matematikos statistika

M. Daukšos pagrindinė mokykla

Projektas:

„Statistinis tyrimas“

Edgaro Orlos 8b

2008-02-27

Ką veikia mokiniai laisvalaikiu:

• mokosi;
• važiuoja į kaimą;
• žaidžia kompiuteriu;
• susitinka su draugais;
• žaidžia kieme;
• tvarkosi;
• žiūri televizorių;
• skaito knygą;
• groja: gitara, pianinu ar kt.;
• kita.

Šią temą pasirinkau, nes manau kad yra įdomu ką moksleiviai veikia laisvalaikiu- ar naudingai jie jį leidžia ar ne.

Duomenys buvo renkami savaitę, daugiausia mokykloje. Apklausinėjami mokiniai
Buvo šiek tiek sutrikę, tačiau į klausimus atsakinėjo noriai.

Naudojamos formulės ir terminai:

Mediana vadinamas imties variacinės eilutės vidurinysis skaičius, kai imties dydis yra nelyginis skaičius, ir dviejų viduriniųjų skaičių aritmetinis vidurkis, kai imties dydis-lyginis skaičius.

Skirtumas tarp didžiausio irr mažiausio imties duomenų vadinamas imties dydžiu.

Į klausimą atsakė išviso 30 moksleivių. Iš jų 15-merginų ir 15-vaikinų.

Merginos:

mokosi- 2, važiuoja į kaimą- 2, žaidžia kompiuteriu- 1, susitinka su draugais- 1, žaidžia kieme- 1, tvarkosi- 2, žiūri televizorių- 1, skaito knygą- 1, groja: gitara, pianinu ar kt.- 2, kita- 2.

Variacinė eilutė:

1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2.

Mediana: (1+2):2=1,5

Mažiausias imties duomuo: 1.

Didžiausias imties duomuo: 2.

Imties plotis: 1.

Dažnių lentelė:

užsiėmimas
mokosi važiuoja
į kaimą žaidžia
kom-piuteriu susitinka
su drau-gais žaidžia kieme tvarkosi žiūri
tele-vizorių skaito knygą
groja
kita
dažnis 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2

Diagrama:

Daugiakampis:

Skritulinė diagrama:

Taškinė:

Vaikinai:

mokosi- 1, važiuoja į kaimą- 1, žaidžia kompiuteriu- 3, susitinka su draugais- 1, žaidžia kieme- 1, tvarkosi- 1, žiūri televizorių- 2, skaito knygą- 2, groja: gitara, pianinu ar kt.- 1, kita- 2.

Variacinė eilutė:

1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3.

Mediana: (1+1):2=1

Mažiausias imties duomuo: 1..

Didžiausias imties duomuo: 3.

Imties plotis: 2.

Dažnių lentelė:

užsiėmimas
mokosi važiuoja
į kaimą žaidžia
kom-piuteriu susitinka
su drau-gais žaidžia kieme tvarkosi žiūri
tele-vizorių skaito knygą
groja
kita
dažnis 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2

Diagrama:

Daugiakampis:

Skrituline diagrama:

Taškine:

Išvados:

Iš surinktų duomenų pastebime, kad vaikinai mieliausiai renkasi pasisėdėjimą prie kompiuterio ar televizoriaus žiūrėjimą, o merginos mieliau groja tvarkosi ar mokosi. Negalima sakyti, kad tik merginos laisvalaikiu mo

okosi ir pan., nes atsiranda ir tokių vaikinų kurie taip pat laisvalaikiu pasimoko ar pagroja.

Leave a Comment