Informacinių technologijų panaudojimas kuriant mokomąją svetainę

Informacinių technologijų panaudojimas kuriant mokomąją svetainę

KURSINIS DARBAS

TURINYSĮVADAS………………………………………………………………………………………………………………………….3INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS KURIANT ELEKTRONINĘ FIZIKOS MOKOMĄJĄ SISTEMĄ:………………………………………………………………………………………………….5HTML (HyperText Markup Language)………………………………………………………………………………….5MICROSOFT FrontPage 2003…………………………………………………………………………………………….13JavaScript………………………………………………………………………………………………………………………….19LITERATŪRA…………………………………………………………………………………………………………………21PRIEDAI…………………………………………………………………………………………………………………………22

ĮVADASKompiuteris ir kitos naujos informacinės technologijos jau seniai randa savo vietą ne tik mokyklos informatikos, bet ir kitų mokomųjų dalykų pamokose. Kompiuterinės programos labai paįvairina fizikos pamokas. Informacinės technologijos neišvengiamai įsiliejo ir į ugdomąjį procesą, integravosi į kitus mokomuosius dalykus: aiškinti teorinę medžiagą, testuoti mokinius, individualizuoti mokymo procesą, demonstruoti bandymus ir pan. Tarptautiniai tyrimai rodo, jog moderniosios ugdymo priemonės gali pagerinti mokymą ir mokymąsi: informacijos ir komunikacijos technologijos priemonių taikymas ugdymo procese gali turėti reikšmingos teigiamos įtakos moksleivių rezultatams, nuostatoms bei jų bendravimui su mokytojais bei bendraamžiais. Modernių mokymo priemonių diegimas glaudžiai siejasi su naujais bendraisiais ugdymo tikslais, o nauji ugdymo tikslai – su informacijos ir komunikacijos technologijos taikymu. Su vis spartėjančia kompiuterių ir komunikacijos technologijos kaita, nuolatos atsiveria vis naujos, šių priemonių taikymo ugdymui galimybės. Prieš keletą dešimtmečių atsiradus kompiuteriui nebuvo manoma, kad kompiuteris padės fizikos besimokantiems mokiniams ir šio dalyko mokytojams. Pasirodo ir čia galima atrasti vietos kompiuteriui. Kompiuterių panaudojimas klasėse – ar su jais dirbtų mokytojo vadovaujama mokinių grupė, ar mokinys individualiai – atveria naujas mokymo galimybes.Fizikos mokymo kompiuterizavimas turėtų pagerinti mokymo darbą, padidinti jo efektyvumą ir kartu sumažinti skirtumą tarp tų mokėjimo ir įgūdžių, kuriuos šiandien gauna mokiniai, ir tų kurių reikalauja dabartinė visuomenė.Kompiuterizuojantis mokykloms bei visuomenei tikslinga mokomąją medžiagą pateikti elektroniniu pavidalu.Tikslas. Elektronionės fizikos mokomosios sistemos „Vidinė kūnų energija ir jos kitimas“ IX klasei sudarymas.Uždaviniai:1. Elektronionės fizikos mokomosios sistemos „Vidinė kūnų energija ir jos kitimas“ IX klasei sudarymas:1.1. Teorinės medžiagos susisteminimas;

1.2. Uždavinių su sprendimais susisteminimas;2. Elektronionės fizikos mokomosios sistemos „Vidinė kūnų energija ir jos kitimas“ IX klasei sukūrimas;3. Pateikti elektroninę mokamąją priemonę mokytojams ir IX klasės mokiniams besimokantiems fizikos.

Darbo struktūra: Įvado, kuriame atskleidžiau temos aktualumą, tikslus, uždavinius; Teorinės dalies, kurią sudaro du skyriai; Praktinės dalies (uždaviniai); Išvados; Literatūros sąrašo; Priedo.

