Tarptautinis Lietuvos nepriklausomybes pripazinimas

Tarptautinis Nepriklausomybės pripažinimas

Atkurtą Lietuvos nepriklausomybę ne iš karto pripažino užsienio valstybės. Tam nemažai kliudė SSRS, davusi suprasti pasauliui, jog atkurtos Lietuvos Respublikos pripažinimas būtų kišimasis į SSRS vidaus reikalus. Didžiųjų valstybių vadovai neslėpė, jog šiuo klausimu yra atsargūs ir vengia konflikto su SSRS. JAV prezidentas Dž. Bušas pareiškė, kad JAV pripažins Lietuvos nepriklausomybę tada, kai jos Vyriausybė pradės vykdyti valdžią savo teritorijoje. Kai kurios užsienio valstybės, pavyzdžiui, Danija, teigė, kad tebegalioja ankstesnio Lietuvos pripažinimo aktai, kadangi Vakarų valstybės (išskyrus Švediją) niekuomet nebuvo pripažinusios Baltijos šalių aneksijos 1940-aisias metais.

Net ir tos valstybės, kurios Lietuvos atžvilgiu buvo palankiai nusiteikusios – Islandija, Danija, – nesiėmė konkrečių veiksmų: nesteigė Lietuvoje diplomatinių atstovybių, nesiūlė atkurti Lietuvos atstovybių savo šalyse. Kaip ir JAV, jos teisinosi tuo, kad Lietuvos vyriausybė nepakankamai kontroliuoja savo teritoriją ir normali atstovybių veikla negalės būti užtikrinta. Kai kurios valstybės (Švedija, Danija) būtent dėl to ir atsisakė pripažinti Lietuvą – mat Lietuva neturi vieno iš trijų būtinų valstybės požymių – vyriausybės, pakankamai kontroliuojančios savo teritoriją.

Tik 1991 m. vasario 11 d., praėjus beveik metams po Nepriklausomybės akto paskelbimo, Lietuvos respubliką de jure pripažino pirmoji užsienio valstybė – Islandija, iškart susilaukusi neigiamos SSRS reakcijos – SSRS atšaukė iš Islandijos savo ambasadorių ir ėmė taikyti ekonomines sankcijas. Netrukus, vasario 29-ąją, Lietuvos Respubliką pripažino B. Jelcino vadovaujama Rusijos federacija.

Padėtis pasikeitė žlugus 1991 m. rugpjūčio pučui, kuomet tapo aišku, jog senosios SSRS jėgos jau nebeturės įtakos valstybėje. Tuomet, per gana trumpą laikotarpį, nuo 1991 m. rugpjūčio 26 d. iki rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respubliką de jure pripažino 27 valstybės, tarp kurių buvo Vokietija ir Didžioji Britanija. Rugpjūčio 30-ąją Lietuvos nepriklausomybę pripažino Vatikanas, rugsėjo 2 dieną – JAV. Tų pačių metų rugsėjo 6 dieną Lietuvos nepriklausomybę pripažino ir SSRS. Tuo metu Lietuva jau buvo gavusi pripažinimo aktus iš 57 valstybių. Galutinį nepriklausomybės pripažinimą įtvirtino Lietuvos (kartu su Estija, Latvija, bei keturiomis kitomis valstybėmis) priėmimas į JTO 1991 metų rugsėjo 17 dieną. Taip Lietuvą beveik per vieną mėnesį pripažino beveik visa tarptautinė bendrija.

Iškart po pučo buvo pradėta atkurti diplomatinius santykius. Iki 1991 m. spalio 15 d. diplomatiniai santykiai buvo atkurti ar užmegzti su 29 valstybėmis, tarp jų – ir su Sovietų Sąjunga.