Matematiniai matavimo vienetai

ARŠINAS [300 jo atmainų. XVI— XVIII a. LDK vartota Krokuvos A, turėjęs >120 1; dalijamas i 2 puskar-aus, 4 ketvirčius, 32 lenkų gorčius, 128 kvortas. Su Vilniaus (lietuviškos, nuo 1765 komisijinės) statinės ketvirčiu, kuris pakeitė kartį XVII—XVIII a., A santykiavo kaip 1,25:1.

KVORTA [lenk. kwarta< lot. ], XIV a—XX a. pr. Lenkijos. XVI—XX a. LDK ir Lietuvos skysčių (pirmiausia gėralų, ypač degtinės) tūrio matas. Lietuviškoji A sudarė 1,4 1 (1/4 senojo liet. Gorčiaus), lenkiškoji 1 1 (1/4 lenk. gor-čiaus). Nuo 1765 lietuviškoji A sudarė 0,7 1 (1/4 naujojo liet. gorčiaus). Buvo dalijama į 4 kvorteles. Lenkijoje, o nuo XVIII a. pab. jos dalyje, prijungtoje prie Rusijos, oficialiai vartota iki 1849; LDK, o nuo XVIII a. pab. Lietuvoje (be Užnemunės), — iki XIX a. pradžios. Vėliau abiejose šalyse vartota tik buityje.

MARGAS [lenk. morg