Gastronominių produktų pjaustymo mašinos

TURINYS

ĮVADAS..............................3
1. DUONOS PJAUSTYMO MAŠINOS.............................4
1.1. Gastronomijos produktų pjaustymo mašina “ stellina – 220 „...............4
1.2. Duonos pjaustymo mašina „ beta bn “...........................6
1.3. Duonos pjaustymo mašina DPM ( pusiau automatinė )...................7
1.4. Duonos pjaustymo įrenginiai SIMPLEX...........................8
1.5. Duonos pjaustymo mašinos..............................9
2. GASTRONOMINIŲ PRODUKTŲ PJAUSTYMO MAŠINOS...............10
2.1. Mėsmalės..............................10
2.2. Mėsos perdirbimo įrengimai..............................10
2.3. Daržovių valymo mašinos..............................10
2.4. Universalios pavaros..............................11
2.5. Daržovių pjaustyklės..............................11
2.6. Gastronominės pjaustyklės..............................11
INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS..............................14ĮVADAS
Ne paslaptis, kad be reikiamos įrangos net ir profesionaliausi virėjai nepasieks geros maisto kokybės. Ir paprastoje keptuvėje galima paruošti puikius patiekalus, bet turėdamos mūsų siūlomus įrengimus, virėjos pateiks jums ir jūsų klientams kulinarinius šedevrus, ilgai išlaikys juos kokybiškus ir išvaizdžius.
UAB “Arvitra Baltic”, įvairios virtuvės įrrangos gamintoja ir tiekėja, siūlo visų rūšių įrengimus bei baldus valgykloms, barams, restoranams, kavinėms, picerijoms ir t.t. Žinodami tikrąją padėtį rinkoje, esame paruošę virtuvinės įrangos komplektus, kurių galimybės, o ypač kaina, nustebins tiek virėjus, tiek savininkus. Vadovaujamės filosofija, kad kuo atsakingiau su jumis kursime virtuvę, tuo daugiau patogumų ir malonumų turės jūsų klientai, ir tuo labiau klestės jūsų verslas.
UAB “Arvitra Baltic” siūlo individualizuoti virtuvę pagal jūsų ir klientų poreikius. Įrengimus galėsite pasirinkti ne tik iš geriausių Europos gamintojų (Vokietija, Ittalija, Danija, Suomija, Olandija, Prancūzija), bet ir iš rusiškos, lenkiškos, čekiškos produkcijos, kurios techninės charakteristikos, kaina ir kokybė atitiks kiekvienos profesionalios virtuvės poreikius.

Lygindami mus su kitais tiekėjais, atkreipkite dėmesį į tai, kad mes garantuojame užsakytos įrangos pristatymą per ypatingai trumpą la

