CS-1, CS-2, CS-3, CS-4 rinkiniai ir jų ypatumai

829 0

 

 

VILNIAUS KOLEGIJA

 

Intelektualieji tinklai

  ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

KOMPIUTERIŲ TECHNIKOS IR TELEKOMUNIKACIJŲ KATEDRA

2017

Vilnius

Praktinis darbas N3

IN paslaugų rinkiniai

Darba parangė Albert Sobolevskij TK14A

2017

Praktinis darbas N3

Darbo tikslai:

Išsiaiškinti pagrindines IN paslaugas

Išsiaiškinti IN paslaugų rinkinių ypatumus

Užduotis:

Pagrindinės IN paslaugos

CS-1, CS-2, CS-3, CS-4 rinkiniai ir jų ypatumai

Informacijos šaltiniai:

ITU-T Rekomendacijos. Serija I ir Q.

E. Gasiūnienė. Intelektualieji tinklai. Konspektas. http://moodle.viko.lt.

IN paslaugos

FPH

FPH – Free Phone Service, liet. Nemokamo Sujungimo Paslauga.

FPH paslauga leidžia paslaugos vartotojui, pasinaudojant specialiais prieigos numeriais, nemokamai paskambinti paslaugos abonentui. Paslaugos vartotojas už šį skambutį nemoka. Skambutį apmoka FPH paslaugos abonentas pagal telefono sąskaitas.

FPH paslaugos pasiekimas visada iniicijuojamas po specialiojo tinklo prieigos kodo rinkimo. Tinklo prieigos kodas apibrėžiamas tinklo INAP pranešimų formavimo (“trigger”) taškuose. Pavyzdžiui, trigeris yra nustatytas paslaugos kodui 8 800 ir FPH paslaugos abonento numeris yra 12345. Tam, kad pasiekti šį FPH paslaugos abonentą, paslaugos vartotojas turi surinkti 8 800 12345 numerį.

1 pav. FPH paslauga

PRM

PRM – Premium Rate Service, liet. Padidintos Sujungimo Kainos Paslauga.

PRM paslauga leidžia paslaugos vartotojui, pasinaudojant specialiais prieigos numeriais, gauti tam tikrą informaciją iš paslaugos teikėjo, už šią informaciją apmokant pagal telefono sąskaitas. Dalis iš paslaugos vartotojų surinktų lėšų pagal tarpusavio susiitarimą yra pervedama į paslaugos abonento sąskaitą.

PRM paslaugos pasiekimas visada inicijuojamas po specialiojo tinklo prieigos kodo rinkimo. Tinklo prieigos kodas apibrėžiamas tinklo INAP pranešimų formavimo (trigger) taškuose. Pavyzdžiui, trigeris yra nustatytas paslaugos kodas yra 8 900 ir PRM paslaugos abonento numeris yra 12345. Tam, kad

pasiekti šį PRM paslaugos abonentą, paslaugos vartotojas turi surinkti 8 900 12345 numerį.

2 pav. PRM paslauga

UAN

UAN – Universal Access Number, liet. Universalaus Numerio Paslauga.

UAN paslauga leidžia paslaugos abonentui turėti universalų pasiekimo numerį. Turėdamas universalų pasiekimo numerį ir atitinkamai apibrėždamas potencialių paslaugos vartotojų skambučių maršrutizavimo taisykles (pagal laiką, kilmės kodą ir t.t) UAN paslaugos abonentas gali užtikrinti savo pasiekiamumą 24 val. per parą, 7 d. per savaitę. Priklausomai nuo laiko bei skambinančiojo geografinės lokacijos, skambučiai gali būti maršrutizuojami į artimiausią (vartotojo požiūriu) šiuo metu veikiantį UAN abonento ofisą, centrinį UAN abonento vartotojų aptarnavimo centrą arba, reikalui esant, ir į užsienio UAN abonento ofisą. UAN vartotojui gali būti pateikiami ir balsiniai pranešimai. Paslaugos vartotojas už šį skambutį moka tam tikru tarifu.

UAN paslaugos pasiekimas visada inicijuojamas po specialiojo tinklo prieigos kodo rinkimo. Tinklo prieiigos kodas apibrėžiamas tinklo INAP pranešimų formavimo (“trigger”) taškuose. Pavyzdžiui, trigeris yra nustatytas paslaugos kodui 8 500 ir UAN paslaugos abonento numeris yra 12345. Tam, kad pasiekti šį UAN paslaugos abonentą, paslaugos vartotojas turi surinkti 8 500 12345 numerį.

3 pav. UAN paslauga

VOT

VOT – Televoting, liet. Balsavimo Telefonu Paslauga.

VOT paslauga suteikia paslaugos abonentui galimybę vykdyti greitus ir plačią auditoriją apimančius nuomonių tyrimus. Balsavimo iniciatorius (VOT paslaugos abonentas) nustato klausimus ir galimus atsakymus į juos; kiekvienam atsakymui priskiriamas numeris – balsavimo kodas. Norintis balsuoti asmuo paprasčiausiai renka balsavimo telefonu paslaugos kodą (700) ir balsavimo kodą (

(0000) priskirtą jo atsakymui. Paskambinęs paslaugos vartotojas išgirsta pranešimą apie tai kad jo balsas buvo užregistruotas. Jei einamuoju momentu balsavimas nevyksta – paslaugos vartotojas išgirsta apie tai informuojantį pranešimą.

Paslaugos abonentas gali balsavimo informaciją stebėti realiu laiku Interneto pagalba.

Už paslaugą dalinai apmoka paslaugos abonentas užsisakydamas paslaugą, o dalinai – paslaugos vartotojas, atlikdamas skambutį balsavimo telefonu paslaugos numeriu.

Masinimo skambinimo paslaugos atveju aptarnaujami ypač dideli įeinančių skambučių kiekiai (pvz., “skambink ir laimėk” žaidimo metu). Šiuo atveju didžioji dalis skambučių yra sujungiama su balso pranešimais, kiti skambučiai gali būti nukreipiami realiu VOT paslaugos abonento numeriu.

4 pav. VOT paslauga

PPS

PPS – PrePaid Service, liet. Išankstinio Apmokėjimo Kortelių Paslauga.

PPS paslauga leidžia paslaugos vartotojams naudotis telefoniniu ryšiu iš anksto už jį apmokant. Paslaugos vartotojas, nusipirkęs kortelę, gali naudodamasis kortelės sąskaita, stebėti kortelės sąskaitos likutį, skambinti, naudotis kitomis pridėtinės vertės paslaugomis (Padidintos sujungimo kainos paslaugos, “Takas” ir kt.).

PPS paslaugos pasiekimas visada inicijuojamas po specialiojo tinklo prieigos kodo rinkimo. Tinklo prieigos kodas apibrėžiamas tinklo INAP pranešimų formavimo (“trigger”) taškuose. Pavyzdžiui, trigeris yra nustatytas paslaugos kodui 8 600 ir PPS paslaugos varianto kodas yra 12345. Tam, kad pasiekti šią specifinę PPS paslaugą, paslaugos vartotojas turi surinkti 8 600 12345 numerį.

5 pav. PPS paslauga

CS-2

IN galimybėms praplėsti ITU-T sukūrė paslaugų rinkinį. . .

Join the Conversation

×
×