientams).
UAB „SAB“,kaip ir daugelis slaptų biurų,pagrindinė užduotis
bus-teikti salptų nusikaltimų išaiškinimo paslaugas,bei išsaugoti visišką konfidencialumą.Mūsų pastatas bus- dviaukštis.Pirmąjame aukšte įsikurs:registratūra,apsaugos darbuotojų kabinetas,laukiamasis,tualetas ir kavinukė,kurioje žmonės laukdami,galės užkandžiauti,atsigerti kavos ar arbatos,kokteilių (nealkoholinių) ar sulčių.Kaip minejome,alkoholiu bei tabako gaminiais neprekiausime.Antrame aukšte bus mūsų kabinetas,į kurį klientai galės pakilti liftu.Dar bus,posėdžių kambarys,poilsio kambariukas ir tualetas. Pagrindinį įmonės patalpų plotą už
ž
žims pagrindinė salė pirmąjame aukšte,kurioje bus priimamasis ir registratūra,kur bus užregistruojamas kiekvienas žmogus,kuris norės mūsų paslaugų.Kaip ir daugelis kitų firmų steigėjų, mes siekiame pelno,bei tikslo įsitvirtinti šiame versle.Planuojamas darbo laikas-24 (dvidešimt keturios) valandos per parą. parą).Tai gali garantuoti didesnį pelną,nes ne
e
et ir 5 (penktą) valandą ryto mes būsime pasiruošę suteikti teikiamas paslaugas.
UAB „SAB“ įkūrimui planuojame išleisti 600 000 (šešis šimtus tūkstančių) Lt.Pradžioje,įmonėje dirbs 15 žmonių:2 (du) apsaugos darbuotojai,3 (trys) slaptosios agentės,registratūroje 2 (du) žmonės,2 (dvi) valytojos;kavinukėje-2 (du/dvi) barmenai/barmenės,1 (vienas/viena) kasininkas/kasininkė,1 (viena/vienas) žmogus-aptarnaus telefonu,2 (du) žmonės-konsultantai. Geografiniu požiūriu mūsų įmonė orientuota į
Vilniaus miestą.Planuojamas,skirimas reklamai apie 20 000
(dvidešimt tūkstančių) Lt.Būtinai apdrausime firmai priklausantį turtą,bei įvesime modernią apsaugos sistemą.

2.Verslo aprašymas
2.1.Bendras sumanymo aprašymas

Lietuvoje nėra daug firmų teikiančias tokias paslaugas,kurias teikiame mes,tačiau tai bus naujovė ir,manome,jog tai sudomins ne vieną. Pagrindinė mūsų firmos planuojama veikla-teikti slaptas paslaugas vartotojams,neturintiems galimybių tai daryti.Šalutinė veikla-kavinės lankytojams bus įrengti kompiuteriai,o juose įrengtas internetas.Už kiek litų valgys ar gers,tiek minučių galės lankytis internete.tai bus naudinga tiems,kurie namie neturi interneto ir negali naudotis jų paslaugomis.Jeigu mums pavyks įg

g
gyvendinti savo tikslą,gavus papildomų lėšų stengsimės išplėsti savo filialus kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose,o ateityje galbūt ir už Lietuvos ribų.

2.2.Firmos atsiradimas

UAB „SAB“ (Slaptųjų Agenčių Biuras) įkurtas 2014 m. liepos 23 d. Jį įkūrė:

Petrytė PetrėGimusi 1991 m. rugsėjo 11 d.
2010 m. baigiusi Plungės „Ryto“ pagrindinę mokyklą.
2010 m. įstojusi į Vilniaus Mykolo Romerio universitetą.
Ten bandys įgyti verslo vadybos specialybę.
Gerai moka dirbti kompiuteriu.
Kalbos: lietuvių,anglų,rusų,ispanų.

Zosė zosytėGimusi 1992 m. sausio 5 d.
2010 m. baigiusi Plingės „Ryto“ pagrindinę mokyklą.
2010 m. įstojusi į Vilniaus Mykolo Romerio universitetą.
Ten bandys įgyti teisės vadybos specialybę.
Gerai moka dirbti kompiuteriu.
Kalbos: lietuvių,anglų,rusų,meksikiečių,vokiečių.

2.3.Sumanymo uždaviniai

Kurdamos savo fi

i
irmą,pagrindinis uždavinys buvo,užsitikrinti savo nuolatinį pragyvenimo šaltinį,turėti galimybę sustabdyti,ar bent sumažinti,nuolatinius nusikaltimus.Patobulinti savo turimas žinias
apie kontrabandininkus,nusikaltėlius ir pan.Stengsimės pritraukti kuo daugiau vartotojų organizuojant nuolaidas nariams.Mūsų tikslas-tapti didžiausiu šio verslo centru.