aiką. Visuomet teikiame garantijas – jei jūsų nupirkta produkcija nekokybiška, įsipareigojame ją pakeisti arba tiesiog grąžinti pinigus. Be to, turime patyrusių techninių specialistų kolektyvą, kuris nemokamai projektuoja įrengimų išdėstymą, pateikia projektą ir skaičiavimus, montuoja ir aptarnauja techniką.
Tikimės, kad liksite patenkinti mūsų įrangos ir paslaugų kokybe. Viliamės, kad bendradarbiavimas su mūsų įmone bus Jums naudingas bei malonus. Manome, kad verslo tikslas – ne pinigai, o daryti tai, kas būtų naudinga kuo daugiau žmonių. Rinka dabar reikalauja ypatingų, išskirtinių sprendimų – tokius stengiamės pasiūlyti mes. Nebijome rizikuoti nestandartine įranga – ne visi gali sau tai leisti, nes bijo neparduoti savo gaminių.
Kuo mes dar galime būti naudingi: Savo transportu pristatome įrangą visoje Lietuvoje, Latvijoje, Kaliningrado srityje ir Baltarusijoje. Galime pasiūlyti itin palankias pirkimo išsimokėtinai sąlygas. Attliekame įrangos remontą bei modernizavimą. Jus nustebins neparastai platus įrangos asortimentas. Pas mus galite įsigyti ne tik profesionalius virtuvės, šaldymo, parduotuvių įrengimus, specialų apšvietimą ar nestandartinius baldus (taip pat ir nerūdijančio plieno). Tiekiame eksploatacines ir reklamos medžiagas, jūsų patogumui – profesionalių dizainerių ir projektuotojų paslaugos.
Sudarę ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį, turėsite išskirtines apmokėjimo sąlygas.1. DUONOS PJAUSTYMO MAŠINOS
Gastronomijos produktų pjaustymo mašinos yra saugios, jomis lengva naudo¬tis. Kokybiškas darbas, tvirta technika ir sta¬bili konstrukcija būdinga visiems mode¬liams. Peilių diametras gali būti 220, 250, 300 mm ir kt. Pjaustomų gr
riežinėlių storis 0-15 mm. Dirbdamos mašinos tvirtai stovi, nes turi gumos kojeles. Skaidrus gaubtas skirtas rankoms apsaugoti. Pato¬giai išdėstyti valdymo mygtukai, juos lengva pasiekti. Yra peilio galandimo įtai¬sas. Mašinos konstrukcija vientisa, yra dugno plokštė, todėl ją lengva valyti. Kor¬pusas ir pjaustymo loveliai gaminami iš lietinio aliuminio, peiliai — iš aukštos ko¬kybės grūdinto nerūdijančio plieno.
Automatinėse gastronominių produktų pjaustymo mašinose produktų padavimo lovelis juda prie peilio ir atgal automatiš¬kai. Jo greitį galima nustatyti – 40 grieži¬nėlių per minutę. Lovelyje yra kreipiama¬sis įtaisas, kuriuo pjaustomą produktą gali¬ma nukreipti išilgai ir skersai.
Duonos pjaustymo mašinos yra skirtos pjaustyti duonai reikiamo storio riekėmis. Naudojant duonos pjaustymo mašinas, žy¬miai padidėja darbo našumas maitinimo įmo¬nėje. Maitinimo įmonėse naudojamos auto¬matinės, pusiau automatinės ir paprastos duo¬nos pjaustymo mašinos. Duonos pjaustymo mašinos gali būti su diskiniu pjaustymo pei¬liu arba pjautuvo formos peiliu.
Variklis aušinamas ventiliatoriumi.
1.1. Gastronomijos produktų pjaustymo mašina „stellina – 220″

Gastronomijos produktų pjaustymo ma¬šina „STELLINA – 220″ (1 ir 2 pav.) skirta gastronomijos gaminiams – dešrai, sūriui, virtai mėsai ir kt. pjaustyti. Mašina statoma ant lygaus, tvirto paviršiaus, ne mažesnio už mašinos pagrindą taip, kad būtų patogu ir saugu ją eksploatuoti. Mašina turi elektros kabelį, kuriuo sujungiama su sie¬ninėje dėžutėje esančiu pagrindiniu išjungikliu ir magnetine – šilumine apsauga. Apa¬tinėje mašinos korpuso dalyje yra karščiui atsparaus metalo plokštė trupiniams surink¬ti (1 pav.) (11). Mašiną sudaro korpusas (1

1) su gumos kojelėmis (12), diskinis pjo¬vimo peilis (2), produktų atraminė plokš¬tuma (4), peilio apsauginis gaubtas (3), produkto prie peilio pristumimo plokštu¬ma (6), produkto prispaudiklis su ranke¬nėle (5), galandimo įtaisas (7), peilio aš¬menų apsauginis gaubtelis (8), pjaustomų produktų gabaliukų storio reguliatorius (10), produktų pristumimo plokštumos prispaudimo rankenėlė (13), atpjautų pro¬duktų surinkimo stalelis (107 pav.) (14), elektrinė pavara, jungiklis (9).

1 pav. Gastronomijos produktų pjaustymo mašina „STELLINA 220″.
1 — mašinos korpusas, 2 —peilis, 3 —peilio dangtis, 4 — atraminė plokštuma, 5 —prispaudiklis, 6—produkto pristumimo plokštuma, 7—peilio galąstuvas, 8 — peilio gaubtelis, 9— jungiklis, 10 — pjaustomo produkto storio reguliatorius, 11 — ištraukiama metalinė plokštė, 12 — kojelės, 13 — produkto padavimo plokštumos prispaudimo rankenėlė.

2 pav. Gastronomijos produktų pjaustymo mašinos „STELLINA 220″ bendras vaizdas.

Eksploatavimas ir darbo sauga. Tik¬rinama sanitarinė – higieninė ir techninė ma¬šinos būklė. Mašina turi būti švari, sausa, peilio dangtis ir apsauginis gaubtelis gerai pritvirtinti, galąstuvas apatinėje padėtyje, jungiklis ir storio reguliatorius techniškai tvarkingi (gerai laikosi, nedeformuoti, ge¬rai fiksuoja nurodytas padėtis). Produktų pristūmimo plokštuma nustumiama į kai¬rę pusę, pakeliama prispaudimo rankenėlė ir padedamas pjaustymui paruoštas pro¬duktas. Jis prispaudžiamas prispaudimo rankenėle. Griežinėlio storis nustatomas su¬kant reguliavimo rankenėlę ties reikiamu skaičiumi. Sukant reguliavimo rankenėlę, atraminė plokštuma nuleidžiama arba pake¬liama – reguliuojamas atstumas tarp peilio ir atraminės plokštumos. Paspaudus kor¬puso šone esantį mygtuką įjungiamas varik¬lis. Pristūmimo įtaisas su produktu stu¬miamas prie besisukančio peilio ir atpjau¬namas griežinėlis, kurio storumas priklau¬so nuo atstumo tarp peilio ir produktų atra¬minės plokštumos. Judesys kartojamas, kol supjaustomas pr

roduktas. Baigus darbą, variklis išjungiamas, pjaustomo produkto stori.o reguliatorius pasukamas į nulinę padėtį.
Mašina valoma tik įsitikinus, kad ji iš¬jungta iš elektros tinklo sieninėje spintoje. Draudžiama valyti plovimo priemonėmis, kurių sudėtyje yra abrazyvinių ar toksinių medžiagų, plauti mašiną tekančio vandens srove. Atsukus produkto pristūmimo įtai¬so tvirtinimo rankenėlę, jis nuimamas ir nuvalomas. Nuvalomas peilis. Išvalius ma¬šiną, peilis pagalandamas. Tuo metu variklis turi būti išjungtas. Atsukus galandimo įtaiso rankenėlę, jis pakeliamas aukštyn ir pasu¬kamas 180° kampu pagal laikrodžio rodyk¬lę. Vienu metu įjungiamas mašinos varik¬lis ir paspaudžiamas galandimo mygtukas. Galandama 30 sekundžių, o dulkėms paša¬linti mygtukas spaudžiamas 2-3 sekundes. Tuomet mašina išjungiama, galandimo įtai¬sas pastatomas į pradinę padėtį.

1.2. Duonos pjaustymo mašina „beta bn”

Neautomatinė duonos pjaustymo ma¬šina „BETA BN” (2 pav.) skirta įvai¬riems duonos gaminiams pjaustyti reikia¬mo storio riekutėmis. Mašiną sudaro kor¬pusas (1), keturios kojelės (2) korpuso vib¬racijai sumažinti, elektrinė pavara, jungia¬masis kabelis su kištuku, diskinis peilis (3), peilio apsauginis dangtis (gaubtas) (4), duonos pristūmimo ir prispaudimo įtai¬sas (5), peilio galandimo įtaisas (6), peilio galandimo akmuo, galandimo metu susi¬dariusių dulkių šalinimo akmuo, dulkių šalinimo (peilio galandimo metu) mygtu¬kas, atraminė plokštuma (7), duonos pristūmimo prie pjovimo peilio plokštuma (platforma) (8), skaidrus apsauginis gaubtas (9), duonos riekių storio regulia¬torius (10), jungiklis (11).

3 pav. Duonos pjaustymo mašina „BETA BN”.

