Termodinamikos namų darbas

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO

Aplinkos inžinerijos fakulteto

Vandentvarkos inžinerijos katedros

TERMODINAMIKA

NAMŲ DARBAS

2015 m.m.

Vilnius

Užduotis:

1. Rasti idealiojo dujų turbinos ciklo, kai šiluma tiekiama izobariškai (p = const), parametrus charakteringuose taškuose ir atiduotos šilumos kieki(us), jei duota: p= 1,9 bar; t1 = 230 °C; t3 = 700 ºC;  = pp= 10; k = 1,4. Dujos – oras. Savitąją šilumą laikyti pastoviu dydžiu.

Duota:

P1=0,19 x 106 Pa;

Tn=tn + 273 K;

k=1,4;

R=287,04 J/kg·K;

 = pp= 10;

Sprendimas:

(1)

1-2 procesas yra adiabatinis:

(2)

971 K (3)

(4)

Kadangi procesas 2-3 yra izobarinis, tai = 1,9 Mpa (5)

(6)

Kadangi procesas 4-1 izobarinis, tai = 0,19 Mpa (7)

493 K (8)

(9)

Izobarinio degimo proceso 2-3 metu dujoms tiekiama šiluma Q1:

(10)

Izobarinio degimo proceso 4-1 metu dujoms tiekiama šiluma Q2:

(11)

Sukurtas darbas:

A= (12)

Terminis naudingumo koeficientas:

= 1-5 = -4 (13)

1 Lentelė. Rezultatų suvestinė

  1 2 3 4
p, MPa 0,19 1,9 1,9 0,19
T, K 503 971 973 493
V, m3 0.760 0.147 0.147 1.470

2. Kiek kartų mažiau 90 ºC temperatūros oro telpa rezervuare negu 80 K temperatūros oro, jei jo slėgis nepasikeičia?

Atsakymas: Izobarinis procesas – p=const: