Tarpukare 1919-1939m.

TARPUKARE (1919-1939)

1919-1923 – pokarine suirute.

1923m. JAV pasiule Daneso plana, pagal kuri butu suteikusios paskolas VOK reparacijoms moketi. VOK neeme.

1930m. JAV pasiule Jungo plana dalimis moketi per 57 metus.

PRA ir ANG pokarine suirute iveike ivesdamos visuotine rinkimu teise (ir vyrams, ir moterims).

1924-1928 – stabilizacijos laikotarpis. Ekonomika pasieke prieskarini lygi. Ivedamas autoritarizmas ir totalitarizmas (bolsevizmas ir fasizmas).

1920m. sukurta Tautu Sajunga (gyvavo iki 1943m.). TS savo vaidmens neatliko, nes nesukure kariuomenes ir neuzkirto kelio II pas. karo rengimui.

1925m. – Lokarno sutartys, jos turejo pripazinti pokarini zemelapi. Pasirase VOK, PRA, BEL, LEN, ITA, AUS.

1928m. – Briano-Kelogo sutartis, kuria pasirase 54 valstybes, 17 is ju pripazino agresoriaus apibrezima.

Demokratija Europoje buvo per silpna sulaikyti fasizmo plitima. Vakaru Europoje svarbiausios demokratines valstybes: ANG, PRA, o Rytu Europoje: Cekoslovakija.

1929-1933 – pasauline ekonomine krize. Prasideda JAV. Du budai isbristi:

1) etatizmas (pasinaudojo VOK) – valstybe kai kurias imones pereme i savo rankas ir pradejo kontroliuoti ekonomika, planuoti, kiek ir ko gaminti.

2) 1932m. JAV perzidentas Franklinas Ruzveltas paskelbe “Naujaji kursa”. FR isrinktas 1932, 1936, 1940 ir 1940. 1945 jis mire.

1934-1939 – pasirengimas naujam karui.

POKARIO METAIVOK – nacionalsocializmas arba hitlerizmas, ITA – fasizmas.

PRA buvo fasizmas, bet susikure sajunga – antifasistinis Liaudies frontas, i kuri susijunge visos nefasistines partijos ir nuverte fasizma.

1936-1939m. – ISP pilietinis karas, po kurio ivestas F. Franko rezimas (iki jo mirties 1975m.) – autoritarizmas.

ANG fasistams vadovavo Moslis, VEN – Hortis. LEN – sanacinis (sanacija – vyriausybes priemoniu sistema autoritariniam rezimui stiprinti) autoritarinis rezimas (Pilsuckis).

Demokratija isliko – ANG, PRA, BEL, OLA, LIUK, Skandinavijos valstybese, SVEIC.

Fasistiniai rezimai gali isigaleti:

1) taikiu budu (rinkimu);

2) perversmu.

1926 12 17 perversmas LT, isigali autoritarinis Smetonos rezimas, o ne fasistinis. Fasistai naikina komunistus.

FASIZMAS – ideologija, kuri apima visas gyvenimo sritis. Gime XIX a. pab., pradininkai: pranc. Gobinas ir it. Gabrielis de Anuncijas, kurie savo kuryboje suformavo fasizmo ideologija. Fasizmo idejos:

a) asmenybe paneigiama, iskeliama tauta (TAUTA);

b) is nacionalizmo issirutulioja vienos valstybes garbinimas (VALSTYBE);

c) sukuriamas vado kultas (VADAS).

Vokieciai save laike arijais, kurie yra isskirtine rase ir jiems skirta valdyti pasauli.

Fasizmas gime ITA 1922 10 27. Italai fasistai pralaimeje rinkimus surenge zygi i Roma ir karalius Viktoras Emanuelis III, nebegaledamas reguliuoti ITA esamos padeties, leido 10 29 Musoliniui sudaryti vyriausybe. ITA valdzia vadinosi Didzioji Taryba.

Iki 1935m. ITA fasistai nebuvo agresyvus uzsienio politikoje, nevykde teroro pries zydus.

Nuo 1936m. ITA suartejo su VOK, nes jos ir JAP pasirase Antikominterno pakta, nukreipta pries komunizma.

VOK fasizmas gimsta 1923m., Hitleris suruosia alaus puca, kurio metu rengiasi nuversti demokratine VOK vyriausybe (prez. Hinderburgas). Hitleris buvo suimtas ir uzdarytas i kalejima, ten parase “Mano kova”. I valdzia Hitleris atejo rinkimu keliu. 1933 01 30 Hinderburgas leidzia Hitleriui sudaryti vyriausybe. Nuo 1934 04 valdzia Hitlerio rankose, Hinderburgas mire. Hitleris tampa fiureriu. ITA vadas – duce.

Hitleris laikosi etatizmo politikos, sukuria aparata agresijoms vykdyti:

SS – esesininkai, Hitlerio asmenine apsauga;

SD – policija;

SA – apsaugos batalionai, saugojo partija, gausiausi;

Gestapas – slaptoji policija.

Prievartos aparatas nukreiptas pries zydus, cigonus ir komunistus.

1934m. Reichstago gaisras, apkaltinti komunistai.

1934 06 07 valo fasistu gretas (ilguju peiliu renginys), sunaikinamas Ernstas Remas.

1928 11 09 Kristoline naktis VOK – i gaves iseina visi junginiai ir dauzo zydu namus, parduotuviu vitrinas. Buvo sakoma, kad zydai – komunistu sajungininkai.

Vermachtas – VOK kariuomene, apie 3,5 milijono.

TARPTAUTINE POLITIKA 4 DES-JE

1936m. – Antikominterno paktas.

1939m. VOK ir ITA sudare Plieno pakta (pasirenge kariauti kartu). Prasideda grobikiska politika.

1935m. VOK vykdo kariuomenes pertvarkymus: praso sumazinti Versalio nutarimus ir nori sukurti 300000 kariuomene, kuria karine pramone ir iki II pas. karo sukuria 3,5mln. kariuomene.

1935m. VOK uzima Saros baseina.

1938 09 28 Miuncheno suokalbis, dalyvauja ITA, PRA, ANG, VOK ir CEK vyriausybe. Hitleris pareikalavo atiduoti visas CEK sritis, kuriose gyveno vokieciu. Nei viena didzioji valstybe nepriestaravo.

CEK – demokratiskiausia, ja apginti panoro SSRS, bet CEK nesipriesino ir 1939 03 15 okupuota.

1934m. PRA pasiule sudaryti Rytu Europos pakta pries fasizmo plitima Europoje (SUO, EST, LAT, LT, LEN, CEK). Bet pakto sudarymui pasipriesino LEN ir CEK, motyvuodamos tuo, kad sis paktas apsaugos tik Sovietu Sajunga.

ANG ir PRA parode, kad ju demokratija per silpna. PRA ministras pirmininkas Patenas, ANG – Cemberlenas.

Bendrininku kovai su fasizmu iesko Sovietu Sajunga.

1939m. vasara ivyko pasitarimas Maskvoje, kuriame dalyvavo SSRS, ANG ir PRA atstovai. Buvo bandoma sudaryti kolektyvinio saugumo sutartis, bet ji nebuvo sudaryta, nes SSRS pareikalavo leisti jai ivesti kariuomene i LEN teritorija ir RUM, kad galetu kovoti pries VOK ir sustabdyti jos agresija.

1939 08 23 dvisale sutartis Maskvoje tarp VOK ir SSRS – Rybentropo-Molotovo (Hitlerio ir Stalino uzs. reikalu ministrai) paktas – nepuolimo sutartis 10 metu. Lietuviai vadina Juodojo kaspino diena, nes pagal slaptus protokolus Hitleris gavo Vakarines LEN zemes ir LT, o Stalinas – LAT, EST, SUO ir rytines LEN zemes.

1939 09 28 tarp Hitlerio ir Stalino nauja sutartis: Sienu ir Draugystes, pagal kuria Stalinas atidave Hitleriui kai kurias Rytines LEN zemes, o mainais gavo LT be Suvalkijos.

1941 01 Stalinas is Hitlerio nusipirko Suvalkija, sumokedamas 7,5mln aukso markiu (3,5mln doleriu).

Vienintele Stalino itakai nepasidave SUO, todel 1939 11 iki 1940 03 vestas karas su SUO, SUO pralaimejo (Sovietu-suomiu ziemos karas).