1 — korpusas, 2 – kojelės, 3 — diskinis peilis, 4 — apsauginis peilio gaubtas, 5 — duonos tvirtinimo — prispaudimo įtaisas, 6— galandimo įtaisas, 7 — atraminė plokštuma, 8 — duonos pristūmimo prie peilio plokštuma, 9 — skaidrus apsauginis gaubtas, 10 — duonos riekės storio reguliatorius, 11 —jungiklis.

Veikimo principas. Duonos kepalėlis perpjaunamas pusiau ir dedamas ant duo¬nos pristūmimo plokštumos. Nuleidžia¬ma svirtis su duonos prispaudimo įtaisu ir duona prispaudžiama. Nustatomas rei¬kiamas duonos riekės storis, sukant riekės storio reguliatorių ties reikiamu skaičiu¬mi (storis mm). Įjungiamas variklis. Vei¬kiant mašinai, duona neturi judėti. Plokš¬tuma su duona ranka stumiama prie besi¬sukančio peilio ir peilis atpjauna riekę, po to plokštuma grąžinama į pradinę padėtį ir vėl stumiama prie peilio. Judesys kartoja¬mas, kol supjaustoma visa duona.
Eksploatavimas ir darbo sauga. Ma¬šina turi būti įžeminta, korpusas švarus, peilis aštrus. Draudžiama peilio aštrumą tikrinti ranka. Tai daroma popieriaus skiaute. Perbraukus popierių per peilio aš¬menis, jis turi būti lygiai perpjautas. Pei¬lio apsauginis skydelis turi būti gerai pri¬tvirtintas kitoje peilio pusėje esančia pri¬spaudimo rankenėle. Galandimo įtaisas tu¬ri būti apatinėje padėtyje. Įjungus variklį, peilis sukasi prieš laikrodžio rodyklę. Griežtai draudžiama duoną prie besisu¬kančio peilio stumti ir laikyti ranka.
Pabaigus darbą, mašina išjungiama. Atsukus apsauginio gaubto prispaudimo rankenėlę, nuimamas ir spirituotu valymo skysčiu atsargiai nuvalomas peilis. Negali¬ma valyti peilio valymo priemone, kurios sudėtyje yra kietų dalelių. Nuvalius peilį, uždedamas ir pritvirtinamas apsauginis gaubtas. Nuvalomas duonos pristūmimo įtaisas. Duonos riekės storio reguliavimo rankenėlė pasukama į nulinę padėtį.
Peilio galandimas. Prieš peilio galan¬dimą reikia įsitikinti, ar mašina išjungta ir peilis nesisuka. Atsargiai ir švariai nuvalo¬mi peilio ašmenys. Ištiesinamas galandimo įtaisas, pasukant 180° kampu, ir reguliuo¬jamas paspaudžiant žemyn taip, kad galan¬dimo akmuo liestųsi su peilio ašmenimis. Įjungus variklį, galandimo akmuo sukasi ir peilį galanda automatiškai. Galandimo metu susidariusios dulkės nuimamos spe¬cialiu šalia esančiu akmeniu, nuspaudus dulkių nuėmimo mygtuką galandimo įtai¬se. Galandant peilį, dulkių šalinimo myg¬tukas laikomas nuspaustas 2-3 sekundes, bet ne ilgiau. Pagalandus galandimo įta.isas pasukamas į pradinę padėtį.

1.3. Duonos pjaustymo mašina DPM (pusiau automatinė)

Duonos pjaustymo mašina DPM skirta raikyti duonos gaminius nustatyto storio riekelėmis. Mašina atlieka dvi pagrindines funkcijas:

– prastumia kepalą per raikymo zoną;

– aukštyn – žemyn judančiais peiliais suraiko kepalą nustatyto storio riekėmis
Duonos raikymo mašina DPM yra pusiau automatinis įrenginys, t.y. per pjaustymo zoną kepalas yra perstumiamas specialios spyruoklinės pavaros pagalba, kuri įtempiama rankenos pagalba. Visos mašinos detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 304 bei plastmasės atitinkančios visus higienos reikalavimus ir garantuoja nesikeičiančią estetinę išvaizdą visos eksploatacijos metu. Mašiną lengvai galima perkeltiį- perstumti kitą vietą, nes ji yra ant ratukų. Atsumas tarp pjovimo peilių (riekės plotis) nustatomas keičiant peilius laikančius rėmelius.

