XX amžius: mosklo ir technikos revoliucija

XX a. — tai dinamiškos mokslo ir technikos raidos amžius. Po Antrojo pasaulinio karo atsigavusios valstybės ne tik atkūrė nuniokotą ūkį, bet ir ėmė ieškoti geresnių būdų gyventi ir… kariauti.XX a. viduryje fizikos, chemijos, biologijos mokslų laimėjimai sparčiai pritaikomi praktikoje. Atsirado naujos mokslo šakos. Panaudojant atomo skilimo galią buvo sukurta atominė bomba, reaktyvinis variklis, pavyko pakilti į kosmosą. Išrastas kompiuteris, įsavintas lazerio spindulys. Žmonės išsilaipinor Mėnulyje, pagamino robotą, branduolinius, biologinius, cheminius ginklus, įvaldė sudėtingiausias technologijas. Visiškai pakito buitis, transportas, statyba.Žmonės daug gamina tam, kad parduotų, turtėtų, vartotų. Gamina, imdami žaliavas iš gamtos ir išmesdami į aplinką begalę įvairių atliekų, teršdami ir niokodami gamtą.Gamyba netelpa vienos valstybės ribose. Ji virto pasauline. Tarp gamintojų vyksta atkakli konkurencinė kova, verčianti kurti ekonomines sąjungas. Iškilo trys ekonominiai centrai — JAV, Vakarų Europa ir Japonija.Pasaulis suskilo į turtingas ir neturtingas, atsilikusias šalis. Pastarosios yra žaliavų, pigios darbo jėgos tiekėjos, prekių realizavimo rinka. Į ekonomiškai stiprias valstybes legaliai ir nelegaliai plūstantys emigrantai keičia jų demografinę padėtį.Sparčiai daugėja pasaulio gyventojų, bet tik dėl Afrikos, Azijos žemynų gyventojų prieaugio. Ten žmonėms pragyventi neužtenka išteklių, juos persekioja badas, epidemijos. O pažangių valstybių visuomenė sparčiai sensta dėl mažo gyventojų prieaugio.Mokslo ir technikos atradimai, masinės, pasaulį apimančios informacijos priemonės pakeitė žmonių sampratą apie pasaulį. Kūryba atspindi technikos amžių, jo aktualijas. Plinta masiniam vartojimui skirta kūryba, teikianti trumpalaikį malonumą, dažnai žadinanti žemiausius žmogaus instinktus. Pažangių valstybių visuomenei rūpi ne tik įdiegti naujausias technologijas, bet ir nuo jų žalingo poveikio apsaugoti jaunąją kartą.Nors medicinoje taikomi naujausi mokslo laimėjimai, tačiau ir ji bejėgė įveikti amžiaus ligas — ŽIV (AIDS), vėžį ir kitas.

Keičiasi ir žmonių moralinės vertybės. Šeima praranda savo ankstesnę paskirtį, dalis visuomenės ją ignoruoja.Patriarchalinę visuomenę keičia lygių lyčių teisių ir pareigų visuomenė, įgaunanti net karingojo feminizmo apraiškų.Savo turėtas pozicijas visuomenėje prarado tradicinės religijos, jos modernėja. Atsirado nauji garbinimo objektai — aktoriai, sportininkai, dainininkai, manekenai, madų kūrėjai.