Žana d’Ark

Žana d’Ark. Ji (gimė 1412 m. – mirė 1431 m.) buvo pavadinta Orleano mergele, nes kai anglai apsupo Orleaną (1429 m.), visi laukė tik stebuklo, kad kas nors juos išvaduos. Tas stebuklas ir įvyko. Žana d’Ark girdėjo archangelo Mykolo ir šventųjų Kotrynos ir Margaritos balsus, pranešusius apie šventą misiją – išvaduoti šalį. Taigi Žana paprašė karaliaus žirgo ir palydos. Nuvykus į Orleaną, jį išgelbėjo per dešimtį dienų. Po to įvykio (1431 m.), ji buvo atiduota anglams, paskelbta eretike ir ragana, buvo sudeginta. 1456 m. naujojo (bažnytinio) proceso metu buuvo reabilituota.

Žanos epopėja

1412m. Domremy kaimelyje pasiturinčio valstiečio šeimoje gimusiai Žanai buvo tik sukakę šešiolika, kai ji 1428m. gegužę prisistatė kapitonui Robertui Baudrikurui, karaliau patikėtiniui Vokuliore. Žana praneša, kad jai patikėta atlikti dieviškąja misija – išvaryti anglus iš Prancūzijos teritorijos. Po daugelio menesių dvejonių Baudrikuras pasiryžta nusiųsti Žaną į Chinoną, kad ten ji susitiktų su karaliumi Karoliu. Jie susitinka 1429m. vasarį, ir Žana įtikina karalių savo misijos tikrumu.
Nuo tada Žana tampa kare. 1429m. gegužę ji dalyvauja ginant Orleaną. Taip pat kaunasi atsiimant Jaargą, Mengą, Božencą bei pergalingame Patai mūšyje birželio 18d. Plačiai pasklinda garsas apie jos žygius, Žana tampa populiari didvyrė. Liepos 17 d. ji stovi greta Karolio VII, kai šis karūnuojamas Reimse. Tai – jos triumfo diena.
Spalį, Paryžiaus apsiausties metu, Žana sužeidžiama, bet vi

is dar dalyvauja mažose operacijose. 1430m. ties Compiegno Žana sugauna Burgundijos grafo žmonės. Teismas prasideda 1431m. sausį, o gegužės 30d. senojoje Ruano turgaus aikštėje jai buvo sukrautas laužas.

Istorijos faktai:
mažame Šampanės (Champagne) provincijos miestelyje Domremy gimė Žana D’Ark. Jos tėvai buvo krikščionys, bet labai neturtingi žmonės.
Prancūzijos pulkai nusprendė pasipriešinti anglams ir nutraukti jų invaziją Normandijoje. Tačiau šis išpuolis baigėsi tragiškai – 1415 m. spalio 25 d. puikiai organizuota ir gerai ginkluota anglų kariuomenė tiesiog nokautavo prancūzus, kurie neteko net 7000 riterių.
1424 m. vasarą Žana D’Ark pirmą kartą išgirdo balsus iš Dangaus. Jos teigimu, mergaitei pasirodę angelai (šventieji Catherine, Michaelas ir Margaret), kurie liepė jai nusikirpti plaukui, užsidėti vyriškus drabužius ir susitikti su nekarūnuotu Prancūzijos karaliumi Charlesu.
1429 m. vasario mėnesį po 11-os dienų klajonių peer anglų užgrobtas teritorijas Žana D’Ark atvyko į Chinono pilį, kur tuo metu gyveno Charlesas. “Dievo pasiuntinė” susitiko su Charlsu ir perdavė savo misiją: “Rojaus karalius mane atsiuntė, kad išlaisvinčiau Orleaną nuo anglų grobikų ir atvesčiau Karalių į Reimsą, kur jis bus karūnuotas ir pagerbtas”. Charlesas pažadėjo viskuo pasirūpinti.
1429 m. balandžio mėnesį Tourso mieste Žanai D’Ark buvo įteikti visi ginklai, apranga, kardas ir vėliava, ant kurio buvo atspausdintas Dievo paveikslas ir žodžiai “Jesus, Maria”.
1429 m. gegužės 8 d. nuo anglų apgulties buvo išlaisvinta pa

askutinė Orleano miesto tvirtovė. Tai buvo pirmoji Žanos D’Ark pergalė.
1429 m. birželio 18 d. įvyko mūšis prie Pathay’aus: lordo Tallboto kariuomenė buvo lengvai nuginkluota, o prancūzų pulkai prarado vos tris žmones.
Reimso mieste buvo karūnuotas Prancūzijos karalius Charlesas VII-asis.
prasidėjo labai sunkūs laikai Žanai D’Ark ir jos vadovaujamiems kariams: nelaimėta nei vienas mūšis, nesėkmingai baigėsi bandymas išlaisvinti Paryžių.
kovodama Compiegne miestelyje (netoli Paryžiaus) Žana D’Ark pateko į nelaisvę ir buvo parduota anglams. Kaip bebūtų keista, Prancūzijos karalius, dėl kurio ji kovojo ir rizikavo savo gyvybe, net nebandė jos išlaisvinti.
1430 m. gruodžio mėnesį Žana D’Ark buvo atvežta į Ruaną (dabartinę Normandijos sostinę), kur buvo kalinama, kankinama ir teisiama.
gegužės 23 d. vyko oficialus Žanos D’Ark teismas.
1431 m. gegužės 30 d. kovotoja už Prancūzijos laisvę buvo apkaltinta raganyste ir nepaklusnumu bažnyčiai, nes ji dėvėdavo vyriškus drabužius, kas tais laikais buvo griežtai uždrausta. Žana D’Ark buvo sudeginta ant laužo Ruano turgaus aikštėje.
(praėjus ketveriems metams po to, kai Prancūzija iškovojo nepriklausomybę) Prancūzijos asis įsakė oficialiai peržiūrėti 1431 m. teismo išrašus.
teismas iškilmingai paskelbė, kad visi kaltinimai Žanos D’Ark atžvilgiu yra neteisingi.
Žana D’Ark buvo kanonizuota. Romos bažnyčia pripažino Prancūzijos didvyrę Šventąja.

Per žiaurus, kad būtų pakenčiamas, 1431m. gegužės 30d. Ruane paskelbtas Žanos mirties ant laužo nuosprendis, skeptiškai nuteikė jos ge

erbėjų minią. Ar jie buvo teisūs? 1435m., praėjus ketveriems metamas, Žana prisistačiusi jauna mergina buvo atpažinta savo šeimos ir mūšių draugų.

Šventoji Žana d‘Ark buvo labai svarbi Prancūzijai kadangi savo tikėjimo Dievu ir sielos stiprybės galia sugebėjo pažadinti visos Prancūzų tautos dvasią kovai prieš priespaudą.

Leave a Comment