Našumas, vnt/min – priklauso nuo aptarnaujančio personalo darbo greičio
Kepalo matmenys, mm

– ilgis iki 380

– plotis iki 250

– aukštis iki 160
Riekės storis, mm – 9; 11; 13
Instaliuota galia, kW- 0,37
Mašinos matmenys, mm

Ilgis 695

Plotis 682

aukštis 1105
Svoris, kg 1251.4. Duonos pjaustymo įrenginiai SIMPLEX
Pristatome naujos kartos 30 ir 60 kepaliukų per minutę našumo duonos pjaustymo įrenginius, kurie visiškai atitinka šiuolaikinės rinkos reikalavimus: greitai pjausto, šiltą duoną pjausto nesuspaudami kepaliuko, palyginti su senesniais, kelia mažiau triukšmo ir mažiau vibruoja.
Duonos pjaustymo įrenginiai “Simplex” skirti pramoninėms bei didelių prekybos centrų kepykloms. Šios rūšies įrenginiai yra kompaktiškesni ir pigesni, nei tos pačios klasės juostinės pjaustyklės. “Simplex” — tai tvirtas pramoninis įrenginys, kuriuo galima pjaustyti bet kokios formos kepalus – keturkampius, apvalius ar ovalo formos. Pjaustant jais, nelieka jokių atliekų. Visos su produktu susiliečiančios dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno.

Duonos pjaustyklės “Simplex” pranašumai:

* jos yra labai paprastos konstrukcijos , taigi patikimesnės ir lengviau prižiūrimos;
* besisukantys peiliai yra du kartus plonesni ir iki 8 kartų ilgesni nei paprasti slankiojantys peiliai;
* juostiniai peiliai tarnauja vidutiniškai 10 kartų ilgiau negu tradiciniai slankiojantys;
* peiliai lengvai keičiami;
* besisukančių peilių sistema leidžia išvengti didelės vibracijos (kalbant apie tradicines pjaustykles, vibracija atsiranda dėl nuolat besikeičiančios plokščių peilių judėjimo krypties), bei su vibracija susijusio triukšmo ir kitų neigiamų jos padarinių;
* mūsų siūlomi įrenginiai gali turėti specialų peilių tepimo įtaisą;
* pjaustymo įrenginiai puikiai tinka pjaustyti ir rankiniu , ir automatiniu būdu didelėse kepyklose. “Simplex” gali būti derinamas su dėjimo į maišelius įrenginiu “Baghand Robot”, maišelių uždarymo įrenginiu “BH-11” , maišelių formavimo įrenginiu “SPEEDPACK “ bei dauguma kitų gamintoju pakavimo įrenginių.1.5. Duonos pjaustymo mašinos
Jac 271
Duonos pjaustymo mašina.