3.Personalas

Pradžioje,įmonėje dirbs:
1.Slaptosios agentės (3)
2. Apsaugos darbuotojai (2)
3.Registratūros darbuotojai (2)
4.Žmonės budintys prie telefono linijos (3)
5.Konsultantai (2)
6.Barmenai/barmenės (2)
7.Kasininkas/kasininkė
8.Aptarnaujantis personalas (2)

Iš viso: 17 žmonių.

3.1Personalo darbo grafikas

Sav.diena Slapto-sios agentės Ap-
sauga Regis-
tratūra Telefono linija Konsul-
tantai Barmenai/
Barmenės Kas-
ininkas Aptarnaujan-tis
personalas
Pirmadienis 24 val.per parą 24 val.per parą 6h-00h 24 val.per parą 6h-00h 8h-18h 8h-18h 18h-23h
Antradienis 24 val.per parą 24 val.per parą 6h-00h 24 val.per parą 6h-00h 8h-18h 8h-18h 18h-23h
Trečiadienis 24 val.per parą 24 val.per parą 6h-00h 24 val.per parą 6h-00h 8h-18h 8h-18h 18h-23h
Ketvirtadie-nis 24 val.per parą 24 val.per parą 6h-00h 24 val.per parą 6h-00h 8h-18h 8h-18h 18h-23h
Penktadienis 24 val.per parą 24 val.per parą 6h-00h 24 val.per parą 6h-00h 8h-18h 8h-18h 18h-23h
Šeštadienis 24 val.per parą 24 val.per parą 6h-00h 24 val.per parą 6h-00h 8h-18h 8h-18h 18h-23h
Sekmadienis 24 val.per parą 24 val.per parą 6h-23h 24 val.per parą 6h-23h 8h-18h 8h-18h 18h-23h

3.2. Personalo apmokėjimas

Pareigos Pajamų mok.Lt Soc.draudimo mok.Lt Alga,Lt
Slaptosios agentės 48 2 2000
Apsauga 48 2 1800
Registratūra 48 2 450
Telefono linija 48 2 800
Konsultantai 48 2 400
Barmenai/barmenės 48 2 350
Kasininkas 48 2 350
Aptarnaujantis personalas 48 2 480

4.Firmos pajamos

UAB „SAB“ įkurti reiktų apie 600 000 (šešių šimtų tūkstančių) Lt. Iš banko planuojama paimti 600 000 ( šešis tūkstančius) Lt su 12% palūkanų norma,išsimokant per 2 (dvejus) metus.
Firmos patalpų statymui skirta 300 000 (trys šimtai tūkstančių) Lt.Patalpų įrengimui- 200 000 (du šimtai tūkstančių) Lt,apsaugai reikalingų priemonių-50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Lt.Likusieji-išmokėti algoms.
Šią iš banko paimtą pinigų sumą žadame uždirbti per pusę metų.

4.1.Pelno didinimo shema

5.Vadovavimas

Lentelėje pateikti įmonės savininkai,svarbiausi darbuotojai
ir jų pareigos:

Administracija Pareigybës
Savininkai:
1.Petrė petrytė Direktorë
2.Zosė zosytė Direktorė
Svarbiausi darbuotojai:
1.Juzė Petrytė Finansininkë
2.Petras Juzytis Personalo vadovas

Šioje lentelėje pateikti savininkų ir svarbiausių darbuotojų algos:

Administracijos darbuotojai Algos,Lt
Savininkai:
1.petrė petrytė 2000
2.zosė zosytė 2000
Svarbiausi darbuotojai:
1.Juzė Petrytė 1500
2.Petras Juzytis 1200

6.Konkurencija

Kaip žinote,slaptųjų agenčių biurų nėra daug,todėl konkurencijos beveik nėra.Mes įsitikinę,kad mūsų firma taps
pagrindiniu centru,kuris turės filialų kituose Lietuvos miestuose ir net už jos ribų.

7.Mūsų firmos ženklai

-tai mūsų firmos ženklas internete.Mes sukūrėme gaminių,kurie skirti vaikams iki 6 (šešių) metų:

; ;

Taip pat sukūrėme animacinių filmukų vaikams,kurie padės
lavinti Jūsų vaiko vaizduotę:

Mūsų dizainerė sukūrė vaikų karnavalams ypatingą rūbą:

Manome,kad ateityje,šis mūsų sukurtas verslo planas bus realiai įgyvendintas!!! 