Antanas Vienuolis

Testas

Antanas Vienuolis

1. Iš kur kilęs A. Vienuolis?
a) Utenos;
b) Anykščių;
c) Druskininkų;
d) Biržų.

2. Kas rėmė Antano mokslus?
a) Tėvai;
b) Jonas Biliūnas;
c) Antanas Baranauskas;
d) Pats dirbo.

3. Kokie mokslai sekėsi Antanui vidurinėje mokykloje?
a) Matematika;
b) Istorija;
c) Geografija;
d) Kalbos.

4. Kokie rašytojai domino Vienuolį?
a) Čehovas;
b) Gogolis;
c) Tolstojus;
d) Puškinas.

5. Kur tėvai norėjo, kad jų sūnus mokytus?
a) Medicinoje;
b) Kunigų seminarijoje;
c) Teisėje;
d) Niekur nesimokytų.

6. Kur A. Vienuolis mokėsi?
a) Anykščiuose;
b) Vilniuje;
c) Liepojoje;
d) Maskvoje.

7. Kuriuos kūrinius Antanas Vienuolis parašė jaunystėje?
a) „Pati“ ;
b) „Kūčių naktį“ ;
c) „Kryžkelės“ ;
d) „Paskenduolė“.

8. Kur A. Vienuolis išgyveno didžiąją dalį savo gyvenimo?
a) Vilniuje;
b) Maskvoje;
c) Anykščiuose;
d) Varšuvoje.

9. Kurie kūriniai susilaukė aštrios kritikos?
a) „Vėžys“ ;
b) „Viešnia iš šiaurės“ ;
c) „Inteligentų palata“ ;
d) „Ministeris“.

10. Kokia buvo tikroji Vienuolio pavardė?
a) Mačiulis;
b) Jokūbonis;
c) Mickevičius;
d) Žukauskas.

Leave a Comment