Telefono atsiradimas

Apie telefono kūrėją

Telefoną išrado škotų kilmės amerikietis mokytojas Aleksandras Grejamas Belas ( 1847-1922 ). 1875 m. Belas darė eksperimentus su pirmosiomis telegrafo sistemomis.Tam jis vartojo liežuvėliais vadintas vibruojančias plieno juosteles.Belas nustatė , kad vibruojant liežuvėliui viename linijos gale,liežuvėlis kitame gale ima skleisti garsą.

Telefono atsiradimo istorija

Nors daugelis mano, kad Aleksandras Belas išrado telefoną, tačiau išradimo istorija yra sudėtingesnė. 1861 m. vokiečių mokytojas Filipsas Raisas sukūrė įrenginį, kurį pavadino telefonu. Juo laidais galima buvo perduoti muziką. Jeigu savo išradimui būtų skyręs daugiau laiko, Raisas būtų perdavęs ir kalbą.Šiuolaikinį telefoną sukūrę du vyrai padarė tai stulbinančiai panašiomis aplinkybėmis. Aleksandras Belas iš Bostono ir Eliša Grėjus iš Čikagos stengėsi sukurti harmoninį telegrafą – įrenginį, leidžiantį keletą telegrafo signalų sklisti ta pačia linija. Šią problemą vėliau išsprendė Tomas Edisonas. Nepasisekus sukurti harmoninio telegrafo, abu šie vyrai metėsi kurti telefono. Jie abu padavė prašymus patentams tą pačią 1876 m. vasario 14 dieną, tik Belas iš artimesnio Bostono į Patentų biurą atvyko keliomis valandomis anksčiau už Grėjų. Taip JAV telefono patentas Nr. 174465 buvo išduotas Belui.Po kelerių metų Raiso telefonas vėl buvo atsidūręs dėmesio centre, kai keletas mažesnių kompanijų bandė sumenkinti Belo patentą ir parodyti, kad Raiso idėja buvo pirmutinė. Bet viename teisme teisėjas pastebėjo, kad “Raiso amžius niekada nebūtų sukūręs kalbančio telefono”, ir Belas laimėjo. Daugelį principinių sprendimų kartais padaro teisėjai.

Telefono veikimo principas

Visus telefonus sudaro siųstuvai ir imtuvai. Juos ir reikėjo sukurti. Belas sukūrė du skirtingus siųstuvus – mikrofonus. Viename buvo membrana, prispausta prie metalinio strypelio, įmerkto į silpną rūgštį. Kai žmogus kalbėjo į mikrofoną, garsas judino membraną, kuri savo ruožtu kilojo strypelį rūgštyje. Judėdamas strypelis keitė elektros varžą tarp jo ir indo dugno su rūgštimi. Kalbant į mikrofoną reikėjo tą indą su rūgštimi laikyti rankoje. Beeksperimentuodamas Belas kartą išpylė rūgštį sau ant klyno ir sušuko padėjėjui Vatsonui: “Vatsonai, ateik čia!” Tai ir buvo pirmoji telefonu perduota kalba.

Belas sugalvojo garso keitimui į elektros srovę panaudoti magnetinės indukcijos reiškinį. Indas su rūgštimi buvo pakeistas membrana, kuri lietė vielos spiralėje esantį strypelį. Garsas, judindamas membraną, judino strypelį spiralėje ir šioje susidarydavo elektros srovė. Šis įrenginys neveikė gerai kaip mikrofonas, tačiau veikė gerai kaip garso imtuvas – telefonas. Taigi net dabartiniams telefonams ir garsiakalbiams praverčia Belo idėja.

Telefonų stotys

Ilgai telefonų stotyse telefonistės, sėdėdamos prie skirstomųjų skydų, sujunginėjo abonementus. Pakėlus telefono ragelį ir pasukus rankeną, jis imdavo generuoti elektros srovę, kuri signalizuodavo operatorei. Su abonementu sujungti telefonistė įkišdavo laidus į reikiamo abonemento liniją. Mažuose miesteliuose telefonistės mintinai žinojo visus abonementus. Pasibaigus pokalbiui, telefonistė vėl išjungdavo liniją ir nutraukdavo srovę. Tokie įrenginiai Lietuvos miesteliuose veikė iki XX a. 8-ojo dešimtmečio. Tačiau kitur buvo kitaip.Toks jungimo būdas buvo per lėtas. Almanas Braunas Strogeris (Strowger) iš Kanzas Sičio (JAV) jau 1889 m. sugalvojo automatinį diskinį jungiklį, kuriam telefonų stotyse nereikėjo operatorės ir kuris naudojamas iki šiol.Belo telefonai turėjo vieną laidą, nes kitą atstodavo žemė. Reikėjo mažiau brangių laidų, bet buvo visokių elektros trikdžių. Išsiplėtus elektrifikacijai, elektros trikdžiai tapo nepakeliami. Apie 1880 m. telefonų kompanijos pradėjo naudoti dviejų laidų linijas. Tokios naudojamos iki šiol.Telefono tinklasKompiuteriu valdomas telefono skirstiklis sujungia du telefonus.Kai žmogus renka vietinio telefono numerį,automatiniai skirstikliai sujungia ryšio linijas tiesiogiai.Tarptautiniai signalai keliauja povandeniniais kabeliais arba radijo bangų pavidalu per palydovus.

Telefono reikšmė

Telefonas skirtas greitam ir patogiam bendravimui,informacijos perdavimui ir gavimui.