Jac
Duonos pjaustymo mašina.2. GASTRONOMINIŲ PRODUKTŲ PJAUSTYMO MAŠINOS
2.1. Mėsmalės
Siūlome įvairaus galingumo ir našumo (nuo 50 iki 500 kg/h) elektines mėsmales, skirtas profesionalioms virtuvėms. Malimo mechanizmas pagamintas iš nerūdijančio plieno, lengvai išardoms ir valomas. Galima komplektuoti su Unger sistema, džiūvėsių trintuvėmis ir priedais dešrų gamybai.2.2. Mėsos perdirbimo įrengimai
Mėsos perdirbimo cechams siūlome įvairių talpų (nuo 25 iki 180 kg) ir galingumų faršo maišyklės, taip pat mėsos pjūklus, dešrų kimštuvus bei specialius mėsos apdorojimo stalus. Įrengimai gali būti stacionarūs arba statomi ant stalo.2.3. Daržovių valymo mašinos
Siūlome įvairių talpų (nuo 5 iki 25 kg) ir našumų (nuo 100 iki 800 kg/h) elektrines daržovių valymo mašinas. Galima komplektuoti su specialios paskirties diskais (abrazyviniais, peiliniais, plovimo ir t.t.), stovais ir filtrais.2.4. Universalios pavaros
Didelėms virtuvėms siūlome įvairių galingumų elektrines universalias pavaras su keičiamais mechanizmais: mėsos malimui, daržovių pjaustymui ir trynimui, sulčių spaudimui, tešlos maišymui ir plakimui, prieskonių ir kavos malimui, džiūvėsių trynimui, kepsnių formavimui, tešlos kočiojimui bei peilių aštrinimui. Įrengimai stacionarūs arba statomi ant stalo.2.5. Daržovių pjaustyklės
Siūlome įvairių našumų (nuo 40 iki 900 kg/h) ir galingumų elektrines daržovių pjaustykles kavinių, restoranų virtuvėms ir dideliems maisto perdiribimo cechams. Galima pasirinkti įvairius pjaustymo diskus (griežinėliams, šiaudeliams, tarkavimui, kubeliams ir lazdelėms), specialios paskirties ir automatines tiektuvo angas, vežimėlius.2.6. Gastronominės pjaustyklės
Siūlome įvairaus diametro (nuo 220 iki 370 mm) eklektrines gastronominių produktų pjaustykles, skirtas kavinių bei restoranų virtuvėms. Maisto produktų parduotuvėms galite rinktis ir automatinius modelius.

NUMERIS: 1042
PAVADINIMAS: Gastranominė pjaustyklė
GAMINTOJAS: Lenkija
TIPAS: S612p
GAMYBOS METAI: Naudota; atnaujinta

TECH. DUOMENYS: Masė 55 kg, galingumas 0,5 kW, Elektros įtampa 220 V/50Hz, Pagaminimo metai 1992, Apsaugos klasė IP 33, gabaritiniai matmenys LxBxH 670x430x610, Disko D=300 mm, darbo zona 300×240 mm, riekės storis 0-28 mm
KAINA: Sutartinė

NUMERIS: 1091
PAVADINIMAS: Gastronominė pjaustyklė “Metler toledo”
GAMINTOJAS: Vokietija
TIPAS: VA 3000
GAMYBOS METAI: Naudota; atnaujinta
TECH. DUOMENYS: elektros variklių skaičius 3, maitinimo įtampa 380 V, fazių skaičius 3, riekės storis 1-8 mm,
KAINA: Sutartinė

NUMERIS: 1000
PAVADINIMAS: Karbonadu pjaustymo mašina “Treif”
GAMINTOJAS: Vokietija
TIPAS: VA 2500
GAMYBOS METAI: Naudota, restauruota
TECH. DUOMENYS: Gabaritai 1160x800x1300; maitinimas 380 V; galingumas 1,1 kW, 2,8 A
KAINA: Sutartinė

NUMERIS: 1159
PAVADINIMAS: Keptuvė išverčiama “HAAS + SOHN” 1BP80/60C8
GAMINTOJAS: Vokietija
TIPAS: 1BP80/60C8
GAMYBOS METAI: Naudota restauruota
TECH. DUOMENYS: Nerūdijančio plieno; 380 V; 13,8 kW; vidus 780x590x170 mm; gabaritiniai matmenys 1340x950x930 mm.
KAINA: SutartinėINFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS
1. http://www.evi.lt/content/equipment/siluminiai/griliai/kontaktiniai$lt
2. http://www.vtv.lt/content/view/19592/295/
3. http://www.evi.lt/content/equipment/siluminiai/griliai/kontaktiniai$lt
4. http://www.krinona.lt/index.php?s_id=6&p_id=92〈=lt
5. http://www.timejas.meniu.lt/publications.php?strid=203601&id=214115
6. http://www.elektromarkt.lt/Catalog/cat.aspx?lang=lt&cat=30%7C1450%7C1450070
7.http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=7&title=GRILIS&code=&brand=&product_type=0&price_from=0&price_to=0&order_by=0&group
8. Maitinimo įmonių įrengimai / Pocienė D., Vilnius, 2002.

Leave a Comment