Vincas Mykolaitis Putinas

Vincas Mykolaitis-Putinas

Vincas Mykolaitis-Putinas (1893 m. sausio 6 d. – 1967 m. birželio 7 d.) – XX amžiaus pradžios lietuvių poetas ir prozininkas. Labiausiai žinomas savo simbolistiniais eilėraščiais ir romanu „Altorių šėšėly“.

Turinys 1 Biografija2 Kūryba 2.1 Ankstyvoji kūryba2.2 Tarp dviejų aušrų (1927)2.3 Altorių šėšėly

Biografija

Vincas Mykolaitis gimė ūkininkų šeimoje Pilotiškių kaime (Marijampolės r.]]. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir 1909 baigęs keturias klases įstojų į Seinų kunigų seminariją. Nuo 1911 metų ėmė spausdinti savo kūrybą Putino slapyvardžiu. 1915 buvo įšventintas į kunigus ir pradėjo studijuoti Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1917 išleido pirmąjį lyrikos rinkinį “Raudoni žiedai”. Gavęs stipendiją studijoms Vakarų Europoje, 1918 metais išvyko į Šveicariją, Fribūro universitete studijavo filosofiją bei filosofijos ir meno istoriją.

1923-1929 Lietuvos universitete dėstė naująją lietuvių literatūrą, visuotinės literatūros įvadą ir estetiką. 1924-1932 buvo kultūrinio žurnalo “Židinys redaktorius. 1927 metais išleistas jo eilėraščių rinkinys “Tarp dviejų aušrų”, 1933 m. pabaigė rašyti romaną “Altorių šėšėlyje”. 1935 m. Putinas oficialiai atsisakė kunigystės ir vedė. Po metų išleido dar vieną svarbų poezijos rinkinį “Keliai ir kryžkelės”.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, pradėjo dirbti Vilniaus universitete iki jo uždarymo 1943 metais. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai į Vakarus nepabėgo. Tuo laikotarpiu parašo pirmasias romano “Sukilėliai” dalis (liko nepabaigta), vėl ima kurti poeziją. Mirė 1967 metais Kaune, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse.

Kūryba

Ankstyvoji kūryba

Ankstyviesiems Putino eilėraščiams būdingas šviesių gyvybingos gamtos išgyvenimų vaizdavimas. Eilėraščių centre paprastai stovi gamtos detalės: pavasario žiedas ar praplaukiąs debesis, kurios atspindi tokį patį skaidrų “lyrinio Aš” vidinį pasaulį.

Tarp dviejų aušrų (1927)

Šis žymiausias Putino poezijos rinkinys siejamas su simbolizmu. Ši meno kryptis poetui padarė didelę įtaką studijuojant Rusijoje bei Vakarų universitetuose. Jam pačiam simbolizmas buvo naujas romantinio judėjimo etapas – terpė išsiskleisti asmenybei.

Putino simbolistinė poezijai būdingi du ryškūs bruožai. Pirmiausia juntamas pasaulio harmonijos ir žmogaus susiliejimo su pasauliu patyrimas. Bet tuo pačiu nuolat seka ir niekad nesibaigianti disharmonija ir konfliktas. Kaip ir ankstesnėje kūryboje poetui svarbi gamta. “Lyrinis aš” čia žvelgia į didžiules panoramines erdves, padedančias pajusti būties visumą.

Altorių šėšėly

Putino romanas “Altorių šėšėly” laikomas vienu svarbiausių lietuvių prozos kūrinių ir yra ryškiausias psichologinio realizmo pavyzdys lietuviškoje literatūroje. Nepaisant to, kad jis griežtai neigė romano autobiografiškumą, pagrindinio knygos veikėjo Liudo Vasario išgyvenimai ir kai kurie gyvenimo vingiai sutampa su autoriumi.