1. Informacinių technologijų panaudojimas kuriant elektroninę fizikos mokomąją sistemąKasmet pasaulinis interneto tinklas vis tobulėja. Tobulėja ne tik savo galimybėmis, talpinamos informacijos kiekiais, bet ir tuo, kad jo tinklapių formatas (HTML) taip suprastina darbą, kad savo tinklapius gali skelbti kiekvienas kompiuterine prasme raštingas žmogus. Skirtingai nei spausdintiniai dokumentai, Web puslapiai gali būti dinamiškai atnaujinami ir tobulinami, todėl pridėti, pakeisti ar pašalinti jau egzistuojantį tekstą ar kito pobūdžio informaciją galima bet kuriuo metu.Tinklapiai yra elektroniniai dokumentai, kuriuos galima perskaityti internete, naudojantis tam skirta naršykle, kaip kad Internet Explorer, Netscape ar Opera. Tinklapius sudaro skirtingo pobūdžio dokumentai:• tekstiniai failai, turintys plėtinį *.htm arba *.html• dokumentai, sukurti specializuotomis internetinių puslapių kūrimo programomis, kaip kad Microsoft FrontPage, Namo WebEditor, QuickSite, HomeSite ir kt.• daugialypės terpės dokumentai, kuriuose yra grafikos ir garso komponentų• dokumentai, turintys nuorodų į kitus interneto puslapiuiTokie dokumentai laikomi pasauliniame tinkle, tiksliau interneto serveriuose. Kad būtų patogiau juos rasti, jie sugrupuojami į taip vadinamas interneto svetaines.1.1. HTML (HyperText Markup Language)

HTML (Hyper Markup Language) – tai kalba, kuria ,,kalba “ pasaulinio tinklo WWW serveriai ir kurią ,,supranta” tinklo naršyklės. Išvertus į lietuvių kalbą, tai reikštų hiperteksto žymėjimo (arba formatavimo) kalba.HTML aprašo loginę WWW puslapių struktūrą (dokumentų bei juos sudarančių skyrių ir skirsnių antraštes, pastraipas, iliustracijas, lenteles, nuorodas ir pan.) ir fizines dokumento savybes (šrifto parametrus, lentelių, iliustracijų bei kitų elementų matmenis ir pan.).

HTML kalbos komandos. HTML kalbos komandos dažnai vadinamos tegais. Komanda – tai simboliai, skirti vaizdo formatavimui dokumente. Peržiūrint dokumentą naršykle jie nematomi.Komandų rūšys: konteinerinės: jos turi pradžios ir pabaigos žymes. <žymė> turinys, kurį komanda įtakos žymė><žymė> – įjungia formatavimą; žymė> – išjungia formatavimą.Pvz.:

laba diena

 nekonteinerinės: jos neturi pabaigos žymės (tokių mažuma). <žymė> turinysTalpina puslapyje elementą, neįtakoja turiniui.Pvz.: – perkelia tekstą į kitą eilutę.HTML dokumentą sudarančios pagrindinės dalys:1. HTML – indentifikuoja dokumentą kaip interneto puslapį.2. HEAD – tai vadinamoji HTML ,,antraštė”, nurodanti įvairią techninę informaciją. Tai informacija naršyklei, o ne vartotojui.3. BODY – pagrindinė HTML dokumento dalis, susidedanti iš HTML komandų ir teksto.HTML dokumento struktūra:Dalies paskirtis. dedama informacija apie dokumentą, kuri skirta naršyklėms ir paieškos sistemoms.Tai gali būti informacinės META žymės, kurios nusako dokumento kalbą, autorių, raktinius žodžius. Šioje dalyje būna TITLE žymė, nusakanti dokumento pavadinimą, gali būti aprašomi skriptai, stilių lentelės. dalyje esanti informacija apdorojama pirmiausia. – – nurodoma kalba (15-20 žodžių) čia užrašomas puslapio pavadinimas Dalies paskirtis. Tai pagrindinė dokumento žymė. dalyje saugoma visa informacija, susijusi su informacijos atvaizdavimu naršyklės lange.Dalies atributai (savybės, parametrai): (BACKGROUND=”bgURL“, BGCOLOR=”color“, TEXT=”color”, LINK=”color“, VLINK=”color“, ALINK=”color“). Dalies atributų paskirtis:Teksto šrifto keitimas. Teksto šrifto ir spalvos keitimui naudojama komanda …….

Pagrindiniai komandos atributai (savybės, parametrai):Pastaba: galima nurodyti ir šriftą skirtą visam dokumento tekstui, išskyrus ribojamą komanda . Tai daroma komanda be pabaigos žymės, kuri rašoma dalyje . Šios komandos atributai tokie pat kaip ir komandos .Teksto spalvos ir dydžio keitimas.Pastaba: raidžių dydis gali būti nurodomas ir realiatyviai: -3, -2, -1, +1, +2, +3. Prie parametro galima įterpti skaičius nuo –7 iki +7.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 920 žodžiai iš 3065 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?