senoves graiku vardai

Minas (III tūkst. Pr kr)-Dzeuso sūnus, Kretos salos karalius,
po mirties tapęs vienu iš vėlių teisėjų pažemio karalystėje.
Homeras (VIIIa.pr.kr)-graikų poetas.
Šlymanas (XIXa)-XIXa. kasinėjo Hisarliko vietovę, kurioje
buvusi Troja (Ilionas).
Darijus I (VI-Va.pr.kr)-Persijos karalius, kuriam valdant
Persija pasiekė Didžiausią galybę.
Kserksas (Va.pr.kr)-Darijaus I sūnus; vadovavo persų
kariuomenei.
Leonidas (Va.pr.kr)-Spartos karalius.
Solonas (VIa.pr.kr)-graikų poetas; jo reformos iš pagrindų
pakeitė Atikos gyvenimą.
Periklis (Va.pr.kr)-Atėnų valstybės veikėjas, oratorius,
politikas, strategas.
Fidijas (Va.pr.kr)-graikų skulptorius.
Eischilas (VI-Va.pr.kr)-pasaulinės literatūros klasikas;
vienas žymiausių tragedijų autorių.
Sofoklis (Va.pr.kr)-graikų poetas; vienas žymiausių tragedijų
autorių.
Herodotas (Va.pr.kr)-graikų istorikas; sukūrė aprašomąją
žmogaus annatomiją, patikslino diagnozės metodus.
Demokritas (V-Iva.pr.kr)-graikų filosofas, atomizmo
teorijos pradininkas.
Aristotelis (IVa.pr.kr)-laikomas visapusiškiausiu antikos filosofu
ir gamtotyrininku; logikos pradininkas; Platono mokinys.
Sokratas (Va.pr.kr)-graikų filosofas.
Platonas (V-IVa.pr.kr)-graikų filosofas; Sokrato mokinys.
Aleksandras Makedonietis (IVa.pr.kr)-Makedonijos karalius,
antikos karvedys.
Archimedas (IIIa.pr.kr)-graikų matematikas, fizikas bei išradėjas,
įvairiapusiškiausias anų laikų mokslininkas.
Demostenas (IIIa.pr.kr)-Atėnų valstybės veikėjas ir autorius.
Heziodas (VIII-VIIa.pr.kr)-graikų poetas; jo veikalas „Teogonija“
pateikia Kretos-Mikėnų civilizacijos meto graikų pasaulio suvokimą.
Miltiadas (Va.pr.kr)-graikų strategas.
Temistoklis (Va.pr.kr)-žymus politinis veikėjas; vadovavo politinei
jūros grupuotei.
Hipokratas (V-IVa.pr.kr)-žymiausias antikos laikų gydytojas;
medicinos tėvas.
Euklidas (IVa.pr.kr)-graikų matematikas.
Pitagoras (VIa.pr.kr)-graikų filosofas; žymiausias idealistinės
filosofijos atstovas.
Aristofanas-graikų komedijos kllasikas.
Peisistratas (VIa.pr.kr)- 560m.pr.Kr. jėga užgrobė valdžią Atėnuose.
Tapęs tironu tęsė Solono politiką. Socialinę jos atramą sudarė
diakrijai-neturtingi kaimo žmonės.Jo valdymo laikotarpiu buvo užimtas
Sigėjo uostas.Tuo laiku Atėnai tapo tikru amatų ir prekybos centru.
Valstybės centralizacijos idėjai tarnavo religinė Peisistrato
politika(valstybinis Dioniso kultas, At

tėnės kultas).
Kleistenis (VI-Va.pr.kr)- Kleistenio reformos galutinai panaikino
giminių – gentinių santykių liekanas ir politinę Atėnų santvarką
padarė demokratiškesnę.

Leave a Comment