Antanas Vienuolis

1004 0

Testas

Antanas Vienuolis

1. Iš kur kilęs A. Vienuolis?

a) Utenos;

b) Anykščių;

c) Druskininkų;

d) Biržų.

2. Kas rėmė Antano mokslus?

a) Tėvai;

b) Jonas Biliūnas;

c) Antanas Baranauskas;

d) Pats dirbo.

3. Kokie mokslai sekėsi Antanui vidurinėje mokykloje?

a) Matematika;

b) Istorija;

c) Geografija;

d) Kalbos.

4. Kokie rašytojai domino Vienuolį?

a) Čehovas;

b) Gogolis;

c) Tolstojus;

d) Puškinas.

5. Kur tėvai norėjo, kad jų sūnus mokytus?

a) Medicinoje;

b) Kunigų seminarijoje;

c) Teisėje;

d) Niekur nesimokytų.

6. Kur A. Vienuolis mokėsi?

a) Anykščiuose;

b) Vilniuje;

c) Liepojoje;

d) Maskvoje.

7. Kuriuos kūrinius Antanas Vienuolis parašė jaunystėje?

a) „Pati“ ;

. . .

10. Kokia buvo tikroji Vienuolio pavardė?

a) Mačiulis;

b) Jokūbonis;

c) Mickevičius;

d) Žukauskas.

Join the Conversation

×
×